Vader en Zoon(Gravure Mathieu Joseph Charles Hunin)

Ik ben op zoek achter de biografie van de Mechelse graveur Mathieu Joseph Charles Hunin. Ik heb de voorbije dagen me suf zitten surfen op het internet achter mogelijke losse flarden tekst om alzo zijn biografie te kunnen bijeenharken, maar buiten enkele prenten, titels en vermeldingen is het huilen met de pet op.

Van zijn zoon, Pierre Paul Aloys Hunin, de schilder en tekenaar, heb ik wel wat gevonden. Dit alles heb ik netjes in een tekstje gegoten en op de Mechelse Wikipedia gezet. Het artikel vindt u hier.

Doch, vader en zoon : dat is en blijft een eenheid en als je de zoon vermeldt, moet je ook de vader vermelden. Zelfs meer, vader en zoon Hunin verdienen beiden een artikel want beiden zijn geboren en getogen Mechelaars.

Dus is mijn vraag of iemand mij kan helpen om de biografie van de vader op te starten.

Ik kan je alleen maar in de goede richting zetten: In de Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, jaargang 1900, ga je wat kunnen vinden over die mannen. Dus allen naar het stadsarchief, den bib of een heel oud lid van deze kring.

@ Luc :

Het huis op de hoek van de Schoenmarkt met de Grote Markt : is dat niet het geboortehuis van één van de Hunins (vader of zoon) ?  Er hangt daar een soortement plaque boven de winkel en ik dacht dat de woonst het Suyckerhuys wordt of werd genoemd.

Misschien weet onze Roger (Kokken) iets meer, want in een heel oud artikel, hier op den blog (ik dacht uit 2006), verwijst hij naar een ets of gravure van Hunin, zonder verdere specificaties.

@ Peter :
Het leuke, in de tekst bij de kaart van Joseph Hunin, is het volgende :

Schaal : 1/3700. Schaalaanduiding in Mechelse roeden.

Dus, dat zoeken we effe op en de zoekterm Mechelse roede geeft oa deze “verklaring” :

Generaele metinghe ende Caertboeck van Battel, gehuchte onder het District der Stadt ende Provincie van Mechelen.

Gemeten door mij Carolus Everaert gesworen landt ende edificie meter geadmitteert door den souvereijnen Raede van Brabant tot Brussel residerende. In den jaere duysent sevenhondert veertigh, door ordre ende van wegens Sijne Majesteijts Grooten Raede uijt crachte van het decreet van haere Serenissime Hoogheijt van de 3. 8bris 1736. Ende op het welbehaegen van mijne edele wijse ende seer voorsienige heeren van de Magistraat der voors. stadt ende provincie van Mechelen.

100 vierkante roeden = 1 daghwandt
4 daghwanden = 1 bunder
gemeten met de maete van twintigh Mechelse voeten in de roede linghde

Dijle, Zenne, Herbaene en andere grote straten niet meegemeten


Te vinden op deze website...

@gim: dat hij een goede kaartenmaker was, is bekend maar als je op zoek bent naar zijn biografie of gegevens daarvoor, dan is dat andere koek ( of straks pistolekes ). Succes, als ik iets vind dan hoor je me.

@ Luc : Ik zoek ook verder...

Geachte,

na het overlijden van mijn vader heb ik een (gravure) geerfd, waarschijnlijk is dit een copy, van Joseph Hunin, met een afbeelding van het stadhuis van Oudenaarde.

Volgende tekst wordt vermeld Hotel De Ville D'Audenarde  Dédié  à leurs Majestés Leopold Premier Roi des Belges et à la Reine Marie Louise  son Auguste Epouse. 1835

 

Publié par L. Cranello md d'Estampes  Rue de la Bourse à Anvers

Mijn vraag is of dit enige waarde heeft

groeten,   mario

hallo mario,

ik woon in deutsland maar ben geboren in Oudenaarde waar mijn moeder nog steeds leeft,

ook ik ben in bezit van zo een gravure in een kader uit hout. 

mij is bekend dat er maar 10 stuks van gemaakt ziin. hoeveel er noch gestaan is me niet bekent.

ik zou eveneens graag weten welke waarde dit heeft. ben jij daar al mee verder gekomen?

groeten, danny