Romeinse brandstapels duiken op in Hombeek

Archeologen hebben aan de Hombekerkouter in Hombeek (Mechelen) Romeinse sporen teruggevonden.
Vermoedelijk gaat het om crematiegraven die vorige eeuw ook in Leest zijn opgedoken.
 
(Foto: GVA)
 
Wetenschappers woelen meer dan ooit in de Mechelse ondergrond.
Ook in Hombeek en Mechelen- Noord heeft de stad dit voorjaar twee sites laten onderzoeken.
Omdat de eigen archeologen de handen vol hebben, werd de hulp ingeroepen van Archaeological Solutions.
“We zijn op dit moment het grootste archeologisch bedrijf in Vlaanderen”, zegt zaakvoerder Wim Tiri.
 
Rechthoekige kuilen
 
De meest merkwaardige vondst heeft zijn team gedaan in Hombeek.
“Op een terrein waar appartementen verrijzen, hebben wij twee rechthoekige kuilen aangetroffen.
Ze waren deels gevuld met houtskool.
De wanden vertoonden sporen van brand.
Waarschijnlijk hebben we te maken met een paar crematiegraven uit de Romeinse tijd, maar honderd procent zeker zullen wij daar nooit over zijn”, legt Tiri uit.
De grote hoeveelheid houtskool en verbrande wanden doen hem vermoeden dat de nog smeulende resten van de brandstapel in deze kuilen begraven werden.
“Een gelijkaardige vondst in 1939 op de site Warande-Den Berg in Leest ondersteunt onze denkpiste”, vertelt Wim Tiri.
Een tweede hypothese is dat de kuilen hebben gediend om houtskool te winnen. “Voor huishoudelijk of industrieel gebruik.”
 
Schuur uit ijzertijd
 
Op de Blarenberglaan in Mechelen-Noord hebben medewerkers van Archaeological Solutions restanten van een schuur uit de ijzertijd ontdekt.
“Een twintigtal paalsporen vormt samen een constructie.
In de buurt hebben we ook een vijftal grotere kuilen blootgelegd.
Aan de hand van scherven konden wij onze opgravingen situeren in de periode 750 tot 57 voor Christus.
Wij hebben trouwens nog dertien andere paalsporen gevonden.
Vijf daarvan vormen een tweede plattegrond.
Wij gaan ervan uit dat ze behoren tot dezelfde nederzetting.”
Bart Robberechts, diensthoofd archeologie van de stad, is volgens Tiri erg blij met de resultaten.
“Daarom zou hij in de toekomst graag bij elke nieuwbouw op het bedrijventerrein een onderzoek willen”, besluit Wim Tiri.
 
BRON: GVA

Boeiend stukje geschiedenis wordt blootgelegd...  Mooi om op te volgen...

 J.G. Tien tege ien zèn da de kasse waa Kollet va Visses vreuger euren boeksering in bakte.