Mechelen houdt van water ?!

met categorie:  

(Bron GVA en directe gesprekken)

Hoewel 'nieuw-zwembad' en 'oud-zwembad' nog stevig ter discussie staan, heeft de stad alweer nieuwe plannen klaar:

 

 

(Foto P. Temmerman)

De Melaan:

"Op dit moment onderhandelen wij met enkele particuliere eigenaars om ook het vlietje tussen de Melaan en het Groen Waterke opnieuw open te leggen. Daarvoor moeten wij zelfs door de tuin van kardinaal Danneels, met een brugje in de Sint-Katelijnestraat."

Schijnt niet zo makkelijk te zijn, omwille van privé-eigendom. En toch zijn heel wat (zoniet de meeste) eigenaars gewonnen voor het doortrekken van de vliet. Het standpunt van het bisdom is me niet bekend.

De Lange Heirgracht:

"Eind dit jaar starten werkzaamheden in de omgeving van de Lange Heergracht. De stad pakt alle straten in de buurt aan. De blikvanger wordt een vlietje. We onderzoeken ook de mogelijkheid om de Lange Heergracht in de Van Hoeystraat verder door te trekken dan gepland"

Dat wordt een interessant project ! Ik weet dat de Vrienden van de Vliet er nu al naar uitkijken :-)

  • Worden we het nieuwe Venetie ?
  • Krijgen de omwonenden binnenkort een natte kelder ?

Ik ben nieuwsgierig naar het verder verloop. Het beloofd in ieder geval veel goeds voor de stad.

Als het een venetie moet worden dan zal ik mijn fiets maar weer aan de haak hangen en een kanootje bestellen.

 Ik ben in elk geval heel erg VOOR het terug open maken van de vlietjes ! Een stad met watertjes is om een of andere reden toch altijd aantrekkelijker ....

Het Nieuwe Venetië .... ja .... maar dan zonder die OVERVLOED aan toeristen :-) 

Een natte kelder ? Met de huidige technieken hoeft dit ook niet meer ....

 

Ik ben ook volledig pro.

Als je het verschil ziet met de vroegere en de huidige Melaan, is het er daar 100 keer mooier op geworden.

Als nu de mensen nog het nodige respect kunnen opbrengen voor hun stad en hun vuil in een vuilniszak steken, ipv in de vliet of op straat te dumpen, zijn we al een heel stuk verder.

@JanG: Peter kan daar beter over oordelen maar ik heb de indruk dat de Melaan, aan de Melaan, er toch proper bijligt. De buurtbewoners op de Lange Heirgracht kunnen evenwel evenveel als minder zorg dragen voor ' hun ' Melaan. Evenmin kan ik oordelen of de Heirgracht, als straat, er nu netjes of vuil bijligt. Feit is dat de Heirgracht een straat was met een volkser karakter dan de Melaan. Of dat een verschil gaat maken? Ik hoop niet.

Een vliet proper houden is een kwestie van willen ... Ik weet uit goede bron dat er ook aan de Lange Heergracht een zeer goed basis is van buurtbewoners die het goed menen.

@Peter: dat hoor ik je dan graag zeggen, het is anders geweest.

@ Jan Luc & Peter

Ik fiets terug vrij frequent door ALLE straten van de stad en ik moet vaststellen dat de buurtploegen of andere reinigingsdiensten onze straten toch tamelijk tot zéér proper houden. Dat stel niet alléén ik vast, maar ook toevallige bezoekers en toeristen uit andere regio's. Als er dan al een pluim moet uitgereikt gaat die naar de bewoners en het onderhoudsteam van die wijken. Ik denk dat die mensen niet slecht bezig zijn. 

@Jef: groot gelijk hebt ge en ik zal je zeggen wat er in mijn achterhoofd spookte. De Melaan is een straat die volgens mij veel gebruikt wordt omdat je bijv. van de Vismarkt naar de Katelijnestraat of St. Romboutstoren of andersom kan gaan. Als ik dat vergelijk met de Lange Heirgracht dan zie ik daar geen ' doorgaand ' voetgangersverkeer m.a.w. als je daar niet moet zijn dan kom je er niet. Als je van de Stassartstraat naar bijv het Gerechtshof gaat dan is tot nu toe de St. Janstraat en de Veemarkt de meest aangename verbinding. Van Hoeystraat en lange Heirgracht kunnen dat ook worden maar zij missen nu nog eye - catchers. Ik verwacht verbetering na de verscheidene nieuwbouwen in de Van Hoeystraat en met het verdere openleggen van de Melaan, maar ik vind het mogelijke succes niet evident. Dus je hoort me niet zeggen dat de Lange Heirgracht er vuil bij ligt.

En als Mechelen een soort Venetië wordt, dan moet het een ware attractie zijn om Peter, Rudi, Ferre en de andere gidsen met een omhooggestoken kleurrijk parapluutje  door de Mechelse straten te zien lopen  :-)

Maar als men de Melaan zou doortrekken tot in den hof van den "buskop", gaat Copyplan dan maar zomaar zijn tuintje en een stuk van zijn winkel opgeven??

(foto's R. Kokken)

Inderdaad, Roger, en aan de overkant is er het stuk tussen Mispelters en ex-bloemenzaak Akelei die elk over een stuk beschikken (voor Mispelters is het zelfs de ingang van de woning). de tuin van de kardinaal zal minder problemen geven want daar ligt de vliet nog opoverheidsdomein (provincie is eigenaar) maar of daarom het publiek toegang zal krijgen is een andere zaak. zou men de vliet dan ook niet kunnen openen van stassartstraat naar merodestraat (doorheen de school dus)?

Het heropenen van vlietjes heeft voor mij alleen maar zin als het op openbaar domein gebeurt. Er is niemand gediend met een vliet in zijn tuin ( tenzij de stad zou onteigenen ).

Mechelen trekt Melaan door

De Mechelse gemeenteraad heeft maandagavond de eerste stap gezet om de Melaan door te trekken richting Sint-Katelijnestraat, om ze vervolgens aan te sluiten op ’t Groen Waterke.
 

Lees het volledige artikel van Sven op http://www.gva.be/antwerpen/mechelen/mechelen-trekt-melaan-door.aspx

Er stinkt blijkbaar iets want een "bouwpromotor" krijgt quasi 400.000€ schadevergoeding voor een project waar zelfs nog geen bouwvergunning voor afgeleverd werd.......gaat men de eigenaar van de hoek Grote Markt-Merodestraat ook betalen wegens het niet kunnen realiseren van zijn project?

Men springt blijkbaar nogal losjes om met onze belastingsgelden.

>In het artikel van GVA staat wel een grote fout, de grond boven de vliet en waarvan Mevr.Moriau het bovengronds genot bezit, is geen bouwgrond. Een oud stadsreglement zegt trouwens dat op de vlieten/gronden geen vaste constructies mogen opgericht worden. Het is me trouwens een raadsel, zoals ik tijdens de raadszitting stelde, waarom men planschade betaalt voor een project waarvoor nog geen bouwverguning werd afgeleverd!!! Beter ware geweest om dat bovengrondgenot te onteigenen voor openbaar nut! Een dergelijjke handelswijze zal nog veel geld gaan kosten ten bate van de overige betrokken eigenaars....-))

 

Marc en Eddy, ik vrees dat de meesten weer ( bewust ? ) uw stellingen niet gaan kunnen volgen.

Ik volg Eddy's stelling. Ik vind het ook vreemd dat het betaalde bedrag wordt bekend gemaakt terwijl er volgens het artikel nog onderhandelingen moeten worden gevoerd met andere partijen.

Ik dacht dat de grond waar de vlieten liepen in pacht werden gegeven voor 99 jaarna de demping ? Iemand die iets meer weet ?

Maar ik ben wel volmondig voor de openlegging van deze vliet !

 Wel, ik moet eerlijk zeggen; nu geweten is wat een onteigening kan opbrengen als je het een beetje handig aanpakt vind ik het toch wel verdomd jammer dat er per ongeluk geen ouwe vliet onder mijn garage loopt, haha.

@Christophe:

Ik ga toch in mijnen hof een keer schuppen !

(alhoewel ik weet dat daar nooit een vliet liep :-)

Ik begrijp de hele heisa niet. Een doorgetrokken Melaan langs het traject waarvan hiervan sprake is, blijft toch grotendeels onttrokken aan het openbaar zicht, en loopt achter de huizen. Wie heeft hier iets aan, vraag ik mij af.

Natuurlijk zijn bepaalde bouwpromotoren voorstander - zij zullen de kassa horen rinkelen, hun projecten krijgen zomaar een prijsboost..."hoogwaardig wonen aan het water", jaja... Huidige privé-eigenaars zullen ook hun huid (grond) zo duur mogelijk verkopen.

Met de 380K€ die nu voor één eigenaar op tafel wordt gelegd, had men beter al een flink deel van de put kunnen dempen in de ongelukkige transactie van het Predikherenklooster... Eerlijk gezegd, ik begrijp soms niet waar het bestuur zijn prioriteiten legt...

 Het zal inderdaad nooit een touristische trekpleister worden, dat klopt. Een schaduwrijke betonnen beek tussen wat huizen, ik denk dat de gelukkigen meer last van de muggen dan genot van hun waterpartij gaan hebben :-))

Het terug openleggen van de Ijzerenleen lijkt mij qua zichtbaarheid, touristischiteit* en spectaculariteit wat interessanter.

(*)weeral een nieuw woord

Herstel op de Ijzerenleen het haventje van weleer en je kan wel 5 flickrs vullen met foto's van enthousiaste Mechelaars en gecharmeerde toeristen. Christophe, daar zeg je zoiets!

Volgens mijn informatie van P. Temmerman, is het openleggen van de IJzeren Leen een huzarenstukje wat betreft het herleggen van de leidingen, en daarom technisch moeilijk uitvoerbaar.

Maar het zou natuurlijk een schitterende aanwinst zijn voor de stad.

Op 2 April 2000 zag de IJzeren Leen er als volgt uit (Foto's Paul Temmerman):

Tijdens de Algemene Bewonersvergadering (wijk Centrum) vorige maandag verklaarde de Burgemeester dat er van het open leggen van de IJzerenleen geen sprake meer is, dit omwille van de bouwkundig waardevolle gewelven. En misschien ook wel voor de historische betekenis aangezien die gebruikt werden als schuilkelders tijdens WO (I en/of II ?).
Somers heeft nu zijn zinnen gezet op de vliet onder de Botermarkt.

Globaal ben ik voorstander van meer water in de stad, maar het openleggen van vlieten op plaatsen waar de bevolking er niets aan heeft (zoals de tuin van de bisschop) met gemeenschapsgeld is in mijn ogen moeilijk te verantwoorden. Tenzij die openlegging noodzakelijk is omwille van stromingshydraulica of zo, maar aangezien het niet de bedoeling is dat de nieuwe vlieten "stromend water" worden is dat dus niet aan de orde. 

Moet men àlle vlietjes en waterpartijen gaan openleggen in Mechelen?  Ik heb er toch ook mijn bedenkeningen bij.  Voor zover de gemeenschap baat heeft bij het openleggen van vlietjes (mooier stadsgezicht, toeristische troeven...), ben ik voorstander.  Als het op openbaar terrein ligt en historisch verantwoord is, kan het, maar men moet alle pro's en contra's tegen mekaar afwegen. 

De IJzerenleen bijvoorbeeld is al eeuwen de IJzerenleen, zoals we die nu kennen, d.w.z. zonder haventje.  De vliet is daar overwelfd in de vroege 16de eeuw.  Moet je dat plein dan opeens gaan openbreken?  Ik denk het niet.

Moet je de Melaan doortrekken?  Tot voorbij de Katelijnestraat kan ik het volgen.  Een reconstructie van het brugje aldaar kan een meerwaarde zijn.  Of de private tuin van het aartsbisschoppelijk paleis ook in dit project moet betrokken worden, is de vraag.  Tenzij het aartsbisdom mee investeert.  Idem voor gelijkaardige lokaties.  Anders mogen ze in mijnen hof ook een vlietje komen aanleggen met belastingsgeld.

@Koen: Pas op wat je zegt, want voor je het weet heb je een natte kelder door de Vliet in jouw tuin !

Ik ben er gerust in.  Als er al water in mijn tuin liep, was het een gracht van de oude omwallingen.  Ik woon aan de ring, hé. 

 De vliet van de Botermarkt terug openleggen, dat is nu toch ook niet bepaald een authentiek decor, veel historische gebouwen zullen er dan toch niet rond dat historisch waterke staan.

En als ze dan toch in den hof van den buskop zouden gaan graven, kunnen ze er misschien terug een Hellegat/Duivelsgat maken (samenvloeiing van de 2 Melanen).   Naar dat Hellegat kan men dan incompetente politiekers sturen  :-)