Welke taal spreek je nu eigenlijk?

met categorie:  

De topic over de zaak "Histoire de femmes" deed een belletje rinkelen.Hoe zit het nu met onze taal? Wat spreken we u eigenlijk? Vlaams, Mechels, Nederlands,  verkavelingsvlaams, Diets, of een mengeling van dat allemaal met een Engels en Frans sausje? Het laat me niet onberoerd als je bedenkt wat er de laatste weken zoal geschreven werd over de taal die we in het noorden van België spreken.

  • Buitenlanders beklagen er zich over dat als ze de moeite doen om NL te leren, zij dagdagelijks te maken krijgen met mensen die dat niet spreken maar wel een dialect dat ze nauwelijks verstaan. En eerlijk gezegd, ik kan dat wel begrijpen.
  • Belgische voetballers bij Ajax (Vertonghen) kreeg in het begin steevast antwoord in het... Engels van dikkenekkerige Amsterdammers, als hij hun in het "Vlaams" aansprak. Volgens de lui van boven de Moerdijk spreekt men onder de rivieren geen "hollands".
  • Westvlamingen en Antwerpenaren hanteren nog steeds liefst hun dialect, ook als zij zich in een andere omgeving bevinden. Gebrek aan realisme, overdreven fierheid of misplaatste betweterij? Suske en Wiske werd onlangs nog in het Aantwaarps uitgegeven en iedereen deed dat laaiend enthousiast over. David Davidse vertelde trots op de radio dat hij de teksten had laten lezen door Brusselaars en Mechelaars en die herkenden en spraken moeiteloos het dialect van ons aller metropool. Maar wat koop je daarmee?.
  • Brugge organiseert een cursus Brugs ( of is het nu Westvlaams) voor anderstaligen.

Ik heb daar een uitgesproken mening over, maar die ga ik pas bekend maken tijdens de hopelijk talrijke reacties. Maar die liefst in het Algemeen Nederlands, anders zijn er weer sommigen die er niks van snappen....

Hiermee is de dialecttoon gezet en laat je nu maar eens goed gaan....

Antwoord krijgen in het Engels, dat is me in Amsterdam ook al vaak overkomen.

Bij West-Vlamingen is het vaak zo dat ze heel hard en hun best doen, en er naar hun gevoel ook in slagen, maar voor niet-Westvlamingen toch nog moeilijk te verstaan blijven.

Verder vind ik het goed dat lokale dialecten bewaard worden (cursus Brugs, cursus Mechels) - zolang iedereen maar verstaanbaar blijft.

ek zou n'eproep willn toen veu de mannn van den tv die olle westvlamingen oep tv ondetit'ln

doe hewoon nemeer den effoor!

hroeten uit Bavik'ove, deelhemeente van Harelbe'e

En toch bestaan er Westvlamingen die perfect Nederlands spreken en zelf weinig last hebben van hun typische tongval en ook niet van de soms ronduit hilarische H en G verwisseling . Onlangs hoorde ik nog een dame op de radio uitleggen dat zij een "houten" halsketting had gekregen van koning Houssein van Jordanië. Eerlijk ik dacht toen, een "houten" halskettng, wat is me dat nu. Tot de VRT journaliste ( die dat dus sneller doorhad dan ik) repliceerde met een "gouden". Haja, even uit het oog (of OOR?) verloren

Ze bestaan, maar niet iedereen heeft hetzelfde taalgevoel...

Ik vraag me dan steeds af of de leerkrachten in de westhoek al dan niet een foute uitspraak hanteren (althans, zij die geen Nederlands geven :-)

@ Rudy, het is al jaren lang bekend dat het algemeen beschaafd mechels door iedereen kan verstaan worden; maar ze moeten wel mee willen....

Wat de bovenmoerdijkers betreft, die lappen graag het engels erdoor. Zo kreeg ik eens een zakelijke brief van een collega uit Nijmegen en dit in het engels; Ik heb die goede man dan in het ABN geantwoord dat wij in België drie talen spreken nl. nederlands, frans en duits en dat het engels geen landstaal is.... Ik heb van die collega niets meer gehoord! En als ze in het frans beginnen, is het zeker huilen met de pet op.

De arrogantie van sommige Engelsen is nog ergerlijker. Die zeggen doodeenvoudig "english is your second language".

Dialect is plezant om te bewaren, meer ABN is als omgangstaal wel wenselijk!

 We hebben het op dat stukske aardkloot hier ver gebracht.Vies te zijn aan onze moedertaal.Een volk dat zijn MOEDERTAAL verguisd is goe bezig.

Eddy, mee eens hoor, dat is te gek om los te lopen. Bij mijn laatste verblijf in Amsterdam werd ik in het hotel in het Engels aangesproken, en ze bleven ermee doorgaan zelfs nadat ik in het Nederlands antwoordde (en het was geen Alg. Beschaafd Mechels, want dat heb ik nog niet zo goed onder de knie: de Mechelse "a" lukt mij nog altijd niet).

On topic: mijn vader is Limburger en mijn moeder uit het Antwerpse, dus bij ons thuis werd er geen dialect gesproken. Mijn collegetijd bracht ik door in Edegem, en dat bracht (jammer genoeg) wat Antwerpse klanken in huis (bàngelijk!!!). Wij proberen het meestal op Algemeen Nederlands te houden; na een aantal Duvels wordt het heel af en toe (Pfaff-)Duits.

Taalkundingen wijzen erop dat het verdwijnen van dialecten niet per se een goede zaak is: in plaats daarvan komt een soort tussentaaltje, "verkavelingsvlaams" dat doorspekt wordt met allerlei bedenkelijke uitdrukkingen ("ik heb zoiets van", "ik bedoel", "dat is ça va-kes"...) en in zijn geschreven versie eerder op sms-taal lijkt. Dat kan op lange termijn tot een verarming van ons taalgebruik leiden.

Lees ook dit maar eens...

Enkele bedenkingen. Ik volg Eddy Luyten volledig. Je hebt nl. nood aan een standaardtaal. Dialect is niet direct gedoemd om helemaal te verdwijnen, maar zal steeds evolueren. Waar de dialectsprekende Mechelaar 40 jr geleden sprak van nen "ullemarchant" ( kolenhandelaar) dan speekt die nu van ne "koulenboor" Het Frans is hier dus verdwenen uit het dialect. Het verkavelingsvlaams is mogelijk een nieuwe variant van onze dialecten.

En er worden veel te makkelijk dialectwoorden als min of meer normaal aangenomen en die sluipen de standaardtaal in. Ik lees vandaag nog in de krant dat de "camions" gaan gecontroleerd worden en een schroef wordt er heel makkelijk als vijs ingevezen. Mis, mis, mis. Uit respect voor je standaardtaal kan dit dus niet. Hetzelfde gebeurt met de spreektaal. Meer en meer hoor je dat foutieve bij die instellingen (radio/TV) gebruiken. Eén van de laatste etterbuilen is het foutieve gebruik van heten en noemen, notabene een westvlaamse afwijking die ik ook al in Nederland heb horen gebruiken. Ik HEET Rudi, maar men NOEMT mij Rudi. Ik vrees het terugdringen hiervan al te laat is. God en klein Piereke gebruikt dit nu en ik denk dat sommigen nog denken dat het zo hoort! Als je respect hebt voor je taal, dan doe je de MOEITE om dat te controleren, net zoals je dat doet met de fameuze DT regel ( die eigenlijk niet bestaat ) in de schrijftaal. Gewoon opletten en je kan haast nooit een fout maken. Alleen, gemakzucht wordt nu de regel. De fout en dus afwijking op de regel wordt op den duur aanvaard als correct en alles is dan OK. Een fenomeen dat elders in de maatschappij terug te vinden is, maar dat is een ander thema.

Wat dat betreft : hoed af voor het Frans. Misschien wat te conservatief , want die taal is nauwelijks geevolueerd sinds de 17de eeuw. Maar de regels zijn bekend en duidelijk en er wordt op gelet dat er een Frans alternatief is. Een computer is daar "un ordinateur" en de GSM is een "portable". En over het algemeen houden de Fransen zich daar aan. Zij hebben dus wel respect voor hun eigenheid. Onnodig te herhalen wat een troep onze taalspecialisten hebben gemaakt van de recentste pogingen de spelling van het Nederlands aan te passen. Niemand weet nog of je een C of K moet schrijven enz...Ik al zeker niet. Dit alles doet dus niets goeds voor onze algemene taal.

 

 

@GL: Een volk dat zijn MOEDERTAAL verguisd is goe bezig.

(is dat niet met een t ?)

Oei Lowie! Dat gaan de nieuwe mechelaars die moeite doen om nederlands te spreken niet graag horen hoe ze ' de moedertaal van hun volk verguizen. Vervang dat woordje ' volk ' maar vlug door 'taalgenoot', dat klinkt minder demagogisch.

"Buitenlanders beklagen er zich over dat als ze de moeite doen om NL te leren, zij dagdagelijks te maken krijgen met mensen die dat niet spreken maar wel een dialect dat ze nauwelijks verstaan."

Grappig, ik heb net vandaag precies deze opmerking gekregen van mijn Griekse collega, die overigens al enige tijd in Vlaanderen woont. Eerst in Antwerpen, daarna verhuisd naar Gent. Ze heeft haar cursus Nederlands dus al meermaals vervloekt. Vooral haar anecdotes over "het eerste bezoek bij de schoonfamilie" zijn uiteraard hilarisch.

@Wannes: moeilijkheden met de a?? Geen probleem op 25 october 14u in taverne Keizer Karel Veemarkt,kan je GRATIS Mechels dialect leren(tusssen pot en pint) !

Met zijn reactie slaat Kazamel de spijkers met koppen. Maar twee zaken ter overweging:

Ik kan geen Spaans, wel Italiaans ( verre van perfect). Dat laatste heb ik gewoon opgepikt tijdens mijn veelvuldige vakanties. Ik kon heel dikwijls (maar niet altijd als ze weer te rap gaan praten) veel oppikken van de lokale bevolking; zelfs in Sicilië waren er meer dan genoeg mensen die "standaard" Italiaans machtig waren ( maar ook niet allemaal)

Ik ben dus met dezelfde ingesteldheid aan Spaans begonnen, tijdens mijn eerste bezoeken aan Spanje, maar helaas, weinig of niks te leren, want die mensen spreken hun taal zo slecht uit... En ik ben niet alleen : verleden jaar was ik er getuige van hoe goedwillende mensen, waarvan sommigen een cursus Spaans gevolgd hadden, radeloos werden want zij verstonden geen jota van wat die Spanjaarden hun antwoorden. Het probleem is dus ook elders, dat kan je die nederlandsstuderende buitenlanders misschien ook eens vertellen. Spanjekenners bevestigen trouwens; Spaans leer je best in Zuid-Amerika, die spreken dat correct en vooral langzamer uit. En eerlijk gezegd leer je misschien beter ook NL in Nederland, iets minder last van dialecten, wel van accenten dat wel.

En verder: ik heb jaren in Oost Vlaanderen gewerkt, maar het dialect kreeg ik niet onder de knie. De pointe van de meeste moppen ontging me volledig. Een probleem dat ik als kind had met de radiomoppen die wijlen "menonkel Meele" Romain De Konick in het "schurend scharniereke" debiteerde. . Het spijt me, maar ik, verstond nooit wat de man op het laatst vertelde. Een beter bewijs dat een algemene taal meer dan noodzakeljk is ken ik niet .

@ Rudi :

Iedereen aan het Esperanto dan maar ?

 Moest men bij mij nu nog een schriftelijk examen algemeen nederlands afnemen niveau 4e of 5e middelbaar denk ik niet dat ik er nog zou doorgeraken, en mondeling.. daar zal ik het maar helemaal niet over hebben. Nu is dat uiteindelijk nog niet eens zo belangrijk daar ik toch voldoende de indruk heb dat ik mij verstaanbaar kan maken. En dat is ineens het voornaamste.

De spreektaal hier thuis is een mengeling van de verschillende dialecten die cirkuleren in onze families, op mijn werk is het 50/50 vloms-frans.

Je zal mij zowiezo nooit horen zeggen dat mijn moedertaal "nederlands" is, nederlands is de taal die de inwoners van nederland, de nederlanders dus, spreken, en ik ben daar niet bij.

Of je nu respect moet opbrengen voor een taal? Boaf.. dat hangt er gewoon van af hoe belangrijk taal is in je (beroeps)leven, dat bepaal je dus best zelf, kan je moeilijk veralgemenen. Respect voor en kennis van de wetten van de zwaartekracht zeg ik u, dat is een stuk interessanter en belangrijker dan dat gezwets over heten en noemen! (lacht)

Achach, morgen lopen we rond met een Direct-L&H-Translator in onze GSM / iPhone en dan krijgen we direct en live ondertiteling op ons schermpje wanneer we in Limbuuuuurg of Olsjt zijn.

De techniek staat nu eenmaal voor niets, dus nog effe wachten.

:-)

Helaas vergis je je St Netels, de taal die wij in het noorden van België spreken is wel degelijk Nederlands, dat is trouwens officieel. De manier hoe die gesproken wordt in Vlaanderen noemt men Vlaams ( een niet te correcte verzamelnaam van al onze dialecten, Vlaams, Brabants en Limburgs)  en Hollands zoals die in Nederland wordt gesproken ( ook al een even verkeerde verzamelnaam, want men heeft daar diverse dialectgroepen waaronder ook Vlaams (Zeeland) Brabants en Limburgs). Voor buitenlanders maak ik gewoon een vergelijking met het Amerikaans en Brits Engels. Duidelijk en eenvoudig. En je hebt zonder het te weten wel respect voor je taal als je schrijft respect te heben voor de wetten van de zwaartekracht. Je schrijft namelijk zwaartekracht en dus niet zwaartekragt.

 

En ik heb dus geen respect want ik schreef "heben" sorry

Dat je fouten maakt in een vreemde taal, tot daar aan toe.  Maar fouten maken in je eigen taal, zegt veel over een persoon.  Daarom gaan brieven met taalfouten in het Nederlands linea recta de vuilbak in, ongeacht de inhoud.

Enne... Rudy, je kan je vorige reply altijd bewerken als je merkt dat er een fout in je tekst stond, hoor !

:-)

Respect !

 Nu stel ik de inhoud toch wel ten allen tijde boven de taalfouten, uiteindelijk is de belangrijkste functie van een taal het overbrengen van informatie, en de rest is bijzaak. Ik zal u dat illustreren aan de hand van dat heten-noemen gedoe. Als iemand zegt "Ik heet/noem Urbain Servranckx" dan denk ik dat het belangrijkste in deze zin het overbrengen van de naam is die bij de persoon past, en als u dat door hebt is de zin correct want: het overbrengen van de informatie is gelukt. Heten en noemen.. ochgot, ik beschouw ze eigenlijk gewoon als sinoniemen, je kan ze namelijk quasi elke keer van plaats wisselen zonder dat de zin waarin ze staan inboet aan vestaanbaarheid en daarmee is alles gezegd.

De wetten van de zwaartekragt zijn nochtans gelijk aan die van de zwaartekracht, vooral als je zwaartekragt en zwaartekracht luidop leest hoor je het verschil niet, de betekenis daarentegen blijft dezelfde. Q.E.D.

Woont de Sint in Megchelen of in Mechelen ?

:-)

Ik kan mijn dialect nog altijd spreken, maar om één of andere reden lukt me dat enkel nog in mijn geboortestreek (Kempen). Ik woon nu al bijna 8 jaar in Mechelen en gebruik hier altijd Nederlands. Ik laat wel eens wat steken vallen na een aantal Duvels, maar zuiver dialect lukt me niet.

Thuis spreek ik 3 talen door elkaar, Nederlands, Engels en Mandarijns (Chinees). Op het werk gebruik ik (verplicht) het Engels voor documenten, gesproken kan het soms wel eens Nederlands zijn, maar dat is toch zelden. Gezien thuis het Engels overheerst zijn enkele woorden Engels genoeg om me, zonder dat ik het merk, te laten overschakelen op het Engels. Of dit nu positief of negatief is weet ik niet, het is alleszins een verschijnsel dat in onze huidige mondiale maatschappij wel meer zal optreden.

Ik klapte tôôs en oep me weirk altat Meichels (behalve op 't werk dan in bepaalde omstandigheden).  Voor Frans en Engels legde ik bij Selor ooit taalexamens af en mijn Duits is best aanvaardbaar (maar laat het me niet schrijven met al zijn verbuigingen van het adjectief enz...)  Denn mache ich viele Fehler.   Italiaans begrijp ik min of meer ma van 't Speuns kennek zoevuil as 'n koei van crochteire. 

@St Netels: en toch is er een groot verschil met heten en noemen ... ik noem (hier en voor sommige mensen buiten de blog) Katrientje, ik word in het dagelijkse leven ook nog weer anders genoemd, maar ik héét nog weer heel anders. En zo stond het ook op m'n geboortekaartje,  "  geboren:  ... en we NOEMEN haar ... " 

Als ik officiele papieren in moet vullen met naam en toenaam, moet ik niet proberen m'n roepnaam te gebruiken, want zo HEET ik niet. Al voorgehad dat voor het werk een vliegticket op m'n roepnaam werd geboekt. Ik heb het serieus mogen uitleggen aan de check-in ...

@ Rudi: raar, ik heb hoegenaamd geen probleem met het Spaans (castiliaans) van de spanjaarden, om het even welk deel van Spanje.  Kan me daar goed redden, en versta ze ook wel redelijk. Alleen soms moet ik ze wel even vragen iets trager te spreken, maar dat heeft iedereen die een vreemde taal niet helemaal beheerst wel voor, om het even in welk land. Een Fries moet voor mij ook niet te snel spreken want dan kan ik halfweg ook niet meer volgen, hoewel dat  "m'n moerstaal" is  ;-)

@ Katrientje :

Als Paul de Leeuw of de presentator van De Wereld Draait Door aan het doorrammen zijn, dan moet je er ook goed je aandacht bijhouden om het te verstaan.  Soms denk ik dat oa Paul de Leeuw op sommige momenten met een hete aardappel / patat in zijn mond rondloopt, hoor.

:-)

ik ben afkomstig van Bavikhove, deelgemeente van Harelbeke, dus het mythische dorp bestaat echt.

Ik liep er lagere school en bij het dictee kregen we steevast instructies van de juffrouw, bijvoorbeeld "gouden koets" werd gevolgd door :"gouden met een 'gheu' naar beneden" of een "heel huis" met als schrijftip: "met een 'gheu naar omhoog". Echt waar!

Dit g en h was en is nog steeds wel een probleem. Bij mij duurde het tot het tweede jaar middelbaar voor ik vernam dat er een uitspraakverschil is tussen de twee... Mijn West-Vlaamse familie blijft de twee probleemloos door elkaar haspelen. Charmant!

Ondertussen krijg ik wel regelmatig complimentjes over mijn uitspraak en foutloos schrijven lukt (meestal) ook wel...

Maar het blijft wel zo dat ik automatisch in het West-Vlaams verval als er een provinciegenoot in de buurt is. 

...Even plaats en tijd situeren: een terrasje op de grote markt , zomer 2008..
Achter mij zitten 2 nederlandse echtparen (vijftigers..)
Op gegeven moment staat een van de dames op, komt naar me toe en vraagt met een glimlach (en haar camera voorhoudend): "Could you take a picture of us please ?"
Ik controleerde even m'n voorkomen, maar op het eerste gezicht kon ik geen tribale kenmerken ontdekken, laat staan dat ik er 'buitenlands' uitzie...
Ik ben dan even 'stout' geweest...ik glimlachte vriendelijk en antwoordde 'cheen probleem hoor, maar doet u mai maar neejderlands: dat begrijpen we hier allemaal..."

De dame in kwestie keek me even ongelovig aan, en schoot daarna in een lach. (en excuseerde zich meteen voor het engels..)


Na de foto hebben we nog even gezellig gekout over taal, vlaanderen en Mechelen natuurlijk.

Ze voelden zich onwennig tussen al die vlaamse klanken. Nu is engels wel geen optie, maar als ze ons aanspreken in het 'hollands'...en ze krijgen mechels terug: is dat voor die mensen ook niet makkelijk. Dus hoopten ze bij een engelse vraag een engels antwoord te krijgen, want dat verstonden ze wél... Dat engels was niet blasé bedoeld, het was een 'reddingsboei'...

Ik hou van m'n moedertaal (en dat is letterlijk de taal die m'n moeder mij leerde: mechels), maar ik vind wél dat we allemaal een beetje moeite kunnen doen om ons tegen niet-mechelaars in correct nederlands uit te drukken (en als je dan een béétje tongval hoort..ach is dat erg ?).

Nederland en Vlaanderen, twee volkeren gescheiden door een gemeenschappelijke taal.

..en alz u fauten in deze text mogt vinden, dan is dat cheen gebrek aan rezpekt...

 @ Katrientje: hier in Mechelen kan het inderdaad 'onnoemlijk heet' zijn bij wijlen.. ;-)

Onze taal is niet mooier of lelijker, niet beter of slechter dan een andere taal - maar het is de 'onze', en een zeker 'respect'  dient hiervoor aan de dag gelegd te worden.  Taal is immers een 'cultuurdrager', en een deel van onze 'eigenheid'.   Misschien klinkt dit wat 'wollig', maar zo voel ik het alleszins aan.  En dat heeft niks, hélemaal niks met eng-nationalisme te maken.  In je moedertaal kan je best jouw gevoelens en diepste gedachten uitdrukken, omdat we ze met de paplepel hebben meegekregen.  En onze moedertaal heeft eeuwen lang prachtige literatuur opgeleverd van de oerzin: 'hebban olla vogala nestas' tot de hedendaagse schrijvers.  Mooi toch.  Onze taal is niet beter of slechter dan andere talen, en 'overdreven fierheid' of 'dwaas chauvinisme' is niet op zijn plaats.  Dit gaat om een zuiver aanvoelen van iets te 'bewaren omdat het het waard is'.  En respect voor een taal wil ook zeggen: pogen ze zo goed mogelijk te spreken en schrijven.  En daar laat ik natuurlijk ook wel wat steken in vallen (geen probleem); maar het streven naar een zo goed mogelijke taalbeheersing is toch wel iets wat belangrijk is voor mij.

Ik heb géén problemen met 'verkavelings-Vlaams' zolang we maar weten waar we dit 'hanteren', en zolang we ons ook goed kunnen uitdrukken in AN  (ABN is verleden tijd: de 'B' van 'beschaafd' klinkt wat denigrerend tegenover verkavelings-Vlaams en de dialecten...).

Dialecten zijn ook een onderdeel van onze (volks)-cultuur.  Ik hou er alleszins van.  En in die zin draag ik het Mechels een warm hart toe, en zing ik binnenkort met veel plezier weer van 'Sinte-Mette'...  Dialect?  ...ook een stuk erfgoed...

En verder doet iedereen met een benaming van een zaak wat hij zélf wil.  Dit stoort me hélemaal niet.  Maar ik kan wel sympathie opbrengen voor handelaars of horecamensen die hun zaak een leuke Nederlandse naam meegeven...  ('de kok en de proever', 'd'ouw stoof', 'de hete patat' (uitgebaat door een Turk!), ''De Graspoort', 'de Keizerin', 'de Mèt' 'tAnkertje aan de Dijle', enz., enz...)  Maar 'Riad', of 'Mykonos' of 'Marisol', of...  Nee, het stoort me allerminst.  Als wereldburger wil ik hierover geen achterhoedegevechten voeren.  Ik wil me niet 'opgesloten' voelen in een eng keurslijf van 'wat Vlaams is, is beter'.  Alléén: een klein beetje respect voor 'onze' taal is af en toe broodnodig.  En als we dan ook nog een aantal andere talen beheersen (zoals Vlamingen dit al generaties lang vrij behoorlijk 'doen') dan zijn we 'goed bezig'.

Onlangs had Jan Goovaerts het er nog over : dialectwoorden in de (schoon)familie, woonachtig aan den andere kant van Mechelen. 

Dus is mijn vraag : welke woorden worden er gebezigd in den Hanswijkhoek, die ze in de omgeving van het Bruin Kruis niet zouden verstaan ?

:-D

@leyander : nog goed dat die Nederlandse dame je niet in het Frans aansprak of zoals zoveel Duitsers een goedbedoelde ( want we doen toch een poging een beetje de taal te spreken) "merci bien". Want helaas denkt 80% van de wereld dat we hier uitsluitend Frans spreken, een probleem dat te wijten is aan onze Waalse broeders en aan het feit dat de meeste info door de buitenlandse pers wordt verzameld via franstalige publicaties. Helaas.

Ik heb ooit eens een vraag gehad van een Nederlander, nadat hij nota bene al een uur door de stad had gewandeld, of wij hier ook Nederlands spraken of Frans. Ik heb hem gevraagd of hij de verkeersborden en dergelijke al eens bekeken had en of dat nu Frans was?

Nog straffer was de Engelse jongedame die de aankondigingen deed van de Engelse brassband die op de markt concerteerde in het... Frans. Ik heb haar toen aangeraden gewoon Engels te spreken. Zij bekeek me als een koe naar een trein en beschouwde me waarschijnlijk als een extremist. Of anders was ze er trots op dat ze Frans kon, wat in de Angelsaksische wereld inderdaad niet  evident is...

Ik vind het al tof dat een Engelse ten minste de moeite doet om 1 van onze 3 landstalen te spreken, allez, die fout zal ze geen tweede keer maken (lacht), joenges joenges toch.

@ Rudy : En wat was de reactie van het publiek toen op dat concert ?

Een Fluitconcert of een Boeh-geroep ?

:-)

Allez ja, dat dat kind keek als een koe op een trein verbaast me niet, ik denk dat ik net dezelfde reactie zou gehad hebben. Normaal pretendeer ik niet te weten wat mensen denken, maar in dit geval gok ik erop dat ze in het beste geval zoiets moet gedacht hebben als "Small town, small people"(*) al dan niet gestoffeerd met een paar ferme krachttermen (lacht)

(*) Petite ville, petit peuple.

Ik ben opgevoed in het Mechels.
Mijn grootouders waren simpele boeremensen en ook mijn ouders werden groot op den buiten, in de Geerdegemstraat, aan de rand van Mechelen.
Die mensen spraken dan ook niet anders dan het Mechels dialect en door hun beroepswerkzaamheden hadden ze niet de tijd om te reizen en te leren.
Ik denk dat dat bij heel veel mensen zo was, destijds.
Wij zelf kregen wel de kans om in 't stad naar school te gaan en om kennis te maken met het algemeen beschaafd Nederlands.
Toch spraken we dat alleen tegen de leraars en niet onder mekaar.
Door de jaren heb ik aan het Mechels Conservatorium een cursus 'woord' gevolgd, zodat je kan zeggen dat ik me behoorlijk uit de slag kan trekken in het algemeen Nederlands.
Toch spreek ik in Mechelen steeds mijn dialect, tenzij iemand mij aanspreekt in 't schoen vloms, dan antwoord ik in het AN.
Ook aan de telefoon gebruik ik steeds het AN, tenzij er een vriend belt, uiteraard.
Ik heb niks tegen dialect, integendeel, maar er zijn momenten dat het gewoon niet kan.
Ik erger me eraan dat je sommige mensen in bvb een televisiekwis hun dialect spreken.
Dat is niet de gepaste plaats en het komt enorm dom over.
Ik weet wel dat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar we leven in 2008, waar iedereen de kans krijgt om naar school te gaan en een basis van zijn moedertaal kan oppikken.
Dialect is er volgens mij om te converseren met stads- en streekgenoten en het AN is de omgangstaal in de rest van het land.
Verder is het ook zo dat als iedereen een klein beetje zijn best en een beetje moeite doet, we mekaar best verstaan.

Gents, Westvlaams en Limburgs wordt ondertiteld op TV.  Antwerps (bijna) nooit.  En Flikken wordt ondertiteld voor onze Noorderburen.

Moet dit ook gebeuren voor het Mechels ?

:-)

Sint Netels, als je ergens naar toe gaat dan probeer je je behoorlijk voor te bereiden. Ik kan je verzekeren dat Schotten of Welshmen  het er zeer moeilijk mee hebben dat je ze Engelsen noemt ( en niet heet :-)). Om nog maar te zwijgen van Catalanen die het soms zelfs moeilijk hebben met het feit dat je Spaans spreekt en geen Catalaans. Dus zo uitzonderlijk was mijn reactie toen niet. Trouwens ik heb grote problemen met het feit dat de meeste buitenlanders denken dat we allemaal Frans spreken. Een beetje fierheid is echt niet misplaatst, dus ook fierheid voor je afkomst en zorg voor je taal. Mensen die hun taal goed beheersen  (ook schriftelijk) worden onbewust meer geapprecieerd, men had het daarnet nog over op radio 1 en dat was trouwens de algemene mening van meeluisterende en emailende luisteraars. Ook algemene ergernis aan schrijffouten en dergelijke.

@gymicko : ook wij ondertitelen Nederlandse series hier, kijk vanavond maar eens naar "Flikken Maastricht". Ik vind dat eigenlijk onnozel. Op de BBC worden Amerikaanse films nooit ondertiteld en toch is er in klankkleur, woordenschat en uitdrukkingen soms wel een even groot verschil tussen Amerikaans en Brits Engels als tussen "Vlaams" en "Hollands". Maar anderzijds ondertitelt men daar ook nooit de streektalen. Iemand die "Cockney" spreekt wordt daar niet ondertiteld en dan zitten wij, die ook een aardig mondje Engels spreken, er ook voor spek en bonen bij. 

Anderzijds zit ik bij "Wallander" permanent te luisteren naar het Zweeds en probeer ik gelijkenissen te maken met onze taal. En die zijn er hoor. Onlangs viel er weer een Euro bij me, vroeger nooit aan gedacht en dank zij de ondertiteling: "gamle" werd vertaald als oud. Op het eerste gezicht geen gelijkenis, maar we spreken wel van een "gammele" wagen en dat ziet iedereen een oud vehikel voor zich. En groot is in het Zweeds "stor" ( ik sta niet in voor de schrijfwijze) en dat is dus duideleijk verwant aan ons "stoer".

Taal? Een razend interessant gegeven, hoor.

@ Rudi :

Over dat Engels / Amerikaans stond er ooit in de strips van Clifton een mooie anecdote.

De Amerikaanse president vroeg een antwoord op een vraag aan de Britse Premier.  Het antwoord op die vraag beantwoordde die premier met "Yes, of course".  Toen haalde die britse premier zijn tolk erbij om zijn antwoord door te sturen naar zijn Amerikaanse collega en deze tolk antwoordde, via de telefoon, met het Amerikaanse... "Yeah".

Ge moet er maar op komen !

:-)

En wat natuurlijk ook meespeelt in mijn geval is dat ik steeds gewerkt heb in bedrijven waar in bepaalde functies taalkennis ondergeschikt is aan technische kennis. Als ik morgen een sollicitant heb die vlekkeloos a.n. praat maar nog in het Tabellenboek der Metaaltechniek moet gaan opzoeken hoe je een I-profiel uitrekent kan die persoon vertrekken, hoe hij ook noemt/heet.
Uiteraard zijn er functies genoeg waar taal wel belangrijk is -leraar nederlands en zo- en daar is een goede taalbeheersing dan weer wel van belang, dat spreekt vanzelf.
Maar in 'mijne rayon' is het dus zoals gezegd zeker geen 1e vereiste.

Mijn conclusie: de waarde die je hecht aan taal en hoe belangrijk taal voor jou is: dat beslist iedereen voor zich, en daar zullen zoveel meningen over zijn als er mensen zijn. Rudy en ikzelf hebben hier dus over taal een veschillende mening, maar aangezien taal in onze levens een andere rol speelt hebben we allebei gelijk.. dat is ook eens plezant (lacht)

En respect voor taal? ik niet echt, sorry, respect reserveer ik voor mijn gezin, familie,  vrienden en oudstrijders. Die staan nog steeds een paar trappen hoger dan een communicatievorm.

Ik heb mij 48u. ingehouden om verder te reageren omdat ik niet echt mijn draai vond met de vraag van Rudi. Wanneer het op communiceren gaat met mensen waarmee ik affiniteit voel, dan wil ik gerust handen en voeten gebruiken om een gesprek te onderhouden. Wanneer iemand mij iets vraagt en ik voel dat er een soort interesse is, dan ga ik in dezellfde richting. Indien ik maar een glimp van hoogmoed of weerbarstigheid zou voelen dan kunnen ze van mij den boom in ( mechels? ) of de plein over ( antwerps! ).

Veel heeft te maken met een rudimentaire kennis door ' de andere ' hoe België met zijn talen in mekaar zit. Ik benader andere ' taaleigenaars ' met een minimum aan respect én kunde. Dat verwacht ( niet vereis ) ik ook van hun. Komt daarbij dat je onmogelijk alle talen in de wereld kan beheersen; een beetje non-verbaal respect voor de ander doet wonderen.

Ik neig eerder in de richting van JC en Sint Netels. Ik zal vrij snel van taal veranderen indien de communicatie hiermee beter loopt. Taal is communicatie.

Verder schrijf ik, denk ik, weinig dt fouten, en probeer ik alles duidelijk te formuleren, in mijn eigen taal of in het Engels. (Het Frans ben ik niet helemaal meester, foei !)

Dialect kan ik niet spreken, maar echt AN ook niet vrees ik.

Er is geen enkel land ter wereld, geen enkele volksgemeenschap, waar men zo slordig omspringt met z'n eigen taal als hier...

Een volk dat z'n taal verliest, verliest zichzelf.

En zelfs op gevaar af weer versleten te worden als "bekrompen", "engdenkende", enz., wou ik dit toch even kwijt.  Denk er eens over na !

@marc: hebt ge soms een vergelijkende studie gemaakt of gelezen of is het je eigen perceptie. Ik word kittelachtig als mensen beginnen over 'hun volk'. Welk volk verliest welke taal? Heeft de vlaming soms een eigen DNA? Voor mij is taal een middel geen doel op zichzelf.

Mr. Hendrickx zou eens in NL moeten rondhoren, en dan de vergelijking nog eens maken ...

 

@gym: dat in NL vlaamse series ondertiteld worden heeft weldegelijk een reden. Klein voorbeeldje:

NL: pollepel -> Vl. houten lepel

NL: soeplepel -> vl. (geen idee, zo'n grote lepel waar je de soep mee uit de pot schept)

NL: eetlepel -> vl. soeplepel

om nog maar te zwijgen over potten en pannen .. ken je een soepPAN? waarschijnlijk niet, in het vlaams is een pan voor je vlees ofzo in te braden. In NL is wat voor de vlamingen een pot is, ook een pan. (pannen en braadpannen)

Misschien is het NL voor veel Vlamingen "logisch", maar andersom is dat niet altijd het geval. Ik heb toch vaak uitleg moeten vragen - en heel soms moet ik dat nog.

 

@ Eddy Luyten: dus jij spreekt over "neerladen" op je computer, bellen met je draagbare telefoon, berichten versturen met "computerpost" , afval gaat in de grote "behouder"  .... nog doorgaan?

Ok, als ik bij een interimbureau zie staan dat ze "repairders" zoeken gaan mijn haren ook recht staan, maar kom he, veel woorden zijn algemeen gebruik, en iedereen is toch vrij om iets te zeggen/noemen zoals hij / zij het wilt?

Als je nu ook niet meer spreekt tegen mensen met een niet-vlaamse naam, kan je beginnen door tegen mij te zwijgen. Mijn roepnaam is russisch, mijn officieele deels Fries en mijn achternaam zuiver Zuid-Hollands (dialect nog wel!)  

 

zeg, nog een vraagje ... dat café in de befferstraat (of ist nog veemarkt), vroeger de rommelpot geweest, is dat geen VB-café? Wees dan eens consequent (o pardon, konsekwent moet dat waarschijnlijk zijn) en haal die Franse tekst dan eens stante pede er af!!

Wat is goed en wat is fout ?

In mijn Favorieten zit de GeenStijlwebsite : hilarische stukjes over vanalles en nog wat over de Nederlandse maatschappij (positief en negatief).  Sommigen vinden die website pure brol en anderen vinden ze geweldig.

En sommige woorden worden zo geschreven dat ze een beetje "Hollands" bekken waaronder het woord Feauteau's of Feauteautje (Foto's / Fotootje) en sommige woorden zullen speciaal anders geschreven worden om de MoraalChecker te omzeilen.  Sommige woorden bezorgen je misschien een eeuwige ban van de website en dan reageren sommigen dat bepaalde beschreven situaties gewoon kudt zijn.

Hilarisch !

:-D

@Marc Hendrickx:
Talen -en gelijk ook hun dialectische varianten- komen en gaan nu eenmaal, of je dat nu leuk vind of niet. Dat heet evolutie en daar zijn wij zelf ook aan onderhevig, de eerste mensen liepen rond in hun bloten en stootten wat oe-oe klanken uit, ik ben zeer blij dat we ondertussen wat verder geraakt zijn eerlijk gezegd.
Binnen een jaar of 100 zal er van het Mechels dialect niet veel meer overschieten, dat is spijtig, maar wordt een 'volk' daardoor armer? Boaf... Der zal wel 1 en ander in de plaats komen dat ook de moeite is zeker?

Succes nog met uw 'volk', gelieve mij er niet bij te rekenen.

 @ Marc Hendrickx,

                                   Marc, wat vraagt gij nu .Er over nadenken ?Daarvoor moet ge eerst iets in uwe kop hebben.En geen zemelen waarmee in dit theater kwistig wordt rondgestrooid.

Ik ben Vlaming en mijn moedertaal is Vlaams en daarmee basta.Ik heb heel mijn beroepsloopbaan omgegaan met Walen, Italianen, Duitsers, Engelsen en ja ook met Nederlanders en die hebben mij allemaal geprezen voor mijn standvastigheid.Vorige week heb ik het nog moeten uitleggen aan een Italiaanse waal in de borinnage die de soap in dit apenland nog steeds niet begreep.Hij heeft me gelijk gegeven.En natuurlijk heb ik met hem Frans gesproken.

De bekrompen bastaards zitten tussen ons en zelfs niet ver weg.

Wie het schoentje past trekt het aan.Amen.

P.S. Aan de verantwoordelijken van deze Blog zou ik willen voorstellen om de taalkorrektie - module te aktiveren zodat elke gebruiker van zichelf zou kunnen leren want diegene die nooit fouten maakt werpe de eerste steen.Het is enkel maar een ID zoals Gim het zou uitdrukken.

 @ Netels

                   Nestbevuilers zitten overal.

Raar dat volgens sommigen autochtonen niet voor hun eigenheid, taal, cultuur gewoontes e.d.mogen opkomen. Nochtans  vinden velen dan weer dat allochtonen dat wel mogen ( waar ik in principe niks tegen heb - begrijp me  wel). Er leven hele organisaties van de integratie van vreemde culturen. Maar onze cultuur wordt liefst in het verdomhoekje gestopt. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Waarom eigenlijk? Typisch Vlaamse  (Belgische ) underdog mentaliteit?  Valse bescheidenheid en nederigheid.  Of nog steeds een oorlogstrauma?

En de TaalkorrektieModule werkt al direct !

P.S. Aan de verantwoordelijken van deze Blog zou ik willen voorstellen om de taalkorrektie - module te aktiveren zodat elke gebruiker van zichelf zou kunnen leren want diegene die nooit fouten maakt werpe de eerste steen.Het is enkel maar een ID zoals Gim het zou uitdrukken.

:-D

@ Rudi :

Aan die Heimat-perikelen blijft nu eenmaal (na al die jaren) een "bruin randje" zitten.

Tot spijt van wie het benijdt.

Eupsa, ze zen weeral neust de pot an t' kakke, vandaar da "bruin randje" ?

F7 eventjes uitgeschakeld!

 

@GL : Blijkbaar ben jij van oordeel dat je iets meer van dat andere in je hoofd hebt dan zemelen en dat de blog iets is wat een taalcorrectiemodule (correctie met een C en geen streepjes) nodig heeft, die dan een onderscheid moet maken tussen slim en dom ? goed en slecht ? Wit en zwart ?
Mijns inziens is dat een bewijs dat goed gebruikte zemelen nog altijd iets beter zijn dan een kop vol varkenshersenen :-)
De blog is voor iedereen, of je dat nu graag hebt of niet.
Hier mag de simpelste werkmens zijn zegje doen en ook de advocaat of de politicus.
Wie van de drie de slimste is, laat ik dan even in het midden :-)
Hier mag de authentieke, maar ook de ingeweken Mechelaar zijn woordje placeren, van welke origine hij/zij ook is.
Een taalcorrectie- of eender welke andere module is hier dus overbodig.
 
@Marc Hendricx
We leven in een multiculturele maatschappij, waar verschillende talen en dialecten samenkomen en converseren.
Bovendien is Mechelen dan ook nog eens een stad waar dagelijks heel wat toeristen naartoe komen, die ook hun inbreng hebben in onze omgangstaal.
Door de loop der jaren verandert ons taalgebruik. Woorden verdwijnen en er worden nieuwe woorden gevormd.
Zo was iets dat 'fak' was in de jaren zeventig, 20 jaar later 'graaf' en nog 20 jaar later 'bangelijk'.
Waar je vroeger de eindletter N in werkwoorden verplicht moest uitspreken, doe je dat nu beter niet meer en vandaag word de huig-R geaccepteerd, waar die vroeger absoluut niet kon.
Komt daar nog eens het nog jonge sms-taaltje dat de jeugd gebruikt bij en dan merk je dat taal niet een standvastig iets is, maar iets dat groeit en evolueert, net als de maatschappij.
In het Nederlands zitten Franse, Latijnse en Engelse invloeden en dat kan ook moeilijk anders, gezien ons verleden en ons heden.
Als je toch zo prat gaat op je taal, daag ik je uit eens deel te nemen aan een VRT taalexamen, dan weet je vrijwel onmiddellijk hoe goed of slecht je met je taal weet om te springen.
 
Het is eigenlijk heel simpel.
Iedereen, zonder uitzondering, maakt taal- en andere fouten.
Laat gewoon ieder vogeltje zingen zoals het gebekt is.
Hoe slim we ook denken te zijn, er is niemand van boven de dertig die het geschreven chat- en sms taaltje van de huidige gsm generatie kan ontcijferen :-)

 

 
 

 

Voor mij mogen mensen gerus opkomen voor de vlaamsche zaak, en heel de cultuur, eigenheid, gewoontes, taal en alles wat er rond hangt, niks op tegen. Alleen: voor mij hoeft het niet en mij interesseert het niet, EN de meesten hebben zo een kwalijk trekje: ze pretenderen namelijk voor elke vlaming te spreken, daar distanciëer ik mij dan graag van.
 

Heu Jan G, efkes terzijde, maar eh ... mensen van boven de 30 met tieners ... die zullen het chat- en smstaaltje wel kennen hoor!  Ken zo zelfs een 40-er die mij daarin "verplicht vrijwillig"  wegwijs maakt, via smsberichtjes ;-)

 

 

nog effe een vraag (in 't algemeen) ... is het niet juist eigen aan levende talen dat die met de jaren veranderen?

Ik heb eens even de tekst van het Groot Dictee van de Nederlandse Taal van 2007 opgegoogled. Hierin weinig Engelse of vreemde woorden (bv gedownloaded), maar niet gemakkelijk. De winnares had 5 fouten.

De ladder naar lust

Na het verorberen van de laatste schep hete bliksem – een brijige stamppot, in den beginne gecreëerd door een chef-kok die ten eeuwigen dage het ovenvuur na aan de schenen moet worden gelegd – nam mijn vader zijn bijbel ter hand.

‘Jakobs droom te Betel, Genesis 28 vers 12. De jakobsladder. Jakob gaat slapen met zijn hoofd op een steen en ziet in zijn droom een ladder waarover engelen op en neer gaan’, zei hij onderwijzend tegen de kleintjes.

‘God staat boven aan de ladder en belooft hem het land waarop hij ligt. Daarna wordt de steen door Jakob geolied.’ Mijn oudste broer fluisterde: ‘Die zevenslaper heeft zo dadelijk geen brillantine meer nodig.’

Ik stelde me intussen voor dat ik neergevlijd, doezelend in de exquise, zurige sfeer van winterkost, met mijn hoofd boven op de grote kei lag die in onze schuur het vat afdekte waarin melkzuurbacteriën tekeergingen in fijngesneden wittekool.

Jaren later, toen mijn vaders Schriftlezing allang was verstomd, zag ik de oudtestamentische scène luchthartig geïnterpreteerd terug in een plafondschildering in het bisschoppelijk paleis van Udine.

In Tiepolo’s Bijbelse werk ‘De droom van Jakob’ ontwaarde ik wat ik van jongs af aan al vermoedde: dat deze gedweeë wezens allerminst onzijdig zijn, maar beschikken over mollige vrouwenkuiten.

Bij een enkele vieve engel zag je zelfs, klip-en-klaar in de roze schemer van de opwaaiende gewaden, dat het soigneren van het schaamhaar nog niet tot het koninkrijk der hemelen was doorgedrongen.

Het waren geen Godsgezanten, maar bacchanten, ladderzat op weg naar de furieuze, in het uitdeinend heelal weerkaatsende geluidsorgie van Jimi Hendrix, de meester van de gitaarriff, die ziel en zaligheid uit zijn schrepele lichaam perste.


Dus zal het voor de gemiddelde Vlaming / Nederlander ook geen sinecure zijn geweest. En voor de liefhebber is hier een lijst met moeilijke Dicteewoordjes.

Rudi, dat gebeurt in elk land. En voor veel mensen is het gras nog altijd groener aan de ander kant van de heuvel he. Maar als puntje bij paaltje komt dan blijven ze toch eigenlijk wel weer liever in ons mooi Belgenland ...

Ik ben fier op de Belgische cultuur, na al die jaren is het voor mij ook "mijn" cultuur. Maar m'n eigen roots zal ik nooit kunnen verloochenen, dat blijft er altijd inzitten.

 

 

Gym, ni moeilijk he, in Jacobs tijd waren er immers ook nog geen computers!

Ben het eigenlijk helemaal met de Sint eens (!), als hij schrijft:

Voor mij mogen mensen gerust opkomen voor de vlaamsche zaak, en heel de cultuur, eigenheid, gewoontes, taal en alles wat er rond hangt, niks op tegen. Alleen: voor mij hoeft het niet en mij interesseert het niet, EN de meesten hebben zo een kwalijk trekje: ze pretenderen namelijk voor elke vlaming te spreken, daar distanciëer ik mij dan graag van.

@ allen, de terminologie toch een beetje bijwerken hoor. Multi-cultureel is "UIT" en men spreekt nu dus van "diversiteit" (en bedoelt feitelijk multi-etnisch).

@Katrien, wat dat drankgelegenheidje in de Befferstraat betreft, ga daar zelf eens binnen om een en ander te regelen. Ikzelf ben niet gewoon om in dergelijke gelegenheden binnen te gaan...

 

"Aan die Heimat-perikelen blijft nu eenmaal (na al die jaren) een "bruin randje" zitten".

Of  hoe je het kind met het badwater weggiet , Gymicko

 

@Rudy, heel goed gezien! Trouwens die betrokkenen van dat zogezegde "bruine randje" zitter daar niet mee. Het zijn de 'anderen' die daar blijkbaar steeds problemen mee hebben hoewel we intussen toch al 64 jaartjes verder zijn....

@ Jokke: wie naast de pot doet moet het zelf opkuisen; als mijn hondje op straat 'doet' kuis ik dat ook op. Dus vanaf nu: iedereen zak(je) bij!!!

Ten eerste: ik kan met iedereen overweg, welke mening hij/zij ook heeft; behalve als ze mij een waarheid proberen op te dringen.  Laat dat gezegd.

Ten tweede: aan elke 'taaldiscussie' hangt vaak een ranzig smaakje.  En daar huiver ik van.  Zowel van diegenen die dit alle Vlamingen in dit extreem-rechtse hoekje willen dringen als ze gewoon opkomen voor respect voor de moedertaal, als voor diegenen die met wollig nationalisme hun 'eigen-gelijk' willen halen.  Nee, voor beiden heb ik persoonlijk weinig begrip.

Mijn mening, waar je het mee eens bent of niet (maakt me niet uit) omschreef ik reeds hierboven.  Het gaat me om de 'taal', en niet om al wat sommigen er willen bijkramen.  Ik woon in Vlaanderen, ben wereldburger en stel me open voor alle diverse achtergronden, taalgebruikers etc., maar ik koester wel het Nederlands als mijn moedertaal, en die taal mag best evolueren en leenwoorden opnemen en zo meer...  Maar ze is mijn taal, en da's de taal waarin ik me wens uit te drukken, omdat ze een deel van mijn cultuur is.  En verder wil met elke andere taalgebruiker graag, en soms met handen en voeten, communiceren en m'n best doen in zijn of haar taal.  Ook vanuit datzelfde respect.

En da's niet rechts of links of bruin, of rood of wat dan ook...  Dat is zoals ik het voel.  En elk recupereergedrag hiervan of 'verkeerd-willen-uitleggen' is dan ook louter voor de verantwoordelijkheid voor wie dit wenst te doen.

Zo voel ik het tenminste aan.  Maar men hoeft het hier uiteraard niet mee eens te zijn.

;-)

He Rudy,kunt ge u  voorstellen hoe dat met mij hier gaat?sedert ik zooveel  Vlomse E-mails doorzend  begin ik terug moeilijkheden te krijgen om een serieuze brief in het Engels te schrijve,Zoo  ik  denk dat ik  nu Amerimechels spreek.Ik moet nogal diwijls in mijn woorden boeken zien,Vantijd weet ik niet otdat een woord eindigt met een D of met een T.zoo,als ik  een paar fouten type vergeef het mij dan maar,Amuseert aole ma.Louis

Wel wel wel, je bent eens een dagje niet op de blog en wat een reacties ....

@ Gim, 'hete bliksem' is een heerlijk oerhollands gerecht, gij met uw googlen, zoek maar eens op

@ Katrientje, ik heb ook Nederlandse roots, dus ik begrijp je standpunt perfect!

@ allen, ik heb het gevoel dat deze hele topic uit de hand loopt. wie er nu wel of niet AN spreekt, wel of niet een dialect spreekt, wel of niet een andere taal, zolang we elkaar maar verstaan. (zoals JanS ook al zei). ikzelf heb in diverse delen van België gewoond, in Nederland (Zeeland), in Engeland (zowel Londen als Yorkshire) en moest ook telkens gewoon raken aan de dialecten van elke streek, maar als je je er voor openstelt, lukt het je wel om je medemens te verstaan!

Enfin, tot zover mijn gedacht.

@ Louis, er is nog altijd 'het groene boekje' he ;o)

@Eddy LUYTEN (niet gecontroleerd):  in de hitte van het debat even de zin voor humor verloren? Mijn interventie was enkel bedoeld als rem op een discussie die weer dreigde te ontsporen!

Van kleur ben ik zelf purperblauwzeegroen met witte bollekens, gele stippen, oranje strepen en gouden biesjes, en qua taal trek ik mijn plan om zo goed mogelijk elke nuance van ons Mechels te kunnen interpreteren!

Verder spreek ik nog Cobol, Assembler, Fortran en een paar andere idiomen!

En ik voel me mans genoeg om op mijn eigen zak te letten!

Waarna ik al lachend deze topic verlaat!

 

...en als we nu eens gewoon, -los van elke bijgedachte-, ons meer concentreerden op de inhoud in plaats van de verpakking ?

Mezelf...

Ik gooi mezelf op tafel,
ruw en ongecorrigeerd.
Ik geef wat ik ben:
Op een blad vol vlekken,
een krassende pen.
Het papier is vuil.
De woorden echter,
herkauwd totdat ze blonken.

Leyander.

 

@ G.L.

In dat geval draag ik de titel 'nestbevuiler' als geuzennaam.

Wout

@ Jokke, ge moet niet alles wat ik schrijf "serieus" opnemen. Ook ik doe (of probeer althans) eens moeite om grappig te zijn!!!!

Er blijken er dus "bruine humor" niet te begrijpen....

Mooi om het hele palet van opinies te zien, van taalpuristen tot zij die vinden dat taal funktioneel moet zijn. Wat is Mechelen een rijke stad aan meningen :-)

De werkelijkheid is nu eenmaal complex want een taal is niet een strikt eenvormig communicatiesysteem en hangt sterk af van de situatie waarin men zich bevindt. Thuis, buren, familie, vrienden, op cafe, bij de dokter, notaris, werk, vergadering enz...
 
Uiteraard moet een taal funktioneel zijn en niet tot het absurde doorgedreven worden.
Een praktisch voorbeeld: jaren geleden werd er in een les Nederlands voor anderstaligen het woord “alaambak” aangeleerd. Ik wens de aanwezige leerlingen veel succes om dat woord te gebruiken als ze een gereedschapskist nodig hebben.
 
Hoewel ik hier niet geboren ben (maar wel getogen) beschouw ik het Vlaams/Nederlands als mijn enige moedertaal. Het is nu eenmaal de taal waarin ik dag-dagelijks denk en gedachten het beste kan uitdrukken. En wat een pracht van een taal, isn't?

Het is een prachtige taal, nietwaar ?

It is a marvellous language, isn't it ?

:-)

@jokke: Ik spreek ook een mondje fortran, mischien moeten we eens een aparte post in het fortrnas opzetten (of, php, html, c++, python ?)

@Peter: back to the basic is dat niet het simpelst?