Water !

met categorie:  

(bron Nieuwsblad)

De Stad Mechelen heeft enkele belangrijke principeakkoorden gesloten met NV Waterwegen en Zeekanaal die Mechelen een stuk aantrekkelijker zullen maken. (...)

(Foto Peter Meuris)

'Met de heraanleg van de Melaan in 2006 trok Mechelen al het voortouw in deze trend', aldus burgemeester Somers. 'Sindsdien volgen de projecten langs het water elkaar in ijl tempo op. De leefkwaliteit in de stad vaart hier wel bij. Zo werd de Binnendijle de voorbije jaren een echte kwalitatieve woonader met hoogwaardige nieuw- en vernieuwbouwprojecten'. De overeenkomst met de NV Zeekanaal zet nu het licht op groen voor een reeks ambitieuze projecten.

Zo wordt de Binnendijle aan de Zandpoortvest terug opengelegd, en worden de kademuren van de Binnendijle hersteld. Aan de Hanswijkvaart wordt een jachthaven aangelegd en Kraanbrug wordt volledig gerestaureerd. Daarnaast werd ook de aanleg van een fietspad langs de Stuivenbergvaart, het uitbaggeren van de Binnendijle, het plaatsen van fietsersbruggen over Zenne en vaart, de heraanleg van het Colomaplein en het Plaisanceplein en een toekomstperspectief voor het Rode Kruisplein in de overeenkomst opgenomen.

Water in de Straten !

Een stevige concurrentie aan Brugge en in de toekomst misschien Venetië als die stad al lang tot de Atlantis-legende behoort door de stijging van de zeespiegel.

Ben nieuwsgierig naar de uitvoeringstermijnen. Er zitten in ieder geval waardevolle dingen tussen.

Ik wacht er vol ongeduld op dat de vliet van de Melaan nog een beetje verder wordt getrokken. Dan kan ik ergens aan de Plaisancebrug een boot leggen om naar mijn werk te gaan (met een kleine omweg uiteraard: opstoppingen aan de sluis van Battel worden dan een excuus om te laat te zijn ;-)

Ja Wannes, maar dat wordt dan wel een serieuse omweg :-)

Ik zag de plannen voor het 'Colomaplein' (én kerkplein, en...).  Men start de werken van de eerste fase begin 2010.  Het Colomaplein (aansluitend aan de Colomabrug, en tussen kanaal en school) legt een duidelijker 'link' met het water.  Het oogt mooi...  Ik ben benieuwd.  Nadien volgt de verdere Tervuursesteenweg...

In de plaats van nieuwe plannen te maken zou men beter eens de reeds gestarte projecten zoals het Dijlepad en de Beethovenbrug afwerken...

 

Het is ronduit triestig hoe beide zaken erbij liggen.  Het Dijlepad lijkt op wat bricolage van onervaren Poolse "bouwvakkers" en de Beethovenbrug is een ramp, probeer daar maar eens met een kinderwagen over te raken...  pret verzekerd!! 

 

Voor een bestuur die er alles wil doen om Mechelen terug wat prestige toe te kennen is dit onbegrijpelijk.  Deze 2 plekken liggen centraal in toeristisch Mechelen, tussen de blikvangers Lamot en Vismarkt, maar een totale verwaarlozing van beide zaken dreigt waardoor de centrale plek heel wat van zijn prestige dreigt te verliezen.

De nieuwe plannen zijn mooi; maar in jouw opmerking kan ik me grotendeels vinden. De 'noodbrug' ligt er nog stééds - en ik wacht met ongeduld op een estetischer versie.  Die komt - Ik weet het; maar het duurt wél erg lang allemaal.  En het onderhoud van het eens zo geroemde Dijlepad is ook niet zo denderend te noemen.

De iniatieven zijn knap - Maar afwerking en onderhoud, zijn dingen die Mechelen soms wel eens durft 'vergeten'.  Jammer.  De Lamotsite en Haverwerf (én het idee voor de brugverbinding  met Vismarkt) zijn schitterend.  Maar nu nog wat 'afwerken' (zoals ook de 'bouwput' van de Pekton, die ook maar put blijft... - en dit vlakbij een toeristische trekpleister...).

Maar goed, ik zal eindigen met een positiever noot: de Zoutwerf lijkt me mooi te worden...

Denkt iemand ook aan de renovatie/afbraak van de voetgangersbrug over de Leuvense Vaart? Het is levensgevaarlijk geworden, dat brugje brokkelt letterlijk af ...

deze brug dus?

 

(foto: Jan Smets)

Wellicht is dit toch al mee opgenomen in de huidige overeenkomst?

Ja, precies die brug. De treden zijn versleten, de leuning is verroest en gedeeltelijk  kapot en de verlichting is ook niet goed. Hopelijk wordt deze brug ook aangepakt in het kader van de ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten ...  

... en in het kader van de veiligheid van bijvoorbeeld de roeisporters die er regelmatig onder door moeten, of de zwemmende meute die er jaarlijks onder door ploetert tijdens de triatlon... moest er eens een ongelukje gebeuren, dan zou dat natuurlijk helpen...

Jansenius, we kunnen het lot en de burger misschien een beetje helpen, u zwemt en ik ga op de brug en geef een zetje aan een of ander loshangend ding :-D alles voor het goede doel he

"Vind Ik Leuk" zou ik 'Facebooksgewijs' kunnen zeggen over dit nieuwe initiatief 'Water in de straten', inderdaad!...

Maar ik déél ook de bezorgdheid die geuit werd door Erre, Jan en Anoniem...
De Beethovenbrug, het Dijlepad, inderdaad ook De Pekton: het mag wat gaan vooruitgaan!!
Die voetgangersbrug over de Vaart is inderdaad een gevaar aan het worden, moet idd. dringend wat aan gedaan worden!

Maar ansich dus wel 'pro' de nieuwe geplande initiatieven...

De vraag is wie verantwoordelijk is voor die brug? De stad of dienst Waterwegen en Zeekanalen?

Ik meende begrepen te hebben uit de persartikels dat de Pekton klaar moest zijn in de lente (maart) 2008.
Buiten een grote put vol water is er nog niks te zien.