Over bezieling en verlangen

met categorie:  

                                                               

De 'Stadsvisioenen' komen er aan.  Alles komt op kruissnelheid.  En wie zich al een beetje wil voorbereiden, en al wat achtergrond wil krijgen op het hele gebeuren, kan dit nu door...

...het nieuwste nummer van het tijdschrift Openbaar Kunstbezit aan te schaffen, bij de krantenboer.  Want...'De Hemel in tegenlicht' wordt er al vakkundig ingeleid.  'De Hemel in tegenlicht' zal de oprichting van het aartsbisdom Mechelen, nu 450 jaar geleden, herdenken.

'De Hemel in tegenlicht': alles gaat over bezieling en verlangen.  En de aandacht zal niet alleen gaan naar de kerkelijke macht en de daarbij horende hiërarchie, maar ook naar de fundamentele krachten van het Rooms-Katholieke geloof.  Hoe beleefde de 'kleine man' zijn geloof...  Hoe praktiseerde hij...

De in de op stapel staande tentoonstelling getoonde voorwerpen, die soms nog in een liturgische context functioneren, zijn vaak het werk van anonieme kunstenaars en ambachtsmensen..

Oh ja: een los nummer van het tijdschrift kost 6,20 euro.  't Is maar een weet.

(enne...: nog een toemaatje voor ons, Mechelaars: in dit nummer staat ook een artikel over het zeventiende-eeuwse 'marbele beelthouwereije' -  reliëf - van beeldhouwer Jan van den Steen, dat bedoeld was 'voor den nieuwen thuiyn' van de Sint-Romboutskathedraal - en dat aangekocht werd door de provincie Antwerpen, en aan de kathedraal  in bruikleen werd gegeven...)

Hier een linkje...

Niet direct spek voor ieders bek en, wat ik kan opmaken uit de tekst, precies heavy religieus stuff :

“...magisch-mystieke verlangen...”

“...een reis waarin werelden van geesten en stervelingen, engelen en zondaars, duivels en heiligen in elkaar haken...”

't is natuurlijk wel nét iets anders dan 'mode' in Mechelen in de 'jaren stillekes'...

't spek is blijkbaar voor een andere bek dan de jouwe...

Het is duidelijk iets voor de meerwaardezoekers en vermoedelijk niet direct een picknick voor een klas gillende schoolmeiden.

:-)

Die Heilige pad, blijft me intrigeren. Aan bepaalde voorwerpen werden nu eenmaal heilige krachten togedicht ... en dus ook aan ... padden.

@Gim: Ga JIJ?  Want blijkbaar is voor jouw de drempel ook té hoog?  of lees ik 'verkeerd' tussen de regels?  Dus niet alles bij 'gillende schoolmeiden' leggen hé. Ik denk niet zo seksistisch - die jonge dames hebben soms méér 'bagage' dan jij ze toedicht.

 

@Peter:  ja,het intrigeert mij ook - die vaak dunne lijn tussen volksgebruiken en geloof.  Ik denk écht wel dat de expo boeiend is...  Enne, die vreemde kikker intrigeert mij ook.

Er zal wel een leraar Godsdienst de goeie wil hebben om zijn crowd mee te krijgen, maar die gang zal duidelijk op een slofje zijn (al GSM-end natuurlijk).

Binnen wordt de Heilige Stilte dan verstoord door gegichel en gelach en de quote's van "bij mijn oma hangt zo nog iets" (verwijzend naar het Kruisbeeld) of "Cool, een kikker met een kruis - Awesome, Dude"

'Er zal wel...'   ...  weer veralgemeend worden...

Dé leerling bestaat niet. 

Waarmee ik gewoon wilde zeggen dat het blijkbaar iets zal worden voor de Meerwaardezoeker.

En die zijn duidelijk dunner bezaaid.

 Ja wat is het nu ne kikker of een pad ?

Zeg jij.

Wil je dit eens in een definitie gieten: 'de meerwaardezoeker'.  Is dat iemand die met interesse een expo bezoekt om meer te weten over achtergronden en manieren van denken over het ene of gene onderwerp, over kunst of voorwerpen uit het verleden?  Is dat zo wereldvreemd en moeilijk?  Jij laat het voorkomen of dit bijna elitair is of voor zweverige types.  Of  interpreteer ik jou dus wéér verkeerd?

 

kikker of pad?  ...misschien een prins die door een Mechelse schone wil wakker gekust worden.

 Welke prins dan, er zitten er zoveel.

Een meerwaardezoeker zoekt misschien naar het kunstzinnige vakwerk in de tentoongestelde objecten.

Sommigen zijn ook een beetje hypocriet, want alhoewel ze geen misviering meer bijwonen gaan ze wel kathedralen en kerken afzien in binnen-en buitenland of verdiepen zich in religieuse kunst om de kunst en het kunstig vakwerk.

En voor de echte Diepgelovige is al die tentoongestelde volksdevotieartikelen ook niet echt zijne dada, want een vorm van bombasterie.

 

 

Gym, hoef je gelovig te zijn om een kathedraal te bezoeken om zijn architectuur of kunstwerken?  Wat is daar hypocriet aan?

Kan ik als gelovige niet oprecht geboeid zijn in achtergronden en historie van 'de loge' ?

Moet je ongelovig  of gelovig zijn om iets te willen afweten van devotie van vroegere eeuwen?

Kan ik een geen progressieve Christen zijn met een eerder linkse oriëntatie, en toch me willen verdiepen in barokke overredingskracht van de contrareformatie  om ze proberen te begrijpen?

Kan ik de ¨het Roomse Instituut' niet (sterk)  in vraag stellen, en toch gelovig zijn, of op een citytrip naar Rome zoveel mogelijk kerken met 'estetisch genoegen'  te bewonderen?

Moet ik mij als atheïst bewust afkeren van een belangrijk geschiedkundig gegeven van Mechelen, omdat het mijn 'ding' niet is?

Moet iets pas 'mijn dada' zijn om er iets meer over te willen weten?

Waarom zou JIJ niet willen gaan?  

 

Het is niet direct mijne dada.  Dus ieder zijn meug.  Dat is éénieder mens gegeven.

En wees gerust, je zult er waarschijnlijk niet over de koppen moeten lopen.

:-)

Wélke tentoonstelling in Mechelen bezocht jij de laatste jaren?  Wat is uw interessegebied?  enne...kon je er op de koppen lopen?

los uit de pols:

'dames met klasse', 'honorons honoré', 'etsen van Wouters', 'Emilie Fresco', 'albast', 'Mechelse stadsgezichten', 'Mechelen geflikt', 'een doodgewoon bedrijf',  'Kannibaal', 'steenrijk'...   enz, enz.   ...

Moet het geheel niet een beetje meer down to earth worden gebracht ?

Daarstraks had ik nog een gesprek met een lid van mijn familie die ik probeerde enthousiast te krijgen voor MechelenMapt, MechelenBlogt, Mechelen Tout Court en de aanstaande evenementen en dan krijg je een droogweg : "Dat interesseert me eigenlijk allemaal niet zo erg".

Dus, de meerwaardezoeker vindt hier, in Mechelen, duidelijk, over de jaren heen, zijne dada, maar misschien ben ik, op dit ogenblik, geen meerwaardezoeker.  En anderen met mij. 

Of misschien zoek ik mijn meerwaarde wel op een ander gebied.  Een gewonnen voetbalmatch kan voor velen al een vette meerwaarde zijn.

You'll never know.

Daar wil ik dan ook géén elitair antwoord op geven.  Een voetbalmatch kan natuuuuurlijk een zinvolle tijdsbesteding zijn - net als een restaurantbezoek, een wandeling in het Vrijbroekpark, een avondje aan de toog, een filmpje meepikken, een theatervoorstelling... , of je bezig houden met Mechelen Mapt. Ik spreek over geen één van die dingen een waarde-oordeel uit.  En veel van die dingen kunnen me op een bepaald moment boeien.  Soms heb ik goesting in een friet van het frietkot, en soms wil ik verfijnder tafelen... 

En natuurlijk moeten we opletten dat we niet elitair omgaan met het 'brengen van cultuur'  (en dat gebeurt soms inderdaad).  Maar ik zie écht niet in wat hier zo 'verheven' is aan de inhoud van 'de Hemel in tegenlicht'.  Het thema kan je boeien of minder boeien.  Da's waar.  Maar wat moet hier 'down to earth' gebracht worden?  Je bezoekt de expo, of je bezoekt hem niet.  En daarmee is de kous af.  Mijn waarde-oordeel zal ik uitspreken na mijn bezoek - de opkomst wordt gemeten op 21 juni. 

En eigenlijk: laat het geheel nu wat niveau hebben of zelfs elitair zijn, dat verkies ik in ieder geval boven een verzameling schilderijkes van boerderijkes, stillevens en wenende zigeunertjes. Daar gaat Franske Plebs ook niet voor uit zijn kot komen want dat hangt al in zijn kot. Als ik zie wie zoal fulmineert op de zgz 'elitaire' kunst zeg ik Hoe Meer Hoe Liever, zolang dat volk maar niet in de weg loopt kan het voor mij niet meer stuk (lacht) 

hier konden blijkbaar 4 personen moeilijk slapen tijdens de voorbije nacht en hebben in minuten-takt hun steeds weerkerende argumenten in 18 antwoorden gegoten.

Ik persoonlijk ben razend benieuwd over deze tentoonstelling en als niet (meer) religieuse mens kan ik die dingen zelf vanuit een neutraler standpunt vergelijken en beoordelen. Men kan dit een fantastische tentoonstelling gaan vinden en toch kritisch zijn tegenover de feiten uit die periodes. Dit is in mindere mate een religieuse aangelegenheid maar eerder een historische,  In het grootste deel van deze 450 jaar (en dan spreek ik over bijna 400 jaar) was dit een 'must' voor iedere burger, één (en dezelfde) godsdienst werd iedereen opgedrongen. Zij makten wetten, zij bepaalden wie een ketser was en dus opgehangen moest worden, zij verbrandden 'heksen' en ontvingen geld voor vergeving van de zonden (aflaten, bedevaarten) - maar zij hadden ook een sociale struktuur, zorgden voor armen en zieken enonderhielden scholen etc. Dus een typisch beeld van deze laatste eeuwen van ons bestaan met al zijn façetten.

Trouwens deze periode volgt onmiddelijk op die van Keizer Karel, waarvan we schitterende tentoonstellingen en activiteiten konden meemaken in Mechelen in 2000. Deze kerel (pardon Karel) was ook geen heilige en heeft ook volgens de wetten van zijn tijd verschikkelijke beslissingen genomen.

Ik ben blij om iedere niet geïnteresseerde die niet naar de tentoonstelling komt, zo staat die al niet in mijne weg. Als men geen gillende schoolmeiden wil meemaken is het best op woensdag namiddag of tijdens het weekeinde te gaan.

En dan nog dit: stadsvisioenen bestaat uit tal van tentoonstellingen, muziek, activiteiten etc, die niet allemaal deze onmiddelijke betrekking tot het 450 jaar bestaan van het aartsbisdom in Mechelen hebben. Het wordt een boeiende lente.

Het is inderdaad zo dat 'Stadsvisioenen' en de daarbij horende activiteiten nogal conceptueel overkomen en niet onmiddellijk duidelijk maken wàt er nu precies te zien zal zijn.  Bij de evenementen rond 'Keizer Karel' en later rond de 'Dames met Klasse' kon men zich op voorhand al een beeld vormen wat men te zien zou krijgen. Dat spreekt natuurlijk gemakkelijker een ruim publiek aan. 

Die voorspelbaarheid ontbreekt nu, maar dat maakt het nu nét - althans wat mij betreft - boeiend en de moeite waard om te gaan ontdekken.  

Terzijde, ik ontvang een bericht dat men tijdens de voorbereidingen van de expo "De Hemel in Tegenlicht" een uniek devotiepaneel uit de 17de eeuw heeft ontdekt.  Het is een particulier Nederlands bezit.  Pas recent is ontdekt dat het hier om een votiefafbeelding gaat ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van den Wittentak, een bedevaartsoord in Ronse.

Votiefpaneel OLV van den Wittentak Ronse

 

Klopt Koen, binnenkort persmoment hierover, of is dat reeds gebeurd ?

Ik las het ook in de krant.  Het gaat inderdaad om een zeldzaam stuk.  Een zekere professor Gerard Rooijakkers van de Amsterdamse universiteit kon dit stuk identificeren.  Maar ik lees niks over een gepland persmoment...  Maar het is inderdaad een boeiende ontdekking die we dan zullen te zien krijgen in Lamot...

Ik had onlangs de kans om van Rooijakkers een lezing bij te wonen. Erg interessant :-)

Ik geloof je graag.  Ik kende hem niet.  Over wat ging die lezing?