'Magandi' krijgt facelift die 10 jaar zal duren

met categorie:  

                                 

                               

(foto's: Jan Smets)

In de Mahatma Gandhistraat (in de Mechelse volksmond vaak verbasterd tot 'Magandiwijk') staan de volgende tien jaar grote veranderingen te gebeuren.  Deze grootste sociale woonwijk van de stad, krijgt een grondige opknapbeurt, en tweeduizend daar wonende Maneblussers krijgen perspectief voor een 'nieuwe' woning.   Werkelijk, het is een ambitieus renovatieplan - en dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren...

De wijk kampt met een serieus imagopobleem.  En vaak wordt het afgeschilderd als het 'Chicago' van de stad.  En ook al zijn er af en toe wel wat strubbelingen, en loopt alles niet zomaar van een leien dakje (het is ook niet steeds zo eenvoudig samenleven in de huidige 'woonkazernes' met een veertigtal verschillende nationaliteiten) - toch is er in de realiteit ook veel 'warmte' en samenhorigheid.  Enkele jaren geleden brachten buurtbewoners een kleurrijk multicultureel kookboek uit ('de pollepel van Mahatma'); jaarlijks is er het gezellige Global Fiësta, en de alternatieve stadswandeling van Rwina toonde een 'andere' blik op de wijk... Ook zijn er groeiende samenwerkingsverbanden tussen mensen van de parochie Sint-Jozef-Coloma en de wijkbewoners...

De wijk Tervuursesteenweg, ooit ontstaan in het begin van deze steenweg, als de Hanswijkenhoek... is in de voorbije eeuw flink aangegroeid.  Eerst met de tuinwijken na wereldoorlog I, en in de jaren zestig en zeventig met de huidige woonblokken van de Mahatma Gandhistraat en aanpalende straten.  Als ik me niet vergis telt deze wijk in Mechelen-Zuid nu een zevenduizend inwoners, en is hiermee de grootste wijk van de stad.

Een metamorfose van de wijk is nu wel erg broodnodig.  Sinds de bouw van de wijk, is er zo goed als nooit gerenoveerd.  En dat laat zich nu wel echt merken.  Daarom wil het MGW (de Mechelse Goedkope Woning) de zaak nu grondig aanpakken.  De appartementen in de Gandhistraat zullen afgebroken (!) worden en vervangen worden door nieuwbouw.  Inderdaad: ingrijpend!  En aan heel deze 'facelift' hangt een prijskaartje van 59 miljoen euro. En da's beslist niet min.

Het is het grootste en meest ingrijpende renovatieproject dat de maatschappij ooit heeft gepland.  708 wooneenheden zijn betrokken in het project.  De eerste werken starten in 2010, en de laatste fase zal tien jaar later afgewerkt zijn.

In de Abeelstraat blijft enkel de ruwbouw staan.  Al de technische leidingen, sanitair, verwarming en keuken worden vernieuwd.  En bij een aantal flats zal een verdieping worden bijgebouwd op een duplexappartement te kunnen creëeren. De huurders zullen hun appartementen moeten verlaten...

                              

Buurtbewoonster Anna Lamar is één van de vele mensen die hun appartement tijdelijk zal moeten verlaten.  En in de Gazet van Antwerpen drukte ze al haar hoop uit om in de buurt te kunnen blijven wonen.  Ze woont hier al 36 jaar, en hoewel ze ook wel vindt dat er beslist iets diende te gebeuren, is ze toch wat bezorgd over het feit dat ze waarschijnlijk niet meer zal kunnen terugkeren naar haar vertrouwde appartement.  Maar goed, zolang ze niet weghoeft uit Coloma, wil de dame van 78 niet klagen....

Niet iedereen is even positief over de tijdelijke of definitieve verhuis naar een andere sociale woonwijk.  Maar het is niet mogelijk om tijdens de ingrijpende bouwwerken in de huidige appartementen te blijven wonen.  De maatschappij doet haar best om de huurders in dezelfde wijk onder te brengen.  Anderen gaan begeleiding krijgen om hen naar andere gerenoveerde buurten in Mechelen te verhuizen.  Ook zouden de buurtbewoners inspraak krijgen.

De woningen aan de Verbertstraat, Cardijnstraat en een deel van de Tervuursesteenweg moeten ook grondig worden aangepakt.  Een verhuis dringt zich hier ook op.  In een ander deel van deze straten zijn de werkzaamheden minder ingrijpend.

De 485 appartementen aan de Gandhistraat zullen vanaf 2012 in fasen worden aangepakt.  Nu vormen deze blokken een hoge monotone muur in de wijk.  Als de leefkwaliteit van de wijk wil verbeteren, dienen deze indertijd onverstandig ingeplante blokkendozen, dringend te worden aangepakt!  Binnenkort wordt een architectuurwedstrijd uitgeschreven om de site te ontwikkelen.

Na de verhuis (vanaf 2011) wordt het domein  heringericht tot een groene, verkeersluwe woonwijk...  Lucht en licht in een wijk die het broodnodig heeft...  Maar om dit nieuwe elan te bezorgen aan de 'Magandiwijk' zal er véél begrip en aanpassingsvermogen nodig zijn...

 

(post gedeeltelijk gebaseerd op artikel van Bert Provoost in GvA  /  foto's: Jan Smets)

Ik heb de eerste woonwijk, tussen de abeelstraat en de jozef verbertstraat nog weten bouwen en de eerste bewoners er weten intrekken.
Dat was in 1966.
In 1975 werd de tweede wijk, tussen de verbertstraat en de jubelaan gebouwd.
Voorheen was de hele buurt een weiland.
Waar de Gandhistraat is, en waar de verbertstraat is, lagen twee landwegen.
In de eerste landweg stond nog een leegstaand huisje, dat gebruikt werd door een Mechels popgroepje, de Fast'n Bullbus" om er te repeteren.
Halverwege de veldweg waar nu de verbertstraat is, stond een torentje waarin een electriciteitscabine ondergebracht was.
Beide veldwegen kwamen samen uit in de Lindenstraat die vanin de Geerdegemstraat tot in den Hanswijkenhoek liep en nog niet onderbroken werd door de Jubelaan.
 
Wie heeft daar nog foto's van ???

Allez, de oude buurt wordt helemaal omgegooid. 

Leuk, misschien, maar ook een beetje jammer dat ik amper nog zal kunnen terugkeren naar de wijk van mijn jeugd.

The times, they are a' changin...

@jans : interessant bericht, maar wat me intrigeert, is te weten of je de mosterd effectief enkel in GvA hebt gevonden ? Of is hieromtrent enige communicatie van de Stad naar de bewoners gebeurd ? Uit nieuwsgierigheid ben ik eens gaan snuffelen maar ik vond niks, noch op de site van de Stad, noch op die van MGW ... nogal vreemd, voor zo'n groot en belangwekkend project, met zo'n grote impact op zoveel mensen... een pak méér alleszins dan het Clarenhof !

Klopt Jansenius, communicatie is soms wel selectief. Het stond ook in De Standaard deze week.

Hoy Jan G,ik was een van de eerste bewoners in de Cardinaal Cardijnstr. Na een aantal jaren verhuisde we naar het hoekhuis Tervurensteenweg,waar we woonde tot 1984.Mijn kinder-én jeugdtijd brachtik door aan de Vaart (Bautershemstraat).Dus mag ik wel zeggen dat ik "nen echte ben ôut den beestenhoek" :-D
Wij zijn destijds verhuisd van de Geerdegemstraat naar de hoek Jozef Verbertstraat, net voor de wijk gebouwd werd.
Mijn ouders zijn er toen een zaak begonnen, omdat ze wisten welke plannen er op stapel stonden.
Ik was toen 6 en ik heb er gewoond tot 1992.
Je mag dus gerust stellen dat ik thuis was in "de blokken".
Soijtig genoeg heb ik zelf geen foto's uit die periode.

ja, in welke krant het precies komt (DS, DM, GvA, voor mijn part zelf het BvL :-) ) interesseert mij niet zo, maar wel of de communicatie naar de buurt zelf goed verloopt, en bij uitbreiding zelfs naar de andere stadsbewoners. Op dat laatste vlak is er nergens een begin van communicatie te bespeuren (behoudens vergissing van mijnentwege). Ik kan mij goed inbeelden dat het leuker is om het platleggen van de Europarking in geuren en kleuren op www.mechelen.be  te zetten, maar vanuit het perspectief van impact op mensen lijkt de aanpak van de Gandhiwijk mij veel groter. Het is positief dat er een meerjarenplan is om het aan te pakken. Het zou nog positiever zijn moest de communicatie daaromtrent naar heel de stad gebeuren. Per slot van rekening kan een stadsbestuur daar alleen maar bij winnen, denk ik.

@ Jan Goovaerts ( geen familie )

                                                            Wisten jullie in 1992 al dat het met de plannen niet veel zaaks was.

Jansenius, het zal toch geen vooruitgeschoven aprilgrap zijn zeker .

@jansenius, de wijkbewoners hebben net zoals iedereen het nieuws moeten vernemen uit de kranten. Ik heb enkele bekenden bevraagd en niemand werd door de huisbaas verwittigd. Nu denk ik wel dat een en ander eerder het lanceren van gespreksstof is, want het ganse zaakje heeft een niet onaardig kostenplaatje.

Maar MGW en VMH mogen wel iets communicatiever worden. De stad Mechelen evenzo; immers moeten wij als gemeenteraadsleden regelmatig vaststellen dat de pers werd ingelicht voor een en ander in de gemeenteraad kwam.....of komt.......

 Eddy, zoiets noemen ze openheid van bestuur.Er zijn verkiezingen op komst zeker.

@GL : Ik begrijp niet dat je het jaar 1992 in verband brengt met plannen uit 1964 of '65.
 
Mijn vader, die een Crommage uitbaatte in de Geerdegemstraat, wou deze overbrengen naar de Tervuursesteenweg om er uit te kunnen breiden.
Toen hij de aanvraag daarvoor wou doen, stootte hij op een 'neen' en vertelde men hem dat het niet kon omdat er achter die plaats een grote woonwijk zou komen.
 
Toen heeft mijn pa het roer omgegooid en is hij terug overgestapt naar zijn eerste job, Orthopedisch schoenmaker, in combinatie met een schoenenzaak, gespecialiseerd in kinderschoenen.
Door het feit dat de huurders van de nieuwe wijk minstens 3 kinderen moesten hebben, was dat zeker geen slechte keuze :-)
 
 

 Ja Jan dat was inderdaad niet slecht gezien van uw vader maar is er dan niet uitgekomen wat hij dacht.Veel schoenen verkopen.

@jansenius

Vorige week zaterdag hebben we tussen13 en 19uur 3 opeenvolgende informatievergaderingen gehouden ;waarop alle bewoners van de wijk uitgenodigd waren .Er was telkens een vrij grote opkomst. Alle huurders van de maatschappij in deze wijk waren uitgenodigd.Ik denk dat we op communicatief vlak alles gedaan hebben wat we moesten doen.Met vriendelijke groeten Roland Straetmans Ondervoorzitter MGW

en als ge dan als bewoner niet komt is het niet moeilijk dat je van niks weet he. Je kan tenslotte ook altijd aan een gebuur die wel gegaan is, vragen hoe of wat ;-)

Ik vind dat er aan communicatie vanuit de Stad toch geen gebrek is, hoor. Ik heb het nu niet specifiek hierover, maar er vallen toch regelmatig zendingen met het gele maantje in de brievenbus?

spijtig van dit gebeuren voor de mensen die hun jeugd er hebben doorgebracht.

ook erg voor de kinderen die in het midden van hun jeugd zitten.

deze nieuwe wending in hun leven is niet niks.

toch een pluspunt en een teken dat de wijk onderhouden word.7

dank.

mustapha el jouaher bel kalfa bismillah boegadi anouar babou mimoen ben mousse 2