Mobiliteitsdebat

met categorie:  

Weinig thema's doen op deze Blog zovéél stof opwaaien als 'mobiliteit', en de reacties op de topics aangaande het verkeer, openbaar vervoer of parkeerbeleid, in onze stad zijn soms wel massaal te noemen.  Verbazend is dat niet.  Want élke Mechelaar is een pion in het verkeer, als tweevoeter, fietser, automobist...

Op dinsdag 10 februari - 20 uur - wordt een Mobiliteitsdebat georganiseerd in café De Melaan.

(foto's: Jan Smets)

Het debat wordt georganiseerd door 'Vanonderuit', de beweging van Mark Maes  (...'voor een basisdemocratische en sociale aanpak').   www.vanonderuit.be

  (foto: Jan Smets: Mark Maes)

Het verkeer in en rond onze stad is de afgelopen decennia enorm toegenomen en Mechelen slibt langzaam toe.  Het openbaar vervoer komt in het gedrang, alsook het verkeer van de zachte weggebruikers.  Naast de op til zijnde omvangrijke ontwikkelingen zoals in de stationsomgingen, worden er allerlei nieuwe vervoersideeën aangebracht om alles vlotter te laten verlopen.

Maar... er rijzen ook vragen omtrent de samenhang met bestaande mobiltiteisplannen, of het bestaande aanbod wel voldoende is uitgebouwd, enzovoort...

Zijn er geen stappen overgeslagen bij al het plannen-maken?  Moet er geen debat met alle betrokkenen vooraf zijn?

Da's dus de beweegreden om dit Mobiliteitsdebat te organiseren.

(foto: Jan Smets)

Wie zit er in het panel?

het lokaal bestuur, Restauratie en Integratie Mechelen (RIM), de Mechelse Fietsersbond, de Bond Trein-,tram-,busgebruikers, de handel/horeca, het Mechels Mobiliteitscomité (MMC) en Vanonderuit.

Het wordt beslist een boeiende en geanimeerde avond daar in de bovenzaal van café Melaan! 

Ik heb mijn twijfels over dergelijke initiatieven. De paar keren dat ik naar bewonersvergaderingen ging, werd daar vooral in het ijle gediscussieerd en met weinig kennis van zaken. Ook werden veel niet ter zake doende onderwerpen aangeroerd.

Een dergelijk debat leiden is een huzarenstukje.

Maar niettemin veel succes er mee ! Mobiliteit is een te belangrijk onderwerp om er geen mening over te hebben.

Daar heb je géén ongelijk in Peter.  Vanonderuit was al druk bezig reclame te maken voor het debat, op de voorbije Nieuwjaarsreceptie.  Er zijn wel héél verschillende partners voor het panel aangetrokken.  En dat lijkt me wel positief.  De rest zien we wel.  Maar dat mobiliteit een belangrijk onderwerp is dat iedereen aangaat, dat staat buiten kijf...

Spijtig - typisch ? - dat er enkel belangengroepen en geen deskundigen in het panel zitten. Gelukkig wordt het debat in een café georganiseerd. Daar is cafépraat op zijn plaats.

Ik vind het ook een weinig gebalanceerd panel. Als ik tijd heb ga ik zeker eens langs.

"In 2002 verloren we in de files negen miljoen euro. Dat kostte de samenleving in België 114 miljoen euro of 460.000 euro per werkdag. De jaarlijkse milieuschade bedraagt jaarlijks enkele honderden miljoen euro. De Vlaming verliest gemiddeld twee gezonde levensjaren door luchtvervuiling."  -( uit  het ontwerp van decreet betreffende het mobiliteitsbeleid (2009))

Cafépraat? Of iets om over na te denken?

@jans: alhoewel zeker en vast RIM-leden zullen aanwezig zijn, zal RIM als organisatie niet in het panel zitten wegens ' schoenmaker blijf bij je leest '. Zoals Marc Maes het ook stelt, verdient het onderwerp een serieus debat maar dit is niet het werkterrein van onze RIM-vereniging waarvan de letters staan voor Restauratie Integratie Mechelen. Misschien is dit een antwoord op sommige opmerkingen die over het uitbalanceren van het panel gingen.

Bedankt Luc voor deze verduidelijking.

Mijn opmerking naar uitgebalanceerd dien je eerder te zoeken bij de afwezigheid van bv. een vertegenwoordiging van verkeersdeskundigen, politie, ...

Met de fietsersbond en de bond trein-, tram- en busgebruikers is er een zware oververtegenwoordiging van de lobby voor de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer.

Ik verwacht er dan ook niet teveel van, maar ik geef ze voorlopig nog het voordeel van de twijfel.