Krijgen we terug een tram in onze stad?

met categorie:  

Heel vaag herinner ik me nog de oude trams van Mechelen, maar kijk ; nooit niks nieuws onder de zon. Vanmiddag lanceerde men een plan dat  in 2015 opnieuw een tram op Mechels grondgebied zou moet laten rijden.

Ik pikte volgende tekst uit de GVA

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt en Mechels burgemeester Bart Somers hebben dinsdagmiddag een erg ambitieus plan ontvouwd. Na meer dan vijftig jaar krijgt de Dijlestad opnieuw een tramlijn. Die zal lopen van het centraal station naar het noorden van de stad.
 

Er zijn drie mogelijke tracés. Een ervan loopt langs de vesten. De twee andere gaan gedeeltelijk door het centrum, via de Grote Markt of de Veemarkt.


Vijf jaar

 

"Het dossier moet over een jaar klaar zijn. Tegen 2015 zou de tram moeten kunnen rijden", zegt Van Brempt. Zowel de Vlaamse regering als het stadsbestuur achten de investering meer dan realistisch. Dat het kan, werd in het verleden trouwens al bewezen, want van 1913 tot 1953 waren er in Mechelen drie tramlijnen.

Lightrail

Vlaams minister Van Brempt maakte nog een ander project bekend. Dat is een lightrail, een trein die gemakkelijker kan stoppen dan een traditionele trein en daardoor aan meer haltes kan stoppen. Hij zal Mechelen via Willebroek verbinden met Boom. Daar kan hij aansluiten op een lijn naar Antwerpen.

Op de GVA website kan je stemmen op welk tracé en of je hoegenaamd wel een tram wil. Momenteel is ongeveer 80% pro en heeft een traject langs de Grote Markt het meeste stemmen. En wat denken jullie hier over?

Ik denk ook dat een tram milieuvriendelijker is dan al die bussen die de stad doorkruisen, het is ook een geluidsarmer ding en dus ben ik er helemaal niet tegen en met de werken aan het nieuwe station kan men die tram daar gelijk inwerken.

Ik ben voorstander van elke vorm van extra openbaar vervoer. Een tram daarenboven heeft zeker iets pittoresks ... Ik ben voor.

Ik denk wel dat als ze een tram willen laten rijden, er best niet teveel ondergronds moet gegraven worden voor parkingen. 
Zo een tram met wagons weegt toch direct een paar ton en als die dan net boven zo een parking een stopplaats heeft, ...

Ik heb ook 'voor' de tram gestemd op www.gva.be , met dezelfde argumenten als mijn voorgangers...

77% is tot hiertoe voor de tram...; de meeste verkiezen een traject over de Grote Markt.

Waarom hebben ze 50 jaar geleden de trams afgeschaft in Mechelen?

Ik heb voor het traject van de vesten gestemd, zo langs de Brusselpoort naar het keerdok. Door het centrum is voor problemen vragen peis ik.

@Filip: Omdat bussen moderner waren.

Ik heb hier thuis het boeiende boek 'Mechelen op wielen' van Werner Devroey  (uitgave 1991 - 'het streekboek') op het schab staan, met hierin een lezersbrief uit 1952 in Gazet van Mechelen:

'(...)  Wie als fietser met zijn vehikel enkele malen in de rails heeft vastgezeten, met als gevolg een nader kontakt met moeder aarde, zal zich om het verdwijnen der tramsporen voorwaar geen oog uitwenen. Evenmin andere fietsers - die, zonder ongelukken, midden de dag drukker wordend verkeer over sporen en wissels en langs links rijdende trams te manoeuveren, om maar te zwijgen van de erbarmelijke bestrating tussen en onmiddellijk naast de sporen. Wat 'de mannen van de tram' vooral op laatste gebied hebben gepresteerd is waard om door het  nageslacht in een speciaal museum bewaard te blijven.  Gedaan met het bestendig geknoei aan de bestrating als gevolg van het herstellen of vernieuwen der spoorstaven.  Spijtig dat diegenen die, via het verraderlijke tramspoor voortijdig op het kerkhof zijn beland, er niet meer zullen zijn om mee te juichen? Voor deze opruiming niets dan lof.  (...)'

toch is de schrijver wel wat sceptisch over de vervanging door bussen:

'(...) Aan de vervanging door autobussen, hoezeer dit ook als een stap in de goede richting kan worden, is echter een andere schaduwzijde verbonden waarover geen mens zich schijnt druk te maken. Wie eens even op de wansmakelijke gedragingen van een diesel heeft gelet en met volle teugen heeft kunnen genieten van de massa's lauwe roetwolken, de weeë stank van allerlei verbrande of niet verbrande uitlaatgassen, waaronder men tegenwoordig op straat periodiek om de twee minuten wordt begraven, zal begrijpen wat ik bedoel. Wie het nog niet heeft opgemerkt heeft ofwel geen zintuigen of is niet goed snik.  (...) wellicht zou men Mechelen binnenkort 'die stinkende' kunnen noemen zoals men Brugge 'die schone' pleegt te betitelen (...) Waarom geen trolley-bussen die de voordelen van beide stelsels zouden bezitten zonder één der nadelen...'

 

1952...

Allee, dan moeten ze alle straten van het traject opengooien om de bedding te maken en tenzij er andere technologieën bestaan,  hangen alle gevens dan terug vol draden voor de bovenleiding??

@ Filip & JanS: In 1937 had de N.M.V.B. het plan opgevat om een trolleybuslijn in te leggen tussen de Graanmarkt en de Leuvense stwg ( via OLV straat - Vijfhoek -Hanswijkstr, Raghenoplein)

Maar met de tweede wereldoorlog is hiervan niets in huis gekomen en na de oorlog was het kostenplaatje voor de aankoop van nieuwe trams en het herstellen van getroffen gebouwen en lijnen nogal aan de hoge kant  zodat de N.M.V.B. in 1950 besloot om de trams te vervangen door autobussen.

In Mechelen reden de trams 1, 3 en de doorstreepte 3 hun laatste rit op 21 dec 1952 en lijn 2 op 28 februari 1953.

 Ik ben niet voor of niet tegen, en ook niet helemaal overtuigd van het nut hier in Mechelen.

Een betere busverbinding (aparte busrijstroken over de vesten misschien?) tussen station en industriepark noord lijkt me veel interessanter.

Sporen over de rijweg, Grote Markt, Veemarkt? Kabels in de lucht? Ik weet het niet hoor.

Ik heb, net zoals Peter ,wel gestemd voor een traject langs de vesten. In het centrum zie ik niet direct zoiets zitten, vandaar.

Ik heb gestemd voor de Grote Markt. Vroeger reed ie daar toch ook langs?

Ik sluit me aan bij Sint Netels. Betere busverbindingen voorzien en minder milieubelastende bussen en ze moeten Mechelen niet gaan openbreken om tramsporen en dergelijke te installeren.

De mensen klagen nu al dat er in Mechelen op een aantal plaatsen tegelijkertijd werken uitgevoerd worden. Wat zou dat dan niet zijn als ze beginnen met de aanleg van o.a. trambeddingen?

éFilip: dat gejammer heb ik al dikwijls gelezen bij iedere nieuwe "vertramming" bij onze zuiderburen, waar elke stad met mobiliteitscongesties overgaat tot het herinvoeren van de trams!

 

 

Zou dat frutteke zich eens niet beter bezighouden met het berichten over de dag dagelijkse problemen in onze stad.Het is niet omdat Somers niet graag hoort spreken over kriminaliteit dat wij hier moeten worden opgezadeld met een tram.Om van al het andere nog niet te spreken.Of hebben ze nog lezers teveel bij GVA?

Ik vind die tram goed gezien. Koppel dat aan een éénrichtingsverkeer op de vesten en ge kunt gaan werken in Mechelen Noord zonder probleem en uw auto thuislaten.In het centrum moet ge die dingen niet brengen, die zijn daar niet voor bedoeld. Als de heren betonboeren bij de heraanleg van de R6 dan al een apart beddinkje willen voorzien dan zou dat getuigen van gezond verstand. Binnen dit en enkele jaren is de E19 toch toegeslibd dus moeten er nu reeds alternatieven gepland worden. Dit lijkt mij een valabel voorstel.

Een tram die Mechelen-Noord bedient zal ook daar het verkeersinfarct oplossen en dat is goed !

Volgens de Standaard van vandaag heeft een tram (light rail) een pak meer gebruikers dan een bus. Het biedt ook het voordeel dat die stipter zou rijden, en tegelijkertijd zou men dan het centrum auto-armer kunnen maken.

- Dames en Heren politici, misschien al vast beginnen met de automatische paaltjes in het centrum te laten functioneren ? Tien minuten politiek moed ? Iemand ?

Ik snap het tracé door het centrum ook niet. De afgelopen jaren zijn er miljarden geïnvesteerd om het uitzicht van Mechelen te verbeteren. Parkeerplaatsen moesten letterlijk verdwijnen , of ondergronds gaan. Cafébazen mogen zelfs de kleur van hunne paraplu op't terras niet meer kiezen (en dit onder "liberaal" bestuur) en dan zou men terug zo'n gedrocht van een constructie door het centrum jagen.

In het kader van het arsenaalproject, en het verkeersarm maken van de kleine ring, zou een tram daar zeker bij passen. Het zou interessant kunnen zijn om de verschillende studenten op een makkelijke manier van het station naar de zandpoortvest te voeren.

Waarom geen fietstaxi's of iets dergelijks in het centrum. Het centrum van Mechelen is amper 2 km in doormeter.

Björn, openbaar vervoer - tram of bus - MOET door het stadcentrum kunnen rijden.  Ouderen en mensen die moeilijk te  been zijn, ouders met kinderen... moeten de mogelijkheid hebben om vlot en snel het centrum te bereiken.  Amper 2 kilometer in doorsnede, zeg je?  Wel, ik heb heel wat oudere familieleden die géén 2 kilometer te voet kunnen stappen.

Fietstaxi's zijn wel plezant, maar op geen enkele manier kunnen ze een waardig alternatief vormen voor een goed uitgebouwd openbaar vervoer.  Als er één soort transport tot aan de Grote Markt moet kunnen rijden, is het nét een bus of een tram. 

Over de keuze tussen beide laat ik me niet uit.  Ik ben geen verkeersdeskundige.  Ik zie wel dagelijks in Brussel dat het tramvervoer vlot en snel verloopt en de nieuwe Brusselse trams zien er stijlvol en mooi uit : zilver-goud met een Art Nouveau-streepje.  Echt Brussels!  De studenten industriële vormgeving kunnen al beginnen nadenken over een "Mechelse designtram" :-)

Een tram heeft een eigen bedding nodig, anders vervalt volgens mij het voordeel tegenover een bus. En in het centrum is het moeilijk om een eigen bedding te voorzien.

En hopen dat een tram de binnenstad verkeersluw zal maken is een utopie. Een beslissing van de lokale overheid kan dat wel, met of zonder tram.

Verder heeft men ondertussen de hele binnenstad onderkelderd met parkings. Een park and ride tram, zoals voorgesteld in het persdossier heeft dan ook minder nut, wegens al die auto's die toch al parkeren in het centrum.

Een bijkomend gevolg van de tram is wel dat het centrum van de stad uitbreidt. Mensen zullen in de buurt van tramhaltes gaan wonen om op die manier snel in het centrum te kunnen zijn. Op naar de 100.000 inwoners ?

Ik volg Peter, de bedding is een probleem voor die tram in de smalle straten en zal enorme problemen veroorzaken bij de aanleg. Anderzijds is het zorgen om zo dicht mogelijk in het stadscentrum te geraken wel aangewezen. Alhoewel - zijn er niet velen die sakkeren op de ondergrondse parkings omdat er zo te veel verkeer in de binnenstad komt? - Komt er met een tram ook geen andere vorm van verkeer in de stad?

Wat te denken van een traject langs de vesten met  stopplaatsen vlak bij het centrum ( bijvoorbeeld Hoogstratenplein?)

 

 

Die tram kan een goede oplossing zijn voor de noordkant, ik zie die wel niet door de stad rijden (is daar wel plaats voor?) maar langs de vesten kan dit wel efficient zijn. Eén rijvak van de ring voor de tram en bus, het andere rijvak enkelrichtingverkeer voor de auto's. Kan lukken.

Wat mij meer interesseert is de lightrail (bestaat daarvoor geen nederlandstalig woord, waarom niet "treintram" , "raptram",  "sneltram"?). Als die via het spoor naar Willebroek rijdt kan die raptram ook Hombeek aandoen en stoppen aan de vroegere stations van Bankstraat en Heike. Dan zou ineens gedeeltelijk (slechts gedeeltelijk) het probleem met het slechte openbaar vervoor voor de Hombekenaars opgelost worden. Nu rijden twee lijnbussen (Londerzeel en Breendonk) langs de twee doorgangswegen door Hombeek. Op de spitsuren valt het mee, daarbuiten is het maximaal om het uur, zaterdag weinig en zondags geen (behalve de stadsbus nr 2 die dan tot Hombeek Dorp komt, maar dit is juist de rand van Hombeek). De Vlaamse regering wil dat ieder op 500 of 750 meter van zijn woning het openbaar vervoer kan nemen, maar met die twee "buitenlijnen" kan dat niet want die bereiken de grote woonzones van Hombeek niet. Een stadsbus is al jaren in onderzoek, maar komt er niet. Waarom niet? Wie zou dat weten? Waarom heeft Leest én de lijnbus én een stadsbus? Waarom heeft Battel lijnbussen en een stadsbus? Waarom heeft Weerde een stadsbus vanuit Mechelen? Waarom heeft Hombeek geen lijnbus?

Met die raptram kan een deel van dat probleem opgelost worden maar dan nog blijft 80% van Hombeek verstoten van degelijk openbaar vervoer. Hombeek is nu éénmaal de grootste landelijke deelgemeente van Mechelen en dat vergt wat meer inspanningen dan een wijk als Battel of Muizen, maar dat hebben ze in het stadhuis nog niet begrepen als het over openbaar vervoer gaat.

Twee stations voor de raptram én een stadsbus die Kapelseweg, Boskant en den Dries aandoet. Dat is de goede oplossing. Dat van die stadsbus is al heel heel lang gevraagd. Maar ja!

Om dit gebrek aan openbaar vervoer te begrijpen zou een "stadsmens" eens moeten proberen via de website van De Lijn een routeplan te maken vanuit Mechelen Grote Markt naar bv de Moerstraat in Hombeek. Hij zal het niet willen uitvoeren!  

Of zelfs Veemarkt? Kan hier wel met een minimum aan hinder en de tram kan draaien op de Veemarkt

@homor : Stopplaatsen "raptram" volgens GVA ( blz 8) vandaag :

Nekkerspoel - Mechelen- Hobeek - Blaasveld - Willebroek - Boom - Aartselaar - Antwerpen.

Designers, leef je uit op deze 'blanco tram'.  Maak er iets Mechels van!

Tram

@rudi: Alhoewel - zijn er niet velen die sakkeren op de ondergrondse parkings omdat er zo te veel verkeer in de binnenstad komt? - Komt er met een tram ook geen andere vorm van verkeer in de stad?

Door een ondergrondse parkings in de stad te leggen trek je per 1 volle tram (80 mensen ?) ongeveer 40-60 auto's aan om deze mensen in het centrum te krijgen. Dat is dus een veelvoud aan verkeer !

En als ik het zo goed overweeg is de Veemarkt de beste oplossing volgens mij. De Keizerstraat is breed genoeg.

@svengva: wanneer ik die drie trajecten bekijk dan staat er in de begeleidende tekst: 'Oscar Van Kesbeeckstraat - Antwerpse Steenweg'. De pijlen op de plannetjes echter lopen niet langs de Antwerpse Steenweg maar langs een blijkbaar nieuw tracé aan de Oude Antwerpse Baan. Kloptda?

Hoe staan de vrienden van Vinci eigenlijk tegenover dit project? Minder auto's in de binnenstad = minder inkomsten=? een uitbreiding van de parkeermeters in de buitenwijken? (en op de mooie buurtparkings, die de stad overal aanlegt). Ik ken de details van het contract niet. Ik heb er ooit zoiets over opgevangen, en bij de "heronderhandelingen", dacht ik dat onze grote burgervader met zijn staart tussen zijn benen is terugekomen. (Men mag mijn geheugen altijd opfrissen)

Ik zie het nut van het project, maar vraag mij af of een lijn door het centrum niet haaks staat op het tot nu toe gevoerde beleid. bovendien bieden komende projecten kansen tot een serieuze ontwikkeling van de Zandpoortvest.  Het zou me niet eens verbazen moest dat ooit de nieuwen bruul worden.

De lightrail is nog een stuk interessanter. ooit al eens met het openbaar vervoer naar Boom/ Aartselaar proberen te gaan? Je bent even snel met de fiets! In Parijs (RER) wordt dit systeem al lang toegepast om de groei van de stad te remmen en groeipolen rondom de stad met het centrum te verbinden.

Ik heb vandaag een dagje vrij en had niets beters te doen. Zie hier een mogelijk tram design.

Deze kleuren zullen de verschillende coalitiepartners zeker zien zitten. Ik vraag me alleen af dat ze deze tram graag langs de O.VanKesbeeckstraat zien passeren :-)

Zou er gedacht worden aan het verbinden van de site van het nieuwe ziekenhuis in dat binnen een paar jaar in Mechelen gebouwd gaat worden?

@ XXL_Filip: ja daar zouden ze inderdaad aan gedacht hebben, vandaag in De Morgen:

"De lijn zou het station - dat over enkele jaren wordt vernieuwd - met industrieterrein Mechelen-Noord verbinden. (...) De tram zou ook de randparking Rode Kruisplein, woonkern Otterbeek, de ziekenhuissite en het eventuele voetbalstadion aandoen."

Ik ben alvast fan, heel dit plan past perfect binnen het nieuwe (en veel betere imago) van Mechelen. Ik woon nu sinds enkele jaren in Brussel en was het een beetje beu in Mechelen, maar ik krijg steeds meer zin om terug te keren naar mijn hometown!! 

Eindelijk!  Karlsruhe heeft de trams en voorstadstreinen op mekaar aangesloten en tot een lighrail omgevormd en het werkt! Op spoorverbindingen welke ten dode opgeschreven waren, worden tot 3000 % meer reizigers vervoerd. Het principe is eenvoudig: van dorp tot stad over eigen bedding (spoorweg) en vanaf de stadspoorten via verkeersluwe straten tot in de stadskern. In Karlsruhe komen delegaties vanuit alle hoeken van de wereld kijken hoe het werkt. Intussen zijn er al tal van dergelijke projecten elders gerealiseerd: Paris, Kassel, Saarbruecken, Zwickau, Croydon (groot-London) en vele steden in de USA.  Een van de eerste realisaties (jaren '20) van dat soort sneltrams bestaat nog steeds, tussen Dusseldorf en Krefeld en Duisburg respectievelijk. Sommige van die sneltrams hebben zelfs een snackbar! 

Dit heeft niets meer vandoen met onze voormalige "boerentram", zoals er waren naar Antwerpen, Brussel, Heist o-d-Berg...geen wisselplaatsen met lange wachtijden en trage lange tramtreinen. Was wel romantisch maar voorbijgestreefd. ( had men toen moeten moderniseren!!! )

Ga dus eens een kijkje nemen in bvb Croydon: Het resultaat is verbluffend. Een beetje geduld tijdens de werken loont zich echt.

Wat betreft de bovenleiding: Nice en Bordeaux beschikken over een systeem dat draden op korte trajecten overbodig maakt. Ik denk dat zo bvb de markt van Mechelen er beter uitziet zonder bovenleiding.

ne meichelsen tram dus....

en een (oud) gedichtje er bij om 'de smaak te maken'..:

De tram...

Mooi als ze was,
Zat ik haar stiekem te bekijken.
Tot ze plotseling keek naar mij,
Een stilzwijgend 'hallo'
Dwars door de geluidenbrij.
Ze glimlachte,
En keek me vragend aan.
Betrapt, werd ik verlegen.
Keek ik snel weer uit het raam...

  

;-)

Trams in Mechelen, wie had dat gedacht?

Een lovenswaardig initiatief maar dat vooraf veel én grondig studiewerk vraagt. Wanneer een tram met grote capaciteit wordt overwogen die bij voorkeur door het centrum gaat ideaal van Mechelen Zuid (industrie + E19) via station en Grote Markt naar Mechelen Noord (industrie + E19) dan moet men ervoor zorgen dat de diesel-stadsbussen uit de stadskern worden geweerd (= extra overlast). Het is geen sinecure om goede overstapplaatsen (tram/bus) te voorzien langs de lijn. Ook dienen aan de eindhaltes grote 'park & ride' zones te worden ingepland.

Maak dan de route waar de tram door de historische stadskern gaat, autovrij! Het is een gedurfde keuze, maar indien niet ten gronde aangepakt rijdt de tram mee in de files!

Ik kan de sceptici alleen maar aanraden te gaan kijken naar de Duitse-, Franse- en Zwitserse steden waar de tram terug zijn intrede heeft gedaan in historische centra. 

  

@Blog; in de hoofdstad van Schotland, Edinburg dus, is men nu al met de voorbereidingswerken bezig om .....tramlijnen terug aan te leggen.

Dus niets nieuw onder de zon......

En wat vinden de mensen die langs de voorgestelde tracés wonen van het feit dat er daar binnen een paar jaar misschien een tram voorbijkomt?

Gaan de trillingen geen scheuren veroorzaken in gevels en muren, verzakkingen in de straten?

 @ Blog,

               iedereen zijn ei kwijt, dan kunnen we overgaan tot het ommelet.

Er was eens een Hombekenaar die vond dat het genoeg geweest was met de verloedering en verwaarlozing van de fusiedorpen achter de Zenne.Hij trok zijn stoute schoenen aan en werd door de kiezer in 2001 naar het stadhuis gestuurd om het daar eens te gaan uitleggen.Het resultaat kunt ge nu komen bekijken.Bijna alle dagen zijn er plichtbewuste mensen bezig met het onderhoud en de reiniging van het openbaar domein.Goe bezig zou ik zeggen.En mijn vroeger voorstel voor de oprichting van wijkgebonden onderhoudsploegen schijnt niet in dovemansoren te zijn terecht gekomen.Zelfs schepen Geypen spreekt van wijkonderhoudsteams, wat een woord zeg.

Het teloor gaan van de leefbaarheid in dezelfde dorpskernen heb ik aangekaart bij de insalatie van Somers 1 op 24.1.2001.Mijn voorstel was heel simpel.De NMBS zal opnieuw de stations openen in Hombeek, Hombeek Heike, Leest Heide en Blaasveld.Dit gekoppeld aan de inrichting van parkeerruimte voor auto 's en fietsenstallingen zal de verkeersdruk sterk doen verminderen in Hombeek, Leest, Heffen en Gentsesteenweg.De hele westkant van Mechelen zou kunnen herademen.

Het werd alles door Somers weggehoond omdat het uit de verkeerde hoek kwam.Iedereen kan als hij wil op het stadhuis het bewuste stenografische verslag van 24.1.2001opvragen.

Dit zoals zovele andere verhalen werd door de pers bewust verzwegen zoals bijna alles word verzwegen wat uit onze hoek komt.Wanneer er echter met modder naar ons moet worden gesmeten zijn ze allen present, de blaadjes van onze Sven en onze Wannes.God zij dank is het tij een beetje aan het keren en raken ze hun brol bijna niet meer kwijt.

 

Dat de meeste een lighttram dwars door het centrum niet zien zitten, kan ik wel begrijpen. Kunnen ze niet beter de lighttram vervangen door een ondergrondse metro?  Op deze manier zie je bovengronds niks van sporen, palen, bedrading ed .. en kan toch iedereen in een mum van tijd zich naar het centrum verplaatsen. Je moet natuurlijk voldoende haltes voorzien. Op termijn volgens mij een veel betere oplossing en zeker het onderzoeken waard.

ne Metro is veeeeels te duur :-) Ook een tram is misschien moeilijk economisch verantwoord ... ?

Eindelijk eens een mooi bericht van onze politiekers. In gans europa is men nu bezig de fouten uit de jaren 50-60 toen veel trams werden afgeschaft terug recht te zetten. Het is een goede zaak, nu alle commotie rond de expo 58 terug van de baan is, om  het faliekante modernisme van die tijd af te wijzen en terug te keren naar de hogere waarden.

Een tram is elektrisch, en dus stil en milieuvriendelijk.

Een tram draagt bij tot het karakter van een stad.

De bovenleidingsdraad mag geen probleem zijn, er zijn overigens nog genoeg gevels in de binnestad waarop nog rozetten voor de tramdraden van vroeger  prijken; de systemen met stroomvoeding via de grond zoals in Bordeaux zijn complex en storingsgevoelig.

Leve de tram in Mechelen, liefst dwars door de stad om het centrum optimaal te ontsluiten!

Te duur? Je moet natuurlijk met de juiste mensen in zee gaan om zo iets te financieren, maar dat zal met een tram niet anders zijn. Het opbreken van bestrating kost immers ook handenvol geld en je blijft bovengronds met obstakels zitten ter hoogte van de Dijle en de Vliet + het zicht in de straat zal er helemaal anders uit zien. Neen echt volgens mij moeten ze een metro echt eens bestuderen.

LOL :-)

De Brussels metro kost 2,50 miljard euro voor 52 kilometer nieuwe metro, Allez pakweg 50.000 euro per lopende meter. Met het budget van 500.000.000 euro dat binnenkort in de Mechelse Mobiliteit wordt gepompt springen we dus 10 km metro ver.

Ik las vandaag in GVA:

Het bedrag dat de Vlaamse overheid, De Lijn, de NMBS en de stad de volgende tien jaar investeren voor een betere mobiliteit in Mechelen wordt met de dag indrukwekkender. Na de aankondiging van de investering in een nieuwe tramlijn van het centraal station naar Mechelen-Noord staat de teller op bijna 500 miljoen euro, of twintig miljard oude Belgische franken. Voor een centrumstad als Mechelen is die investering nooit gezien.

@Peter: voor dat economisch verantwoord is er een formule (die ik verdomme niet kan terugvinden) het is iets van x = aantal reizigers  per uur / aantal aangelegde km.

Wat er merkwaardig aan de formule was dat het aantal reizigers moest gemeten worden buiten de spits!

De lightrail is waarschijnlijk het meest haalbare. Zou er geen stopplaats kunnen voorzien worden ter hoogte van Proctor & Gamble en Dupont. Er werken daar behoorlijk wat mensen, het zal waarschijnlijk wel rendabel zijn;

Ik ben absoluut geen voorstander om een nieuwe tram terug door het centrum te jagen. Er is maar één plaats waar ge, als tram, de Dijle kunt oversteken en dat is aan de Zandpoortvest. De huidige trams zijn een stuk langer dan die van de vijftiger jaren en dan is de Dijle een obstakel, zowel aan de Fonteinbrug, de Grootbrug als de viaduct aan de G. Gezellelaan. Volgens mij kunnen die trams die korte hellingen niet aan.  Indien wel dan hoor ik het graag

Een tram door het centrum sturen is praktisch onmogelijk. De infrastructuur laat dit niet toe. 

inderdaad, mijn gedacht, wie heeft er zin om overal bovenleidingen te zien op het traject. Wie wil er die lijnen aan zijn voorgevel bevestigd.
Wie wil er zo'n paal voor zijn deur.
Wie wil zijn huis voezlen daveren als de tram passeert?

Een b us op gas of  waterstof is veel milieuvriendelijker, ook proper voor de stadslucht, ook minder autos in de stad nodig en bovendien geen rommel aan gevels of palen die je zicht van de mooie stad verbrodden.

Ik denk dat tegenwoordig alles goed is om eens in't nieuws te komen.

 

Gimmyck ik ben voor je riksjas in de stad.

@lieven: Bussen (milieuvriendelijk of niet) staan mee in de file, ik begrijp in die context wel het verhaal van de tram.

 

Ik wil wel een tram-halte.  Niet voor de deur, maar aan de hoek van de straat ... :-) Nog iemand van het zelfde gedacht ?

ik heb liever een tramhalte voor de deur dan een (stinkende, luid ronkende) bus!

Peter, zonder vrije bus- of trambaan staan beiden in de file. In dat opzicht is er geen verschil. 

In geval van problemen staat de tram sowieso stil terwijl met de bus een omleiding mogelijk blijft. 

In een klein centrum waar geregeld activiteiten georganiseerd worden ...

@ Katrien, er zullen vlugger milieuvriendelijke bussen rijden dan trams :-)

Voor mij hoeft een tram niet echt, want ik ben één van de mensen die halsstarrig blijft vasthouden aan de auto.
Al is het moeilijk om je in in de binnenstad met de wagen te verplaatsen, ik neem vrijwel nooit het openbaar vervoer.
De laatste keer dat ik een bus nam, is meer dan twintig jaar geleden en van pure miserie ben ik toen aan het station uitgestapt en heb ik een taxi genomen, omdat een bus mij veel te traag ging.
Een tram zal ook wel z'n voordelen hebben, maar mij ga je er waarschijnlijk niet op tegenkomen, tenzij in hoogbejaarde toestand
Voor anderen is het misschien best een goeie oplossing, dus ben ik niet tegen.
Hopelijk houd men wel rekening met de integratie van de tramlijn(en) in het nieuwe station, dat drie jaar na de tram klaar zal zijn.

De situatie van de tram kennende in Mortsel, kan ik alleen maar zeggen dat een tram in een hoofdstraat één grote brok ellende is.
De Antwerpsestraat in Mortsel bestaat uit voetpad, fietspad, autostaanplaats, 1 rijvak heen, heen-en terugtraject voor tram en bus, 1 rijvak terug, autostaanplaats, fietspad, voetpad.
En als dan op één van die rijvakken ’s morgens de vuilkar de vuilniszakken komt ophalen, zit de hoofdstraat er muurvast.

Mortsel vandaag

@Gimycko: op die kleine foto zit alles muurvast, maar de tram rijdt toch lekker voort!

Een tram zonder eigen bedding heeft geen bestaansreden.

@ Jokke :

In Mortsel komt, in de hoofdstraat, ook nog eens alle autoverkeer van Lier, dat naar Antwerpen moet.  Plus Kontich en Hove en dit alles door de bottleneck van Mortsel.

Op maandagmorgen komt de vuilniskar langs, dus alle autoverkeer op een drafje erachteraan.

Ook is het tramgedeelte afgescheiden, in het midden van de baan, door hekken voor de veiligheid van de mensen die de tram op of af moeten.

Ook uit de zijbanen van de hoofdstraat komt er autoverkeer en de voetpaden zijn "verkeerd" gelegd omdat ze enkel daar zijn geschilderd waar de opstapplaatsen van de tram zijn met als gevolg gevaarlijke situaties.

En door de autostaanplaatsen, waar geregeld kleine camionetjes staan, wordt het dan ook nog eens moeilijk die hoofdstraat op te rijden, want je hebt geen zicht op het aankomende autoverkeer op de hoofdstraat, vanuit de zijstraten.

Gim, we gaan Antwerpen of godbetert Mortsel toch niet vergelijken met Mechelen, hé :-)

Overigens zijn de trams in Antwerpen, maar ook in Brussel, gebonden aan oude bestaande tracés.  Men zit er noodgedwongen met een netwerk dat eigenlijk verderborduurt op een stelsel dat vele decennia teruggaat.  In Brussel reden de eerste trams al eind 19de eeuw.

In Mechelen zal men een totaal nieuw stelsel kunnen aanleggen, dat beter kan inspelen op noden en behoeften van de verkeerssituatie in onze stad.  Ik zeg niet dat het Mechels tramnet er moet komen, maar het zal alleszins beter aangepast zijn dan in Antwerpen of Brussel. 

In een stadje waar je gemakkelijk te voet van de ene kant naar de andere kant komt is zo'n onflexibel onding toch niet nodig. en inderdaad, als er een auto verkeerd geparkeerd staat kan de tram er niet door, een bus wel.

Een ideaal oplossing voor openbaar vervoer zou zijn ondergronds maar de kosten zullen daar  ruimschoots de baten overschrijden.

Overigens, wat een keuze.

het is als, je kan kiezen
A. Een overrijpe appel.
B. Een wormstekige appel of
C. Een peer.

Wat als je geen fruit wenst?

Volgens mij is er reeds een gewenste keuze, de tramlijnen zijn slechts zand in de ogen.

@Lieven: De essentie is niet de binnenstad, maar de lightrail die doorloopt naar Boom (op reeds bestaande sporen als ik me niet vergis) en Antwerpen. Dus is hierbij een bus geen oplossing. Vandaar de idee van een tram natuurlijk.

 @ JC ,

             wat die stopplaats aan Dupont en Procter betreft spreekt u waarschijnlijk over de trein naar Willebroek.U hebt gelijk,dat moet kunnen.Bij de noord - zuid verbinding in Brussel stopt de trein ook alle 800 meter.

 @ Lieven,

                    met dat zand zou u wel eens kunnen gelijk hebben.De mensen kunnen beter spreken over een tram dan over de criminaliteit in de stad.

 Mij ontgaat het eigenlijk ook volledig wat er nu mis is met een bus voor het traject station-industrie noord.

1: Waar er plaats is voor een tram in eigen bedding is zeker plaats voor een busrijstrook.

2: Het traject wordt op dit ogenblik reeds afgelegd door een bus nota bene

3: Dus nu zijn bussen plots dieselstank en roetverspreidende rammelbakken? Allez vooruit (lacht)

4: Sporen en kabels? Ja, gelukkig niet voor mijn deur moet ik zeggen.

5: En bovendien: eigenlijk gaat het om een traject dat hoofdzakelijk zal gebruikt worden tijdens de woon-werk spitsuren? Ja, ideaal voor een niet-flexibel voertuig zoals een tram moet ik zeggen! Of blijft hij binnenstaan in de weekends?

Een trol maakt bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt, en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust en onduidelijkheid. Hij zal hierbij telkens van het onderwerp afwijken om zijn agendapunt telkens opnieuw te kunnen plaatsen.

@GL, ik heb eerlijk gezegd véél meer last van de mobiliteitsproblemen dan van de criminaliteit.  Ik zie dagelijks files, vertragingen, gevaarlijke toestanden voor fietsers en voetgangers, noem maar op.  Maar ik ben de afgelopen jaren amper (lees: NOOIT)  geconfronteerd geweest met échte criminaliteit.  Dus waar denk je, dat voor mij de prioriteiten liggen?

Trouwens, wat moet de overheid doen?  De steden laten constiperen tot er geen auto meer door kan?  Wedden dat de criminaliteit dan ook zal stijgen, als was het maar de verkeersagressie.

@Lieven: dat er soms fout geparkeerde auto's een tramlijn kunnen blokkeren, mag geen reden om géén tramstelsel aan te leggen.  Dan kunnen we net zo goed de verkeerslichten afschaffen, want automobilisten rijden soms door het rode licht.  Men moet de tramlijnen maar zodanig aanleggen dat auto's er niet zomaar kunnen op staan. 'n Aparte afgeschermde bedding... 

 Och ja! vergeet ik nog punt 6 zeker!

6: Dat een tram op zich niet vervuild is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat die taak voor hem reeds gedaan werd door de electriciteitscentrale die niet bepaald van een roetfilter of een catalysator voorzien is, of afval produceert dat redelijk euh... blijvend is, of dacht u dat er een rechtstreeks kabeltje gaat lopen van het molentje in de Noordzee tot in Mechelen?

@sint netels: Naar het traject Mechelen Noord is een bus een goeie oplossing. Voor het verdere traject naar Boom wil men de bestaande sporen hergebruiken. Als men Boom dan toch wil verbinden met Mechelen, dan maar meteen met het station zeker ?

  • waar liggen die bestaande sporen ?
  • waarom niet een connectie met Nekkerspoel ?

@ Sint : Rijden tegenwoordig een pak stadsbussen al niet elektrisch ?

Ik heb het niet over Mechelen, maar in andere steden of in het buitenland.

 Je kan natuurlijk evengoed iedereen die je mening niet deelt voor 'trol' verslijten, dat spaart in ieder geval een hoop argumenten uit.

Voor wat men heir een lightrail noemt (vroeger heette dat boemeltrein) die heeft men allemaal afgeschaft. Dus nu terug naar de boemeltrein in een modern kleedje.

Mechelen centrum verkeersvrij, en één gratis buslijn die de ronde van mechelen doet zal mi interessant zijn.

Om een tram interessant te maken heeft hij zoals eerder iemand postt een eigen bedding nodig, waar in Mechelen is daar plaats voor? den Bruul?

En loopt er per ongeluk ne kleine voor den tram dan kan die nooit uitwijken en nooit op tijd stoppen met zijn gladde wieltjes.

't Is een gedacht SInt :-)

Ik heb niets tegen argumenten, als ze over het topic gaan. Maar als  bepaalde posters steeds maar weer elke gelegenheid gebruiken om op dezelfde nagel te kloppen (criminaliteit in de stad), tja ... dan hoeft het voor mij niet meer hoor.

(maak er gerust een eigen topic over :-)

Het grote voordeel van de lightrail Mechelen Boom is dat Boom wel eens het overstapstation bij uitstek zou kunnen worden want:

"Snelle tram Boom-Brussel krijgt vorm" lees hier verder over hier:
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=nbra22012003_028

En over een lightrail verbinding Boom-Antwerpen vond ik dit

Groen! wil snel lightrail Antwerpen-Boom-Puurs

http://stefancolaes.web-log.nl/stefancolaes/2008/05/groen-wil-snel.html

Zodoende zouden de mechelse gepensioneerden en houders van een Lijn abonnement gratis naar Brussel en Antwerpen kunnen sporen!

Gedaan met het (huidige!) tarief van 4,00 € voor een oudpeekensticket!

Dat de burgemeester met zijn plannen om de HST-treinen in Mechelen te laten stoppen nog niet bedacht hebben hé! Boom overklast Mechelen (althans als overstapplaats!)!

(grote bulderlach!!!) 

ik vraag mij af waarom sommigen altijd pertinent tegen welke vooruitgang voor Mechelen dan ook zijn. Als dat met Somers te maken heeft, vecht het dan met hem persoonlijk uit, en probeer ondertussen verder eens objectief dingen te bekijken.

Waarom zou in Mechelen niet kunnen wat in andere steden wel kan? Laat dat minderwaardigheidscomplex nu gewoon es achterwege!

Neen, merci, ik zie het verband niet tussen bussen, trams en criminaliteit.
Mij stoort het alleen een beetje dat de tram nu plots blijkbaar het van het is.

En daar gaat het wel over. 

Stel de tram MOET er komen dan worden er 3 trajecten voorgesteld:

een traject dat noord-zuid verbind en daarbij aleen oost bediend waar west wordt vergeten,

een traject dat NZ verbind over west en waarbij  oost wordt achtergesteld

en een traject dat een beetje vanalles doet maar dwars door Mechelen loopt en over de nu zo mooie markt

Je zou een betere combinatie moeten hebben van de NOZ en NWZ verbinding

Het passeren over de veemarkt brengthet vervoer kort bij het centrum wat geen slecht punt is.

Mijn twijfel bestaat nog steeds of een tram echt wel nodig is en of propere bussen niet beter zouden zijn, en dat heeft niets met minderwaardigheidsgevoel te maken eerder met niet mee gesleurd  willen worden met de nieuwste windjes die in het politieke of groene milieu waaien.

Dat het vervoer aangepakt moet worden is een feit, dat er keuzes moeten gemaakt worden ook maar die keuze moet wel gemaakt worden in het belang van iedereen

Zeg en als we nu eens een trammeke voorzien dat gewoon de vesten rond rijdt ? En aanpikt aan het Roide Kruisplein ?

(Leuven heeft ook een dergelijke lijn met bussen.)

@ Katrientje :

Blijft de vraag of een tram IN de stad wel een vooruitgang is met al die "loze straatjes°.  Niks minderwaardigheidscomplex, hoor.

En van die kleine voor nen tram, daar lezen we geregeld over : bv de Kusttram in Oostende...

@Katrien: Tja minderwaardigheidscomplex. Ons stadmagazine heet nu eenmaal ook 'Onder den Toren' en niet, 'Mechelen Modern' of 'Mechelen kijkt vooruit' of 'Magisch Mechelen' of iets dergelijks ... zegt dat genoeg ?

Peter, 't is maar hoe je die "onder den toren" wilt opvatten he. Trots oep Sint Roembots ...  veel verder dan ons toren gaat het voor veel Mechelaars precies niet. Vaak heb ik het idee dat die personen Mechelen niks hoger achten dan een boerenstrondgehuchtje van 5 inwoners en waarom zou je dan bij de tijd blijven ...

tja met het groeiend Mechelen veranderen de mensen, worden we nu allemaal ineens heertjes? Houdt het Mechels dorpsgevoel nu op?

Worden we stilaan een voorstad van brussel of eerder een hoofdstad van Vlaanderen?

Mechelen een dorp ingebed in een stadsgewest. Wisten jullie dat Mechelen in een straal van een halfuur rijden 2 Miljoen mensen heeft wonen ? Na Brussel de grootste centrumpool van het land ... Het is maar hoe ge het bekijkt natuurlijk :-)

(en dat voor een dorpje :-)

 Ik denk niet dat Mechelaars een minderwaardigheidskomplex hebben, integendeel zelfs.

Maar 't is niet omdat er in België niks 'moderns' meer gebeurd is sinds 1957 dat we nu plots op alles moeten springen waar iemand het woord 'modern' heeft opgeplakt.

Doch dit volledig terzijde.

@Sint, Peter reageerde met zijn trol uitspraak hierboven tegen G.L. he, niet tegen u...

@peter, de NOZ en de NWZ zouden dan beide moeten bestaan, een rondje draaien covered niet het noordelijke traject,

het traject zou dan ook meer zuidelijker moeten gaan tot aan de winkels met brico, carrefour en zo.

éKatrientje: mijn knipoog naar Somers was een reactie op een citaat van hem dat ik in het Nieuwsblad las:  Uiteraard dromen wij ervan om de HST hier te laten stoppen, dan wordt de stad een kruispunt van internationaal verkeer, een kans die een enorme impuls kan hebben op zowel economisch, toeristisch als cultureel vlak.'

HST in Mechelen stopt en dan met de Lightrail verder naar Boom om daar over te stappen naar Brussel of Antwerpen, snap je hem nu?

Ik heb trouwens in deze post al zoveel onzin gelezen geschreven door mensen die nog nooit een tram van dichtbij gezien hebben, dat ik dacht me dit geintje te kunnen veroorloven!

Ikzelf heb ooit in Bremen de kans gehad zelf een tram te besturen en je mag me dan ook met "ehrenamtlicher strassenbahnfuhrer"  aanspreken!!! ;-D)))

Ik bedoel wel degelijk

  • tramlijn 1: Rondje Mechelen, langs de vesten, den helen toer rond
  • tramlijn 2: Mechelen-Boom (langs een van de trajecten op de vesten)

Carrefour lijkt me dicht genoeg te liggen aan het MCdonalds kruispunt, wordt een drukke halte, en laat me raden ze gaan die ooit Oud-Begijnhof noemen :-)

Als ik de reacties bekijk is men zeker niet tegen vooruitgang en gaat de discussie vooral over hoe en waar het project gerealiseerd moet worden.  Moest er plaats zijn in onze smalle straten zou iedereen het nut wel inzien van een tram door de binnenstad. Het is gewoon op verschillende plaatsen gewoon te smal. Alle argumenten (on topic) voor en tegen lijken mij redelijk zinvol. Eindelijk wordt hier nog eens levendig gediscussieerd.

Mechelen is de 2e grootste groeipool van Vlaanderen, na leuven. We zijn op dit moment de 5e stad van vlaanderen na Antwerpen, Gent, Brugge en Leuven. Ik denk dat het niet verstandig is om je met zo'n groeiende stad te concentreren op je kleine binnenstad van minder dan 1700m in doormeter op het langste traject. Men is van plan de kleine ring te ontsluiten en een nieuw traject achter het station te leggen, zodat er langs de zandpoortvest een enorm gebied vrij komt. Spijtig dat het parkinggebouw is geplaatst, maar er waren nu eenmaal snelle oplossingen nodig voor de parkeerproblemen in de binnenstad. Anders had dit gebied veel meer mogelijkheden gehad.

Er wordt hier wel degelijk vooruit gedacht en mogelijke problemen aanhalen is zeker niet altijd tegenwerken. Over het algemeen hebben de mensen op deze blog zeker een constructieve houding.

ehrenamtlicher strassenbahnfuhrer, 't was ni op u zenne.  ik ben zo van "wie het schoentje past ..."  ;-)

Maar ik zal in het vervolg het beestje bij de naam noemen. Aangezien ik de gevolgen daarop al wel kan raden,  bij deze alvast sorry Peter en Florisla.

mmm, peter, eigenlijk bedoelde ik Carrefour Zemst :-)

Ik ben niet echt voor de tram, ik woon namelijk op de koningin astridlaan (vlak aan de Brusselpoort) en vraag mij af hoe ze in godsnaam die tram tijdens de spits daar op een comfortabele manier gaan doorloodsen. Kom maar eens kijken als de brug over de vaart open staat. Chaos alom!!! en dan er nog een tram bij. Qua milieuvriendelijkheid is hij misschien wel properder dan de bus maar de electriciteit in Belgie is nog altijd niet groen. Ik ben voorstander voor een grondige aanpassing van de vesten (éénrichting, aparte busstrook, groen en parking - en het aantal plaatsen behouden want door de vele appartementen op de vest staan die momenteel altijd vol) EN waterstofbussen !!!! ze moeten daar nu eens werk van maken omdat te commercialiseren.

 Ik ben VOOR een uitbreiding en verbetering van het regionale openbare vervoer door bussen ondermeer op speciale rijstroken waar dat mogelijk is.

Ik ben VOOR de 'lightrail' oplossing voor middellangen afstanden zoals bv. Mechelen-Willebroek daar dit perfect aansluitbaar is op het bestaande bus- en treinvervoer.

Ik ben niet tegen de tram, maar sta erg sceptisch tegenover een minder flexibel openbaar vervoer voor korte afstanden. En ik kan mij niet van het idee ontdoen dat men dat door onze strot probeert te rammen zonder verdere uitleg of studie.

@Peter: excuzeer, ik dacht dat het op mij was.

@Sint: T is in orde zulle. Ben het trouwens eens met de vreemde idee dat men blijkbaar denkt dat een tram alle mobiliteitsoplossingen zal oplossen.

of hoe een groen windje eigenlijk een verdoken sch*et zou kunnen zijn

 Even off topic: pas op met waterstofcellen: het aanmaken van waterstof in enorm energieverslindend, hier ook dus is de waterstofmotor niet vervuilend want dat heeft een of andere krachtcentrale reeds dubbel en dik in zijn plaats gedaan.

De groene utopie op dit ogenblik is electrisch aangedreven en opgeladen met groene stroom.

De minst vervuilende qua co2 op dit ogenblik is electrisch aangedreven en opgeladen met stroom uit de kerncentrale, MAAR je zit wel met een afvalprobleem dat redelijk lang meegaat.

ker: als de parkeerplaatsen op de Koningin Astridlaan bezet zijn dan komt dit niet door de appartementen (die beschikken over voldoende ondergrondse parkings) maar door de bewoners van de achterliggende straten die hun wagens via hun bewonerskaart op de laan komen dumpen en dan zijn er natuurlijk ook de huizen zonder garages.......

@sintenetels, inderdaad, je moet waterstof niet zien als energiebron maar eerder als energiedrager, je stopt er inergie in door water te ontbinden in waterstof en O2.

Het verbruik in de motor doet het omgekeerde de waterstof wordt weer mer O2 omgezet in water..

Ofwel laadt je H2 ofwel neemt ge waterstofcellen waar beide steeds worden gereupereerd.

De energie die je erinstopt is zo groen als je ze zelf maakt, met windmolens of met steenkool....

Voor stadsvervoer is het probleem dan wel opgelost, geen CO2 en roet meer in de lucht. Het probleem kan centraal aangepakt worden bij de energiecentrale en afhankelijk van de markt en het milieu kan er (relatief) eenvoudig en snel worden geswitched van de ene bron op de andere.

 

 Zou het trouwens evengoed niet kunnen dat men deze (al dan niet nieuwe soort van?) tram hier in Mechelen legt bij wijze van proef? Relatief kort traject, ruimte (zeker op ringlanen) beschikbaar, bijgevolg weinig of geen onteigeningen, geen al te grote investering.
En zo weten ze na een jaar of drie of het de moeite is of niet in andere kleine steden

zou wel kunnen netels, En als de test positief lijkt zijn wij in Mechelen gelukkige mensen maar als het nieuw windje  iets anders lijkt zitten we in mechelen natuurlijk met de stank.

Al bij al blijkt toch dat Kathleen Van Brempt geen hart voor Mechelen heeft met haar voorkeur. In theorie klopt dat misschien van die lijn dwars door mechelen maar als Mechelaar kan je daar toch op zijn minst vragen bij stellen.

 

ik heb inderdaad geen garage want heb je ooit al een herenhuis van 1895 met garage? En het zijn juist de mensen die een garage hebben die hem hier ook zetten hoor omdat ze de volgende dag minder ver moeten wandelen dan naar hun garage achter de hoek. En appartementen met ondergrondse garages is goed voor de gezinnen die 1 auto hebben maar er zijn er soms met 3 auto's die dan nog eens 2 gratis bewonerskaarten krijgen.

ker: ik heb als bewoner van de laan géén bewonerskaart gewild omdat ik vind dat die de chaos nog vergroten en dus plaats ik mijn wagen nooit op straat maar altijd in mijn ondergrondse garage of staanplaats. Er zijn op de laan wel een aantal huizen met garage (oa mijn broer met plaats voor twee) maar die zijn natuurlijk zeldzaam.

maar ja, een blauwe zone vonden de mensen ook niet goed want dan konden ze maar twee uur voor hun deur staan....'t is feitelijk een onoplosbaar probleem, misschien één grote parking maken onder de schuttersvest, van benedenlaan, astridlaan en olivetenvest?

en dan zullen ze weer gaan zagen dat het niet gratis zal zijn.....

@sint: en dan wat langetermijndenken: niet alleen een toertje rond onze vesten maar ook langs de R6 ring. Zo kun je vauit het noorden en oosten de stopplaatsen aan de ring bereiken, je auto achterlaten en vandaar naar het te bouwen ziekenjuis trammen , naar het te bouwen voetbalstadion trammen en naar de vesten trammen. Mochten we zo ageren dan doen we aan langetermijn investeren. Bij wijze van vergelijking: een loofboom planten doe je ook niet voor je eigen levensverwachting. Het zou nog eens iets vernieuwend zijn: Lijn bouw spoor en stopplaats en investeerder plant zijn winkel naast die stopplaats. Wilt ge daar iets kopen? De winkel levert aan huis, dus minder parkinggrond nodig, efficiënter grondbeheer en uw auto staat netjes ergens aan de R6!

Over delightrail verbinding Boom Brussel heb ik voor jullie dit lezenswaardig rapport even opgevist: http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/Lightrailstudie-eindrapport_tcm5-8866.pdf

Veel leesgenot!

Vooral om dat er al van Willebroek Centrum sprake is! En deze studie dus de nog te bestellen door mevrouw Van Brempt overlapt!

 Voor Peter mag het mischien ook 'n trollebus zijn.

ja G.L. niets op tegen, maar dan liefst niet in de binnenstad.

peter, enkele richting centrum uit?

Ja recht na de groenen hoek 

 @ Jokke,

                  ik heb vruchteloos naar het prijskaartje van dat rapportje gezocht.Gewoonlijk hangt dat daar toch vanonder aan.

Dit lijkt wel echt politiek: een relatief interessante discussie, die eindigd in een partijtje moddergooien. Mij kan het niet schelen uit welk politieke hoek goede argumenten komen. Ik heb mijn eigen voorkeur en weet ook dat je in waardenconflicten beter niet discussieert: je zal toch nooit een consencus bereiken. Over iets praktisch zoals deze tram kan dat wel. Vraag voor zo'n scheldpartijen mekaars emailadres en vecht het zo uit. Dan heeft deze blog er in ieder geval geen last van. En ondertussen zijn jullie toch al wat dichter bij mekaar gebracht :-)

Goed voorstel Bjorn. Er zijn nu eenmaal mensen die geen discussiecultuur hebben en alles steeds weer opnieuw in de politieke hoek will duwen. Ik snap echter niet wat daar voor fun zou kunnen aan zijn.

@ Blog,

               en wanneer beginnen we eraan ? Als heel de stad heraangelegd is ? Hoe zou het komen dat hier nog niet gesproken is over deel 2 van de zaak , de dagelijkse verkeersinfracten in Hombeek, Leest, Heffen en Gentsesteenweg.Is dat geen Mechelen mischien ?

@björn: maak je niet druk. Louis Goovaerts is altijd een ruziestoker en zal dat ook blijven. Negeer zijn opmerkingen en zeg iets over onzen tram.

@G.L.: Moest u een bijdrage leveren over deze verkeersinfarcten, met wat relevante argumenten dan zouden anderen daar misschien op kunnen reageren ?!

Verder had  Homor (niet gecontroleerd) op wo, 03/12/2008 - 10:01. het hier bvb. over Hombeek.

En ik heb daarnet de zaak van dichtbij even gaan bekijken. Ik reed zonder problemen van Kapelle-op-den-Bos via Hombeek naar Mechelen. Ik moest één keer een gevaarlijke situatie ontmijnen, toen een dikke BMW op het fietspad was geparkeerd ter hoogte van een frietkot. Voor rest, geen enkel mobiliteitsprobleem. Kapelle-op-den-Bos-Mechelen op 44 minuten.

Onderstaande route lijkt me perfect! Een tram moet gewoon het centrum aandoen en via deze route loopt de tram eigenlijk naast en niet over de Grote Markt. De Korenmarkt moet absoluut ook op het traject liggen. Er is voldoende ruimte voor een comfortable halte vlakbij het NH Hotel, Novotel en Vé (samen toch goed voor zo'n 200 hotelkamers) en het Lamot centrum. Aangezien de stad in 2011 het hele stuk van aan de Brusselpoort tot het kruispunt Korenmarkt - Adegem- en OLV-Straat wil heraanleggen, kan er meteen werk gemaakt worden van de tramlijn. Ook de andere hotels in Mechelen stad liggen zo op minder dan 100m van een tramhalte.

In de toekomst zou het traject van mij nog mogen verlengd worden van aan het station richting Neckerhal of richting Planckendael.

Wij kunnen natuurlijk nog lang pleiten voor wat het beste traject zou zijn maar iemand zal toch wel een mobiliteitstudie gemaakt hebben zeker? Voor wie is die tram bedoeld, om werknemers voor Mechelen Noord van en naar het werk te brengen? Voetbalsupporters naar het Rode Kruisplein brengen? In de Leopoldstraat tegen de verkeersstroom in rijden en dan met een hoek van 90° naar rechts de Hoogstraat induiken? Vergeet alle toekomstige verbouwingen aan de huizen in die smalle straten op het parcours want ge kunt uw bouwkraan niet meer kwijt op straat. Ik denk dat er nog een weinig ietsiepietsie details moeten opgeklaard worden voor ge pro of con kunt zijn.

@ Peter,

                prachtprestatie.10 km in 44 minuten is volgens mij tegen 12 km per uur.Ik ken iemand met ne keurewage die rapper is.Eerst  goed nadenken jongen of is dat teveel gevraagd.

@G.L. Dank je voor de lovende woorden over mijn prachtprestatie (13.6km/u). Tegen een toeristentempo he, en met de fiets natuurlijk ... Moest toch eens even kijken hoe het er in Hombeek aan toe gaat. En moest ik je nu weten wonen, awel, ik had persoonlijk een keertje langs gekomen om over mobiliteit te praten. En Trams. :-)

Had ik geweten dat u op de Mechelseweg 25, 2811 Hombeek woonde, ik had echt langsgekomen.

Nog een alternatief, de "aardgasbus".

Dat betekent busstroken i.p.v. vaste trambeddingen, dus flexibeler, en minder investeringen.

Geen/minder roet/fijnstof in de binnenstad.

Minder energietransport, gas komt uit "de pijp", geen/minder tankers nodig.

Die technologie hebben we al, Van Hool zal het graag horen.

Om Gimycko te quoten, just an idea...

 

Mechelen droomt... en staat stil.

Net als de meerderheid in Mechelen juich ik toe dat milieuvriendelijk openbaar vervoer in Mechelen, zoals trouwens in vele steden, door de hogere overheid bestudeerd en gepromoot wordt. Het geeft aan hoe de Vlaamse regering olv Kris Peeters correct en stelselmatig de toekomst voorbereidt.

Een doordachte studie zal wel noodzakelijk zijn. Er werden hier al een aantal fundamentele opmerkingen en correcte nadelen of problemen gegeven, die zullen zeker opgepakt moeten worden. We moeten bijvoorbeeld grondig nadenken over de hellingsgraad wanneer men een traject uitstippelt dat over de Dijle moet geraken. Niet alleen mensen met beperkingen, maar ook trams hebben het moeilijk met korte stijle brugjes...

We stellen bovendien vast dat dit Mechelse stadsbestuur wel juicht over andermans studies naar 2015 of later toe, maar dat ondertussen ongeveer heel Mechelen vandaag, in 2008, stil staat door gebrekkige coördinatie van de stad. En dit zonder dat daar vandaag (op een moment dat het écht nodig is) concrete maatregelen of coördinatie van de stad tegenover staan. Het ware dan ook iets nuttiger voor de Mechelaar mocht de stad zich ook daar wat meer mee inlaten.

Het Mechels stadsbestuur roepen we daarom op op lange termijn te blijven denken, maar ook vandaag concreet bezig te zijn met oplossingen voor de immobiliteit van vandaag. Pronken met de lange termijnvisie van andere overheden (station, tram, ...) volstaat niet. Leefbare mobiliteit en coordinatie van openbare werken op korte termijn heeft ook belang.

Karel.

 @ Blog,

                het lijken wel kinderen die mekaars snoepjes proberen af te pakken.Heeft Sint Nikolaas daar weet van .

@RP dat voorstel kan toch helemaal niet tenzij onder de grond.

Nu is er een mooie ruime markt waar events kunnen plaatsvinden. Moeten die events dan verhuizen of moet die tram dan stilgezet worden op momenten dat hij er echt nuttig zou kunnen zijn.

Gelukkig is het nog maar een idee, een luchtkasteel

@lieven: ik val wel in herhaling maar hou die tram buiten het centrum. Op lange termijn kan je de stadsbussen vervangen door electrische - of andere bussen maar dat men het tracht een beetje simpel te houden. Het zou handig zijn om eens een beleidsplan te zien dat gaat over een periode van 30 jaar en niet over alleen de volgende ambtstermijn. 

Iedere keer dat iemand iets doet, zal er altijd wel iemand anders zijn die vanuit de toeschouwerspositie staat te roepen dat men het beter anders zou doen.
Ik ben zelf geen fan van Bart Somers, zonder daarvoor een echte reden te hebben, maar als we bekijken wat er gerealiseerd is in Mechelen tijdens zijn burgemeesterschap, moeten we zeggen dat dit zeker niet slecht is.
Mechelen is er mooier op geworden, een stuk levendiger dan ervoor en de stad begint weer te leven.
De Grote Markt is, dank zij de ondergrondse parking, een rustpunt geworden, middenin de drukke stad.
De Melaan is gewoonweg prachtig, in vergelijking met vroeger, op het verdwijnen van het snoepwinkeltje na :-)
De Lamot bouwval is nu één van de mooiere plekjes in Mechelen geworden en de Dijle wordt opnieuw gebruikt ipv misbruikt.
De Sint Katelijnestraat wordt momenteel volledig opgewaardeerd en dan vergeet ik waarschijnlijk nog veel andere zaken.
Eerlijk gezegd ben ik als geboren Mechelaar nog nooit geconfronteerd geweest met de, volgens sommigen, zo talrijk aanwezige criminaliteit in de stad.
Ik heb nog nooit een bang gevoel moeten hebben als ik door de Mechelse straten kuier, maar ik benader iedereen dan ook op een open en vriendelijke manier.
Als ik 's avonds thuiskom en ik kan mijn wagen niet voor de deur parkeren, dan vloek ik ook omdat er parkeerplaats te kort is.
Is dat de schuld van het stadsbestuur ? Ik dacht het niet.
De wereldbevolking groeit en een deel van die wereldbevolking woont in Mechelen.
Het zal er dus niet beter op worden.
Vroeger zorgde de oorlogen ervoor dat de bevolking op tijd en stond uitgedund werd, maar gelukkig zijn de meesten tegenwoordig intelligent genoeg om zoiets te vermijden.
We zullen er dus mee moeten leren leven dat we met velen zijn en dicht tegen elkaar is warm.
Ik vraag me uberhaupt af of we nog wel een auto nodig hebben.
Mensen werken, dank zij het internet, meer en meer van thuisuit en winkelen kan perfect via het internet.
De goederen worden dan netjes thuis afgeleverd door camionnetjes die geen file hebben omdat de winkelende massa gewoon thuisblijft.
De echte shoppers kunnen dan met de fiets naar de stad en stoppen hun kommiskes in een wah-wah'ke achteraan de fiets.
't Zou nog goed zijn voor de lijn ook.

mijn gedacht luc, liever genen tram en als em er toch MOET komen liefst buiten het centrum.

 

en dit was mijn laatste post op dit item om ook niet in herhaling te vallen.

@ Jan Goovaerts :  helemaal zonder auto? Dan mogen ze toch echt wel eerst iets héél grondig veranderen aan al het openbaar vervoer.

Maar da's meer een landelijk probleem, dus eigenljik off topic ;-)

Als mechelaar zou je bescaamt moeten zijn als je over mobiliteit klaagt.

Als rechts de bus verdwijnt, verscijnt links de volgende.

Ben je op dat moment toevallig aan het station dan kan je alle 10 minuten de stadsbus op richting markt, ben je toevallig aan margaretha dan kan je alle bussen op richting station, behalve de 4  .

Wat blijkt ,nu komt die bus niet op tijd,verdomme waar zit die nu??

En hoe komt dat,... omdat ze in Mechelen niet snappen dat ge met uwe otto beter uit het stad blijft tijdens de spitsuren, ...en omdat ge eigenlijk moet  zien dat ge niet parkeert op de bushaltes,... en omdat ge niet te veel domme vragen moet stellen aan de chauffeurs, zoals in de leopoldstraat,   rijd u naar het station chauffeur? en omdat auto's slecht zijn voor het klimaat, en omdat gepensioneerden een gevaar zijn op de weg en ,... en ,... omdat ze binnenkort aan de statie gaan beginnen weet ge ik pak nog liever de VELO meneer.

De groeten van de busschauffeur,

Toen ik als kind in de Bruul woonde reden er nog trams, ze hadden weinig last van de auto's en omgekeerd want koning auto was nog niet aan den macht. Ik deed met de tram mijn eerste schoolreis, naar 't Zwart Water , die beek in Bonheiden. On-ver-ge-te-lijk ! Die trams van toen (met klein perronnetje aan de buitenkant) ratelden probleemloos over de brugheuvels van Bruul en IJzerleen. Tijdens de jaarlijkse koers in Mechelen centrum werden er houten latten in de rails gelegd op de kritieke plaatsen om ervoor te zorgen dat er coureurs aan de meet geraakten. Toen de rails werden opgebroken kregen wij in de Bruul wekenlang een ongelooflijk interessant speelterrein met talloze zandheuvels , maar de mountainbike was nog niet uitgevonden ...en zo is het gotver altijd iets !

Weten jullie , dat nieuw project van het station.

Volgens mij hebben ze toch nog iets over het hoofd gezien.

De stations mobiliteit loopt momenteel mank bij de toegang van het rond punt

Op de brug, in de leopoldstraat, naast de brug.

Kortom het zit daar grondig vast

Wat blijkt , het heeft alles te maken met de mix van het doorgaand verkeer dat rechts zit, en het plaatselijk verkeer, de stationsbediening die vaak naar links moeten uitwijken om toegang te krijgen tot het rond punt.

Bij het nieuw stationsproject heeft men het over een tunnel die onder de vaart door eerst aansluiting vindt aan het station , voor het plaatselijk verkeer, de tunnel zelf loopt door naar de leuvensesteenweg en de baan naar bonheiden voor het doorgaand verkeer.

En let nu goed op . Als er bij de uitkom van de grote tunnel  ter hoogte van het station , een acht tal voertuigen beslissen om toch even snel iemand aan het station af te halen of te brengen ,blijkt de staart van deze gevormde file de achterliggende voertuigen in de grote tunnel te blokkeren.

Kortom , in Mechelen mag het iets kosten.

Somers past toch op waar ge allemaal uw gezicht laat zien;

T'is ni altijd met het gedacht van goede reklam.

Mobiliteit lost ge op door op een rechts rijvak  BUS   BUS   BUS te spuiten .

Den automatische reflex van doorgaand verkeer is om zich links op de rijbaan te positioneren.

Zo krijgen die enkelen waaronder ook de bussen een betere doorstroming;

Als busschauffeurs doen wij vandaag expres het averechtse om vervolgens, niet zonder risico onze toegang te forceren net aan het rond punt.

ALE, volgende keer beter nadenken , ge moogt nog twee keer herdoen en dan tegoei.

Groetjes , De busschauffeur.

Kan ik inkomen. Een tram lost het probleem niet op, het is de eigen bedding, en die kan worden gemaakt et een borstelke en wat witte verf :-)

Zonet de Hel van het Rond Punt op de Gentse Steenweg overleefd, want het was file.

Bij het, naar Blaasveld, rijden zag ik dat er... een camion een deel van zijn lading had verloren, ergens aan de afslag naar den Battelsesteenweg (Gelukkig toen niet mijn rijstrook).  Gevolg : file van het rond punt tot Battel.

Bij het terugkeren, meer dan een uur later, was blijkbaar alles nog steeds, aan den afslag aan den Battelsesteenweg, nog niet opgeruimd met als gevolg : file vanaf Willebroek - Blaasveld - Rond punt (met aankomend verkeer van den Boomsesteenweg) - Heffen - Battel tot aan, inderdaad den afslag naar den Battelsesteenweg (De flikken stonden nog effe hun laatste rondje te maken).

Stapvoets tot stilstand en dan hoor je, op de radio, dat er... file is op den BOOMSESTEENWEG, omdat er in Mechelen ne camion een deeltje van zijn lading verloren was.

De bussen zitten daar mee in de ellende, maar daar zou nen tram, in eigen bedding, meer dan welkom zijn.

Een ideetje, misschien, want blijkbaar zaten de bussen, richting Heffen, Leest, Blaasveld en Willebroek, volgepropt met schoolkinderen als een stel haringen in een tonnetje, in dezelfde miserie.

Toen was er nog plaats voor nen tram...

 @ Gim,

               waaromp hebt ge Peter niet gebeld, die komt dat ter plaatse oplossen.

Wel GL,

die farce, dezen avond meegemaakt op de Gentsesteenweg, gaf mij het idee dat in de richting van oa Leest, Heffen, Blaasveld en Willebroek een tram wel een uitweg zou bieden, want blijkbaar is er een heel pak jeugd uit die gemeentes die in Mechelen school lopen.  En een overvolle schoolbus staat evengoed in de file op de Gentsesteenweg dan elke auto.  Ik heb nog altijd de reuk van de uitlaatgassen in mijn neus.

Een ander voordeel is dat dit ook een oplossing zou zijn voor mensen zonder hobby.  Die gaan 's zondagsnamiddag meestal shoppen bij oa Van de Ven in Olen.  Misschien zouden die morgen kunnen gaan shoppen bij bv ne nieuwe Wall-Mart (als die er al zou komen), waar ze tussen het shoppen door zich kunnen tegoed doen aan frietjes met vol-au-vent op een bedje van sla.

Waarmee ik maar wil zeggen dat het de Mechelse Business op de Gentsesteenweg een boost zou geven als er een pak stadsbewoners rustig die kanten uitkunnen zonder hun heilige koe uit de stal te halen.

Just an ID

 @ Gim,

                ik wil wel maar laat nu eerst Peter maar eens zijn gedacht zeggen want anders boort hij mij toch weer in de grond.Waarom hebt ge hem vanavond toch niet meegenomen.

 @ Gim,

               nu heb ik het hier reeds drie keer gezegd.Die treinverbinding tussen Mechelen en Hombeek, Hombeek - Heike, Leest Heide, Blaasveld, Willebroek en zo verder bestaat maar de treinen willen niet stoppen.Er rijden treinen met drie passagiers voorbij zonder dat ze kunnen in of uitstappen.Somers is verantwoordelijk voor het feit dat hij mijn voorstellen uit 2001 nooit heeft willen laten onderzoeken.Even een korte mop.In Hombeek staat een auto voor de slagbomen.Op de trein die voorbij rijdt zit een vriend en zij doen armkes zwaaien.Tien minuten later in Mechelen station komen ze mekaar opnieuw tegen.Waanzin.

Tram of bus: men kan misschien eens eerst beginnen beseffen dat het sociale leven niet ophoudt na 21 uur en eens eindelijk ook na 21 uur openbaar vervoer voorzien... in andere middelgrote steden kan het wél... (maar goed, ik preek wellicht weer in de woestijn nu).

Dit gezegd zijnde: een tram in Mechelen: ik ben helemaal voor !!!

@ Markec :

Met al die loze straatjes in Mechelen is er, volgens mij, maar één in-en uitweg van de stad naar de ring voor nen tram die breed genoeg is en dat is de Keizerstraat.  Bruul, Hoogstraat, Adegemstraat, Katelijnestraat, Merodestraat zijn te smal.  Eindstation van de tram in de binnenstad : Veemarkt.  Dus Vadderik zal nog maar eens moeten wijken.

Maar blijft de vraag of een tram daar kan keren want de Veemarkt is nu eenmaal gene Keerdok.

En op de hoek Keizerstraat / Ring ligt nog altijd... het Kruispunt der Zuchten.

Maar inderdaad, na 21 uur nen tram nemen, op de Veemarkt, richting Hanswijkenhoek is nog altijd een beter optie dan bv fiets of auto, zeker na een aantal glazen zwaar Mechels bier.

:-)

@ Gim: wat keren op de Veemarkt betreft, daar zie ik geen probleem in. Een tram heeft vanvoor en vanachter toch een bestuurdersgedeelte? Aan de Veemarkt stapt die goede vent uit en loopt naar het ander uiterste gedeelte, en gaat dan gewoon weer het traject terug rijden.

@ Hanna :

Gij zijt duidelijk slimmer dan ik, want van openbaar vervoer ken ik (allang) niks meer.

:-)

@Hanna, heeft de Sint jou een modelbaan gebracht?

Het lijkt hier voor sommigen over speelgoed te gaan.

 Ondertussen weten we wat die verloren lading op het Battelcomplex was.Onze goeie Leestse landbouwgrond die naar Tessenderlo word gevoerd om te laten parfumeren.Nog zo een verhaal uit absurdistan.

Als je internationale mobiliteitsstudies bekijkt, en in het bijzonder, van steden waar het openbaar vlot verloopt kom je vaak tot volgende vaststelling. VB:MADRID, BARCELONA,WENEN, BOUDAPEST , enz. TIP1 Als een tram tot zijn recht wil komen rijd hij op eigen bedding. Dus nooit in combinatie met auto's. TIP 2 Tram is een goed alternatief om snelle verbinding te maken op middenlange afstand, niet op korte afstand , want daarvoor heeft men na ronkend studiewerk de bus ontworpen.Bus is wendbaar ,kan van zijn as afwijken om plaatselijk vaak onnodig individueel verkeer te ontwijken. TIP 3 In Belgie , en zeker in vlaanderen zou volgend model zeker soelaas,bieden. A trein als alternatief tussen de grote snelwegen van grootstad naar grootstad. B tram als alternatief op de secundaire, grote lintbebouwingssteden, vb, Antwerpse, Leuvense, Gentse,Lierse en andere steenwegen.Kijk naar het voorbeeld van de succesvolle kusttram. C streekbussen om de verbinding te maken tussen al de voorgenoemde hoofd en secundaire lijnen. D en tenslotte de city busjes om de aansluiting te maken naar de individuele stadskernen. Als je dan op het kruispunt van trein,tram ,streekbus en stadsbus, kleine opstap stations voorziet gekoppeld aan een parking om je wagen achter te laten los je al heel wat op. In de communistische landen waar men dit systeem al jaren toepast plukt men hier al jaren de vruchten van. In ons rijke kapitalistische westen heeft men altijd de voorrang gegeven aan de vrijheid en het individualisme. Daarom is het heel belangrijk om goed na te denken alvorens men de klok foutief terugdraait , net zoals in Mechelen. Het tramproject dat men voorstelt is kortzichtig , duur en totaal geen alternatief. Het bewijs : als je opteerd om industrie noord te bedienen moet je op zijn minst zuid ook bedienen, en dan liefst al beginnen met de dienstregeling op de uren dat de schiften aflossen van de ploegarbeiders. Om te onderschrijven , DE BUSSEN VANDAAG RIJDEN NOG NIET AFGESTEMD OP DE UREN VAN DE AFLOSSINGSUREN VAN DE BEDRIJFSPLOEGEN. Nu heb ik tips genoeg gegeven, laat Van Butsel ,somers , en konsoorten maar lekker dagdromen.

 @ Blog,

                nu is het eens gezegd door iemand met kennis van zaken.Getuige spreekt dan nog over grootsteden met miljoenen inwoners.Besluit, het zal maar een vooruitgeschoven aprilgrapje uit Absurdistan zijn zeker.

En voor de hippe vogels onder ons is er natuurlijk, voor in de Binnenstad, ook nog de Segway...

@GL: het is duidelijk dat Bart Busschauffeur (sic) nog niet zo lang de blog volgt want dan zou hij weten dat wij hier al geruime tijd en in verschillende blogitems geijverd hebben voor betere dienstregelingen qua opstapplaatsen en de uren dat je een bus kan nemen.

Als ze dan die sommige cowboys die met de bussen rijden een cursus hoffelijk rijden geven, zou het nog beter zijn. Hoeveel keer dat ik al gemerkt heb dat buschauffeurs gewoon op het fietspad stoppen waardoor je als fietser naar de drukke baan moet uitwijken of dat je aan een zebrapad staat en ze gewoon doorvlammen zonder je te laten oversteken.

Maar soit, dat was even een kleine zijsprong.

Er zal eerst is goed moeten nagedacht worden door NMBS en De lijn om hun dienstregelingen op mekaar af te stemmen in de mate van het mogelijke.

Als dit het geval is, gaan misschien meer mensen met het openbaar vervoer omdat ze dan vlotter op het werk geraken en niet meer lang moeten wachten op hun aansluitingen?

 @ Filip,

               verre van hier de advocaat van de duivel te willen spelen moet het er toch even uit.Buschaufeurs zijn ook maar mensen met een zware verantwoordelijkheid die bij de uitvoering van hun taak worden geconfronteerd met 1001problemen.Ik ga ze niet opsommen,dit hebben de kranten de laatste maanden reeds uitvoerig gedaan.Dus als medeweggebruiker,hetzij autobestuurder, fietser of voetganger a.u.b. sta uw theoretische voorrang even af want zij rijden vaak met tientallen menselevens rond. Hoffelijkheid .

@GL: ik heb het niet over alle buschauffeurs gehad maar over die enkele cowboys.

Ik stel me dan de vraag wat het nut is van de wegcode als er bepaalde mensen die niet moeten respecteren?

 @ Filip,

               heb ik ook niet gezegd.Tussen alle koren is er kaf, dat geldt ook voor fietsers en voetgangers.Eens gaan kijken aan het station, Colomabrug, Plaisencebrug hoeveel zelfmoordpogingen daar per dag gepleegd worden.

@GL: Jammergenoeg ontbreekt het heel wat mensen in het verkeer aan hoffelijkheid en respect voor mekaar. Ik merk dat als voetganger/fietser/automobilist.

Dus laat ons ijveren voor aparte bus/taxi/hulpdienstbanen. Het zijn niet alleen de buschauffeurs die sakkeren op het verkeer maar ook de hulpdiensten die regelmatig opgehouden worden door chauffeurs die niet merken of doen alsof dat er een ambulance of brandweerwagen op komst is.

In sommige noodsituaties kan een paar seconden winst een heel verschil maken voor de slachtoffers.

 @ Filip,

               akkoord.

korte reactie aan G.L.

De verwijzing naar grootsteden was enkel ter illustratie , en als u de inhoud begrijpt dan kan je ten zeerste van absurdistan spreken.

Als wij in het kleine vlaanderen er niet in slagen om een dorp als Mechelen vlot te laten rijden dan kan je niet echt meer spreken van een aprilgrapje.

Ik permiteer mij niet de deskundigheid maar zie wel duidelijk en dagelijks de echte oorzaak van het probleem. wij zitten er met onze neus op.

het gaat nu echt niet meer om wie al dan niet de baas is op de weg.

het gaat om vlot, woon- werkverkeer om doorstroming.

het gaat om vraag en aanbod, Vb wie verplaatst zich naar waar met welke reden en hoe geraakt die daar op tijd.

En nu geraakt niemand tijdig op zijn bestemming.

Vaak zit ik met 5 passagiers in een bus die aanschuift achter een file van 16 voertuigen waar telkens 1 iemand inzit.

of we met die tram de sympathie van die 16 zullen winnen?

Grappig is anders.

ik vind dat vooral jammer van het geld.

 

de zaken absurdiseren is echt misplaatst.

korte reactie aan G.L.

De verwijzing naar grootsteden was enkel ter illustratie , en als u de inhoud begrijpt dan kan je ten zeerste van absurdistan spreken.

Als wij in het kleine vlaanderen er niet in slagen om een dorp als Mechelen vlot te laten rijden dan kan je niet echt meer spreken van een aprilgrapje.

Ik permiteer mij niet de deskundigheid maar zie wel duidelijk en dagelijks de echte oorzaak van het probleem. wij zitten er met onze neus op.

het gaat nu echt niet meer om wie al dan niet de baas is op de weg.

het gaat om vlot, woon- werkverkeer om doorstroming.

het gaat om vraag en aanbod, Vb wie verplaatst zich naar waar met welke reden en hoe geraakt die daar op tijd.

En nu geraakt niemand tijdig op zijn bestemming.

Vaak zit ik met 5 passagiers in een bus die aanschuift achter een file van 16 voertuigen waar telkens 1 iemand inzit.

of we met die tram de sympathie van die 16 zullen winnen?

Grappig is anders.

ik vind dat vooral jammer van het geld.

 

de zaken absurdiseren is echt misplaatst.

g.l. sorry voor het versperren van het fietspad;

zeer terechte opmerking.

Wij vermelden dit dagelijks op onze dagverslagen die wij inleveren na onze diensten te hebben gereden;

Ook aan het station worden wij gedwongen passagiers te laten op en afstappen op de rijbaan ,omdat jammer genoeg onze haltes niet toegankelijk zijn.

En zeker tijdens de spits worden wij hiertoe gedwongen omdat er voortdurend personenwagens op staan geparkeerd.

Wij melden dit dagelijks aan onze oversten maar zij geven hier geen gevolg aan

het zou fijn zijn mochten jullie, de andere weggebruikers hier de Lijn meer over zouden inlichten.

misschien gaat men daar dan wel gevolg aan geven, ze kunnen uw klachten dan meteen vergelijken met onze dagverslagen en zo beter de problematiek aanpakken.

misschien gaan ze deze zaken dan toch een beetje ernstiger aanpakken, ook met het oog op toekomst plannen zoals een eventuele tram.

 

@ Bart Buschauffeur :

Geen zin om dan binnenkort Wattman te worden ipv buschauffeur ? Goei opstapplaatsen en een eigen bedding ?

@ Bart busschauffeur: jammer genoeg heb ik het al verschillende keren meegemaakt dat er van uw collega's gewoon stoppen op de rijbaan ipv op de halte te stoppen terwijl er daar geen verkeerd geparkeerde wagens staan. Wat is het gevolg? Een file auto's achter de bus.

Ook al verschillende keren meegemaakt als fietser dat op de Van Benedenlaan een aantal van uw collega's gewoon op het fietspad staan ipv zich op de busplaats te zetten.  Heel gevaarlijk om dan als fietser te passeren want je moet goed uitkijken dat er geen achteropkomende automobilist je opschept en tegelijkertijd moet je dan nog opletten dat de buschauffeur niet direct vertrekt als je de bus voorbijfietst.

@ .....

- zoveel verstand van trams heb ik ook niet, ik neem enkel de tram in Antwerpen en Gent als ik daar in het centrum voor een vergadering v/h werk moet zijn, en ik zie daar bij eindhaltes die bestuurders van het ene einde naar het andere lopen om de hele route weer terug te doen

Het feit blijft wel - zoals hierboven ergens aangehaald - dat als de tram achter een vuilniskar rijdt, je ook opgehouden wordt, evenals tijdens de ochtend-en avondspits wanneer auto's op de tramrails rijden, dus een verhoogde bedding zal wel helpen, maar als ze zien dat de hulpdiensten die route gebruiken, denk ik dat een snelle-weg-gebruiker ook van deze strook gebruik zal maken. Ik zie dat nl. dagelijks vlak voor mijn kantoor in Brussel

- idem speciale busstrook, met 'bus' op... hoevelen houden zich eraan? Als ik 's ochtends naar het station loop, is het ook een uitsluitend-busverkeer-straat, maar ik moet om 7u30 al fameus opletten om de straat over te steken door overtreders die door die straat sjeesen!!

- Als ik me niet vergis kon men een paar jaar geleden op de Grote Markt die Segways al eens tijdens een demonstratie uittesten

@ Hanna :

Voor de minder-of moeilijk mobiele medemens is een tram in de stad een oplossing en voor de Mechelse Binnenstad is enkel Ring-Keizerstraat-Veemarkt een optie.  Al de andere straten zijn gewoon te smal.

Voor buiten de Ring en naar de Dorpen toe is het zeker aan te raden, alhoewel Hanswijkenhoek/Hofstade (Probleem : Vaart) en bv Hombeek (Smalle Hombeeksesteenweg) kan bereikt worden.  Muizen is ook niet gemakkelijk (Leuvensesteenweg).  En zijn er mogelijkheden naar Battel, Leest, Heffen, Duffel, Katelijne ?

@ Gim, voor mijn eigen voordeel is traject station Grote Markt - of Veemarkt mijn favoriet. Ik verplaats me hoofdzakelijk in het centrum (te voet), en al de rest is eigenlijk in andere provincies en buitenland. Mij interesseert gewoon de binnenstad. (al weet ik dat andere bloggers andere trajecten willen voorstellen)

Beste bloggers, de eerstvolgende jaren met nadruk op “jaren”, rijdt er geen tram behalve de paardentram, door het centrum van Mechelen. Nadien waarschijnlijk ook niet, maar dat zal dan wel blijken.
Het is leuk om sommige reacties te lezen maar het is tegelijk triest te moeten vaststellen hoe mensen zich zo gemakkelijk laten vangen en meeslepen in politieke propaganda en opportunisme. Brood en spelen, de aandacht verleggen, … het werkt nog steeds. Iedereen weet dat volgend jaar een verkiezingsjaar is, maar moet dat nu, anno 2008, echt nog altijd gepaard gaan met “loze beloften en fantastische verhalen”? Is het nu misschien niet HET moment om daar eindelijk eens mee te stoppen?
Wij staan vandaag nog maar aan het begin van een ongemeen diepe en naar alle verwachting langdurige crisis. Men verwacht een groot banenverlies met zeer veel nieuwe werkloosheid en bijzonder schadelijke gevolgen op de brede samenleving. De toestand is vandaag echt kritiek. Meer dan ooit moet men dus op een duurzame en socio-economisch verantwoorde wijze omspringen met de beschikbare middelen en belastingsgeld.
In 2003 werd het Pegasusplan aangekondigd waarbij men tussen 2003 en 2025 in de Vlaamse ruit (Gent - Antwerpen – Leuven – Brussel) 1,1 miljard EURO wil investeren in een uitgebreid tram- en busnet. Het Pegasusplan voorziet 150 bus en tramprojecten. Een Mechels tramnet staat niet op het lijstje en daar zijn goede redenen voor.
Nu aan de bevolking als optie een traject voorstellen dat dwars doorheen het centrum loopt, is een misplaatste propagandastunt. Het lijkt wel alsof sommige beleidsmakers elke voeling met de realiteit kwijt zijn.
Dit traject is niet alleen onbetaalbaar, maar evenmin technisch realiseerbaar. Bij de aankondiging dat men de VVM een onderzoeksopdracht geeft, meer is er officieel niet gebeurd, wordt ter illustratie verwezen naar enkele buitenlandse regionale tramsteden. De tramlijnen in deze steden bedienen nooit de historische stadskern. Als er openbaar vervoer is in de kern, dan gebeurt dit steeds met bussen. Een tramlijn aanleggen kan immers dikwijls niet om infrastructurele of esthetische redenen. Voor Mechelen zijn beiden van toepassing.

@ Freddy :

Na de Jaren '30 - '40 (Crisis-en oorlogsjaren) kwamen de Golden Fifties en Sixties.  Nieuwe wijken in al die suburbs in oa Amerika en Frankrijk.

We beleven of beleefden de Crash van 1929 opnieuw, nu in 2008-2009.  Dus zitten we die uit voor de volgende 20 jaar (hopelijk zonder oorlog, deze keer) en hopelijk is alles weer A OK in de Fourties en Fifties van de 21e eeuw.

Tegen die tijd zijn al die dorpen rond Mechelen (nu in splendid isolation) opgeslorpt door de Stad met nieuwe (pracht)wijken en daar zal ooit een tram heen moeten.

Utopisch ?  Nee, hoor !  Gebeurt overal ter wereld.  Dat het nu NY, A'dam of Parijs is.  Het is overal hetzelfde verhaal.

 

@gimycko, ik heb het voor wat het traject betreft, over het historisch centrum tussen de Brusselpoort en de Tinellaan. 

Wat de situatie zal zijn binnen 30 of 40 jaar, daar spreek ik mij ook niet over uit. Tegen dan zal hopelijk al lang of eindelijk het debat gevoerd zijn over welke mobiliteit wij willen in deze eeuw. 

@gymico, ik weet wel dat Brussel en Antwerpen slechts onze voor en achtertuin zijn.

NY, A'dam of Parijs zijn wereldsteden en  Mechelen past perfect in dat rijtje  ......  :-)

Sorry, Freddy, maar Mechelen is de backyard van A'pen en Brussel. 

Mijn collega's, uit dat Gehucht aan het Scheld, noemde Mechelen onlangs de Banlieue van bovengenoemde steden.

Binnen 20 jaar, na de crisis, de dorpen ingekapseld en mijn voorspelling komt uit : Een verstedelijkt gebied van Amsterdam tot Parijs met een uitloop naar het Ruhrgebied, alles netjes volgebouwd en bereikbaar met trein, tram en goedkope vliegtuigticketten.

Europe-West is duidelijk in de maak.

Utopisch, zegt U ?  Nog ni bekan !

Onlangs werd het dorpje Mortsel, bij Antwerpen, gebombardeerd tot... Stad !

Morgen misschien Hombeek, Leest of Heffen.  G.L. zal zijn lol niet op kunnen !

 

een tram in deze tijden is OVERBODIG!

ze zouden beter meer plaats maken voor de auto's, want de auto's zijn de grootste sponsors en perscitroenen van de staat.

Een tram gaat enkel gebruikt worden door mensen die nu al een bus gebruiken.

Mensen met een auto zullen soeiweo hun auto blijvzen gebruiken./

DAS EEN FEIT

@ Gim,

               ge moest nu toch al weten dat G.L. zijn lol gebruikt voor ernstige dingen.Maar onze Freddy die heeft dat allemaal goed gezien." Hou gij ze dom dan zullen wij ze arm houden." 

@ GL :

Die phrase komt rechtstreeks uit de manual van de Roomsen (hou ze dom) en de Liberalen (hou ze arm).  De 19e eeuw all over again

Morgen karren we, met zijn allen, richting Quartier Hombècq op een futuristische lightrailtram, door al die nieuwe (pracht)wijken, die binnenkort het levenslicht zullen zien tussen Mechelen en Hombeek.

En net zoals Manhattan of Queens nu al jaren geen dorpen meer zijn maar een onderdeel van het mooie NY, zal dit de volgende decennia ook hier gebeuren.

Dus, mijn beste G.L., blij U te verwelkomen als nieuwe stadsbewoner, weliswaar woonachtig in het prachtige Quartier Hombècq.

:-D

 @ Gim,

                zouden de betonboeren werkelijk zo 'n snode plannen hebben ? Zal ik mijn koffers al beginnen pakken .

@ GL :

Die betonboeren rekenen tegenwoordig niet meer in vierkante meters, maar in kubieke meters.  Mooi voorbeeld is de uitbreiding naar Muizen toe, richting Leuvense Vaart.  Nu zijn dit nog maar enkele industrieterreinen (waaronder Wolters-Kluwer), maar binnenkort met het nieuwe station zal het, in die richting, serieus gaan boomen.

Langs den Hombeeksesteenweg, voorbij de Eggestraat en de Potaardestraat en op den hoek met de Uilmolenweg is er nog plek genoeg.

In de Jaren 40 van de vorige eeuw had ge de verkaveling naar het Vrijbroekpark toe en in de Jaren 50 & 70 ging den Hanswijkenhoek (Coloma) voor de bijl.  Voorbij de Voetbalstraat werd alle weien serieus verkaveld (Beukenstraat - Abeelstraat - Jozef Verbertstraat - Mahatma Gandistraat).  De scouts van Thila Coloma vinden amper nog speelterreinen.

Eveneens hebben we de verkavelingen richting Antwerpsesteenweg met sociale woningen.

Allemaal prachtwijken van de vorige eeuw en allemaal bereikbaar met (al dan niet overvolle) bussen.

Dus, misschien binnenkort massale hoogbouw in en rond Quartier Hombècq, netjes bereikbaar met de tram van de toekomst.

De toekomst lacht U toe, mijn beste GL.

@ Gim,

              alucinante vooruitzichten.Maar wat gaan ze dan met de legumeboeren doen ? Gaan we over naar dakbeplanting ? En toch hebt ge niet helemaal ongelijk en is de eerste stap reeds gezet. Spruiten en bloemkolen mogen nu reeds niet meer tot aan de straatrand komen want dat is voorbehouden voor lintbebouwing. 

@ GL :

Die Legumesboeren verkassen hun grond voor grof (en veel) geld en beginnen (eventueel) in Katelijne met serreteelt.

En inderdaad, zoals ik reeds zei : de lintbebouwing onttrekt het achtergelegen weidelandschap voor de stadsbewoner, die af en toe nog eens snakt naar een beetje groen.

Geen zorgen alles komt in orde.

Den tram samen met de Olympische spelen !

Vraag het maar aan de heer Somers.

CH

Vooruit ne keer goed nieuws dan.

Somers laat me juist weten dat ze mijn voorstel uit 2001 hebben terrug gevonden.Het gaat erom den trein naar Willebroek te laten stoppen in ; ik heb het hier al drie keer aangehaald.Hij heeft dat nu via ne mooien tekst op A4 aan deHombeekse bevolking meegedeeld.Hij denkt dat Hombekenaars maar drie jaar onthouden.Hoe noemen ze dat een popu.....

 

@ G.L. En dat heeft niet te maken met het feit dat Bartje in Hombeek woont of woonde? Hier gaan we weer met de Politiek (met hoofdletter P)

 @ Hanna,

                    ik heb me de moeite getroost om een beetje te zoeken in het verleden van dezen blog.In het verleden is hier door anderen al eens meer over P gesproken maar dit scheen alles normaal te zijn tot wanneer er eens andere gedachten worden neergeschreven.En Hanna nu hadden ze nog geluk dat ik de krant van onze Sven niet had gelezen.Maar ja ze zullen nu weer beweren dat we afwijken.

@G.L. idd. !

 

Beste,

voor een reportage van Man Bijt Hond zijn we op zoek naar Segway-gebruikers die het in het dagelijkse leven ook gebruiken. Zou u mij misschien verder kunnen helpen?

 Alvast hartelijk bedankt,

Annelore De Donder
Redacteur Man Bijt Hond
Woestijnvis
02/303 35 74