Ramadan is back in town

Ramadan?
Ramadan is gewoon de naam van de negende maand van de islamitische kalender. De islamitische kalender, net zoals de zonnekalender, heeft 12 maanden maar is gebaseerd op de maancyclus. Daardoor heeft elke maand 29 of 30 dagen. De ramadan duurt dus 29 of 30 dagen. Ramadan is met voorsprong de belangrijkste maand van het jaar voor moslims. Ramadan is de maand waarin de Koran voor de eerste keer aan de profeet Mohammed is geopenbaard. Maar ramadan is bij het grote publiek het beste gekend als de maand van het vasten.

Vasten?
Vasten is het zich onthechten van wereldse zaken: minder eten, drinken; geen alcohol of weinig vlees, niet roken, minder tv kijken en slechte gewoontes proberen af te leren.

Vasten is zich richten op het spirituele: meer nadenken, meer bidden, meer bewust zijn van wat men doet, zich afvragen wat de belangrijke zaken zijn in het leven, meer lezen, meer aan de minderbedeelden denken en meer uitdelen – niet alleen geld of voedsel maar ook tijd spenderen met anderen.

Vasten is vrij universeel. Alle wereldgodsdiensten -jodendom, christendom, boedhisme, hindoeïsme-  kennen één of andere vorm van het vasten. En niet te vergeten de populairste toepassing: het dieet :-)

Het vasten in de islam wordt bepaald door de zon en de maan, de stand van deze twee hemellichamen geven het vastenschema aan. De vastenmaand begint bij het zien van de nieuwe maansikkel en eindigt bij de volgende maansikkel. De vastenmaand schuift steeds 10 dagen op en kan dus zowel in de winter als in de zomer plaatsvinden. Het vasten begint bij het ochtendgloren (ongeveer één uur voor het opkomen van de zon) en eindigt bij zonsondergang, tussen 20u00 en 21u00 in de komende weken.

Wanneer?
Wanneer begint de ramadan nu precies? Wel omdat het afhangt van de gekozen methode is dat elk jaar een punt van discussie genre “hoeveel engelen kunnen op de punt van een naald dansen?”
Ruwweg zijn er 2 denkscholen:
- De Turkse die uitgaat van de berekening van de nieuwe maan. Dus wetenschappelijk en precies te voorspellen wanneer het vasten begint
- De Marokkaanse die uitgaat van het zien van de maan met het blote oog. Dus traditioneel, natuurgebonden en een meer persoonlijke ervaring
Ikzelf ben pragmatisch: het doet een mens iets om zelf de nieuwe maan met het blote oog te waarnemen en daardoor in contact te staan met de overweldigende natuur. Maar men moet de astronomie gebruiken om een bevestiging te krijgen van de waarneming. Zeker in steden waar lucht- en lichtvervuiling een probleem is. Gelukkig is er nog de Sint-Romboutstoren :-)

In elk geval, vooral het einde van de vastenmaand bezorgt werkgevers maar vooral schooldirecties een punthoofd omdat het bijzonder moeilijk is om het als vrije dag te plannen. Hier botst dus het zuidelijke laissez-faire op basis van het ritme van de natuur met de noordelijk inborst voor planning en uurvaste afspraken op basis van mechanische en elektronische toestellen.

De ramadan start volgens de astronomische berekening aanstaande vrijdag. Voor de meer traditionele aanhangers kan dit evenwel donderdag al of pas op zaterdag zijn.

Waarom vasten moslims?
Het is in de natuur van mensen om zich af te vragen waarom we doen wat we doen. Moslims doen wat ze doen om God te aanbidden. Zijn geschenk aan ons is het leven, en wat we met ons leven doen is ons geschenk aan Hem.

Ramadan is zoals de haven waar de schepen tot rust komen en herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Het is weinigen gegeven om heel het jaar door intens zijn of haar religie te beleven. De ramadan is die periode waar de hele islamitische gemeenschap intensief hun religie wil beleven. Het gaat dus in essentie niet over honger en dorst lijden maar om de relatie met de Schepper te hernieuwen en te verstevigen, als het ware om bij te tanken in religieus bewustzijn. Al het materiële in deze maatschappij moet zoveel mogelijk wijken zodat we terug de zingeving van dit leven gewaarworden door vasten, bidden en reflectie.

Hoewel aan de ene kant ons lichaam honger en dorst lijdt en aan de andere kant volop eten en drinken beschikbaar is, brengt het ons niet in verleiding om het voor de handliggende te doen. We zijn dus vrij om los te breken van onze primaire lusten. Gedurende deze maand moet ook de geldbeugel wijd openstaan voor zij die het minder hebben -moslim of geen moslim- zodat we ons met hun kunnen identificieren.

Wie vast?
Zolang de zon aanwezig is, vast men. Men mag niet eten, niet drinken, niet roken, zich seksueel onthouden tot en met zonsondergang.

Vasten is verplicht voor iedere moslim die geestelijk gezond is en de juiste leeftijd ervoor bereikt heeft, traditioneel vanaf ongeveer 12 jaar.

Kinderen, ouden van dagen, mentaal zwakzinnigen, zieken, reizigers, vrouwen tijdens de menstruatie, tijdens de zwangerschap of borstvoeding zijn vrijgesteld van het vasten. In ruil voor hun vrijstelling moeten sommige categorieën gedurende deze maand een arme voeden.

Het breken van de vasten oftewel iftar
Bij zonsondergang wordt het vasten gebroken door de traditionele dikke soep (harira) met zoetigheden (chabakia), vijgen, dadels, enz.

(Photo by Cancri)

Dit is -wat mij betreft- het beste aspect van de ramadan: een periode om samen met familie en vrienden aan tafel te zitten om de vasten te breken. In een 24x7 maatschappij waar het ritueel om als gezin samen aan tafel te zitten langzaam maar zeker de dieperik ingaat is dit een zegen.

Ga eens langs bij de Marokkaanse winkel of bakker in de buurt en kijk je ogen uit op de kolossale hoeveelheid ingeslagen zoetigheid die deze dagen in de rekken ligt.

(Photo by Julie70)

Voor de gezondheidsfreaks, vasten is gezond als zuiveringsritueel indien men bepaalde regels in acht neemt. Maar het perverse is dat de meeste moslims meer eten in deze maand dan in andere maanden. Vergelijk het met Kerstmis, een feest van geboorte en genade dat nu de hoogdag is geworden van het materialisme en de shoppende medemens. En zo dus is ook deze maand van “minder” de maand van “meer” aan het worden.

Tor slot: wat doe je als je een moslim tegenkomt één dezer dagen? Je wenst hem of haar een “ramadan kareem” of een “ramadan mubarak”.

Verschillende mensen en organisaties houden in het Mechelse een iftar avond om samen de vasten te breken. Eén ervan is op 9/9/2009. Bezoek www.sharaf.be voor meer informatie. Vasten op die dag mag maar hoeft niet :-)

Een uitgebreide versie van dit artikel is te lezen op: de ultieme gids tot vasten
 

Mooi verduidelijkend artikel Omar.  Ik wist er al wel héél wat van, maar heb  toch nog wel wat  geleerd van deze eerste topic van jou!

In ieder geval: 'ramadan kareem' aan de islamitische Mechelaars!

 Die ram - madam kan ons gestolen worden. We leven hier in onze heimat en in de 21 eeuw.

Dat meneer Jans zijn verlof gaat doorbrengen in die contreien, daar kan ik hem niet van weerhouden. Maar hier dat komen promoten wat hij ginds niet mocht is een beetje van het goede teveel. Dus zoals hierboven gezegd inpakken en weg wezen met dien boel.

Och GL reageer dan niet.

Wel pech dat het nu net in de zomer valt met die lange dagen

Te lang in de zon gelegen GL ?  Morgen binnen blijven !

GL toont zich weer van zijn meest verdraagzame en democratische kant..... Hoe zielig kan een mens zijn.

@g.l.: dat ge niks wilt te maken hebben met andere culturen dat is uw spijtige zaak maar in wiens naam spreekt ge eigenlijk: ' kan ons gestolen worden ', ' onze heimat '? Als ge er niks mee wilt te maken hebben dan zwijgt ge best. Je taalgebruik is pure provocatie en je eventuele bonuspunten in deze bloggemeenschap heb je dus nu weer weggegooid. Ik hoop dat ik je nooit ontmoet.

 Wel Omar, u weet wat mijn persoonlijk standpunt is aangaande godsdiensten, desalniettemin heb ik toch een paar dingen opgestoken uit uw artikel, waarvoor dank.

Wel GL, het zijn mensen zoals u die bekrompen achterlijke heikneunters een slechte naam bezorgen, schaam op u! (lacht)

Hoe komt het toch dat sommige mensen de ramadan als iets vreemds beschouwen terwijl een aantal jaren geleden door de katholieken ook 'gevast' werd. Misschien niet zo overtuigd als de moslims maar er werd toen toch op gelet dat er minder gesnoept werd, minder overdadig gegeten, ...

Het enige verschil tussen onze 'vasten' en de ramadam is dat wij niet meer vasten en de moslims nog wel.

G.L: Je bent nen triestigen type, volgens mij zit er alleen zaagsel in uw bolleke.

 

IK BEN HET KOTSBEU !!!!!!!!
Kan iemand mij zeggen wie die G.L. is?
Echt, jullie reacties zijn nog ongelooflijk braaf. Ik wil die pipo zijn commentaar niet meer lezen. 'Lid sinds 33 weken 3 uren', da's dus 33 weken en 3 uren te lang.
Binnenkort krijgen wij voor ons deur 'Kazerne Dossin: memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten'.
Wel, G.L. krijgt als het van mij afhangt een heel verdiep!

 

succes voor alle vasters en medevasters,

GL, nu laat je je echt wel kennen hoor, ocharme.

 

 @Johan:
Het betreft hier een plaatselijk fenomeen dat de naam "louis goovaerts" draagt, hij vertegenwoordigt hier eigenlijk de mening van twee redelijk grote groepen van mensen, namelijk:
1: De inwoners van Hombeek
2: De politieke partij Vlaamsch Belang ( tijdens de laatste verkiezingen de tweedegrootste partij van Mechelen na de sossen )
Zo zie je maar he.

Er was eens een klein jongetje dat opgroeide in een klein dorp nabij een middelgrote stad...

Nee, geen, al dan niet allegorische, vergelijkingen met, al dan niet, iemands leven.

Louis Goovaerts heeft net als ieder ander het recht om op deze blog zijn mening te verkondigen. Omar heeft dat recht, jans heeft dat recht en ik heb dat recht.

Waar G.L. niet het recht op heeft (en wat we hem steeds weer geven) is onze verontwaardiging.

Laat G.L. slapen, dromen, waken en verzuren zoveel hij wil. Geef hem voor mijn part een hele blog voor zichzelf (en zijn gelijkgestemde vrienden)
Geef hem zijn vrijheid om zijn zuur te ventileren, geef hem zijn vrijheid om in zijn veilige dorpje zichzelf te zijn.

Maar, alsjeblieft, geef hem NIET uw tijd, uw verontwaardiging, uw woorden, uw blik, uw denken, uw zijn!

Als we, vanaf nu, NOOIT meer reageren op zijn reacties (Een waarlijk zuiverende stilte, want een 'cordon sanitair' is te eenvoudig en te leeg geworden als begrip)

Doodzwijgen!

Louis Goovaerts krijgt en heeft alle rechten om te zeggen wat hij wil, maar wij hebben de macht om hem dood te zwijgen!!!

Alsjeblieft, ik smeek het iedereen op deze blog. Gekend, onder alias of anoniem; ZWIJG!
Reageer niet meer op hem (en de zijnen)...

Laat dit de laatste reactie zijn op de wijze woorden van de immer gelukkige (want immer zurende) G.L.

Het zuur, zijn geluk is hem gegund!

Ik vind die ramadan toch iets heel speciaals: sterk dat mensen zich daarvoor nog kunnen inzetten. Ikzelf eet en drink te graag om eraan mee te doen - misschien juist een reden om het wel te doen :-)

Tijdens mijn studententjid in Leuven, leerde ik een marokaanse meid van het licht-gelovige type (niet lichtgelovig maar een soort moslima light) kennen: geen hoofdoek, geen -tig maal bidden maar ook geen alcohol of varkensvlees. Zij leerde me al veel bij over de ramadan. Heerlijk om haar tijdens de ramadan elke avond klokslag negen uur de pittazaak tegenover het stamcafe te zien binnenstormen... Zij vertelde me dat voor haar de ramadan meer dan een onderdeel van haar geloof vooral een onderdeel van haar levenswijze en sociale achtergrond was. 

Oh ja: GL, de dame in kwestie wist dit alles te vertellen met een smakelijk Aalsterse tongval, maakt een heerlijke portie ballekes in tomatensaus (rundsgehakt) en shaket nog eens graag op de betere muziek van Bart Kaell, Willy Sommers en Marva. 

 

nevermind...

 

Filip: verschil tussen het katholieke vasten en de ramadan is:

-katholieken vasten overdag, slapen 'snachts en gaan gewoon werken,

-moslims vasten totaal overdag maar na zonsondergang, als Allah een oogje dichtdoet, eten en drinken ze dat het een feest is........en dan gaan werken gaat al moeilijker,(want het heeft toch zijn weerslag overdag niet eten etc),

- katholieken vasten nu wat men spiritueler noemt (?),

- moslims blijven zich fervent vasthouden aan hun tradities (de Joden doen dat ook trouwens) en waar in hun thuislanden de Islam baas is en hun leven dan anders regelt,is dit in onze westerse economie een "moeilijkheid".

-katholieken hebben er tijdens de vasten nooit graten in gezien dat iemmand voor hun ogen snoepte of at,

-moslims (niet allemaal) beschouwen eten in hun aanwezigheid als een belediging.

en voor de rest kan de vasten of de ramadan me geen zier schelen hoor.

Beste allemaal,

 

Vreemd dat iedereen hier zo verontwaardigd is over de uitspraken van GL , je moet maar eens een paar andere sites lezeen - spijtig genoeg zijn er veel meer van deze soort als jullie denken.

In ieder geval - THANKS ! jullie geven me weer hoop - dat er toch nog verdraagzame mensen rondlopen op deze wereld

SALAM

P.S. @ Omar mooie verhelderende post!

Marc1, ik heb nog nooit een moslim tegengekomen die het een belediging vind dat een niet-moslim eet in zijn buurt.  En geloof me, ik ken er zeer veel.

 

 

Ik heb wel degelijk zo'n opmerking gekregen tijdens een ramadan maar ik zal dat niet veralgemenen want de eene moslim is de andere niet......

Lang geleden dat ik nog eens op deze blog kwam kijken ... een beetje te veel geruzie naar mijn zin heeft daarvoor gezorgd.
 

En het eerste artikel dat ik dan nu weeral lees gaat meteen dezelfde richting op,  en dan vraag ik me af, wanneer gaan mensen nu eens leren om hun mening niet op te dringen aan anderen?
Reageer gewoon op het onderwerp maar niet op reacties van anderen want daarmee bereik je toch niks. Ieder heeft recht op zijn eigen mening, zelfs als dat de uwe niet is.
Het is trouwens steeds ergerlijk om te lezen hoe sommige mensen het steeds beter denken te weten dan anderen.
 

En ik weet  ook wel dat de meeste blogs met dit probleem zitten hoor  en dat het hier dus geen uitzondering is, maar het is wel spijtig.

Ik las net de ronduit beledigende taal van GL en ik ben nu wel heel erg zeker dat hij aleen maar een naamgenoot, maar zeker geen familie is.
 
In zijn plaats zou ik verlegen zijn om me zo te laten kennen op een publiek forum.
 
 
Ik heb Omar leren kennen als een heel sympathiek man, die het zeker niet verdiend om terecht gewezen te worden door een stuk onbenul. (tot dat heb je jezelf in mijn ogen gedegradeerd, GL)
 
Jullie willen dat die mensen zich aanpassen aan de maatschappij, maar je past jezelf niet eens aan.
Je wil je houden aan de boerenmentaliteit van pakweg 50 jaar geleden en die is voorbij, al heb je dat blijkbaar nog niet eens door.
 
 
De maatschappij is veranderd, net zoals de omgeving, de mensen, enz...
Als iemand zijn cultuur wil verduidelijken, begin je meteen te schelden.
Als mensen jouw visie niet delen, begin je eveneens te schelden.
Ik dacht dat een opa het voorbeeld moet geven aan zijn kleinkinderen, maar jij zou verdomme mijn opa niet mogen zijn, ik zou verlegen zijn om met iemand die zo verzuurd is over straat te lopen.
 
Het is niet dat je geen andere mening mag toegedaan zijn, maar ventileer ze op een beleefde en gepaste manier ipv op een boerse en laag-bij-de-grondse manier, waarbij de nodige openbare excuses zeker niet zouden misstaan.
 
In ieder geval ben ik al sinds geruime tijd voorstander van het blokkeren van uw ip-adres, niet alleen om te posten, maar eveneens om te replyen en blijkt dat het een juiste keuze zou geweest zijn.
Bekrompen onbenullen zonder manieren kunnen we hier missen als kiespijn, dus voor mijn part kan je de hoogste boom in en kom je pas terug als je manieren geleerd hebt.
 
@Omar : Een prachtige en verhelderende post, die navolging verdiend, want heel wat mensen, waaronder ikzelf, kennen de gebruiken niet, of alleen van horen zeggen en dan word er algauw van een mug een olifant gemaakt.
Het zou een stuk beter zijn als we de gebruiken uit een andere cultuur kunnen en willen leren kennen en vice versa.
Ne goeiendag ligt op een klein plaatske en is de aanzet tot meer begrip.
 
Ikzelf was vroeger niet zo blij met de Ramadam-periode, want als voormalig snoepverkoper in een wijk waar veel Moslims woonden, merkte je dat aan het omzetcijfer :-)
 
 

Sssshht...gewoon zwijgen!

@Omar: de taal waarin je je eigen cultuur uitlegt is heel mechels en dus verstaanbaar voor iedereen die wil lezen en de waarde van het vasten wil herkennen en erkennen. Gewoon voortdoen! ( ik bedoel met vasten en posten ;-) )

...

Even een ramadangerelateerd verhaaltje! Een van mijn klanten , groengezind en met "openwereldvisie" behept, kreeg nieuwe buren. Omwille van de anonimiteit kan ik niet zeggen waar dit verhaal zich situeert, maar het is wel degelijk in Mechelen! Het bleek om een allochtoon gezinnetje te gaan met twee kindjes. Alles in orde dus zou je denken; De buurkindjes speelden met de eigen kindjes in de autochtone tuin met zandbak enz. Tot na enige tijd opgemertkt werd dat de allochtone buurman gekleed liep in een tekorte broek en een telang hemd en ook een baard. De buurvrouw verscheen nog slechts op straat, volledig in het zwart gehuld en dit tenvoetenuit. Nu, ieder dierke zijn plezierke zoals de volksmond dat zegt. Tot het weer ramadan werd.... Toen de autochtone familie haar maaltijd nuttigde in haar glazen aanbouw met zicht op de tuin, kwam de buurman roepen en tieren dat het ongepast was dat hij de buren zag eten wijl het ramadan was? Dat kon en mocht niet!!! De autochtone buren hebben dat dan opgelost met een houten tuinafscherming van twee meter hoog te plaatsen, daar waar tevoren slechts een haagje stond van één meter hoog. De autochtone kindjes spelen nu niet meer met de allochtone buurkindjes.... Die houten muur zal wel racisme zijn waarschijnlijk????

En wij zouden ons dus moeten aanpassen.... Allez, allez!!

@Swoon; Groot gelijk!
Niet meer rechtstreeks reageren en, zoals al aangehaald, doodzwijgen!
Als iedereen op deze blog daaraan meedoet, zijn we er (hier in elk geval) zo vanaf...

@eddy, als dat verhaal geen cliche is maar waar gebeurd dan zou ik zeggen dat die man het woordje 'vrijheid' een unidirectionele betekenis gegeven had.

@jan g @marleen. Ik vind niet dat GL moet stoppen met schrijven, hij heeft ook zijn visie en heeft het recht om die de uiten, alleen heeft Mr GL regelmatig de neiging om uit het ongewisse, soms compleet naast de kwestie en veelal contrair gebekt uit de hoek te komen.
Mijn grootmoeder zou zeggen dat hij zijn mond met zeep moet spoelen, of komt dat uit een oude Suske en Wiske :-)

@Lieven : Iedereen heeft inderdaad recht op een mening en iedereen heeft ook het recht die te uiten, maar het gaat 'm over de manier waarop.
Er is ook zoiets als elementaire beleefdheid en die schijnt de persoon in kwestie niet meegekregen te hebben tijdens zijn opvoeding.
Er is een levensgroot verschil tussen je mening uiten en mensen beledigen.
 

 

Goedemorgen,

Weet iemand waar ik de tijden kan vinden voor de omgeving Brussel? Ik heb op internet gezocht maar kan het niet vinden.

Alle vasters heel veel succes gewenst tijdens deze lange dagen.

Eddie

 

Jan G, groot gelijk

Alle succes voor iederen moslim tijdens zijn/haar vastenmaand! Respect voor diegenen die het volhouden, zeker in de zomer. Maar de zin van Omar "minder" is steeds "meer" geworden, moet ik toch wel bijtreden. Dat men 's avonds schranst daar kan ik nog inkomen. Jammer genoeg lopen die bijeenkomsten met familie en vrienden blijkbaar nogal vaak laat uit. 's Morgens dan vroeg uit bed, want dan kan je nog wat eten voor zonsopgang. Ook begrijpelijk. Maar het laat zich wel voelen na redelijk korte tijd: het humeur wordt er niet beter op en de afwezigheden op de werkvloer gaan in steigende lijn. Wat ik vooral wijd aan extreem slaapgebrek. Het grappigste vind ik dan nog dat onze poetsvrouw na de "vastenmaand" wel elke keer op dieet moet omdat ze van al dat eten en al die zoetigheid 's avonds veel kilootjes bijkomt.

Maar voor het overige dus nogmaals: succes aan iedereen die meedoet!

 @Omar,ik ben nogal nieuwsgierig.Wat is het verschil tussen RAMADAM en RAMADA ??

En is er een Nederlands woord voor Ramadam?

Groetjes

 Succes aan al onze moslim-medemensen met het volhouden van de Ramadam .... en wat ik er zo leuk aan vind ? ... dat er bij onze marokkaanse bakker NOG meer keuze aan koekjes en lekkers is dan anders !

graag wil ik iedereen die mee doet aan de ramadan en fijne vaste maand toe wensen!

en heb vooral respect voor de mensen die zich toch houden aan en lood zware tradietie.

en mensen zoals omar(goed geintegreed en aangepast zoals vele het willen noemen)vind

men in mechelen meer dan ge denkt!ge moet er alleen voor open staan om de mensen

ook echt te leren kennen.want ook vele alochtonen hebben en schild rond zich opgebouwd

omdat ze vaak eerst de slechte kritiek over zich heen krijgen

en wat de ramadan betreft,

zo ging ik als 12 jarig kind steeds op bezoek bij mijn marokaanse buur vrouw.

die mij zelfs tijdens de ramadan wanneer ik op bezoek kwam steenvast eten voorschotelde.

tis gewoon om te verduidelijke dat niet iedereen over dezelfde kam moet geschoren

worden.

@nen echte Mecheleir 2
Ramadan is de naam van de 9de maand, wat bij ons september zou zijn.
De naam van deze maand is pre-islamitisch: de kardinaal van het woord is R-M-D en is een verwijzing naar tekortkoming, hitte of droogte.

Gezien het een semitisch woord is, is het omzetten ervan in het latijns alfabet fonetisch en zijn alle variaties zoals ramadan, ramadam, ramada, ramzan, arandaan, ramadaan in principe allemaal in meer of mindere mate juist.

Bedankt Omar voor je verhelderende, duidelijke en leerrijke post. Ik wist er een klein beetje over, maar toch heel wat minder dan ik had gedacht. Nog van dat!

Op het VRT-journaal had men het er daarnet ook over, maar jouw uitleg vond ik toch een stuk interessanter en duidelijker ;-)

“ramadan kareem” /  “ramadan mubarak' !

Thanks Omar.

Eigenlijk had ik gehoopt dat de 'Ouw rakkers' op den Blog, iets hadden verteld over hoe zij de vasten hebben meegemaakt door al de jaren.

Dieten of herbronnen noemt men dat vandaag ... Maar het gaat natuurlijk verder, en eigenlijk hebben we er allemaal nood aan !

Thanks Omar.

Toffe gast, die Omar en als volgende week mijn collega van Marokkaanse afkomst terug uit vakantie komt zal ik haar, dankzij deze steengoeie uitleg, ook eens wijs maken wat de vastenmaand nu in feite betekent! Ze is al wel blij als ik er haar op wijs dat er islamitische feestdagen op komst zijn, want lekker eten.... dat hebben Vlamingen en Marokkanen zeker al gemeen. Goeie keuken hebben ze in Marokko.

ik ben sinds lang weer eens trots op mijn "keuzestad" Mechelen, waar ik reeds 40 jaar leef en zal in de toekomst meer denken aan de 70 % verdraagzame mensen en de overige links laten liggen en .... zwijgen ....

 @Peter: wel ik beschouw mezelf al een beetje als een "ouwe rakker" en heb idd het 'vasten' als kind meegemaakt. In de periode voor Pasen was dat: snoep en lekkers laten - niet zo streng als de moslims dus. Op Goede Vrijdag waren de beenhouwers gesloten en waren hun uitstalramen prachtig versierd met bloemen en figuren uit rundsvet gemaakt (dit was toch in Brussel het geval). Het ganse jaar door mochten wij op vrijdag trouwens geen vlees eten enkel vis of eieren was toegestaan. Bovendien moesten wij wanneer we te communie wilden gaan in de mis nuchter zijn vanaf middernacht, nadien is dat versoepeld tot 3 uur voor de communie en nog later tot 1 uur.

In mijn eigen jeugd heeft dit soms tot (kleine) drama's geleid. Toen ik mijn Eerste Communie zou doen kreeg ik van een tante die naar het feest kwam een doos suikerbonen - ook al een gebruik uit die tijd - en terwijl de volwassenen druk bezig waren met de voorbereidselen van het feest en zich klaarmaakten voor de mis verveelde ik me en stak een suikerboon in mijn mond ..... en OH WEEE !!! een oudtante had dit gezien en begon in paniek te roepen dat ik mijn Eerste Communie niet zou mogen doen - mijn vader, de wijze man, heeft me dan uitgebreid mijn mond laten spoelen zodat alle sporen verdwenen waren !

Ik herinner me verder ook dat in elke misviering wel iemand onwel werd of flauwviel van dat nuchter blijven .... 

Aanvulling voor nen echte Mecheleir 2

Als je met Ramada verwijst naar het gelijknamige reisbureau Ramada Tours in de Sabbestraat dan denk ik dat deze ramada eerder een manier is om mee te profiteren van de naambekendheid van de gelijknamige luxe-hotelketen

Beste Omar, sorry hoor maar het was maar een " appêl aan bed " naar anologie van een item enkele deuren verder.

@Chrisje (niet gecontroleerd): de quatertemperdagen horen ook nog in dat rijtje uit de tijd van de mechelse Catechismus http://nl.wikipedia.org/wiki/Quatertemperdagen                   

 

 

Omar, 't Is eigenlijk niet van onze gewoonte, maar ik heb jouw artikel letterlijk gecopieerd op onze wijkblog www.heihoek.be. Om de redenen die je al van anderen hebt gehoord; het legt alles uit op een vlotte manier en met putnen die zeer herkenbaar zijn voor de doorsnee Mechelaar. Ik heb er in ieder geval veel door bijgeleerd.

 Oei Jokke ! .... daar heb ik nog NOOIT van gehoord !? Maar ja, bij ons thuis werd die Catechismus nogal vrij geïnterpreteerd - vooral door mijn (wijze) vader !

Een wellicht wat laattijdige reactie van een ouwe rakker:

Als kind werd de Vasten bij ons thuis beleefd maar niet echt fanatiek. Op Aswoensdag, veertig dagen voor Pasen moesten we in de kerk een askruisje halen. Dit werd met een kurk of met de duim op ons voorhoofd aangebracht. De as kwam van bevochtigde verbrande palmtakjes van de Palmzondag van het jaar voordien, die hadden het ganse jaar achter de kruisen in de kerken en woonkamers gestoken. Er werd ons dan verteld dat wie dat askruisje tot Pasen kon houden van de bisschop een nieuw kostuum kreeg...

Tijdens de 40daagse Vasten mochten we dagelijks maar 1 volledige maaltijd eten (vlees, groente,aardappelen) en liefst met mate. Op Vrijdag moest het vlees door vis vervangen worden. Snoepen was totaal uit den boze, maar mijn zus en ik hadden wel een metalen doos van siroop waarin we de snoepjes verzamelden en op zondag werd ze leeg gesmuld.

De Vasten ging crescendo vanaf Palmzondag, vervolgens kwam Passiezondag welke de start was van de Goede Week. Witte Donderdag waar het licht tot het minimum werd herleid. De klokken vertrokken naar Rome, de bel werd vervangen door een houten ratel en het altaar werd ontdaan van alle franjes. Op Goede Vrijdag was er geen mis maar een dienst en de Kruisweg in de namiddag. Om 3u in de namiddag was Christus aan het kruis gestorven en elke katholiek deed er dan best aan samen met de pastoor de veertien staties in het lijdensverhaal te komen overlopen in  de kerk. Aangzien de aanwezigen hun houten kerkstoel telkens naar de volgende statie draaiden zorgde dit voor het nodige gedruis. Normaal kwamen de klokken terug met Pasen boordevol paaseieren, maar ik had het geluk dat ze bij mij thuis al op paaszaterdag kwamen, kwestie van er vroeg bij te zijn. De Paashaas moest nog uit de commerciele hoed getoverd worden. De climax was dan paaszondag. Met het ganse gezin op ons paasbest naar de hoogmis en als je je eerste communie gedaan had moest je absoluut je Pasen houden ttz te communie gaan nadat je op Witte Donderdag waart gaan biechten. Wie dit niet deed kon z'n ticket voor de hemel vergeten. Heel wat niet gelovigen hielden zich aan dit voorschrift, want je wist maar nooit of er "iets" was...

Geleidelijk zijn deze gewoontes in mijn leven gaan vervagen, ook bij mijn ouders was dit het geval. Toch blijf ik er met een goed gevoel aan terug denken.

De ex-Scheppersgangers zullen zich ook wel herinneren dat op Aswoensdag iedereen in de kapel werd verwacht voor een askruisje

Ik ben ook een oud-leerling van Scheppers en dat kruisje hebben ze daar ook op mijn voorhoofd gestempeld, maar dat was ook steevast het geval in de St.-jozefschool in de Vredestraat (Coloma).
 
 
 

 

Omar , el hemdurilleh, heb je gezien hoe ontreddert ze zijn, iedereen  ontspoord, wat een tummult. Het bewijs, mensen hebben nood aan religie , ze zijn zo op de dool.Wat jij doet is fantastisch open die poort.Als bekeerling is het heel moeilijk om je weg te vinden in Islam, je staat er echt alleen voor .Jouw tekst is zo helder en toegankelijk.

Dit zouden ze aan de Moskee ook moeten doen, volwassenen begeleiden in de leer van de Islam, op een toegankelijker manier. K'heb altijd bewondering voor mensen die op enkele jaren tijd hier onze taal kennen en onze gewoonten aannemen.En weet uit ervaring hoe moeilijk het is om vanuit ons standpunt hetzelfde te doen.Dagelijks probeer ik om Islam te leven ik wil mijn kinderen ook het beste meegeven. Maar als moderne westerling is dit niet evident.Jouw manier van informeren doet een stille hoop koesteren op een toegankelijker Islam. 

@ Ilias - Bart : Ontredderd ?  Wij ?

Wat ik zou willen...

We werken ons kapot !
We zitten in de file.
We voelen ons een vod
En lichten onze hielen !

Geen stress en geen gezaag
En ook geen klotepillen !
Een pilsje met een kraag,
Dat is wat ik zou willen !

Gimycko - 30 oktober 2004

Hum?

Tja?

Louis Goovaerts is gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Hombeek - Mechelen.

Zijn naam kom je tegen op zowat elke nieuwssite , blog of forum. Daarin ventileert hij zijn rassenhaat en islamfobie , argumenten heeft de man niet nodig. Veel verder dan plat schelden en reeds 1000x doorprikte vooroordelen gaat zijjn inbreng niet.  een rasechte VB'er dus.

 

Allerliefste bloggers, tijdens de gemeenteraad van 6 september ll. deelde de burgemeester, op vraag van raadslid Creyelman, het aantal mee van de PV's door de Politie opgemaakt en gerelateerd aan het "vieren" van de ramadan: 180 pv-kes. O.a. voor overlast, dubbel parkeren, garages blokkeren, drughandel enz. Op de vraag van een ander raadslid om deze statistiek te vergelijken met de katholieke vasten en Paasviering kwam geen antwoord!!! Zegt wel genoeg zeker.

Elkeen mag voor mijn part zalig worden in zijn geloof, doch een begin van integratie zou kunnen zijn dat men rekening houdt met de gewoontes en de nachtrust van de oorspronkelijke bewoners.......

@anoniem 5 (niet gecontroleerd) : hoe ga je de cijfers van drugdealen gerelateerd aan het "vieren" van de ramadan" vergelijken met degene tijdens met de katholieke vasten en Paasviering ??

@Jokke op zeun dinges, den anonieme gebruikt de terminologie zoals gebruikt in het antwoord van de burgemeester op een vraag van onze fraktieleider Creyelman!! Het betreft hier dus geen duimzuigsel... en ge kunt dat trouwens controleren aan de hand van de geluidsopnames:-)

@Alex t. de GL beoefent met zijn familie de werken van barmhartigheid door de wilde eierleggers en hun haan wat maïs te bezorgen. En cultuurverrijkend is één van zijn zonen met een knap Taiwanees meiske getrouwd en dat kind heeft zich heel goed geïntegreerd, wat van veel andere allokes niet kan gezegd worden:-)

@Eddy Luyten (niet gecontroleerde dingens): mogen we dan veronderstellen dat jullie fraktieleider Creyelman vooraf een lijstje opgesteld had van delicten waarvan hij het aantal graag geweten had?

Als een oppositie al geluidsopnames van de gemeenteraad neemt om zijn gelijk te halen, in plaats van verbeterende voorstellen te formuleren en de zaak mee te besturen, dan zegt dat veel over de oppositie :-)

[On-topic] Ik ben trouwens hartelijk ontvangen onlangs op de Iftar avond in Scheppers ten voordele van het Kinderkankerfonds. Dank je wel.

"het beste aspect van de ramadan: een periode om samen met familie en vrienden aan tafel te zitten om de vasten te breken. In een 24x7 maatschappij waar het ritueel om als gezin samen aan tafel te zitten langzaam maar zeker de dieperik ingaat is dit een zegen."

@Jokke oep.... het lijstje werd voorgelezen door de burgemeester himself en opgemaakt door onze Politie. Onze fractieleider Creyelman had een algemene beschouwing losgelaten met vraag om enige details:-)) Ge moet toch eens komen luisteren zeunne.

@Peter, ge bezondigt u weer aan lichtvaardig oordeel. De oppositie maakt geen geluidsopnames! Als geïnteresseerde stadsgids moest ge weten dat alle zittingen van de gemeenteraad op geluidsdrager worden opgenomen door..........de diensten van het stadhuis zelf.  Vraag aan uw familie ne keer hoe dat een zeventigtal jaartjes terug zoal verliep:-) in Duffel.

Peter, even slikken zeker. 

Beste Eddy,  Dat wist ik inderdaad niet, ik geef dat ruiterlijk toe. Het is toch niet omdat ik stadsgids ben dat ik al die dingen 'moet weten' ? Mijn mening? Je kan natuurlijk niet alles weten, maar wat je vertelt (en gidsen is vertellen), moet je gevonden hebben in bronnen.

Verder denk ik ook niet dat ik lichtvaardig oordeel over die opnames. Het gaat hem over het aanhalen en gebruiken van die opnames door de oppositie i.p.v. gewoon constructief mee te denken.  Een constructieve oppositie zou de Stad Mechelen beter vooruit helpen, denk ik.  :-) Denk je niet ?

Ik moet zeggen dat ik tijdens die Iftar avond heel wat geleerd heb over de Ramadam, en de Moslims in onze schone stede,  en ook dat zal zeker de kwaliteit van mijn gidstochten nog verbeteren.

G.L. Slikken, neen hoor, het eten bij de Iftar avond was erg lekker ... en vooral erg gastvrij. Misschien moet je volgende keer ook eens langskomen. De feestzaal van Scheppers is trouwens een schitterende zaal, en het kinderkankerfonds is er goed bij gevaren.