Stadsvisioenen aan de pers voorgesteld

met categorie:  

Stadsvisioenen...  Tot hiertoe was het  culturele evenement dat onze stad dit voorjaar weer volop in beeld zal brengen in binnen-en buitenland, voor veel Maneblussers nog een vaag, wat wollig project.  Of, heb ik het verkeerd voor dat Mechelen wat benieuwd, zélfs wat argwanend aankeek tegen het op stapel staande stadsfestival?

(foto's: Jan Smets)

Vandaag echter werden de vele dromen, toekomstbeelden en visioenen van het festival eindelijk prijsgegeven.  Op een druk bijgewoonde persconferentie in de gotische raadszaal van ons stadhuis, werd het indrukwekkende programma voorgesteld.  Zet je schrap...  't is een flinke boterham...

Het festival heeft plaats in de lente van 2009.  Van 21 maart tot 21 juni - maar dat was zéker al wel geweten door de Mechelaar met liefde voor zijn stad.

Na het voorwoordje van onze burgervader, die natuurlijk graag de lof zwaaide over een 'Mechelen dat hoe langer hoe meer op de kaart staat', en zélfs toonaangevend is, en..., werd het porgramma en het progammaboekje voorgesteld.

Stadsvisisioenen is een stadsfestival pur sang geworden: bij de 15 doorlopende projecten en 125 dagactiviteiten (jawel, 't is dus niet minnetjes!) staat de stad in al haar gedaanten centraal.  Geïnspireerd op de vierhonderdvijftigste verjaardag van het aartsbisdom is een rijkgevuld programma samengesteld...

Het ontstaan van het aartsbisdom gebeurde in een tijd waarin mensen het aandurfden om fundamentele twijfel en kritiek te uiten op aloude waarheden.  De zestiende eeuw had veel weg van onze tijd.  Het was evenzeer een periode vol beweging, onrust en grondige bezinning.  Aan de hand van vier visioenen gaat het stadsfestival op zoek naar de dromen en toekomst van de stad.  Vier hoofdprojecten schragen het programma.

De cultuurhistorische toptentoonstelling 'De Hemel in Tegenlicht' belicht 450 jaar geloofsbeleving in het aartsbisdom en legt het visioen van de spirituele stad bloot.

Het MuHKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen) resideert drie maanden lang in Mechelen met de tentoonstelling 'All That Is Solid Melts into Air' en gaat in vijf afzonderlijke hoofdstukken op zoek naar een antwoord op de vraag 'heeft/geeft kunst zin?'.  Zij staat symbool voor het visioen van de gedroomde stad.  Bij het visioen van de verbeelde stad worden kunstenaars én Mechelen zelf aan het woord gelaten.  Zo gaan bij 'Songlines' beeldende kunstenaars op zoek naar betekenisvolle plekken in de stad die ze nieuw leven in blazen aan de hand van performances.  Het sfeervolle lichtkunstparcours 'ContourLight' onderstreept het karakter van de stad en vormt het visioen van de mytische stad.

De vier hoofdprojecten worden geflankeerd door 'n reeks activiteiten die op elkaar inhaken en zo het volledige visioen vormen.  De ene keer staat het hoofdproject op de voorgrond, de andere keer manifesteren de flankerende activiteiten zich en eisen zij alle aandacht op.  De gelaagdheid van het visioen reflecteert meteen ook de verscheidenheid van de stad en de uitdaging om de vele vragen over de toekomst aan bod te laten komen i het festival...

Nog mee?

Het volledige programma kan je vanaf vandaag online bekijken op

www.stadsvisioenen.be  

en het programmaboek is op divese culturele plaatsen in Mechelen én héél Vlaanderen te verkrijgen.  Ook de ticketverkoop is gestart, en reserveren kan via de website, of telefonisch bij UIT op +32 (0)70 22 28 00, of aan de balie bij UIT in de Hallestraat.

Wie slim is koopt zijn ticket voor de tentoonstellingen voor 21 maart en dan geniet je van het gunsttarief van 5 euro voor 'All that is Solid Melts into Air' en 7 euro voor 'De Hemel in Tegenlicht'...

(Sven van de Gazet van Antwerpen en Wannes van Het Laatste Nieuws...)

Al wat duidelijker allemaal?  ....en nu dus snel naar de website!

De fotografen likkebaarden al !  Het wordt een leuke lente !

:-)

Ik wacht met spanning op een publicatie over het 455 jarig jubileum. Ik vermoed, en hoop, dat we daar een serieuze update gaan lezen over ons rijke verleden.

Ik vind het wel bijzonder jammer dat culturele verenigingen blijkbaar niet werden uitgenodigd.
Dat was nochtans wel het geval bij "Mechelen Stad in Vrouwenhanden".

Wij hebben als vtbKultuur ondertussen al reservaties en afspraken gemaakt, daarom was het zeker interessant geweest om aanwezig te zijn op de persconferentie om onze promotie te kunnen starten!

Ik hoop uit het diepst van mijn hart dat dit project volk op de been kan brengen. Wat ik mis is een duidelijke lijn, een elevator-speech zoals men dit in marketing termen uitdrukt.

Stel dat je in een lift wordt gevraagd om uit te leggen wat stadsvisioenen is, en je hebt de tijd van pakweg 3 etages (20 seconden). Wat zeg je dan ? Momenteel is er naar mij toe nog maar 1 stadsvisioen-medewerker die er min of meer in geslaagd is, na veel nadenken, om zo een elevator-speech te formuleren. Met andere woorden, het is een erg ingewikkeld project. Wat moet ik als stadsgids zeggen als ze me vragen wat 'Stadsvisioenen' is ? Geen nood, ik vind wel wat, maar of dat dan de lading dekt ?

Wat ik nog mis, is verankering. Wat heeft dit nog met Mechelaars te maken ? Wie kan me dit vertellen ? Er is veel gecommuniceerd rond participatie ... Maar in hoever zijn Mechelse verenigingen hierbij betrokken ? Of voelen ze zich hierbij betrokken ?

Je ziet het, ik heb meer vragen dan antwoorden, maar ik steun uiteraard dit initiatief van ganser harte ...

ps. De Sven is blijkbaar volgens de foto's al hard aan het studeren op het dossier.

Totnutoe ben ik niet (meer) erg enthousiast over "Stadsvisioenen" en ik heb nu al veeleer het idee dat dit het momentum der gemiste kansen wordt...

Ik sluit me dan ook aan bij de bemerkingen van Garda en Peter...

Wat niet wegneemt dat ik het project veel succes toewenst, en het wil steunen...
Maar wat mij betreft kon de start een heel stuk beter, alsook de betrokkenheid van en met.... (waarover Peter het al had)

Voorlopig heb ik dus ook vooral véél vragen, weinig antwoorden, en een niet zo héél positieve indruk... maar wellicht (en hopelijk) wordt ook Stadsvisioenen een event dat ons toffe Mechelen yet another grote "boost" kan geven...

 

 

Ik ga wat advocaat van de duivel spelen...  Ik begrijp de reacties (en ik heb ze grotendeels ook / of gehad).  Bij sommige onderdelen frons ik de wenkbrauwen; maar er zijn beslist héél wat evenementen die ik wil meemaken, waaronder zéker 'de Hemel in Tegenlicht', de foto-en verhalententoonstelling 'Geloven Mechelen' in de Kruidtuin, de fietstoch in de groene rand 'Fietsen onder de Hemel'..., het Openingsfeest op zaterdag 21 maart...

Het meest heikele punt lijkt me inderdaad het hele zaakje duidelijk te 'communiceren'.  Hopelijk maken de aanwezige journalisten er wat van, en kunnen ze het mooi overbrengen op hun lezerspubliek.

Ondanks alles hoop ik dat Mechelen succes heeft met dit cultuurfestival.  Het is voor onze stad wéér een unieke kans om positief naar buiten te treden.  Laat ons inderdaad de (positief opbouwende) kritiek uiten, maar anderzijds het project het voordeel van de twijfel gunnen.  Ik  slik een aantal wrange bijbedenkingen weg, en wil er nu wel open voor staan.  (we zullen bij de evaluatie kijken of we gelijk of ongelijk hadden...)

@Luc, voor die uitgave gaat ge dan nog vijf jaar moeten wachten; als die er ooit komt. Ik ben content met die publicatie van het 450jarig jubileum.Alhoewel ik  de slogan "stadsvisioenen" niet goed kan verteren. Mechelen aartsbisschoppelijke stad is een realiteit en toch geen visioen....

Gohhh ... en tellen kan ik ook al niet meer!

Ik begrijp heel wat van de reacties - Maar we staan nu op de drempel van het festival, en ik wil eigenlijk wel dat Mechelen er 'goed uitkomt', en zich toont op haar mooist - als een stad in volle vaart, met culturele uitstraling...enz.

Naar de buitenwereld zal ik dus met plezier promotie maken. (de kritiek hou ik voor de 'binnen-wereld'  ;-)

Zopas het programma van 'Stadsvisioenen' eens wat grondiger - en met open vizier - doorgenomen. Een toptentoonstelling in Lamot, een luik met actuele kunsten op grootstadniveau, activiteiten voor jong en oud, wandelaars en fietsers, museumbezoekers en debatliefhebbers. Nog vier maanden te gaan en Mechelen kan zich weer eens profileren zonder zelfbeklag.

Een "indrukwekkend programma", dat mag gezegd. Vier luiken met evenveel hoofdprojecten en nog veel meer nevenprojecten. Daarbij de inbreng van gereputeerde curatoren, sponsoren en culturele partners (MuHKA, Behoud de Begeerte, De Buren...). Zelfs Gerrit Komrij te gast op een Mechels (s)preekgestoelte! Eindelijk weer wat scherpzinnig - nasaal - niveau in deze historische renaissancestad. Veel goede moed aan de moedige mensen die dit (willen en durven) schragen. Laat de lente al maar krieken!