Mechelen, eind 17e eeuw

met categorie:  Deze middag berichtte men erover op de radio : de World Digital Library opent zijn gegevens voor de hele wereld. Een beginnende website met films, foto’s, teksten, tekeningen, kaarten en nog zoveel meer die uniek zijn op zichzelf en dit alles afkomstig vanuit bibliotheken van over heel de wereld.

Dus nam ik nota van het website-adres en ging zonet eens even kijken. Goed, nog geen Nederlands te vinden, maar toch al 380 artikelen aangaande Europese aangelegenheden.  En dan ga je zoeken op Mechelen.

En bingo : een kaart van het Land van Mechelen (and beyond), eind 17e eeuw met de titel “The Holy Roman Empires Duchy of Antwerp and the Dominium of Malines: With the Eastern Flemish Areas and the Boundaries of Brabant Following from These”.

Dus, voor zij die het Mechelen van Toen en het Land daarrond, willen bekijken : Klik hier voor de link, vink dan de kaart aan, zoomen en scrollen.   Enjoy.

Zalige kaart (ik hou van oude kaarten...). De kaarttekenaar had  wel nog wel een paar probleempjes met de ligging van een aantal steden. Alsof de Kempen in de driehoek Mechelen-Lier-Antwerpen zijn geschoven. :)

Prachtig, meer van dit op MechelenBlogt.

De Dijle bleek toen nog de Demer Fleuve en Antwerpen was toen nog een gehucht aan 't Scheld in het... Land van Turnhout !

Go figure !

:-D

In het verdrag van Meerssen, in 870 gesloten tussen de broeders Karel de Kale en Lodewijk de Duitser, wordt de stad voor de eerste maal vernoemd als 'Malinas ad Demeram', (Mechelen op of aan de Demer).  In 913 vindt men de vermelding "supra fluvium Tameram" (op de Demerstroom) in het diploma waarbij het vruchtgebruik van de Sint-Rumoldusabdij door Karel de Eenvoudige aan graaf Winderic wordt overgemaakt. Eerst in 1008 wordt Mechelen gesitueerd tussen de beide Neten en de Dijle (Thila).

Eigenaardig is wel dat er eerst sprake is van de Demer, de logische benaming van de rivier die Mechelen doorstroomt, en dat pas in latere eeuwen, zonder enige opgave van redenen of verklaring, de benaming Dijle ingang vindt.
 
(uit "Water in de straten van Mechelen" van Frans Berlemont)

 Ik moest inderdaad iets beter kijken, 't zal aan de winst van kv gelegen hebben...

Demer is inderdaad de logische benaming van de stroom die door onze stad loopt. Maar Dijle had meer aanzien, aangezien die door Leuven stroomde.

Waar de Dijle en Demer samenstromen, in Werchter, heb je maar te kiezen welke naam je geeft na de samenvloeiing.

Officieel mondt de Demer uit in de Dijle, maar bij de samenvloeiing van beide (te Werchter) heeft de Dijle een kleiner debiet dan de Demer. Een mogelijke verklaring waarom de rivier na de samenvloeiing toch Dijle blijft heten, is dat de Dijle door de historisch belangrijkere steden Mechelen en Leuven stroomt en de Demer 'slechts' door Aarschot en Diest. Het is duidelijk dat het Demerwater bij de monding een bocht maakt, terwijl het Dijlewater rechtdoor stroomt: de oorspronkelijke Demerbedding lag overigens meer noordelijk. In die zin mondt de Demer dus wel degelijk in de Dijle uit.

Wel vreemd dat men op deze kaart nog steeds spreek van De Demer.

Volgens dezelfde logica zouden we eigenlijk moeten spreken over 'da gehucht aan de Leie' als we het over Antwerpen hebben. De Leie is immers de belangrijkste rivier bij de samenvloeiing met de Schelde (debiet, lengte). Dit is trouwens duidelijk te zien als je langs beide rivieren gaat fietsen.

Op de kaart zie je dus ook het echte Antwerpen oftewel het echte Sinjorengebied.  En daar gaan ze prat op want een echte Sinjoor is geboren in de oude stad, uit een vader en een moeder die ook echte Sinjoren waren.  Al datgene dat er later is bijgekomen wordt bewoond door Pagadders en buiten het  huidige grondgebied zijn het (in hun ogen) boeren.

Ooit vertelde één van hen me dat daar ergens een bord stond met de vermelding : "Hier verlaat men de beschaafde wereld".  En toen ik vroeg in welke richting dat bord stond konden die Sinjoren er echt niet mee lachen.  Maar buiten een grote mond ("Aantwaarpe !") en nen dikke nek ("Ons kathedraal is de schunste van ielt land") vallen de echte Sinjoren nog best mee, want ze hebben een klein hartje.

:-)

 Gim, kijk hoe lang Hombeek reeds op de kaart staat

@ G.L. : Inderdaad !

Maar wat is dat daar allemaal op den Hombeeksesteenweg ?  Kampementen van soldaten of zo eind 17e eeuw ? 

:-)

(Zie foto bij artikel)

 Nee Gim, dat zijn de werken die daar momenteel aan de gang zijn.

 Gim, al die zwarte strepen binnen de stadsmuren zouden dat vlietjes zijn ? Dan zijn ze wel zoet voor enkele jaren als ze dat nog allemaal moeten open leggen.

@ G.L. : Yep.

Morgen zal er water zijn in Mechelen van aan de Staase tot aan het Summenaare !

:-D

G.L.: ZIjn de hoofdvlieten: de oude en nieuwe Melaan en de Heergracht.

 @ Peter, i d'ont now.

G.L, op deze kaart heb ik alle vlietjes ingekleurd

1. Heergracht

2. Hellevlietje

3. Vuilgracht

4a. Melaan

4b. Nieuwe Melaan

5. 't Vlietje of Huidevettersvliet

7. Gracht

8. Koolvliet

9. Vleeshouwersvliet

10. Vliet IJzerenleen

11. Greppe

12. Zandvliet:  de enige vliet in Mechelen Zuid en waarschijnlijk kunstmatig aangelegd vermits ze ver boven het niveau van de Dijle vertrekt.

en volgens een kaart van 1649 was er ooit nog een vlietje in de Bruul (tussen de Koolvliet en de Gracht.)

 

 Roger, gij zijt ne krak.

Amai Roger, gij kunt goed kleuren :-)
Even off-topic, waarvoor m'n excuses :
Met welk programma doe je dat ?
Ik heb dat al geprobeert met Potodraw, maar da's niet erg handig.

Ik gebruik meestal PaintShop Pro.

Peter, betreffende de Melaan; vorige zomer merkte ik dat er kleine visjes in zwommen, is dat nog steeds het geval? 

er zitten nog vissen in, ze zullen nu wel wat groter zijn.

Op de moment dat ze licht beginnen geven wordt het tijd om de dienst milieu in te schakelen.

Ondanks alle schepnet werk van peter en anderen moeten de vissen nog leven in een vervuild aquarium

Inderdaad Christophe. Viskes met de vleet in de vliet. Ook een reiger die hier geregeld komt ontbijten.

Men plant ook om de Melaan door te trekken tot aan het Groen Waterke ...

 Allez, 't is al een biotoop op zich geworden.

En schept Peter dan het vuil uit de Melaan, of schept hij forellen voor het noeneten ?? :-)

Geen vis in mijn stadsschepnet, enkel afval ...

(ik heb trouwens geen visvergunning)

Naar het schijnt gaat men de Koolvliet onder de Botermarkt ook blootleggen en krijgen we nog meer water in de stad. Weet iemand hier meer over?

 Er is inderdaad een denkpiste bij het stadsbestuur in die zin. Men zou, na de bouw van het Clarenhof, de Botermarkt heraanleggen en dan de Koolvliet terug openen. Een project met enkele bruggetjes ten dienste van de zaken aan de Botermarkt. Maar meer weet ik ook niet. Voorlopig een idee alleen maar.

Eerst gelieve de Van Beethovenbrug, dan bruggeskes oep de Botermèt.   En ging er nao een Maneblussersbeeldeke komen oep de Botermèt of ni ?  Want da gedrocht dat er nao staot is toch echt giene vette !

 Niks Maneblussersbeeld op de Botermarkt. De Gidsenbond schonk een beeld : "kijken naar de maan" aan de stad. Het beeldje staat voorlopig in de dienst UIT ( toerisme ). Samen met een gedicht dat de vrouw van  beeldhouwer Frans Walravens maakte. Het beeldje zou op het heraangelegde St.Rombotskerkhof komen, vandaar de tijdelijke plaats. Alleen.... het parkeerproject is momenteel afgeschoten. Afwachten dus. En wat de Beethovenbrug betreft. Misschien aan sommige politici vragen eens af te stappen van het pesten van de coalitie en te denken aan het algemeen belang. Maar ja, het IK is hier veel sterker dan het gezond verstand.

@ Rudi :

Wat ik eigenlijk serieus mis in deze stad zijn fonteinen.  Altijd goed voor wat extra levendigheid in de Stad, want Water is Leven.  En een pomp, à la Vadderik of die visjes op de IJzeren Leen, zou ik nu niet direct klasseren onder het begrip Fontein.

Van mij mag de stad het Kardinaal Mercierplein onder handen nemen en er iets totaal anders van maken met een grote fontein in het midden of waterpartijen. langs beiden kanten.

@Gimycko: Al eens in de stadsheimelijkheid gekeken ?

Een fontein !

@ RP :

Geweldig idee : Een groot fontein met water-en bloempartijen op het Kardinaal Mercierplein !

Rudi, het begrip " sommige politici " moet u nu toch eens beter omschrijven want dat klinkt allemaal zo vaag. En wat bedoeld u met het algemeen belang ? Pesten van wie ? Zoveel vragen en geen antwoord.

 

 Gim, ge weet toch waar het oude Rome aan ten onder gegaan is. Aan hoogheidswaanzin.

 @G.L.Voor een politieker ben je ofwel verrassend naiëf ofwel speel je komedie. Als je het dossier kent dan weet je perfect wie ik bedoel en jij bent het zeker niet.  De betrokkenen zullen heus wel weten over wie ik het heb.En verder heb je van hetzelfde laken een pak. Jij bent namelijk iemand die nooit het achterste van zijn tong laat zien. En verder sluit ik nu mijn PC en vertrek ik op vakantie. Je hebt 14 dagen om uit te vogelen over wie ik het had. Groetjes 

 Rudi, als uw PC nog niet moest gesloten zijn, goede reis.

Geen plezante wandelingen meer voor 14 dagen ?

De Groete Mèt zal stil zijn.  Geen gelach meer en alleen maar kneurrende toeristen.

Gelukkig schijnt de zon nog !

:-D

Er zal nog wel iemand anders zijn zeker die voor een beetje animatie kan zorgen.Desnoods halen we er ... ja wie halen we erbij ?

Deze topic over ' Mechelen eind 17e eeuw ' heeft waarachtig een eigenaardige aantrek, zelfs zoveel dat geen enkele commentaar nog iets te maken heeft met het onderwerp. Ik vermoed dat RP met zijn vraag over de Botermarkt iedereen op een verkeerd been heeft gezet.

@ Luc : Ja, we wijken compleet af en ik heb hier echt geen StopHetArtikel-knop.

:-)

 Gim, ik heb er ene maar ge krijgt hem niet.