Bierkaartjesbeleid

met categorie:  

De kerk van St.-Willibrordus, in het centrum van Nijlen

Nijlen, bij Lier, gekend van het slijpen van (diamant)steentjes, zandgrond en ze eten er Heps ipv Hesp.  En in Nijlen hebben ze een idee uitgewerkt.

Gemeente zet beleid op bierviltjes

In Nijlen kan iedereen vanaf nu de beleidsplannen van het gemeentebestuur lezen op bierviltjes.  Zo willen de Cultuur-, de Jeugd- en de Sportdienst de inwoners tussen pot en pint op de hoogte brengen.
'Een beleidsplan omvat alle mogelijke doelstellingen van je departement', zegt jeugdconsulent Gunther Melis.  'Maar het is geen vlot leesbaar document.  Omdat wij de inwoners op een leuke manier willen informeren over de acties die we de komende jaren plannen, kozen we voor een bierviltje, een ongebruikelijk kanaal om deze info over te brengen.'

Nijlen is wellicht de eerste gemeente in België die bierviltjes gebruikt om beleidsinfo te verspreiden.  'Het is een eigen idee', zegt cultuurambtenaar Annelies Tack.  'Wij willen vooral duidelijk maken dat cultuur voor iedereen is.  Daarnaast maken we ook acties bekend over ons eigen erfgoed en Nijlen als fiets- en wandelgemeente.  Op de viltjes staat dat allemaal uitgelegd in een jonge, krachtige taal.'

'Hetzelfde geldt voor de sport', vult sportambtenaar Lut Crauwels aan.  'Voor de jeugd hebben we twee grote doelen', zegt jeugdconsulent Melis.  'We werken aan jeugdwerk en aan jeugdbeleid.  Dat begint met een degelijke ondersteuning van de jeugdverenigingen.  Bijna alle jeugdlokalen voldoen nu aan de brandveiligheidsvoorschriften en in het jeugdhuis komen dit jaar nieuwe toiletten.  We waken over de toegankelijkheid en de zorg voor kinderen met een beperking.  Maar ook de vakantiewerkingen, zoals de Grabbelpas.  Daarbij willen we zo veel mogelijk inspraak in het beleid, zodat af en toe andere accenten worden gelegd.  Wij moeten natuurlijk nauw samenwerken met de andere diensten en de jeugd zo veel mogelijk in contact brengen met cultuur en sport.  Jongeren zijn vaak op zoek naar informatie.  Die moeten we snel en accuraat kunnen bieden.  Met de bierviltjes kondigen we onder andere een nieuwe website aan die volledig aan de jeugd en haar noden gewijd is.  We willen ook inspraak in het mobiliteitsvraagstuk.  Vorig jaar hadden we onze actie 'Koning Fiets', dit jaar doen we ongetwijfeld iets anders.'

In Nijlen wordt het dus heel simpel.  Hoe meer je op café gaat, hoe slimmer je wordt.

De drie beleidsplannen staan integraal op
de Website van de Gemeente

Bericht uit het Nieuwsblad

Rare jongens, die Nijlenaars, maar misschien een ideetje voor Mechelen ?  Want de buitenlandse pers heeft het idee van Nijlen ook al opgepikt.

(Enne... geen slecht woord over Nijlen, want ik heb er familie wonen !)Bierkaartjes Mechelen Monumentenjaar 1975

@ gimycko Ga je door al die bierkaartjes die om al die informatie te kunnen bevatten toch een zekere omvang zullen moeten hebben, het tafel- en toogblad nog wel kunnen zien? 't Zal wel voor animatie zorgen in de Nijlense kroegen.

@ Jef : Is er zoveel te melden in Mechelen aangaande het beleid ?

:-)

@ Gimycko

Ik dacht van wel ja! Als ik de hoop reacties - over alles wat zogezegd misloopt in onze stad - lees in de arena van ons ongenoegen,  i.c. 'den blog'. Of was jou dat nog niet opgevallen?