1836

met categorie:  

Onlangs kwam ik deze prent tegen. Een weergave van het eerste treinstation in Mechelen met vermelding 1836.  Groot, gedetailleerd en een echt pareltje.

Dus denk ik bij mezelf : “Dat kieper ik op Flickr, zodat iedereen het kan aanschouwen” !  Doch blijkbaar houdt deze fotowebsite zich blijkbaar aan een soortement van maximum breedte zodat de Large Version toch niet echt excellent was.

Daarom heb ik het geheel in stukjes gekapt.

Enjoy !
 

 Gim, nu hebt ge hier al zoveel oude stadsbeelden laten bekijken maar hebt ge nu nergens niks liggen met die walvis ?

@G.L. "wegens de warmte worden de vissen niet tentoongesteld"!

Onlangs heb ik, hier, nog ne soortement foto geplaatst van dat Oude Station, toen met de vermelding 1888...

Vermoedelijk één van de eerste foto's ervan en mogelijk een afdruk op een Glasplaat.  De wagon op de voorgrond is dus duidelijk van recentere datum dan 1836.

 Jokke, dan houden we het te goed.

Op het derde deel van de tekening ziet ge, op de voorgrond, iemand lopen met ne wandelstok en ne voorwaartse steek.  Wedden dat die persoon Napoleon Bonaparte nog gekend heeft ?

:-D

G.L. : die walvis heb ik ooit met school bezocht.  Ik vermoed dat dat dit in 1954-1955 was   Een hoop dood vlees die de lengte van een volledige treinwagon in beslag nam.  Ik herinner mij nog een glazen kast waarin het hart van die walvis tetoongesteld was en dat dat 600 kilo woog.

 

 Roger, ik denk dat ze met dat kreng heel Belgie zijn rondgereden om de kinderen te tonen waar de levertraan vandaan kwam.Levertraan was dat geel-bruin sappeke waarmee ze ons in de donkerste oorlogsjaren in stand wisten te houden.54-55 ? was dat niet vroeger ? Een fotoverslag van Gim of iemand anders zou dat kunnen bevestigen.

G.L., ik meen mij te herinneren dat ik toen in het 6e studiejaar zat, en dat was 1954-1955.

 

 Gim

De foto van jouw station dateert van voor1888!

De grote overkoepelende stationshalle dateert van 1888 en werd in de jaren vijftig met de grond gelijkgemaakt. De oudijzeropkopers hebben er toen een ferme kluif aan gehad. Het heeft die mannen ook twee kranen gekost die de zware losgebrande stukken niet konden torsen en dan maar dubbelplooiden, niet van het lachen evenwel!

Ik keek uit ons bovenraam samen met mijn broer uit op de tentoonstelling van de walvis en je kan zeggen dat de emmers vijffrankstukken er geregeld werden buitengedragen. Alle scholen van uren in het ronde zijn dat monster komen bezoeken à rato van vijf frank ofte een belga (voor de jongeren: een belga was vijf frank waard) per persoon.

Interesante foto's.maar dat was wel een beetje voor mijn tijd.( ongeveer 50 jaar)

Hahaha...

:-D

Jef, het zou best kunnen dat de foto uit 1888 dateert.  Ze werd genomen aan de achterzijde van het station (kant sporen) en het gebouw bestond in 1888 nog toen men aan de bouw van het nieuwe station bezig was.