Te gast in de moskee

Gisterenmorgen bezocht ik de moskee Al Buraq in de Generaal De Ceuninckstraat.  En als je ergens over een  drempel wil  komen, dan dien je een aantal stappen te zetten.  En 'stappen zetten naar' brengt mensen dichter bij mekaar.

Gisteren zette ik, en met mij nog een twintigtal andere Mechelaars, deze stap naar échte ontmoeting.  Een buitenkans...

(foto's: Jan Smets)

In de moskee werden we hartelijk ontvangen, met de gebruikelijke muntthee en koekjes, en méér:  met een verhelderende uitleg én rondleiding door Jamel Ibrahimi, bestuurslid van de moskee.  En ook al wist ik al wel één en ander van de Islam: ik leerde toch heel wat bij van de uitleg van de sympathieke Jamel.

 

Niet alleen over de zogenaamde 'Vijf Zuilen' van de Islam kregen we een licht geworpen - maar ook op de werking van de moskee.  Beslist boeiend. 

 (...een veelkleurige samenleving...)

Dit bezoek kaderde in het initiatief 'Dar El Salaam', wat zoveel wil zeggen als 'Huis van de Vrede'.  Onder deze mooie titel organiseerden een aantal organisaties een heel jaar lang een dialoogreeks (die dit jaar trouwens een vervolg krijgt...)

Wie zijn deze initiatiefnemers?

Onder dit bruggenbouwende project zetten gezamelijk, ACV Mechelen-Rupel, Motief, Vormingplus en ACW, hun schouders.

Samen wilden ze zoeken naar antwoorden over samenleven in diversiteit.  Onze samenleving - ook in onze stad - verandert voordurend.  Oude sociale verbanden maken plaats voor nieuwe.  Het  laat ons constant nadenken over normen en waarden, over religie en politiek, over raakvlakken en verschillen...

(de gebedsruimte, waar iedereen bidt in de richting van Mekka.  Merk de schuine lijnen op in het tapijt...)

   

In 'Dar El Salaam' kwamen gedurende de reeks, Vlaamse moslims aan het woord over diverse thema's, als 'integratie', 'heden en toekomst', 'inburgering', 'taalkennis', 'beeldvorming', 'emancipatie'...  Allemaal onderwerpen waar we vaak vragen bij hebben... 

En in de getuigenissen, in de herkenning van raakpunten, ontstond een mooi klimaat van hoop in een beter samen-leven.  In de ontmoeting met 'de ander' groeit begrip en respect voor de eigenheid van 'die ander'.  Dit geloof ik sterk.  Pas als we wederzijds drempels durven en willen oversteken, maken we een begin van een nieuw samenleven in onze Dijlestad.

'Omgaan met diversiteit vraagt een inspanning van alle Mechelaars.  Het is een wederkerig gebeuren, met vallen en opstaan.  Maar ik ben er van overtuigd dat we evolueren naar een stad waar iedereen een plaats vindt, en buren geen vreemden zijn voor elkaar'.

Dit getuigt Jamila Hamddan Lachkar, verantwoordelijke diversiteit en gelijke kansen van ACV Mechelen-Rupel (foto)

Het was een aangenaam vriendschappelijk bezoek, dat niemand onberoerd liet.  Vele vragen borrelden op.  Onze kijk op een aantal aspecten van de Islam kreeg een breder perspectief.  Bedankt aan de medewerkers van de moskee voor deze gastvrije ontvangst!

     

Nadien kregen we nog de kans op in het 'Oud-Moederhuis' in de Maurits Sabbestraat, dienst diversiteit, na te praten, en konden we nog verdere vragen stellen, die door de jonge moslima en sociologe, Samira, werden beantwoord.

Het initiatief stopt hier niet.

Er volgt nog een rondetafelavond met verschillende thema's zoals 'vrouwenemancipatie', 'jongeren en samenleven', en de 'verschillende stromingen binnen de Islam'.  Eind mei wordt besloten met een ontvangst bij een aantal Mechelse families met een Islamitische achtergrond. 

Weet je wel: die drempel overstappen...

Méér info:

Jamila Hamddan Lachkar: tel. 015/28 86 08  of per mail:

jhamddanlachkar@acv-csc.be

of: Kathy.bernaerts@vormingplus.be       of:  info.motief@skynet.be

Bedankt dat je toffe initiatief eens in de kijker zet, Jan!

En inderdaad: elkaar beter leren kennen, kan alleen maar leiden tot een beter wederzijds begrip en een betere samenleving.

Mooie foto's ook van mijn schoonzusje Jamila!

Da's graag gedaan Eva!  Ik geloof dan ook erg in dergelijke initiatieven.  Enne...mijn hoed af voor jouw schoonzus!  Ze is een sterke vrouw. 

Inderdaad, een mooi initiatief, want ondanks alle vooroordelen en stemmingmakerij, zullen we toch moeten leren om samen te leven.
Je hoort over de Islam zoveel vertellen, maar wat is er waar en wat is er niet waar, dat kan je alleen te weten komen door kennis te maken en op een open manier te praten met de Islamieten en zij met ons, want waarschijnlijk vinden zij het Katholisisme ook raar.
Alleen door een open communicatie leer je elkaar kennen en niet anders.
Mooi verslagje, Jans.
 

@ Jans :

En was het gewoon lekker keuvelen met muntthee en koekjes of zijn er ook moeilijke vragen gesteld aangaande Islam Today (Hoofddoek, Gaza, BerberArabisering, Salafisme, ...)  ?

Heb je mijn post écht gelezen Gim? 

Ja, hoor, maar de "algemeenheden" kennen we of kunnen we lezen op oa de Wikipedia.  Ik heb het hier over de moeilijke (of moeilijkere) vragen aangaande bovenvernoemd item.

:-)

Ja, natuurlijk.  Er werd in een open klimaat over gepraat.  En door te dialogeren met mekaar leer je meer dan door te lezen op Wikipedia.

@ Jans :

Mooi ! Mooi !  De moeilijke vragen zijn dus niet uit de weg gegaan.

En kan of mag of wil je hier een klein beetje meer uitgebreid verslag doen aangaande integratie, heden en toekomst, inburgering, taalkennis, beeldvorming, emancipatie, ... ?

We zijn één en al oor !

:-)

Bespaar ons niet de antwoorden op al de moeilijke vragen.

Nee, dat ga ik HIER niet doen.  Daarvoor is de materie té complex.  En op een klein stukje blog kan je alleen maar wat algemeenheden kwijt.  Maar: schrijf je in op één van de volgende activiteiten van 'Dar El Salaam', en je zal beslist wijzer worden.

Op al die avonden is er open gesproken en open gedebatteerd.  Kijk naar al de thema's die werden aangekaart, en je zal merken dat niks 'moeilijks' uit de weg is gegaan. 

Als de materie inderdaad zo complex was, dan zal het allemaal niet in één-twee-drie zijn uitgelegd.  Een goed gevulde achternoen, dus ?

Misschien moet ik me maar eens inschrijven, want ik lees te veel Internet.  Misschien krijg ik hierdoor een "eenzijdig beeld" en is er meer te ontdekken.

Daarom is er ook reeds een heel jaar rond gewerkt.  En...gaat het initiatief dit jaar verder.  Het zijn allemaal misschien 'kleine' stapjes, maar ze gaan in de goeie richting.  We leren al minstens praten met mekaar.  En da's al héél veel.

@ Jans : Mooi ! Mooi !

Na 50 jaar (1960-2010) zou dat eindelijk eens tijd worden.  En kleine stapjes zijn goed, behalve ik niet goed begrijp in welke richting we eigenlijk gaan en wat het einddoel is.  Misschien heb jij dat daar vernomen.

Morgen de CrossOverproef :

De "andere zijde" op bezoek bij Arnalsteen voor Carolus Classic en Cheese (of pindanootjes) en moeilijke vragen mogen gesteld worden : Kruistochten, De Paus en Rome, De Heilige Drievuldigheid, Holocaustontkennende Kardinalen, enz.

Dat wordt een goed gevulde achternoen !

:-D

Jij hebt er toch een handje van weg om alles in het belachelijke te trekken, of om wat te poken in het vuurtje...   :-(

Enfin, dat mag natuurlijk.  Ieder zijn stijl - maar 't is de mijne niet.

@ Jans : Niks belachelijk of poken.

Ik merk al jaren een soortement van éénrichtingsverkeer.

 

Heb JIJ persoonlijk al een stap gezet?  heb JIJ al een praatje gemaakt met jouw buurman van allochtone oorsprong? 

Als die dan weigert om jou te groeten, of met jou te praten, dan mag JIJ spreken van éénrichtingsverkeer.  Dan geef ik je gelijk.

Maar zonder het hier tot een polemiek te laten uitgroeien: het is inderdaad moeilijker om over drempels en vooroordelen te stappen, dan te blijven kloppen op steeds dezelfde nagel.  Ik wéét maar al te goed dat het niet steeds eenvoudig is om 'nieuwe Mechelaars' te betrekken in 'onze' wereld.  Dat verloopt inderdaad niet altijd vlotjes.  Ik zou ook niks liever hebben dat we SAMEN zouden aanwezig zijn op buurtfeesten, in jeugdverenigingen, in wijkcomité's...  (alhoewel: ik kan tal van voorbeelden geven waar het stilaan wel begint te lukken).  Maar deze vaststelling doet me niet wanhopen, en ik probeer alvast op mijn eigen kleine terrein.  't Is verdorie daar alleen waar we iets in  beweging kunnen zetten.  En ik moet zeggen: ik bouwde al héél toffe contacten op!

Klopt Jan. Mooi artikeltje ...

Buurtfeesten, jeugdverenigingen en wijkcomité's zijn anti-religieuse aangelegenheden.

Het éénrichtingsverkeer is duidelijk aanwezig : de Belgen / Mechelaars willen alles weten aangaande, maar de omgekeerde richting is blijkbaar nog een stap te ver.  Zijn kerstbomen en paaseieren niet koosjer, misschien ?

De blikken van een aantal allochtone stadsgenoten, enkele jaren geleden, logen er niet om toen een eeuwenoud gegeven door de Stad trok : de Hanswijkprocessie.  Dat bv in vergelijk met al die Assyrische Christenen die vorig jaar, rond de Sint-Pieterskerk, van het gegeven haast een feest maakten.

Dus opnieuw mijn vraag : Waarom elke keer opnieuw het "Kijk eens hoe goed en leuk wij zijn" en waarom niet een CrossOverProef bij Arnalsteen ?

En ivm die allochtone buur : Eerst voorbij de blikken van zijn zonen geraken.

Waarom dan zouden moslims rond de Kersboom moeten zitten, of Pasen vieren?  Ik vier het Offerfeest toch ook niet?  De vergelijking met Assyrische Christenen gaat totaal niet op.  Zij komen dan ook uit de Christelijke traditie -  nogal wiedes dat zij dan openstaan voor  gebruiken als Hanswijkprocessie e.d.

Ik hoef toch géén moslim te zijn om mijn marokkaanse buur te begrijpen of 'graag te hebben'.  Zij hoeven toch niet Paaseieren te rapen om 'te passen' in 'ons' Mechelen.

Ik ben ook niet steeds akkoord met sommige van hun standpunten - en bij sommige geloofspunten frons ik ook de wenkbrauwen.  Maar dat verandert toch niet mijn kijk op 'die mens' .  Ook met mijn beste vriend verschil ik af en toe grondig van mening - maar daarom is er toch géén tweespalt tussen ons.

En op 'interpretatie van blikken' ga ik niet voort.

'Kijk eens hoe goed en leuk wij zijn'   zucht...  Deze ontmoetingsmomenten hebben véél meer te maken met dialoog dan 'demonstratie van de Islam'.   Wil je, nogmaals, de bedoeling van het initiatief er eens op nalezen.

 

Je spreekt over kleine stapjes naar... 

Mooi initiatief.  Maar weerom de vraag : Waarom duurde dit 50 jaar (1960-2010) ?

De Vlamingen, die in de vorige eeuw, in Wallonië gingen werken waren na 1 generatie Waalser dan de Walen (Lees boek van Guido Fonteyne) en idem dito met Grieken en Italianen in de Jaren 50 (Rocco Granata - Limburgse Mijnen).

Wat houdt hen tegen ?  Heb je dat daar in de moskee vernomen ?

Omdat m'n beste Gim, al de bevolkingsgroepen die jij aanhaalt, in eenzelfde Westerse traditie zijn opgegroeid - en dan mogen er nog zo'n grote cultuurverschillen zijn: de wortels waren dezelfde.  Maar het zou té simpel zijn om te stellen dat dit altijd zo van een leien dakje liep - maar goed.

Moslims komen uit een héél andere traditie. En dat maakt dat inburgering bijgevolg moeilijker en trager verloopt.  Da's jammer, maar zo is dat nu eenmaal...

(trouwens, hoe lang heeft het in de VS geduurd voor de zwarte medeburger volledig in de maatschappij werd 'opgenomen'?  ...  Ik weet dat ook déze vergelijking niet helemaal opgaat - maar vijftig jaar is lang en kort tegelijk).

En néé: 'antwoorden' zijn er in de moskee niet gekomen.  We kwamen alleen een stapje dichter bij mekaar - in dialoog.  En da's wat ik ook probeer in mijn eigen omgeving.  En deze pogingen maken dat  teminste IK al  niet meer mijlenver en jaren-ver van mijn buur sta.  En daar voel ik - én mijn buur, zich goed bij. 

Da's mijn manier om om te gaan met deze interculturele maatschappij.  Ik kan ze je niet opdringen als 'remedie', en kan alleen getuigen dat het bij mij zo wél werkt.

@Gim: Als je last hebt van eenrichtingsverkeer, welk werkbare vorm van samenleven stel jij dan voor ? Heb jij een ID ? Jan geeft een duidelijk beeld over hoe hij met de dingen om gaat.

Volgens mij is de toekomst van Mechelen (en van Europa) multicultureel, of geen (toekomst).

Stop het vakjesdenken en weet dat je zonder alle werkvolk binnenkort o.a. geen werkkrachten meer hebt om alle baby-boomers te vervangen en van zorgen te voorzien.

@ Peter :

Het Heden, in Mechelen is al Multicultureel maar sommigen van hen gaan terug naar of zitten en denken nog zoals in de 14e eeuw (De extremen willen zelfs teruggaan tot de 7e eeuw).

We zitten aan het begin van de 3e financiele Crisis (1929 - 1969/1973 - 2008).  Er is in de komende jaren werkvolk te veel (in Mechelen, Vlaanderen, België, Europa).

En over het voorzien van zorgen voor de Ouderen van Dagen kan ik wel enkele verhalen aanhalen van mensen die in Verzorgingshuizen moeten samenwerken met "MinderCulturelen".

Het wordt nog een leuke eeuw.

:-)

 @ Jans,

                het gaat er niet over hoe ze heten en vanwaar ze komen en wat ze van ons denken.Het gaat er over of ze zich willen aanpassen aan onze zeden en gewoonten en al het andere doet niets ter zake.Geef nu eens een duidelijk antwoord a.u.b.Waarom altijd dat rond de pot draaien.En Gim stelt zich hierbij terrecht vragen net zoals zovele andere medeburgers.

 

 

Veel mensen met een andere cultuur en godsdienst komen naar West-Europa en wat treffen ze aan? Niets. Er is een moreel niemandsland en een elite die zich apologetisch gedraagt. Wat doen de nieuwkomers? Zij stellen hun waarden in de plaats. Naarmate de getallen groeien, gaat de Europese elite vanzelf over tot culturele capitulatie want ze kunnen niets. Ze zijn niets en ze schamen zich voor zichzelf. Men spreekt over integratie, maar wie integreert zich in wie? Europeaniseert de islam of islamiseert Europa? Ik denk het laatste. Er is een culturele capitulatie gaande. De ondermijning van de vrijheid komt niet zozeer door de kracht van de islam, maar door de zwakte van West=Europa en zijn socialistische leiders. Zij geven toe omdat ze vriendje willen zijn van iedereen. Ze passen een strategie toe van soft power die voortkomt uiteen een soft mind.

Etnische en nationalistische conflicten zijn altijd al een probleem geweest in Europa, en het lukte de Europeanen in 1500 jaar tijd niet eens om 1% joden op te nemen, maar wat er nu aan zit te komen met de islamisering van West-Europa is nog maar afwachten. Ik vrees dat dit nog grote problemen zal opleveren. Men heeft in Europa te lang een onverdraagzame islam getolereerd.

 

@Maya: Dit is een interessante zienswjze die zeker ook opgaat voor Belgie. Wij, als Belgen, hebben nauwelijks een nationalistisch gevoel. En ook een weinig ontwikkeld cultureel gevoel, vrees ik.

Er is ook zoveel buitenland aan België, en onlangs werden we nog uitgeroepen tot het meest ge-globaliseerd land van de wereld. En dat is dan weer de keerzijde van de medaille.

Dat er grote problemen staan aan te komen is duidelijk. Maar in dit artikel wordt alvast een manier om er mee om te gaan voorgesteld.

@ Maya : Heel mooi.

In enkele zinnen de situatie helder uiteengezet en de mogelijke conclusies getrokken.

Hopelijk wordt het nog een leuke eeuw, want de voorbije eeuw was een serieus bloederige en hopelijk hebben we er wat uit geleerd voor deze eeuw, want niets garandeert dat die dingen niet opnieuw kunnen gebeuren.

Misschien wordt je nu wel aangevallen met hun eeuwige mantra van Racist, maar jij hebt het tenminste gewüsst.

Zolang we spreken over 'hun', en 'ons' is er weinig hoop. Allemaal in dezelfde schuif heeft al voor veel ellende gebracht in de geschiedenis.

Het "hun" en "ons" wordt gepropageerd door de Oude Thuislanden en als je 24/7 in je zelfgekozen splendid isolation zit, met je rolluiken naar beneden, en de hele dagen ArabTV hebt opstaan wordt het samenleven inderdaad nogal problematisch.

Ik merk dit fenomeen van de rolluiken elke dag in de omliggende loze straatjes van mijn bloedeigen stad.

Mijn moeder zei vroeger: ' als ge schrik hebt, krijgt ge ook motten ' dus waarom nu al zitten zeveren over wat misschien later in één of andere vorm komt? Hoe meer afstand iemand neemt tot andere mensen, hoe minder begrip je gaat krijgen. Willen jullie daarvoor gaan, ok, da 's dan in mijn ogen een onverstandige keuze. Om het in de taal en vorm van Gim te zeggen: je hebt loners en je hebt social beasts. Twee soorten aardbewoners of nog ... aardbelevers en die begrijpen mekaar ook niet.

Bedankt, Jan, om ons te vertellen over dit méér dan interessante initiatief !

Een lovenswaardig initiatief, dat hopelijk mee kan helpen om de dialoog en (gezonde) discussie tussen alle Vlamingen, Mechelaars, ... van welke kleur, geloofsovertuiging en strekking ook  te bevorderen, alsook begrip voor elkaars standpunten.

Leuk ook om bij de initiatiefnemers 'oude bekende'  en studiegenoot Jamila terug te vinden ;-)

Ga ze zeker eens contacteren voor meer informatie....

@Gim: Ik begrijp jouw logica niet. Het is toch niet omdat een individu, jouw buur bvb., de rolluiken dicht houdt dat je een hele groep in een schuifke moet steken en daar een etiket op kleven.

Het zou toch al te gek zijn om iedereen met een Stetson te verslijten voor cowboy. Ik weet het, het is makkelijk, maar ik doe er niet aan mee.

En dat samenleven niet makkelijk is om religieuse redenen dat weten we al sinds eeeeeeuwen. Het is alleen ... hoe ga je daar mee om ? Achter slot en grendel, of met een open vizier.

Dat religieuse aspect van het Gegeven is misschien nog niet het ergste, zolang ze dat maar binnenkamers wilden houden.  Ik kom tegenwoordig al amper nog een Kerk binnen.

Die scheidingslijn is, na 911, alleen maar gegroeid omdat je meer wilde weten en blijkbaar heeft dit Gegeven ook een Politieke Agenda, dat amper of niet te verzoenen is met de Democratie, waarvoor zovelen hier hun leven gegeven hebben.

Dat het hier nog warm gaat worden, daar kan je van op aan.  Onder welke vorm, daar heb ik geen idee van maar je kunt altijd de geschiedenisboeken erop naslaan.

Vorig jaar was ik aanwezig op een uitvaartplechtigheid van een vriend.
Zelf ben ik Katholiek opgevoed, maar kom ik alleen in een kerk bij een huwelijk, doop, begrafenis, of om foto's te nemen.
Ik ga naar zo'n kerkdienst, niet om de kerk, niet om het geloof, maar uit respect voor degene die gedoopt, huwt of begraven wordt.
Tussen de kerkbezoekers zaten drie moslima's met hoofddoek.
Zij kwamen niet omwille van ons of hun geloof, maar vooral uit respect voor hun medemens, waardoor ik ook enorm veel respect kreeg voor die drie dames..
Misschien is dat het magische woord, respect.
Het is niet wij en/of zij, het is gewoon wij.

Ik lees met almaar meer verbijstering de commentaren van Gimycko & co. Waar gaat het hier over? Iemand heeft oprecht moeite gedaan om zijn iets-andere-buren beter te leren kennen, en wat gebeurt er? Hij wordt tot de orde geroepen omdat hij geen 'lastige' vragen heeft gesteld. Ik vind dit heel treurig. Open je ogen mensen: de islam wordt een deel van onze cultuur, of je dat nu wil of niet. We kunnen maar beter proberen er op een volwassen manier mee om te gaan. En iedereen die daar een poging voor doet - van welke kant ook - heeft mijn diepste respect. Zagen en zeuren en niets doen, zoals Gimycko, kan iedereen. Een echte positieve bijdrage leveren aan een betere samenleving, da's al een stuk moeilijker.

@ Sooi :

Waarom is dit toch allemaal zo gevoelig op al die miljoenen forums en blogs ?  Waarom is, volgens polls, de helft van de Vlamingen negatief aangaande ?   Zou er dan toch iets mee aan de hand zijn ?

En respect verdien je omwille van prestaties, niet omdat je bij een (bevoorrecht) clubje behoort.  Die Tijden liggen gelukkig al ver achter ons.

Wat een ziekelijk gezeik van al die linkse madonna's die deze superontmoetingen hebben ........tijdens hun betaalde  werkuren !

Aan zijn woordgebruik herkent men de gebruiker.;-)

@ongecontroleerde Jos : Dit heeft niks te maken met links of rechts, noch met tijdens de werkuren of niet, maar alles met volwassenheid en menselijkheid.

 

Misschien moeten we doen wat ze in Nederland zeggen :
“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”.

Dus misschien kunnen we effe dimmen aangaande ?

Hahahaaahaha, jongen jongen toch, waar slaat dat eigenlijk op?

Amai amai, zit hij hier constant in een stront te roeren, en als het dan uiteindelijk begint te stinken moet er dringend "gewoon" gedaan worden, (lacht)

Zeg eens, wat verstaat een achter zijn computer gekluisterde sociaal gehandicapte marginaal zoals jezelf precies onder de term "gewoon"? Ten eerste ben ik daar heel erg benieuwd achter en ten tweede vrees ik nu al dat je zelf de enige bent die eraan gaat kunnen voldoen! Hahahaa.

De essentie van de zaak kunt ge samenvatten zoals Sint Paulus destijds ;"welkom is de vreemdeling dien in mijn tempel bidt"..... of in hedendaagse vertaling : welkom aan de vreemdeling die onze wetten, gebruiken en cultuur respecteert!

Wil dat zeggen dat hij zijn cultuur moet opgeven? Natuurlijk niet, maar verwachten dat wij zgz. multicultureel zouden worden is er dus over! Trouwens voor de kenners: multicultureel is niet meer "in" want het is nu "diversiteit" geblazen; wat op zich juister van inhoud is (verschillend in het vlaams).

@ Eddy :

En wat houdt die hedendaagse "Diversiteit" in ?  Iedereen in een zo gek en verschillend mogelijk jasje of zoiets ?

:-)

@ Gimycko, ik geloof dat gij al in carnavalstemming verkeert....

@ Eddy :

Shit, da's zjust !  Dat komt er binnenkort ook an !

Vlug een artikeltje ineenflansen.

BTW : Mag er tegenwoordig nog met ALLES gelachen worden met Carnaval ?

:-D

@ Gimycko, ik zou me niet opwinden via een blog, de mensen die de moskee bezochten hebben geluk dat ze gematigde moslims ontmoetten, het is jammer maar in de grootsteden zijn er wijken waar je als autochtone Belg niet eens meer op klaarlichte dag een stap durft zetten!

Je moet het eens proberen, of die mensen die zo welwillend staan tegenover de msolims zouden dat eens moeten bekijken, best in groep.

Zelfs de politie durft er niet heen!

Uiteraard bestaan er brave moslims maar... als puntje bij paaltje komt gaan die kiezen voor hun eigen volk; zelfs degene die met de grootste afkeer kijken naar de soort die de steden onveilig maakt.

Het is jammer maar er is een te groot percentage dat niet deugt, niet wilt deugen en nooit zal deugen.

De ouders van deze gasten hebben gewoon niets te zeggen, hun lieve zoontjes lachen hun vierkant uit.

Het is nu 5 voor 12, straks zullen de modale belgen e n de gematigde moslims met ogen als theeschoteltjes kijken als het gespuis steeds nader komt.

Er zijn ouders die als ze op vakantie gaan naar hun thuisland, hun pubers niet meenemen, ze komen regelrecht in schande. 

 @ Shoshan,

                        vijf voor twaalf zegt ge ?

@Gimycko, met alles wat de rooms-katholieke kerk betreft kunt ge lachen, maar met een paar semitische belijdenissen zou ik toch een tikske voorzichtig zijn. Vraag anders maar eens aan Salmon Rhusdie een beetje uitleg. Als ge van omgeving, identiteit en tutti quanti wil veranderen , dan is het wel aan te bevelen: Koran - en Talmudmopjes!!!!

En vergeet dan niet om ons bloggers een kaartje te sturen.:-)

Zeg Heren politici, wat doen jullie met de argumenten van Maya hierboven ? Het interesseert me wel, om jullie mening hieraangaande te weten.

Weet je wat, ik citeer even:

<citaat>

Veel mensen met een andere cultuur en godsdienst komen naar West-Europa en wat treffen ze aan? Niets. Er is een moreel niemandsland en een elite die zich apologetisch gedraagt. Wat doen de nieuwkomers? Zij stellen hun waarden in de plaats. Naarmate de getallen groeien, gaat de Europese elite vanzelf over tot culturele capitulatie.

</citaat>

Graag jullie mening ...

@ Eddy :

Allez, dan gaat het stil worden in Aolsjt en Herenthout !

De Langetenen nemen al die dingen veel te serieus op en stilaan wordt de Grote en Kleine Cultuur tenietgedaan onder druk van.  En alzo komen we morgen in een Culturele Woestijn terecht.

Het wordt nog een leuke eeuw !

 Waar is Jans nu ? Die steekt hier den boel in brand en meld zich dan af.

De verkiezingen naderen en de koorts stijgt.Zullen we eens tot de grond van de zaak komen.De tscheven voelen nattigheid en proberen nu een en ander recht te zetten.Ik verklaar mij nader.Mevrouw Jamila Hamddam Lachkar doet een poging om de mensen op gladijs te voeren.Even eraan herrinneren dat Jamila in de vorige legislatuur als CD&V verkozene en nog wel in de meerderheid geen enkel, maar dan ook geen enkel voorstel heeft ingediend ter bevordering van het integratieproces, lees aanpassingsproces.Zij liet dit alles over aan Ali Salmi waarvan we de bedoelingen reeds lang kennen.Dus het nu voorstellen alsof alle heil uit de hoek van deze dame moet komen is een beetje met het haar van de Mechelaar getrokken.

@ Peter , 

                 de pattat is weer te heet zeker .

Geachte heer G.L., iedereen zijn mening. Ik vroeg me alleen af hoe jullie op de argumenten van Maya zouden reageren ...

Allez allez, wie is er nu bang van moslims? Komaan zeg, zo'n hoop slappe pussy's, daar hebt ge toch geen schrik van? De laatste tijd hebben we ze toch genoeg gezien op het nieuws zeker?

Ik zal een concreet voorbeeld geven:
A: Een hele bende losgeslagen, woedende, volwassen moslims trekt door Antwerpen.
Resultaat: Een kapot buskotje, een vitrine van een winkel eraan en een paar autoruiten gesneuveld... waaaw, indrukwekkend (lacht)

B: Eén halfdepressieve magere vlaamse tiener steekt een paar messen in zijn rugzakske en gaat eens een toerke gaan doen met de velo....
Resultaat: Het rampenplan wordt afgekondigt.
 

En wij moeten schrik hebben van moslims? hahahaaa, laat ze maar komen zeg ik, als ze teveel van hun tak maken sturen wij een paar Van Temsche's en 't zal rap opgelost zijn.

Moslims....pff, astemblief, laat me niet lachen zeg, onze bloedeigen spycho's zijn wel van een ander kaliber!

Mijn beste GL.  Ik ben absoluut NIET weg.  Ik volg en lees al die reacties wel.  Maar aangezien ik niks meer kan bijdragen aan de discussie wat jullie al niet weten, verkies ik om te zwijgen.  Jullie amuseren jullie best.  Doe gerust verder.  't Is boeiend, en het leert me hééééél veel. 

En over 'boel in brand steken'???  Sta me toe hiermee heel hartelijk te lachen.  Ik geloof nu helemaal dat je niet goed meer beseft wie probeert iets positief te posten, en wie het doodleuk denkt te moeten 'in de fik steken'.

Maar ja, je leest natuurlijk wat je wil lezen.

En verder: onze standpunten staan mijlenver van mekaar af.  Ik hoef jou niet te bekeren, en jij hoeft me niet te overtuigen.  Ieder zijn waarheid. Ik verkies dus 'me af te melden', tenzij jij en jouw bloggende medestanders nét de bedoeling hebben natuurlijk om me uit de tent te lokken.  Jammer - ik ben al vanonder het zeil gekropen - nu blijf ik mooi zitten.  Al wat ik nog zou schrijven zou pure herhaling zijn.

@ Peter :

Veel mensen met een andere cultuur en godsdienst komen naar West-Europa en wat treffen ze aan? Niets. Er is een moreel niemandsland en een elite die zich apologetisch gedraagt. Wat doen de nieuwkomers? Zij stellen hun waarden in de plaats. Naarmate de getallen groeien, gaat de Europese elite vanzelf over tot culturele capitulatie.

De tekst is hier een beetje warrig :

...Ze treffen een niemandsland aan en een elite die zich apologetisch gedraagt...

Spreken we hier over hun elite, die hier al was, want even verder gaat het over de Europese elite.  Ik heb effe het woord Apologetisch opgezocht en dat blijkt een soort Verdediging van het (eigen) Godsbeeld.  Dus vermoed ik hun elite, die vasthoudt aan dat godsbeeld.  Dus was hun "elite" hier al, alvorens de vele mensen met een andere cultuur en godsdienst naar hier kwamen ?

Dus, de tekst is verwarrend.

Zeg, sint ze zen ni allemaa gelêk as goa zenne, die ne verkespôôt an heule deu hange, of wast ne mosquito ?

 @ Peter,

                 Maya heeft honderd procent gelijk bij haar conclusie.

" Wij hebben in Europa veel te lang een onverdraagzame Islam getollereerd.

@Peter, wat de ontboezemingen van Maya betreft: daar zit juist het probleem, want volgens haar (en aanverwanten) deugt het hier dus niet en ze zullen dat dus efkes veranderen. Ik dacht de de tijd van coloniseren voorbij was en ook dat zieltjes (of hoofden) winnen ook al niet meer van deze dagen was.....

Voor de rest hebben we niemand gevraagd om hier te komen rondhangen, en wie het dus niet goed vindt, kan maar beter terugkeren naar haar of zijn biotoop. Zij content en wij ook!

 @GL:

Och zeg, al ge problemen hebt met ne ge-weet-wel, placeert een paar ferme lappen tegen zijn facade en het probleem is opgelost, dat weet toch alleman zeker? Publiek geheim: als ze alleen zijn schijten ze in hun broek.

En wat is dat eigenlijk met die 'mosquito op mechelen blogt'? Kan iemand mij dat uitleggen, want op heeel deze site staat er nergens een artikel over een mosquito he? (lacht)

 Brave borst Jans - en dat meen ik nu echt - ik vind het erg, zeer erg dat men mensen zoals u steeds voor de kar spant om ons te doen geloven wat in dit landeke niemand nog gelooft.Begrijpt u mij ?

@G.L. Brave borst Lowie - en dat meen ik nu echt - ik vind het erg, zeer erg dat men mensen zoals u steeds voor de kar spant om ons te doen geloven wat in dit landeke niemand nog gelooft.Begrijpt u mij ?

Boeiende lectuur.  Ik kan me evenwel niet van de indruk ontdoen dat diegenen, die die volgens hen zaligmakende multiculturele samenleving zo graag de hemel inprijzen, misschien ooit het deksel op hun neus zullen krijgen.  Ze kunnen dan ook zeggen "wir haben es nicht gewüsst".

In elk geval heeft Maya overschot van gelijk en beaam ik zeker Eddy's laatste zin.

Het grappige is natuurlijk wel dat het net de Socialisten, die de Zwartrokken (à la Pastoor Munte en Moeder Cent) terug in hun Kerken (en van de Straat) jaagden, nu samen met de oude (1968) en nieuwe Progressieven (2009) rondlopen in een Arafatsjaal, met als enig doel hun (nieuw) kiesvee te behagen, want de Werkman is al lang overgelopen naar die "Verkeerde Partij", ontstaan uit onbehagen in 1991.

"Het kan verkeren", zei Bredero.  Marx en Engels draaien zich om in hun graf.

:-)

Er loopt hier weer veel zat volk rond! Het is mij al opgevallen dat op zondagavond enkele bloggers uitgelaten worden om hun kommisje te doen, tegelijkertijd wat pinten gaan pakken en daarna genoeg moed hebben bijeengeraapt om hier wat decibels te komen verzetten. Hoe ge het ook draait of keert: de wereld die wij kenden komt nooit meer terug dus leer wat van andere culturen, geef de gelegenheid aan anderen om die van ons wat te begrijpen en maak er het beste van. Al dat geblaas over politieke houdingen of over hoe -het - ooit - had - moeten - geweest - zijn, komt van de bange katers die zich in een hoekje gedrumd voelen. Jullie hebben mijn medeleven maar ook niet meer.

@ Luc :

Ja, soms heeft de Blog wat weg van een Café, met het niet-weg-te-denken geroezemoes en al dan niet politieke discussies.  Behalve dat je geen lekkere frisse pint voor je neus hebt staan.

Dus... effe in de ijskast duiken !

:-D

Daar kom ik van, maar er zijn zo van die goedkope statements of gezegden die zo uitgerafeld zijn dat ik mij afvraag wie daar nog boodschap aan heeft: idealisme blijkt  voor sommigen hetzelfde te zijn als ' door iemand anders voor de kar gespannen te worden'. Die medemens heeft waarschijnlijk nooit de uitdaging gekend om eens iets positief te doen voor zijn medemens zonder dat hij of zij ' steracteur of sterartist ' kon worden.

http://www.youtube.com/watch?v=GDJxcy0Mv48

 

voor de 'ongelovige Thomassen' dit was dus wel een uitzending op canvas

Oei oei Shoshan, is dat wel "politiek correct" om zoiets te posten???

Hiervan is iedereen al lang op de hoogte behalve diegenen die halstarrig weigeren om hun oogkleppen af te doen.   En het zal er niet op verbeteren:  het justitieapparaat is door en door verrot en de mossels die ons regeren steken liever hun kop in 't zand.... 

@Roger Kokken, waarom zou het niet politiek correct zijn?

Het is per slot een programma van onze eigen Canvas, ter zake, dus...

Het is het topje van de ijsberg, ik verzeker je in Brussel zijn er hele wijken waar wij niet welkom zijn, notabene in ons eigen land.

Over Luik en Charleroi zal ik het maar niet hebben of de mensen slapen niet meer.

Slaapwel. Suzanne aka Shoshan.

Goed initiatief, en mooie weergave jans!

het is makkelijker om iedereen over dezelfde kam te scheren natuurlijk, dan eens serieus je te verdiepen in heel de materie. Tenslotte is de mens nog altijd een dier, en dieren lopen elkaar stomweg na zonder zélf na te denken, en het is voldoende dat 1 de richting bepaald om iedereen dezelfde kant op te laten loeien.

Iemand Racist noemen omdat hij of zij de keiharde waarheid zegt of laat zien is natuurlijk heel goedkoop en een beetje dom.  Want op de wereld zijn er maar 2 rassen : het Plantenras (Flora) en het Dierenras (Fauna), waarvan, zoals Katrientje al zei, de Mens deel van uitmaakt.

En niemand heeft hier, tot nu toe, een madeliefje uitgemaakt voor "vuile groene rotbloem" of een beuk of berk beledigt met "lange mottige bladerkop".

Maar bepaalde systemen of ideologieën hebben ons, nu en in het verleden, al een pak ellende bezorgd.  In 1945 werd er eentje verslagen (alhoewel het beestje niet echt morsdood blijkt) en in 1989 stuikte er eentje in elkander.  Dus bespaar ons van ideologieën en sekten, die zich, om welke reden dan ook, zich zo goed of beter wanen en in onze plaats gaan denken en de (5e) colonne een weg insturen, richting ravijn.

Ik heb hier zeer interssante stellingen gelezen. Wie er nu gelijk heeft kan ik niet beoordelen. Wie ben ik om dat te doen? En zwart /wit is het zoals altijd weer niet .Ik onthoud echter :

  • het waardevolle initiatief van Jans en anderen om eens "aan de andere kant te gaan kijken". Vraag, wanneer gaat die  kant eens aan "hun andere kant kijken"? En dat hoeft niet expliciet in een kerk te zijn....
  • de opmerking van Maya die tot nadenken stemt, zo had ik het nog nooit bekeken.
  • de opmerking van Katrientje dat een kudde gemakkelijk één dier volgt. Dat kan dus in elke samenleving. Dat het de spuigaten kan uitlopen is al afdoende bewezen dor de eeuwen heen in elke denkbare samenleving

Maar wat ontbreekt is de vraag of wij in onze seculiere maatschappij een groep kunnen tolereren die er van uit gaat dat kerk en staat NIET gescheiden kunnen zijn en daarvan ook een strijdpunt maakt. Dat is voor mij het grote probleem, want als je de wetten van een land gaat opstellen gebaseerd op regels van een eeuwenoud boek, geschreven in een kompleet andere tijd en in een andere leefwereld dan ben je verkeerd bezig. Dit was tot voor enkele eeuwen ook bij ons het geval, het humanisme en de Franse revolutie hebben dat veranderd.  En ik denk nu niet uitsluitend aan de Islam omdat een groot deel van die godsdienst helaas nu éénmaal zo denkt, maar ook aan het conservatieve Christendom dat op zijn kans zit te wachten om de Bijbel weer als de norm te lanceren. Ik denk dat een maatschappij als de onze die nog steeds op de scheiding kerk en staat gebaseerd is het recht heeft zich daartegen te verdedigen. En als we daarvoor een aantal extremistische denkers en aanhangers moeten uitwijzen dan moet dat maar gebeuren.  Vandaag zijn dat vooral bepaalde Moslimdenkers, morgen kunnen het ook extremistische Christenen zijn. Maar zoals Gymicko ergens stelde, als bepaalde partijen ( en daarvan is er minstens één die je gerust als niet godsdienstig mag beschouwen ) voor de stem van de kiezer liever hun hoofd in het zand steken, dan zitten we met een probleem. En tenslotte :  voor alle zekerheid - neen ik ga niet stemmen voor het VB.

 

Rudi, dat is nog altijd het geval in Vaticaanstad, en als je het dichterbij wilt: in Nederland is er een protestantse politieke partij die als het aan hun ligt, óók kerk en staat als 1 en hetzelfde zien. Maarja, ik ben ook protestants, dus misschien ben ik voor sommigen dan wel net zo gevaarlijk ..

@ Shoshan: dat "niet politiek correct" dien je uiteraard als sarcastisch te beschouwen.

@ Rudi: jouw commentaar is een gezonde visie op dit item.

@ Rudi :

Het zou natuurlijk enorm onnozel zijn als men het "Religieus Fascisme" zou gaan bestrijden met "Seculier Fascisme".  Want in beide gevallen zijn dan de gewone mensen slachtoffer van alweer een ideologie.

De beste grap, enkele jaren geleden, was de beweging Resist, wat een samenraapsel was van extreem links (PVDA) en Religieus / Politieke Potpourri (AEL).  Van Geyt draait zich nog steeds om in zijn graf.

 @ Rudi,

                uw slogan " ik ga niet voor het VB stemmen " vind ik moedig maar in uw binnenste denkt ge " ze hebben gelijk " en dat is het belangrijkste.

als dat niet kort door de bocht is!

Alle vogels hebben vleugels -> alle dieren met vleugels zijn vogels .

Die opmerking, G.L. was voor bepaalde kortzichtige "linksen"  om me niet blindelings in het kamp van bepaalde kortzichtige "rechtsen" te plaatsen. Kortzichtigheid waarvan je reactie een geslaagde uiting is. Met dank voor de voorzet.

@GL : Gaan we nu ook al zeggen wat iemand denkt ???
Leg de mensen toch geen woorden in de mond die ze niet gezegd hebben.
Ik blijf liefst zo ver mogelijk uit politieke discussies en eigenlijk heb ik zelfs niet eens een uitgesproken kleur.
Je kan dat bezwaarlijk dom noemen, maar ik ben niet zo dom om achter een stelletje onmensen aan te lopen.
Persoonlijk vind ik het VB een zeer gevaarlijke partij en een gevaar voor onze samenleving, zoals alle extreme partijen dat zijn.
Dat is mijn persoonlijke mening en daarover ga ik zelfs niet in discussie.
Kiezers ronselen doe je niet op deze blog.
Loop naar een drukker, laat folders drukken en steek ze in de bussen, zoveel je wil, maar stop aub met het verpesten van een blog, waar de mensen het goed met elkaar menen en waar velen ondertussen goeie vrienden geworden zijn, over de grenzen van nationaliteit, kleur, of geloof.
Als je van je medemensen geen last wil hebben, koop dan een onbewoond eiland en ga er wonen.
Voor de rest even goeie vrienden.

@Luc, mensen die in de week een arbeidstaak hebben, in gelijk welke sfeer, hebben niet steeds de tijd om te "bloggen". Het weekeinde is dan de geknipte periode om de blogs na te lezen en eventueel te reageren. Doe niet zo verzuurd en gun aan ieder dat hij- of zijzelf bepaalt wanneer hij wat tijd vrijmaakt!!!!

@Rudy, groot gelijk; de scheiding tussen kerk/geloof en staat is grondwettelijk vastgelegd en het is best om dat zo te houden!

@eddy: je weet wel beter. Het gaat erom wat onzin hier soms wordt uitgekraamd en dat dit toevallig meer gebeurt op een zondagavond dan andere avonden. Wat iemand doet met zijn tijd is niet mijn bekommernis wel de verzuurde standpunten die hier soms de revue passeren.

hallo  lieve  mensen/ wat willen  julie eigelijkl zeggen AUB   ??,, wat is er  toch allemaal aan de hand . met onze jonge en oudere mensen ??, is deze samen leving  dan zoooo   ?, verschrikkelijk   moeilijk?  om even naar iets anders denkende mensen te luisteren ? waar zijn juiie in godsnaam mee bezig ?,    kennen   julie  het woord samenleving  dan niet meer ?,,, wat is er eenvoudiger  dan begrip tonen  en gelukkig maar het woord  is door enkelingen onder jullie reeds gezegt  .respekt  voor elkaar  dat is het toch wel zeker weten ?;;; als het woord  op een heel korekte manier   gebruik zou worden  dan weet je verdorie toch ook dat deze uitnodiging  heel spontaan is en van harte  welkom is ?, bij de islaam   en vooral  de uitnodiging  om eens in een moskee  te mogen komen en kennis te maken  wat is daar mis mee aub .??,,?,, ik ben jammer genoeg niet kunnen gaan  en bij deze wil ik me verontschuldigen  bij de gemeenchap de moslims  .; want ik ben onverwachts  naar het ziekenhuis gemoeten . vandaar heb ik veel spijt dat ik er die dag niet erbij kon zijn .; ik zal dus zeker de volgende vergadering  aanwezig willen zijn .; en nu lieve mensen nodig ik jullie allemaal uit op de volgende bijenkomst  dar el salaam  daar kan dan op een duidelijke manier  uw gedachte kwijt  en dan heb je ook de kans om  jou ge dacht te zeggen    ? maar ook om aandachtig te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben ?,,;;.;::: voila  dit is nammelijk  wat ik ervan denk  . dat het verdorie hoge tijd word julie je gaan bezinnen  dusq tot zo  de groetjes van hanna .;

 Het tijdstip waarop mensen "bloggen" zelfs al is dat vanop hun werk is in deze inderdaad totaal irrelevant.

@hannah, als U het niet begrijpt, raad ik aan om alle reacties nog eens door te nemen! Misschien wordt het dan wat duidelijker. En doe het dus aandachtig.

Alles staat of valt inderdaad met "respect" en dat is nu juist wat wij "autochtonen" verwachten van de nieuwkomers. Respect voor onze wetten, waarden en cultuur!  En daar hoef ik geen moskee, noch synagoge of protetantse tempel voor te bezoeken.

En praten doe ik zo wel met mijn vele allochtone kennissen, zonder discussies over het geloof. Ieder wordt heilig in het zijne...

@Luc, God heeft zijn aantal nodig van alle soorten dus.....

 Zeg Sint, als ge er dan tegenaan gaat is dat dan puur of trekte wollen handschoenen aan ?

@G.L. Hoe kan je 'gelijk hebben' door dingen aan te kaarten zonder WERKBARE oplossingen aan te geven ?

- En waarom antwoord je niet op Sint Netels zeer zinvolle sarcatische opmerking, over Hans Van Temsche ? Noch op Maya (behalve de laatste zin) Kan je dan niet lezen ?

Ik ken je antwoord al (hete patat ?). Ik weet dat je kan schrijven, maar kan je ook lezen ?

Ooit vroeg iemand : "Wat als je, heel je leven, de verkeerde god hebt aanbeden ?"

Dan zit je met serieuze problemen als je voor de Hemelpoort staat !

"Sorry - No Access - Wrong Religion"

:-D

 Peter, voor u is het ook niet rap goed hé.Eddy heeft het hier nog maar pas duidelijk gezegd waar de klepel hangt en om wat het gaat.Wij leven in een land met 1001 wetten en die moeten door iedereen nagekomen worden.Een parralel gemeenschap is dus niet wenselijk en er zijn duidelijke aanwijzingen dat we daarop aansturen.Dit is toch klaar en duidelijk dacht ik en helemaal niet dat wat sommigen er hier van maken.

De patatten zijn zo heet als ge ze zelf wilt eten.

En die gepersonaliseerde opmerking die u er daar nog bij maakt past helemaal niet in dit kader en als u daar de Sint wilt in volgen is dat uw zaak.Lichtjes onder de gordel.

Waar het om gaat .... volgens mij gaat het hier in deze topic in de eerste plaats over verbreden van horizonten en elkaar(s cultuur) leren kennen.  En door de band genomen is dat een zeer goed initiatief, want voorlopig is het nog altijd "bange blanke man" en "enge criminele zwarte" . Dat er van de "enge criminele zwarte" kant werk wordt gemaakt om te laten zien dat zij ook maar mensen zijn, en dat hun cultuur ook andere kanten heeft is toch een goeie stap in de goeie richting? Of moet iedereen die een andere cultuur heeft, die andere waardes heeft, deze maar helemaal overboord gooien, en dus eigenlijk heel zijn/haar afkomst verloochenen, alleen maar omdat ze nu in een totaal ander land wonen? Verwacht je dat van je schoondochter G.L.? Want dat is wat je wel verwacht van de Marokkaanse gemeenschap!

 Beste GL, kom niet klagen dat ge af en toe eens een motteke onder de gordel krijgt he, wees eens een vent, geen jeannet, stop met bleiten en sla terug verdoemme! Is dat nu wat er overschiet van extreem-rechts? Een hoopje platte joeng die niet meer tegen een klopke kunnen? Allez allez...

@ Katrientje :

Mijn nichtjes vertelden me onlangs dat enkele van hun Vlaamse/Mechelse vriendinnen met een serieus probleem zaten omdat ze, in de toekomst, mogelijk een hoofddoek zouden moeten gaan dragen en dat hun vriendjes dit zouden kunnen gaan vragen of eisen.  Een uiting van (hun) koeltoer en blijkbaar nog steeds een hot issue : de gelijkheid tussen man en vrouw (Is dat eigenlijk uberhaupt discutable ?).

De uitleg is dan altijd : de vrouw is een parel en haar schoonheid is alleen voor haar man.  En dat zegt dan veel meer of eigenlijk alles over de mentaliteit van die andere mannen en hoe die een vrouw beschouwen zonder hoofddoek.

Nooit het boek In een sluier gevangen van Betty Mahmoody of Ni Putes Ni Soumises van Fadela Amara gelezen ?

 

KNAP ARTIKEL JANS!

HEEL FRIS, GEEFT EEN MOOI BEELD, OOK MOOIE FOTO'S!

EINDELIJK EENS EEN INFORMEREND NIET POLITIEK INGEKLEURD ARTIKEL.

HET IS TIJD DAT MENSEN ALS JAMILA EENS IN DE KIJKER WORDEN GEZET OP DEZE MANIER.DIT GEBEURT VEEL TE WEINIG.VOORTDUREND ZIJN ER VELDWERKERS BEZIG MET DE MENSEN DICHTER BIJ ELKAAR TE BRENGEN.

DENK MAAR AAN DAR EL SALAAM, VROUWENHUIS KARAMA, VERSCHILLENDE JEUGDWERKINGEN,ER BEWEEGT VAN ALLES,.

IK DENK MAAR AAN EEN AANTAL MENSEN  ZO MAAR VOOR DE VUIST WEG,

BOUCHTOH BIJ DE POLITIE, L.ERIFI  BIJ HET VROUWENHUIS ,  N.MAHER ,NABILA BIJ STEUNPUNT ONDERWIJS, SCHEPEN ALI SALMI,,ABDEL EN RACHID BIJ DE LIJN,DAT MESKE DAT AL JAREN BIJ DE CASA ZICH TEN HONDERD INSPANT OM DE KLANTEN TER WILLE TE ZIJN,EN NOG ZOVEEL MEER.

ALLEMAAL MENSEN DIE EEN DIKKE PLUIM VERDIENEN EN HIER MEER ALS WELKOM ZIJN.GEEFT DIE MAAR EENS WAT MEER FORUM IN HET VERVOLG.

DAT IS DE BESTE THERAPIE VOOR  DE BEKROMPEN VLAMINKJES DIE TOCH NOG ALTIJD EEN BEETJE WERELDVREEMD BLIJKEN NA AL DIE JAREN!!!!!

BEDANKT JANS ,

persoonlijk van den busschauffeur.

Beste GL,

Destijds, toen er van het vlaams blok nog maar pas sprake was hebben de toenmalige prille blokkertjes alles en iedereen die iets betekende in het Vlaamse extreem rechtse landschap bij de BOB in het gevang geklikt om er zelf uit te kunnen blijven. Wat het blok toen aan ons, mensen van TAK, Voorpost en WNP, heeft gelapt is een verraad dat niet snel vergeten zal worden.

Als het gaat over slagen onder de gordel hebt gijlie recht van spreken, want het is uw grote specialiteit!

Het doet mij dan ook zeer veel plezier via deze weg te mogen vernemen dat uw eigen nageslacht, in tegenstelling tot het mijne, niet van de exotische fruitsoorten is kunnen blijven.

@ Willy Delaet :

Leef TAK nog ?  Hebben die eigenlijk een postbus in Mechelen ?  En kijken die nog steeds uit naar exotische winkelruiten met exotische Kalligrafie in Mechelen (En nu heb ik het ff niet over Frans, Engels of Duits) ?

Just2know

Verwacht gij dat al uw vragen geëerd gaan worden met een antwoord?

Misschien...

:-)

 Even goede Willy Delaet, zure oprispingen of lentekriebels ?En gijlie, wie is dat, kunt ge dat een beetje duiden.

BEDANKT JANS VOOR DIT MOOIE ARTIKEL!

EINDELIJK FRISSE JOURNALISTIEK, VRIJ VAN POLITIEKE INKLEURING, EN MANUPILATIE.TENMINSTE GOEIE  POSSITIEVE INFO!!!

OOK EEN DIKKE PLUIM OP DE HOED VAN JAMILA,MENSEN ALS ZIJ MOESTEN EENS WAT VAKER IN THE PICTURE KOMEN, ZOVEEL INSPANNINGEN EN VELDWERK, MAAR TOCH ZO WEINIG WAARDERING ALS JE ZIET HOE EEN PLATTE REACTIES ER OP UITGEBRAAKT WORDEN.

GRAAG WIL IK TOCH EVEN VOOR DE VUIST  WEG ENKELE MENSEN  HET HART ONDER DE RIEM STEKEN.

M.BOUCHTOH BIJ DE POLITIE, LOUISA ERIFI BIJ HET VROUWENHUIS KARAMA, RACHID BIJ KIF KIF, N.MAHER, LABSIR BIJ DE JEUGWERKING, HAMID BIJ CD&V, NABILA BIJ STEUNPUNT ONDERWIJS, ABDEL EN RACHID BIJ DE LIJN, NORDIN DIE ALTIJD EN OVERAL OPDUIKT VOOR EEN PRAATJE OP ONZE BUSSEN,SCHEPEN ALI DIE OP ZIJN EIGEN MANIER OOK HET EEN EN ANDER VERZET, DAT MESKE DAT AL JAREN BIJ DE CASA WERKT EN ZICH UIT DE NAAD WERKT OM DE KLANTEN TER WILLE TE ZIJN.

ALLEZ IK KAN ZO NOG EEN TIJDJE DOORGAAN.ALLEMAAL MENSEN DIE ZICH MET HUN INDIVIDUELE KAPACITEITEN  TEN BESTE  GEVEN VOOR ONZE SAMENLEVING,

BLIJF DOORGAAN  WANT JULLIE ZIJN DE BESTE THERAPIE VOOR ONZE BEKROMPEN VLAAMSE SAMENLEVING.

DE OPRECHTE GROETEN VAN BART DE BUSSCHAUFFEUR.

@GL
Met "gijlie" bedoel ik wat zich vandaag vlaams belangers noemt en voor extreem-rechts probeert door te gaan. Alles wat in dat nest woont moet in mijn ogen niet komen zagen over slagen onder de gordel. Boontje komt immers altijd om zijn loontje, vroeg of laat. Voor de rest denk ik wel duidelijk genoeg geweest te zijn en alles bij naam te hebben genoemd, ik verschuil mezelf ook niet achter een valse naam of een afkorting. Wie mij zoekt kan mij vinden

Beste Willy, ik ben Goovaerts Louis en hoef me daarvoor niet te schamen.Ik woon in Hombeek en daar heb ik schare kiezers achter mij om de belangen van ons fusiedorp te verdedigen.Wat die loontjes en boontjes daar komen bij doen begrijp ik niet.Ik heb de indruk dat u met een frustratie rondloopt uit een lang verleden waar u mij niet verantwoordelijk kunt voor stellen.Zoals gezegd verder even goede vrienden.

Het verleden ligt achter mij, alsook mijn frustraties en politiek activisme.

Maar mijn gedacht zeggen zal ik blijven doen wanneer ik dat nodig acht of de behoefte ertoe voel, ik ben nu een positief mens, maar niet een die zwijgt. Zelfs al luistert niemand, ik ben te oud geworden om nog te moeten zwijgen.

Is er nu nog iemand die een constructieve commentaar heeft over het eigenlijke onderwerp of gaan jullie gewoon door met het gehakketak wat niks met het onderwerp te maken heeft? Bepaalde belangengroepen hebben hun zegje weer gehad dus nu terug naar het onderwerp graag.

gim, vertelt gij uw nichtjes dan maar dat  ze ook eens naar zo'n avond van dar el salaam mogen gaan , daar zullen ze hun kunnen uitleggen dat het niet verplicht is om een hoofddoek te dragen, ENKEL door extremisten.   En ga misschien zelf mee, blijkbaar kan je ook nog veel leren, als je denkt dat de verhalen in de door jou aangehaalde boeken de alomvattende waarheid zijn.

Er woont achter ons een - bekende - Mechelaar van allochtone afkomst, practiserend moslim volgens naar wat ik van hen hoor/zie.  Noch zijn vrouw, noch zijn dochter(s) dragen een hoofddoek.  Maar ja, waarschijnlijk hebben zij ook die boeken nog niet gelezen.

@ Luc, back to business dus. De buschauffeur geeft ons al roepende (waarvoor is dat eigenlijk nodig?) een aantal namen van mooi geïntereerden. En hij heeft daar gelijk  in, want ik ken toevallig die genoemden ook. En trouwens nog veel meer andere...

Die personen duiden juist aan dat het wel degelijk kan, in tegenstelling tot dat kliekje lastigaards en nietsnutten (kutmarokkaantjes genoemd in De Morgen) die altijd maar van racisme klagen, maar feitelijk het wel uitlokken. En dat is nu juist dubbel erg voor diegenen die zich wel aanpassen.

En tussen haakjes, thuis doet iedereen wat hij wil!!!

 Kathrientje,ge hebt pech want ik denk dat Gim naar zijn echt werk is.

 Luc, a priori hebt ge gelijk maar als ik en Willy als volwassenen in de marge iets willen uitpraten dan is het onbeleefd zich daartussen te mengen.Dat doen wij ook niet.En antwoord nu maar op de vragen van Eddy.

 Ja Bart Buschauffeur, eigenlijk heeft Eddy gelijk, scheelt er wat aan uw toetsenbord ?

Maar over de essentie van de zaak ben jij de man die de waarheid veel dichter hebt benaderd dan de peters en meters van deze topic.Alhoewel ge bij de keuze van uw voorbeelden een heel klein beetje selectiever had mogen zijn.Is topic goed geschreven ?

@G.L.: als gij met gelijk wie iets wilt ' uitpraten ' en ge doet dat op den blog dan is dat per definitie iets waar iedereen zijn neus kan tussensteken. Het verheugt mij te lezen dat gij dat niet doet ( waarschijnlijk in de verre toekomst dan ;-) ). Een ander voordeel van deze blog is dat iedereen je eigen voorbeeld mag volgen, i.e. nooit antwoorden op de vragen die je gesteld worden. Dus, eet je / jullie soep zelf op!

Luc, wat heeft deze topic nu met ons soep te maken.Maar enfin de mensen hebben gezegd dat ze lekker was.

@Meneer Jans: Dan gaat een mens al eens een moskee bezichtigen...

@Mijnheer Willy Delaet: pas nieuw op deze "Mechelen Blogt" zeker?

Dat gaat hier altijd zo aan toe!

Ge begint een item over de "huidige prijs van de prei" en voor ge het weet zijn "ze" bezig over de renners die meededen aan de Zes-Dagen van Duinkerken in het jaar 1487!

Katrientje; u zegt dat "enkel" extremisten een hoofddoek dragen...waarop steunt uw zekerheid? want als dit inderdaad waar is dan lopen er in Mechelen héél véél extremisten rond hoor.......

Haha typisch Oostends dus.

 Ik wou toch ook nog even reageren op de opmerking van Maya aangaande het feit dat wij, Europeanen, er na 1500 jaar nog steeds niet in geslaagd zijn om 1% joden te accepteren.

Goed, de joden hebben effectief hun peere gezien van 1941 tot begin 1945, daar zijn we het allemaal over eens, maar als de joden zich die 1450 jaren die daar vooraf gegaan zijn, en waarover we niet veel weten, zich gedragen hebben zoals ze zich vandaag de dag gedragen op het wereldtoneel, tja, eerlijk gezegd...

 Jokke altöôt, neie ieweg en drôô daage.Zedde zekkers da 't die van 1487 was? Veu of na Christus.

Wat godsdienst betreft kan ik zeer kort zijn:

-Als uw god echt bestaat, laat hem of haar dan een gehandicapt persoon controleerbaar genezen.

-Als uw god de wereld geschapen heeft, toon mij dan aan waar en wanneer.

Voilà, moeilijk kan dat niet zijn, als ge aan 1 op de 2 kunt voldoen hebt ge het grote gelijk, proficiat daarvoor! Als ge aan geen van de 2 kunt voldoen zijn de vertegenwoordigers van uw geloof schuldig aan oplichting, valsheid in geschrifte, aanzetten tot moord, medeplichtigheid aan moord, het niet verlenen van hulp aan personen in nood en geluidsoverlast. Ga rustig verder bidden voor uw god en klein pierke.

Meer woorden maak ik er niet aan vuil.

Ze zuuuulen hem niet den fieren mechelaar.(HaHa!)

Als ik me niet vergis, was op de plaats van de Moskee vroeger een magazijn voor koloniale goederen.
Er was een koffiehuis in gevestigd, waar je een zeer grote verscheidenheid aan koffies kon drinken.
Het heette toen "De Fier Margriet".
Dat was ongeveer 15 jaar geleden en ik was er toen in het kader van een radio-interview met de uitbaters, zeer sympathieke mensen trouwens.
Weet er iemand of dit hetzelfde pand is en welke koloniale goederen er vroeger opgeslagen werden ?
Spijtig genoeg was ik 15 jaar geleden nog niet met fotografie bezig, want anders had ik daar zeker een berg foto's geschoten.
 

 Sint, nu gaat ge toch een beetje te kort door de bocht.Ze gaan weer zeggen dat we te ver afwijken maar ......Ik heb geen flauw benul van uw ouderdom.Toch het volgende aanhalen.In de jaren 40-45 toen de bommen hier van alle kanten uit den hemel vielen had hier iedereen zijnen god.En lezen dat ze deden, de kerken waren te klein.Dus nu uitbazuinen dat we ze niet meer nodig hebben ? Het zou eens moeten herbeginnen, als ik u was zou ik maar voorzichtig zijn met uw uitspraken.Stel u voor dat ge in de abris niet meer in moogt.

@ Sint :

Blijft dan de vraag waarom in al die dorpen en steden kerken en kathedralen zijn gebouwd, volgestouwd met Kunst, met grote K.  Middeleeuwse Hoogheidswaanzin, vermoedelijk.

:-)

 Kathrientje,ge hebt pech want ik denk dat Gim naar zijn echt werk is.

 

waarom pech? in tegenstelling tot uzelf antwoordt gim tenminste als er hem iets gevraagd wordt, als hij de vraag gezien heeft.

Katrientje; u zegt dat "enkel" extremisten een hoofddoek dragen...waarop steunt uw zekerheid? want als dit inderdaad waar is dan lopen er in Mechelen héél véél extremisten rond hoor.......

Goed lezen marc, ik zeg dat het enkel door extremisten VERPLICHT wordt een hoofddoek te dragen.

 Ik vind dit leuk

@gim: je vraag aan sint over de Kunstvoorwerpen met de grote K verdient een eigen topic want dat is een interessante vraag. Jij of ik?

@ Luc : It's all yours !

:-)

@ Sint :

Soms verlang ik dat die Mede-zuipende, Everzwijn-vretende en Maretak-snijdende Druïden zouden terugkeren en we met zijn allen een groot banket konden houden op de Grote Markt.  Zijn we ineens van al dat God-en Religiegelul af.  De bard hangen we wel te drogen aan de hoogste boom of aan de Kathedraal.

:-D

@Gimycko: de rol van "meistersinger" zal je zeker wel willen! Ik zie u al te drogen hangen aan de hoogste boom op de kathedraal, maar die is nogal dunnetjes!

 

@ Jokke : Ik kan ni zingen !

Maar als Big Bopper in the Sky wil ik dan wel van dat hele gebeuren oep de Groete Met foto's maken en ze op Flickr zetten.

:-D

De Jokke in de rol van Asterix, misschien ?

@Gimycko: Emiel Hullebroeck indachtig

Als ik wat laat naar huis toe kom begint mijn vrouw te kijven.
Wat doe ik niet om haar gebrom al spoedig heen te drijven ?
Ik zing een lied voor ‘t venster dan, al tromm'lend op de ruiten.
Hij die geen liedje zingen kan die moet er maar eentje fluiten;
hij die geen liedje zingen kan die moet er maar eentje fluiten.

Voor al die Papenvreters, die zo nodig een Kerkgebouw willen ombouwen in een Hotel, een leuk bericht uit Trouw :

Onkerkelijken willen kerkgebouw behouden

Sloop van kerkgebouwen gaat niet alleen kerkleden aan het hart. Onkerkelijken krijgen bij de kerk om de hoek een vertrouwd gevoel, wijst Rotterdams onderzoek uit.


Lees hier het hele artikel en neem vooral nota van de laatste regels.

Soms verlang ik dat die Mede-zuipende, Everzwijn-vretende en Maretak-snijdende Druïden zouden terugkeren en we met zijn allen een groot banket konden houden op de Grote Markt.  Zijn we ineens van al dat God-en Religiegelul af.  De bard hangen we wel te drogen aan de hoogste boom of aan de Kathedraal.

 

zit jij er effe vet naast zeg ....

 

Katrientje, ik heb dus goed gelezen want als er véél hoofdoeken zijn wil dit zeggen dat er ook véél extremisten zijn die hun vrouwen en dochters dus VERPLICHTEN DE HOOFDDOEK TE DRAGEN;

ben vanochtend nog door de stad gegaan en véél hoofddoekjes tegengekomen wat uw stelling dus bewijst.....waarvan akte.

marc, je zou politieker moeten worden, die kunnen ook woorden zo verdraaien tot het in hun eigen kraam past. Of je zou moeten leren begrijpend lezen, iets waar ze in de 2e klas lagere school al mee beginnen.

Ik had het over

 VERPLICHT

een hoofddoek dragen, niet over moslima's die vrijwillig een hoofddoek dragen.

 

@Katrientje, in het eerste jaar bebbekes (dat is mechels voor kleutertuin) leren ze U dat ge niet moogt roepen.......

 ... behalve tegen de negerkens in Belgisch Congo!

.... en tegen degenen wiens gerief in onderhoud is bij Lapperre!

Gimycko moet eens achter zijn computertje vandaan komen!

Mooi verslag van een goed initiatief. Daar kan je veel van opsteken en leren van elkaar.

Gimycko moet eens achter zijn computertje vandaan komen!

Mooi initiatief en een mooi verslag. Zou graag ook aan zoiets meedoen.

Ik vraag me soms af waarom velen onder ons iets hebben tegen hoofddoeken.
Akkoord, het is geen mooi zicht, maar als die mensen een hoofddoek willen dragen, om religieuze, of welke andere reden dan ook, wie zijn wij dan om hen dat te verbieden.
 
Mijn grootmoeder heb ik nooit weten buitengaan zonder een sjalleke op hare kop.
In weze is dat ook een hoofddoek, hoe je 't ook keert of draait, niet ?
 
De nonnekes dragen allemaal een hoofddoek, zelfs op de werkvloer.
ik heb nog nooit iemand horen reclameren dat ze die niet zouden mogen dragen.
 
Joden dragen keppeltjes of van die rare hoeden met pijpkrullen , de Gymicko draagt een cowboyhoed en Filip De Winter draagt een playmobil-pruik.
Ik heb nog nooit enig protest gehoord.
 
 

 

 
 

Katreintje; uw formulering geeft aanleiding tot interpretatie en als ge daar niet tegen kunt dan moet ge uw dingen zodanig formuleren dat er niet te interpreteren is.

dan hadt ge er in eerste instantie maar moeten bij toelichten dat er blijkbaar moslima's zijn die zo'n hoofddoek vrijwillig dragen (want voor hun geloof hoeft het niet hoor en ik weet waarover ik spreek want mijn vader was in de zeventiger jaren uno-ambtenaar in Algerije).

zeg manneke, hangt er aan he zeg! Nederland hebben ze een mooi woord voor mensen zoals jij. Mierenneuker.

 

maar als je dan toch zo van verschillende interpretaties houdt: van hun geloof hoeft het wel, het is maar hoe je het (de koran) interpreteerd. Net zoals bij de protestanten en katholieken, het is maar hoe je de bijbel interpreteerd.

Oei zeg, ons Katrientje valt uit de beleefde rol! wat een taal zeg ...echt iets voor een betwetertje uit betweterland........voor mijn part loopt iedereen rond zoals hij of zij het zelf wil (dus niets gedwongen) en u mag van mij zelfs met een bolleke kaas op het hoofdje rondlopen hoor.

@Katrien, interpreteerT ..... van een taalmierenneuker!

 Als ik ergens geen kloten van verstaan heb of totaal niet kan volgen probeer ik dat ook altijd te maskeren met een welgemikt "Het hangt ervan af hoe je het interpreteert", de ene keer pakt het, de andere keer pakt het niet, maar allez, een mens kan maar proberen he?

 Katreinneke uit het land van kool en raap, zijn de problemen daar over de moerdijk al opgelost ?

 Eelco, leefde gij nog ?

@G.L. Over de Zesdagen van Duinkerken van 1487 kan ik U bevestigen dat het inderdaad na Christus was. Heb jij in uw lessen van Gewijde Geschiedenis Onze Lieven Heer ergens weten zeggen "Lamme, stadoep, pakt avve veuloo en ret nar hôôs"?

 Jokke, ba ons in de lesse gewaode geschiedenis kwam onze lieven hier ni mier zelf, da was ne pastöôr

sorry Eddy, da's idd. een loempe fout  ;-)

@G.L. : haddeukhetnanigeupaust: als je ook maar één woord verkeerd kunt interpreteren, dan doe je het. Ik schreef nochtans "weten zeggen" en niet "horen zeggen"! 

Of wou je de goegemeenschap nog doen geloven dat Onze Lieve Heer nog niet in Hombeek gepasseerd is? ;-)

 Jokke, da emmek toch al es ôôtgelei da onze lievenier just na den oorlog in Hoembêk ni weg te slage was en ik poas in de rest van Mechele oek ni.Ma veu de rest emme kik nen bree rug zenne.Goa geft toch oek al es gêrre 'n vêg oat de pan.

Mooi initiatief, elkaar beter leren kennen is het begin van een betere samenleving.

Natuurlijk wordt dit initiatief onmiddellijk misbruik door enkelen om hun propaganda machine te laten draaien en als resultaat belanden we weer in een "welles nietes spelletje"...

 

Mensen zoals G.L, Eddy Luyten, Gym...  klagen steevast steen en been dat er vanuit de Marokkaanse gemeenschap vanuit eens soort isolement wordt geleeft, maar als er dan initiatieven zijn ter bevordering van onze Mechelse multiculture samenleving trachten ze het in de schaduw te plaatsen door volledig af te wijken en de negatieve zaken uit te lichten.

 

Eigenlijk zouden jullie daar eens bij moeten stil staan en jullie schamen, want het betreft plat populisme.

Het gaat hier plots over extremisten, hoofddoeken, 911, kutmarokkaantjes, verboden buurten in de grootsteden,....  En dan zijn het net jullie die hen de zwarte piet toeschuiven van 'het niet willen samenleven...'  ?? Waar zit de logica ??

 

Wat mij betreft mooi initiatief en hopelijk volgen er nog veel van dergelijke projecten, want onwetendheid zorgt voor onverdraagzaamheid (en dan heb ik het over beide partijen).

@erre, dat van die "kutmarokkaantjes" stond tussen haakjes en is een term uit uw lijfblad! En voor de rest nog een aanradertje (als ge al een betere bril gekocht hebt): lees mijn reacties nog eens na.....

Eddy Luyten, uit welk blad dat kwam maakt mij niet uit, jij gebruikt het hier en het hoort hier niet thuis.  Ik zal trouwens zelf bepalen wat mijn lijfblad is... Of mag ik stellen dat het jouwe de Story, Dag allemaal en HLN zijn?

Dit gaat over een initiatief ter bevordering van de samenleving tussen de verschillende culturen.  Om je ongenoegen te spuien zijn er al genoeg blogs geweest en jullie blijven blogs vervuilen met dezelfde thematiek.  Niet moeilijk dat er, zoals Gym zegt, miljoenen blogs over bestaan.

Erre, ge moet het anders interpreteren ...

Hier het artikel aangaande op het Knackforum. Al 5 jaar aan de gang en, tot nu toe 13.324 reacties.

Er is duidelijk meer aan de hand dan wat Links ons wil laten geloven. Tijd om zelf naar de echte Waarheid op zoek te gaan. Gebruik bijv. Eens Google of zo.

Allez vooruit, ik zal me nog eens één keer laten verleiden tot een reactie.

1. Het lijkt of Gim het record van Knack wil evenaren door blijvend hetzelfde gedachtengoed in steeds nieuwe verpakkingen als reactie te posten op dit artikel dat...

2. ...enkel en alleen bedoeld was om een lovenswaardig en 'eerlijk'  initiatief in de kijker te plaatsen.

3. ...een post ,die niet de moeilijkheden die leven in diversiteit kunnen meebrengen, onder de mat wil vegen, maar een mogelijkheid toont om er mee om te leren gaan - door stappen te zetten..., door te luisteren, te praten, en in verscheidenheid gemeenschappelijke doelen te ontdekken.

4. ..naar de 'mens' achter het 'etiket',..., los van boutades, slogantaal, en 'van horen zeggen',

5. ... in de échte wereld die me omringt, ver van forums, Google, Wikipedia, of andere beeldschermen... De wereld van mijn straat, en van mijn stad. 

6.  ...de mens die niet wil doemdenken, en angstscenario's wil opzetten - onzekerheden en onwennigheden wil uitvergroten en cultiveren, maar tracht om een begin te maken van toenadering (ook al wetend dat het proces tijd en inzet vraagt, en niet steeds van een leien dakje loopt...)... ; die zich niet wil focussen op wat fout loopt, maar blij is om 'alle kleine begin-nekes'... en  op open communicatie.

7.  en dit is niet links of rechts of wat dan ook - deze zienswijze gaat uit van het geloof in de mens, los van zijn of haar ideologische of politieke achtergrond, kleur of roots. Ook zonder partijlidkaart of 'catalogeren' in de linker- of rechterkolom, zijn er mensen die voelen waar het écht op aankomt, en die de mens centraal zetten, en geen etiketten willen kleven.

8.  Ik heb véél deugd gehad aan de reacties van bloggers die beseffen dat deze weg van dialoog de enige is die daadwerkelijk leiden kan tot meer begrip en beter samenleven...

... en ik heb me nog méér verbaasd over mezelf dat ik zolang heb kunnen zwijgen bij het lezen van vele reacties die me het hoofd deden schudden.   ;-) 

Laat dit dan voor mij althans, de slotervaring zijn van een weekje verhit debat op Mechelenblogt.  Willen overtuigen heb ik niemand.  Ieder heeft het recht om zijn Grote Gelijk te cultiveren.  Kiezen voor de pat-stelling en kiezen voor 'ieder-voor-zich' is volgens mij stilstaan - néé, gevaarlijk zelfs.  Ik dien een stap te zetten - en ook de ander dient die te zetten (voor hier weer gesproken wordt over 'eenrichtingsverkeer').   Voor mij was de 'moskee-ontmoeting' een kans om verder te gaan op mijn eigen, zelfgekozen weg van stappen-zetten-naar-de-ander.  Een logische stap voor mij.  Een stap die toekomst inhoudt.  Laat het de visie van de idealist en de  dromer zijn...  Dat is dan maar zo.  Met 'I have a dream' is ook een nieuw begin gemaakt.  Zo naiëf zal het dan ook wel niet geweest zijn.

 

En nu...   ;-)

...ga ik wéér zwijgen.  Ieder zijn waarheid.

Waardig slot van deze post ?

Amen...