Jachthaven in hartje Mechelen

De blogger Jans heeft destijds wel prachtige en romantische foto’s getrokken van de nieuwe jachthaven aan Coloma maar dat is alles behalve de realiteit voor iemand die er meer in dan ernaast woont en op nog geen 10 m van zijn terras en huisfaçade het volgende meemaakt – en dit meer WEL dan NIET en vooral tijdens deze winter IN VOLLE PERIODE VAN SMOGALARM !

En indien U denkt, ja maar die boten zijn er enkele minuten nadien vertrokken … NEEN, ze vertrekken niet, ze doen dit ter plaatse, uur na uur opnieuw voor een tiental minuten – DIT KAN NIET …

En dit sinds 2001, het prille begin van de jachthaven:

In november 2007 kwam de Sint per boot; déze foto’s werden NIET in de pers getoond:

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk

Onder Hoofdstuk 9 – Pleziervaartuigen, Art. 9.02. Technische voorschriften –staat duidelijk het volgende:

b2) hun uitlaatsysteem dient voorzien van een geluidsdemper en de uitlaatgassen mogen noch gevaar noch hinder veroorzaken voor om het even wie

De foto’s spreken voor zichzelf, de tekst is duidelijk maar niemand doet hier iets aan, inclusief Schepen voor Cultuur en Toerisme, onder wiens bevoegdheid deze jachthaven valt, die midden in een druk bewoond woongebied in het centrum van Mechelen werd aangelegd. Er wordt een “praatje gemaakt” met de overtreders, maar die trokken en trekken er zich niets van aan, dus jaar na jaar blijft de hinder aanzienlijk en verandert er niets.
 
In de aantocht van stadsvisioenen komt hier meer actie, indien hier niets aan wordt  gedaan…

R en R

Welkom op deze Mechelse Blog R en R.

Ja, overlast van boten. Daar kan ik begrip voor tonen. Maar om je beeld duidelijk te maken zijn foto's voldoende hoor. De grote letters, staan gelijk met roepen, en dat vind ik persoonlijk wel wat overdreven hier.

Alle begrip voor de situatie, maar wat doe je daar aan ? Lange schouwpijpen verplichten ?

 En wat vindt de rest van de buurt ervan?

Vorige week reed ik daar toevallig langs met de fiets en heb ik die rook opgemerkt.
Mij leek het ook op z'n minst een enthousiast rokend schouwke, toch iets dat je op die plaats niet verwacht.

storm in een glas Dijlewater?

er zijn idd boten/scheepjes met erg rokende schouwen, en daar kunnen ze perfect iets aan doen. Dus daar zouden ze best voor aangesproken mogen worden - door bevoegde personen uiteraard, of het zou nog in ambras eindigen. Maar dat het in volle winter gebeurd ... tja, R en R, jullie zitten in de winter toch ook niet graag in de kou? En als het maar voor een tiental minuten per uur is ... prijs je gelukkig.  Je zou maar langs een autostrade wonen .....

Wat doe je eraan ? Hetzelfde als met onze dieselwagens en vrachtwagens: technische controle verplichten, dieselfilters, het zijn belange niet alle boten die zo negatief opvallen - de uitstoten op zichzelf zouden in deze tijden absoluut niet meer mogen, nergens, ik dacht dat we zo ver al stonden met het milieu !

Hoofdletters is klemtonen leggen, niet roepen, en zelf roepen is hier na 7 jaar elende meer dan op zijn plaats. 'Roept'  z'on toestand niet om reactie? De hinder is reuk en giftige dieselpartikels, voor voorbijgangers en aangelanden. Een venster of de terrasdeur openen, bij goed weer op terras eten, het is er allemaal niet meer bij.

En je kunt een reglement samenstellen als jachthavenkommissie en schepen van toerisme, dat dit soort boten gewoon niet thuis hoort in de binnenstad ....  dus massa's mogelijkheden om hier iets aan te doen

Mijn excuses voor de overgrote foto's, ik had ze verkleind, maar blijkbaar niet op de goede manier.

@door de blogger zelf vanuit andere computer (niet gecontroleerd): je kunt aanloggen van "in de hemel, op aarde en op alle plaatsen" als ge tenminste uw Wachtwoord nog kent! ;-))

 Voor mij krijgt R en R in deze eigenlijk gelijk over heel de lijn.
Net zoals je in je stadstuintje geen vuurtje mag stoken.
Dat je in je buitenverblijf in de ardennen ver van alles en iedereen tijdens het weekend voor de gezelligheid een de houtkachel aansteekt daar kan ik goed inkomen, maar dat je dat dagelijks gaat doen in het midden van een stad met een schouw die amper boven de straathoogte uitsteekt is iets dat in mijn ogen althans niet kan. In de handel zijn bij mijn weten gaskachels te koop die reuk- en rookloos zijn.

Dat het op andere plaatsen erger zou zijn (langs een autostrade bv.) is compleet flauwekul en absoluut geen argument.

@R en R: Ik begrijp je frustratie, en de normen zijn er om nageleefd te worden.

Als tip en ter informatie: het gebruik van grote letters staat gelijk met roepen volgens de ongeschreven internet-etiquette. Dit komt erg agressief over, maar  misschien is dat wel de bedoeling.

Weer iets bijgeleerd over internet etiquette, merciekes Peter........

Kan de Stad niet zorgen voor een Waterstraatje ?

Dan kunnen al die boten zich parkeren op de Melaanvliet en verdient Vinci er nog een centje aan.

De naam zullen we dan wel moeten veranderen : Melaan wordt dan Smokey Alley.

:-D

@ peter

Ik wist niet dat er ongeschreven wetten waren op de blog of in het internetverkeer, laat staan dat er een etiquette mee gemoeid zou zijn. 

Als ik in een tekst kapitalen gebruik dan doe ik dat om de aandacht op iets te trekken en nooit om te roepen of te tieren. Er zijn op de blog soms individuen aan het werk die door hun in onderkast geschreven venijnige teksten hun slachtoffers meer oor- en zichtschade bezorgen dan een simpel woord in hoofdletters.

Misschien moeten aan de etiquetteflurken van het internet de eeuwenlang geldende typografische regels eens worden uitgelegd. Mert die kommaneukers bedoel ik jou niet Peter. Er zijn al regels genoeg in de naast elkaar levende mensenverzameling!

Oei nu tik ik toch een uitroepteken zeker. IK ZAL HET NOOIT MEER DOEN MENSEN

@R-R, vermoedelijk wijzen de rokende schouwtjes op permanente bewoning van de betrokken plezierboten. Is dat in orde? Even navragen bij de havenmeester. Plezierboot heeft hier wel een dubieuze betekenis: plezier voor de schipper en smoglast voor derden...Natuurlijk zal het in de bootjes, bij dit weer, wel serieus koud zijn en dringt verwarming zich op. Maar het zou wel een tikje omwonervriendelijker kunnen...

@jef: Het zijn geen wetten, het is een ongeschreven afspraak, die mensen gebruiken om elkaar beter te begrijpen.

Quote van:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nettiquette

"Over het algemeen wordt het overdadig gebruik van hoofdletters beschouwd als erg schreeuwerig en storend."

Verder nog wat 10 geboden:

  1. Denk aan het menselijke aspect achter de computer.
  2. Houd online dezelfde gedragsstandaarden aan als in het gewone leven.
  3. Weet waar je bent in cyberspace (bepalend voor toonzetting).
  4. Respecteer tijd en bandbreedte van de gebruiker.
  5. Zorg ervoor, dat je er goed uitziet online.
  6. Deel expertkennis.
  7. Biedt hulp bij het onder controle houden van 'flames' (emotionele aspecten buiten beschouwing laten).
  8. Respecteer privacy van andere mensen.
  9. Maak geen misbruik van je macht.
  10. Vergeef andere mensen hun fouten.

En doe maar rustig verder hoor ...

er mag slechts één enkele boot bewoont zijn binnen één jachtclub. Maar hier is de norm dat zoiemand geen enkel thuisadres heeft. Het hele jaar zijn zeker 3 boten bewoont en soms meer. Maar de boot met de schouw is niet eens bewoont geweest (er was nooit licht bv.) het was om iets niet te doen bevriezen of zo...

Dit boot staat voor een groot appartementsblok waar in de verste verre niet zo'n rook uit de schouwen komt ....

Trouwens de permanent bewoonde boten hebben nooooooit (mag dat ?) zo'n uitstoten. Er zitten gewoon een paar hardnekkige kankers tussen, dat is al, maar niemand doet daar iets aan.

Wordt de Luxe-Speelgoed-Jachthaven een Arme-Mensen-Woonbootgebied, misschien ?

Foto Gimycko

Volgens mij is de rook die uit die schouwen komt volledig onschadelijk.
Het weertype zal deze uitlaatgassen wel meer benadrukken in bepaalde periodes van het jaar.
Een beetje meer verdraagzaamheid naar zijn medeburger zou hier wel op zijn plaats zijn.
Veel mensen hebben trouwens de mond vol van verdraagzaamheid ... zolang het probleem maar niet voor hun deur is zeker?

nooooooit mag wel van mij, maar wat niet mag : het is wel bewoond in het verleden deelwoord van bewonen. Zoals gezegd enkele blogs geleden : kijk naar de verleden tijd. Ik bewoonde.

Sorry voor die mierenneukerij, maar juist is juist,

Gymico, (woon)bootbewoners zijn niet per definitie arm eh! En als ik jou foto bekijk, heb je nog een verkeerd voorbeeld genomen ook, want het ombouwen van de oorspronkelijke boot tot wat je ziet op de foto zal beslist niet gratis geweest zijn. Zelfs een boot mag je niet zomaar beginnen ombouwen, daar gelden ook regels/vergunningen voor.

Een woonboot is altijd mijn droom geweest, alleen ... ik ben niet RIJK genoeg om dat te bekostigen! (aankoop boot, inrichting, havenvergoeding, aansluiting water/gas/electriciteit, onderhoud (woon)boot, elk jaar keuring van de boot  (jawel! maar verwarming hoort daar niet bij, tenslotte worden open haarden en allesbranders ook niet jaarlijks gekeurd.), vaarbewijs, ....

Als ik dan toch nog een vergelijking mag maken: wat dan met alle stinkende houtkachels en allesbranders? In de winter kan ik amper verluchten want het hele huis stink dan naar de vuiligheid van de verwarming van anderen. Geen 10 minuten per uur, maar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat! En wat met al die autobestuurders die hun wagen heerlijk stationair laten draaien om warm te worden (terwijl ze al dan niet zelf de ruiten van ijzel ontdoen), op 1 meter (-> trottoir) van de huizen? 

maarja, dáár mag je niks van zeggen, want dan ben je verzuurd. Je zou van minder, met die uitlaatgassen.

 

ik ben weer thuis, dank U voor de vele reacties, en terwijl ik dit schrijf, komt de rook weer uit de schouw van steeds dezelfde boot. ....

@Michael: verdraagzaamheid moet van 2 kanten komen, deze mensen komen met hun hobby (geen noodzaak, geen onvoorkomelijke werksituatie) vlak voor uw huis staan en stank en partikels te verspreiden ! En wees gerust, ik heb al meer dan eens problemen aangekaard van dingen die niet voor mijn deur gebeuren... Het mag gewoonweg niet, er is een wet, en als die er al is, ben ik zeker niet de enige die dit probleem heeft. Trouwens waarom zouden mensen met hun hobby problemen mogen veroorzaken ? Na hoeveel uren zou U een vrachtwagen, die vlak voor uw venster staat te draaien voor niets (met veel minder uitstoot want techn. controle) als onverdraagzaam aanzien ?

@gimycko: ik heb ook foto's  met dit soort 'rommelige' boten, alles behalve wat je van een 'jacht' verwacht, ook al kost het geld Katrientje.

@ Katrientje: Trouwens je vergelijkt deze situatie met andere voor jou ergere. Ik heb nooit beweerd dat dit het enige probleem in Mechelen en omstreken is, of dat alle andere mensen geen problemen hebben. Dan moet je ook maar iets aan de stinkende kachels doen in je huis en de mensen samenroepen om een oplossing te vinden en dan moet je ook maar zoals ik autobestuurders vriendelijk verzoeken hun motor stil te zetten als ze niet rijden en hun uitleggen waarom..Wie beweert dat je daar niets van mag zeggen? Dat is je eigen 'schrik'  voor confrontatie. Geloof mij, ik heb jaren geprobeerd het op een andere manier op te lossen ... Wie 1 m van zijn huis last heeft mag éérst misschien ?, en dan die van 10 m ?

@Peter en Rudi: bedankt voor de opmerkingen over 'gedrag' en taal. Maar hoe kan men schriftelijk een klemtoon zetten dan ? Een stem heeft toch ook hoogtes en dieptes in één zin om dingen te verduidelijken ?  Hoofdletters zijn voor wie vlot kan tippen het gemakkelijst. Onderlijnen, of vetjes drukken zijn allemaal handelingen waarvoor je je hand van de keyboard naar de muis moet verzetten en waardoor je uit je schrijfritme geraakt. Trouwens aan jou en alle anderen mijn verontschuldigingen voor taalfouten en soms onhandige uitdrukkingen: Nederlands is niet mijn moedertaal.

En nu kijk ik niet meer uit het venster of naar de de computer, maar naar TV ... :-)

Kom mij niks vertellen over verdraagzaamheid ...
Ik woon naast het Berkenhofplein aan de Leuvense vaart, en na jaren pesterijen van rondhangende  jongerenbendes in de buurt is ons ook aangeleerd dat we verdraagzaam moesten zijn ...

En neen, dat kwam/komt ook niet van twee kanten.
 

R en R je hoeft niet te bijten! ik heb nergens gezegd dat ik er niks van durf zeggen, dat ik schrik heb voor de confrontatie, ik vlam zelfs in mijn bloot gat de straat op als ik midden in de nacht ergens serieus last van heb. Ik heb ook nergens gezegd dat "mijn" situatie erger is dan de jouwe of dat 1m afstand voor moet gaan op 10m afstand. En als een mens al geen vergelijkingen meer mag maken, awel, dan mag je de helft van de blog hier wegdoen. Als het altijd dezelfde is, schakel dan het gerecht in he, als je zo overtuigd ben van je gelijk. Kan je uit eigen ervaring - want nee, ik heb géén schrik voor confrontaties - vertellen dat dat helpt. Is het niet omdat de tegenpartij gedwongen wordt, dan is het wel omdat de tegenpartij uiteindelijk het probleem van úw kant zal bezien.

en wat ik dus wilde zeggen: dan ben je wel voor de rest van het land een verzuurde, onverdraagzame zaag.

@Katreintje: wil je nu dat een of andere onverlaat u in het midden van de nacht met een boum-boum-car op een concert trakteert om u uit uw kot te lokken? ;-D)))

 Ik zou hier nog graag het volgende aan toevoegen:
Eerlijk gezegd zie ik het nut of de noodzaak niet in van een 'jachthaven' of wat er moet voor doorgaan in de binnenstad, want die paar boten die daar liggen, tja, het is toch maar een rommelig zootje dat weinig meerwaarde betekent voor deze stad.
Net buiten de stad, langs de vaart, is m.i. nog plaats genoeg voor die paar plezierbootjes. En helaas, op dat stukje vaart, kan je ook niet anders dan vaststellen dat -op een paar uitzonderingen na- op de meeste boten, hoe groot of klein ze ook mogen zijn, blijkbaar geen plaats is voor een hoopje rommel, want dat vindt je daar steevast op een hoopje gekwakt langs de kant. Erg raar, want ik zie al die mensen die op een appartement wonen ook geen hoopjes bucht langs de straatkant zwieren. Mij geeft het zo een beetje de indruk van 'wij gezellig in ons bootje en alles wat daarbuiten leeft: zjatten en talloren!'

Nu goed, dat is mijn mening, daar hoeft niemand zich achter te scharen en waarschijnlijk zullen mensen die meer in de 'botenwereld' zitten daar een heel andere kijk op hebben en daar eerder de schoonheid van inzien die ik niet zie. Soit, dat wou ik dus even kwijt.

Eigenlijk verdient deze hele discussie wel een cartoontje.

Voilà, omdat de gim er naar vraagt: bootjes weg en het Dijlepad terug vrij.

 

@ Luc : Mooi mooi !

:-)

Mijn tekentalent is een pak minder en ik had het misschien meer gezocht in een woedeuitbarsting tussen 2 bewoners, beiden met een rokende schouw, waarvan de ene zijn beklag maakt over de rook van de andere vanaf zijn balkon en de andere zijn beklag maakt over de rook van de andere vanaf zijn dek.

:-)

@ gim: het was ook maar een droedeltje uit 1981.

@ Luc :

Keep up the good work !

:-)

Toch geweldig, hé !  Al die Mechelse Kunstenaars !

 Knap gedroedeld moet ik zeggen.

@Katrientje - eerst en vooral mijn verontschuldigingen - ik wou niet zo negatief overkomen - maar het was toch wel zo dat uw reactie 2 x gewoon op andere problemen wees, één keer heb je letterlijk gezegd dat ik gelukkig mag zijn met het probleem dat ik 'maar' heb .... natuurlijk zijn er meer problemen in Mechelen en op deze wereld

@ iedereen: bedankt voor al die input, het is toch een thema waar men mee bezig is. Maar het wordt meer en meer gezien als mijn probleem - neen, het is een Mechels probleem dat ik heb aangehaald - het gebeurt in het openbaar - op een plek die toeristisch moet zijn, waar we subsidies van Europa voor hebben gekregen. Er bestaat een wet sinds 2006, dus het probleem bestaat op Belgisch niveau, de gemeente doet er niets aan en in een sfeer van ecologie in het jaar 2009 is dit iets wat gewoonweg niet meer zou mogen? Trouwens het zijn niet alle boten maar ook niet slechts 1, alle 3 foto's zijn van verschillende boten, het probleem blijft door de jaren heen gewoon bestaan. Mijn privé-problemen los ik niet op via een Mechelse blog, wees daar zeker van. Trouwens die tekening is prachtig -

@Christophe: ik ben het over de hele lijn met je eens - het is vooral een bootstalling voor mensen uit de omgeving - ook de andere problemen hebben wij ondervonden want naast de rookhinder wordt er ook hele weekeinden lang gezaagd, geschuurd of gehamerd en en alle rommel op straat geplaceerd.

Beste Beste 'niet gecontroleerde' blogger,   ;-)  Ik kan jouw frustratie wel begrijpen hoor.  Als er ontoelaatbare dingen gebeuren, dienen die aangepakt te worden.  Ik kende het probleem niet - maar ik lach het niet weg...

Anderzijds: persoonlijk kan ik erg genieten van de bootjes aan de waterkant...  De jachthaven is een toeristische meerwaarde: een kleurrijk, gezellig spektakel...  Maar goed, ik woon er niet langs.  Dus: pak de misbruiken aan, maar laat ons maar de jachthaven aub...

(foto's: Jan Smets)

Geef toe:  als 'de rook om jouw hoofd is verdwenen', is het toch best charmant om te bekijken...  Niet?  ;-)

 

Ik vind de jachthaven ook een gezellige plaats, zoals er nog wel meer zijn in Mechelen.  Maar net zoals op de andere gezellige Mechelse plaatsen moet overlast bestreden worden.

Als er reglementen zijn in verband met de uitstoot en de bewoning van die boten, dan moeten die nageleefd worden.  Kan je geen klacht indienen met een soort van vasttelling door de wijkagent?  Of eens langs gaan bij de milieudienst en informeren wat je kan doen?

@Christophe:
Inderdaad, als ik langs de Vaart naar het Zennegat fiets, dan valt het me ook steeds op dat er een pak rommel aan de waterkant gestockeerd wordt.  Een storend zicht in dat plekje natuur!

@ Inge - vandaar mijn 'publieke' oproep via Mechelen blogt

zonder enig invloed in deze stad of bekende naam, geraak je nergens. Ik heb al jaren geleden me enkele aangelanden met de wijkagent van de Heihoek gesproken, we hebben al de politie opgebeld, (in verband met het 2de foto) die dan een uur later opdaagde (natuurlijk zijn er dringendere gevallen) en niets meer ziet. De milieuagent, alle schepenen en de burgemeester zelf, er gebeurt niets. Het gaat nochtans slechts om een paar kankers, er zijn boten bij die nooit uitlaatgassen (moeten) uitstoten en er zelf permament leven...

Daar ging het me trouwens om, die milieuoverlast, niet slechts voor mij, maar voor alle voorbijgangers etc.. Die gevaarlijke diesepartikels zijn trouwens niet verdwenen, zodra de schouw stopt met uitstoot.  Mooie plaatjes met een mooi lentezonnetje en wat boten heb ik ook voldoende. Algemeen dacht ik dat we qua milieu in 2009 verder stonden. Het feit alleen al dat er een KB bestaat "houdende vaststelling van het algemeen politiereglement" laat toch zien, dat het om een veelvoudig voorkomend probleem gaat ...

Eigenlijk moeten gewoon wetten nageleefd worden, maar de stad Mechelen, met name schepen voor toerisme, onder wiens bevoegdheid deze jachthaven staat, doet er niets aan (behalve wat holle beloftes over praatjes met de jachtclubs)

R en R, is het vredegerecht geen oplossing?

Ook al is het probleem "verdwenen " als de politie arriveert, toch behoren ze het probleem te melden aan de bewoner. Als de bewoner weigert daar gevolg aan te geven, kan je een bemiddeling via het vredegerecht vragen. Heel vaak helpt dat, vooropgesteld dat beide partijen aanwezig zijn natuurlijk.

 

 Het vredegerecht lijkt me inderdaad een zeer goed idee.

het heeft trouwens een paar leuke voordelen: je kan er naartoe zonder advocaat, dus het kost niet veel én als de uitspraak in je voordeel is, is er geen beroep mogelijk.

Proberen waard

Misschien een beetje naief, maar ben je met die schippers al eens gaan praten ? Het is soms vreemd, maar praten helpt soms :-D

hartelijk dank voor die tips met de vrederechter etc., misschien wel de moeite, maar tegenwoordig werk ik nog full time, en er ook nog vacantie voor nemen, dat doe ik niet. Als het probleem er binnen enkele jaren nog is, en daar vrees ik voor, zal ik het proberen.

Ik wens gewoon dat de stad Mechelen haar verplichtingen nakomt, om deze niet toegelaten vervuiling voor goed tegen te gaan. Een process met één vervuiler voeren, dat is niet de boodschap. De jachtclub (en met hun heb ik al meer dan eens gesproken - zeer arrogant volk tussen haakjes) mag zo iemand nooit toelaten...

 

Het is niet de eerste keer dat ik een probleem gewoon doorspeel aan de ombudsman@mechelen.be, en wat blijkt na eventjes is het probleem aangepakt.

Peter, ombudsman ? Je bent een dagdromer.Noppes , riente , nichts , notting .Bliksemafleider ja. Wil je bewijzen ? 

@RenR, Het klopt dat het persoonlijk aanpakken geen zoden aan de dijk zet. De ombudsman heeft me reeds enkele keren naar de juiste diensten gewezen. Bijvoorbeeld in het dossier rond een verwaarloosd parkje op 't bergske, of de vuilbakjes op de kleine KV.