Kerken afbreken en vervangen door nieuwbouw

met categorie:  

Breek oude kerken af en bouw nieuwe, zegt de Deken van Leuven vandaag in Het Nieuwsblad. 'De toekomst van de kerken is een van de grootste taboes. Maar niet iedere kerk is echt waardevol, zegt Dirk De Gendt. Vergeet ook niet dat er vroeger veel kerken werden afgebroken... Het is pas sinds de jaren zeventig dat er een obsessie is om alles te laten staan.'

Dirk De Gendt was tot kort geleden nog Deken van onze stad.  Zijn er in Mechelen ook kerkgebouwen die wellicht vervangen kunnen worden door nieuwbouw? En wat zou onze huidige deken Jan Arnalsteen hier van vinden?

In Mechelen, in mijn vertrouwde Colomawijk, wordt de Sint-Jozef-Colomakerk die leegstaat sinds 2000 gerenoveerd.  Jarenlang waren en voor-en tegenstanders voor afbraak.  Maar na vele jaren is er een concensus bereikt. 

Zie mijn post:

 

http://www.mechelenblogt.be/2009/05/kogel-door-kerk

Maar inderdaad, niet élk in één of andere neo-stijl opgetrokken kerkgebouw is het bewaren waard...  Da's een moeilijke kwestie soms.  De Colomakerk heeft een zekere architecturale waarde (soms twijfelde ik in het verleden ook of grote renovatiekosten opwogen tegen de lagere uitgave van een aan deze tijd, eenvoudige en kleinere gebedsruimte - maar ik kan me nu wel neerleggen bij de beslissing en de op tafel liggende plannen).

In Mechelen hebben we een prachtig voorbeeld van een nieuwe bestemming voor een kerk uit neo-stijl. Het Patershof, waar de kloostergangen en de kloostertuin huizen en appartementen zijn en waar de kerk zelf het kernstuk van een prachtig hotel is geworden, zeer sfeervol. Nederland heeft tal van kerken met nieuwe bestemmingen.

Als het behoud van waardevolle architectuur slechts iets is van de jaren 70 van verleden eeuw, waarom bestaan er dan zo veel monumenten van honderden jaren oud ? Die hadden toch ook al lang kunnen verdwijnen - behoud is niet nieuw - "alles na een keer even kort gebruiken en dan afbreken" is nieuw

Inderdaad R en R, hergebruik is van alle tijden .... 

Voor mij mogen sommige kerken echt wel afgebroken worden, maar laat ons de belangrijke (en Mechelen telt echt wel schitterend erfgoed !) koesteren !

@Wilko, in onze stad (Mechelen) is EH.Degendt nooit deken geweest!! Hij werd bij zijn transfer naar Leuven pas deken benoemd. In Mechelen was hij federatiepastoor.

deze topic is nog al aan bod geweest maar het is misschien een goede denkoefening om heel pragmatisch een keuze te maken welke ' kerkgebouwen ' primo: moeten afbreken, secundo: moeten vervangen door nieuwbouw, tertio: welke gebouwen we kunnen recycleren voor hun oorspronkelijke doel ( dus restauratie ) en quarto: welke gebouwen ga je laten renoveren door geïnteresseerden voor een nieuwe bestemming. Ik weet niet hoe je hier een poll kan over maken maar het lijkt me interessanter dan alweer wat over en weer gepraat over algemeenheden.

*

Historische kerken zijn ook perfect Oost-West gericht, met een perfect zuiderdak dus. Ideaal voor zonnecellen !

St Rombout of OLV-over-de-Dijle als energieleverancier ?

Op de Colomakerk komen er normaal gezien zonnepanelen....  (maar op de écht historische kerkendaken in het centrum? )

Niet zo verwonderlijk dat Dirk De Gendt dit debat weer aanzwengelt : als Mechelse federatiepastoor had hij al de omineuze bijnaam "père immobilière" :-) ...

Jan Arnalsteen is meer met mensen ipv met stenen bezig (een goede keuze volgens mij) maar toch vind ik dat ook De Gendt een punt heeft : het wordt een gigantisch probleem in de nabije toekomst... De kerkfabrieken hebben alsmaar minder inkomsten, en de facto moet de overheid (gemeente en provincie) het verschil bijpassen, dat is nu eenmaal wettelijk zo geregeld.

De hele situatie lijkt mij een typisch voorbeeld van een patstelling omwille van bevoegdheden tussen verschillende bestuurlijke niveaus.

Aan de ene kant zijn er de gemeenten en (in mindere mate) de provincies die worden aangevreten door de kaduke balansen van de kerkfabrieken.

Aan de andere kant zijn die balansen van kerkfabrieken precies zo kaduuk omdat ze met handen en voeten gebonden worden door de soms weinig flexibele regels van Onroerend Erfgoed en Ruimtelijke Ordening. En die lakens worden uitgedeeld op niveau van de Vlaamse Gemeenschap....

Patstelling dus, en daarom lijkt mij de stelling van Dirk De Gendt een slimme zet (vanuit het standpunt van de kerkelijke overheid). Hij weet dat de situatie sowieso onhoudbaar zal worden, dat de perceptie zich dan misschien ten onrechte tegen de kerk zal keren, en wacht daarom niet af maar geeft zelf het eerste schot voor de boeg door te zeggen : "Jongens (*), het zal niet aan ons gelegen hebben dat er geen rationeel debat komt, wij willen gerust afbreken, maar stel u eens wat soepeler op qua erfgoed en ruimtelijke ordening".

Zoals de kerkgemeenschap in Vlaanderen er nu voorstaat, is afbreken en downsizen in heel wat gevallen de beste oplossing. Toevallig was de getoonde Sint-Lambertuskerk in mijn heimat Heverlee tot goed 10 jaar geleden mijn parochiekerk (hier kende ik m'n eerste lief, eerste verdriet, hier kerfde ik m'n naam nog in :-) ... en fantastische jaren in het knapenkoor... ). Maar het gebouw zelf zegt me niet veel hoor. Als er een petitie moet getekend worden voor de afbraak, laat maar weten ! It's people that move the age, not bricks !

 (*) = knechtjongens en meisjongens, zoals ze zeggen in de Vloanders...

 Voor de goede orde, vroeger brak men ook al kerken af. Wegens bouwvallig werd in de 18de eeuw de oude St.-Pieterskerk gesloopt en verhuisde het sacrament naar de overkant , naar de toen gesloten Jezuïetenkerk. Niks nieuws onder de zon, maar inderdaad, koester ons kerkenpatrimonium en zorg voor onderhoud. De oplossing van Christophe ( verkopen, afbreken en het geld anders besteden) kan ik anderzijds ook wel toejuichen. Een vraagje echter: als hun kerk is afgebroken hebben we dan nog te doen met een "kerkfabriek", m.a.w. gaat de  parochie dan ook verdwijnen of gaat men misschien starten met een ambulante "misdienst".  Na rent - a priest misschien een denkpiste?    :-)

Het scenario van Christophe klopt wel niet helemaal. Hij zegt verkopen, afbreken en "Geef daarvan vervolgens een flink deel aan de kerkfabriek zelf " . Een flink deel ?? Dat kan niet hoor... De kerkfabriek is gewoon volledig eigenaar, zowel van de grond als van het gebouw. Eigendomsrecht, daar valt bitter weinig aan te tornen.

Het probleem is alleen dat ze dat moeten onderhouden en, in de piste die De Gendt bewandelt, eigenlijk niet meer willen onderhouden, maar liever zouden afbreken en nieuwbouw zetten (downsizing or rightsizing, zo noemen ze dat in IT). Als het kan, liefst op dezelfde grond. Maar als het financieel niet haalbaar is : grond ook verkopen, en nieuwe, kleinere, goedkopere grond kopen, en nieuwe kleinere, goedkopere kerk zetten.

De wet op de kerkfabrieken hoeft niet aangepast te worden, als er qua erfgoedbeleid en ruimtelijke ordening maar wat meer flexibiliteit (lees : realiteitszin) aan de dag zou worden gelegd. Dat de kerkfabrieken tenminste de kans krijgen om met een (financieel) haalbaar patrimonium te werken.

(PS : Rudi, die ambulante misdienst is alleszins een historisch verantwoorde denkpiste :-) :de eerste 'kerken' waren inderdaad ambulant... de mensen kwamen gewoon bij iemand thuis bijeen)

Zou je je kunnen voorstellen dat er op de grond van pakweg de afgebroken, en ik zeg maar iets de Katelijnekerk een nieuwbouw komt ?

Of een stadspark ?

Peter, natuurlijk ! waarom niet ? Om maar voor de vuist een voorbeeld te geven : De Sint-Donaas, nota bene de kathedraal van Brugge, verdween met de Franse Revolutie, werd nooit heropgebouwd en er ligt nu een stadspleintje / hotel.

Daarmee zeg ik niet dat de Katelijnekerk moet afgebroken worden he ! Die is terecht te bewaren erfgoed.

Inderdaad en toeristen gaan de kelder van Donaas bezoeken in het hotel :-D

Om het met een toepasselijke beeldspraak te zeggen : ik heb de indruk dat de vrees om heilige huisjes omver te gooien groter is bij het VIOE dan bij de kerk zelf :-D .

Dat is een van mijn stokpaardjes : bewaren om te bewaren is niet hetzelfde als blijk geven van visie. En we moeten niet alleen bezig zijn met de monumenten van gisteren maar ook plaats maken voor de monumenten van morgen.

*

Ik denk dat twee verschillende begrippen ddor mekaar gehaspeld worden: de katholieke kerk, als geloofsbeleving, mag voor mijn part zelfbedruipend worden. De katholieke kerk, als eigenaar van kunstschatten, roerend en onroerend, mag je niet in de kou laten staan.

Als de mechelaar zonder morren de restauraties goedkeurt van het schepenhuis, hof van Busleyden en Brusselpoort dan moet dat ook zo zijn voor het patrimonium met religieuze oorsprong.

Je kan toch ook niet zeggen dat een Rubensschilderij met blote madammen gerust op kosten van de gemeenschap mag gerestaureerd worden maar de kruisiging niet omdat dat een religieus thema is. Omdat een kunstig gebouw toevallig een kerkgebouw met inhoud is moet de kerk als eigenaar maar opdraaien voor de restauratie? No go!

@jansenius: ik weet niet of je er ook op aanwezig waart maar verleden jaar was er in Mechelen een lezing over dit onderwerp. Het gaat traag maar het bewustzijn groeit.

Het grootste deel van de kerken in de binnenstad hebben een waarde die ver boven het enkele religieuze karakter uitstijgt. En dat zijn kerkelijk musea.

Houden dus. En dus ook onderhouden ?

Peter, inderdaad (wat mij betreft toch :- ) ), houden en onderhouden. Of die kerken ook allemaal een parochie moeten blijven huisvesten, en eigendom moeten blijven van een kerkfabriek, is een andere discussie.

De eerste stap daarbij is binnenkerkelijke herorganisatie, en Gods molens malen nogal langzaam.... (enfin die in de politiek ook...). Ik vind het redelijk onzinnig om de huidige parochiestructuren te behouden, maar soit, dat is een ander verhaal en zou te ver afleiden in dit topic.

Ten tweede komt daar de heel interessante zaak van herbestemming van religieus erfgoed op de proppen (zoals door luc aangehaald). Ik was niet op die voordracht, luc, maar het interesseert me zeer. Goede herbestemming is architectuur in het kwadraat : vergt inzicht, creativiteit, innovatief denken, empathisch vermogen met het verleden, technisch vernuft, probleemoplossend vermogen, stevige cultuurbagage, en toch ook (niet te vergeten!) een stuk voeling met de waan van de wereld, commerciële flair, de vinger aan de pols bij de tijd, enfin... je moet misschien niet over het water kunnen lopen, maar je moet wel door muren kunnen kijken en in de toekomst, en dat is al even miraculeus :-).

Die herbestemming hee...verschrikkelijk moeilijk precies... we slagen er wel in om onze voormalige Vlaamse Bouwmeester te strikken om een nagelnieuwe doodskist te laten "ontwerpen" op de Tinelsite, maar de pen en het vernuft blijft steken als het over een integraalvisie gaat waarbij ook het vlak naast gelegen Predikherenklooster een herbestemming moet krijgen.. :-( (knipoog naar luc en rudi : c.c.C.d.e. :-) ).

De Abdij van Park in Heverlee is een zeldzaam voorbeeld van geplande en gefaseerde herbestemming, met masterplan. Zou Leuven dan toch superieur zijn aan Mechelen ? (grijns).

Ik weet niet of geloofsbeleving (welke die ook is) per se zelfbedruipend moet zijn. Ik weet alleen dat sportbeleving, cultuurbeleving ook niet zelfbedruipend zijn...allesbehalve zelfs....

*

Ja maar Christophe, ge betaalt wel mee aan alle zwembaden waar ge misschien nooit komt, of alle cultuurtempels ten lande.

*

Hoeveel kerken zou, den dag van vandaag, een stad als Mechelen nog nodig hebben ?

Vroeger pootte men echter wel op elke vierkante meter een kerk neer.

Moest ik Brusselaar zijn, ik zou niet kunnen lachen met de 2M€ die de renovatie van het Boudewijnstadion gekost heeft. En als Mechelaar zou ik mijn hart moeten vasthouden voor wat een nieuw voetbalstadion gaat kosten waar ik zelf persoonlijk geen fluit om geef.

Maar wat ik eigenlijk wil zeggen : laat ons verder kijken dan onze eigen (figuurlijke) kerktoren of vlag waar we achter lopen. Sport-, cultuur- én geloofsbeleving kunnen en mogen voor mij allemaal financieel ondersteund worden, mits een goede governance en toezicht uiteraard. Trouwens, zelf-bedruipend, klinkt dat eigenlijk niet als een heel vies woord.... :-D ..

*

"Waar twee, of meer, samenkomen in Mijn Naam, ben Ik in hun midden" (of zoiets)

En dat hoeft nu echt niet in een bombastisch uitgebouwd kerkgebouw, volgestouwd met (kunstzinnige) excessen, gevraagd, gesponsord en betaald door onze voorouders of hun gilden.

Was of is de "Kerk" van Pius X niet een soortement veredeld tuinhuis ?

*

Ik weet niet of het nu nog is, maar vroeger werden er, in de zomer, eucharistievieringen gehouden in de buurt van het Ambrosiuskasteel in Hofstade.  Toen, bij elke zonnige zaterdagavond, zaten de kerkgangers van Hofstade-Kerk in open lucht.

Misschien is er hier nog iemand van Hofstade, die zo een misviering heeft bijgewoond.

Het kan verkeren zij Bredero.

65 a 70 jaar geleden werd er gelopen om in de kerk te zijn en nu zou men ze willen afbreken.Hopelijk krijgen ze geen spijt. 

Gim, kan dat zijn dat ik daarstraks hier een mosquito heb zien rondvliegen. Hij sprak engels geloof ik. De mijne was het niet want die zit nog in zijn kot. 

 @jansenius:

Zo beter?

 

Christophe : :-D.  't Is al vergeten... ik denk dat ik wat last van opvliegingen had ... :-).

 

Men moet een onderscheid maken tussen het uitoefenen van een eredienst ( met de loonkosten daarin begrepen ) aan de ene kant en kerkgebouwen / kerkschatten aan de andere kant. Het ene heeft niks met het andere te maken. Er zijn officiële geloofsovertuigingen of niet-geloofsovertuigingen en de kosten daaromtrent worden vergoed. Wie daar een boom wil over opzetten moet dat in een aparte topic aankaarten.

Wilko stelde de vraag of je kerken moet afbreken en vervangen door nieuwbouw. Laat me het zo stellen dat je eerst moet zien of je nog volk en hoeveel dan, zou hebben in die nieuwe kerk / kapel en, even belangrijker, of je nog mensen hebt die de liturgie gaan ' uitvoeren '. Het heeft geen zin om evenveel kerken te bouwen als vroeger tenzij er morgen weer een oorlog komt en dan komt er ineens veel volk over de vloer.

Dan blijft nog de vraag wat te doen met het bestaande gebouw en kunstschatten. Voor het gebouw bestaat die overweging voor alle gebouwen, burgerlijk, militair of kerkelijk dus dat is voor mij geen apart pijnpunt. Wat die kerkschatten betreft die zijn de laatste 1.000 jaar grotendeels geschonken door de lokale rijkaards. Rechtstreeks of via ambachten waren zij de bron van inkomsten voor vele kunstenaars. Die mensen deden dat wel een zitje in de hemel en de bedenking dat die rijkaards hun centen misschien wel eens op een dubieuze manier vergaard hadden, is natuurlijk ook in overweging te nemen. Dat kunstschatten dus moeten bewaard blijven is een evidentie. Toch is het makkelijker om van een af te breken kerk de schilderijen naar een museum over te hevelen dan bijv. een preekstoel. Enfin het zijn maar wat losse gedachten.

@ Luc :

Dus bij niet-afbraak liever een museum, dan een hotel.  Dat hebben we hier vroeger ook al eens voorgesteld.

Over het aantal kerken dat nodig zijn, zie hierboven.

BTW : In het artikel met Dirk Degendt beheerde deze "een aantal kerken" (11, dacht ik te hebben gelezen).  Wat zijn functie als Deken is, daar weet ik niks van, maar als je de verhalen hoort van pastoors die op ne zondagmorgen zich moeten reppen van de één naar de andere kerk of parochie voor een eucharistieviering voor "ne man en ne paardekop", met daartussen nog de nodige Herderlijke Werken (ziekenbezoek, stervensbegeleiding, huwelijken, enz.), dan vraag je je af of dit alles niet met minder kan (minder kerken) of uit handen kan gegeven worden (bv door middel van parochiale ledenwerking) of door den boel te centraliseren en te downsizen.

@Gim: dat heb ik niet gezegd maar wanneer je bij niet-afbraak een herbestemming geeft dan moet er wel één en ander verhuizen. Ga je naar het Patershofhotel kijken dan zie je dat men het altaar behouden heeft maar, om maar wat te zeggen, de biechtstoelen niet. Het zou al een fantastisch ding zijn wanneer nieuwe kerk-eigenaars goede ideëen hebben met een visie. Over de Predikherenkerk in de Stassartstraat hebben er al velen hun tanden gebroken maar daar speelt de locatie ook een rol. Zoals gewoonlijk is het niet simpel maar het item wordt stilaan bespreekbaar.

Blijft dan ook nog de vraag : Renoveren (met welk uiteindelijk doel of visie dan ook) of afbreken en Nieuwbouw.

En mag dat dan Nieuwbouw zijn in den trant van een nieuw bombastisch hoog gebouw met duizenden torentjes, waterspuwers, schellekenstorentjes en tierlantijntjes of eerder een stuk minder bombastisch à la "tuinhuis" of "werfkeet" Pius X, aan de watertoren, in Mechelen (een Minimalistisch Kerkgebouw) ?

Is misschien de Kerk van Hofstade een beter voorbeeld : deftig, maar niet bombastisch of de Protestantse Kerk aan de Zandpoortvest ?

Foto Gimycko

Restaureren of afbreken hangt af van de kunsthistorische waarde en historische betekenis van het gebouw. Renoveren of afbreken hangt af van de bouwfysische staat van het gebouw.

De tijd is voorbij dat we basilieken van Koekelberg moesten bouwen om toch maar als instituut te laten zien wat we allemaal konden verwezenlijken. Dus het vermoeden is sterk dat een geloofsgemeenschap genoeg kan hebben aan een leegstaande garage. Tijd voor fantasietjes kan terug komen als er vraag naar is, tijd voor is en geld voor is.

Wat afbreken betreft. Er komt een moment dat een gebouw alleen nog maar kan afgebroken worden. Ook in Mechelen zijn de laatste jaren nog beschermde gebouwen gewoon afgebroken. Ik denk aan dat huisje tussen Drabstraat en Persoonshoek, ik denk aan een pand schuin tegenover Coloma in de Bleekstraat...Beschermd of niet, maar rot is rot, en reconstructie is (terecht) uit den boze. Die "beschermde" (klinkt bijna cynisch) huizen hebben gewoon in alle stilte plaats gemaakt voor nieuwbouw of gras. Ik zit al een paar jaar te wachten tot ze hetzelfde gaan doen met de Diamant en z'n buur in de Sint-Katelijnestraat (al verschillende eigenaars gehad, maar nog geen zweem van aanpak gezien en ondertussen rot alles verder...). Voor alle duidelijkheid : ik heb niks tegen afbraak op zich als dat de uitkomst is van een doordachte keuze, maar ik vind het beschamend als het de noodgedwongen uitkomst is van jarenlang slabakken en aanmodderen.

Wat nieuwbouw betreft (van kerken dan meer bepaald). Klein hoeft niet synoniem te staan met kaal, goedkoop, saai en inspiratieloos. Een goeie architect (enne...dat moet ook niet per se een buitenlands bureau te zijn dat grossiert in internationale prijzen) kan ook met respect voor een beperkter budget een goed ontwerp zetten, met feeling voor hetgeen het moet dienen en de behoeften van de kerk van tegenwoordig. En dat is inderdaad niet meer de basiliekenbombastiek van het rijke roomse leven, we leven nu in een andere (soberder en minder aanmatigender) tijd.

@ Jansenius :

Heb je, van dat laatste, een goei voorbeeld dat jouw smaak wel kan wegdragen ?

Moest je daar een foto of een fotolinkje van hebben, drop dat dan hier maar op den Blog !

Dat zou ik als een strikvraag kunnen zien, gimycko :-)  omdat er de laatste jaren / decennia amper nog kerken gebouwd zijn, dus kan ik bijna onmogelijk een voorbeeld daarvan geven. Ik ken er zelf geen enkele. Maar ik ken wel een beetje het werk van Marc Dessauvage, architect uit de jaren '60 denk ik. Jammer genoeg heb ik geen foto, maar ik denk bv. aan zijn zeer sobere en intimistische kapel in het bezinningscentrum in Godsheide bij Hasselt. Trouwens heel dat centrum (vroeger Jezuïeten, nu herbestemd naar zorgsector) vind ik apart en prachtig. Hij heeft ook het faculteitsgebouw van W&L gezet in Leuven waar ik mijn studentenbroek versleten heb maar dat vond ik maar niks (wij noemden dat het Kremlin...).

Los van hoe de kerk van vandaag er nu precies moet uitzien, moeten we proberen te snappen hoe een architect tot zo'n creatie komt. In dat opzicht vond ik een heel interessant verhaal/hoofdstuk in het boek "Op een kier" van Dirk Martens (2008), waarin hij het verhaal vertelt van architect Léon Stynen en de pastoor/opdrachtgever : Sint-Rita, een betonnen tipi... Heel sappig verteld, heel het boek trouwens, een aanrader.

PS, referentie van het boek : Dirk Martens, Op een kier - markante verhalen achter historische gebouwen, monumenten en landschappen, Lannoo 2009 - ISBN 978-90-5826-583-8

 

@Jansenius: Er is beterschap op komst voor Diamant in Katelijnestraat fluistert men mij toe.

mmm... ik hoop het... maar ik heb al zoveel horen verkondigen op fluisterende en minder fluisterende toon, en zelfs door gidsen met een stentorstem :-) ... Helaas totnogtoe :-( .

Goede wil en kunsthistorische visie is niet voldoende, er moet ook geld op tafel worden gesmakt. Ik zie hier geen particulier op zitten die return on investment nodig heeft, eerder een volbloed mecenas. Maar waar lopen die nog rond ??

Kan je al een tip van de sluier oplichten dat het deze keer menens is ?

Toen we nog schoon en jong waren, waren we als kinders verplicht om mee te gaan en omdat we toen aan het einde van den Tervuursesteenweg woonden, was Hofstade de familiekerk.

Hier een idee van een licht modern kerkgebouw (misschien zijn er ook nog interieurfoto’s).

En omdat er nog familie in Heist od Berg woont, kwamen we ook daar.

Hier dus een beeld van de kerk van Heist od Berg Zonderschot.

Deze laatste was heel erg minimalistisch en hartstikke modern en bezat ook niet direct een ziel (als gebouw en ook het interieur).

De kerk van Heist Zonderschot is erg mooi, en modern. Ik was er een tijdje geleden voor een begrafenis.

Hier een link met gesprek THV tussen Joos Florquin en die architect Leon Stynen, een atheïst godbetert :-) , die de kerk van Harelbeke ontwierp en (zo lees ik nu) ook toevallig het SITO hier in Mechelen :

http://www.dbnl.org/tekst/flor007tenh18_01/flor007tenh18_01_0005.htm

(snuffel op Mechelen, want het is een lang gesprek)

Nu ik eraan denk, die van Schilde Bergen (die ik ook ken van een begrafenis...) vind ik ook een mooie : http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_01737.htm

Kerk moet je natuurlijk ook en vooral van binnen zien. We moeten ook bedenken dat de vormgeving nu wrschnl. helemaal afgestemd zou zijn op de energieprestatieregelgeving. Misschien, naar analogie met passiefhuizen : een passiefkerk ?

mét zonnecellen ... :-)

Zolang ze er maar geen windmolen van maken !

Alhoewel, dan zou een Kerk inderdaad wel zelfbedruipend zijn ! De overtollige energie wordt dan doorverkocht aan de energieleveranciers.

En naargelang de stand van de wieken is er wel (+) of geen (x) dienst of is er een bruiloft of begrafenis bezig (idee - idee)

:-)

Molentaal of Stand van de Molenwieken

Een schitterend voorbeeld van een hedendaagse aanpak toegepast op een religieus gebouw kun je vinden in de buurt van Mechelen: de "kapel van het niets" in de tuin van het psychiatrisch centrum te Duffel. Voor de ene een lege doos voor de andere het summum van sacrale puurheid. 

© Stad en Architectuur

© De Standaard

het is natuurlijk een interessant debat dat moet worden gevoerd, maar de boodschapper in dit verhaal is de verpersoonlijking van een volstrekt scheefgegroeid en onprofessioneel beleid t.a.v. de eigendommen van de kerkfabriek, erfgoed van ons allemaal.

Een kleine noot daarbij : de kerkfabriek is zeker niet synoniem aan de kerkelijke hiërarchie, maar wel een speelbal hiervan, nu vele gemeenten het systematisch nalaten zichzelf hierin te vertegenwoordigen en de nodige controle uit te oefenen, hetgeen nochtans wettelijk voorzien is. (één lichtpunt : vroeger was het nog veel erger - toen was er geen enkele controle en verdween er al eens (veel) geld in de zakken van het bestuur van diverse kerkfabrieken, terwijl de gemeenschap het zgn. verlies mocht bijpassen)

Zonder het minste respect voor wetten, regels, gezond verstand en goede smaak werden tot op heden al heel wat erfgoedschatten om zeep geholpen of op zijn minst ernstig verwaarloosd (vraag maar eens aan de huurders van de kerkfabriek in het groot-begijnhof welke fratsen er daar op initiatief van eerwaarde heer de gendt allemaal al werden uitgehaald...). 

De bijnaam "Père Immobilière" doelt vnl. op het grote financiële gat dat in de kas van de kerkfabriek werd geslagen door het onoordeelkundig uitvoeren van grootse werken voor vnl. nieuwbouw ipv zich te concentreren op de kerntaak van een kerkfabriek : het onderhoud van het eigen patrimonium, inclusief de begijnhofkerk, die er al een generatie ligt te verkommeren, wachtend tot er weer eens een vierkante meter wordt gerestaureerd.  

vergis je niet : deze man zou 'elke' kerk afbreken om iets nieuws te zetten, wat uiteraard niet betekent dat een debat over de toekomst van onze kerken minder zinvol zou worden.

 

@dixie: speelt ge op de bal of op de man?

Vandaag vieren de heiligen in de kerk van Hombeek, weliswaar achter gesloten deuren het " FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING ".

Men moet nog kerken bijbouwen.

De kerken ziitten wekelijks overvol en er zij zoveel pastoors dat er kerken tekort zijn;

 

@luc : ik heb het vnl over het instituut 'kerkfabriek' + een kleine kanttekening bij de persoon die dit debat op gang heeft gebracht, maar louter in functie van het onderwerp. 

De discussie op zich moet worden gevoerd, maar er mogen toch enkele vraagtekens worden geplaatst bij iemand (die de belichaming was van de kerkfabriek - en waarover heel wat 'persoonlijke' verhalen de ronde doen, die ik hier absoluut niet wil vermelden. Het is dus zeker niet de bedoeling de man te spelen) die in het verleden een niet al te zuiver beleid heeft gevoerd t.a.v. ons patrimonium.

En als we dat iets breder trekken mag het beleid van alle mechelse kerkfabrieken mss eens onder de loep genomen worden. Dan kan ineens worden nagegaan waar de financiële knelpunten liggen mbt de toekomst van onze kerken. 

 

vorige berichtje is dus van dixie

@dixie: het is goed dat je die bijkomende uitleg geeft. Over de kanttekening kan ik me niet uitspreken wegens onbevoegd. Wat betreft het onderwerp ' kerkfabriek ', kan ik me voorstellen dat daar een hoog percentage behoudsgezinden, zonder bijgedachten, in vertegenwoordigd zijn. Dat is natuurlijk een extra uitdaging voor de betrokkenen indien op een bepaald ogenblik de kerkelijke overheid beslist om een bepaald kerkgebouw ( en ik gebruik uitdrukkelijk het woord kerkgebouw i.p.v. kerk ) af te stoten en de geloofsgemeenschap te incorporeren bij de buren of een alternatief gebouw voor te stellen.

De tijd is voorbij om ' alles ' bij te houden maar langs de andere kant is het wel dringend nodig voor de mechelaars om behouds-criteria op te stellen. Het is nog geen vijf voor twaalf maar het zit er aan te komen.

Een citaat van Paul Meurs, hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft :

" Het verleden koesteren om de toekomstige stad te verrijken. "

@J.T.: ik ga hem niet pareren maar aanvullen: een gebouw uit het verleden een invulling geven voor de toekomst. Dan laat ik Bokrijktoestanden links liggen en het totale nihilisme rechts liggen.