De Jomme, torenwachter

met categorie:  

 

 

 

Vandaag kreeg ik een emailtje van Lodewijk Terryn uit Bonheiden, wiens overgrootvader, Willem Antoon Goyers (° 27-06-1856 +04-02-1926) torenwachter was te Mechelen. Het is ruim gestoffeerd met foto's en ik wil het jullie niet onthouden ! (foto's zijn een eeuw oud, klikbaar en nog eens klikken) 

 

 

 

 

Mijn overgrootvader, Willem Antoon Goyers gekend als vader Guilliaume (De Jomme)  is geboren op  27 mei 1856 en stierf op 4 februari 1926, was torenwachter te Mechelen. Hij werd op 20 januari 1892 aangesteld, met een jaarwedde van 1.000 fr., na de op ruststelling van torenwachter Leopold Neutjens (De Polle).

(Willem Antoon Goyers)

Hij was uurwerkmaker van beroep en had bij de firma Michiels, gekend van de torenuurwerken, gewerkt. Het was in de tijd van beiaardier Jef Denyn. Vader Jomme had 16 kinderen, waaronder drie tweelingen die niet lang in leven bleven.

Het oudste kind was mijn grootmoeder Paulina Goyers zij huwde met Leo Karel Christiaens overleden 15-05-1905 in Congo Leopoldville. Een der eerste twintig Mechelse pioniers overleden in Kongo met gedenkzuil op de schuttersvest. Haar dochter Virginia Antonia, mijn moeder, huwde met Frans Terryn. Hun zoon, dus ik, Lodewijk Paul Terryn ben geboren op 28 november 1926 te Mechelen. Als kleine jongen noemde men mij soms, Louis van Virg van Paulien van den Torenwachter.


Ik ben in het bezit van een foto

met Vader Jomme, de torenwachter in de achtergrond aan de beiaard. De persoon op de voorgrond is ons onbekend. Mijn moeder dacht dat het beiaardier Adolf De Nijn was, maar ik denk van niet daar hij in 1894 overleed.

Vandaar mijn vraag kent iemand de persoon op de voorgrond ? Heeft iemand nog foto's of prentkaarten met mijn overgrootvader ? 

Ik heb vroeger een foto of een prentkaart gezien waarop mijn overgrootvader de rammel opwindt. In "Ons Wedervaren op ons vlucht" schrijft hij, hoe hij samen met anderen onder leiding van de onderpastoor de kas van Rumoldus en ander goed van waarde op een wagen geladen heeft

BEGIN CITAAT

Blz. 8 …..den dijnsdag Smorgens naar Mechelen gingen als wij in Mechelen kwamen tot aan het prizon begonnen zij juist met bommen naar de stad te schieten en wij bleven wat achter het prizon staan om te zien waar de kogels vlogen en zijn dan zoo langst den Neckerspoel rond gegaan maar er was van Lisa nog niets te hoeren en gingen dan naar ons polien op maar bleven onder de brug van den ijzeren weg staan tot dat het schieten op ouden en juist als wij daar kwamen verliet de dochter van Werderfrij met een jongen het huis wij waren blijde in tijds gekomen te zijn, en zij liet ons binnen waar wij ons eens goed kosten waschen en een schoen hemde aan doen maar den honger begost ons weer te kwellen en bij ons polien was er niks te vinden, en besloten het stad in te gaan in de koeistraat kwam Dolf Asselmans bij ons en gingen met hem naar huis op, in het klapgat stond den onder Pastoor in zijn poortje en vroeg ons of wij geenen dorst hadden ik antwoorden hem dat wij groeten dorst hadden en honger er bij want wij zijn van den Voschberg met 4 centen in onzen zak afgekomen en kosten dus geen pintje onder den weg drinken.

Blz. 9 Komt binnen ik zal eens schinken en hij gaf elk een flesch wijn en drij boterhammen bij en wij moesten naar buiten en er wat wachten hij moest met den Asselmans eens spreken, daar naar kwam hij met den Asselmans buiten en moesten mede naar de kerk om het een en het ander uit de kerk te helpen te doen en op eenen wagel te laden zoo als de kas van Remoldus en kweet niet hoeveel ander goed van waarde en kregen daar voor elk een frank 50 centiemen, als het gedaan was hoorde ik zeggen als dat aan het brood geven waren ik daar naartoe en kwamp er met twee af en zegde tegen polle wij kunnen weeral voort dan trokken wij terug naar ons polien haar kamer en maakde daar een goede zat kofie gereed, en besloten daar te blijven slapen tot Sanderdag het geen ons waarlijk eens goed gedaan heeft op een bed te slapen als het 8 dagen geleden is, den woensdag vertrokken wij om 10 uren naar de Voschberg …

EINDE CITAAT

 

In het archief vond ik, dat in 1914 de derde relikwiekast van Rumoldus naar Antwerpen werd overgebracht uit vrees voor vernieling bij de beschieting van de toren.


Later vluchtte hij met de familie Goyers naar Frankrijk. Daar werd hij ploegbaas in de munitiefabriek "La Manufacture Nationale d' Armes" te Chatellerault in het departement Viene

(Groepsfoto Fabrique Armes De Guerre Chattelerault)

(Willem Antoon Goyers met pet)

Ook de andere familieleden, waaronder mijn grootmoeder en moeder, werkten in deze fabriek tijdens W.O.1.
Ik denk dat de oorlog een einde stelde aan zijn ambt als torenwachter. De latere torenwachters ken ik niet. De vroegere wel, vanaf 1311 ( Liste des veilleurs aux gages de la ville de Malines )

Willem Antoon Goyers is dus de laatste torenwachter geweest die met lantaarn en toeter deze functie uitoefende. Hij werd in 1892 aangesteld tot ???
 
Met de groeten van,
 
Lodewijk Terryn

Bedankt Lodewijk om dit met ons te delen !

Dit is een schitterende post!  Dit heb ik met plezier gelezen en bekeken!  Bedankt Lodewijk voor deze geschiedenis. 

(ik geloof ook niet dat de man op de voorgrond stadsbeiaardier De Nyn is.  Maar wie wel?)

Zou het zijn voorganger (letterlijk, ook op de foto), de torenwachter Leopold Neutjens (De Polle) kunnen zijn ?

Waarom denk ik dat ? Wel ik denk dat de persoon vooraan op die foto lijkt op die foto van de torenwachter die in de toren hangt. Hij zou dan reeds zes jaar op rust zijn geweest. Op de foto ziet hij er ook duidelijk ouder uit dan De Jomme.

Rudi, wat denk jij er van ?

@peter vermits de torenwachter Neutjens in 1904 overleed zou dit kunnen, er zijn enkele trekjes, maar het kan evengoed een toevallige bezoeker of een klokkengieter of een beiaardier zijn. Een raadsel dus. En waarom denk ik nu ineens aan klokkengieter Michiels?

Ik heb ondertussen contact gehad met Luc Michiels van de torenuurwerkmakerij. De man op de foto is zeker geen voorouder van hem en ook hij is er van overtuigd dat de man vooraan de torenwachter Neutjes is. Verder vindt hij (samen met mij) date deze foto een waardevolle aanwinst zou zijn voor archief en / of Erfgoedcel. Misschien kan er een kopie aan hen bezorgd worden. Peter kan je Lodewijk Terryn daarover mailen en hem tegelijkertijd ook vragen of hij dezelfde is als Louis Terryn van Racing Swimming. Het toeval wil dat wij op oudejaarsnacht op de Grote Markt  zijn zoon  ( voornaam ontgaat me nu) hebben gesproken....

Ik heb Willy Van De Vijver al ingeschakeld, Rudi. Dus misschien komt deze foto binnenkort wel in de beeldbank. Hij was ook gewonnen voor mijn Neutjens-theorie.

En verder kan Lodewijk misschien hier zelf reageren ?

Rudi, Ik ben inderdaad de vader van Herman Terryn van Racing Swimming.

Ik denk ook dat de man op de voorgrond torenwachter Neutjens is, als ik vergelijk met de gekende foto van hem.

Luc Michiels : Toen vader Jomme voor de firma werkte, herstelde hij torenuurwerken en beiaarden, ook in het buitenland. Wij hebben prentkaarten van hem geschreven uit Nederland, Frankrijk en Engeland. Ook de broer van mijn moeder, Albert Christriaens kleinzoon van Jomme werkte voor de firman tot hij verplicht naar Duitsland diende te gaan werken.

De heer Louis (Lodewijk) Terryn was een zeer gewaardeerd leraar aan het SITO, zijn zoon Herman is prof aan de VUB en net zoals zijn vader "nen toffe".

Schitterende bijdrage!

Wanneer men onderstaande afbeelding vergelijkt met de foto hierboven, dan is het nagenoeg zeker dat de 2e persoon op de foto ex-torenwachter Neutjens was.
Hieronder Jan Leopold Neutjens (05 september 1832  -  31 juli 1904) in volle ornaat.  Toen hij in 1892 gepensioneerd werd, bedroeg zijn jaarlijks pensioen 367 frank (of ne goeie frank per dag !).
 
(afbeelding uit: "Oude Mechelse volksfiguren", in 1998 uitgegeven door Milo Crabeels)

De beeldhouwers Henri Goyers (1819-1888) en broer Joseph Alexis Goyers (1821-1885) waren afkomstig uit Mechelen (18° eeuw).

Ik heb hun doodsbrieven (+Leuven)

 

Mijn vraag zijn ze verwant met Uw familie? Hebt U afbeeldingen van één of beide Goyers'?

 

mvg

 

prof.em. Dr. omer steeno

Boetsenberg 11

3053 Haasrode

omer.steeno@skynet.be

 

 

 

 

 

hey hey,

 

zou het familie van mij kunnen zijn, aangezien er niet zoveel Neutjens zijn...?

 

Groetjes,

 

Gunter

Hij is mijn overgrootvader

Nadien heb ik in het archief, tijden het zoeken naar iets anders gezien dat de stad de begrafenis van torenwachter Neutjens volledig bekostigde. Zou zijn graf nog bestaan?  Dat van zijn opvolger Antoon Goyers in ieder geval wel. 

Volgende week is er een unieke rondleiding op de Mechelse begraafplaats met Patrick de Greef. Ik zal er nog eens langslopen. 

Gedurende vele jaren was Leon Joostens de torenwachter in Mechelen.

Leon was de vader van Jean Joostens, speler bij Racing Mechelen en brandweerman in Mechelen.  Jean was een van de slachtoffers bij het helicopter ongeval met Mechelse brandweerlieden.