Nederlands ...

met categorie:  

(Bron Nieuwsblad)

MECHELEN - Een op de vijf kinderen in het Mechels basisonderwijs spreekt thuis geen Nederlands. 'In vergelijking met drie jaar geleden is dat zes procent minder, maar het aantal blijft toch hoog', zegt Marc Hendrickx (N-VA).

(Foto Peter Meuris)

Een juiste verklaring waarom het aantal anderstalige kinderen is gedaald, is er voorlopig niet. 'Met 1.816 kinderen op een totaal van 8.746 blijft het aantal wel hoog', zegt Marc Hendrickx. (...)

De cijfers zijn bekendgemaakt door Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A). Hij wijst er meteen op dat een vergelijking met voorgaande jaren moeilijk te maken is omdat een aantal vragen anders gesteld werd. Van vijf procent van de leerlingen is het niet duidelijk of ze thuis Nederlands dan wel een andere taal spreken.

'Het is allemaal relatief', meent Veerle De Vos van de HAM-basisschool. 'Wij hebben hier op onze school 43 verschillende culturen, bijna negentig procent van onze kinderen is van vreemde origine en ruim tachtig procent spreekt thuis geen Nederlands. Tenminste, niet met de ouders. Ongeveer de helft spreekt wel Nederlands met broers en zussen. Een andere taal spreken thuis hoeft geen probleem te zijn, het is juist een rijkdom voor de kinderen. (...)

Veel andere 'thuistalen' betekent dat de school extra investeert in de Nederlandse lessen. 'Voor ons is elke les een taalles', zegt Veerle. 'En het resultaat is ernaar. Onderzoek van de universiteit van Leuven heeft uitgewezen dat een deel van de concentratiescholen, ik spreek liever van wereldscholen, zeer goed scoren wat de talenkennis betreft. (...)'

'Met 1.816 kinderen op een totaal van 8.746 blijft het aantal wel hoog', zegt Marc Hendrickx. (...)

Hoog? Veel te laag wil je bedoelen.

Ouders kunnen hun kinderen geen mooier geschenk geven dan een meertalige opvoeding. En het spreken van een andere taal thuis dan op school is de een ideale manier om dit te bereiken. Op die manier blijven de talen +/- gescheiden wat algemeen aanvaard wordt als de beste garantie om in beide talen een goed niveau te bereiken. (Er wordt gezegd dat eenzelfde persoon steeds dezelfde taal met het kind zou moeten spreken).

Een meertalige opvoeding als kind zorgt er bovendien voor dat op latere leeftijd het leren van nieuwe talen heel wat gemakkelijker verloopt. En geloof me vrij, in het professionele leven in België is twee- (of beter nog drie-) talig zijn een onmiskenbaar voordeel. Dus: waarom zouden we de toekomst van onze kinderen niet vergemakkelijken door ze allemaal de kans te geven op een meertalige opvoeding?

 

Sophie, misschien heb je gelijk.  Ik ben geen expert, maar weet wel dat pedagogen hierover onderling nogal eens van mening verschillen.  Soit, dat is een andere discussie. 

Op de eerste plaats moeten de ouders van die kinderen tenminste zélf de officiele taal van onze regio spreken, en net daar zit het fout.  Zolang sommige allochtone ouders de landstaal (in ons geval het Nederlands) niet goed beheersen, hebben hun kinderen vaak a priori een schoolachterstand, die ze maar moelijk ophalen.  Van een meertalige opvoeding kan alleen maar sprake zijn, als de landstaal de basis vormt.  Net daarom zijn lessen Nederlands voor ouders zo belangrijk.  Overigens worden die in diverse Mechelse scholen aangeboden, mét succes.

En laten we eerlijk zijn: als ik sommige Vlamingen hoor bazelen, denk ik wel eens: die zouden best ook wat les gaan volgen  :-)

...waarbij ik me volkomen aansluit Koen.

Ik vind vooral de reactie van de lerares belangrijk. Het lijkt me niet de taak van de politiek zich te gaan bezig houden met de taal die kinderen thuis spreken, maar wel ervoor te zorgen dat die kinderen voldoende Nederlands kunnen spreken. Waarmee ik uiteraard niet wil zeggen dat Nederlands-sprekende ouders geen pluspunt zou zijn, integendeel. Maar de toon van het artikel is er wel een dat het thuis met de ouders geen Nederlands spreken wel een probleem is.

 Er is ook nog een verschil tussen wie thuis geen vlaams spreekt en wie het vlaams niet spreekt tout-court.

Hoe je het ook draait of keert: wie de taal spreekt van het land waar hij of zij zich bevindt maakt meer kans om het ver te schoppen dan wie dat niet doet.

In het algemeen maken allochtonen hier al wat minder kans dan de 'oude belgen', of je dat nu leuk vind of niet, dat is nu eenmaal zo. Dus: om die kleinere kansen niet nog wat kleiner te maken denk ik dat een goede kennis van de talen van het land essentieel is.

Thuis spreekt men de taal die men wil en in die taal zegt men thuis wat men wil.

Ik ken die 'lerares' nogal goed.  't Is namelijk mijn zus, die directrice is van de HAM-basisschool.  Zij wordt dagelijks geconfronteerd met de taalproblematiek en organiseert daarom zélf taallessen voor ouders, ook specifiek voor moeders! 

Hetzelfde gebeurt in de BSGO De Spreeuwen aan de Battelsesteenweg, waar mijn dochter school loopt.  En reken maar dat ouders gretig gebruik maken van die mogelijkheden.  Zij beseffen zelf maar al te goed dat hun kennis van het Nederlands een positieve weerslag heeft op hun kinderen, al was het maar dat ze zo de schoolagenda kunnen lezen en hun kinderen kunnen begeleiden bij hun schoolwerk, iets wat anders wel eens te kort schiet.

Ik heb die cijfers bekend gemaakt niet omdat ik de ogen wil sluiten voor een maatschappelijke evolutie, wel met de vraag naar de overheid en de onderwijsinstellingen toe hoe hier mee om te gaan.

Hoe je het ook draait of keert, taalverwerving is dé sleutel tot een succesrijke integratie, en van mensen die zeggen dat ze hier in Vlaanderen hun toekomst willen ontplooien, mag men toch verwachten dat ze het Nederlands aanleren, ook bvb. om hun kinderen en diens schoolresultaten op te volgen bvb. (zoals ook Koen zegt).


Daarom ijver ik ervoor om zoveel als mogelijk basiscursussen Nederlands aan te bieden ook aan de ouders, zonder mij te willen moeien met de taal die men thuis spreekt.  Mijn zus werkt ook in een "concentratieschool" (eigenlijk een lelijk woord vind ik), en ik hoor meermaals van haar dat dit zeer belangrijk is.

 

Sophie, de N-VA staat echt niet langs de zijlijn met het vermanende vingertje richting zij die thuis geen Nederlands spreken, neen, onze voorstellen zijn bedoeld voor het vlot laten verlopen van het inburgeringsproces.

En, ja, als Maneblusser meen ik dat onze toekomst enkel maar Vlaams en Nederlandstalig kan en mag zijn, met alle respect voor zij die er een andere mening op nahouden.

Ik  denk als ge in een vreemd land gaat wonen en daar uw boterham gaat verdienen,zoud ge de taal van het land moeten spreken  Ik ben naar de USA gekomen en kon geen woord engels ik heb nooit naar een school geweest om engels te leren (dat is de reden waarom ik nog vele fouten maak ) maar ik denk dat ge ,uit eerbied voor dat land,hun taal moet leren en spreken.en dat wilt niet zeggen dat ge uw moedertaal zult vergeten,That is my opinion ,for what it is worth,Louis (USA)

Voila, nu hoort ge het eens van een ander...!

Louis ( USA ) bedankt om het te zeggen zoals het is " eerbied voor het land waar ge naartoe trekt ".

 Ik schaar mij volledig achter Louis ( uit Amerika )

@ Louis, goed gezegd! Het is een kwestie van WILLEN!

Maar om dit topic weer niet richting politiek te laten gaan ...

Ik herinner me dat vorig jaar eens een oproep stond in 'Onder de Toren' voor ons, Nederlandstaligen, om zich vrij te maken voor een avond per week 'te converseren' met  allochtonen om zo deze Nederlands te leren. Ik vond dat een zeer goed initiatief. Ik had me er voor opgegeven, maar moest helaas wegens ziekenhuisopnames verstek laten gaan. Dus er worden denk ik wel de nodige initatieven genomen in Mechelen.

Hanna,Ik denk dat  het leren van een taal niets te doen heeft met politics,als ge in een nieuw land woont,en ge kunt de taal verstaan en spreken ,iedereen heeft daar profijt van.Denkt ge dat niet? Louis.

Zeg Louis, als ge als koppel Nederlandstaligen naar de USA migreert, wat klapt ge dan thuis ?

Wy hebben van in het beging Engels beginnen te spreken,dat was de eenige manier hoe ik het kon leren,en daar mijn eerste vrouw vloeient engels sprak was dat niet zoo hard te doen.Peter ,ik begrijp ook wel,als mijn vrouw ook geen engels kon zou dat wel moeilijk geweest zijn.maar waar er een wil is ,is een weg.Louis

Dat is knap Louis !

@ Hanna,

                   dit heeft met politiek niets te maken.De initiatieven moeten niet uitgaan van ons inboorlingen ( lees financiele ondersteuning ) maar wel van de nieuwe burgers die hier hun geluk komen zoeken.Precies zoals uncle Louis ( usa ) het heeft moeten doen.Uw uiterste best doen om mee te kunnen. 

En wat als deze inspanningen niet/ of minder gebeuren ? Bvb. Sommige Engelstalige EU-burgers in de Brusselse rand, sommige Joodse zakenmensen in de diamantwijk, sommige Turkse, Marrokaanse immigranten in Mechelen, ...

Wat dan ?

Dan kunnen maar alleen hopen dat het onderwijs zijn werk doet, met leerkrachten met goede bedoelingen en veel geduld ... En dat bljkt in Mechelen te kunnen. En daar ben ik blij om.

De landstaal kennen is van enorm groot belang om te kunnen functioneren.

Ik had daarnet een enorme leuke ontmoeting in Mechelen met een (erg mooie mag ik wel zeggen) Somalische vrouw. Ik was avondfoto's gaan nemen in onze mooie stad en stond ter hoogte van Sint-Rombouts, zij was op weg om haar zoon op te halen die ergens in de buurt basket speelde.

Ze begon meteen in het Nederlands tegen me over hoe prachtig ze Mechelen vind, in erg behoorlijk Nederlands zelfs.

Ze woonde hier nu al 14 jaar, en kon zich niet voorstellen ooit nog te verhuizen. Ze houdt zelf erg veel van architectuur en is fan van onze kerken.

Ze raadde me aan om ook langs de OLV kerk te rijden omdat die zo prachtig gerestaureerd is, en ze raadde zelfs aan om er binnen te gaan na de middag om van het zonlicht door het glas in lood te genieten dat dan zo prachtig in de kerk valt.

Iemand afkomstig van een heel ander land, andere cultuur zo begeesterend over onze stad horen praten, ik vond het gewoon weg prachtig.

Jammer genoeg moest ze snel verder, ik had anders haar naam eens willen vragen, want een voorbeeld van positieve integratie was ze zeker. Ik denk dat ik uren met haar had kunnen doorpraten.

En dat allemaal in erg behoorlijk Nederlands. Scheer dus zeker niet iedereen over dezelfde kam, deze dame heeft echt de moeite genomen en ik hoop haar nog vaak tegen het lijf te lopen.

Heeft iemand van de andere bloggers enig idee wie dat zou kunnen zijn? Ik zag ze in ieder geval voor het eerst.

De situatie is in veel scholen nog veel erger in het Mechelse. Vele autochtonen sturen hun kinderen in de Mechelse rand waardoor de concentratie aan anderstaligen in het centrum bijzonder hoog wordt ! Politieke correcten en linkie-winkies zullen deze ouders veroordelen, maar ik kan ze geen ongelijk geven, men hypothekeert de kansen van zijn kinderen niet. Deze kansen worden gehypothekeert omdat in veel scholen op een normale manier les geven moeilijk begint te worden omdat de kennis van het Nederlands bij de leerlingen te laag is.

Een van de redenen van de slechte kennis van het Nederlands is de permanente 'invoer' van bruidjes en bruidegommen uit de landen van oorsprong van 2de en 3de generatie allochtonen. De partner kent hierdoor het Nederlands niet en men spreekt thuis de taal van het land van oorsprong. Men voedt de kinderen dus niet echt tweetalig op. Dit betekent immers dat er thuis twee talen worden gesproken en dit op een evenwaardig niveau.

Geloof me, ik weet waarover ik spreek. Mijn vrouw is ook allochtoon (Chinees) en mijn dochter wordt tweetalig opgevoegd. Dit betekent dat ik Nederlands tegen mijn praat en mijn vrouw steeds Mandarijns.

Mijn vrouw heeft trouwens op eigen initiatief de lessenreeks Nederlands op het CVO afgewerkt en heeft ondertussen werk in Mechelen waar ze constant Nederlands dient te spreken. Tijdens haar studies op het CVO waren er echter zeer weinig allochtonen die Nederlands wilden leren. In de hogere niveaus zaten er nauwelijks 5 leerlingen in een klas. Veel allochtonen willen gewoon geen Nederlands leren, als men hen niet verplicht zal er ook niets van komen. Die verplichting moet dan ook inhouden dat men voldoende aanwezig is en dat men het examen met succes aflegd ! In vele europese landen is dit trouwens al het geval. In België mag men dergelijke ideeën niet opperen omdat men dan al snel als VB-er wordt versleten.

JC, bedankt voor je reactie.  Ofschoon ik geen VB'er ben opper ik nochtans al zeer geruime tijd dergelijke ideeën.  Net omdat iedereen in de kast kruipt en vreest voor van alles-en-nog-wat verweten te worden, en er dus liever het zwijgen toe doet, trachten de zgn. "politiek-correcten" (what's in a word) de discussie te monopoliseren.  Maar ik ben er nochtans vrij gerust in dat de doorsnee-Mechelaar, de doorsnee-Vlaming, denkt als pakweg Louis...!

Misschien wat interessante informatie omtrent dit onderwerp in een blog bij onze noorderburen:

http://weblogs.nos.nl/binnenlandredactie/2009/01/06/chocolademelk-en-champagne/

Niet enkel taal is het probleem, het is ook de cultuur die ermee verbonden is.

Nu is men in Nederland gelukkig al een stukje verder dan in het arme Vlaanderen omtrent deze problematiek.

JC juist geef het tijd,wij hebben dat hier ook met de afrikaanse en mexicaans amerikanen.Maar ik zie hier een grote verandering sedert dat ik hier gekomen ben,het is nog niet 100% beter Wij hebben hier natuurlijk ook hardkoppen,en die zullen hun gedachten nooit veranderen.Hoe kunnen wij op vrede hopen als wij niet tesamen kunnen leven.Louis.USA.

Persoonlijk denk ik dat Louis een voorbeeld van integratie is. Ik heb ondertussen voldoende nieuwe Mechelaars leren kennen die net  zoals Somalische vrouw Nederlands leren en zich integreren in onze maatschappij zonder hun roots en eigen cultuur te verliezen. En neen die Nederlands moet niet perfect zijn zolang we kunnen communiceren, kunnen we elkaar beter leren kennen. Deze mensen tonen echter respect voor onze cultuur door onze taal te leren en bouwen mee aan een Mechelen waar een 'kleurrijke' toekomst in zit.

Langs de andere kant heb ik er heel wat leren kennen die het niet de moeite vinden om dit te doen. Hierdoor ontnemen ze zich heel wat kansen in onze maatschappij. Het is immers heel moeilijk om werk te vinden en deel te nemen aan het Mechelse leven als je onze taal niet spreekt. Toch verwachten ze en in sommige gevallen eisen ze zonder zelf veel inspanning te doen dat de Mechelse samenleving hun de nodige ondersteuning geeft.

Ik hoop echt en wil er in geloven dat die 2de groep kleiner en kleiner wordt in de toekomst.

Langs de andere kant, maak ik me de bedenking wat de motivatie ook is ....

Als je ziet dat Maxima in NL na een paar maanden 'taalbad' zeer goed Nederlands spreekt, en dan hoor je Paola die na x-aantal cursussen in Spa nog steeds in een Nederlands kindertaaltje spreekt ....
(Maar Mathilde, Astrid, etc  doen het wel goed gelukkig).

Waar een wil is, is een weg!

Vraagje: Is 1 van de landstalen voldoende voor de man in de straat ?

 @peter:

De euro-ambtenaren in de rand vallen hier eigenlijk buiten, 99% van hen is gewoon 'expat', zij zijn hier enkel voor hun werk en hebben niet de intentie hier te blijven, dan zou ik in hun plaats ook niet echt veel moeite doen om nl te gaan zitten leren.

En de joden in de diamantsector, soortgelijk verhaal, behalve dan dat de meesten hier wel blijven, zij vormen een wereldje op zich waar niemand last van heeft. Je komt er ook niet vooruit of achteruit mee, laten voor wat het is.

Natuurlijk is 1 landstaal genoeg maar wel de taal van het deel waar je woont. Kom je in Vlaanderen wonen dan leer je Nederlands. Ik hoop dat ik in mijn vaderland nog altijd mag communiceren in mijn moedertaal.

- Ik denk dat taal een heel eng iets is als 'cultureel-bindend-gegeven'. Iemand als JM Dedecker bv spreekt dezelfde taal als ik en toch heb ik niks met hem gemeen. Meer nog. Ik denk niet dat we elkaar gaan verstaan als we ooit samen een gesprek hebben.

- Het overgrote deel van de Vlamingen spreek wat mij betreft geen Nederlands.

- Stellen dat het 'kennen' van de taal van hat land waarnaar je verhuisd bent. Puur omdat omdat sommigen dat wel kunnen. Zuiver een kwestie van 'willen' is, is héél kort door de bocht.

Het overgrote deel der vlamingen spreekt inderdaad geen nederlands, nederlands is de taal die gesproken wordt door de nederlanders, inwoners van nederland, het woord zegt het zelf (de zweden spreken zweeds, de fransen frans, de jappen japans, etc,...) Wat wij hier spreken -noem het voor mijn part 'vlaams'- lijkt weliswaar op het nederlands maar heeft er hoe langer hoe minder mee te maken, net zoals het zuid-afrikaans trouwens. Grappig genoeg trekt plat mechels trouwens meer op zuid-afrikaans dan op nederlands (lacht), zo zie je maar. Zelf voel ik mij helemaal niet verbonden met het nederlandse volk, niet qua taal (ik spreek ze meestal aan in het engels) noch qua cultuur. Wat niet wil zeggen dat ik ze niet kan uitstaan, dat zal ik er voor alle duidelijkheid maar bij vermelden zeker?

Goh, ik weet het nog zo niet.

Ik ben 'tweetalig' als ik het zo moet noemen, opgevoed. Mijn moeder is Nederlands, en taalpurist, dus met elke taalfout die tegen ABN druisde, werden we op de vingers getikt. Mijn vader is Vlaming, en we gingen naar gewone Vlaamse scholen, de Chiro, etc.
Voor ons was het gewoon een automatisme om om te schakelen thuis ABN, met 'je, jij'  en op school, Chiro met 'ge, gij'

@ Netels, toevallig was ik vorige week bij mijn kapper en die was onlangs naar Zuid-Afrika geweest. Hij zei dat als je Zeeuws (zoals mijn moeder) en West-Vlaams verstaat, je perfect het Zuid-Afrikaans verstaat.

Ik moet eerlijk bekennen, ik werk nu ong 9 jaar in Brussel, als ik daar in de Nieuwstraat ga shoppen, die mensen kennen of willen geen Nederlands spreken. En ik vertik het om Frans te spreken, want dat wakkert het gevoel bij hen enkel maar aan. Maar als ze mij in het Nederlands niet begrijpen, en ik doe alsof ik een toerist ben en in het Engels de uitleg geef, dan opeens zijn ze wel behulpvaardig....

Waarvoor is taal ooit uitgevonden? Uit pure noodzaak om mekaars wensen te laten verstaan, in eerste instantie, en te laten begrijpen, in tweede instantie. Het eerste noemen we tegenwoordig communicatie en het tweede cultuur. Vlaming en Nederlander en in extenso Zuid-Afrikaan kunnen mekaar verstaan maar daarom ,nog niet begrijpen.

Mensen die een vreemde taal hanteren hebben dus nog een tweede barrière: het verstaan is er ook niet meer bij. Dat geldt voor iedere mens die zich in een ander taalgebied begeeft, zowel voor ons ' andere-taal-onkundigen ' als voor ' andere-taal-onkundigen ' die naar hier komen.  Kennis van de andere taal is dus primordiaal om je eigen wensen te kunnen uitdrukken en de wensen van de mensen uit je omgeving te kunnen verstaan. Slechts nadien kan je trachten mekaars cultuur trachten te begrijpen ( en ik zeg niet accepteren ).

Het is natuurlijk niet onze schuld dat wij opgezadeld zitten met een aartsmoeilijk Nederlands maar dat kan ook iedereen die arabisch of chinees gebruikt ook zeggen. Een oplossing is om een ' gemakkelijke ' taal te hanteren als hulpmiddel en dat werkt wel degelijk op gebied van verstaan maar brengt geen stap dichter tot het mekaar begrijpen.

Dus heel practisch: wanneer een anderstalige aan ons nederlandstaligen in het nederlands zijn cultuur kan uitleggen dan zijn we al een gigantische stap vooruit. Het gekke is dat dit ook in de andere richting werkt. Er zijn veel mensen in onze stad die werken aan dit fenomeen en zij mogen zeker wat meer steun hebben van de rest van de mechelaars.

Ons Mechelen is er voor iedereen: als het vriest, als er smog is en als er ijs ligt op de vijvers dan is dat voor iedereen.

He bloggers, geef mij maar PLAT MECHELS ,daar ben ik mee opgevoerd,niet met Nederlands of Vlaams,en volgens mij is dat mijn moedertaal,spijtig dat het zoo moeilijk is om te schrjiven,De Louis(USA)

 Ik heb de Babelse debatten hier bewust een paar dagen vanop afstand aangekeken.Door sommigen wordt er toch nogal een potje van gemaakt. Marc Hendrickx beweerd, geen VB-er te zijn maar citeert toch uit onzen bijbel.Moedig en bedankt daarvoor ! En onze Louis uit de USA heeft ons het spiegelbeeld getoond. Wat hij heeft moeten doen om aantekomen bij Uncle Sam.Dat het niet perfect is zal hem daar niemand kwalijk nemen.

De taal leren en u onvoorwaardelijk aanpassen is de boodschap.Niets anders.

Tja G.L., ik denk dat de taal leren zeker wenselijk is. Aan de andere kant hebben we weinig te willen natuurlijk. Moest je iedereen die geen Nederlands kent over de grens zetten, dan hebben we werkvolk te kort vrees ik.

@ Peter :

Is er dan zo weinig Nederlands vereist op de Vlaamse werkvloeren om een job goed en veilig te kunnen uitvoeren ?  Hiermee zal de werkgever zijn ISO-labeltje niet verdienen, hoor !

Euh, volgens mij wel Gim, de poetsploeg van je ISO bedrijf al een keer bekeken ?

@ Peter :

De poetsploeg, die mijn ISO-bedrijf poetst, zal -op dat vlak- geen ISO-label hebben.  Alhoewel ik dacht dat oa veiligheid toch een prioriteit is. 

Een opmerking die lichtjes off-topic is maar ik kan het niet laten :-) ...

Als degenen die hierboven ferme uitspraken doen over taal leren en "onvoorwaardelijk aanpassen" (klinkt bijzonder krijgshaftig - onvoorwaardelijke overgave... oorlogstaal !), nu eens zelf de moeite zouden doen om rudimentaire dt fouten te vermijden :-) .... grijns...

Voor de rest vind ik mij nog het meest terug in wat Luc schrijft, namelijk dat van de eerste EN de tweede barrière (resp. verstaan en begrijpen).

En voor hen die eraan zouden twijfelen : wij spreken zowel in Vlaanderen als in Nederland wel degelijk dezelfde taal, namelijk Nederlands. Dat er boven en onder de Moerdijk andere uitspraak, andere tongval, regionale woordenschat enz worden gebezigd is eigenlijk maar secundair. Vanuit linguïstisch standpunt gaat het wel degelijk om één taal.

De poetsploeg bij ons op het werk kent geen Nederlands (enkel Frans en Turks - in Brussel), maar de twee woorden die ze kennen als we hen 's ochtends aan het werk zien, zijn 'goedemorgen' en 'tot ziens', ze weten dat ze voor een Vlaams bedrijf werken, en doen hiervoor ook moeite. Verder spreken we niet met hen, maar ik moedig hun bereidwilligheid om 'onze' taal te spreken wel aan.

 Het is toch godgeklaagd dat mensen problemen hebben met de term " zich onvoorwaardelijk aanpassen ".Dit is toch de logica zelf.Als je bij vrienden op bezoek gaat past ge u toch aan en gaat ge toch uw wetten niet stellen.

En het gaat dus niet enkel om de taal.Er zijn de disputen omtrent de kledij in het  zwembad.Er zijn de problemen omtrent de hoofddoek.Er zijn de problemen omtrent de maaltijden in de scholen.Er zijn de eisen omtrent de separate begraafplaatsen.Kortom er zijn de overduidelijke aanwijzingen van de weigering zich te integreren.De aanwijzingen voor het organiseren van een parallel gemeenschap zijn duidelijk aanwezig.Dit willen wij Vlaamse inboorlingen dus niet.

Ik  wil toch nog eventjes iets zeggen,ik heb dikwijls gezien toen er hier Vlaamse Belgen op bezoek komen,wij Belgen trachten om ons  verstaanbaar te maken( toen Mijn ouders mij kwamen bezoeken in California,(die konden geen Engels)mijn vader trachte zoo hard om tegen de mensen te spreken met een beetje Vlaams en een beetje Duits.Maar draait de tafels om.Bezoekers van andere  landen verwachten dat wij hun aanspreken in hun taal,Dat is ook wel verkeerd.(maar dat is alleen van bezoekers gesproken,)als ge van zin zijt om daar te wonen,dat is een ander paar schoenen.

Dat is alles dat ik daar nog zal van zeggen.Louis

Louis heeft natuurlijk de ervaring van in een ander land te wonen en heeft zich daar keurig aangepast. Hij kan nu de problemen aanschouwen met de Mexicanen in de VS. Helaas is dit voorbeeld niet van toepassing op Vlaanderen. We hebben hier te maken met een grote populatie moslims en bij mijn weten zijn er bij de Mexicanen bijzonder weinig moslims. Hier loopt een vergelijking dus serieus spaak !

Ik heb niets tegen moslims, ik heb echter wel serieuze bezwaren bij hun expansieve en onverdraagzame visie.

Als je jezelf vrijwillig opsluit in een (Mechels) ghetto en je vrijwillig geen contact wil hebben met je mede(stads)bewoners, dan heb je misschien niet de behoefte om Nederlands te kunnen spreken.  Alleen wordt het dan wel genant wanneer je je zoontje van 10 moet inschakelen bij de dokter als zijn moeder... vrouwenproblemen heeft.

 Gim, zelfs onze Louis in Amerika wordt er moedeloos van.

Ach, GL,

zolang ze hun klein mannen of zichzelf maar geen wasmiddel met limoenen laten opdrinken omdat ze denken (aan de hand van de tekeningetjes op de fles) dat het... limonade is.

Ik zal nog eens wat petrol op het vuurtje kieperen:

GL.De initiatieven moeten niet uitgaan van ons inboorlingen ( lees financiele ondersteuning ) maar wel van de nieuwe burgers . Een andere taal leren is zoals over een beek springen. Als ge op uw eentje een andere taal leert dan hebt ge veel kans dat ge in de beek tottert. Als er aan de andere kant iemand staat om een helpende hand te reiken dan heb je meer kans om te slagen. Wij hebben er alle baat bij om zoveel mogelijk mensen onze taal te leren gebruiken want dat biedt meer slaagkansen op alle gebied. Als ge zegt dat die vreemdeling zelf maar iniatieven moet ondernemen dan verleng je nodeloos een integratieproces.

GL.aanwijzingen voor het organiseren van een parallel gemeenschap zijn duidelijk aanwezig.Dit willen wij Vlaamse inboorlingen dus niet. Zoals je terecht zegt: het gaat niet over de taal alleen, maar alles begint er wel mee. De opmerkingen over begraafplaatsen, zwembroekjes en hoofddoeken zijn dus wel naast de kwestie. Als je persé een parallel gemeenschap van aliens opmerkt, dan kijk je naar verkeerde TV programma's of je begrijpt ze niet.

Tot besluit GL: je stelt jezelf op als verdediger van de Vlaamse inboorlingen, dat klinkt nogal eigenaardig. Hebben zij je verkozen of voorgedragen en heeft het iets met taal te maken?

 Luc, zoals steeds 10 op 10

 Gim, ik geloof dat de petrol nat is.

De familiesaga's, die tegenwoordig een Vlaams stuk grond (Stille Waters) of een stad (Hasselt - Jenever) promoten, komen ons stilaan de strot uit.  Maar als je dan toch aan CityMarketing wil doen voor Mechelen, misschien een serie rond "allochtoontjes of aliens" die het Nederlands onder de knie willen krijgen.  Pret gegarandeerd - Mechelen in the picture - en misschien eens niet een verkeerd TV-programma.

Allez, just an ID.

 Gim, edde goa piet da Luc goan schofferdoane roae es.

"...edde goa piet..."

Dat is geen schoon Nederlands, maor wel schoen Mechels !  Lang geleje dak da nog em g'hoord !

:-D

Ik zelf werk op een bedrijf in Leuven samen met twee Amerikanen, een Hongaar, een Tsjech en een Fransman. Vooral de Fransman en de Hongaar zijn hier permanent verblijvend en geen van hen kent Nederlands.

En dat stoort mij niet, en evenmin henzelf. Ik kan trouwens geen (Vlaamssprekende ?) mensen van hier vinden die hun taak zouden kunnen overnemen, dus G.L. stuur ze aub niet terug naar huis omdat ze geen Nederlands kennen.

ps. Ikzelf spreek Engels met hen (inclusief de Fransman)

Een Fransman, die Engels kan... een rariteit.  Maar hiermee zal hij het, hier in Vlaanderen, wel overleven.  Zijn "Good Morning" zal misschien een beetje klinken als "Good Meuning" (Alloo-Alloo-CrabtreeStyle), maar goed.

Blijft de vraag echter of de aliens het hier eigenlijk wel kunnen / zullen overleven, zonder een gebenedijt woord Nederlands of Engels en immer moeten rekenen op de goodwill van hun 10-jarige voor al hun grote-mensen-issues.

 

Al bij al wil ik de mensen tot hiertoe danken voor maturiteit van de discussie. Tis te zeggen het had eel erger gekund. Voorstel: blijf de hele topic lezen vooraleer je hier iets post.

Als het Nederlands geen landstaal is. (Dixit sommigen omdat dit Vlaanderen is)

En het Vlaams is geen taal tout court. (hebben we het dan over Westvlaams, Gents, Brabants, Mechels, Antwerps noord- of zuid limburgs, ...)

Welke taal moeten 'nieuwkomers' dan leren om zich te integreren?

@ Peter :

Mechelaars zijn opgevoed, zenne !  Wij hebben Beschaving in ons lijf !

:-)

Doe zoals ik,  antwoord zoveel mogelijk in het Nederlands ( dus niet in het Mechels). Ik weiger bijvoorbeeld de laatste tijd Frans te antwoorden aan een Waal die mij aanspreekt in het Frans. En geloof me, ik praat een aardig mondje Frans. Maar als je respect hebt dan probeer je op zijn minst een beetje moeite te doen de taal van de streek die je bezoekt  te spreken al is het gewoon met goeiendag te zeggen in die streektaal. Ik zal een Waal trouwens  ook aanspreken in het Frans in Wallonië, zeker niet in het Nederlands.. Enne ik heb net hetzelfde probleem met Engelstaligen en Duitstaligen en Spaanstaligen en andere Arabisch- en Turkstaligen. Helaas hebben gebruikers van een "wereldtaal" de neiging te denken dat iedereen hun verstaat. Wel ik niet, al versta ik hun wel. Maar ik ben het beu dat iedereen denkt dat ik hun taal spreekt. Dat ze verdorie moeite doen. En als ze dat niet perfect spreken, dan heb ik  daar geen probleem mee. Ik maak ook fouten in hun taal en dat moeten ze maar aanvaarden.  Ze mogen blij zijn dat ik hun taal spreek. Trouwens, Nederlands is net even moeilijk om te leren als eender welke andere taal, me moet bij mij niet afkomen met de uitvlucht van "te moeilijk". Elke taal goed leren is moeilijk, dus een kleine inspanning aub.

Tenslotte: in Vlaanderen spreken we NEDERLANDS. Vlaams is geen taal.

@ Rudi :

Effe een bijsturing, mijn beste. Het Nederlands is evengoed een Wereldtaal, hoor !

Check the article here en ontdek dat het Nederlands door 23 miljoen mensen wereldwijd wordt gesproken !

En op enkele stemmen na was het Nederlands de Bestuurlijke Taal geweest van de... Verenigde Staten van Amerika !

beste ,

Mijn vrouw is west-afrikaanse , in 't begin was de taal bij mij thuis frans , eens de kindjes naar school frans en vlaams , en nu vlaams en frans , mijn gezin zal nooit eentalig zijn en kan alleen nog maar drietalig worden , en als ge onder de mensen komt spreekt ge of doet ge allezins de moeite om vlaams te spreken , en dat begint ook thuis , het kan niet  zijn dat vandaag nog steeds door franstalige nieuwkomers het vlaams , als 2de thuis taal , die meestal door de kinder wordt meegebracht van school , door de ouders verbannen wordt met als reden 2de rangstaal . De meeste nieuw komers in Mechelen spreken dan ook frans , komen van Brussel of de vlaamse rand rond Brussel en hebben daar slechte manieren geleerd van onze arrogante franstalige landgenoten die ons vandaag nog altijd behandelen als tweederangs burgers met een tweederangs taal . België is ontstaan uit een taalstrijd en dat zal  zo blijven of men moet BHV splitsen en de taalfacillitieten af schaffen en dan pas zal het tot iedereen doordringen dat vlaanderen vlaams is en dat wij net zoals onze omliggende europeese landen een taal hebben die dient gerespecteerd te worden .

bedankt , merci , salut en de kost

Ludo

Ik vermoed dat er nog wel enkele restanten van de Oude Mechelse Bourgoisie zullen bestaan die thuis, en onder elkaar, enkel Frans zullen spreken.  Engels is dan voor de werkplek, want zitten die niet voornamelijk in oa de MarketingBusiness.  En een woordje Vloms of Mechels zullen ze misschien noodgedwongen spreken als ze in ne Mechelse winkel komen.

He Bloggers,Ik zeg. " als ge in Rome zijt,doet wat de Romans doen"    Dus , als ge naar Vlaanderen verhuisd,leert Vlaams,vehuist ge naar de walen ,leert Frans, That is really Simple,Ik ben naar de States vehuisd   en ik tracht heel hard om engels te leren.

De nagel op de kop, Louis !  You are 100 pct right !

En daar is, beste mensen, geen speld tussen te krijgen !

Bedankt lieve mensen.Dit hoeft inderdaad geen verdere kommentaar.

Wat hier overvloedig gezegd wordt is dat Nederlands de voertaal is in Mechelen. Ik dacht dat we al zover waren voor we deze topic begonnen. De vraag blijft dus: hoe leren we ze aan aan de anderstaligen? Methode 1: 't kan ons niet bommen, ze moeten het maar kunnen? Methode 2: wij als mechelaars / mechese instellingen zullen een beetje helpen?

Alom lawaai: jamaar dat kost geld! Moeten wij dat wel betalen? enz. . Goed, geef eens een valabel alternatief.

@ Luc,

de cursussen 'Nederlands voor anderstalige nieuwkomers' in Mechelen (en héél Vlaanderen) zitten bomvol en hebben wachtlijsten. (Een vriendin van me werkt daar)

Met die bereidheid om Nederlands te leren valt het dus wel mee lijkt me.

Dus, effe geduld en we komen er wel wat betreft ' mekaar verstaan '. Daarna de hoofdschotel ' mekaar begrijpen '.;-)

eerst zij en dan wij of was het omgekeerdt ?

INDERDAAD ARM VLAANDEREN EEN STUKJE VAN EEN VERLOREN LAND

@anoniem : Het is net die WIJ en ZIJ die het moeilijk maakt.
Denk daar maar eens heel diep over na.

IK WOON ER OOK , maar ben alijd blij dat mijn wagen er zonfer krassen bij staat s'morgens vroeg en dat de autoplaten er nog op hangen ,en s'avonds, is het er ook niet meer erg rustig tot laat auto's en herrie is dat itergratsie winkel ocool is er ook niet voor niks weg gegaaan van wege onze medemensez jammar het was aangenaam wonen op de olineten vest . MAAR OOK IK GA ER WEG DAN JUN JE JAARKIJKS EEN GROOT VEBROEDERINGS FEEST GEVEN

WIJ WAREN HIER HET EERST WIJ HOEVEN ONS NIET AANTE PASSEN MAAR ZIJ 

 

ALS JE HIER LEEFT EN WOONDT EN DIKK JE BOTERHAM VEDIENDT DAN BEN JE VERPLICHT TEGEN OVER DE MAATSCHAPPIJ DIE JE DE KANS GEEFT OM DIT TE REAILZEREN , JE DE TAAL VAN JE KLANTEN EN DE BEWONERS VAN DE STAD TE LEREN ANDERS KOM JE NERGENS , IK HAD EEN ROT LEVEN EN NU EEN EIGEN ZAAK EN BEN HEEL TEVREDEN .IK GA NOOIT IN MECHELEN WEG .ALLEEN ALS IK DOOD GA DAN WIK IK OP ZEE UIGESTROOIT WORDEN DAN WORDT IK EEN WERELBURGER MET EEN GOED LEVEN,en dan kom ik in alle culturen MAAR DAT IS VOOR LATER  

En om het nu eens wat 'vriendelijker' te stellen, en in kleine letters (zo verstaat iedereen het ook denk ik?)  ;-)

Het is (méér dan) wenselijk dat men de taal leert van het land waar men woont.  Het vergemakkelijkt het leven, de integratie en de toekomstkansen.  En dat gegeven verdient aanmoediging.  Ik denk dat onze maatschappij hierin dient te 'investeren' (en dat bedoel ik niet alléén financieel...).  De kansen moeten aangegrepen worden - maar ze moeten ook gegeven worden.  'Moeite doen' mag worden gevraagd - een helpende hand aanbieden mag ook...  Een kind dat leert fietsen wordt ook aangemoedigd in zijn proberen het fietsen onder de knie te krijgen.  Het kind moet het zélf doen - maar wat stimulans en goedkeuring op de stoeprand, kan wonderen doen...

En dan... dan kunnen we mekaar al 'verstaan'.  Een mooie stap is dan al gezet.  Het 'begrijpen' van de andere is de volgende stap.

Het lukt wel...ooit. 

En dan zijn we flink op de goeie weg.  De 'eersten-die-hier-waren'  (?) en 'de laatsten'...  En dan mag ik best mijn eigenheid behouden, net zoals de andere zijn eigenheid behoudt - in wederzijds begrip voor mekaar - en met het naleven van wetten en plichten die dit land heeft opgesteld.  Kan toch?

En dan voel ik me NU al wereldburger.  Ik wacht niet tot mijn as op zee verstrooid is om dit 'gevoel' te krijgen.  Mens tussen de mensen zijn, ben ik graag in het heden.

@AL DIE ROEPERS: een klein beetje netetiquette leren dat is ook een vorm van integratie! ;-)

@ Jans :

"...Het vergemakkelijkt het leven, de integratie en de toekomstkansen..."

En als je nu eens niet wil / kan / mag integreren, je leven duidelijk beschreven staat in een boek en je niet geïnteresseerd bent in "betere toekomstkansen" ?  Dan heb je geen Nederlands nodig.  Je wordt verplicht je af te zonderen en niet in contact te komen met "anderen", omdat je (volgens de geschriften) eenmaal beter bent, en aldus is er weinig of geen behoefte.

Het fenomeen zie je in een heleboel buitenlandse grootsteden (Nederland/R'dam-A'dam - Frankrijk/Parijs - Duitsland/Keulen) en het duikt ook op tegenwoordig in Antwerpen-Noord.  Het is het tegenovergestelde van Integratie en zorgt voor kankerplekken in de stad.  Die omgekeerde integratie heeft een naam en misschien kunnen we hier ook eens een artikeltje over aanmaken.  Die omgekeerde integratie zie je ook opduiken in Mechelen, waarmee ineens gezegd is dat de daarvoor verantwoordelijke schepen... ni goe bezig is.

@Gim: Hoe en waar zie je het fundamentalisme opduiken in Mechelen ?

@gim: de omschrijving die je geeft over niet-geïnteresseerden geldt evengoed voor alle Mechelaars die niet deelnemen aan sociaal verkeer dus dat is geen argument. Mechelen vergelijken met grootsteden is voorzichtig gezegd een klein beetje voorbarig. Iedere stad heeft woongroepen die scheef bekeken worden. Als we het zouden hebben over ' die van de Zelestraat ' dan is dat een uitdrukking die ontstond lang voor de eerste nederlands-onkundige hier een voet zette.

Kankerplekken ontstaan als een stad niet gezond is, kankerplekken ontaarden als er geen geneesmiddelen worden genomen. Het opkalefateren van straten en het opkopen van krotten is een geneesmiddel dat de stadsoverheid slikt. Maar de bevolking moet ook ' pillekes slikken ' om een kankerplek te vermijden. Alleen maar klagen over de kanker in andere steden helpt niet echt in Mechelen.

Verscheidenheid is juist een troef voor deze stad. De toekomstige samenleving, of je het nu wil of niet, zal verscheiden zijn, of zal niet zijn.

Mechelen is ondertussen aan het proberen om met deze verscheidenheid om te gaan. En deze oefening voor bestuur en burgers zal een voordeel blijken in de toekomst.

@ Peter :

in 2006 een ontmoeting in het Hertshoornstraatje (en het begin van mijn zoektocht achter de waarheid) - onlangs in de buurt van de Liersesteenweg / Donkerlei (ttv de Kunstvestdagen) - geregelde ontmoetingen in de binnenstad, waaronder bv onlangs in de Match.

En we hebben het hier niet over hoofddoekjes, maar over zwarte tafellakens.  En niet over bejaarde vrouwtjes, maar over mokkes van 16.

Ze zullen wel Nederlands kunnen (alhoewel onlangs in de Bruul - 16-jarigen - En Français), maar ze zijn duidelijk sociaal gehandicapt en later vermoedelijk amper of niet in staat voor een degelijke werkervaring.

Spreek ze een keer aan, en vraag het een keer, dan weet je het zeker he.

@ Peter : Yeah, right.

Na 18 jaar, woonachtig in de binnenstad, wacht ik nog altijd op de eerste vriendelijke "goeiemorgen" van mijn (allochtone) overbuur.

MIsschien wacht hij wel op die van jou ? :-)

Laat ons eerlijk zijn Gim, als ik jou zelf niet had aangesproken op straat, dan hadden tot op de dag van vandaag nog nooit een woord gewisseld,

Da's jammer Gim.  Mij lukt het (meestal) wel.  Ik heb vriendelijk knikkende buren van allochtone oorsprong in mijn straat - net zoals ik stuursere autochtonen in mijn straat hebben, die géén goeiedag zeggen. (en omgekeerd...)

Ik heb vaak een toffe, vriendelijke babbel met mensen op mijn werk, die van Marrokaanse of Algerijnse oorsprong zijn...  In wederzijds respect voor mekaars eigenheid,  weten we mekaar 'te vinden'.  En zo ben ik ook al eens uitgenodigd geweest op een suikerfeest bij iemand thuis.  Fijn toch?

Op Global Fiësta in mijn buurt bakt een Marrokaanse moeder frieten naast een Vlaamse vader.

De Assyrische Christenen naast familieleden op de Battelsesteenweg, bieden spontaan hun zelfgebakken brood en vijgen aan...  Zomaar...

In de Chiro van mijn dochters, ravotten jonge Marrokaantjes met Battelse kindjes...  Leuk!

En natuurlijk loopt niet alles steeds gesmeerd, en zou deze wisselwerking nog beter kunnen.  Daarvan ben ik overtuigd...

En natuurlijk zijn er hier en daar spanningen, en duikt er hier en daar wat 'fundamentalisme' in de marge op...  Dit ontken ik niet.

Maar...

Ik zeg mijn 'allochtone' buurman vriendelijk goeiedag in mijn straat, en hij knikt vriendelijk terug...  En als élke Mechelaar nu eens hetzelfde probeert - dan zijn we een flink eind op weg naar een beter samenleven.   Ik doe het alleszins liever dan me blind te staren op al het onvolkomene.  Da's de visie van de optimist.  (ik sluit me graag aan bij de vorige reacties van Luc en Peter...)

En nee...ik draag géén geitenwollen sokken.    ;-)

het gezin is de hoeksteen van onze maatschapij , waar taal,cultuur en onze toekomst gevormd

worden , dus trouw met elkaar , vorm samen een gezin , en integratie is een feit , maar ja we zullen dan wel een pil moeten slikken als zoon lief met aicha thuis komt of dochter lief met ahmed en omgekeerd nog veel erger mijn gedacht .

als we elkaar al kunnen verstaan ( in 't nederlands ) en kunnen elkaar begrijpen dan hoop ik dat er de wil is om ooit nog eens samen te leven ook .

want het is juist , als je enkel wil leven volgens het boek , sluit je jezelf uit en dat is erg heel erg

Is Roma van hierboven dan een verzuurde Mechelaar of heeft hij toch een beetje gelijk ? De scores van die "ene partij", niet enkel in Mechelen maar over het hele Vlaamse land, blijven duidelijk.

En om dan toch een titel op het fenomeen te kleven, klik hier.

BTW : Hoe is de AEL-betoging op de Mechelse Grote Markt gisteren afgelopen ? Want in Antwerpen en in Brussel was het weer volle pret.

Wat is in deze 'gelijk hebben' ? Als je dingen niet kent dan is het makkelijkst om van problemen weg te lopen alles in een vakske te steken en sloganeske oplossingen te prediken, waarvan iedereen weet dat ze niet te realiseren is.

Het verspreiden van angst, onzekerheid en aarzelingen is reeds eeuwen een erg succesvolle politiek strategie geweest van alle politieke strekkingen. Denk maar even aan de bewuste VTM reportage, waarin onze stad afgeschilderd wordt als het Chicago aan de Dijle. Dat soort mediafenomen vergt minstens 20 jaar om weer terug recht te zetten. Zonde is dat. Had die zendtijd gebruikt voor een genuanceerde analyse van het probleem en we waren veel dichter bij een oplossing. Tja ...

Gim, ik spreek niet graag in de 'versleten' terminologie van 'verzuurd' of 'politiek correct'.  Ik heb begrip voor mensen die uit een negatieve ervaring of angst de, VOLGENS MIJ,  verkeerde conclusies trekken.  (maar wie ben ik...).  Ik kan alleen zeggen dat ik het anders aanvoel - en da's vanuit mijn mensvisie en de kracht van het positief denken.  Als ik me te veel focus op al wat verkeerd loopt, loop ik de kans om verkrampt en verbitterd te worden - en dat wil ik niet.  Ik doe wat ik denk te moeten doen in mijn eigen kleine wereldje.  En dat lukt aardig. 

En de rest... kan me gestolen worden.  Ik giet géén olie op het vuur.  Ik hou niet van stokebranden...  Het helpt géén stap vooruit.  En over de in Mechelen vreedzame AEL-betoging moet je de media maar raadplegen.  Wat in Brussel en Antwerpen gebeurde door een randgroep, is jammer, en niet goed te keuren.  Maar deze gebeurtenissen veranderen mijn visie niet.  En ik wil het zeker niet met de mantel der liefde toedekken, maar  zéker niet uitvergroten om een klimaat van wantrouwen aan te porren.  We moeten verder in deze multiculturele maatschappij.  Of we het nu willen of niet.  En als we willen werken aan een begripvoller samenleven, dan spits ik me liever toe op al wat voorzichtig en mooi in opbouw is...

Maar, m'n beste Gim, jij pookt liever in het vuur, niet?

;-)

@gim: je moet er geen politiek bij betrekken, extremen zullen er altijd zijn. Als je de pech hebt om zoals Roma zegt, negatieve ervaringen te hebben gehad dan kan dat ook zijn omdat de flexibiliteit van weerskanten er niet ( meer ) was. Aan de hand van een éénmalige interventie op deze blog kan je niks beoordelen.

@ Jans :

I love to stir up trouble.  Geeft leven in de brouwerij en op de Blog.

:-D

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Woepy, Goudlokje en Roma, één en dezelfde persoon zijn, afgaand op de, laat ons zeggen, schrijfstijl.
Dat de oudere generaties allochtonen onze taal niet helemaal onder de knie hebben is begrijpelijk.
Ze zijn hier nooit naar school geweest en leefden min of meer in hun eigen gemeenschappen, mede doordat ze door velen nooit echt aanvaard geweest zijn, laat staan benaderd voor een gesprek.
De jongere allochtonen zijn hier geboren en opgegroeid en velen beheersen het Nederlands beter dan de gemiddelde autochtoon.
Eigenlijk zouden we hier allang niet meer van allochtoon of autochtoon mogen spreken, want dan maken we alweer een onderscheid, dat er in principe, voor de goeie gang van zaken, niet zou mogen zijn.
Is het misschien de geloofsovertuiging ?
Voor mij mag iedereen geloven in wat hij wil, zolang men die mening niet wil opdringen aan een ander, stoor ik mij daar niet aan en respecteer ik een andere geloofsovertuiging dan de mijne.
Ik ontken ook niet dat er vandalisme en criminaliteit is in onze stad.
Dat eerste is het gevolg van de mentaliteit van de jeugd, die veel minder respect hebben voor de maatschappij en voor hun omgeving.
Waar wij vroeger opgevoed werden, is er nu door het tweeverdienerschap geen tijd meer om zich echt met opvoeding bezig te houden.
Ook het taalbeheersingsverschil tussen de oudere en de jongere generatie, is bij de allochtonen vaak een probleem.
De ouders kunnen hun kinderen niet voor 100% opvolgen omdat ze bvb de brieven van de school niet kunnen lezen.
Als zoon- of dochterlief een brief moet vertalen die vol kritiek staat, kan ik er inkomen dat de echte inhoud van de brief wel eens verloren zou kunnen gaan. Hoe zou je zelf zijn :-)
De criminaliteit wordt dan weer aangewakkerd door de slechte tijd die we beleven.
Armoede werkt criminaliteit in de hand, en armoede in een maatschappij die gericht is op consumptie maakt het nog een stapje erger.
De daders van criminele feiten zijn niet altijd "de vreemden", zoals sommigen ons willen doen geloven en lang niet alle "vreemden" zijn criminelen.
Dat zou maar al te gemakkelijk zijn.
Ik wandel dikwijls in de stad, zowel overdag als 's avonds en als ik iemand tegenkom, van welke origine dan ook, knik ik steeds vriendelijk goeiedag, wat soms de aanleiding vormt voor een gesprek.
Als je mekaar stom voorbijloopt, kan je de ander natuurlijk nooit leren kennen.
Ik ben gelukkig nog nooit overvallen of lastig gevallen en hopelijk blijft dat ook zo..
Ik ben wel al eens zwaar bestolen en dat was door mijn eigen zuster en daarna ook nog eens door mijn advocaat en bij mijn weten, beste Roma, waren beiden geen allochtonen :-) 

 

De muur.

Ik zit veilig
En stil.
Verborgen
In het donker
Van m'n zonnebril
Gezicht van staal,
Geen teken,
Geen Taal
Ongenaakbaar !
Snakkend
Naar een glimlach
Van jou...

 

'n doordenkertje...

@ Jan G :

Waarom haal je hier de criminaliteit bij ?  Het gaat hier over het al dan niet willen of kunnen spreken van het Nederlands om welke reden dan ook.

Waarom wordt er van de nieuwe (elke keer opnieuw eerstegeneratie) inwijkelingen niet geëist dat ze de taal van het land al onder de knie hebben alvorens nog maar de boot in te stappen ?

Als je geen kennis hebt van het Engels kom je de USA niet binnen, net zoals het Engels of Frans voor bv Canada.  Plus dat je al een werkcontract op zak moet hebben alvorens je de boot-of vliegreis nog maar aanvat richting Nieuwe Wereld.

En nu het crisis is (en we hangen eraan vast voor de volgende 20 jaar) hebben we echt geen voetvolk of werkvee nodig, want de komende maanden verliezen een pak Oude Belgen massaal hun jobs.  Mark my words.

Enne... waarom lukte dat allemaal wel in de Jaren '50 en '60 met de eerste immigranten uit Italië en Griekenland en doen latere immigranten zo verdomd moeilijk ?  OK, Mama Italia spreekt nog een beetje moeilijk, maar we verstaan allemaal wel dat sappige Italiaanse Nederlands uit oa Genk en Waterschei.

JE HEBT GELIJK , MET EEN GEDACHT ALS DIT, ZAL IK RUSTIG KUNNEN SLAPEN, EN VERGETEN WAT ER RONDOM MIJ GEBEURDT. MOOIE TEKST

Ik heb hier nog steeds geen antwoord gekregen op mijn vragen.Waarom beginnen onze nieuwe Belgen zo moeilijk te doen over bijvoorbeeld de schikkingen in zwembaden?Wat scheelt er toch in de keukens van onze scholen met de worstjes?Wat met het dragen van hoofddoeken tijdens de uitoefening van openbare ambten ? Wat bevalt hen niet aan de eeuwenoude schikkingen op onze begraafplaatsen?

Als er iets scheelt moet het gezegd worden zodat de mensen het weten.En liefst in onze moedertaal.

@ GL :

Al, en ik bedoel werkelijk al, je vragen krijgen een duidelijk en goed onderbouwd antwoord als je een tijdje rondgoogled op het Internet.  Ik heb het ook gedaan en kan op elk van je hierboven gestelde vragen het antwoord geven.  Behalve dat ik dit niet, hier op de Blog, ga doen.

Ontdek het zelf en maak je conclusie. 

Als opener zou ik je de website van Ali Sina aanraden : Faith Freedom International.  Vooral de Galerij aldaar is zeker de moeite waard.  En ook de colums van Afshin Ellian op de Elsevier-website zijn het lezen waard.


AAN GL,NIEUWE BELGEN HE ZE MAKEN ZE NIET MEER ZOALS VROEGER ,MENSEN DIE EVEN NADENKEN ,MENSEN MET VERSTAND,ZE WILLEN GEWOON NIET JAMMER VOOR HEN DIE WEL WILLEN

 Ja Gim, aan mij moet ge dat allemaal niet vertellen maar het zijn de " in'tslaapwiegers " hier op den BLOG die het zouden moeten lezen. Of verstaan die geen Nederlands ? Preken in 't Vloms kunnen ze pertang.

Vreemd ! Hoe komt het toch dat er hier iemand onder al de verschillende namen, het zij HASSAN, GOUDKLOKJE, anoniem inlogt, geen argmentatie aan de discussie toevoegt, en dan weer verdwijnt. Wie het schoentje past trekke het aan. (steeds weer verzonden van dezelfde computer trouwens)

@G.L. Zoals steeds antwoord jij nooit op reacties van anderen, en stelt enkel je eigen politieke agenda voor in deze. Het verspreiden van angst, onzekerheid en aarzelingen is reeds eeuwen een erg succesvolle politiek strategie geweest van alle politieke strekkingen.

Hoewel het wenselijk is dat iedereen in Vaanderen Nederlands zou spreken, lijkt het me nuttig om hier samen aan te werken. Maar door angst te verspreiden, en door achter je zonnebril weg te kruipen (zie Leyander) los je niets op, en wat veel erger is, dat weet jij ook.

Het aloude argument dat buitenlanders onze job af zouden pakken, duikt zelfs weer op ... nu als een gevolg van de crisis. Alle studies wijzen uit dat de vergrijzing en de babyboom-generatie zullen zorgen voor een tekort aan mensen. Als je behoeftig bent en verzorging nodig hebt, dan hoop ik dat je er niets op tegen hebt dat je hulp krijgt van een eventuele allochtone verpleegster en/of poetsvrouw. Want dat is eerder de realiteit. En weet je wat ? Dat gaat meestal goed want daarmee moet je gewoon communiceren.

 @ Peter, en zoals steeds blijf jij rond de hete brij draaien.Blind zijn is heel erg maar niet willen zien is veeeeeel erger.

Een andere taal leren, nog voor je vertrekt, is vanuit ons westers referentiekader simpel:

- We hebben sterk gestructureerd onderwijs

- We hebben de tijd

- we hebben het geld

- we hebben de vrijheid

Ga nu eens na waarom mensen in hun land vertrekken, en vraag je dan af waarom ze geen Nederlands kunnen als ze hier aankomen. Het is makkelijk oordelen, als je je niet wil verplaatsen in de leefwereld van de ander.

@G.L.: Weerom geen enkele van mijn argumenten besproken. Sorry G.L. maar ik laat het aan de lezer om te oordelen.

 Peter, eventjes HLN openslaan.

G.L. ik zal proberen een verklaring te gevenop je vraag van 12/01/2009 - 23:30 u

de islam is extremer geworden van het moment dat de fransen de ajatollah hebben vrij gelaten , sindsdien zijn de islamstaten extremer geworden in het beleiden van hun geloof en dat voelen wij hier ook , met andere woorden naar mijn gevoel probeert men in het westen de zelfde harde lijn te volgen . vb hallal food , halla restorants enz....als ik uit ga eten drink ik eens graag een glas wijn bij mijn eten , in een hallal zaak is dat niet mogelijk en dat geeft mij het gevoel van niet welkom of uitgesloten te worden .En als de islam zichzelf bepaalde regels oplegt moeten zij wel beseffen dat zij zichzelf voor een deel uitsluiten door de beperking van hun vrijheid . er zijn wetten en regels voor eidereen , en al wat daarnaast valt is slecht beleid en wekt allen maar ergernis en misverstanden .

Voor de Nederlandsonwilligen is er, in de toekomst, misschien een oplossing in Mechelen : een eigen stadswijk.

Het idee wordt reeds geopperd voor Amsterdam, maar of er daar de Wetten van het Nederlandse Volk nog zullen gelden is een andere vraag.

In Rotterdam ijvert men al voor... een Marokkaanse Skyline.

Misschien kan dit idee ook ingeplant worden in Mechelen.  Hier alvast een Mechelse Wijk, waar de naam reeds toe leent.

Goe bezig ? Ik vraag het aan de Bloggers.

@G.L. ma, 12/01/2009 - 23:30: Regels zijn er om uitgevoerd te worden. Maar deze argumenten hebben weinig met taal te maken, toch ?

@Gim:

Getto's zijn van alle tijden, maar dan wel in Grootsteden he. Elke stad van formaat heeft bvb. een ChinaTown.

Wat architectuur betreft, dat is een spiegel van de maatschappij en dan is het maar niet meer dan normaal dat externe invloeden de nieuwe architectuur bepalen. Margareta van Oostenrijk bvb. gebruikte Italiaanse (buitenland !) invloeden voor haar modern paleis in onze schone stede. Maar ook dat heeft erg weinig met taal te maken.

 

Ik begin me behoorlijk te storen aan een aantal reacties van sommigen.  Niet zozeer om de boodschap (al verschil ik soms (veel) van standpunt), alswel om de 'stijl' van de argumentaties (?).  Het lijkt me hier meer op een opruiend partijblad dan om een beschaafd communicatiemiddel.  Maar waarschijnlijk ben ik dan volgens GL een 'in-slaap-wieger' omdat ik eerder voor 'opbouwen' sta dan 'afbreken' (lees er mijn vroegere reacties op na, zo je wil).  'Anoniem' posten; onder verschillende namen reageren, in 'roep'-stijl, in het wild 'vragen' lanceren, en dan verontwaardigd zijn dat 'niemand' er dan een antwoord op geeft, ...: nee, het is mijn ding niet.

Ook diegenen die in dit vuurtje proberen te poken om te proberen de discussie te polariseren, en er karikaturen van maken, gaan volgens mij niet vrijuit.  Als dit het 'leven in de brouwerij brengen' is, dan pas ik.  Da's mijn stijl niet.  Nee Gim, 'ge zijt nie goe bezig'...

Ik sta voor de 'goeiedag', het 'samenwerken', het proberen te begrijpen, voor tollerantie...  En da's niet rechts of links - da's 'menselijk'.  

En ja, ik sluit mijn ogen niet voor een bepaalde realiteit, die ik NIET met de mantel der liefde wil toedekken (lees zo je wil, nogmaals mijn vorige reacties), maar het helpt mij en deze maatschappij niks vooruit.  Uitvergroten hiervan leidt tot nog méér polarisatie, en een nog verder uit mekaar drijven van bevolkingsgroepen.  En deze maatschappij wil ik niet doorgeven aan mijn kinderen en kleinkinderen.  Dus, doe ik gewoon verder zoals ik denk dat het moet: in mijn eigen kleine wereldje proberen stappen te zetten naar toenadering.  En dat lukt me best.  Het is een 'klein begin', maar ik geloof erin! 

Met respect voor diegenen die er anders over denken.  Ik blijf het jammer vinden dat anderen dit niet zo aanvoelen - maar het is dan maar zo.  Ieder zijn/haar mening.  Maar probeer me niet in HOOFDLETTERS en slogantaal  te overdonderen.  Ook IK heb recht op deze mening.

En hiermee is voor mij althans de discussie afgesloten.  Ik denk dat sommige standpunten toch onverzoenlijk zijn. 

Volgens de afspraken op deze blog heeft de poster van het item, die toch zijn nek uitsteekt het recht om dit item ook af te sluiten.

Ik denk dat over het taalgebruik thuis en in Mechelse scholen hier voldoende is gezegd, maar ik moedig iedereen aan om zelf een post te plaatsen over de problematiek rond 'Nieuwe' en 'Oude' Mechelaars.

Veel respect voor iedereen die (ook als vrijwilliger) mee werkt om de taalkennis op te krikken en te verbeteren.

Voila da wast.