Horror op't schoon verdiep

Wat vorige Dinsdag tijdens de gemeenteraad op het stadhuis weer te beleven was is niet om naar huis te schrijven.Het twintigtal aanwezige bezoekers zal dit zeker kunnen beamen.Wat de kranten er van gemaakt hebben laat ik aan hen over.U krijgt van mij een waarheidsgetrouw relaas zonder rancunes.

Wegens verlof van één meerderheidslid was het dansen op een slappe koord en na de schermutselingen over de stadsvisioenen werd het bij punt 15 van de agenda voor schepen Strubbe teveel.De warmte en de nakende bevalling werden haar teveel waarvoor iedereen begrip kon opbrengen.Maar in de politiek zijn er harde wetten die zeggen dat beslissingen enkel kunnen worden genomen bij meerderheid.Dus de beide fractieleiders van de oppositie beslisten met hun ploegen de zaal te verlaten.Toen werd het voor Somers teveel en hij gaf verbaal opdracht aan de secretaris vast te stellen dat de inpakkende oppositie nog in de zaal aanwezig was en dus nog voldoende raadsleden aanwezig waren om de agenda vanaf punt 15 tot punt 80 in één ruk goed te keuren.Dergelijke praktijken werden in Azerbeidjan of mesopotanie nooit vertoond.De democraat Somers stapelt de blunders op.

Vanzelfsprekend zal de oppositie klacht neerleggen bij de gouverneur.

Toch wensen we allen de familie Strubbe een probleemloze bevalling.

Deze prietpraat hoort hier niet thuis. Wat verwacht je dat wij daar voor zinnigs gaan op antwoorden?

 tiens, ik herinner mij een lieke van de Mechelse band Belgian Asociality: po-po-po-politics; bla-bla-bla-blaaa... enz

Als ik het goed begrijp had de oppositie, door zijn job te doen, en door te blijven, kunnen wegen op de beslissing van de laatste agendapunten.

Klopt dat ?

Ik vind dat zeer goed gezien van Somers.
De oppositie was het afgebold en de afwezigen hebben ongelijk. :-)
Betalen wij jullie om het af te bollen ? Ik denk het niet.
Achteraf dus niet komen bleiten.
Voor de rest vind ik het, zoals Luc zegt, prietpraat die hier niet thuis hoort en bovendien heb je bewezen niet waard te zijn om het privilége te krijgen om hier je compleet van de pot gerukte verhaaltjes te komen neerpennen.
Als ik van de Mechelen Blogt mensen was nam ik je het privilége om te posten gewoon af, niet om de vrije meningsuitting, maar omdat je misbruik maakt van Mechelen Blogt en de boel constant probeert te verzieken.
 
 

Beste Anoniem, bedankt voor de tip, we overwegen het.

We konden dit ook al lezen in de kranten.  Dit artikel heeft dus geen enkele meerwaarde, behalve dat GL zijn ding weer eens kwijt kon.   Ach, als een mens op zijn leeftijd daar behoefte aan heeft, wie ben ik om hem dat genoegen af te pakken... 

Wat in de gemeenteraad gebeurt of niet gebeurt mag volgens mij rustig aan bod komen op de blog....anders kunnen uit het nest gevallen vogeltjes ook best verwijderd worden (of is de reactie van jullie gewoon te wijten aan de politieke overtuiging van GL?).

Ieder mag dingen aanbrengen en als de persberichten mogen verschijnen dan ook een voorval (democratisch of niet) uit de gemeenteraad. trouwens de wet voorziet dat als er geen meerderheid aanwezig is (en die was dus niet meer aanwezig) er niet geldig kan gestemd worden. de burgemeester had slimmer moeten zijn en in dit geval de zitting moeten verdagen (maar ja met zo'n krappe meerderheid loopt hij dat risico dikwijls....).

als men aan politiek doet moet men tegen de weerbots kunnen!

 Volledig akkoord met anoniem.

Je wordt betaald om daar te zitten, niet om het af te bollen om op staminee te gaan 'vergaderen'. Voor werkschuwe profiteurs geen plaats in de gemeenteraad! Zo is het wel gemakkelijk.

Hartelijk dank voor deze topic, G.L. "Wat de kranten er van maakten..." is een frustratie die ik volledig begrijp. Vroeger piepte ik na een gemeenteraad dan ook al eens op de blog van Karel VB om zijn versie van het verloop van de gemeenteraad te lezen teneinde het 'verslag' van de regimetrouwe regio'pers' te kunnen nuanceren. Jammer genoeg is Karel VB al een paar gemeenteraden geleden gestopt met zijn persoonlijke verslaggeving. Daarom vind ik het wel tof dat uw versie ( die u uiteraard objectief mag noemen :-) van het verloop van de gemeenteraad nu op deze blog verschijnt.

Mag ik je daarom vragen er een maandelijkse gewoonte van te maken hier je verslag over het verloop van de gemeenteraad te topic'en?

Goed Idee Mark: Van uw neutrale verslagggever ter plaatse G.L.

Sorry - dit hoort hier NIET thuis.  Méér woorden maak ik er niet aan vuil.  Na een periode wat meer in de coulissen verdwenen te zijn, denkt GL weer dat het nodig is om deze blog te verzieken.  Het gaat niet om 'een' mening te verkondigen, maar om steeds en steeds opnieuw Mechelenblogt te verkankeren met een doordrammerige en brutale manier van repliceren en reageren.  (en datn heb ik het niet alleen over dit artikel dat weeral een doorslag is van een artikel dat hij gisteren, in een andere nuance heeft gepost - maar ook om nog verscheidene andere 'uitschuivers' de laatste dagen.).  Het kan zijn dat hij mij deze mening niet in dank afneemt - en dat is dan maar zo - maar ik wacht ook al een aantal maanden op een publieke verontschuldiging op een ronduit grove en leugenachtige bewering aan mijn adres, die hij meende te moeten maken (én waarover ik hem in een persoonlijk telefoontje over aansprak... - en DAT neem IK hem dan kwalijk).

geduld is een mooie deugd - maar ergens is een grens bereikt.  Tenminste toch voor mij.

Ik keek erg uit naar het 'waarheidsgetrouw relaas zonder rancunes'.

De (niet gestaafde) referenties naar Azerbeidjan de 'stapel blunders' van Somers plaatsen het echter duidelijk in een politiek kamp.

Ik ben het met Anoniem eens dat een bericht over de gemeenteraad hier best wel kan (trouwens niet met het feit dat er zoveel persberichten op de site verschijnen, die horen hier m.i. niet thuis).  Dat is informatief en interessant. Bovendien mis je in de krant een persoonlijke invalshoek die hier wel mogelijk is.

Helaas leest dit artikel wel heel erg als propaganda van 1 zijde (in dit geval de oppositie), en dat nodigt de andere zijde dan weer uit om gelijkaardige artikels te plaatsen.

Kortom, een gemiste kans tot een interessant (en misschien wel broodnodig) artikel.