Geen Stadsvisioenen voor Connie Palmen, Erwin Mortier

met categorie:  

(bron Standaard)

De Nederlandse schrijfster Connie Palmen heeft zich teruggetrokken uit het festival Stadvisioenen in Mechelen. Palmen doet dat uit protest, nadat de Vlaamse schrijver Erwin Mortier uit het festival werd geweerd.

Zowel Palmen als Mortier werden aangezocht om tijdens het festival een 'kanselrede' te houden in een Mechelse kerk. Maar Mortier werd op aandringen van kardinaal Danneels uit het programma geweerd.
 
(...)
 
Aan de kanselredes zouden behalve Mortier en Palmen ook de vorige week overleden Patricia De Martelaere een rede houden.
 
 
 • Gaat Danneels te ver ?
 • Wie moeten Connie en Erwin vervangen ?

 Allé pokerspelers wie gaat hier openen ?

 Herman Brusselmans en Tom Lanoye als ik mocht kiezen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat men geschikte vervangers zal vinden.

Danneels gaat in ieder geval te ver in mijn ogen, maar ja, wat kan je verwachten van iemand die nog gelooft in spoken. (lacht) 'Breeddenkend' staat niet in het woordenboek van de vlaamsche katholieken vrees ik..

Ik ben ook wel fan van van Lanoye .. en misschien Sint Netels, want dat is lang geleden dat we die hier nog gezien hebben :)

@Christophe, het is toch wel logisch dat de kerkelijke overheid bepaalt wat er van op haar kansels al dan niet mag verkondigd worden. Voor wie dat niet kan pruimen is er nog altijd dat omgekeerd bakske voor het stadhuis "sprekershoek" genaamd, maar dan wel in de taal van Sheakespeare off corse... En of dat met breeddenkendheid te maken heeft.....Laat gij Uzelf in uw eigen leefruimte beledigen door derden??

Hij is nu toch gaan slapen, maar moest G.L. nu voorgedragen worden als kanselredenaar dan hadden we nog ereis enen fermen "Vlaamsche Katholieke Predikheer" op den kansel!

Oei, 't was aflossing van de wacht!

Of is de Lowie in zijn bed gevlogen?

Misschien een echte causeur a la Dirk Draulans ? Hugo Claus had ook ne goeie geweest. Maar zeg nu eens eerlijk, wie heeft er nog de moraliteit en natuurlijk gezag om dergelijke redes te geven ?

 • Iemand uit de politiek ?
 • Iemand uit een academisch milieu ?
 • Of eerder iemand uit de kunstwereld ?
 • Of uit de religie ?
 • Onze koning ?

Wie staat ver genoeg van alle belangengroepen, is autonoom ?

Het word dus echt interessant. Ik hoorde vanmorgen op de radio de meningen van de beide partijen en ik moet eerlijk toegeven dat ik toch wel enige sympathie heb voor Erwin Mortier. Ik verwijs dan naar het natrappen van onze Kardinaal bij de dood van Hugo Claus, echt ongepast. Onbegrijpelijk omdat je gewoon het recht hebt te beslissen over je eigen levenseinde en daar had de kardinaal zich niet mee te bemoeien, ik beslis daar zelf over en laat dat niet over aan een het oordeel van iemand ie zogezegd optreedt voor een fictief sprookjesfiguur, waarmee ik dus inderdaad de God van Godfried Danneels bedoel. Anderzijds kan Danneels zijn reactie een beetje begrijpen omdat Claus regelmatig de Kerk schoffeerde.  Dat Mortier daar dan enkele dagen op alludeerde bij het afscheid van Hugo Claus is echter niet meer dan normaal. Dus hebben de beide partijen  hun zeg gehad , al heeft de zeg van Mortier meer mijn bijval dan die van de kardinaal. Maar dan botweg een veto opleggen doet me denken aan de kerk van 60 jaar geleden. Maar misschien kan je dit ook zien als een reactie op het feit dat het komende evenement niet altijd op dezelfde golflengte zit als die van de Kardinaal. En dan kan ik hem evenjes volgen, maar niet te veel....

Ik merk dat vooral de tweede van de gelanceerde vragen beantwoord wordt, en niet (of nauwelijks) op de eerste wordt ingegaan, terwijl die eerste eigenlijk meer stof tot debat en tegenspraak biedt (grijns...).

Bij deze dus wat ik er van denk.

Niet Danneels gaat te ver, maar Connie Palmen. Ik vind het redelijk zwak (misschien moet ik zelfs zeggen : een beetje kinderachtig) dat je een aangeboden forum weigert om een reden die geen reden is. Het thema waaraan ze ging meewerken was "buigzaamheid van de verdraagzaamheid". Blijkbaar dus niet zo buigzaam dat ze er nog wou over spreken. Jammer vind ik dat.

Overigens is het zo dat het aartsbisdom partner in de organisatie is. Het 450-jarig bestaan is nu net 1 van de centrale kapstokken. Dan lijkt het mij logisch dat het aartsbisdom mee aanzit en mee beslist en keuzes maakt onder de ongetwijfeld talrijke kanselkandidaten. Misschien is dat organisatorisch efkes over het hoofd gezien en was Erwin Mortier al gecontacteerd en moesten ze dat dan herroepen... redelijk onhandig maar enfin soit, ik weet het niet. Maar het shockeert mij niet. Het zou mij ook niet geshockeerd hebben mocht Danneels geweigerd geweest zijn als spreker op Claus' begrafenis :-) . Benieuwd of Mortier dat als een beperking van de vrije meningsuiting zou gezien hebben.

Wat mij wel opvalt, is hoe dit eenvoudige voorval door twee kranten totaal anders wordt getiteld.

De titel van de De Standaard (Geen Stadsvisioenen voor Connie Palmen) belicht op journalistiek neutrale wijze de reactie van Connie Palmen.

De titel van De Morgen (Kardinaal Danneels weert Erwin Mortier op literair festival) daarentegen kiest voor een subtiele maar onmiskenbare tendentieuze opstelling : er wordt censuur vanuit de Katholieke Kerk gesuggereerd... en dat voor ochottekes een literair festival ... Allez zeg, wie durft er nu een goeie schrijver weigeren op een literair festival.     Om te weten dat het hier niet om "een" literair festival gaat maar om een door het aartsbisdom mee opgezette reeks literaire kanselredes geïnspireerd op de thematiek die voortspruit uit de iconografie van de preekstoel in kwestie, wel daarvoor moet je al heel wat verder gelezen hebben (oa op de site van Behouddebegeerte) dan wat in de krant verschijnt ... 

"Krantentitels als tendentieuze oneliners" : Zijn er nog studenten communicatiewetenschappen in de zaal die een onderwerp zoeken voor een scriptie... :-)

 

Ik volg je hierin Jansenius... 

@rudi : de reactie van de kardinaal in de pers indertijd bij het overlijden van Claus was mijns inziens een reactie op de overgemediatiseerde euthanasiecase van Claus. Het debat wàs al ontspoord, door de wijze waarop euthanasie in de pers werd behandeld.

Uit heel persoonlijke ervaring (en niet uit ideologische hardnekkigheid in deze of gene richting, die soms theoretisch getint is) weet ik sedert enkele maanden dat voor euthanasie kiezen en toch een sterk persoonlijk en authentiek geloof hebben, mogelijk is.

er is een verschil in helemaal niet welkom zijn en dus niet uitnodigen, of wel uitnodigen om te komen maar geen kanselrede mogen houden. Ik denk dat de kardinaal dat verschil wel een beetjet uit het oog verloren is. Tot zover dus de menslievendheid en vergevingsgezindheid van (een vertegenwoordiger van) de katholieke kerk ....

In eerste instantie dacht ik ook 'och ja, het is hun kerk, dus ze beslissen zelf wie er komt en wie niet', maar ja, heel hun kerk én hun loon wordt betaald door de gemeenschap. En dan denk ik dat er wel eens iemand die man mag duidelijk maken dat hij zich een beetje mag schikken naar de wil van het volk, en als dat hem niet zint, dat hij dan consequent is en in zijn eigen onderhoud voorziet. Uiteindelijk, als zijn sprookjes waarheid zijn, dan zal dat wel vlot lopen. (lacht)

Dus, Eddy, om op uw vraag te antwoorden: neen, ik laat mij niet schofferen onder mijn eigen dak, maar ja, de eigendomsakte van mijn dak en alles wat eronder zit staat dan ook op mijn eigen naam.. en dat kan Godfried niet zeggen. Jammer maar helaas. 

Even ter verduidelijking. Toen ik gisterenavond (nacht :-) ) mijn bericht hierboven postte, had ik het artikel dat vanmorgen in DS stond natuurlijk nog niet gezien. Dat bevestigt dus mijn vermoeden dat het niet helemaal niet gaat om botte censuur van het aartsbisdom.

Er werd aan Mortier gevraagd of hij mee wou doen, en hij antwoordde dat het onderwerp hem niet interesseerde, en stelde iets anders voor. Vragen staat vrij natuurlijk, van beide kanten, maar de kans dat de organisator zijn thema ging aanpassen voor mijnheer Mortier, zeg nu zelf, moet elk weldenkend mens toch klein achten. Ik weet dus niet hoe ik die reactie van onze vriend Mortier moet verklaren : misschien een mengeling van naïviteit en arrogantie ? Proberen maar hee...

Wat ik nu ga zeggen is puur tendentieus en subjectief en niet publiceerbaar voor in een kwaliteitskrant, maar wij zijn 'maar' een blog (grijns). Ik acht het niet onmogelijk dat Erwin Mortier met een zeker sardonisch en arrogant genoegen liet weten begin juli 2008 dat hij wel wilde maar met een ander onderwerp, goed wetende dat dat niet aanvaardbaar zou zijn. Waarop hij dan weer eens het gejammer en gezever over de vrije meningsuiting kon te berde brengen. Enfin, ik ben al blij dat hij er de Inquisitie en de Index niet bij haalt (héhéhé).

Blijkbaar worstelen heel wat mensen ook in het begin van de 21ste eeuw nog met de demonen van een geloof uit hun kindertijd. Van gewone mensen kan ik dat begrijpen, maar het verbaast mij wel van intellectuelen als Mortier en Palmen. Ze zijn door het ijs gezakt, is mijn gevoel. <Sarcastic mode on> Misschien is de verdraagzame en breeddenkende vrijzinnige wel een sprookjesfiguur, en moet ik nu toegeven dat mijn geloof in de God van de Redelijkheid een kinderlijke dwaling is <Sarcastic mode off>. Maar alle gekheid op een stokje, er zijn in Vlaanderen genoeg intellectuele/literaire vrijzinnigen/atheïsten/buitenkerkelijken, die op een volwassen manier aan de Kanselredes zouden kunnen meewerken. Ik vermoed dat de organiserende partners het voorbereidende werk wat beter hadden moeten aanpakken (maar goed, de beste stuurlui staan aan wal zeker).

 

 

Christophe, heel dat verhaal (dat hardnekkig blijft terugkomen) van de staat die de kerk en zijn bedienaars betaalt, en dat alles dus van de gemeenschap is, is een sprookje (sic :-) ) . Dat heeft allemaal te maken met Napoleon, de modaliteiten van de scheiding tussen kerk en staat, en ook de vrijheid van godsdienst.

 

Is het toevallig iemand opgevallen dat zowel vandaag als gisteren op de voorpagina van De Morgen prijkt:

' Nu zaterdag Gratis bij de Morgen het nieuwe boek van Erwin Mortier.'

Ik wil maar zeggen...

Ah, dus de kerk is financieel onafhankelijk, volkomen zelfbedruipend en bezit alle kerken en co die ze zelf onderhouden, allez vooruit, dat wist ik niet, weeral iets bijgeleerd :) 

Wanneer iemand wat kritiek heeft op de kerk wordt dat nogal snel iemand die 'worstelt met geloofsdemonen uit zijn kindertijd', dat heb ik de laatste jaren nog wel meer gehoord, blijkbaar is dat de nieuwe mantra?

Christophe: ik heb het hier vroeger ook al geschreven.....het onderhoud van de kerk en haar bedienaars is een gevolg van het concordaat dat de heer Napoleon afsloot met de kerk nadat hij alle kerkelijke goederen in beslag had genomen (zeg maar genationaliseerd).

De oplossing zou zijn dat men alle "goederen" restitueert en dan kan men de lonen en lasten afschaffen......maar dat is vandaag wel een utopieke hoor!

frida,

de krant correct lezen, aub.

1. het is niet het laatste boek van mortier, maar zijn tweede (MIjn tweede huid)

2. je krijgt het boek niet gratis, maar moet er 4.95 euro voor betalen

3. hoort thuis in de reeks 'Parels uit de Nederlandstalige literatuur' die al sinds eind januari loopt, en waarvan je iedere zaterdag een boek kan kopen.

 

Ik wil maar zeggen dat je bericht fout is (of tendentieus, maar het zou wellicht perfide zijn dit te denken...)

@Jokke, uw goede vriend G.L. heeft tot zijn pensioenleeftijd altijd in ploegen gewerkt en daar zijn blogshift erop zat , was het nu effe aan mij. Meer moet ge daar zeker niet achter zoeken en laat er uw slaap niet voor. En als ge nog eens denkt van te moeten reageren, doe dat dan "to the point" zoals de Gimycko zou zeggen:-)

 @ Christophe

 Dus, Eddy, om op uw vraag te antwoorden: neen, ik laat mij niet schofferen onder mijn eigen dak, maar ja, de eigendomsakte van mijn dak en alles wat eronder zit staat dan ook op mijn eigen naam.. en dat kan Godfried niet zeggen. Jammer maar helaas. 

Ik ben het met deze dubbel en dik eens. En met hun 2000 jaar oude fabeltjes blijven gelovigen en kerkuilen over de gewone man heenvliegen. Van hun eerste leugen zijn ze nog steeds niet doodgevallen.

 

@van ransbeeck : oops...er is daarstraks al door marc (niet gecontroleerd) uitgelegd waarom dat dat van die kerkeigendommen enz. een indianenverhaal is, dus ge komt just te laat met uw steunbetuiging. Waarschijnlijk had je dat niet gelezen.. Ik heb niks tegen foute meningen (grapje...) zolang de feiten maar juist aangehaald worden.

Daarnet even gebrainstormd, wie men zou kunnen optrommelen om de verketterde (sic) schrijvers te vervangen. De kardinaal kan putten uit het volgende zootje (sic) ongeregeld:

 • Jacques Rogge: Een minzaam man, met een visie.
 • Moest het een econoom mogen zijn, Joep Konings, of Geert Noels
 • Een wetenschapper ? Draulans ?
 • Een filosoof ? Jean-Paul van Bendegem ? Kruithof is dood, zonde.
 • Ethicus: Etienne Vermeersch
 • Een lokaal verschijnsel: Pat Donnez, Stef Lernous ?
 • Jan Hoet, Kan Kunst de wereld redden ?
 • Historicus ? Rutger Tijs ? Hans Rombaut ?

Enfin, zo kunnen we nog wel even doorgaan :-)

Wat ook Mortier wilde vertellen vanop de kansel, we hebben het hier over een cultureel/ literair evenement. In ontwikkelde landen worden kerken onderhouden door de kerkgangers, agnostici / vrijzinnigen dokken niet af. Indien je een monument wil gebruiken dat door de gemeenschap wordt onderhouden, moet dat kunnen. Ook al worden daar dingen gezegd die jouw sekte niet zinnen. Zielig dat in het kader van een groots bedoeld gebeuren een pain in the ass als censuur wordt bovengehaald. Connie, je hebt overschot van gelijk.

Frans Geys

    

Wie het ook wordt, voor wat er volgens mij hier beoogd wordt, moet het een begenadigd verteller/redenaar/causeur zijn. Moet tentakels hebben richting esthetiek (kunst) en richting ethiek. Alleen kunst is niet genoeg, alleen ethiek ook niet. En wie als schrijver gewaardeerd wordt, is niet altijd een goede redenaar (en omgekeerd...).

Etienne Vermeersch heeft alleszins krediet bij mij. Mark Eyskens kan het ook zeer plastisch zeggen, causerieën zijn zijn natuurlijk habitat. En Karel De Gucht ! Dirk Draulans daarentegen maakte bij mij geen al te beste indruk als causeur onlangs op TV (nav Darwinherdenking). Of anders een advokaat ? toch bij uitstek het beroep om redes af te steken; ik denk natuurlijk aan Jef Vermassen, maar ook een Piet Van Eeckhaut. In de top 3 van invloedrijke mensen die mee het maatschappelijk debat bepalen staan (naast Vermeersch) ook nog Luc Huyse en Bea Cantillon (onderzoek uit 2008).

Of euh... Barack Obama ??

@Jansenius, zopas verneem ik een interessant initiatief/alternatief van de burgemeester. Hij stelt voor dat de dissidenten "hagepreken" houden. Feitelijk goed gezien. Destijds werden de kritieken ook buiten de kerken gehouden. En in Mechelen is alles al voorzien aan Sint-Rombouts; aan de kant van de Post staan hagen genoeg! Dus meters genoeg voor de dissidenten.

Een initiatief van de burgemeester. Da's toch Bartje Somers, of vergis ik mij? Boer, let op uw ganzen. Of, om een Mechels gezegde te gebruiken: "van dien boer geen eieren!". Een verwittigd man....

Frans Geys

 

 

 

@eddy : mmm.... die kan ik wel smaken :-) ... als er wat meer humor zou gepleegd worden, en milde ironie, zou de communicatie tussen de zuilen makkelijker aan de waggel blijven, denk ik.

Ondertussen krijgt Mortier toch ook in De Standaard deze morgen nog een ferme trap tegen zijn k..t. (zie http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=P627ORC0 ) , en dat vanuit (gelukkig !) niet verzuilde ideologische en dus onverdachte hoek. Aan de reactie van Connie Palmen maakt Mark Cloostermans al helemaal geen woorden vuil.

Maar daarmee hebben we nog geen valabele nieuwe kandidaten natuurlijk. Die Cloostermans zelf lijkt mij anders wel in staat om boeiende en doordachte en kritische standpunten te kunnen ontwikkelen.

Misschien moet ik het (paradoxaal genoeg) jammer vinden dat hij zich hier en nu al in de controverse gemoeid heeft, waardoor hij allicht niet meer in aanmerking kan komen voor deelname aan de Kanselredes.

En blijkbaar (volgens de Morgen) gaat Blauw Bart zich moeien. Hij wil de kanselpreken afschaffen en hagepreken invoeren.

Nu niet om te zwanzen. Maar als de kardinaal niet eens akkoord gaat over de sprekers tijdens de kanselpreken, is hij dan wel gecontacteerd in deze ? Waar hoort hij in deze organisatie ? Heeft het aartsbisdom dat nu 450 jaar bestaat een aandeel in Stadsvisioenen ?

En uiteraard neemt Bart deze gelegenheid aan om bij zijn zogenaamde Hagepreken (letterlijk aan de haag van het kerkplein aan SInt Rombouts) de verketterde (sic) schrijvers op te voeren ...

Ik denk dat het als volgt gebeurd is.

Behoud de Begeerte vzw (BdB)krijgt de opdracht om in het kader van Stadsvisioenen Kanselredes te organiseren. Daarvoor wordt een werkgroep opgericht die kandidaten moet selecteren. Wie er in de werkgroep zit, weet ik ook niet precies, maar ongetwijfeld zit daar ook het aartsbisdom in, Torens aan de Dijle vzw enz.

BdB had al een lijst opgesteld en was zelfs al potentiële kandidaten, waaronder Mortier, beginnen polsen in juli 2008, nog voordat de werkgroep bijeenkwam. Mortier werd gemaild door BdB op 3 juli, antwoordde op 11 juli dat het onderwerp hem niet interesseerde (enfin, wel als hij zijn eigen ding mocht doen). Toen op 4 augustus de werkgroep bijeenkwam om de lijst te bespreken, werd in gezamenlijk overleg tussen BdB, Stad Mechelen en het aartsbisdom, beslist welke de te contacteren shortlist was. Daar was Mortier niet bij, en ik vermoed dat BdB er gemakkelijkheidshalve vanuit ging dat ze Mortier niet meteen moesten verwittigen omdat hij toch niet het spel wilde meespelen.

Enfin, dat dacht BdB tenminste... want toen Mortier naderhand hoorde dat hij niet op de shortlist stond, begon hij toch nog van zijn neus te maken en wild in het rond te schoppen met kreten als  "censuur" en "vrije meningsuiting"  enz... met het gekende gevolg. Palmen, Komrij en andere "intellectuelen" hebben een welhaast Pavlovreactie gehad en zijn spoorslags de paus van Claus gevolgd.

Zie ook http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=6127NA88&word=erwin+mortier

Alles bijeen lijkt er mij aan deze affaire een niet slecht bedoelde maar wat onhandige demarche van BdB ten grondslag te liggen, maar is Mortier er wel in geslaagd deze mug een olifantenscheet te laten lozen, om zichzelf nog maar eens op het voorplan te hijsen.

Ik vind het doodjammer dat hij daarmee ook het originele concept van BdB van de Kanselredes vakkundig om zeep heeft geholpen. Zo lijkt het toch tenminste want het schijnt dat BdB zelf de Kanselredes niet meer ziet zitten en gemakkelijkheidshalve dan maar van de nood een deugd zou willen maken met die Hagepreken.

Niks tegen Hagepreken hoor, maar die Kanselredes in de Mechelse kerken zijn wel zichtbaar en tastbaar ingebed in Mechels erfgoed. Hagepreken als pendant (alternatief circuit) voor de Kanselredes zou excellent zijn, zelfs nog een leuker en origineler idee, maar alléén Hagepreken, tja, dan zitten we met een afkooksel hee...

Ik hoop echt dat de stad (Bart Somers op kop) mee aan de kar trekken om het origineel niet tot een copie te laten verwateren !

@jansenius: En wat is nu de Moraal ? Vraag aan de plaatselijke lokale organisaties (in casu het bisdom) om hun mening vooraleer je de organisatie opstart.

Al te vaak wordt er hier verlicht despotisch te werk gegaan, en ... dan krijg je zoiets. :-(

Enfin, Stadsvisoenen heeft toch de Media gehaald :-)

Deze laatste reactie van Jansenius zit vééll dichter bij de waarheid dan de mediastorm liet uitschijnen.  Jammer van deze polemiek.  Zélf had ik de kanselredes reeds verankerd in mijn agenda.  Het zou spijtig zijn dat door deze storm in een glas water, het gebeuren zou geschrapt worden.

Maar laat ons van de nood een deugd maken.  Zoals Peter schrijft: 'Stadsvisioenen heeft de media gehaald'...  Publiciteit dus.  (maar ik zou het liever anders gezien hebben).

Ik trek je conclusie (dat er te dikwijls te verlicht despotisch en zonder duidelijke  voorafgaande (!!) inspraak dingen worden bedisseld) niet in twijfel peter (grijns), maar eerlijk is eerlijk en ik denk dat in dit specifiek geval hier het niet zozeer de Stad Mechelen is geweest die gefaald heeft, dan wel BdB als vzw gemandateerd met de organisatie....

Maar de Stad Mechelen zou het wel mee kunnen helpen rechttrekken... en als Bart Somers alléén maar van Hagespreken spreekt, dan is hij niet echt sterk bezig vind ik...

Laat ons de kansels niet verkwanselen !!

 

@Jansenius: Daar ik kan ik inkomen. WIe of wat dan ook, stad of BdB, er zijn mensen 'overgeslagen' bij de organisatie ... en dat zie ik meer en meer gebeuren de laatste tijd :-(

Enfin, duimen dat de stad dit terug oppakt!!

zouden ze meelezen, of moeten we een mailtje sturen :-) .

@blog: tijdens de laatste PHARA (zo staat dat op de achtergrond - ik rope dus niet :-)) werd Hans Gijbels, woordvoerder van onze Kardinaal, over de gang van zaken aan de tand gevoeld. Uit de interviews bleek dat het aartsbisdom zich niet in deze zaak heeft gemengd op de wijze zoals door Mortier en aanhangsels gesteld werd!! Dus een beetje demagogie vanwege een zich ten onrechte geviseerd voelende pennelikker!

De échte Mechelse Speakers' Corner gaat door elke laatste zaterdag van de maand, symbolisch om 11u55, en dat al sedert begin 2007. 

Daar kan elke breeddenkende terecht. Kom eens langs! We komen zeker luisteren.

Met alle respect Mark, maar om nu de speakerscorner, te gaan vergelijken met kanselredes of hagepreken, is dat er niet wat over ?

Wat wel klopt is dat het helemaal van onderuit komt. Iedereen kan mee(s)preken geloof ik. Welke sprekers hebben jullie zo al ? En zitten die allemaal in eenzelfde politiek kamp ?

"De vrijheid van meningsuiting" is in het ideeêndebat voor velen niet meer dan een hoer. Iedereen draait en keert ze zoals het hem uitkomt en je kan er alle kanten mee op. Leve Danneels, leve Mortier !!!

 

Revanche-ideetje voor Erwin Mortier aan Kard. Danneels ...
 
“… andere aanwezige was volgens The Sprout kardinaal Godfried Danneels. Danneels werd recentelijk over zowel het bestaan van die cassette als de achtergronden van de affaire aan de tand gevoeld. Maar veel verder dan de herhaalde vraag Stond ik er ook op?kwam de hoge mijter niet. Aan het eind van het gesprek dat nauwelijks een gesprek was vroeg de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder aan zijn bezoeker of deze iemand tevoren over het onderhoud had ingelicht. Het antwoord was negatief. Danneels gaf zijn bezoeker een hand en zei ten afscheid Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden. Onthullender kan haast niet. Hij deed mee aan dit soort strapatsen en werd ermee gechanteerd. De kardinaal werd hier en daar getipt als de opvolger van paus Johannes Paulus II. Mede om dat te voorkomen zou een copie van de cassette inmiddels zijn toegespeeld aan het Vaticaan, dat zich verder uiteraard in zwijgen heeft gehuld. Overigens net als Danneels zelf. Normaal gesproken zou een publicatie waarin een dergelijk figuur van formaat wordt beticht van pedofilie en medeplichtigheid aan kindermoord toch voldoende aanleiding moeten zijn om in ieder geval The Sprout de oren te wassen. Desnoods in het doopvont. Maar niks. Helemaal niks. Dat geeft voedsel aan het vermoeden dat Danneels binnenkort om gezondheidsredenen zijn staf aan Maarten zal geven en verder als emeritus door het leven zal gaan … “
 

Dutroux en de spruit ...

dinsdag 4 mei 2004
De maatregel van hogerhand om het laatste nummer van The Sprout vijf uur na verschijnen uit de schappen te verwijderen zou voornamelijk zijn voortgekomen uit morele verontwaardiging met betrekking tot de schokkende foto’s. Wat de formidabele consequenties van die beelden waren voor het proces Dutroux kwam niet aan de orde. En niet te vergeten voor de Belgische politiek. Volgens het blad zou er namelijk een videocassette zijn vervaardigd van de moord op Julie en Melissa en de afzichtelijke gebeurtenissen daaraan voorafgaand, waarbij een twaalftal invloedrijke figuren aanwezig waren. Een van hen zou Philippe Moureaux zijn geweest, een meer danbemiddelde toppoliticus uit het socialistische kamp en burgemeester van Molenbeek-St. Jean. Een andere aanwezige was volgens The Sprout kardinaal Godfried Danneels. Danneels werd recentelijk over zowel het bestaan van die cassette als de achtergronden van de affaire aan de tand gevoeld. Maar veel verder dan de herhaalde vraag “Stond ik er ook op?” kwam de hoge mijter niet. Aan het eind van het gesprek dat nauwelijks een gesprek was vroeg de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder aan zijn bezoeker of deze iemand tevoren over het onderhoud had ingelicht. Het antwoord was negatief. Danneels gaf zijn bezoeker een hand en zei ten afscheid “Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden”. Onthullender kan haast niet. Hij deed mee aan dit soort strapatsen en werd ermee gechanteerd. De kardinaal werd hier en daar getipt als de opvolger van paus Johannes Paulus II. Mede om dat te voorkomen zou een copie van de cassette inmiddels zijn toegespeeld aan het Vaticaan, dat zich verder uiteraard in zwijgen heeft gehuld. Overigens net als Danneels zelf. Normaal gesproken zou een publicatie waarin een dergelijk figuur van formaat wordt beticht van pedofilie en medeplichtigheid aan kindermoord toch voldoende aanleiding moeten zijn om in ieder geval The Sprout de oren te wassen. Desnoods in het doopvont. Maar niks. Helemaal niks. Dat geeft voedsel aan het vermoeden dat Danneels binnenkort om gezondheidsredenen zijn staf aan Maarten zal geven en verder als emeritus door het leven zal gaan. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van Melchior Wathelet, ondermeer oud-minister van Justitie namens de Partie Social Chrétien (PSC). Ook over hem trok The Sprout namelijk een flink aantal registers open. Voldoende voor Wathelet om zich als een speer terug te trekken uit de Belgische politieke arena en zijn naam nog net op tijd te laten schrappen van de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen. Meer over hem, Danneels en de cassette in de volgende afleveringen ...

(uit: www.stelling.nl)
 

@Jo001 : al goed dat ge er uw bron bij vermeldt, of we zouden nog denken dat ge zelf een (slechte) remake van de Da Vinci code aan het schrijven zijt. Jammer genoeg voor u denk ik dat dit soort urban legends zelfs voor een Mortier niet in z'n kraam past. Hij moet het hebben van net iets beter en "intellectueler" verpakte manieren om in de aandacht te komen.  Zoals onze Mechelse kanselredes die hij om zeep heeft geholpen, waar ik eigenlijk hoe langer hoe bozer om word, en waarbij ik niet begrijp dat de stad (Bart Somers op kop ) geen fermere positie in kan nemen dan wat er nu schijnt te gebeuren, namelijk weg kansel, en een hagepreekje in de plaats.

Controverse verkoopt.

Buiten de Mechelaars zelf wist de rest van de wereld niet dat er volgende week iets gebeurt in Mechelen ... Nu dus wel.

Zaterdag zal ik er zeker ook bij zijn, na het optreden van Frank Vander linden (De Mens) weliswaar.

Ook afspraak op de hagepreken?!?

Weet er nog iemand wat de juiste tekst van kardinaal Danneels was in die bewuste preek na het overlijden van Claus ? Ik heb het toen gehoord en mij staat voor dat dit geen veroordeling van Claus'keuze inhield, maar wel een veroordeling van al diegenen die deze daad verheerlijkten en ophemelden  (vnl andere schrijvers, kunstenaars, media...); ik vond de woorden van de kardinaal zeer terecht en moedig, toen hij zei te denken  aan al diegenen die ook Alzheimer hadden en zich afvroegen : moet ik dit nu ook doen, opdat ik de anderen niet tot last zou zijn ?  de woorden van Erwin Mortier, daarentegen, waren allesbehalve moedig toen hij een zeer scherpe, persoonlijke aanval op Danneels uitvoerde en natuurlijk hiermee zeer hoog scoorde ... bij media en gelijkgezinden, die flink mee fulmineerden. Dus, Erwin, àls de kardinaal je inderdaad geweerd zou hebben, is dat zijn volste recht : wie wild om zich heen schopt, moet zo fair zijn een trap terug te kunnen incasseren.

Zoals hierboven bij vorige reacties reeds opgemerkt denk ik inderdaad ook dat deze nieuwe confrontatie door Erwin Mortier bewust is uitgelokt : hij wist van in het begin wat het onderwerp zou zijn en was daar toen blijkbaar niet in geïnteresseerd; toen bleek dat hij er niet bij zou zijn, heeft hij (en waarschijnlijk ook de uitgeverij ?) dit aangegrepen om flink keet te schoppen (onmiddellijk bijgetreden door anderen die soms nog luider riepen), kwestie van zijn  naambekendheid wat te vergroten en dus ook .... kassa, kassa (cfr ook de toevallige aanbieding van de morgen dit weekend om zijn boek aan een gunstprijs te kopen?).

Volgens Yves de Smet heeft Bart Somers dit weekend goed gereageerd door 'hagenpreken' te organiseren : wel Yves, volgens mij heeft hij geen brand geblust, maar eerder het vuur nog wat aangewakkerd (gratis publiciteit voor de stadsvisioenen is daarbij mooi meegenomen), maar ja een stadsgenoot moet je blijkbaar steunen, kan later handig zijn als hij bovendien burgemeester en voorzitten vn VLD is --- ons kent ons, nog altijd. 

 

Weet er nog iemand wat de juiste tekst van kardinaal Danneels was in die bewuste preek na het overlijden van Claus ? Ik heb het toen gehoord en mij staat voor dat dit geen veroordeling van Claus'keuze inhield, maar wel een veroordeling van al diegenen die deze daad verheerlijkten en ophemelden  (vnl andere schrijvers, kunstenaars, media...); ik vond de woorden van de kardinaal zeer terecht en moedig, toen hij zei te denken  aan al diegenen die ook Alzheimer hadden en zich afvroegen : moet ik dit nu ook doen, opdat ik de anderen niet tot last zou zijn ?  de woorden van Erwin Mortier, daarentegen, waren allesbehalve moedig toen hij een zeer scherpe, persoonlijke aanval op Danneels uitvoerde en natuurlijk hiermee zeer hoog scoorde ... bij media en gelijkgezinden, die flink mee fulmineerden. Dus, Erwin, àls de kardinaal je inderdaad geweerd zou hebben, is dat zijn volste recht : wie wild om zich heen schopt, moet zo fair zijn een trap terug te kunnen incasseren.

Zoals hierboven bij vorige reacties reeds opgemerkt denk ik inderdaad ook dat deze nieuwe confrontatie door Erwin Mortier bewust is uitgelokt : hij wist van in het begin wat het onderwerp zou zijn en was daar toen blijkbaar niet in geïnteresseerd; toen bleek dat hij er niet bij zou zijn, heeft hij (en waarschijnlijk ook de uitgeverij ?) dit aangegrepen om flink keet te schoppen (onmiddellijk bijgetreden door anderen die soms nog luider riepen), kwestie van zijn  naambekendheid wat te vergroten en dus ook .... kassa, kassa (cfr ook de toevallige aanbieding van de morgen dit weekend om zijn boek aan een gunstprijs te kopen?).

Volgens Yves de Smet heeft Bart Somers dit weekend goed gereageerd door 'hagenpreken' te organiseren : wel Yves, volgens mij heeft hij geen brand geblust, maar eerder het vuur nog wat aangewakkerd (gratis publiciteit voor de stadsvisioenen is daarbij mooi meegenomen), maar ja een stadsgenoot moet je blijkbaar steunen, kan later handig zijn als hij bovendien burgemeester en voorzitten vn VLD is --- ons kent ons, nog altijd. 

 

Weet er nog iemand wat de juiste tekst van kardinaal Danneels was in die bewuste preek na het overlijden van Claus ? Ik heb het toen gehoord en mij staat voor dat dit geen veroordeling van Claus'keuze inhield, maar wel een veroordeling van al diegenen die deze daad verheerlijkten en ophemelden  (vnl andere schrijvers, kunstenaars, media...); ik vond de woorden van de kardinaal zeer terecht en moedig, toen hij zei te denken  aan al diegenen die ook Alzheimer hadden en zich afvroegen : moet ik dit nu ook doen, opdat ik de anderen niet tot last zou zijn ?  de woorden van Erwin Mortier, daarentegen, waren allesbehalve moedig toen hij een zeer scherpe, persoonlijke aanval op Danneels uitvoerde en natuurlijk hiermee zeer hoog scoorde ... bij media en gelijkgezinden, die flink mee fulmineerden. Dus, Erwin, àls de kardinaal je inderdaad geweerd zou hebben, is dat zijn volste recht : wie wild om zich heen schopt, moet zo fair zijn een trap terug te kunnen incasseren.

Zoals hierboven bij vorige reacties reeds opgemerkt denk ik inderdaad ook dat deze nieuwe confrontatie door Erwin Mortier bewust is uitgelokt : hij wist van in het begin wat het onderwerp zou zijn en was daar toen blijkbaar niet in geïnteresseerd; toen bleek dat hij er niet bij zou zijn, heeft hij (en waarschijnlijk ook de uitgeverij ?) dit aangegrepen om flink keet te schoppen (onmiddellijk bijgetreden door anderen die soms nog luider riepen), kwestie van zijn  naambekendheid wat te vergroten en dus ook .... kassa, kassa (cfr ook de toevallige aanbieding van de morgen dit weekend om zijn boek aan een gunstprijs te kopen?).

Volgens Yves de Smet heeft Bart Somers dit weekend goed gereageerd door 'hagenpreken' te organiseren : wel Yves, volgens mij heeft hij geen brand geblust, maar eerder het vuur nog wat aangewakkerd (gratis publiciteit voor de stadsvisioenen is daarbij mooi meegenomen), maar ja een stadsgenoot moet je blijkbaar steunen, kan later handig zijn als hij bovendien burgemeester en voorzitten vn VLD is --- ons kent ons, nog altijd. 

 

Weet er nog iemand wat de juiste tekst van kardinaal Danneels was in die bewuste preek na het overlijden van Claus ? Ik heb het toen gehoord en mij staat voor dat dit geen veroordeling van Claus'keuze inhield, maar wel een veroordeling van al diegenen die deze daad verheerlijkten en ophemelden  (vnl andere schrijvers, kunstenaars, media...); ik vond de woorden van de kardinaal zeer terecht en moedig, toen hij zei te denken  aan al diegenen die ook Alzheimer hadden en zich afvroegen : moet ik dit nu ook doen, opdat ik de anderen niet tot last zou zijn ?  de woorden van Erwin Mortier, daarentegen, waren allesbehalve moedig toen hij een zeer scherpe, persoonlijke aanval op Danneels uitvoerde en natuurlijk hiermee zeer hoog scoorde ... bij media en gelijkgezinden, die flink mee fulmineerden. Dus, Erwin, àls de kardinaal je inderdaad geweerd zou hebben, is dat zijn volste recht : wie wild om zich heen schopt, moet zo fair zijn een trap terug te kunnen incasseren.

Zoals hierboven bij vorige reacties reeds opgemerkt denk ik inderdaad ook dat deze nieuwe confrontatie door Erwin Mortier bewust is uitgelokt : hij wist van in het begin wat het onderwerp zou zijn en was daar toen blijkbaar niet in geïnteresseerd; toen bleek dat hij er niet bij zou zijn, heeft hij (en waarschijnlijk ook de uitgeverij ?) dit aangegrepen om flink keet te schoppen (onmiddellijk bijgetreden door anderen die soms nog luider riepen), kwestie van zijn  naambekendheid wat te vergroten en dus ook .... kassa, kassa (cfr ook de toevallige aanbieding van de morgen dit weekend om zijn boek aan een gunstprijs te kopen?).

Volgens Yves de Smet heeft Bart Somers dit weekend goed gereageerd door 'hagenpreken' te organiseren : wel Yves, volgens mij heeft hij geen brand geblust, maar eerder het vuur nog wat aangewakkerd (gratis publiciteit voor de stadsvisioenen is daarbij mooi meegenomen), maar ja een stadsgenoot moet je blijkbaar steunen, kan later handig zijn als hij bovendien burgemeester en voorzitten vn VLD is --- ons kent ons, nog altijd. 

 

Weet er nog iemand wat de juiste tekst van kardinaal Danneels was in die bewuste preek na het overlijden van Claus ? Ik heb het toen gehoord en mij staat voor dat dit geen veroordeling van Claus'keuze inhield, maar wel een veroordeling van al diegenen die deze daad verheerlijkten en ophemelden  (vnl andere schrijvers, kunstenaars, media...); ik vond de woorden van de kardinaal zeer terecht en moedig, toen hij zei te denken  aan al diegenen die ook Alzheimer hadden en zich afvroegen : moet ik dit nu ook doen, opdat ik de anderen niet tot last zou zijn ?  de woorden van Erwin Mortier, daarentegen, waren allesbehalve moedig toen hij een zeer scherpe, persoonlijke aanval op Danneels uitvoerde en natuurlijk hiermee zeer hoog scoorde ... bij media en gelijkgezinden, die flink mee fulmineerden. Dus, Erwin, àls de kardinaal je inderdaad geweerd zou hebben, is dat zijn volste recht : wie wild om zich heen schopt, moet zo fair zijn een trap terug te kunnen incasseren.

Zoals hierboven bij vorige reacties reeds opgemerkt denk ik inderdaad ook dat deze nieuwe confrontatie door Erwin Mortier bewust is uitgelokt : hij wist van in het begin wat het onderwerp zou zijn en was daar toen blijkbaar niet in geïnteresseerd; toen bleek dat hij er niet bij zou zijn, heeft hij (en waarschijnlijk ook de uitgeverij ?) dit aangegrepen om flink keet te schoppen (onmiddellijk bijgetreden door anderen die soms nog luider riepen), kwestie van zijn  naambekendheid wat te vergroten en dus ook .... kassa, kassa (cfr ook de toevallige aanbieding van de morgen dit weekend om zijn boek aan een gunstprijs te kopen?).

Volgens Yves de Smet heeft Bart Somers dit weekend goed gereageerd door 'hagenpreken' te organiseren : wel Yves, volgens mij heeft hij geen brand geblust, maar eerder het vuur nog wat aangewakkerd (gratis publiciteit voor de stadsvisioenen is daarbij mooi meegenomen), maar ja een stadsgenoot moet je blijkbaar steunen, kan later handig zijn als hij bovendien burgemeester en voorzitten vn VLD is --- ons kent ons, nog altijd. 

 

Er staat vandaag een antwoord van Mortier als bijdrage in De Standaard.

 Zeg, is daar iemand zijnen repeat - toets blijven hangen ? We krijgen hier in Hombeek niets dan inslag van mortieren.

 Somers ? Hagepreken ? Toch niet in Hombeek zeker . Hij weet waar het gat van de deur is hé.

Wij Hombekenaars hadden onze echte kanselredes in 1946 door een paterke uit Boom en daar willen wij het bij houden.Ik ga hier dus niet in herhaling vallen als ge mij kunt volgen.Trouwens ze hebben eerst onze preekstoel afgebroken en vervolgens de deur van de kerk voor ons gesloten.

@GL : Uw mening is die van alle Hombekenaren ?

Ze hebben daar aan u nogal ne pak gedaan, lijkt me.

 Jan, ik mag daar nog vrij rondlopen en gij ?

Het stadhuis en het cultureelcentrum zijn de locaties voor de hagepreken.

 Suggesties van sprekers:

 

* Geert Noels

* Herman Van Rompuy

* Peter Vandermeersch

* Werner Trio

* Fried'l Lesage

 Ik heb nog een paar locaties ten beste voor de preken zoals :

Augustijnenstraat 12 auto 's beschadigd.

Mahatma Gandhi rellen.

Kerkholei broodroof cafés.

De aanvragen zijn ingediend en wachten op een beslissing, ja van wie ?

En dat is allicht het officiele standpunt van het Vlaams Belang dat u hier verkondigt? (lacht)

Uiteraard, want anders zitten ze met een dissident! (lacht) 

Allee, het heeft lang geduurd, maar eindelijk werd bij dit topic het  VB er weeral eens bijgesleurd....

 De pap gaat er niet goed in zeker.Ge kunt echter nog hopen want er is nog geen toelating van de plaatselijke autoriteiten.

@Peter van Breda: Een interessante lijst. Wie is Werner Trio ? Die ken ik niet. Peter Vandermeersch is ook best wel de moeite.

en wie sleurt er nu de politiek bij, peter? volgens mij is er een verschil tussen wat GL hier neerzet en de politiek van het VB. jullie zoeken steeds iets achter zijn reacties, ik zie er evenwel het lollige van.....

@Marc: (lacht) Wat hebben een paar misdaden te maken met Hagepreken ? Buiten politieke redenen ?

Och maak u niet dik, straks trekken we hier gewoon de stekker uit en dan kunnen we zonder Mechelen Blogt verder. Er zijn al genoeg mensen afgehaakt omdat mensen dit forum politiek misbruiken en steeds weer de zaak politiseren :-)

Werner Trio is een journalist die op Klara een muziekprogramma heeft, ik dacht op zaterdagmorgen. Hij zingt zelf ook, enfin zong : ik heb nog een paar jaar met hem bij Erik Van Nevel gezongen in het Kathedraalkoor in Brussel. Ik zie in hem niet meteen een kanselredenaar of hagepreker, maar misschien heeft ie dimensies die ik nog niet ontdekt heb ... hij heeft als tenor alleszins een stem als een (storm)klok :-) .

Peter Vandermeersch vind ik ook heel boeiend en gedreven.

Maar Herman Van Rompuy als mens en als filosoof minstens evenzeer (eigenlijk nog meer).

Geert Noels vaart volgens mij ook wel met een stevige buitenbeursmotor (is ook een geëngageerd man dacht ik).

Friedl Lesage weet ik niet zo direct iets over te zeggen, hoe ze in deze context zou passen. 

 Een paar misdaden ? Hallo het is wel daarvan dat mensen wakker liggen en niet van de flauwe kul die hier over het scherm flopt.En als die van achter den toren te plat zijn om hun zaak te verdedigen zal het iemand anders moeten doen..

Ah, eindelijk, een oud boerke uit Hombeek met stront tussen zijn tenen dat onze zaak gaat verdedigen, nu kunnen we pas gerust slapen (lacht). 

 Maar wel eentje die zijn kost niet moet verdienen met het aanmaken van schunnige catoontjes.Die zit.

@lief=danneels-mortier=jenni=me :  ik kan u jammer genoeg niet direct aan de juiste tekst van Danneels helpen, maar ik kan u wel heelder stukken uit de redevoering van Mortier bij het overlijden van Claus bezorgen, en meer bepaald de passages waarin hij Danneels aanvalt.

Dat feit legt bloot hoe de verhoudingen wérkelijk liggen. Danneels is kardinaal van een maatschappelijke minderheidsbeweging. Mortier daarentegen is de paus van de vrije meningsuiting. Eén salvo van paus Mortier en half literair/politiek/intellectueel Vlaanderen staat klaar om de kardinaal en zijn entourage af te schieten, zonder zich veel moeite te getroosten om te begrijpen wat de ware toedracht was. Perception is everything. Danneels is geen partij voor Mortier.

Ik dacht altijd dat censuur te maken had met machtsmisbruik van een machtige tgo een onmachtige. Wel, dat vond ik nu net zo boeiend aan dat artikel van Cloostermans (zie boven) , dat hij dat blootlegt, wie er hier in deze story de machtige is.... Perception is everything, maar les apparences sont parfois trompeuses...

Da de kerk wel wat van zijn invloed heeft ingeboet wil ik aannemen, maar onmachtig lijkt me toch nogal sterk uitgedrukt beste Jansenius.

ach, rudi, nee, misschien niet nee, maar ik ben gewoon nogal pissed off dat een buitenstaander er toch maar in geslaagd is (tot meerdere eer en glorie van zijn eigenste arrogante ik, mee gesteund natuurlijk door zijn opportunistisch 'verontwaardigde' uitgeverij) de media zodanig te manipuleren dat een feitelijk bereikte consensus tussen de lokale spelers werd opgeblazen, en dat we nu dus zonder dat originele concept van de kanselredes in onze prachtige Mechelse kerken zitten.... Op de site Stadsvisioenen staat alles al geannuleerd, hagepreken in de plaats, en "locatie nog te bepalen" en "onder voorbehoud" .

Ik betwijfel ook of (zoals hier eerder geopperd werd) Mechelen hierdoor plots gratis nuttige publiciteit voor zijn Stadsvisioenen heeft gekregen. Wat de buitenwereld straks zal onthouden is dat Stadsvisioenen een Danneels-Mortier conflict is geweest.

Christophe: wat zouden de stedelingen zijn zonder de "boerkes" van den buiten?

en de  mensen liggen echt wel wakker van de criminaliteit hoor Peter......zondag gaan vriendne van mij even hun dochter bezoeken en vinden, wanneer ze thuis komen, hun villa geplunderd, juwelen weg, familiesouvenirs weg, tot zelfs tapijten weg.

dat is een rotte ervaring als ge zoals ik destijds in de twintig zijt maar het wordt gewoon dégoutant als ge zoals mijn vrienden tachtigers zijt hoor want ge gaat u voor de rest van uw dagen "onveilig" voelen (en dat is dus "maar" een gevoel hé).

Ik denk dat 80% van de buitenwereld niet eens weet wie Mortier is, en Daneels beschouwt als een soort van pastoor die al eens in De Laatste Show was komen zitten, net zoals de overgrote massa totaal geen benul heeft wat dat Daneels-Mortier conflict precies om het lijf heeft, laat staan er al van gehoord heeft.
Dus, of dat hetgene iw wat men gaat onthouden... boaf... twee blote wijven die met een parachute van den toren springen, DAT onthouden de mensen, maar een psuedo-stormke ( eigenlijk meer een half laag drukgebied ) in een glas water? Neen, dat blijft niet plakken.

@Marc: Het gaat hier niet over het feit dat mensen er van wakker liggen. Je kan dit beter bespreken in een eigen topic, ipv telkens weer opnieuw topics te hypothekeren, en er dingen bij te sleuren die er in de verste verte niets mee te maken hebben.

Ik zie ook niet goed in wat mensen er kan van weerhouden om -als hun dat toch zo erg interesseert, als ze er zelfs wakker van liggen- zelf een topic te starten op mechelen.blogt speciaal over dat bepaalde onderwerp? Ik denk zelfs dat dat nog succes gaat hebben ook.

Maar in een discussie over kanselredes... duh?

En dan denk ik ook bij mezelf, de mensen die stemmen voor het vb, die denken er ook zo over, en die gaan de volgende keer terug voor het vb stemmen, dus die moet je niet meer overtuigen. Dus; als je wil dat je partij groeit, dan moet je mensen overtuigen die nog niet voor het vb stemmen, ha ja, anders heeft het weinig zin uiteraard he? Maar allez, als het vb denkt dat een ouwe bompa uit een boerengat wat laten zaniken op een blog veel stemmen gaat trekken.. by all means, vooruit met de geit zou ik zeggen, maar heel eerlijk? (lacht)

Peter, het zijt gij die er wéér het vb bijgesleurd hebt hoor.....en ge zijt niet de enige die dat doet. GL zou van zijn kant bij de "anderen" agalev, sp etc kunnen ontwaren.

we moeten niet achter alles politiek zoeken hoor.

@marc: Er dingen bijsleuren die er in de verste verte niets mee te maken hebben is niet iets wat ik hier ben gestart, kijk maar eens naar boven ...

Verder wil ik als starter van deze topic graag een levendige discussie houden rond het onderwerp zoals ik dit beschreven heb. Ik steek mijn nek uit met deze topic, en er wordt iets aan gelinkt dat er in de verste verte niets mee te maken heeft.

Het is ook nuttig om te weten of het standpunt van L.G. die zo vaak uitkomt voor zijn politiek mandaat, nu eigenlijk het  standpunt is van zijn partij of van hemzelf, daar is toch niets verkeerds mee ?

Ik kan u volgen hoor Peter maar anderzijds is het toch zo dat telkens LG iets produceert er direct anderen een belachelijkheidsfactor aan vast proberen te knopen en dat vind ik persoonlijk niet netjes.

't is niet omdat hij gemeenteraadslid is dat men achter al zijn woorden politiek moet gaan zoeken.

hij gooit regelmatig een stok in't kiekenkot en direct wordt er gekakeld en hij zich wel een bultje zal lachen (is het al zichtbaar?)

Mijn slogan is nog altijd: Beter naief dan cynisch :-)

 Dus Peter als ik u goed begrijp bepaalt u wat hier mag gezegd worden en wat niet mag gezegd worden.

Begin dus uw kannon maar opnieuw te richten.

Stadsvisioenen vind ik een prachtig initiatief als het er op gericht is leven in de barak te brengen.Dit wil zeggen mensen naar de binnenstad halen die de winkeliers en horeca laten floreren.Als het gaat om shows hier en shows daar op preekstoelen of achter hagen met aansluitend fr.... en z.... dan zeg ik neen.De stad is voor en van de mensen en niet voor aristocraten en morraalridders allerhande.

Ik zie ene visoen ... G.L. praat over het topic ! Dank je G.L. :-) Oprecht bedankt voor deze bijdrage.

Maar u hebt het niet goed begrepen als u zegt dat ik bepaal wat er gezegd moet worden. Maar ik krijg de klachten binnen als er weer eens een topic gepolitiseerd wordt, en als er mensen afhaken.

En vooral, ik hou van een discussie waar er geluisterd wordt en geantwoord op basis van argumenten die met de context verbonden zijn. Dan pas kunnen we verder.

 Peter, word nu toch eens volwassen.Gij vraagt toch om in uw hemd gezet te worden.

Geen probleem G.L. zolang dat in het openbaar gebeurt kan iedereen hier zijn conclusie trekken, en ge moogt gerust zijn ... :-)

Alleen, dit is natuurlijk niet interessant om te lezen he ...

@marc ( ongecontroleerd ):

hij gooit regelmatig een stok in't kiekenkot en direct wordt er gekakeld en hij zich wel een bultje zal lachen (is het al zichtbaar?)

Kan jij mij vertellen wat daar het nut van is buiten iedereen op stang jagen?

 In mijn bericht van 18.09 u nog iets vergeten achter : fr....en z....op de kosten van het sterfhuis.

Beste GL.  Het spijt me - en het is ook niet aan mij gericht - maar toch ga ik antwoorden.  Je blijft onverbeterlijk volharden.  Het stoort mij ook.  Héél erg zelfs.  Je BLIJFT mensen 'aanvallen' zonder je zelfs maar één keer te verontschuldigen.  'Wij' bepalen wat kan of mag gezegd worden; uw insinuaties dat wij allemaal 'links' zijn, of 'betaald' worden om positief nieuws te posten - enz, enz...

Je mag zo rechts, en nog rechtser, en averechts zijn.  Dat stoort me allerminst.  Tussen de bloggers zijn er héél wat die een andere visie hebben dan de mijne (zowél aan linkerzijde als aan rechterzijde).  Er zijn partijgenoten van jou die - hoewel ik niet het minste geringste voeling heb met hun gedachtengoed  (maar da's mijn mening), wél correct bloggen en niet steeds op dezelfde nagel kloppen.  Ik respecteer hen, en kan best communiceren met hen.  Het is ieders democratisch recht om er een eigen mening op na te houden.  Ze zijn dus welkom.

Bij jou ligt dit hélemaal anders.  Je zal je nu wéér eens wentelen in de slachtofferrol.  Dat is dan maar zo.  Wentel maar. 

En voordat je me misschien ook vraagt om 'volwassen' te worden: wil je nu één, één keer eens in eigen hart kijken, en jezelf afvragen of je nu zélf wel correct bezig bent.  Maar dit vraagt natuurlijk wél de grondhouding om jezelf in vraag te durven stellen, en zélf even af te stappen van dit Ene Grote Gelijk.  Je mag jouw maatschappijvisie hebben, maar ram ze niet steeds met onverminderde 'geestdrift' in de strotten van een ander.  Wéét dat héél wat lezers afhaken om deze 'tactiek'.  Of je dit nu gelooft of niet.

 Ik vraag me héél erg af of je je echt wel gelukkig voelt in je vel, als je de wereld die je omringt met zoveel vijandschap bekijkt.  Zo verkrampt en verbitterd wil ik alleszins niet leven, en naar mijn omgeving kijken.  Maar dit is jouw eigen keuze natuurlijk. 

Amaai G.L. wat een genuanceerde reactie. Maar sta me toe toch wat op te merken.

stadsvisioenen is een initiatief dat voor iedereen bedoeld moet zijn, zoals je zegt. Dus deels voor Jan Modaal en dus ook voor die aristocraten en moraalridders. En ben je zelf geen moraalridder van tijd tot tijd? Dus liever geen uitzonderingen maken. We lezen niet allemaal dezelfde krant en kijken ook niet allemaal naar dezelfde zender. Trouwens zo'n hagepreek zou ik wel eens willen meemaken, zeker na het bericht vandaag dat de grote baas van onze kardinaal vandaag verkondigde tegen kondoomgebruik te zijn als aidsbestrijding. OK, beter hierover op een andere topic, maar het moest toch wel weer lukken zeker...

Luc, mij jaagt hij niet op stang hoor en blijkbaar werkt hij bij u en anderen als een rode lap op een stier (tot zijn jolijt).

Maar ik vind dat hij zoals iedereen zijn zeg moet mogen en kunnen doen want we leven in een democratie waar linkse en rechtse overtuigingen moeten aanwezig zijn (al was het maar voor een zeker evenwicht).

@Marc: ik heb een aversie tegen politiek maar van mij mag iemand gelijk welke opinie laten horen. Maar als ik geen opinie, opbouwende kritiek, verschillende mening of interventies mèt inhoud lees, maar alleen onnuttig gebrabbel, dan verhef ik mijn stem.

Deze blog is een praatbarak, geen kotsrubriek. 

En er zijn er meer naief dan cynisch, en dat doet me deugd. Enfin, als je op hem stemt weet je ondertussen waar hij voor staat ...

En waarde lezer, wie staat er nu in zijn hemd ? :-)