Een Marokkaan burgemeester?

met categorie:  

 

Ahmed Aboutaleb

Rotterdam krijgt binnenkort wellicht een burgemeester van Marokkaanse afkomst: de 47-jarige Ahmed Aboutaleb (PvdA), nu nog staatssecretaris van Sociale Zaken in de regering Balkenende.  De Rotterdamse gemeenteraad heeft Aboutaleb donderdagmiddag voorgedragen voor die functie.  Aboutaleb zou de eerste Nederlandse burgemeester van Marokkaanse afkomst worden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet deze voordracht nog bekrachtigen, maar in principe zou Aboutaleb per 1 januari 2009 de ambtsketting van Rotterdam kunnen omhangen.   Aboutaleb, voormalig wethouder (= schepen) van Amsterdam, staat bekend als een no-nonsense politicus, ook t.o.v. de allochtone gemeenschap.

Stel je nu es voor...  hoe zouden wij reageren als de Mechelse gemeenteraad een allochtoon (wat 'n geladen woord) zou voorstellen als burgemeester?  Afgezien van het verschil in functie en bevoegdhedenpakket tussen een Belgische en een Nederlandse burgemeester, blijft de vraag identiek.  Zijn we klaar voor een Marokkaanse burgemeester in Mechelen?

@Koen: zou je, ter duiding, niet kunnen aangeven hoe en door wie in NL een burgemeester aangesteld wordt?

Of we er nu klaar of niet klaar voor zijn: als die man (of vrouw) op een democratische manier verkozen zou worden, en de regels van het 'spel' correct zijn gevolgd, als hij/zij een landgenoot is én Mechelaar, dan kan hij of zij in de burgemeestersstoel plaatsnemen.  Als dat feit zich zou voordoen is er voor mij géén probleem. Maar da's de theorie.  Ik denk dat er nog veel water door de zee zal vloeien voor zoiets in de praktijk en de hoofden van de modale Mechelaar zal gebeuren.  (Het duurde ook een eeuwigheid voordat in de VS een zwarte Amerikaan in de laatste race zit naar het Witte Huis).

@Jans: We hebben al wel een Marokkaanse schepen Ali Salmi.  Dat was 10 jaar terug ook niet denkbaar, dunkt me.   

@Jokke: Er is een groot verschil tussen Nederlandse en Belgische burgemeesters, zowel qua functie als in de manier van aanstelling.  Maar daar gaat het hier niet om.  Wie daar méér wil over weten, moet maar effe googelen (Ik heb niet de gewoonte alle mogelijke links op deze site te zetten.  Elke volwassen surfer kan zélf wel aan die info geraken)

 

Wat als?

Das volgens mij nu geen probleem en als het zich voordoet is het misschien ook geen probleem (meer)

Stel dat er zich morgen een marsmanneke in mechelen komt vestigen en die dingt naar het burgemeesterschap en wint nog ook omdat niemand gelooft dat hij zal verkozen worden en dus daarom a-politiek gestemd heeft....

Tja wat als...

Als die man de nederlandse nationaliteit heeft is dat geen probleem; hij is dan nederlander zoals alle anderen. Zo ook hier bij ons! Trouwens wordt men als burgemeester voorgedragen door een meerderheid; dat is dus democratie en daar heeft men zich bij neer te leggen.

En dus in tweede orde als de Rotterdamse kandidaat-burgemeester nederlander is, dan getuigt de titel "een Marokaan als burgemeester" (door Koen) van een verkeerd inzicht! De afkomst mag dan geen belang meer spelen.

ff ter verduidelijking in 't kort de nederlandse procedure voor het burgemeesterschap :

Bij een burgemeestersbenoeming beslist de raad

De benoeming van een nieuwe burgemeester begint met het opstellen van een profielschets. Dat doet de gemeenteraad. Die profielschets gaat vervolgens naar de commissaris van de koningin.

Dan wordt de vacature opengesteld. Kandidaten sturen hun sollicitatiebrief naar de commissaris van de koningin, ‘ter attentie van de koningin’. Op basis van de profielschets maakt de commissaris van de koningin een eerste selectie uit de kandidaten.

Die selectie gaat vervolgens naar de vertrouwenscommissie, een aantal hiertoe speciaal door de gemeenteraad afgevaardigde leden van de raad. De vertrouwenscommissie legt de gemeenteraad een advies voor met de twee kandidaten die volgens de commissie het meest geschikt zijn.

De gemeenteraad kiest in een besloten vergadering één van die twee kandidaten. De keuze van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken, die de kandidaat ‘voor benoeming voordraagt bij de Kroon’. Alleen bij ‘zwaarwegende gronden’ kan het kabinet afwijken van de keuze van de gemeenteraad.

 

Bron : NRC Handelsblad  "Nederlaag leefbaar bij voordracht Aboutaleb"

@ Eddy : En waarom bezit hij dan nog steeds... 2 paspoorten ?

Hopelijk houdt GOD alles netjes in de gaten !

(GOD = Guardian Of Democracy)

Eddy, uiteraard moet een burgemeester de Belgische resp. Nederlandse nationaliteit hebben, maar ik denk dat iedereen wel weet wat ik bedoel met mijn titel.  Ik doe niet aan pietluttige semiotiek.

So what als iemand 2 nationaliteiten heeft? Mijn moeder is Nederlands, is getrouwd met mijn vader die Belg is, en kreeg daardoor (lange tijd geleden) beide nationaliteiten.

Het enige wat voor mij geldt, als die man zijn job goed gaat doen, de nodige doelstellingen kan realiseren, who cares??? Iedereen is altijd zo volmondig over 'multiculturele samenleving', maar als er dan iets aan gedaan wordt, als er iemand zich wil inzetten met een toevallig andere nationaliteit, is het blijkbaar metteen het onderwerp van de dag.

 

@Gim, als die inderdaad een dubbele nationaliteit aanhoudt, betekent dit dat hij maar half  geïntegreerd is... Dan mag hij eigenlijk/feitelijk ook maar een halve termijn doen.....De G.O.D moet dus paraat blijven.

@ Koen, dat is wel een moeilijk woord voor den blog. Gewoon doen, VRTtaal is nogal elitair.

@ Eddy : Als hij duidelijk voor Nederland kiest, waarom dan 2 paspoorten behouden ? Want anders zit Mohammed VI in zijn vuistje te lachen.

Zelfs al zou hij zijn paspoort terug naar Marokko sturen dan nog blijft hij de dubbele nationaliteit behouden.

@ Eddy: Elitair ?  'Onze' moedertaal ?        http://taal.vrt.be/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml

@ JT : En wat ivm Loyaliteit ? Hier effe de link : http://nl.wikipedia.org/wiki/Loyaliteit

Ik hoor net op de radio dat die man, die nu bevestigd is als burgervader, als kleine jongen naar NL kwam. Logisch dus dat hij een Marokkaans paspoort bezat. En mogelijk bezit hij dat nog en heeft hij een dubbele nationaliteit. Maar so what? Dat kan hem toch niet beletten zijn ambt naar behoren uit te oefenen?. Het is niet omdat je nog een oeroud document hebt van je geboorteland en daar ergens in een oeroud geboorteregister bent ingeschreven dat je ineens minder capabel zou zijn, zeker daar het duidelijk is dat die mens zich zijn hele leven schijnbaar heeft aangepast aan zijn nieuwe land. Komaan zeg. Ik zou geen pint willen betalen aan iedereen die nog een dubbele nationaliteit bezit in dit en andere landen. Eerlijk gezegd, ik weet niet eens of ik desgevallend ook niet zou opteren voor een dubbele nationaliteit. Stel even voor dat het in je nieuwe vaderland plots zeer slecht gaat en dat je middels die andere nationaliteit terug kan. Zou je dat niet gebruiken als oplossing?

@ Rudi: 100% akkoord.  Zelf in eigen familie vele voorbeelden van mensen met dubbele nationaliteit (zowel Europese als Z-Amerikaanse).

Zou bv onze Louis (The American Mecheleir) zijn Belgische Nationaliteit nog hebben of een oud Belgisch paspoort of zou hij Full American zijn geworden, met een Pledge aan de Amerikaanse Vlag ?

Dit zijn de woorden :

"I pledge allegiance to the Flag of the United States of America,

and to the Republic for which it stands :

one Nation under God,

indivisible, with Liberty and Justice for all."

er is een spreekwoord dat zegt "men kan geen twee heren dienen" en derhalve ben ik de persoonlijke mening toegedaan dat niemand twee nationaliteiten kan of mag hebben.

 

@ Marc :

Zolang hij Trouw zweert aan de Democratie (en niet aan het Wereldkalifaat) mag hij, voor mijn part, van Jupiter komen.

@ marc

da's dan jammer voor U want veel staten laten dat toe. Afhankelijk of de nationaliteitswetgeving gestoeld is op het bloed- of het bodemprincipe.

Wat dhr. Aboutaleb betreft, die heeft z'n bekwaamheid als politicus in Nederland al meer dan bewezen. Dus het burgemeesterschap weze hem gegund.

Uw redenering doortrekkend kan een gelovige ook geen mandaat opnemen? God of staat? Of begrijp ik U verkeerd?

 Destijds voorzag onze grondwet automatisch het verval bij aanvaarding van een andere nationaliteit. Er is dan door de jaren, ten gevolge van de immigratie, een probleem ontstaan met die dubbele nationaliteit; Voor een Belg kon dat dus niet, maar voor een buitenlander liet men dat blauwblauw....

Er werd daar dan een oplossing à la belge aangegeven: nl. dubbele nationaliteit toegestaan! Maar of dat de ideale oplossing is om steeds maar de situatie achterna te hollen????

Stel dat we nu eens zouden stoppen met belastingen te betalen; dat zal wel niet pakken zeker!

Wout: 't is niet omdat andere staten dat toelaten dat ik daarmee akkoord moet zijn en wat God er weeral bij komt doen versta ik ook niet want bij mijn weten levert de hemel gaan nationaliteiten en/of paspoorten af.

@ Marc :

We hebben het hier niet over God maar over GOD (of G.O.D. afkorting van Guardian Of Democracy)

Democratie =

"Uit het Volk, door het Volk en voor het Volk"

@ Eddy

Ik haalde God erbij omdat daar ook belangenconflicten in het spel kunnen zijn. Net als bij dubbele nationaliteiten zoals jij suggerereerde. ('M'n kan geen twee meesters dienen' )of zoiets.

Persoonlijk ben ik een voorstander van dubbele nationaliteiten. Ik kan me perfect voorstellen ergens geboren te zijn,  te moven en me aan beide plekken gehecht te voelen. Waarom kiezen? Het beperkt toch enkel je mogelijkheden?

Ik denk dat enkel enge Nationalisten dit soort gedachtengang kunnen tegenspreken.

Het democratisch spel heeft bepaald dat Ahmed Aboutaleb de kandidaat burgemeester is voor Rotterdam.

Het is bij deze wel duidelijk in welke mate Rotterdam geïslamiseerd is en ik vraag mij nu af in welke mate dit nu invloed kan hebben voor de autochtone bevolking, wat zijn de plannen van deze kandidaat burgemeester?

Opletten dus, vooral als je weet dat deze kandidaat burgemeester over twee nationaliteieten beschikt. Welke nationaliteit is hij trouw?

Ofwel ben je een Vlaming (Nederlander in dit geval) of je bent een Marokkaan, zo zie ik het, je kan geen twee nationaliteiten trouw zijn dus is de vraag aan welke Ahmed Aboutaleb trouw zal zijn en ten dienste zal staan, de autochtone Nederlanders of de (Nederlandse) Marokkanen?

We zijn hier weeral bezig met mensen in "hokjes" te steken.
Zolang mensen anders blijven kijken naar andere mensen omwille van hun huidskleur of afkomst zal echte integratie nog zeer ver af blijven.
Als een persoon de nodige kwaliteiten heeft om een functie uit te oefenen maakt het voor mij niet uit welke kleur hij/zij hebben.

In die context vraag ik me trouwens ook af of de huidige beleidsmensen bij ons, wel de nodige kwaliteiten  hebben als je ziet hoe hier alles vierkant draait ;-)

Gimycko: ik kan wél lezen hoor en 't is Wout die hier God heeft bijgesleurd!

Uw G.O.D. is degene die van de democratie dat had ik wel begrepen hoor.

@Michel Saey: Ik denk dat de burgemeester best trouw is aan zijn kiezerspubliek. Dat is in een democratie trouwens het enige juiste.  Ik zou  me als kiezer gerold  voelen als ik op iemand zou stemmen die dan niet zijn kiezers vertegenwoordigde, maar zijn paspoort.

@ michel Saey :

Hij dient 2 meesters en daar is, volgens mij, de autochtone Nederlandse bevolking niet bij.

Het Oude Batavia staat dichtbij onrustige tijden.

Morgen slaat de vlam in de pan en zullen ze zeggen : Wir haben es nicht gewußt.

@Woutteke, uw brilleke eens poetsen kan geen kwaad! Dat van die twee meesters dienen kwam niet van mij. Een beetje bij de zaak blijven, als het kan.

Dat van die twee 'meesters of universe' zal nog wel meevallen zeker? Een kort extract uit de website van de PVDA: quote " Hoewel nauwkeurig formulerend is hij dan ook niet bang stelling te nemen. Dat levert hem niet alleen medestanders op. Sinds hij zich afkeurend uitsprak over de inhoud van het boek De weg van de moslim – waarin onder meer wordt opgeroepen om homoseksuelen van vijfhoog naar beneden te gooien – wordt hij bedreigd; het permanente gezelschap van breedgeschouderde mannen is het onvermijdelijke gevolg. Datzelfde lot is zijn politieke rivalen Ayaan Hirsi Ali en Rita Verdonk beschoren. Naast ferme kritiek aan hun adres spreekt Aboutaleb zich uit over de mens achter ‘iron lady’ Verdonk: “Als privé-persoon is Rita Verdonk een fantastisch mens”. Het tekent de persoon Aboutaleb die zijn politiek-bestuurlijke opvatting niet wil vermengen met het persoonlijke." unquote.

Is dit misschien de reden waarom Links overal historisch laag staat ? Het verloochenen of verloren laten gaan van hun oorspronkelijke kiespubliek ? Gennez moet het vandaan zien op te krikken in Brussel met het zoeken naar een nieuw elan en Bos, in Nederland, zit in het publiek van de Haut Finance (Fortis-ABN). Maar wie vertegenwoordigt tegenwoordig nog Bob, de Bouwer of Joe, the Plumber ?

En als morgen A de burgemeester blijkt van een klein deel van de Rotterdammers, zie ik volgende slogan opduiken in R'dam : "Ik hou NIET van A", met de nodige relletjes tot gevolg.

Oké, van wat ik dit weekend gehoord heb ...

Diegenen die mij persoonlijk kennen, weten dat mijn hele familie voor de helft in NL woont en de andere helft in VL woont en een paar in de USA. Gisteren was er een groot familiefeest en de gesprekken gingen over de verkiezingen in USA, de financiële kwestie in B, NL, USA, maar ook over de hele kwestie van Rotterdam.
En als ik mijn Nederlandse familieleden hoorden, en zij zijn niet uitgesproken Links of Rechts, vonden zij toch dat Ahmed Aboutaleb een zeer geschikte kandidaat is om burgemeester te worden.
Ik weet niet of jullie effectief de situatie in Rotterdam kennen, maar ik heb er dus familie wonen, en er zijn constant rellen, en iemand die beide partijen tevreden kan 'sussen', is toch een ideale burgemeester?
De argumenten die ik gisterenavond aan tafel hoorde,
- Als het een NL burgemeester zou zijn, zou hij tijdens rellen en burenruzies partij trekken voor de Nederlanders
- Als het een Marokkaanse burgemeester zou ziijn zou zijn, zou hij partij trekken voor de Marokkanen
En op deze mannier zou hij zowiezo één van de twee partijen in het harnas jagen.

Conclusie (ik citeer maar wat ik heb gehoord van mijn familieleden die in Rotterdam wonen), als iemand in een stad waar zowel Nederlanders en Marokkanen zich constant willen profilleren, waar er ondertussen (door deze hetze) al weer diverse nationaliteitsbendes ontstaan zijn (en mét steekpartijen!)  op een paar weken tijd, dan denk ik zelf, iemand die beide nationaliteiten heeft, kan dan toch de gemoederen bedaren?

 

 

Of de arrogantie van één van die partijen de hoogte injagen.

En dit haal ik niet uit de reacties van familieleden (ik heb geen familie in Nederland / R'dam), maar wel uit de reacties op Nederlandse krantenartikels, waar de R'dammer ook fel van jetje geeft - Pro en Contra.

De kwestie van de dubbele nationaliteit is in Nederland op de kaart gezet door ene Geert Wilders, de Nederlandse Filip de Winter. Niet echt iemand om serieus te nemen lijkt mij. En ik vind het dan ook een volkomen onzinnige discussie. De meeste monarchiën in Europa hebben een staatshoofd meer 2 (of meer) nationaliteiten. Zo heeft onze Koningin Beatrix, de Nederlands, de Engelse én de Duitse nationaliteit. Maar zou ze daarom geen koningin van Nederland mogen zijn? De heer Aboutaleb is een zeer integer man die zeer goed weet waar de pijnpunten liggen als het gaat om de kritiek op de Marokaanse gemeenschap en deelt die kritiek ook. Daarnaast spreekt hij beter Nederlands dan sommige rasechte (Een naar woord in deze context. Maar weet even geen beter.) Nederlanders. En weet zeker meer van de Nederlandse staatsinrichting en geschiedenis. Dus waarom zou hij dan geen burgermeester mogen worden? Overigens las ik vanavond dat 45% van de Nederlanders het met mij eens is en geen bezwaar heeft. helaas geen meerderheid. Zou dat komen door de invloed van Geert Wilders? Een enge gedachten dat zo'n bekrompen geest zoveel invloed heeft.

@ Gastblogger :

"...een zeer integer man die zeer goed weet waar de pijnpunten liggen als het gaat om de kritiek op de Marokaanse gemeenschap..."

en wat heeft hij te vertellen op de pijnpunten van de Marokaanse gemeenschap ?

 

Niet naar de bekende weg vragen Gimycko.

Ik ben geen taalpuritein maar is het niet MaroKKaanse gemeenschap ?

Je hebt helemaal gelijk Jos. Ah wel, het was laat gisteravond. ;o)

Om even op het gegeven van de dubbele nationaliteit terug te komen, ook al is Marokko op zeer goede weg, vandaag is het nog steeds geen echte democratie, eerder een schijndemocratie daar de koning alle macht heeft.

Bijgevolg zijn er ook nog heel wat ondemocratische regels van toepassing, de opzegging van de Marokkaanse nationaliteit kan je bijgevolg heel wat problemen opleveren als je later nog eens op vakantie wil gaan in Marokko.  Volgens de Marokkaanse wet kan je je nationaliteit niet opzeggen, dat is dus ook de reden waarom de nieuwe Belgen nog steeds hun oude nationaliteit hebben.  Volgens mij kan je hen dat dus niet kwalijk nemen.  Mss moeten mijnheer De Winter en zijn vrienden nog eens een snoepreisje naar daar plannen en hun koning de levieten lezen, al leek hij bij zijn vorig snoepreisje naar daar op een halfzacht eitje.

 

Ongeacht al deze heisa, denk ik dat ze in Rotterdam de juiste keuze hebben gemaakt, men kiest toch voor de meest geschikte persoon en niet voor de meest geschikte huidskleur he??

 

(Ali Salmi zou voor mij echter TOTAAL niet in aanmerking komen hier burgemeester te zijn...  Ik vraag me soms af hoe die gast ooit schepen is kunnen worden als je hem hoort spreken...  Er zijn in Mechelen veel geschiktere "allochtonen" die helaas nooit de kans hebben gekregen om op een verkiesbare plaats te staan.)

ach erre, democratie lijkt mooi maar ondanks alle wensen bestaat er nog steeds geen democratie ook niet in ons belgiqueske. (een onelinerke)

Ik sta al jaren als één man achter Jamila , maar die wordt jammer genoeg ook altijd op ondankbare plaatsen neergezet. Zij verdient toch alvast mijn stem bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in juni. Wie volgt mij ?