Het Lemmensgesticht

met categorie:  

Laatst vond ik deze fotokaart.
Het Lemmensgesticht in Mechelen staat erop, maar ik heb geen flauw idee waar dit gelegen is.

 

Astridlaan?

Dat dacht ik ook Peter, wat nu het Schoolloften project is geworden (niet ver van de brandweer).

Spreken we hier over LemmensGESTICHT of het voormalige LemmensINSTITUUT?

Dat is goed gedacht van Peter en van Kazamel, het Hoger Interdiocesaan Instituut voor Kerkmuziek, inderdaad!

Dat Schoolloften Project eindigt, aan de achterkant, in de Lemmensstraat.

Check de Kaart, onderaan deze Link

Hanna, in Mechelen  werd de term gesticht gebruikt voor instituut, waarschijnlijk naar analogie met het "wezengesticht", het "oud peekensgesticht" (Home Speeck) !

En over die onbenullige naamkeuze van de bouwheer (Dockx uit Beerse, maar ja dat is in de Kempen) Schoolloften ben ik nog altijd niet te spreken! 

Het gesticht De Cellekens

(foto: Jan Smets: gevelfragment Lemmensinstituut Astridlaan...)

"...Ik vertel het wel omdat we hier in Mechelen zijn. En sommigen zullen zeggen, natuurlijk, het Lemmensinstituut is hier toch geboren! Een beetje juist, op het einde van de 19de eeuw is hier inderdaad, aan de Astridlaan het Lemmensgesticht gesticht. En die ijverde vanaf het begin voor muziek op school..."

Uit een PDF-Linkje dat op het Internet staat van een zekere Thomas De Baets, voorzitter Klankendaal vzw

Die Sint-Cecilia van Jan hangt dan weer aan de directeurswoning! Dat is het huis rechts van het gebouw op de postkaart van Jan Goovaerts! 

Tot 1968 leerden de kosters in Lemmens hunne stiel als organist. Over de eminente musici die hier hun opleiding genoten hebben of opleiding gegeven hebben, zouden ganser Mechelen Mapt gevuld kunnen worden.

Later (toen het Lemmensinsiituut naar Leuven verhuisde) kwamen de gebouwen in handen van de stad die er, voor zover ik weet een school voor bijzonder onderwijs in onderbracht. De gebouwen stonden daarna een aantal jaren leeg en naar toenmalig goed stedelijk gebruik te verkommeren.

 

Als je effe Edgar Tinel en Lemmensinstituut/gesticht opgoogled... daar is wel een pak info over te vinden !

Schoolloften, what is in a name ?

Wat is een loft ?

Lofts zijn te vinden in voormalige industriële gebouwen, fabriekshallen, pakhuizen, et cetera, die voor bewoning geschikt zijn gemaakt. Het is in oude centra van grote steden een populaire, zij het geen goedkope, manier van wonen.

Maar wat zien we ? Tegenwoordig bouwt men *nieuwe* lofts, Als het maar verkoopt ...

Over de Mechelse concertvereeniging (1928-1939)

"De concertzaal van het Lemmensinstituut met zijn groot orgel en zijn twee concertvleugels bood het geschikte milieu om aan een tweehonderdtal luisteraars avonden van zuiver kunstgenot voor te beeiden"

uit het gedenkboek Mgr. J. Van Nuffel

@ Peter :

Is een boot kopen, om erin te gaan wonen (en varen) een goedkope manier van wonen ?

@peter: met de term "loften" heb ik geen last, wel met de benaming "schoolloften"" zonder enig egard vor de geschiedenis van het gebouw!

 Maar ja, die mannen uit Dessel hadden het project evengoed de "gestichtloften" kunnen noemen!  ;-D))) 

Ik heb wel last met de term loften, als het over nieuwbouw gaat :-)

Ik had een flauw vermoeden dat het in de buurt van de Lemmensstraat moest zijn.
De achterkant van de school kwam daar waarschijnlijk uit.
Weeral een mysterie opgelost :-)

 

@Peter: Nieuwbouw zijn de Schoolloften zeker niet, behoudens de appartementen kant Lemmensstraat!

Misschien kunnen we, om Bouwbedrijf Dockx een beetje inspiratie te geven, hier alvast namen verzinnen voor de bouwplannen of werven die ze hier in Mechelen hebben:

- Begijnenstraat (de 3 peerdekens)

-Kathelijnestraat (copyplan en de winkels ernaast)

-Goswin de Stassartstraat (Sint-Elisabethkliniek)

--Goswin de Stassartstraat (ik vermoed waar vroeger de electrozaak zat, Verel?)

@Jos Nys en/of Roger Kokken allebei fanatieke bewoners van den Avenue Wilson:

Als ij de foto van Jan Goovaerts bezie zie ik boven de poort het huisnummer 72 prijken.Nu is dat nummer 66!

 

Gevolg van een devaluatie, of wat is er op de Astridlaan ondertussen verdwenen?

Jokke, bedoelde gij de Capucijnenvest?

Wel Jokke, er is destijds een hernummering geweest dit door het feit dat er verschillende huizen verdwenen zijn voor de bouw van appartementsgebouwen.

Capucijnenvest, daarna Wilsonlaan. Nu Koningin Astridlaan.

@Jos Nys: ik ben daarnet de Astridlaan afgelopen vanf de Battelse Steenweg tot een eind voorbij Lemmens en heb alle oude (geschilderde op de arduinen deurstijlen en wiite emailplaatjes op de deuren gevezen)  nummers nagekeken. Het begint al goed: er is geen nummer 2, maar ja dat was café Colombine (bekend bij de basketters?) en de ingang van dat pand is afgeschaft.

Verder op (zelfs in het complex met de kinderkribbe lopen alle nummers mooi door. Ook wordt rekening gehouden met de gang naar de brandweer. Verder zie ik geen enkele grote building. Het ex-huis Spinoy draagt de nummer 74.

Wanneer was die hernummering?

En wie van jullie, Jos of Roger, heeft ons destijds de hersens doen breken op een Rarara met een foto van deze contreien? Drie peekens enz...

De RaRaRa foto van de "Drie peekes en de kindervoituur" was van Roger.

Wat betreft de hernummering : deze moet van voor 1985 dateren.

In de "Mechelse Gids" van 1985 staat de huidige nummering.

In 1974 bij de bouw van het appartementsgebouw (huidig) 146 - 148, verdwenen de huisnummers 156 t/m 166.

Vermoedelijk gebeurde dit eveneens bij de bouw van de andere appartementsgebouwen.

Just Jos, ik heb ze terug kunnen lokalizeren!

Voor degenen die dit gemist zouden kunnen hebben:

http://www.flickr.com/photos/74834616@N00/2414683634/

De huisnummers van de Astridlaan werden sinds de jaren 60 meermaals aangepast.  Zo was het bij ons thuis ooit 246, 242, 238 en thans heeft dit huis nr 222....

@Jos Nijs ;  Waar is de tijd ?? De Mechelse Gids.
Mijn ouders hadden die in huis en telkens kochten ze de nieuwste uitgave.
Waarvoor ze die precies nodig hadden, weet ik niet, maar ik keek er al eens graag in, want je kon zien welk beroep iemand uitoefende e.d.
Het boek bestaat ondertussen allang niet meer en dat is spijtig.
Een hedendaagse webversie met zoekfunctie zou eigenlijk wel tof zijn.
Je kan dan uit het oog verloren mensen weer gaan opsporen.
Op die site kan men dan meteen ook de geboorten, de huwelijken en de overlijdens van stadsgenoten bekend maken.

 

@Jan GOOVAERTS: intussen werd de wet op de privacy er doorgejaagd en daardoor kan zo een gids niet meer. Ook geboorten en overlijdens vallen daaronder... maar een en ander wordt al wel eens omzeild!

De Mechelse Gids was een uitgave van de Mechelse Drukkerijen/Wiondels.

Inderdaad Eddy, de wet op de privacy is er de oorzaak van dat tal van bronnen verdwenen zijn.

Tot voor kort verscheen in de Streekkrant, onder de rubriek burgerlijke stand, de "overlijdens". Ondertussen hebben ze ook dat moeten afvoeren.

 

Ja, de regelneven (meestal 4e rangs politici) weten niet meer wat ze nog moeten uitvinden om zichzelf te kunnen bewijzen.  Op een Nederlandse website heb ik mijn stamboomgegevens (tot eind 14e eeuw) laten zetten en zelfs van mezelf werd wegens de privacy geen geboortejaar vermeld....

De beperkingen die de privacywetten opleggen bij bronnenonderzoek en persoonsgebonden research, zijn inderdaad niet van de poes.  Ik heb er ook geregeld mee te maken.  Soms gaat de regelneverij wel vér : vroeger kon je via de telefonische inlichtingen van Belgacom zonder problemen op basis van een vage naam het adres en nummer van een persoon krijgen.  Nu moet je bij wijze van spreken al zijn schoenmaat kennen vooraleer men een telefoonnummer geeft.

Langs de andere kant vind ik het ook niet leuk als ik ongevraagd mailtjes en telefoontjes krijg van mensen en firma's die via via aan mijn gegevens zijn geraakt. 

 @ Roger Kokken,

                                 gij leest ook HLN zeker.In het editoriaal van Luc Van der Kelen staat daar ook zo weer iets in van die politiekers die omhoog kakken.Hoeveelste rang is dat ?

A propos uw roots in de Zwaluwen Roger, gaat het om de hoge of de lage ?

Inderdaad, de overlijdens verdwenen kortgeleden uit de Streekkrant en alleen de geboortes bleven behouden.
Of die er ondertussen nog instaan weet ik niet, want het blad heeft, door het verdwijnen van het Mechels karakter, volledig mijn interesse verloren en dus gaat het van de brievenbus rechtstreeks in de dood met oud papier.
Sorry handelaars, maar ik zie jullie reclame dus niet meer.
 
Wat het nut is van de vermelding der geboortes is mij niet echt duidelijk, want alleen de naam van de geborene staat vermeld en niet die van de ouders.
Op die manier weet geen hond over wie het gaat, want de kans dat je een pasgeborene kent, is relatief klein en als je hem/haar kent, dan heb je niks aan deze bekendmaking omdat je het al wist. :-)
 
Huwelijksafkondigen daarentegen zijn dan weer wel interessant, want op die manier weet je of er iemand die je kent van 't straat geraakt is en wie er dom geweest is.
 
Bij overlijdens is het de gewoonte dat de naaste familie laat weten aan de omgeving dat hun familielid overleden is.
Ze doen dat door middel van doodsbrieven die verstuurd worden en die in drukbezochte winkels opgehangen worden (de brieven, hé),
Waarom het publiceren van die info als schending van de privacy gezien wordt begrijp ik dan ook niet.
Het zou eerder een ondersteunende manier om een overlijden bekend te maken.
 
Misschien kan één van de hier aanwezige gemeenteraadsleden zichzelf eens écht nuttig maken en dit eens aankaarten ten stadhuize.
 

 

Het schoolgebouw dat in 1879 werd gebouwd, om te dienen tot in 1968 als Interdiocesaan Hoger Instituut voor Kerkmuziek, is uiterst knap verbouwd tot mooie lofts...  Als nu ook de directeurswoning gerenoveerd geraakt, is deze gerenomeerde vroegere onderwijsinstelling mooi 'omgeturnd' met behoud van de vroegere architecturale waarde.

(foto: Jan Smets)

@ Koen, adressen en telefoonnummers kunt ge vinden op INFOBEL. Dus met een nummer komt ge aan het adres, of andersom. Natuurlijk geheime nummers blijven geheim.

 @ Jan,

              ge denkt toch echt niet dat het mijn schuld is dat de postbodes tegenwoordig een houten hamer mee hebben om al die reklame in de brievenbussen te slaan.Wat uw andere vragen betreft zou ik u aanraden eens het oerdegelijke Hombeekse magazine " de schacht " te lezen.Daar staat dat alles duidelijk in zoals: kindje X.... zoontje van Y en Z met datum, adres en wat weet ik veel er bij.Of mevrouw X echtgenote van en overleden daar en dan.Huwelijken staan er zelfs in Hombeek nog maar  zelden in.Ik bedoel maar wij doen het nog op zijn boers ( sory,niet kwaad bedoeld) en heel Hombeek voelt zich daar goed bij.En al die informatie krijgen wij aan de demokratische prijs van 1 euro per maand.

De rede van al die zin en onzin zou kunnen zijn dat de stad zijn regeltjes uit Europa krijgt opgelegd en wij uit Hombeek.

 

Eddy, ik ken INFOBEL uiteraard, maar dat is geen dienst van BELGACOM.  Vroeger kon je bij 1207 zelfs met vage gegevens aan een adres of telefoonnummer geraken, zo in de trant van 'ene Luyten ergens wonend in het Mechelse'.  Dat lukt vandaag niet meer, hoor. Tenminste als de telefonist van dienst de regels volgt.

Back to the topic:  Uit het Gedenkboek Mgr. Van Nuffel (1947)

"Het aantal studenten zagen we van jaar tot jaar stijgen. Vanaf het zeer beperkte getal 12, waarmee het directoriaat van Kanunnik Van Nuffel was ingezet in 1918, bereikte het zijn hoogtepunt in het schooljaar 1935-1936 met een totaal van 115 studenten. Sindsdien schommelt het aantal tusschen 80 en 85."

Dat zal daar soms nogal een leven (of een tabakswalm?) geweest zijn onder de "speeltijd"!

 Die monseigneur Van Nuffel zal zich ook reeds enige keren omgedraaid hebben denk ik zo.Als hij al die kwakzalvers nu ziet rondlopen die de gelovigen weg jagen en de kerken laten sluiten.

Uit het boek Mgr. Jules Van Nuffel 1883-1953, Herinneringen, Getuigenissen en Documenten van Eugeen Van Nuffel (broer van...)

Jules ontsliep zachtjes in de Heer op 25 Juni 1953.

°°°°°°°°

De teraardebestelling had in alle eenvoud plaats te Hemiksem, zijn geboortedorp, waar hij rust tussen zijn dierbare ouders, niet ver van de Schelde die hij zo gevoelig in een van zijn werken bezongen had. Aldus kwam ook zijn innige wens in vervulling:

"O woeste Schelde van het Noorden,

Bij 't komen van mijn laatste dag,

Ontvang mijn as aan uwe boorden

Dat ik tot in mijn graf

Uw leven voelen mag..." 

 

@GL : ach, tegen die reclameblaadjes heb ik niks, hoor.
Ik neem ze door op toilet, zo zorgen ze nog voor een nuttig tijdverdrijf.
De Streekkrant leest een pak moeilijker op het kleinste kamertje omdat ze niet het ideale huisjesformaat heeft en valt dus uit de boot, mede door het verminderd aanbod aan Mechels nieuws.
Wat betreft de overlijdensberichten, vermoed ik dat ze daar in het verre Hombeek alleen maar de burgerlijke stand van het dorp zelf weergeven.
Nu liggen mijn roots wel in hombeek, maar sinds mijn overgrootvader van Hombeek naar de Hombeeksesteenweg verhuisde om er een café te beginnen, liggen de worteltjes in Mechelen.

 

Ik zou het Lemmensinstituut nooit gekend hebben, mocht men niet in St. Rombouts het oude orgel vervangen hebben door het huidige ( ik denk rond 1958 ). Ons koor moest voor zijn repetities dan maar uitwijken naar Lemmens. Heeft trouwens iemand nog foto's van dat oude orgel in de kathedraal? Ik meen me te herinneren dat ( toen ) het nieuwe orgel in lichte eik was en het oude in donkere eik.

[off topic] Ha Luc, ben jij ook Romboutszinger ? Zoals de Rudi VDP ?

@Peter: ik vermoed dat honderden mechelaars met hun stem medewerking verleend hebben aan het Sint-Romboutskoor!

 

De volgende foto is via Jokke bij mij gekomen.  Hij is afkomstig uit het 'archief' van Roger Kokken.  Jokke vroeg mij om de foto hier te plaatsen...  En daarmee kan je dus vergelijken met de recente foto die ik gisteren in deze post heb geplaatst...

 Geachte,

deze foto roept bij mij zéér aangename herinneringen op als gewezen student van het Lemmensinstituut. (1964-1970).

Met hoogachting,

Tony De Ruysscher.

 

Awel awel! Om in Mechelen een uitstekende rappe gids te vinden, 1 adres: Bij de Pompiers. Ze hadden die van Klara ook een lift kunnen geven door vanuit hun garage de ladder effen uit te schuiven. Bedankt om me naar dit blogartikel te leiden, Jokke.

Je vernoemde al enkele keren een archislechte leerling van het Lemmensinstituut, die er later directeur van werd. Nu besef ik waarom het tussen Astridlaan en Lemmensstraat 'Monseigneur Van Nuffelstraat' heet, inclusief naast de brandweerkazerne het dalend steegje met 'overhofjes'.
't Is eigenlijk een fortje maar was altijd netjes verzorgd en fleurig pittoresk.

Bordjes bij de brandweerkazerne

weeral veel bijgeleerd

 

@Mon: interessant; de voorbije maanden ben ik intensief bezig geweest met het bestuderen en uitvoeren van de muziek van die "archislechte leerling" van het Lemmensinstituut.
Fantastische composities heeft die man gemaakt, in een zeer persoonlijke stijl die direct herkenbaar is.  Ik kan mij perfect voorstellen dat hij daardoor botste met Tinel, een degelijk componist die in zijn tijd al aan de conservatieve kant was en af en toe een tikje academisch... Jammer genoeg wordt de muziek van Van Nuffel nog maar weinig uitgevoerd. In de muziekgeschiedenis hebben nog wel meer archislechte conservatoriumstudenten een mooie carrière gemaakt, lees bvb. maar eens de biografie van Maurice Ravel...

Morgen neem ik samen met een van de beste koren uit onze regio één van zijn psalmen op. Misschien binnenkort te beluisteren op het web!

http://www.julesvannuffel.be/

@ Wannes in onze "Cantiques" in het pensionaat zaten verschillende liederen van mgr. Van Nuffel. Waren onze zusters dan vooruitstrevend? ;-)

Zit er dan toch geen kaf tussen alle koren, Wannes? Ik wens je een mooie opname toe en zal ze graag op die site bij / Media / Internet gaan vinden; geef dan maar een seintje hier. Dáár valt ook nu al te genieten, merkte ik.
Wat kunstopleidingen in het algemeen betreft, vraag ik me soms af of getalenteerden geholpen worden om als vernieuwers uit te kunnen groeien, of dit bovenal gefnuikt wordt. Kunst- of vakscholen? De stiel moet natuurlijk wel ergens geleerd worden, maar toch... Is een goede lesgever, talent aanvoeler, en stuwer tot inspiratie wel in eenzelfde persoon verenigbaar? Of kunnen ze anders zelfs maar nuttig samenwerken? Binnen een instituut ?

Wie zoekt, die vindt. Zelfs koren tussen kaf.
Malenie herinnert zich zulk heuglijk gebeuren, me dunkt.

@Malenie: qua muzikale smaak waren ze dan toch niet slecht. Echt vooruitstrevend waren ze geweest als ze er af en toe een streepje Stravinsky o.i.d. tussen zouden gegeven hebben, maar dat kan ik me moeilijk voorstellen :-)

@Mon: de nagel op de kop. Het subtiele evenwicht tussen discipline en vakmanschap enerzijds en creativiteit en inspiratie anderzijds is soms moeilijk te vinden; zeker binnen een academische opleiding. Maar: wij zullen doorgaan!

@ Wannes: even off topic: gisteravond 26/9/2015 rond 20 uur ergens gelezen op het www over het optreden van de acht organisten in de O.-L.-Vr.-o/d-Dijle kerk. Helaas te laat om voor de derde keer die dag op mijn fiets te springen en te proberen op tijd te zijn...

Hoe geraak ik aan info over zulke optredens. Me dunkt ik probeer van veel op de hoogte te zijn en te blijven, maar dit is me tot mijn zeer groot spijt ontgaan. 

@malenie: Bedankt voor je interesse. Stuur misschien eens een mailtje naar Orgels aan de Dijle. Dan nemen we je op in onze mailinglijst en krijg je tijdig alle concertinfo.