Lier – Mechelen – Lier

We kennen de Kerk : het is de Sint-Gummaruskerk, gelegen aan de Kerkhoflei.Dus is mijn vraag : Wat heeft Sint-Gummarus te maken met Mechelen ?

Na effe googlen kom ik deze tekst tegen en alles wijst uit dat dit een Lierse Aangelegenheid is.

...In de vita van Sint-Gummarus, waarschijnlijk geschreven op het einde van de 10de eeuw, wordt verteld dat Sint-Gummarus als jonge man aan het koninklijk hof van de Merovingers heeft vertoefd en gehuwd was met een zekere Grimmara. Hij zou landheer zijn geweest van een villa met uitgestrekte gronden in het Lierse, en zelfs diensten bewezen hebben als ridder-bevelhebber van Merovingische troepen...

Doch blijkbaar hebben de Mensen uit Lier de Mensen uit Mechelen nodig gehad om bepaalde dingen geregeld (en gebouwd) te krijgen. Dat vinden we in volgende tekst :

...Toen de Lierenaars in 1378 onder leiding van bouwmeester Hendrik Mijs uit Mechelen de bouw aanvatten van de huidige Sint-Gummaruskerk, stond er op de uitgekozen bouwplaats een versleten romaanse kerk die dateerde van omstreeks het einde van de tiende eeuw...

... De Sint-Gummaruskerk is nauw verwant met haar prototype van Mechelen : de Sint-Romboutskathedraal.  Vooral in het koorhoofd is dat te merken.  De plattegrond daarvan is gewoon overgenomen, t.w. de zevenkantige sluiting waarrond de kooromgang met zeven elkaar rakende straalkapellen...


Werd er, uit dankbaarheid van de Lierenaars aan de Mechelaars, misschien een kleinere kerk gebouwd ter verering van Sint-Gummarus, waarrond later een Mechelse Parochie werd gecreëerd ? Best mogelijk, want de Kerkhoflei is nu eenmaal een zijstraat van... de Steenweg naar Lier.

En voor zij, die meer geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de Parochie zelve, hier een linkje.

Ik kan toevoegen dat ik in deze Gummaruskerk ben getrouwd, en dat volgens de overlevering Sint Gummarus en Sint Rumoldus elkaar in Duffel (halverwege) ontmoetten en daar hun staf in de grond staken. Aldaar verschenen eensklaps bomen.

Blijkbaar heeft Hendrik Mijs nog meer dingen gebouwd in Lier, want na effe googlen op zijn naam vind ik oa hetvolgende :

...Het Gotische Belfort, op de Grote Markt in Lier, werd in 1369 opgericht door de Mechelse bouwmeester Hendrik Mijs. De bekroning met de uitkragende hoektorentjes en de lantaarnspits dateert uit 1411...

Verder heb je in Mechelen nog de Sint-Gommarusstraat en de Oude Sint-Gommarusstraat,

ook niet zo gek ver van dit kerkje

En dit panorama van Mechelen kan je bewonderen, bovenop de Lierse Sint-Gommaruskerk...  Het beeld is wat wazig vanop de 'peperbus', maar herkenbaar is de skyline alleszins...

(foto: Jan Smets)

Is deze Hendrik Mijs ook de architect van het Schepenhuis op de IJzerenleen ?

Ik vind op het internet volgende tekst :

Schepenhuis op de ijzerenleen (gotisch)
architekt
Hendrik Mijs Uten Anckere

Een bewering die wordt gedaan op deze website !

Klopt Gim, volgens mijn info ...