nieuw logo voor Mechelen?

              

(foto: Jan Smets)

Begin september zal een nieuw stadslogo worden voorgesteld.  Ik ben razend benieuwd hoe het er gaat uitzien...

Naar ik uit welingelichte bron heb vernomen, zou men verder borduren op het logo dat nu toch al enkele jaren meegaat: de gele bol met de slogan 'Stad in volle vaart'. 

Het was natuurlijk héél wat anders dan ons aloude stadswapen in zijn rood-gele kleuren en met de adelaar, en de spreuk 'In trouwe vast'.  Hierover hebben we het vroeger al eens gehad op Mechelenblogt.  Enne, de 'geilen bol' werd niet steeds euh...positief geëvalueerd...

Een logo vervangt natuurlijk niet onze mooie fiere vlag, die we graag zien wapperen aan stadhuis of op onze toren (of waar dan ook ...).  Een logo is kernachtiger en heeft een andere bedoeling.  In één blik wil het onze aandacht vangen.  En volgens mij (maar smaak is natuurlijk smaak) is het logo-met-de-bol misschien niet 'super', maar toch best geslaagd in dit opzet.  Het verwijst naar onze Mechelse Volle Maan, die we ooit met grote ijver hebben getracht te blussen.  En ook de slogan 'In volle vaart' wijst op het dynamische dat onze stad de laatste jaren wilde uitstralen.

In september krijgen we wat nieuws gepresenteerd.  Hoe wil Mechelen zich de volgende jaren presenteren? 

Een logo is maar een logo natuurlijk.  Maar toch hoop ik dat de 'vlag de lading zal dekken', en...dat niet alleen maar aan verpakking wordt gedacht, maar ook aan inhoud.  Ik ben in...blije verwachting...   ;-) 

...en rijst bij mij de vraag, hébben we voor Mechelenblogt ook een nieuw logo ?
Ik heb alvast eentje geprobeerd:

 

mooi ontwerp Leyander!  alles zit erin: een zwart balkje dat onze toren voorstelt, de maan, het water (Dijle, vaart, Zenne...)..., de 'M' van Mechelen en een 'b' voor den blog...

mooi gedaan!

is een nieuw logo wel nodig, weet je wat dat kost om alles aan te passen?

Het is nu toch niet zo dat het huidige logo te oud of ouderwets is, mijns insziens kan dit geld voor nuttigere en dringendere zaken dienen die de inwoners aangaan.

Een nieuw of oud logo maakt me eigenlijk niks uit hoor.

Maar nieuwe voetpaden, etc wel.

Voor mij persoonlijk is een nieuw logo overbodig en van het huidige zag ik ook het nut niet in omdat voor mij het stadswapen en de stadsvlag de mooiste en historische logo's zijn.

al de rest is gewoon geldverknoeierij, net zoals die nieuwe vodden die nu weer overal hangen....net of de mechelse vlag niet mooi genoeg zou zijn om de straten te sieren, eventueel vermeerderd met de wapenvlaggen van de leden van de Grote Raad, de mechelse aartsbisschoppen , de kanunniken etc.

Man ik vind dat huidig logo van "Mechelen, stad in volle vaart" zo lelijk als maar zijn kan. Mechelen is een historische stad, maar daarom moet het logo er niet zo ouderwets uitzien.

Van mij mogen ze gerust iets strak en minimalistisch maken. Maar daarmee is het natuurlijk moeilijker om een boodschap over te brengen naar de inwoners en toeristen toe...

  • Hou het logo historisch (In Trouwen Vast: Ooit iemand van Neuss gehoord ? Het verhaal van Neuss leest als een Marketing verhaal maar is allicht te weinig bekend bij City Marketeers ... )
  • Luister naar de bevolking (Leer uit Stadsvisioenen)
  • Communiceer via teksten, naast het logo (en hou het logo herkenbaar op lange termijn. I.e. enkele legislaturen)

 We kunnen alleen maar jaloers zijn op de A van Antwerpen... 

Het sterkste merk dat we hebben is Mechelen Kinderstad. Naast de vorm van den Toren natuurlijk.

Tja, sléchter dan die onozele gele bol kan het niet denk ik ...
Een nieuw logo kan dus alléén maar béter worden denk ik !!

// Leuk logovoorstel voor MB, Leyander !

Er is maar één afbeelding die in aanmerking komt als logo: het originele stadswapen!

mechelenschild

De steden en gemeenten vormen de basislaag van ons bestuurlijk systeem. Een gemeente heeft dan ook behoefte aan een duidelijke identiteit. Als symbool hiervan heeft elke gemeente het recht een wapen te voeren. Een dergelijk wapen wordt toegekend overeenkomstig de wetgeving terzake (Decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie). Deze wapens hebben een diepe historische achtergrond en zijn opgesteld volgens de strikte regels van de heraldiek.

De laatste jaren slaat de moderne communicatie echter overal toe: ook de steden en gemeenten blijven er niet van gevrijwaard. De vlotte jongens en meisjes van de moderne communicatie, die doorgaans noch van geschiedenis, noch van heraldiek veel kaas hebben gegeten, wijzen de wapens van de hand als ouderwets. Neen, logo's moeten het nu zijn!

Neem bijvoorbeeld de stad Mechelen. Het historische wapenschild werd er vervangen door een eerder nietszeggend logo met gele bol.  En een obligate slogan als Stad in volle vaart hoort er natuurlijk ook bij. Na amper enkele jaren oogt dit reeds hopeloos oud-modisch, en zal men opnieuw beginnen, er kan terug met gemeenschapsgeld worden gegooid: de communicatiebureaus rekenen immers stevig door om hun gebakken lucht te verkopen.

Het zou dan ook gepast zijn moest de toezichthoudende overheid (Vlaams Gewest) hier ingrijpen en de gemeenten aansporen om in hun communicatie in de eerste plaats gebruik te maken van hun officieel wapen als symbool, eerder dan de middelen van hun burgers te besteden aan holle moderne communicatie. De officiële gemeentewapens zijn van een tijdloze waarde over de eeuwen heen, en stralen de waardigheid uit die hoort bij de gemeente als officieel bestuursorgaan, in tegenstelling met de logo's die een commercieel en publicitair aspect hebben.

Weg met inhoudsloze logo's, weg met de moderne communicatie! Een gemeente is immers geen product, en een burger geen consument!

Marc VC zei het al... Dat gaat gewoon veel te veel geld kosten, briefhoofden, enveloppen, vlaggen, etc... Geldverspilling...

Het logo met de bol is goed ( ik veronderstel dat dit verwijst naar de Maneblussers ), waarom veranderen ? Als ik het mag maken en de premie opstrijken zeg ik natuurlijk niks, LOL !

@LHOON

"Weg met inhoudsloze logo's, weg met de moderne communicatie! Een gemeente is immers geen product, en een burger geen consument!"

Dat is misschien een beetje overdreven. De blog waarop je dit zelf schrijft is 'moderne communicatie'
Een gemeente is wel degelijk een 'product', zeker als het gaat over het toeristisch aspect naar de 'buitenwerled' toe.
Elke burger is een consument!  Of heeft u nog nooit iets (al dan niet verplicht :-) ) aangeschaft bij de gemeente of bent u nog nooit op 'bezoek' geweest bij een andere gemeente als toerist?

Anderzijds denk ik ook dat het wat vroeg is om nu al het bestaande logo te vervangen. dat brengt inderdaad logistieke kosten met zich mee die beter elders werden gebruikt.
Dat gezegd zijnde moet ik persoonlijk toegeven dat ik het huidige logo (die zogenaamde lelijke gele bol) altijd zeer sterk en sober heb gevonden. De maan, de soberheid en toch een opvallende kleur. Het sprak mij al aan voor ik inwoner (ja, ik ben inwijkeling) werd van deze stad. Het logo heeft dus gewerkt in mijn geval -:)

 

Alle straatnaamborden dragen het huidige logo. Het zou van repect voor de stad en de burger getuigen om het nieuwe logo wat tijdlozer te ontwerpen dan het huidige.

En zoals LHOON oppert, er IS al een dergelijk logo. Tijdlozer kan je niet hebben ...

 

Verder merk ik meer en meer dat men in Mechelen evenementen market, en promoot, maar vergeet om deze 'lege dozen' ook nog een keer te vullen. Pas op, ik heb niets tegen Marketing, maar je moet eerst en vooral wat te verkopen hebben. Voorbeelden ?

  • 'Mechelen houdt je warm': veel bla bla ..., weinig invulling
  • Stadsvisioenen: verdronk bijna in de veelvuldige marketing.
  • ...

(Deze reactie geeft mijn persoonlijke mening weer)

zoals ik al zei dus gewoonhet echte stadswapen en de stadsvlag....meer of minder moet dat niet zijn. lees er mijn eerste bericht maar over!

Als het zo is dat men op alle stads-voorwerpen de kaasbol en het zeepblauw wil vervangen door iets anders, dan had ik graag een schatting gekend van de kosten. Uit het losse vuistje: alle stadsvoertuigen en rollend materieel herschilderen, alle stadspapieren, posters, vlaggen, straatnaamborden, insignes enz. vervangen en de huidige stock gooien bij de stock van Stadsvisioenen .... . Als dat zo is dan wordt hier serieus met de burger zijn geld gezwierd.

Na de volgende verkiezingen is er misschien weer een andere kwiet die zijn eigen visie / kleurtjes / logo wil doordrukken. Heeft de meerderheid van onze vertegenwoordigers dat goedgekeurd of is het weer Solo Slim van onze Burger?

.... of wordt het misschien de logo van Mediamarkt ? ;-)

Dat die er maar snel komt, want mijn pc'ke is bekanst versleten :-)

Zou je willen geloven dat ik het huidige logo amper ken ?

Ik heb het meer voor de stad zelf dan voor de logo's.

 

En natuurlijk voor de pintjes van Vannesakke hé Jan.

Vanmorgen nog een stedelijk dienstvoertuig gespot dat aan de pot blauwsel ontsnapt was en nog in het grijze jasje van voor de kaasbol rondtufte!!! Het beste bewijs hoelang 'vernieuwing' kan aanslepen!

Hopelijk is de nieuwe kleur grijs !!

Opnieuw hip zonder verf !

@Peter

De marketing van Mechelse evenementen is inderdaad erg toegenomen. Dit is niet altijd ten goede... Ik herken het gevoel van 'lege dozen'...  Soms worden kleine pareltjes kapot gebombardeerd door grootse campagnes en allerlei nevenactiviteiten.

Het logo moet inderdaad strakker en tijdlozer zijn dan het vorige. Maar de wijze waarop men campagne zal voeren, is nog belangrijker.  De stad moet uitpakken met zijn sterke kanten, maar hoeft zichzelf niet 'op te blazen'!

Ik verneem nu dat het nieuwe logo pas in november, en niet in september, zal voorgesteld worden.  't Is maar een weet.

Dat nieuw logo zal toch moeten wachten tot dat rekeninkske van de visioenen aangezuiverd is want naar alle verwachtingen zullen daar de volgende maanden nog wel wat lijken uit de kast vallen. Het geldmaschientje zal de volgende maanden op volle toeren moeten draaien want met den tore zijn ze ook nog niet aan de nieuw patatte. Tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen misschien ? Maar ja onzen Bart wordt zo ongeduldig.

Verder sta ik natuurlijk achter het standpunt van Lhoon. Waarom dat roemrijke verleden verloochenen ? Om wie en wat te plezieren ?

awel een nieuw logo is geld wegsmijten

en daar zal ik als niet verzuurde mechelaar toch wel graag zwart op wit willen zien wat het nut is van weer een hervorming of dat feestje gaat wat mij betreft niet door.

Een logo met omleidingswijzers zou ook niet mis zijn :-)

 Men mag gerust gerust investeren, zolang er maar een meerwaarde uitvloeit, of extra inkomsten die hoger zijn dan de investering, in dit geval van persé logo's aan steden te willen geven zie ik dat eigenlijk niet gebeuren.

Het is niet meer dan een trend van het moment, dus hecht er niet meer belang aan dan dat het waard is, in het licht van de geschiedenis zal de passage der logo's redelijk onopgemerkt blijven.

En hoe frustrerend moet het zijn, om op de pinnen te moeten komen met een logo dat steeds in de schaduw zal vertoeven van het stadsschild, het stadsschild is een ontwerp dat eender welk logo overtreft in levensduur, de marketeer en bedenker van het nieuwe logo zal uiteindelijk slechts in eerbied zijn hoofd moeten buigen voor dit schild, dit stadswapen dat probleemloos de eeuwen trotseert, dat prijkt op de hoogste vlaggenmast van de stad, terwijl zijn eigen voortbrengselen amper bestand zijn tegen de jaren, laat staan de decennia, en laat staan dat ze ooit de geschiedenisboekjes zullen halen (lacht)

Logo's en slogans zijn tijdsgebonden en onderhevig aan modetrends.  Vandaar dat ze geregeld dienen bijgestuurd te worden.  Vernieuwingen op dat vlak zijn àltijd het voorwerp van kritiek.  Ik heb - professioneel - diverse logo- en naamsveranderingen meegemaakt en wat opvalt : in den beginne schreeuwt iedereen moord en brand en na 2 maand is men het oude logo al compleet vergeten.

Dus dat een logo wordt aangepast, vind ik op zicg niet zo erg.  Het nieuwe moet wel een meerwaarde zijn en passend bij de tijd.  Dat is wat anders dan een historisch wapenschild, dat onveranderd de eeuwen kan trotseren.  Maar laten we eerlijk zijn; zélfs ons wapenschild heeft in de loop der tijden wel wat wijzigingen ondergaan!

Ik ben alleszins benieuwd naar het nieuwe logo.  En laten we hopen dat de 'marketeers' voldoende goeie smaak hebben én ook willen luisteren naar de mening van derden.

Ik word vaker en vaker geconfronteerd met het begrip City Marketing. Mij niet gelaten, een stad mag als product ook gemarket worden.

Maar vergeet vooral niet dat je moet schaven aan het product zelf. Een keer oude wijn in nieuwe zakken verkopen, gaat  allicht wel, maar als je dat een paar keer doet hebben de mensen dit snel door. De consument is geen oen.

Enkel het logo op zich veranderen, zonder een verregaande, doordachte, en vooral door de basis gesteunde strategie is waanzin. Naar ik hoop heeft men hierover allemaal nagedacht.

City Marketing gebeurt (onbewust) bij de mensen die hun stad mooi vinden, dat verkondigen en nieuwe initiatieven opzetten. Niet door een bolleke te veranderen.

Waar is den tijd van de grijze Citroen Cammionetten met het stadsschild erop.

Wie heeft daar nog een foto van ???

Proficiat Omar! zo is bewezen dat men niet van logo hoeft te veranderen om goede (verkoop)cijfers te halen.........dus géén nieuw logo!

@Omar: de vergelijking is treffend. In trouwen vast ... aan ons logo / wapenschild.

Voor de liefhebbers van de details!!! Het kaasbolleke in volle vaart, als nieuwe huisstijl van de stad, heeft aan de Mechelaarkes het sommeke van 3.500.000 frankskes gekost. Voor dat bedrag is het wel vlug (zogezegd) versleten. Maar ja, er zal toch wel iemand beter van worden zeker:-)))

En zoals Omar bewees, goede wijn behoeft geen krans....Coca-cola ook niet! En ons Mechelen ook niet.

Meer moet dat niet zijn.

Mag ik dan nu langs de kassa passeren ?

:-D

zonder me uit te spreken voor of tegen een vernieuwd stadslogo (mijn voorbeeld gold uitsluitend voor mechelenblogt), toch enkele bemerkingen..

Ik kan Peter bijtreden wanneer hij stelt dat  de vernieuwing van een logo tegelijk een "intentieverklaring" inhoudt: het schept een verwachting die moet ingevuld worden.
De vraag wat er àchter een nieuw logo schuilt is minstens even interessant als de kostprijs berekenen.

Zolang we niet weten wat het totaalpakket is, is de voor/tegen argumentatie niks ander dan een wélles/nietes spelletje...

Omar gaf een goed voorbeeld met de vergelijking van 2 logo's.

Echter, om op basis van 1 voorbeeld meteen te gaan extrapoleren naar een algemeen beeld...is nogal gevaarlijk denk ik. 

Misschien heeft de ene z'n logo niét gewijzigd....de samenstelling van het produkt des te meer.. zodanig zelfs dat er verenigingen ontstonden die terug naar het originele produkt wilden of zelfs wilden overstappen naar de concurrentie.
Remember het marketing fiasco van 1985...daar had men de inhoud veranderd...

Dat alles doet me meer uitkijken naar de inhoud, naar de "schwung" die onze stad moet uitstralen dan naar een al dan niet geel bolleke in een logootje (of het nu oubollig, hip of traditioneel is..) 

Dat wordt dus dubbel incasseren...

:-D

@omar: Goede post !

Is Bartje terug na zijn tocht door de woestijn? Heeft hij misschien een luchtspiegeling gezien van een gele bol.

Wat is het nut om weer eens alles te vernieuwen zoals hierboven reeds meerdere malen werd vermeld., alleen dat dit ons een meervoud gaat kosten als de 3.500.000 frankskes.

Denken ze op de Grote Markt dat er daarom meer toeristen gaan komen of dat de horeca een pintje meer gaat schenken. 

Maar ja er zullen weer wel enkele ........ wat eurokes  aan verdienen (Italianen misschien?)

Och ja, ik zag vorige zondag een dametje (70+) zich de pleuris duwen om haar echtgenoot in een rolwagen  de Grote markt over te krijgen. Heren (en damesà op het stadhuis, er zijn nog enkele straten over om vol te gooien met kasseien.

 

@pol, ge had eventueel een handje kunnen helpen bij het zien van dat leed. Zo kond ge die negatieve ervaring van da madammeke ombuigen in een positieve ervaring voor haar, voor juo zou er dan een goed gevoel aan vastzitten en voor Mechelen een goede naam. Wat zegt ge daarvan, een gemiste kans?

Van logo's gesproken: ik vind het gloednieuwe logo van Figurentheater  De Maan wel écht héél geslaagd en creatief!  Proficiat aan ontwerper Contreyn !

http://www.demaan.be/

Inderdaad, zeer creatief omgegaan met een aantal elementen, hoewel ik het qua kleur alleen een beetje monotoon vind, of is het eigenlijk een kleurversie?

@Lieven, het is nog maar het basisontwerp! De bedoeling zal zijn om een hollandse kunstenaar(sic!) te contacteren die voor de multicolorverlichting moet zorgen. Zo een beetje als die verlichte nul in de de Stassartstraat:-))))

mmm... curieuzeneuze mosterdpot. Ik ben benieuwd.

sorry lieven ik was vergeten te vermelden dat ik haar wel even geholpen heb. Het is tevens een goede kennis van mij.

g'd-on ya Pol, good on ya

Just an ID...

Welken toebak smoorde gij ?

Bewaren, als Oostende een nieuw logo wenst kun je het gebruiken, uiteraard wordt de M dan een O

Verdorie, dat is een knappe, waarom doe jij nooit mee aan wedstrijden?

Tof!