Tinelsite wordt aangepakt

Gisterenavond was er een ruime opkomst van buurtbewoners in de KHM aan de Zandpoortvest. Het stadsbestuur zou er (eindelijk) een tipje van de sluier oplichten over de toekomstplannen van de Tinelsite.
Deze site wordt begrensd door de Tinellaan, Van Busleydenstraat, Jodenstraat en Stassaertstraat.

In zijn welkomstwoord wees de burgemeester er op dat dit één van vier belangrijke stadsontwikkelingsprojecten is van het huidige bestuur (naast Het Claerenhof, de stationsomgeving en de omgeving van het Keerdok). Andere sprekers waren schepen Karel Geys en de ontwerpers.

Het belangrijkste kenmerk van de uitgetekende stedenbouwkundige visie is volgens mij dat er maximaal aangesloten wordt bij de historische ontwikkeling van de wijk en dat er (op enkele uitzonderingen na) wordt uitgegaan van het bestaande gebouwen- en stratenaureaal.

De grote "brokken" uit het plan.

1° De Predikherenkerk en klooster, reeds jarenlange kanker in de buurt.
Dit gebouw is nog steeds in privéhanden (dat is dus de privépartner in het hele project). De stad onderhandelt met de eigenaar over de nieuwe functie van het gebouw. Verschillende opties staan nog open: hotel, lofts, .. Uit de uiteenzetting heb ik wel begrepen dat de belangrijkste bouwkenmerken van het gebouw (ook binnenin) moeten gerespecteerd worden. Het gelijkvloers zou een semi-publieke functie kunnen krijgen (de getoonde foto's van andere reeds bestaande realisaties deden mij wegdromen naar een Hamam!).

2° Het museum en memoriaal, waarover op andere posts al uitgebereid is gesproken. Dit project wordt gerealiseerd door het Vlaamse Gewest. Architect bOb Van Reeth gaf aan welke de randvoorwaarden waren waaraan hij gebonden was (o.a. oppervlakte, timing) en verdedigde zijn concept met brio. Opmerkingen uit het prubliek hadden het vooral over de schaal van het gebouw en het monoliete karakter. Na de meest recente aanpassingen (kleur van de stenen) oogt het gebouw in elk geval heel wat minder somber en (wat tot nu toe blijkbaar niet zo duidelijk was) zijn er grote glaspartijen voorzien die zorgen voor een "transparanter" gebouw. Het door bOb Van Reeth ontworpen gebouw heeft mijns inziens wel de potentie om een landmark in dit stadsdeel te worden.

3° De rijkswachtgebouwen. Deze zijn momenteel reeds in handen van de stad en krijgen een nieuwe functie met behoud van hun architeturale kenmerken. Het gebouw dat nu zijn achtergevel heeft in het Kattenbleekstraatje krijgt een woonbestemming. Het ROJM (ex-Rzoezie) krijgt een nieuwe thuis in het monumentale poortgebouw van de kazerne aan de Tinellaan. De huidige Rzoeziegebouwen worden gesloopt.

4° De kroon op het werk is evenwel het "Mensenrechtenpark" of  "Tinelpark". De 3 bestaande groene ruimten (tuin van het klooster, Rzoezieterreinen en Rijkswacht) worden aaneengesloten tot één groene publieke ruimte die zich zal uitstrekken van de Stassaertstraat tot de Van Busleydenstraat. Het park zal ongeveer even lang zijn als de Kruidtuin, maar is wel ongeveer 1/3de smaller. Door deze ingreep wordt het nijpend tekort aan openbaar groen in de noordelijke helft van de binnenstad aangepakt. Enkele doordachte ingrepen (zoals logische looproutes, ook voor mensen die er niet echt moeten zijn) moeten er voor zorgen dat er op alle mogelijke tijdstippen voldoende 'passage' is zodat een zekere vorm van sociale controle wordt gerealiseerd. Andere blikvangers zijn een kleiner bestaand rijkswachtgebouwtje dat de functie krijgt van herberg/taverne en toegangsgebouw naar de voorziene ondergrondse parking (voor bewoners, buurtparking, randparking en museumbezoekers) met in- en uitrit op de Tinellaan. Eén of twee voetgangers- en fietsersbruggen over de afleidingsdijle zorgen voor de relatie met de "overkant" van 't water.
Wat bij het publiek in minder goede aarde viel was de optie om in die binnenruimte nog een 10-tal nieuwe woningen te voorzien die aansluiten achter de bestaande bebouwing in de Jodenstraat. Het belangrijkste bezwaar is uiteraard dat hierdoor toch een belangrijke oppervlakte uit het nieuw te ontwikkelen park wordt weggesneden. Het stasdbestuur verdedigde de ingreep door te wijzen op de noodzaak om het hele project financieel draagbaar te houden. Minder gelukkig was de argumentatie die de stad putte uit de ervaring met het Dijlepad en de (in mijn ogen overdreven) angst voor inbraak en onveiligheid. Vandaar dus de optie om de bestaande tuinen niet te laten aansluiten op het nieuwe park, maar op tuinen van de nieuw te voorziene woningen. Niet iedereen in het publiek vond dit een gelukkige optie.

Tegen 2012 zou het belangrijkste deel van dit omvangrijke stedenbouwkundig project moeten gerealiseerd zijn.

Ik las de grote lijnen ook al in de Gazet van Antwerpen vanmorgen...  Als dit alles kan gerealiseerd worden, ziet het er goed uit voor deze buurt.  En..het is wel hoognodig in dit stukje Mechelen!

Maar de mensen van de Keldermansvest hebben nog steeds geen zich op de Toren of vergis ik me ?

@ Peter: Sommigen inderdaad niet. De vraag is natuurlijk "moet heel Mechelen een onbelemmerd zicht hebben op onze trots?" Als het antwoord "ja" is dan is er nog bitter weinig mogelijk en moet er nog heel veel afgebroken worden.

En het arresthuis kwam ook niet ter sprake ?

Het idee is niet slecht, maar we kunnen natuurlijk enkel afgaan op een tekst (ook na effe googlen). 

Is er al ergens een beeld (foto, tekening of 3D) te bekijken, die ons een visuele voorstelling zou kunnen geven ?

De Standaard van vandaag kopen Gim.

Over het arresthuis is weinig of niets gezegd.
Uit de reacties van de zaal (geen) af te leiden is de afbraak ervan niet echt het probleem, wel wat er in de plaats komt.

Veel mensen leden blijkbaar aan een acute vlaag van erfgoedbescherming in het dossier arresthuis.

ik blijf persoonlijk toch bij het idee dat de van reeth toren veel te hoog is

Ik vind het straf dat ik niet op de hoogte was van die "buurtbewoners"briefing :-( . Geen uitnodiging (brief of mail) gezien.... ik was anders ten zeerste geïnteresseerd om het allemaal eens uit eerste bron te vernemen.... en natuurlijk enkele pittige vragen (grijns) te stellen....

Zoals :

- Hoe zou het eigenlijk zitten met de leegstandsbelasting op het Predikherenklooster, nu blijkt dat het toch nog steeds in privéhanden is ?

- En hoe komt het eigenlijk dat de stad zo gretig de centjes van de Vlaamse Gemeenschap heeft gegrepen en aansluitend Bob Van Reeth zijn ding heeft laten doen zonder daarbij een sluitende visie en project te ontwikkelen voor de hele Tinelsite ? Last van tunnelvisie misschien ? (als dat al een vorm van visie is tenminste... eerder een oxymoron... ).

- En anderzijds, hoe komt het eigenlijk dat Bob Van Reeth zich dezelfde enge visie, zich beperkend tot één blok, zonder oog voor de omgeving, heeft laten opdringen ? Was hij niet de eerste Vlaamse bouwmeester ? En was dat geen functie die precies in het leven was geroepen om "“Vanuit een langetermijnvisie, in goed overleg met de verschillende administraties en met de extern betrokken partijen, bijdragen tot de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal kwalitatieve leefomgeving (gebouwen, infrastructuur, landschapsingrepen,…) in Vlaanderen te helpen creëren” ??

Wat mij vooral stoort, is de laksheid en/of de onmacht waarmee de stad dat Predikherenklooster verder laat rotten. Blijkbaar heeft niemand de durf of de visie gehad om een combine op te zetten waarbij ineens de hele site (museum, klooster, kazerne) aangepakt werd....

Zoals ik het hier lees, zijn ze dus nog altijd met die privé"partner" (o ironie) aan het "onderhandelen" .... quousque tandem... ??

 

Predikherenklooster stadskanker? Grappig, voor mij is dat een foto speeltuin :-)

Staat die rijkswachtkazerne daar eigenlijk leeg? Geen gendarmes meer aanwezig? Indien nee zou ik daar dan wel eens willen binnenglippen...

@ TommyG: momenteel zitten er nog gendarmes in de kazerne én de lokale recherge en jeugdbrigade. Om binnen te glippen volstaat het ervoor te zorgen dat je iets op jouw kerfstok hebt en ze brengen je er zelf naar toe.

Kan je gemakkelijk binnen in die "foto-speeltuin"; ik wil er wel eens gaan kijken want het lijkt impressionant te zijn.