Malines – Les Pays-Bas

met categorie:  Louis Royer (1793-1868)
Vierge à l'enfant avec le petit saint Jean-Baptiste, 1826
Marbre - 44,5 x 37 cm
Malines, Stedelijke Musea

Zit ik wat te suffen op het Internet en deze keer laat ik Google Afbeeldingen werken met de zoekterm Malines. En buiten de huis-, tuin-en keukenfoto’s valt mijn oog op een afbeelding van een Haut-Reliëf met de korte omschrijving Malines, Stedelijke Musea .

Dit haut-reliëf blijkt gemaakt te zijn door ene Louis Royer.

Dus zijn we geïnteresseerd en googlen we effe op deze naam. En ja, hoor ! Het blijkt een Mechelaar te zijn. Geboren en getogen in de Maneblussersstad en na een tijdje uitgeweken naar Nederland, waar hij uiteindelijk gaat behoren tot de Hogere Kunstregionen van de Nederlandse Maatschappij.

Hij blijkt een beetje verloren te zijn gegaan in de mist van de kunstrichtingen, want na een hoogtepunt komt ook een verval en zo geschiedde ook deze Mechelaar omdat hij, na een tijdje blijkbaar niet meer mee was met zijn tijd en de nieuwe generaties andere kunstvormen gingen omarmen : “Nadat de classisistiche stijl uit de mode was geraakt, werd Royer bij het grote publiek echter snel vergeten”.

Voor zij, die meer willen weten over deze Mechelaar, vinden hier hun gading en misschien weten anderen meer. I can not wait.

Louis Royer was een leerling van die andere 'grote', wat vergeten Mechelaar: Jean-Baptist De Baye (en die was beslist niet één van de minste: hij schopte het zelfs tot conservator van de afdeling sculpturen in het Louvre...  Zijn borstbeeld staat in Busleyden...).  Maar goed, het gaat over Royer.  Hij was dus een leerling van deze De Baye (net als Tuerlinckx die 'ons' Margriet in steen kapte én Dodoens in de Kruidtuin°. 

Royer die in 1792 geboren werd in onze stad, maakte carrière bij onze Noorderburen.  Enne...hij werd zelfs directeur van de Academie van Amsterdam...

Misschien heeft Eelco al gehoord van Louis Royer, want volgens het Wikipedia-artikel beeldhouwde hij oa ook het standbeeld van Willem van Oranje...

"...1848 - Standbeeld Willem van Oranje - Brons - Plein - Den Haag..."

 

Bezoek het Hof van Busleyden. De zaal achteraan link aan de inkom zal u veel wijzer maken... (en dat is dan ook mijn lievelingszaal aldaar !)

Deze zaal dus...

(foto: Jan Smets)

In deze zaal kan je de beeldhouwers waarvan sprake terugvinden, zoals Peter hier al aangaf...

Louis Royer was hofbeeldhouwer aan het Hollandse hof, ja ja , een Mechelaar !

@Jans: maar hij was geen leerling van JB de Bay denk ik ... dat moet ik eens opzoeken ... Hij was samen JB de Bay leerling van Jan Frans Van Geel ! In de Mechelse Academie.

En verder, het werkje bovenaan deze post toont Maria met Jezus en Johannes de Doper en is van 1826. Het bevindt zich in de reserve.
 

 

LOUIS ROYER (1793 – 1868)
Louis Royer zag het levenslicht te Mechelen, in de Lange Nieuwstraat. Hij volgde er les bij Jean-Louis Van Geel..
Hij werd terecht beschouwd als de meest belangrijkste en productiefste beeldhouwer uit de 19de eeuw in de noordelijke Nederlanden.
Woonde in Parijs ,won  de “Prix de Rome”, na 4 jaar Italië verhuisde hij naar Den Haag en kwam er in contact met het Nederlandse Hof. In 1835 werd hij ’s Konings beeldhouwer en een jaar nadien leraar aan de Academie te A’dam.
Hij was aanhanger van het neo-classicisme en onderhield contacten met de beroemde Deense beeldhouwer Thorvaldsen.
Zich baserende op antieke kunst, tracht hij tot een identieke “edele eenvoud” te komen in zijn monumentale beelden, die historische figuren voorstellen.
Uit briefwisseling blijkt dat Louis Royer ook voor Mechelse famielies moet gewerkt hebben.
Een het artikel “Wie was Louis Royer?”, vermeldt niet het contact met die andere uitgeweken Mechelse beeldhouwer Jean Baptiste De Bay (1779 – 1863).
De kunstenaar liet meer dan driehonderd beelden na in diverse materialen zoals klei, steen en  gips.
Het Hof van Busleyden telt vier beeldjes in terracotta en twee reliëfs van Royer tot zijn verzameling.

Uit : Handelingen van de KKOLKM.

Jean - Louis Van Geel moet Jan Frans Van Geel zijn.

De naam Louis Royer kwam mij al vaag bekend voor.

Het beeld van Willem van Oranje is mij zeker bekend. Op Het Plein ging ik vroeger de duiven voeren die voor een stukje brood wel even van het hoofd van onze vader des vaderlands wilde afdalen.

Helaas is het voor mij nog steeds onmogelijk om afbeeldingen op de blog te zetten. Maar hier is de url naar een van de velen die je kan vinden via google:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Willem_van_Oranje_Sta...

Over afbeeldingen op de blog te zetten gesproken. Dit lukt mij dus ook niet.

Weet iemand hierover meer?

@ Gastblogger en Jos:  kijk eens bij 'hulp' (klik aan in rechterkolom).  Daar staat in beschreven hoe je een foto toevoegt...

succes!

En moest er daar iets mislopen, laat het ons weten !

 

 

Ha! Daar is de vader des vaderlands dan. Het is gelukt. Maar de vraag blijft waarom het zo ingewikkeld gemaakt wordt om een fotootje te uploaden. Enfin, nu ik het weet is 't niet moeilijk meer. Bedankt Jan en Peter.