NIEUWS van de week

met categorie:  

(Bron: GVA)

"We willen jonge kunstenaars een kans geven"
Met Fest De Sjarabang willen de vzw’s Sjarabang en Opa Malyn geld inzamelen om jongeren met een verstandelijke beperking te ondersteunen. “We zijn geen Maanrock, maar met ons festivalletje willen we dit weekend wat geld vergaren om jonge kunstenaars met een verstandelijke beperking de kans te geven zich uit te leven in kunst”, zegt Marleen D’Joos van vzw Sjarabang.
Sjarabang is een pas opgestarte vzw die allerlei workshops aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking. “Bedoeling is deze doelgroep aan de buitenwereld te profileren met hun mogelijkheden en niet met hun beperkingen”, zegt Marleen D’Joos.

Sjarabang huurt sinds september vorig jaar, samen met vzw Opa Malyn, vijf leegstaande klaslokalen van het Sint-Gommarusschooltje in de Kerkhoflei.

Gratis salsafeest kleurt Mechelse Veemarkt
Voor de tweede maal deze zomer baadt de Mechelse Veemarkt zaterdag in zuiderse sferen met een gratis salsafeest. In juni had het Vadderikcomité al voor het derde jaar op rij Veeiësta georganiseerd. De Mercado Latina Salsanight is zaterdag aan zijn tweede editie toe.

“Opnieuw zorgen wij voor een gratis feest”, zegt Dirk Janssens van het Vadderikcomité.
Om 19u geeft Carl Riviera rueda-initiaties. “Omstreeks 20u gaan wij pas echt goed van start met Los Carlitos, een rudea showgroep. Daarna kan je dj El Rubio en vanaf 22u de twaalfkoppige liveband Poder Latino aan het werk zien”, vertelt Janssens. Poder Latino is bekend van andere festivals als Polé Polé.

Doven en slechthorenden alarmeren politie
De lokale politie Mechelen voert een sms-noodnummer in voor dove en slechthorende inwoners. Alle Mechelaars met een auditieve handicap worden uitgenodigd om zich te laten registreren als potentieel gebruiker. Een afspraak kan je maken door een e-mail te sturen naar interventie@politiemechelen.be of te bellen naar 015-28.66.90

Monumentale bomen gaan neer
De voor de Mechelaars vertrouwde witte paardenkastanje op de hoek van Van Benedenlaan met Willem Rosierstraat is sinds gisteren woensdag niet meer.

Mechelse arbeiders hebben de boom uit veiligheidsoverwegingen gekapt, omdat die te zwaar is aangetast. Ten laatste morgen moet ook de Hongaarse zilverlinde even verderop, op de middenberm van de Hendrik Speecqvest aan het Kardinaal Mercierplein, verdwenen zijn. Ook de stam van die boom is te zeer aangetast door zwammen. Met het kappen van beide domen verdwijnen wel twee van de grootste Mechelse bomen.

Torentje snakt naar onderhoudsbeurt
Het torentje en de toegangspoort van de voormalige kazerne op de hoek van Liersesteenweg met de Caputsteenstraat snakken naar een onderhoudsbeurt.

Dat heeft Mechels raadslid Marc Hendrickx (N-VA) uit naam van enkele buurtbewoners aangekaart bij het stadsbestuur. “Het torentje is de blijvende herinnering aan de kazerne die voor Mechelen en heel wat Mechelaars veel heeft betekend. Het kan toch niet de bedoeling zijn de natuur er zijn werk te laten doen, om vervolgens te moeten vaststellen dat één en ander onherroepelijk vernietigd is?”, stelt hij.

Schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld) heeft de stadsdiensten gevraagd actie te ondernemen.

(Bron: Het Nieuwsblad)

Stadsbestuur zoekt nog steeds naar uitbater Molenhuis
Mechelen - Het stadsbestuur zoekt een uitbater voor het Molenhuis. Reeds in oktober vorig jaar werd een uitbater gezocht, maar er ging niemand op het aanbod in. De voorwaarden voor uitbating zijn nu bijgesteld. Het pand stond de laatste jaren te verkommeren en op 1 september 2004 besliste de gemeenteraad om het Molenhuis te restaureren. Alvorens de eigenlijke  restauratie aan te vatten werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

De werken hebben 2 jaar geduurd en het kostenplaatje van deze restauratiewerken bedroeg 725.000 euro. De karkasrestauratie is nu klaar en het gebouw kan in concessie worden gegeven. De gemeenteraad keurde hiervoor op 2 september 2008 de concessie voorwaarden goed.

De stad lanceerde op 23 oktober 2008 een eerste oproep voor het in concessie geven van dit uniek gebouw; helaas werden er geen biedingen ingediend. Daarom besloot het bestuur om de voorwaarden aan te passen; in vergadering van 30 juni 2009 heeft de gemeenteraad deze aanpassingen goegekeurd zodat een tweede oproep gestart wordt. Belangrijk is dat de concessionaris het pand verder dient in te richten en vervolgens uit te baten als horecazaak.
 
Stadswandeling 'Lucht'
Een wandeling op 2 en 5 augustus brengt je de wondere verhalen van de Mechelse pleinen, markten en stadstuinen. Ga mee op zoek naar open ruimte in de stad. www.mechelenbinnenstebuiten.be

Stad herbekijkt hondenbeleid
Een hondenweide aan het Oud Oefenplein in Mechelen ligt er verwaarloosd bij. Het gras staat kniehoog en ligt vol afval. Buurtbewoners vragen al maanden tevergeefs aan het stadsbestuur om de weide te onderhouden.

De slechte staat van de hondenweide is gekend op het stadhuis. Schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open VLD) zal een extra ploeg langs sturen om de weide proper te maken. In het najaar zal het stadsbestuur het hondenbeleid van de stad herbekijken.

Zoutwerf kreunt onder regenweer
De pas heraangelegde Zoutwerf heeft heel wat wateroverlast te slikken gekregen de afgelopen dagen. De bewoners begrijpen niet waarom bij de heraanleg geen rekening is gehouden met mogelijke overstromingen.

'Wij hebben hier in het verleden wel eens water in de kelder gehad, maar nooit zo erg als de afgelopen maand', zegt bewoner Frans Geys. 'Sinds de heraanleg hebben we al twee keer enorm veel water binnen gehad en ook modder en slijk blijven achter. De brandweer kan wel iets wegpompen, maar er blijft altijd een bodempje water staan.'

Zand op Grote Markt
Er zijn liefst 400 kubieke meter zand gedropt op de Grote Markt. Dat is het equivalent van 23 volle grote vrachtwagens. Dit is eveneens het startschot van enkele zomerse activiteiten zoals het Beachvolleybaltornooi, Strand aan de Dijle en Metteko Tropical.
Newworld Beachvolleybaltornooi: 23 tot 26 juli, Grote Markt
Strand aan de Dijle: 28, 29 en 30 juli 2009 (van 10 tot 16 uur, op dinsdag vanaf 13 uur)
Metteko Tropical: 27 juli

(Bron: Radio Reflex)

Stadsloketten 5 zaterdagen gesloten
Vanaf zaterdag 25 juli zullen de stadsloketten in Mechelen - in het Huis van de Mechelaar - 5 zaterdagen op rij gesloten zijn voor het publiek. Vanaf zaterdag 29 augustus kan je opnieuw tijdens het weekend in het stadhuis terecht.

Dit jaar wellicht meer dan 100 straatfeesten in Mechelen
Sinds 2001 krijgen straten of buurten die een straatfeest organiseren daarvoor steun van het Mechelse stadsbestuur. Concreet gaat het om een tussenkomst van 250 euro. De stad heeft nu beslist om het jaarlijks budget te verhogen van 15.000 euro naar 22.500 euro. "Een gevolg van het succes van de straatfeesten", zegt burgemeester Somers. "We zien het aantal jaar na jaar stijgen. In 2009 zal 1 op de 7 straten in Mechelen een straatfeest organiseren: een schitterend resultaat."

5de en 6de leerjaren communiceren met Mexicanen
Tijdens het afgelopen schooljaar werkten leerlingen van drie Mechelse basisscholen aan een speciaal project. De leerlingen van De Spreeuwen, De Puzzel en Sint-Romboutscollege communiceerden met leerlingen uit Mexico over het afvalbeleid bij hen thuis en op school. In het project kwam zowel het thema afval als wereldburgerschap aan bod, een mooie combinatie.

De leerlingen wisselden 2 postpakketten uit met een Mexicaanse klas. De postpakketten in België werden gemaakt onder begeleiding van IGEMO. In het eerste postpakket stelden ze zichzelf voor. Dit gebeurde aan de hand van tekeningen, brieven, teksten en foto’s over hun gemeente, school, gezin, hobby’s,… In de tweede helft van het schooljaar wisselden ze een pakket uit over afval. Samen met de IGEMO-begeleider verzamelden ze informatie over het afvalbeleid, hoe de school omgaat met afvalpreventie, selectieve inzameling en hoeveel afval de school produceert. In verschillende scholen zorgde het maken van het pakket voor het opstartten van concrete acties rond afvalpreventie op school.

26 bijkomende kinderopvangplaatsen in Mechelen
Het Mechelse stadsbestuur keurde vandaag een project goed voor de creatie van een nieuw initiatief voor kinderopvang. “We willen alle initiatieven die het tekort aan plaatsen verminderen steunen, dit nieuwe initiatief zorgt voor 26 bijkomende plaatsen voor kinderen jonger dan 3 jaar”, zegt schepen voor kinderopvang Rita Janssens (sp.a). Het stadsbestuur blijft ook zeer ambitieus en wil het tekort zo snel mogelijk verder wegwerken.

“We investeren in dit nieuwe initiatief 45.500 euro, daartegenover staat de voorwaarde dat de uitbaatster, de bvba Vlinderhuisje, de engagementen in het toelagereglement zal naleven. Dit betekent dat deze plaatsen minimum 6 jaar open blijven, er een sociale dagprijs wordt toegepast en er actief wordt samengewerkt met het Lokaal Overleg Kinderopvang met als doel de toegankelijkheid en de sociale en pedagogische functie van kinderopvang te vergroten”, zegt Rita Janssens.

Eén van de beroemdste mechelse uitspraken: de cavalcade kan niet uitgaan want er staat water in de straten van aan de statie  tot aan het seminarie, is nu ten dode opgeschreven. Overstromingen hoorden thuis op de lage oever van de Dijle. Nu men overstromingen creëert op de hoge oever van de rivier, waar nooit overstromingen waren, gaan we de geschiedenis moeten herschrijven. Geschiedenis is een levende materie! ;-)

:-)

De enorme paardenkastanje op de Van Benedenlaan werd op 22.07.2009 herleid tot brandhout...

foto R.K.

 Het is volbracht, hij rust in vrede. En nu plaats voor jong geweld.

Benieuwd of dat "jong geweld" te midden van de uitlaatgassen het evenlang zal rekken??  Ik zal het wellicht niet meer meemaken.

 Spijt over de ouderdom Roger ? Ik ook want er is hier nog een beetje werk.

Extra nieuwseditie - eigen berichtgeving :-)

De Scientology kerk heeft haar hoofdkwartier van Brussel naar Mechelen over gebracht.

http://www.scribd.com/doc/17657330/09100706

@Omar, daarmee zal dat mooie pand een zorgzame huurder hebben en waarvan de gemeenschap geen hinder zal ondervinden. Tevens bedruipen die mensen zichzelf met bijdragen van hun leden. De belastingbetaler heeft daar geen last van dus. Er zijn in Mechelen wel andere sektes bezig die voor overlast zorgen!

@Omar: ik citeer uit Knack 10/06/2009: ' Begin mei besliste de Brusselse raadkamer het dossier rond scientology voor onbepaalde tijd uit te stellen. Het parket wil twaalf leden en twee vzw 's van de religieuze beweging voor de correctionele rechtbank brengen op beschuldiging van oplichting, afpersing, het onwettig uitoefenen van de geneeskunde en het vormen van een criminele organisatie. Het onderzoek sleept al twaalf jaar aan maar nu heeft de verdediging nog negen verzoeken ingediend voor bijkomende onderzoeksdaden. Het onderzoek naar scientology begon al in 1997, toen twee ex-leden een klacht indiende bij het Brusselse gerecht. In 1999 werden 25 huiszoekingen bevolen bij verschillende vestigingen van de beweging in zeven gerechtelijke arrondissementen. Nadien werd een uitvoerig financieel onderzoek van de beweging in België uitgevoerd. Dat leidde er uiteindelijk toe dat het federale parket, dat het onderzoek had overgenomen van het Brusselse parket, in 2007 besliste 12 natuurlijke personen - leidinggevende personen binnen de Belgische tak - en twee vzw 's te vervolgen. Het gaat om Scienyology Belgium en het European Office of Public Affairs and Human Rights van Scientology Church International ' einde citaat.

Iedereen wordt zalig in zijn geloof!!! Wie eerst toetreed tot een bepaalde gemeenschap en daarna eventueel teleurgesteld (door allerlei oorzaken) zich ervan afkeert, voelt zich af en toe ook wel eens bedot en reageert dan met klachten enz. Dat is al gebeurd bij de Getuigen van Jehova, de Zevendedagsadventisten en tutti quanti. Regelmatig lezen we in de pers van mensen die ook veel geld gaven (kwijtspeelden) aan wonderdokters van afrikaanse oorsprong, of aan natuurgenezers enz. En dan volgen de processen om de centjes terug te zien....Er zijn ook nog beursgoeroe's genre Madoff..... Maar zoals aanvankelijk gesteld: iedereen wordt zalig in zijn geloof.......voor zolang het duurt.

Gisteren liep ik door den Bruul en er snorde een soortement pastor, met fijn jasje-dasje en zo een wit boordeke rond zijne nek, voorbij op zijne v'lo.

Zijn er weer Mormonen op zendelingenwerk in Mechelen ?

:-)

Ge hebt er ook die rondtrekken met 'n hubschrauber en zo een zwarte kas uit Stuttgart maar dat die een strikske dragen weet ik niet.

Het torentje mag niet verworden tot een openbare pispaal. Toeristen vinden dat niet mooi.

Bedankt collega ' s Hendrickx en Geypen in naam van de duizenden jonge mensen - waaronder den deze - die een stuk van hun jong leven in den Baron Michel hebben doorgebracht. Als het goed is zeggen we het ook.

Ik breng er mijn leven nog steeds door, ondertussen is het wel iets anders op de gronden van de kazerne daar ;-). Maar mijnen bompa heeft er ook nog gekazerneerd geweest.

@ MarcVC : Waar staat uwen bompa ?

:-D

Binnenkoer Baron Michelkazerne

De groep Artillerie "aan het werk"...

Met grote zekerheid voor 1940 en wat mij opvalt is dat er over de binnenkoer ook geen netten lagen.

@Louis, dat was toen nog niet nodig omdat de helicopters nog in proto-typestadium zaten.

Ze werden oorspronkelijk getest   in fabriekshallen omdat ze niet wisten hoe hoog  ze wel konden vliegen.....:-))

Ge ziet het misschien niet al te best, maar die Soldaat-Miliciens van toen waren daar gewoon een soort golf aan het spelen.

Enfin, het Vaderland was duidelijk in goei handen !

:-D

@Gim ik denk eerder dat die ene een andere militaire sport aan het beoefenen was, nl. paradepleinvegen en opdenborstelleunen.....-))

Aha, den Eddy is duidelijk in 't leger geweest !  Hij kent de Klassiekers van den ABL !

:-D

 Gim, golf spele ? Klote spelen ja . Waarom hebben ze dat toch afgeschaft ? Hier temt men leeuwen stond boven de poort van het " kloan kastielekke "

Roger, ik heb er al ene gekend die na zes uur werd afgesloten. Maar als de jury op stap is kan het een beetje langer duren.

@Gim, over die Baron Michel kan ik nog uren doorbomen.

Mijn vader was in 1935 kanonier bij het 8e Artillerie in de Baron Michel, maar ik denk dat hij meer zijn paard zal geborsteld hebben of patatten gejast dan met een kanon geschoten :-) 

 Roger, gij hebt toch ook slechte gedachte over het leger zenne. Hadde we nu noch maar een dan konden we al die nietsnutten daar in steken. Maar dat is juist ook ze hebben de dienstplicht moeten afschaffen omdat anders de nieuwe Belgen ook moesten toetreden en dat was blijkbaar erover.

G.L.  best mogelijk, maar dit heeft absoluut niets meer met dit topic te maken.

@ omar, Ik kreeg die dag een uitnodiging voor de openingsreceptie in de voormiddag in de bus... na de middag :-)

Van snelle communicatie gesproken.

Spijtig genoeg is dit 'bedruipen' onder een mom van dure 'cursussen' om jezelf als persoon te kunnen 'perfectioneren'. Ik ben eens nieuwsgierig hoe snel ze in het Mechelse bedrijfsleven hun gif zullen verspreiden via enkele van hun consultancybureaus die 'verrijkende management' cursussen aanbieden... Hopelijk gebruikt de Mechelse ondernemer zijn verstand als hij/zij in aanraking komt met deze sekte.

We kunnen alleen maar hard lachen hoe een totaal gestoorde sciencefiction schrijver (wiens persoonlijk leven 1 groot leugen was) een religie (lees: 'sekte') uit de grond heeft gestampt. Laat ons besluiten dat zijn 'marketing' aanpak goed zit. hahaha

Eenaanrader is deze panorama aflevering:

http://www.youtube.com/watch?v=QuJlZ_f1594&feature=fvw

@Manu, vroeger hadden we zo de cursussen van LSP (leading succespeople) met hun fameuze slagzin "Fly with the eagles or scratch with the chickens". Ook duur en voer voor twijfelaars en gecomplexeerden.... Bedrijven krijgen veel aanbiedingen voor cursussen over management, accountancy en profileringen allerhande; ook duur enz. In deze tijden van economische onzekerheid zal iedereen wel uit zijn doppen kijken, hoop ik. Tenzij de scratchers weer denken dat ze beter zullen vliegen....-))

 

Monumentale bomen gekapt....... tiens tiens, zouden die in de weg gestaan hebben voor de geplande Vinciparking onder de Schuttersvest?

Die bomen waren "ziek" en vormden een reeel gevaar ! Derhalve werd door het schepencollege een kapvergunning gegeven. De stam bleek nog redelijk goed, doch de takken en wortels niet! Met een of andere parking heeft dat dus niets te maken, ook niet met de aanleg van een rondpunt.

@Eddy: kan goed zijn maar buiten het parkingfenomeen vind ik dat de overheid redelijk kop-over-kl*ten handelt.

- Die boom is dan niet van gisteren ziek en men zou wel redelijk op voorhand kunnen aankondigen dat men die ' ouderling ' ging kappen, of is men bang voor een reactie?

- Sinds eeuwen weet men dat een boom niet eeuwig blijft bestaan dus men zou rustig 10 jaar op voorhand op een nabije locatie een opvolger kunnen klaarstomen.

Dat was op de Zoutwerf zo en nu is het weer van dat. Een langetermijnvisie ( daarmee bedoel ik langer dan één ambtstermijn ) zou wel handig zijn wanneer het gaat over bomen in de stad!

godverdekke gasten, een mens wordt geboren en gaat na ongeveer 90 jaar dood.
De ene blijft iets langer en de andere vertrekt iets eerder.
Met bomen is dat net zo, c'est la vie.
Die boom aan de schuttersvest was dood, dus voor welke reactie zou men bang moeten zijn ?
Nu is de boom weg en er wordt een nieuwe geplaatst.
Misschien is het wel een exemplaar dat elders al groot geworden is, maar er zijn er al op voorhand aan het zagen dat het niet goed is.
Als je bomen mist moet ge in een bos gaan wonen en ni in 't stad.
Wie op de ring gaat wonen moet ook ni zagen dat er veelauto's voorbij zijn huis rijden hé.
 
 
 

Beste anoniem: je hebt een mooie vergelijking gemaakt tussen een boom en een mens, alleen is het een verkeerde vergelijking. Men wacht niet tot een mens sterft om er een nieuwe op de wereld te plaatsen, met Mechelse bomen is dat blijkbaar wel het geval. De verhouding aantal inwoners per boom is de laatste 50 jaar verschrikkelijk verslecht in het nadeel van de bomen. Maar het is zoals je zegt: als je je omgeving constant ' versteent ' dan moet je ook niet zeveren over de verminderende aanwezigheid van zuurstof in de stadslucht. 

@Luc, de stad heeft dat kappen wegens ziekte van deze bomen reeds maanden geleden aangekondigd hoor. Kijk maar even in de kranten van enkele maanden terug.