Visionair ?

met categorie:  

Omdat stadsfestivals nog vers in ons geheugen liggen, wil ik graag het volgende met jullie delen.

Ik zat een beetje te lezen in een boekje van (neemt adem) 'de Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen' (dankje Ferre!), en meer bepaald het Negentigste Boekdeel uit 1986.

Dhr. W. Mertens schreef daar een artikel: (neemt opnieuw adem) 'De betekenis van de stedelijke financiën voor de centrale economische politiek in de Bourgondische Nederlanden. Financieel beheer en economische politiek te Mechelen tussen 1439 en 1490'.

Een mondvol. Maar ik onthoud: Financieel beheer en economische politiek te Mechelen, en dat meer dan 500 jaar geleden.

(Paus Nicolaas V)

BEGIN CITAAT

Toen in 1448 de stadsoverheid nl. lucht kreeg van de Jubelaflaat die de hertog (n.v.d.r. Filips de Goede) van de paus wilde loskrijgen, om zijn kruistocht te helpen financieren, zou zij niets meer aan het toeval overlaten: de Jubelaflaat moest kost wat kost binnen de muren van Mechelen georganiseerd worden. De duizenden pelgrims die de stad zouden bezoeken, zouden de accijnsopbrengsten spectaculair doen stijgen. 

Bovendien zou de stad één derde van de offergelden mogen incasseren. De aflaat ging de stad uit de financiële hel helpen. Een tweede derde van de offergelden was voor het Sint Romboutskapittel bestemd, dat toen opnieuw met grootste bouwplannen rondliep (nvdr: de Romboutstoren is met deze gelden betaald) en best wat geld kon gebruiken.

En tenslotte was er nog, zoals vermeld de Hertog die op kruistocht wilde. Aan motivatie ontbrak het dus niet. Stadsbestuur en kapittel gingen dan ook geen kosten uit de weg om paus en hertog voor deze zaak gevoelig te maken. En met succes. (...)

Om de aflaat volledig te verdienen moesten de pelgrims gedurende 8 dagen te Mechelen verblijven en de 7 parochiekerken (nvdr. Torens Aan de Dijle avant la lettre) bezoeken (de Mechelaars moesten dit gedurende 14 dagen doen) en evenveel offeren als ze anders voor een pelgrimage te voet naar Rome zouden uitgegeven hebben, hoewel men hiervoor principieel vrij was.

Het succes was compleet. Honderden pelgrims zakten naar Mechelen af en een termijn van 4 maanden bleek al vlug te kort. De ganse zaak werd inderhaast verlengd tot 31 oktober.

Het verhaal wil dat op een bepaald ogenblik meer dan 100,000 pelgrims in Mechelen zouden gelogeerd hebben. Laat het een verhaal zijn. Het werkelijk aantal moet toch indrukwekkend geweest zijn.

De opbrengsten van de wijnaccijnzen stegen immers in 1451 met 78% tegenover het jaar voordien, en die van het bier met 52,5 %

EINDE CITAAT

Schitterend verhaal!  boeiend om lezen!  Mechelen een beetje 'middelpunt' van de toenmalige wereld:  als dat geen mooi visioen is!   ;-)

En in 2011 is het net 560 geleden. Als dat geen toeval is !

 En we betalen anno 2009 nog steeds langs onze belastingsgelden om aan het herstel van de geestelijke monumenten.(Let wel, die kerken en kathedralen mogen zeker niet worden overgelaten aan de tand des tijds). Het is onze verdomde plicht om er over te waken dat ze in goede gezondheid onze skyline blijven beheersen!  Maar er is dus niets veranderd in al die eeuwen. Mensen op stoopjes trekken door ze hun zieleheil en de hemel voor te spiegelen als ze eerst maar goed afdokken van het beetje dat ze bezitten.

Inderdaad Peter. Het is al 560 jaar geleden! Ik mag hopen dat die achtdaagse pelgrims kwaliteits-  wijn en bier en dames van lichte zeden hebben gekregen voor hun zuurverdiende daalders of enig ander toenmalig geldend betaalmiddel van christelijke uitspattingen zoals daar waren: kerken en kathedralen bouwen die hoog in het zwerk des Heren rezen, terwijl dicht bij de aarde het klootjesvolk stierf aan cholera en pest.

Jef, maar hen werd dan toch de hemel beloofd :-)

Er is niets veranderd Jef. De geschiedenis herhaalt zich, maar dit is wel erg frappant. De gelijkenis met Stadsvisioenen is treffend.