Spelweefsel in Mechelen Centrum - startschot in 2009

spelweefsel in de stad

In het kader van Matrix II (*) werd eind 2006 door Wijkraad Centrum aan de stad gevraagd om in ons stadscentrum goedkope en eenvoudige speelelementen aan te brengen om Mechelen nog meer Kinderstad te maken. Een eerste concreet resultaat mogen we in 2009 verwachten.

Dit jaar onderzocht en verbeterde de jeugddienst i.s.m. met enkele andere stadsdiensten het voorgestelde project. Het kreeg de naam "Spelprikkels" mee en kreeg meer gewicht omdat het door het stadsbestuur meteen tot een beleidsmaatregel werd gepromoveerd. Vanaf nu zal bij iedere inrichting van het openbaar domein aandacht worden besteed aan het aanbrengen van speel(se )elementen.

Ondertussen werd in het college van Burgemeester en Schepenen op 24 oktober ll. het concept en de acties i.v.m. spelprikkels in Bornstraatje en op het plein aan DC De Rooster goedgekeurd. Concreet gaat het college akkoord om als pilootproject te starten met de renovatie van het speelpleintje in het Bornstraatje (heraanplanting groen, waterelement i.p.v. zandbak, nieuwe hoogstamboom met kleurrijke valdemping en kleine spelprikkels, fietsleunhekjes, muurschildering/graffitiproject, zit en/of aaisteen) en de plaatsing van een kindvriendelijk zitelement aan De Rooster (samen met hangen van projectkaders aan de muur van voormalig schooltje Klein Begijnhof en verwijderen van doornen op stam en takken van de Gleditsia Triacanthos).

In hetzelfde college wordt de terugkoppeling naar de buurt (jong en oud) goedgekeurd, maar de pers was sneller. Jammer dat alleen het plaatsen van een bank aan De Rooster is blijven hangen en dat hieraan blijkbaar een hele voorgeschiedenis hangt. Dit heeft bij een beperkt aantal buurtbewoners tot grote ongerustheid geleid, die prompt werd geventileerd.

Schepen Gennez zal woensdagavond 19 november om 20u een informatievergadering voor de buurt houden in dienstencentrum De Rooster. Hierop zal vooral benadrukt worden dat de spelprikkels in Bornstraatje en De Rooster gericht zijn naar de doelgroep kinderen. Het aantrekken van hangjongeren wordt zoveel mogelijk ontmoedigd door o.a. nieuwe ontmoetingsplekken voor groot en klein in de Sint-Katelijnestraat (verhoogde groen- en zitvakken op Katelijnekerkhof en de fontein in Stadsheimelijkheid). De uiteindelijke ontwerpen voor zowel Bornstraatje als De Rooster zullen in samenspraak met de kinderen en de hele buurt gekozen worden.

Alle betrokkenen daarheen dus om samen deze vergadering bij te wonen en constructief aan het eventuele debat deel te nemen. Ik zou het immers spijtig vinden mochten schepen Gennez en de werkpaarden van de jeugddienst komen te staan voor een publiek van buurtbewoners die het initiatief a priori veroordelen op basis van spoken uit het verleden en angst voor de toekomst. Ik ben er immers van overtuigd dat de voorgestelde ingrepen het wonen in de buurt nog aangenamer zullen maken.

(*) In de matrix zitten kleinere projecten die door de dorps- en wijkraden werden verzameld en aan de Stad werden overgemaakt. De Stad engageerde zich om deze projecten, na grondig onderzoek en eventuele bijsturing door de betrokken diensten, binnen een redelijke termijn te realiseren.

Puur vanuit vormelijk oogpunt :

de horizontale foto die dit artikel op de homepage begeleidt,

- en ook bij burg. Soumaya - geeft visueel veel beter en rustiger dan 

de bricàbrac van foto's die er doorgaans staat.

Er zit meer ritme in, compacter en professioneler.

Sommige blogs doen dit voor alle posts;

het overwegen waard.

Bedankt voor de kritische, opbouwende noot, Yanno.

Je bent wel 'streng' in jouw beoordeling van de 'bricabrac'  :-)   -  maar goed, dat is jouw recht.  Over het algemeen lijkt me het visuele aspect van de blog wél meevallen.  Iedere blogger heeft zijn eigen stijl.  En dag mag best (volgens mij) - ook al oogt het dan niet steeds even 'professioneel', of is er géén universele 'lijn'...   Is dat niet het eigene van een blog met zovéél verschillende bloggers?  Doden we niet de creativiteit van de bloggers als we het té veel in dezelde mal willen drukken? 

Over de post gesproken dan: want daar had nog niemand iets van gezegd:  Er zitten toffe ideetjes in.  Mij lijkt het alleszins wat.  Mechelen-Kinderstad: ja, daar moet men wat aan doen...  En deze 'speeldinges' passen hierin!

Beste Lfys,

Ik heb uw bijdrage gelezen en ik denk dat men enkel maar kan toejuichen dat er plaatsen gerealiseerd worden waar kinderen veilig kunnen spelen.

Ik ben echter geschrokken van uw formulering i.v.m. de hangjongeren. Ik lees enigzins tussen de lijnen dat het blijkbaar de bedoeling is/zou zijn om de hangjongeren te verplaatsen naar de Sint-Katelijnestraat en in het bijzonder naar het Katelijnekerkhof en de Stadsheimelijkheid. Waar haalt U deze informatie? Is dit een officiële visie van het stadsbestuur, schepen Gennez, Jeugddienst, Uzelf,...?

Graag verduidelijking.

Beter laat dan nooit antwoorden, hè? :-)

Het is niet de bedoeling om "hangjongeren te verplaatsen", zo dat al mogelijk is.

Gezien de gevoeligheid bij de omwonenden en de voorgeschiedenis van het genoemde pleintje, werd gewoon benadrukt dat men bij het ontwerp wel degelijk probeert te vermijden dat het plein alle tieners op het nachtelijk uur naar zich toetrekt.