Dialect

met categorie:  Een Mechelse Conversatie ? - Foto Gimycko

Dialect verdwijnt stilaan (2500 talen met uitsterven bedreigd)

Het West-Vlaams en Limburgs zijn met uitsterven bedreigd.  Samen met nog een 2500 andere talen staan ze in de Atlas van bedreigde talen van de Verenigde Naties.

Ouders leren de dialecten niet meer aan hun kinderen, omdat ze denken dat het niet verstandig is.  Daardoor ontstaan mengtaaltjes en verdwijnen typische woorden en zinconstructies.  Elke twee weken verdwijnt er wel ergens een taal bij het overlijden van de laatste spreker ervan.

Sommige talen worden door minder dan tien mensen gesproken.


En U (En goa) ? Spreekt U nog Mechels (Sprèkte goa nog Mechels) ?

Binnenlandse Pers - Buitenlandse Pers

Staat het Mechels ook op het punt van te verdwijnen ?  Het ligt tussen die 2 bovengenoemde taalgebieden, is een onderdeel van het Brabants en wordt vermoedelijk door minder mensen gesproken als bijv. het Antwaarps.

En enkele jaren geleden was het bon ton om in een dialectclubje te zitten of lessen dialect te volgen, maar vermoedelijk zijn al die initiatieven een voortijdige dood gestorven.

Durven of mogen opa's en oma's nog wel Mechels spreken tegen hun kleinkinderen en verstaan die kleinkinderen hun grootouders nog, want vermoedelijk zijn die al lang ondergedompeld in het Algemeen (Verkavelings-)Vlaams en / of begeesterd door het Engels op TV en Internet.

De grote dooddoener van dialect is het overnemen van engelstalige woorden in onze spreek- en schrijftaal. Tot een kleine 50 jaar terug hadden we, volgens mij, een redelijk stabiele woordenschat en iedereen verstond iedereen. In het dialect daarentegen neemt men al die nieuwe engelse woorden niet over én er is ook geen vertaling voorhanden. Naarmate de oudere generaties verdwijnen en de jongeren ouder worden zullen zij hun engels brabbeltaaltje meenemen en in de plaats stellen van het dialect. Ik vind dat spijtig maar ik ga er geen zelfhulpgroep voor oprichten. De mens loopt nog steeds rond met een staartbeen maar de roep naar het terugkrijgen van een staart hoor ik toch niet meer.;-)

@ Luc :

Het Mechels zit vol met vermechelste of vernederlandste Franse woorden.  Dus morgen een dialect met vermechelste of vernederlandste Engelse woorden, misschien ?

 Ik vind zelf dat ik op dit ogenblik Mechels spreek, welteverstaan niet hetzelfde Mechels van mijn overgrootouders zoals zij waarschijnlijk ook niet spraken als hun overgrootouders, maar desalniettemin nog altijd Mechels.

Taal evolueert en zo evolueren ook dialecten, het Vlaams heeft ook een hele weg afgelegd, en ik vind het niet jammer dat we niet meer spreken gelijk in de tijd van Karel ende de Elegast.

't Is een beetje menselijk denk ik, dat willen vasthouden aan dingen van vroeger, dat idealiseren van het verleden dat zorgeloos en beter was. In werkelijkheid zijn die rotmoffen hier twee keer het varken komen uithangen, stierven mensen aan griep, had men geen ijskast, leefde men in kleine huisjes, etc, etc,...
Maar goed, niet veel aan te doen, het verleden wordt nu eenmaal geromantiseerd, en het dialect uit die zgz goeie ouwe tijd ontsnapt daar niet aan.

Klopt, maar toen kwamen we uit een franssprekende tijd en die evolutie ging veel trager dan wat we nu meemaken. Als je zie welke krachttoeren men nu in het Vaticaan moet uithalen om moderne begrippen in een dode taal als het latijn proberen te omschrijven dan gaan we dezelfde richting uit. Herinner je de sketch over de ' computercursus voor westvlamingen ': return wordt kere keer were. Dat wordt dan helemaal lachwekkend.

 Zo erg en lachwekkend als het latijn zal het ook nooit worden, het is dan ook een dode taal, en ze is helaas al heeeel lang dood, maar het is inderdaad wel een schitterend voorbeeld van dat vastklampen aan het verleden.

En dat we nu woorden gebruiken uit andere talen.. ja.. echt erg is dat niet he? 'Computer' is geen Vlaams, maar de meesten weten wel wat het wil zeggen, en dat is de eerste functie van taal, een vorm van communicatie, en de rest is een beetje folklore vrees ik, tof en plezant voor wie het interesseert, en ook niet meer dan dat.

Vroeger bleven verschillende generaties meestal in dezelfde gemeente wonen en huwden er.  Nu zwermt men uit (huwelijk, dichter bij het werk gaan wonen enz).  Het dialect zoals oudere Mechelaars dit nog kennen, is gedoemd om te verdwijnen.  Ik vind het zelfs spijtig dat mijn jongste dochter steevast ABN spreekt en ik betrap er mezelf trouwens regelmatig op dat ik  "spreike" gebruik in plaats van "klappe" en zo zijn er wellicht nog veel andere dialectwoorden die ik mettertijd verleerd ben.

T'i is ni mi wat 't gewest is en t'zal oek noet ne mi weurre gelak as't  was.

efkes tussendoor: ik vind het om te beginnen al verkeerd dat ze dialecten en talen op dezelfde hoop gooien. Er is weldegelijk een groot verschil tussen een dialect en een taal.

@katrientje: dat snap ik niet. Een dialect is toch altijd een variatie op een bepaalde taal. Aan welk verschil denk je dan?

een taal is de standaard"spraak" voor een land of een regio binnen een land (catalonië, friesland, ..), heeft gramaticale regels en is gevormd uit de daar voorkomende dialecten. Een taal staat boven een dialect. Talen worden ook onderwezen op scholen, dialecten niet omdat daar al op 5 km afstand verschil in kan zitten, terwijl een taal standaard  is voor een heel land.

Zijn het in wezen niet alle twee communicatievormen. De ene wat wijder versprijd dan de andere? Want 'het ene staat boven het andere' bwaf.. in die logica staat het Engels dan boven taal, want ha ja, door te communiceren in het Engels kunnen mensen die allemaal een verschillende taal spreken, en 20.000 km uit mekaar leven, mekaar verstaan, dus zou je daarvoor een nieuwe term kunnen bedenken, of valt Engels toch nog onder 'taal', want Engels staat dan wel erg ver boven Vlaams? 

zucht ...

het is maar hoe je het  interpreteerd natuurlijk he Christophe.

 Letterlijk? Je stelt toch zelf 'Taal is standaard voor een heel land', en daar heb je gelijk in want Vlaams stopt bijvoorbeeld even voorbij De Panne aan de ene kant en voorbij het Zwin aan de andere kan en dan tot aan Brussel, zucht. Met veel goeie wil zou je kunnen stellen dat Nederlands in theorie heel Nederland omvat én zelfs een stuk van België, maarre dan zitten we nog heel erg ver van het Engels en het Spaans. Om het Nederlands aan te duiden op de bureauwereldbol heb je ruim genoeg aan een stiftje, voor die andere 2 heb je een verfborstel nodig bij wijze van spreken. 

Dus, vandaar mijn vraag, in uw ogen, verhouden Engels en Spaans zicht tot het Nederlands zoals het Nederlands zich verhoudt tot het dialect, namelijk 'Er boven staan'? Als je de stelling letterlijk neemt en afgaat op de numerieke verhoudingen zou ik denken: Ja. Wat denk je zelf?

Talen en dialecten zelf zijn geen statische dingen. Het zeeuws-vlaams evolueerde naar het zuidaftikaans, het portugees naar het braziliaans, het engels naar alle mogelijke variëteiten naargelang het land en het frans ook, zij het in mindere mate. Nu de wereld volledid ' ontdekt ' is, is er geen plaats meer om talen te exporteren naar onbekende streken dus vanaf nu is het gewoon een afvallingskoers. Voor mijn part spreekt men binnen enkele duizenden jaren nog slechts een soort koeterwaals ofte jibberisch. Op dit ogenblik vind ik het gegeven nog niet stress-verhogend ( of moet ik zeggen spanning-verhogend ;-) ).

Even ter informatie.

De volgende dialektles is aanstaande zaterdag 28 februari om 14 uur in de oude stadsfeestzaal in de " Koeistraat " (F.de Merodestraat).

Allen daarheen om uw mooi Mechels bij te schaven.

De Koeistrèt dus ..   :-)

@Christophe: In die optiek is het Engels de Lingua Franca, een taal die iedereen (sic) verstaat ...

effe de volgende stelling en commentaren eens lezen:

http://taalschrift.org/discussie/004261.html

Heel veel is daar al gezegd en geschreven.

 

 @Peter:

Dus: dan hebben we in oplopende volgorde van grootsheid: Dialect, Taal, Lingua Franca.

Wat doen we nu met de dode talen?

:-))

@ Christophe :

De Dode Talen dienen nu nog enkel voor de Namen van Nieuwe Medicijnen of de Namen van nieuw ontdekte Dierensoorten.

Da's waar, ge hebt gelijk. 

Das Sjust Gim ...

@ Peter :

Dit is effe Off-Topic, maar zou een Dode Taal ook niet kunnen gebruikt worden om een computer te laten leven / werken ?

Een bepaalde macro (een opeenvolging van handelingen binnen een programmeertaal) wordt vaak gebundeld onder een naam en er wordt dikwijls naar verwezen na een If / Then-of True / False-commando.  De naam van zo een macro is meestal één woord of een combiné in één woord (bv StartFeatureFoto of zoiets).  Misschien kan hier een "Dode Taal" gebruikt worden.

Meer ken ik er niet van, maar geregeld bekijk ik wel eens een PageSource van een webpagina, om te zien hoe het geheel is opgebouwd, en zie ik zulke dingen staan.  Misschien een extra kans om, naast de medicijnen en de nieuwe diersoorten, de dode taal te laten verderleven.

@gim: probeert dat nu eens in 't mechels te zeggen! LOL

@ Luc : Hahaha...

:-D

Ik dacht dat de volgende dialectles op 28 maart was en niet 28 februari.

Mij verbeteren als dit niet juist is.

@Luc, 'k zallek-ik et is probeire

Da's efkes Off-Topic, ma zou 'n doe taal oek ni kunne gebreukt weurre vè ne compjoeter te late leive/ wèrreke?

Nen bepeulde makrou ('n oepienvolgin' van andelinge binne 'n programeirtaal) weurt dikkels gebundeld onder ne naam en er weurt dikkels verweize na-j-e IF/Then-of True.... commandou.  De naam van zoe ne makrou is miestal ie wourt of 'n combinaasse in ie wourt (bevourbeld .... of zoeëet)  Messchin kan ee een "doe taal" gebreukt weurre.

Mier kennek er ni van, ma gereigeld bezeen 'k wel is 'n Page Source  webpagina, vè te zeen oo da-d-alles is oepgebaot, en zeenek zoe-j-en dinges staan.  Messchin een extra kans oem, neust de medicamente en de neef biestesoute, de doe taal te late voutleive.

@roger: onder het motto ' alles kan beter ' gaan we de 'If/then' instructie vermechelsen naar 'As/da '. Het liedje ' Asda me toffe joengens zèn .... ' komt dan eigenlijk van ' If/then we are smart guys ';-)

Zo'n dialectles lijkt me wel wat.
Hoe gaat dat in z'n werk ?

Ik denk ook dat de volgende les op 28 maart is, want ik heb dat genoteerd voor een korte interventie. Nu terug over het onderwerp. Helaas is dialect zoals we nu spreken gedoemd te verdwijnen. Dialecten, maar ook taal, maar ik beschouw het dialect wel als een verschijningsvorm van een taal - zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het oude dialect van onze ouders/grootouders was sterk onder de invloed van het Frans: denken we even aan een "hullemarchand" ( kolenhandelaar - marchand d'houille) dat in een latere generatie al werd veranderd in "koulenboor" - kolenboer. En dat zal zo blijven veranderen. Ondertussen is er de invloed van onze hedendaagse lingua franca, het Engels. Niks aan te doen, alles evolueert en de geleerde talenprofessor mag doen wat hij wil, er is geen lievemoederen aan. Mag ik even wijzen op die verschrikkelijke verkrachting van het Nederlands bij de naamgeving? Hij HEET Karel en niet hij noemt Karel.  Een insluipen van West-Vlaams en dat tot in Nederland toe, waar het trouwens ook een zootje is op taalgebied. Praktisch iedereen die ik ken maakt die fout en op radio en TV wordt dat vlotjes gebezigd ondanks taaladviseurs e.d. De meeste dialecten glijden af naar het "verkavelingsvlaams" maar dan met en eigen accentje. En eerlijk gezegd, ik maak me daar minder druk in dan de meeste taalgeleerden, want dat is nu eenmaal normaal en menselijk en dat gebeurt ook in alle andere talen. Ik wel nog even uitzondering maken voor het Frans, maar die taal is sinds eeuwen nauwelijks geëvolueerd. En de académie française beschermt de taal met eigen alternatieven. Iets wat hier nauwelijks lukt. (hoewel - gebruik dan toch eens apenstaartje ipv @) Maar misschien is onze zwakte wel dat wij wel andere talen verstaan en ondertitelde anderstalige films enTV series hebben (waarom ondertitelt men Nederlandse series en viceversa trouwens? - Doen ze niet op BBC!  En Nederlands en Vlaams en Hollands verhouden zich tot elkaar zowat als Engels en Amerikaans Engels!) Daar moet men in Wallonië en Frankrijk ( ook Italië, Spanje, Duistland en weet ik nog waar?) niet van horen. Dus krijg je automatisch daar minder “contaminatie” dan wij.

Om te besluiten : alhoewel ik teer op mijn vrij goede dialect spreken in de "plezante wandeling" en ik mezelf regelmatig betrap op automatisch dialect spreken, ben ik voorstander van een standaardtaal en dat is voor mij het Nederlands. En die taal mag gerust een streekaccentje hebben hoor.

En Gymicko : Antwerps is geen apart dialect. Net zoals Mechels, Liers, Leuvens, Bredaas, Vilvoords etc...is Antwerps gewoon een vorm van het Brabants dialect. Dat die van de koekenstad dat soms tegenspreken zegt meer over hoogmoed dan kennis van zaken, maar die hoogmoed mag ons van Sinjoren niet verwonderen. :-) 

 

Beste Meneer Perdieus

Ik ben Katleen Colpaert en werk bij het Cultuurcentrum Mechelen. Ik sta in voor de verhuur van de oude stadsfeestzaal in de Merodestraat.

Om vergissingen te vermijden, wil ik u er graag op wijzen dat er aanstaande zaterdag 28 februari GEEN DIALECTLES zal plaatsvinden. De zaal is namelijk verhuurd aan de toneelvereniging Cie.Parallax.

Op zaterdag 28 MAART wordt de zaal echter wel gebruikt voor een activiteit die het behoud van het Mechels dialect nastreeft. De activiteit start om 14u en duurt tot ongeveer 17u.

Vriendelijke groeten

Katleen Colpaert, administratief medewerker, Cultuurcentrum Mechelen.

015 29 40 03 of katleen.colpaert@mechelen.be

 

 

 

 

Rudi, in NL heb je ook nog het verkeerd gebruikte kennen/kunnen en liggen/leggen, en - net als hier trouwens -  het groter/kleiner/dikker/dunner/duurder/..... als/dan  dat ook zo graag en véél verkeerd wordt gebruikt. Ergerlijk.

Ik heb trouwens geen usb-stick maar een computerstokje. Benoeming ontstaan door migraine, maar in de familie nu wel al helemaal ingeburgerd.

En toch NOEM ik Kathinka, en HEET ik niet zo, maar dat terzijde ;-)

Er is een groot verschil tussen omgangstaal en radio- en tv-taal.
Als je in de gewone Nederlandse omgangstaal al eens van de regeltjes afwijkt, zal niemand zich daaraan ergeren.
Iemand die presentaties verzorgt in zalen, op radio en tv, moet ten allen tijde correct Nederlands praten.
Een acteur daarentegen moet zich inleven in zijn personage en mag dus gerust dialect praten.
Ik erger me nog steeds aan het feit dat de criminelen in Flikken of Aspe altijd algemeen Nederlands praten.
Dat komt onecht over, want een doorsnee crimineel uit zich in het dialect.
Kortom, voor alles is er een tijd en een plaats.
Zelf heb ik een hoogste onderscheiding dictie behaald, maar toch spreek ik gewoon op straat mijn dialect, tenzij de ander mij in het AN aanspreekt.
Taal is een communicatiemiddel en zolang we mekaar verstaan is er hoegenaamd geen probleem.

@Jan Goovaerts : en zouden pakweg witteboordcriminelen misschien geen AN spreken?  Ik vraag me af wat dat er mee te maken heeft en vanwaar je de wijsheid haalt dat doorsnee criminele enkel dialect spreken?

Mij stoort me nog het meest dat sommige mensen nooit de moeite doen naargelang de omstandigheden  over te schakelen worden naar AN ipv dialect. (als ze het al kunnen uiteraard) Behalve diegenen die denken dat hun dialect wel door iedereen zal verstaan worden en die wonen zo'n 25 km van hier. Maar waar maken we ons druk over. Ik heb vandaag diverse Kees-Modalen horen vertellen over het vliegtuigongeluk bij Schiphol en dat was ook niet je dat.

Eigenlijk, heb ik echt veel moeite om mij iemand voor de geest te halen die AN spreekt, buiten de leraar nederlands van het middelbaar.

Iedereen die ik ken en ooit gekend heb spreekt Vlaams ( verkavelingsvlaams ) en dat gaat van vrienden over familie tot gezin, van arbeiders overbedienden over ingenieurs tot bedreifsleiders, die praten allemaal Vlaams.

Rudy, nu serieus:
Kun jij werkelijk a.n. spreken?
Maakt ge u daar werkelijk druk in dat iemand dat niet kan?

@ Jan Goovaerts: ik erger me anders dood aan zogenaamd "geschreven spreektaal in dialect"  Niet dialect, maar in de trant van "en dan hemme we da gedaan en dan zen ik na hie gekome veu ni te vergete ... " enzovoorts. Zie eens op fora waar nogal wat jongeren zitten, je bent een uur bezig met hun post te ontcijferen!  Het is niet verwonderlijk dat het geschreven AN zo verschrikkelijk achteruit gaat!

Vanavond De Kolderbrigade met Gaston Bergmans en Leo Martin (Antwaarps Dialect) en Romain Deconinck (Gents Dialect).

http://www.mijnwoordenboek.nl/regio/Gents

@Katrientje : Daar geef ik je 100 % gelijk in.
Dialect is iets dat gesproken wordt en niet geschreven.
Je ziet dat hier dikwijls op de blog en voor één zinnetje valt het nog mee, maar meer is teveel.
Dan doe ik meestal de moeite al niet meer om het te gaan ontcijferen.
De jeugd gebruikt bovendien ook nog eens een sms-taaltje dat helemaal irritant is en ik twijfel of het bevorderend is voor hun geschreven Nederlands.
 
@Christophe : Mijn en waarschijnlijk ook jouw generatie spreekt nog vrij goed het Mechels (of een ander) dialect, maar de jongere generatie is veelal overgestapt naar het AN, of naar een tussentaaltje, dat toch al een heel eind van het dialect afstaat, vind ik.
 
@ Rudi : Ik had het over de gemiddelde crimineel die opdraaft in de TV-feuilletons.
Daar voert men geen witteboordcriminelen op, maar eerder de echte straatboef.
Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt : "pas op hé vriend, want ik ga je een dreun op je gezicht geven".
Het is eerder : "pas oep hei joeng, of ik slaag oep a bakkes" (Sorry Katrientje :-)
Alle ministers en politiekers spreken schoon Vlaams, dus daarin klopt je stelling wel.
Ik ken ook advocaten die dialect spreken, wat mijn stelling dan weer onderschrijft :-)
 
Ik heb destijds het geluk gehad een leraar Nederlands te hebben die enorm gebeten was op een perfecte Nederlandse uitspraak.
Zo was het geen vis, maar een ves.
Toen vonden we dat natuurlijk belachelijk, maar na mijn cursus dictie aan het conservatorium, was ik die man geweldig dankbaar voor de voorsprong die ik had op de anderen, dank zij zijn beroepsijver.
 

 Een 'ves'? Verklaar u nader..

Christophe, dat heeft te maken met de stand van de mond. Veel mensen spreken binnensmonds, hun spieren bewegen nauwelijks. Let maar eens op zangers van (grote) koren, die zijn precies allemaal een geeuw aan het onderdrukken. Daar leren ze namelijk hoe de mondspieren te gebruiken voor de "perfecte" uitspraak.

Jan Govaert: echt dialect heb ik moeite mee om te lezen, maar dat lees ik wel graag, omdat het dan voor mij iets makkelijker te begrijpen is dan wanneer ik het hoor ;-)  Ik bedoelde meer het verkeerd geschreven, slordig uitgesproken "taaltje" dat jongeren bezigen.  

 Euh.. ja, en wat heeft een vis, of een 'ves' te maken met de stand van de mond?

Of bedoelt Jan ves in de zin van vers, vès, zoals in ne vesse vis, is het dat?

nee, als je je mondspieren niet /nauwelijks gebruikt spreek je de klinkers "plat" uit. Als je overdrijft gelijk in veel van die koren (geef toe, het zijn toch net vissen op het droge he! allez, vEssen .. ;-)  )  spreek je de klinkers helderder uit.

Alleen ves ipv vis ... vind ik maar iets heel raar. Daar heb ik nog nooit van gehoord (zelf ook op zo'n koor gezeten, aan elke repetitie ging een half uur spraakkunst vooraf.)

Nee hoor Christophe, als je een echt correcte uitspraak wil gebruiken, moet je de i-klank uispreken als een bijna e-klank.
Een vis wordt dan een ves :-)
Dan zit je natuurlijk in een doorgedreven voordracht- en poëziedictie die eerder neigt naar het bekakte Nederlands.
 
@Katrientje : In praktijk wordt de soep nooit zo heet gegeten als ze ......
Op een dictie-examen moet je alle klanken een beetje overdreven uitspreken, maar in praktijk ben je verplicht om alles een beetje af te zwakken.
De regeltjes van de kunst veranderen ook regelmatig.
Zo werden met een huig-R vroeger nooit aangenomen bij bvb de VRT, terwijl het nu wel kan.
In de jaren 60 moest je elke letter duidelijk uitspreken, terwijl je nu de eind-N van werkwoorden best niet meer uitspreekt, enz.
Ik heb mijn dictielessen 15 jaar geleden gekregen en die "ves" is geleden van 1975, dus ondertussen zal er weeral een heleboel veranderd zijn.

Jan, ik ben van een iets jongere generatie, en dan nog in NL opgegroeid, misschien inderdaad daarom ;-) 

Ik zal Jan bijtreden, het verschijnsel ' ves' was me vroeger niet onbekend. In het college kregen we dictie van Mandus De Vos ( voor zijn Verastenhove  - jaren ) en daar is me het verschil tussen de verschillende i - klanken duidelijk gemaakt. Spijtig genoeg waren wij op een leeftijd aangekomen dat al dat verhevene aan ons voorbij ging.

@christophe. Ja ik kan goed AN spreken, maar enig verkavelingsvlaams is daar wel ingeslopen. In Nederland vonden mijn klanten dat ik "beter hollands sprak dan wij" (sic) en aan de telefoon werd al eens gevraagd of ik een Nederlander was. Ik heb ook dictie gehad in de zestiger jaren in Scheppers van een prof dictie die we de "gazette" noemden omdat hij altijd "ga zitten" zei met die e van de "ves". Ik zwijg dan nog over " de katafalk was zwart gelakt" die diende om de Mechelse a, die net niet zuiver genoeg is, in tegenstelling tot wat de meesten denken. Dat heb ik ondervonden aan de univ. ( slechts één jaar, maar toch een goede basis Germaanse ..) Mechelse klinkers zijn te scherp over het algemeen. Je moet dus wat moeite doen om goed uit te spreken, zoals hierboven geponeerd  en dat maakt nu juist het verschil. Respect voor je taal. Zoals je voor veel dingen respect moet hebben. En het spijt me maar mensen die in bepaalde omstandigheden (dus ik heb het nu niet over cafépraat) die moeite niet kunnen of vooral niet WILLEN doen, staan bij mij niet hoog aangeschreven. 

Rudi, kan ik me goed voorstellen, zeer weinig Nederlanders spreken correct. Soms gaan mijn haren gewoon recht staan als ik ze bezig hoor. Maar dat heb ik evengoed met Vlamingen hoor, je moet me maar eens horen tegen de radio/tv om nieuwslezers/presentatoren te verbeteren ;-)

 @Rudi: Okayyy,

En los van het feit dat wat mij betreft iedereen zelf mag kiezen waar ze respect voor hebben, heb je nooit zo eens het gevoel gehad van: Er zijn misschien mensen op de wereld die minder geïnteresseerd zijn in de dingen die in mijn wereld belangrijk zijn?

Allez, kan je daar inkomen dat dat even vreemd kan klinken -voor mezelf bijvoorbeeld- als een garagist die zegt 'Mensen die niks van mekanik kennen en die er ook de moeite niet voor willen doen, die niet genoeg respect voor hunnen auto hebben zoals ze voor veel dingen respect moesten hebben staan bij mij niet hoog aangeschreven'

Niet iedereen heeft dezelfde kwaliteiten en talenten, en gelukkig maar, want moest iedereen een talenknobbel hebben en slecht zijn in wiskunde.. we zouden hier schoon staan me dunkt.

Soit, ik zal dan maar stellen dat gij groot gelijk hebt in uw wereld, en ik zal groot gelijk hebben in mijn wereld, ik denk dat dat het beste en het veiligste is :-))

Christophe, je hoeft niet ergens veel van af te weten om er respect voor te hebben hoor.

Ik ken niks van automechanica, om bij jou voorbeeld te blijven, maar ik mishandel daarom mijn wagentje nog niet!

Als je ziet dat 15-16-jarigen bv  "blau" of "root" schrijven, massaal d/t/dt-fouten maken - en dan bedoel ik niet de bij iedereen wel eens voorkomende "slip of the keyboard" - en meer van zo'n soort fouten, dan is dat geen gebrek aan kennis - tenzij ze nooit op school zijn geweest - maar een gebrek aan interesse, wat dus inderdaad een gebrek aan respect is.

"slip of the tongue keyboard" van ons Katrientje

mogen we toch wel toevoegen aan

het Lijstje BlogQuotes voor de Eeuwigheid, niet ?

:-D

Voilà, en nu zijn we der: ' Ik ken niks van automechanica, maar ik mishandel daarom mijn wagentje nog niet! ', maw: je kent er niks van, dus zelfs al mishandelde je je wagen wel, dan zou je het zelf nog niet eens weten.
Voor mij geldt dat ook voor iemand die het verschil tussen heten en noemen niet kent, of iemand die het verschil tussen druk of spanning niet kent ( fysica ), een eik of een beuk niet kent ( biologie ), etc etc..

Het zou wel fantasties overkomen moest ik hier zeggen dat ik in alles geïnteresseerd ben, maar dan zou ik een huichelaar zijn, dus ga ik dat niet doen. Integendeel, er zijn een heleboel dingen die mij niet interesseren, om een concreet voorbeeld te geven: het kaartspel.
Zo, het kaartspel interesseert mij niet, en eerlijk gezegd heb ik daar ook niet bepaald respect voor, doe ik de kaartspelers nu onrecht aan? Doe ik kaartspelers nu tekort met mijn gebrek aan respect? Ik denk het niet he? Volgens mij zal het de kaartspelers aan hun reet roesten wat ik van hun bezigheid denk, net zoals het mij worst zal wezen of het mensen interesseert wat ik doe of niet doe, of er respect voor hebben.. boaf.. dat is nu niet echt een leegheid die dringend moet gevuld worden.
Respect reserveer ik voor mijn gezin, familie, vrienden en nog een paar mensen, en neen, zonder dt fouten kunnen schrijven of stoppen voor een rood licht zijn voor mij geen waardige criteria. Sorry

In den tijd heb ik ook nog kinderen geweten die dergelijke fouten maakten, maar die maakten dat soort fouten op alle vlakken, en dat had niks te maken met een gebrek aan respect of interesse hoor, die waren gewoon te dom of te zot om te kunnen volgen, punt.
Zou die hun aantal zo gegroeid zijn?

En buiten de quote voor de eeuwigheid van Katrientje: ze heeft perfect neergeschreven wat ik zelf zou gerepliceerd hebben. Een beetje moeite doen om het zo correct mogelijk te spreken en/of te schrijven is niet verkeerd. Helaas stel ik vast dat men al te makkelijk de fout zelfs als regel aanvaardt. Kan niet. Vroeger was er een sociale bovenlaag ( en begrijp me nu niet verkeerd, ik beschouw me niet als een vertegenwoordiger daarvan) die de toon aangaf en de maatstaf opstelde. En de "onderlaag" probeerde die te volgen. Men spiegelde zich aan een beter  (?) voorbeeld. Vandaag is het helaas net het omgekeerde. En daar heb ik het moeilijk mee. Zo simpel is dat. Probeer te minste met de mogelijkheden die je hebt: Dat is misschien moeilijker, maar moeilijk gaat ook en is meestal de weg naar succes. Lees daarover maar eens in interviews met geslaagde mensen. Die zijn meestal zo ver geraakt  door op hun tanden te bijten en moeite doen. Ik krijg het vliegend heen en weer van mensen die bijvoorbeeld geen Nederlands kennen omdat het zo gezegd te moeilijk is. Sorry, onaanvaardbaar voor mij, zeker niet voor jongere mensen. Waar en wil is is een weg, weet je wel.

@Christophe : je antwoord was er voor mijn interventie.  Of dat aantal dommen of zotten gegroeid is? Denk ik niet, maar het aantal gemakzuchtigen alleszins wel.

@ Rudy :

"Je wordt..." en "Word je..." blijven natuurlijk de klassieke instinkers !

 @Rudy: Tja, erg gefixeerd op dat nederlands moet ik zeggen, en dan meerbepaald een fixatie op de fouten die mensen in dat nederlands maken.

Sorry, ik fixeer me toch liever op de kwaliteiten ( op welk vlak dan ook ) van mensen, niet op hun gebreken ( op welk vlak dan ook )

Om het met een concreet voorbeeld te illustreren: een familielid van mij is twee weken geleden aan z'n hartstreek geopereerd. In Aalst. De chirurg sprak eerder 'Oîlsjters' dan nederlands tijdens de consultatie, hetzelfde kan gezegd worden van de kinesiste. Operatie geslaagd, revalidatie een succes, jong, en dat allemaal in het plaatselijk patois.. straf he?

I rest my case en om in het engels verder te doen: let's agree to disagree: Ik heb gelijk, maar trek het u niet aan, want gij hebt ook gelijk.

SJust Christophe :-)

 Vwala sé, alleman geloak en veu de rest zjatte en talloere :-)

@ Gymicko : klopt dat is een instinker, maar daarmee bewijs je mijn stelling. Je moet af en toe opletten met wat je schrijft ( of zegt ) en eventjes nadenken. Je moet dat in het NL doen met o.a. de zogenaamde DT regel ( alhoewel die niet bestaat, het is eigenlijk de T regel  - stam met of zonder T, weet je nog wel?) en ook met de de D of een T in het verleden deelwoord. Maar hiervoor bestaan enkele eenvoudige "ezelbruggetjes". Voor "dt"  het truukje met "ik drink nooit t"  enzovoort en voor het deelwoord, gewoon de verleden tijd uitspreken. Dan  hoor je d of t en klaar is kees. Wat je instinker betreft: daarvoor is het het meest opletten, gewoon het onderwerp zoeken. En echt, ik maak ook wel eens een fout in deze regels hoor, gewoon even niet opletten en voor die instinker moet ik steeds alert blijven en checken, maar ik doe dat dan ook. Voor de rest is het wel miserie. K of C, hoofdletters, tussen - n en andere verbindingsstreepjes zijn ook voor mij een probleem, wegens te veel veranderen. Maar ik probeer mijn taal zo correct  mogelijk te schrijven. Noblesse oblige :-)

Maar zand er over. Als ik de kemels zie die b.v. Franstaligen maken dan zitten we zeker niet slechter, maar hun grammatica is wel een stuk ingewikkelder.

 

Schuilt er, ergens, in de Rudi een (Oud-)Leraar Nederlands ?

:-)

Gelukkig bestaat de Taalpenning niet meer.  Dat object had niks te maken met Geldzaken en diende niet als straf voor fouten tegen de Nederlandse Taal.  Maar het was wel een strafelement als er... Nederlands werd gesproken.

Daarom moeten we godverdomme trots zijn op wat we hebben en liefst dit (taal)erfgoed nog een beetje juist gebruiken ook, want er is al genoeg met ons gelachen geweest !

gym, zet er een werkwoord zonder d of t in de plaats, bv jij loopt, loop jij, simpel toch?

Christophe, je hoeft geen mecanicien te zijn om te weten dat je af en toe je olie eens moet checken, waterniveau controleren, gebarsten lampekappen moet vervangen om er geen vocht in te krijgen, etc. Net zo dus met taal, je hoeft geen Neerlandicus te zijn om te weten wanneer je au of ou schrijft, of d, t, dt, enz., dat is BASISkennis, lagereschoolkennis.

@Gymicko: niks oud leraar Nederlands, wel veel interesse in taal en één jaar Germaanse. En raar hoe ik instem met Katrientje, ik gebruik net hetzelfde truukje als zij om te weten of ik een d of dt schrijf in een zin

 Katrientje, ik ga mezelf herhalen: "let's agree to disagree: Ik heb gelijk, maar trek het u niet aan, want gij hebt ook gelijk."

Laat 100 mensen een lijstje maken van wat volgens hun iedereen "toch zou moeten weten" en je krijgt 100 verschillende lijstjes, en van die 100 zullen er wel 90 pretentieus genoeg zijn om te denken dat hun interesses wel op die 99 andere lijstjes zullen staan. Ik hoop dat ik 1 van die 10 kan zijn of worden die dat niet doen, dat zal wel lukken, tot nu toe heb ik niet het gevoel dat de nulmerediaan door mijn gat loopt.

Onze standpunten liggen wat ver uit mekaar vrees ik, we gaan mekaar nooit kunnen overtuigen.

En voor zij die graag ne Mechelaar willen bezighoren in het Leuvens Dialect moeten morgen om 10h30 de misviering gaan bijwonen in de Abdij van 't Park in Heverlee, want daar draagt onze Dirk De Gendt de Missa Lovianiensis op.

Hier den artikel en nu nog de hele Geloofsbelijdenis in 't plat Mechels.

:-D