Verzet

met categorie:  Merodestraat tijdens de Oorlog

In mijn rubriek Loze Straatjes ? leg ik een aantal straatnamen voor, die niet direct gekend zijn bij de doorsnee Mechelaar en vraag ik hem (of haar) om deze straten en straatjes te situeren zonder gebruik te maken van Kaarten of GoogleMaps.

En de namen zijn wel kleurrijk, maar ook niet direct (door de doorsnee Mechelaar) te plaatsen in de Geschiedenis van Mechelen.  En omdat sommige straatnamen mijn nieuwsgierigheid prikkelden, ben ik effe wezen googlen.   Sommige namen heb ik kunnen situeren, maar andere namen geven weinig informatie :

Jeanne Hellemansstraat is gegeven ter ere van ene Jeanne Hellemans, die een meer dan verdienstelijke rol heeft gespeeld in het tot stand komen en dagelijks beheer van het oude Sint-Elisabethsziekenhuis op de hoek van de Stassartstraat met de Van Hoeystraat.  Dus, dat is met deze opgehelderd.

En ook de Kurassiersstraat was niet zo moeilijk om te vinden, want na deze zoekterm in Google te hebben ingevuld, kwam volgende verklaring te voorschijn.  En als je dan effe de Engelse versie erbij neemt, kom je nog een pak meer te weten.

Doch de namen Elisabeth Desoleil en Martha Somers geven weinig informatie na een Google-speurtocht.   En enkel uit deze link kan ik afleiden dat zij, vermoedelijk als jonge vrouwen, actief zijn geweest in het Verzet tegen de Duitse Bezetting in Wereldoorlog II in en rond Mechelen.

Ik heb er het boek Mechelen in de Tweede Wereldoorlog eens bijgehaald van Sabine Deboosere, maar in de Noten, achteraan in het boek, duiken deze namen niet direct op.

Weet iemand van de Bloggers meer aangaande deze materie of over deze (vermoedelijke) 2 vrouwelijke verzetsmensen ?

Die twee vrouwen, Martha  Somers en Elisabeth Desoleil waren beide jonge verzetsvrouwen.  Ze stierven op 21-jarige leeftijd in gevangenschap...

Martha is een ver familielid van onze burgemeester.  Ze was onderwijzeres in het Koninklijk Lyceeum (daar kan je voor haar nog een gedenkteken aantreffen...).  Ze werd in '44 aangehouden door de Duitsers als lid van de inlichtingendienst S.R.A.  Vermoedelijk werd ze verklikt.  Ze overleed in het Oostenrijkse Mauthausen na een bombardement van de geallieerden.

Het vroegere gemeenteraadslid Gusta Tys-Smets, ijverde er voor om twee nieuwe straten naar deze twee jonge vrouwen te vernoemen.

Aan de papierberg in de goot te zien, is zopas de reclamestoet van de ronde van Frankrijk voorbijgekomen..... en die Duitser met zijn fiets had blijkbaar geen verzet!

Maar serieus nu! Beide jongedames waren vriendinnen van mijn mama-zaliger en er zou van verklikking geen sprake geweest zijn! Wel bleek in Muizen een ex-officier van het ABL in het bezit gevonden van een naamlijst waarop tal van jonge "Leopoldisten". Er zou een en ander aangedikt geweest zijn, wat tot de aanhouding en deportatie van deze personen heeft geleid. Wie de "aandikker" of "drukdoener" van het moment was , weet iki niet meer. Een zaak staat echter vast: dat namenlijstje heeft heel veel treurnis teweeggebracht in veel Mechelse families....

 

Een Word-documentje op het internet geeft misschien een meer klare kijk op het leven van Martha Somers :

Historische achtergrond bij 15 generatie Somers te Mechelen

Martha, Augusta, Maria SOMERS werd te Mechelen geboren op 13.09.1923.  Haar vader Andreas Somers, geboren te Mechelen op 19.05.1891 was de kleinzoon van Guillielmus Somers (gedoopt in de St.-Romboutskerk te Mechelen op 14.05.1786).  Een andere kleinzoon van Guillielmus Somers was Karel Hendrik Somers geboren te Mechelen op 04.05.1848.  Karel Hendrik Somers is de overgrootvader van Joos Somers.  Martha Somers was onderwijzeres.  Ze behaalde haar diploma aan de Rijksnormaalschool te Laken.  Ter ere van Martha Somers werd haar school “Martha Somers Instituut” genoemd.  Ze was onderwijzeres aan het Koninklijk Luceum te Mechelen en woonde in de Donkerlei 53 te Mechelen.  Op 31.03.1944 werd ze door de Duitse bezettingstroepen aangehouden als lid van de inlichtingsdienst S.R.A. lijn Bayard.  Vermoedelijk werd ze verklikt.  Ze werd te Antwerpen gevangen gehouden tot 18.04.1944 en werd vervolgens overgebracht naar de gevangenis van St.-Gilles waar ze opgesloten bleef tot 18.08.1944.  Ze werd daarna opgesloten te Ravensbruck vanaf 30.12.1944.  Overgebracht naar Mauthausen (Oostenrijk) overleed Martha Somers op 20 maart 1945 tijdens een luchtaanval van de geallieerden op de spoorweg Anstetten-Mauthausen, toen gevangenen er op dat ogenblik onder dwang  bezig waren met herstellingswerken.  Als nagedachtenis werd er in het Mechels Koninklijk Lyceum een gedenkmonument voor Martha Somers opgericht.

 @ Eddy,dien Deuts mè zoane velo lag volges moa in de Baron Michel.Zoa dié na de met gewest zen ?

Die foto met die duitsers,is dat niet de KATHELIJNE STRAAT ?

@ Louis : Nop !

Achter de soldaat met fiets ziet ge de Groete Mèt en het Schepenhuis !  De rij soldaten lopen echter wel door de Katelijnestraat (voorkant boek Sabine Deboosere).

Nee, Louis, dat moet de Merodestraat zijn hoor...

 Gim, ge maakt het voor Louis toch moeilijk hé.

Het kaft van het boek van Sabine toont de Hoogstraat volgens mij, Gim.  Let op het torentje van huis Den Duytsch op de Korenmarkt.

Ik denk dat ge juist zit, Jans ! 

Met het hoekhuis waar nu bakkerij Mens is en ernaast de Witte Gekroonde Leeuw.

 @ Jans en Gim,

                              reed er in de Hoogstraat 'n tram ?

@ GL :

Ik heb er het boek van Sabine Deboosere nog eens bijgehaald en op de foto, op het voorblad, zie je duidelijk dat er in de Hoogstraat 2 rijen sporen liggen.  Vermoedelijk tramsporen, zoals ge hier aanbrengt.

@ GL: er reed zéker een tram in de Hoogstraat.  Namelijk lijn 3 om in detail te treden.

(info: 'Mechelen op wielen' van Werner Devroey.)

In de poëzie van mijn Moeder vind ik nog een héél mooie tekening met bijhorende tekst van Elisabeth Desoleil, jammer dat ze zo moest heengaan.....verklikking, dedju!

@ Gim

In het boek "Systematiek en Willekeur" van auteur Patrick Moreau zijn deze dames terug te vinden (blz. 137 - Elisabeth Desoleil en blz. 140 Martha Somers)

Elisabeth Desoleil was ook de zuster van de gekende pianist-uitbater van Brasserie Derby in den Bruul. Met name José Desoleil.

Het dichtstbijzijnde overblijvende familielid van Martha Somers is Rudi Somers - lid van het Mechelse brandweerkorps. Hij was samen met zijn broer Jackie aanwezig, enkele jaren geleden, op een plechtigheid die in Mechelen plaatsvond ter ere van beide dames

  

Voor zij, die een gezicht willen hebben bij de namen van deze 2 dames, kunnen even in het artikel hierboven de link aanklikken en op de website even de namen opzoeken.  Dan krijg je er ineens een foto bij.

Just2letUknow

En hier een link naar het boek Systematiek en Willekeur van auteur Patrick Moreau.

Guy,Ik wil den 2d foto bedoelen,Ik weet wel dat  dit de Groete met is op den 1st foto,Maar hoe langer ik naar de 2d foto kijk, ben ik meer en meer overtuigd dat dit de Kathelijne Straat is dicht  tegen den Huygebaert,

 Lowitje, als Jans gelijk heeft dan zeg ik het ook.Ik ben het vandaag nog eens gaan checken en inderdaad het torentje is nog steeds zichtbaar boven de daken..Ik kan me helaas niet meer herinneren dat in de Hoogstraat een tram reed en dan nog wel op twee sporen.Ja dan moeten we natuurlijk niet twijfelen en hem terughalen.Kunt ge het u voorstellen ?

De tweede foto is met zekerheid de Hoogstraat. Jans heeft het bij het rechte eind.

Wel ,als de Jan hetzegt zal ik er mij maar moeten bijleggen,ik wist niet meer dat er trams in de Hoogstraat reden,het is zoo lang geleden,maar ik moet toegeven dat het NIET de Kathelijnestraat is,want  de tram sporen liggen op de verkeerde kant, Sorry Jan.

@Louis, ik heb vroeger aan de Brusselpoort gewoond en er reed inderdaad een tram door de Hoogstraat :  de 3 en de doorstreepte 3.  Die reden door de Leopoldstraat, langs de Van Benedenlei en draaiden dan rond de Brusselpoort de Hoogstraat in.  Op 21 december 1952 reden ze hun laatse rit.

Het "witte" hoekhuis rechts in de achtergrond was in de jaren 50 de bakkerij Meskens op de hoek van de Milsenstraat,

Bedankt Roger ,maar gelijk ik reeds gezegt heb,het is allemaal zoolang  geleden ,en daar is zooveel verandert,Nogmaals bedankt,Roger,groetjes. PS wij hebben verleden nacht wat sneeuw gekregen,niet verschrikkelijk veel,maar genoeg om sneeuw te scheufelen.Bye.Louis