Wie heeft centen voor straatkapel Keizerstraat?

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets: details van de straatkapellen in Keizerstraat (links) en in de Leegheid (rechts) - De OLV op de hoek van Gerechtstraat en Augustijnenstraat is prachtig gerenoveerd...  De Madonna van de Keizerstraat schreeuwt om 'eerherstel'...)

De gedreven Mechelse historicus, Patrick De Greef, heeft weer ergens zijn tanden in gezet.  En het is geweten: als deze energieke man met de stem als een klok, zich ergens in vastbijt - dan mag je er zéker van zijn, dat het ooit wordt gerealiseerd.  Een daar ... kan Mechelen alleen maar blij om zijn...

Nog niet zo lang geleden werd een andere ouwe droom van hem waar.  De man woont in het prachtig opgeknapte kleine historische huisje aan de Leegheid, op een boogscheut van een ronduit schitterende straatkapel op de hoek van Gerechtstraat en Augustijnenstraat.

Schitterend - ja, NU wél.  Maar de kapel was jarenlang zwaar verwaarloosd.  Maar met veel inzet en geduld heeft Patrick het voor mekaar gekregen.  Tien jaar heeft het geduurd, maar nu 'springt' het uit het oog in al zijn pracht.  Ik heb er ook al eens een post over gemaakt.  Weet je nog?

http://www.mechelenblogt.be/2008/10/voor-en-na

             

            (foto's: Jan Smets)

Het hele geval heeft een slordige 20.000 euro gekost.  En om dit bedrag bijeen te sprokkelen, legden de Vlaamse Gemeenschap, Patrick zelf, twee schenkers, en buurtbewoners, de centen bij mekaar.  Het startschot gaf een onbekende mecenas met de som van 2500 euro.  En dat was leuk om mee te beginnen.  Maar eerst moest nog een klip overwonnen worden.  Immers: de eigenaar van het huis waartegen het beeld hangt, is ook de eigenaar van het beeld - en dus zou de restauratie ook voor diens rekening zijn.  Maar voor veel particulieren is dit een financieel moeilijke zaak.  Na onderhandelingen met Monumentenzorg is het dossier losgekoppeld, en kon men beginnen met de broodnodige restauratie. 

Door de wetswijziging kent de Vlaamse overheid een pak meer subsidies toe (80%!).  Om het restauratiedossier op te starten, werd zelfs speciaal de 'vriendenkring van OLV-van de Leegheid' opgericht.

Nu is het resultaat een omwegje waard.  En dan te weten dat het beeld tijdens de Franse Revolutie jarenlang verstopt werd op de zolder van een bakker uit de buurt.  In 1814 werd het teruggeplaatst in haar nis.  Maar men behandelde het nadien niet steeds met de nodige zorg...  Zelfs een flinke lik latexverf werd over de Moeder Gods geborsteld!

Het werk wordt toegeschreven aan de overbekende Mechelse beeldhouwer Theodoor Verhaegen, en dateert waarschijnlijk uit het begin van de 18de eeuw.  Wellicht maakte het ooit deel uit van het Sint-Pietersgasthuis dat hier in de omgeving stond.

(foto: Jan Smets)

Een ander, héél belangrijke straatkapel van de hand van Verhaegen, is het monumentale Mariabeeld in de Keizerstraat, naast het 'Oud-Gasthuis'.  Ook dit beeld heeft een grote artistieke waarde.  Maar jammer genoeg is het ook toe aan een méér dan flinke opknapbeurt!  Eigenlijk is het doodjammer dat deze kapel in de toch toeristisch veel bezochte Keizerstraat er zo kleurloos en afgebladderd bijstaat...  Als we het knappe resutaat van de face-lift van de 'Leegheid-Madonna' bekijken, weten we hoe dit beeld er zou kunnen uitzien na restaurtatie.

Patrick De Greef zoekt nu uit wie eigenlijk de eigenaar is van het straatmonument.  Dan kan er gestart worden met restauratie...

Maar!  daarvoor zijn weer veel eurokes nodig.  En daarvoor zoekt de historicus nu mensen die het project willen sponsoren. 

Wie nog wat centen te veel heeft, kan Patrick contacteren via extract@busmail.net

Duimen dat het lukt!

(en misschien kunnen de andere Maria's in het Mechels straatbeeld, die misschien minder monumentaal zijn, maar best ook opgeknapt zouden worden, nu ook een stille hoop koersteren...)

(bron: GvA - Sven Van Haezendonck)

   

 

(foto's: Jan Smets)

 

Schitterend initiatief van Patrick. Ik wil dit graag steunen. Het beeldje op de hoek Arme Klarenstraat en de Melaan is ondertussen wel aangepakt hoor Jan, en volgens mij ook met prive gelden van de eigenaar van het hoekhuis.

Nu de Madonna in de Keizerstraat dus...

Inderdaad Peter - dat hoekkapelletje Arme Klarenstraat/Melaan is opgeknapt...  Het haast identieke op de hoek van Arme Klarenstraat/ Nieuwe Beggaardenstraat echter nog niet...

Ter vergelijking:

                

Schitterend initiatief, zowel van Mr. De Greef als van jou, Jan! 

Er staat trouwens nog een prachtig Mariabeeld in een gevelnis van het hoekhuis Heembeemd/Schuttevee....

En ingebouwd in een huis op de 'hoek' Dobbelhuizen, Tichelrij.

@ Eddy : Bedoel je deze ?

Ja Gimycko, cat is inderdaad de Madonna die ik bedoel. Dank U !

Niet direct een Madonna, maar dit is ook een pareltje...

 

 

Foto's Gimycko - Sint-Romboutskerkhof

Het is natuurlijk schattig voor de toeristen om zulke kapellen in het mechelse straatbeeld te zien maar voor ons, mechelaars, moet er toch een vraagteken rijzen. Waarom hebben mensen in de loop der eeuwen hun centen gestoken in zulke , in meerdere of mindere mate, kunstwerkjes langsheen onze straten. Ik ben betrokken partij, in eerste lijn, en ik heb er nog altijd geen bevredigend antwoord op gevonden. In Antwerpen werd men vrijgesteld van 'licht'- belasting indien men een heiligen / madonnabeeld plaatste boven dat stuk straatverlichting dat men had. Vele herbergen op de hoek van een straat hadden zulke madonna's boven de deur. Je had gratis verlichting en je trok de aandacht van de dorstigen. Let in Mechelen maar eens op waar ' ooit ' zulke kapellekens stonden. In de zestiger jaren zijn de meesten leeggeroofd en op de voddemarkt verkocht als antiek.

Gewoon, om hunnen hemel te verdienen ? Elk weesgegroetje was alweer een stukske minder lang in het vagevuur ?

@peter: da's knap maar wie betaalde de dukaten aan Theodoor Verhaeghen voor zijn kunstwerken?  Mijn voorvaderen niet; wie dan wel?

Tja, misschien iemand die geld had, en zijn hemel wou verdienen ?

@jans: vergeef me maar zoals gewoonlijk ben ik weer ' kop over kloten ' in het verweer gegaan maar ik dank je weeral om de aandacht te vestigen op dit , veelal, verguisde, onderwerp . Soms heb ik zin om een opsomming te maken van alle verdwenen 'straatbeelden' te maken maar het zou de onderzoeker depri maken. Veel van het publieke goed is reeds lang gepikt voor eigengewin en dat is , in een veelzegeggend woord ' spijtig ' voor deze en volgende generatie.

In 1955 was er links onderaan, in de nis van het Mariabeeld aan de Keizerstraat ,een houten kastje bevestigd waarin de schakelaar voor de verlichting was geplaatst. Verscheidene keren heb ik in de winter het licht aangestoken toen ik  rond 6u45 op weg was naar de St.Pieter en Pauluskerk, waar ik misdienaar was. Dhr Deraedt die toen er onderpastoor was ,werd later parochiepriester van de Kathelijnekerk.

Gezien het gasthuis aan de CM werd verkocht (en die geld genoeg hebben?) kan de restauratie toch geen probleem scheppen. Doorheen de ganse stad zijn nog dergelijke uitingen van devotie te vinden en uit toeristisch oogpunt alleen al zou de stad over dit stuk patrimonium moeten waken. Zoals Luc terecht opmerkt moeten we waken over "onze" erfenis voor de komende generaties.

@marc: een raadseltje, Theodoor Verhaeghen maakte het beeld van de Keizerstraat in 1753 en zelf stierf hij in 1759. Het OLV Gasthuis werd slechts gebouwd in 1856. Wie was er eigenaar van het beeld? Stond het beeld tegen een muur in de OLV straat, waar het eerste OLV gasthuis gevestigd was? Patrick weet misschien reeds de antwoorden maar voor mij is de eigendomstitel nog niet duidelijk. Dat dit beeld meer slijtage vertoont dan dat van de Augustijnenstraat zal wellicht te maken hebben met het vele autoverkeer in de Keizerstraat en de geringere hoogte waarop het bevestigd is.

toemaatje: de twee beelden samengebracht ( uit een oud boeksken ).

(uit Malines, jadis et aujourd'hui ... ?)

@peter: ik had alleen maar enkele gecopiëerde pagina's zonder verdere verwijzingen.

Als je de foto´s van het beeld op de Melaan (hoekhuis) grondig bekijkt is het beeld mijn inziens niet meer hetzelfde. Het oudere is duidelijk vervangen. Waarom? Was het originele meer waard of niet meer te herstellen?

Het is nog wel het zelfde, beide fotos tonen een ander beeldje, elk op een andere hoek van de Arme Clarenstraat.