Chillen-II

met categorie:  

Nu we hier, met zijn allen, toch aan het chillen zijn, voor onze PC of Mac, nog maar eens een foto, met een niet direct gekend gegeven.

Op dit ogenblik wordt deze prent aangeboden :

Dat het wel degelijk over Ons Mechelen gaat, kan ik afleiden uit de bijbehorende tekst, die in het aanbod stond, nl. Mechelen - Asile des Petites Soeurs des Pauvres.

Ik heb de prent wat opgekuist, maar blijf me afvragen over welke gebouw / asiel-of vluchthuis dit hier zou kunnen gaan en waar het zich zou bevinden of bevond.  En zijn de Petites Soeurs des Pauvres misschien de Arme Claren ?

Hier een link naar de verkoopswebsite

Dit is GEEN RARARA ! Gelieve dus NIET te mailen, faxen, telefoneren, GSM’en, brieven op te sturen of postduiven de lucht in te jagen !

Spijtig dat we niet mogen zeggen waar het is. Giel speitig!!

 @ gimycko

Als het onderschrift op de foto Mechelen - Asile des Petites Soeurs des Pauvres is 

Dan kan het enkel gaan om het klooster of gesticht der Zusterkens der Armen in de Van Kerckhovenstraat. Het is dan wel een zicht op de binnenkoer plus tuin van dit gebouw dat reeds vele jaren geleden werd afgebroken nadat het werd aangekocht door de toenmalige Regie van Telefoon en Telegraaf. Just! Nu den Belgacom.

De Zusterkens der Armen hadden, toen ik een knaap was die in die straat voetbal speelde, hun hoofdhuis in Antwerpen. Ik heb hierover al eens een bijdrage gepleegd in een vroegere blog.

@ Jef : En wie was Van Kerckhoven ?

Wist je dat ik nog nooit van de Van Kerkhovenstraat gehoord heb ?

(en ik rij er elke dag langs) :-)

Peter en gij zijt nog wel ne stadsgids!

Jef heeft het bij he rechte eind.

@marc: Waarmee dat weer een keer bewezen is dat stadgidsen bijna alles weten ! (lacht)

 @ Gim

Als ik mij het straatnaambord van vroeger terug voor de geest haal dan moet die Van Kerckhoven één van die belangrijke kolonialen geweest zijn die voor België in zijn Congo de zwarte medemens is gaan bijscha... pardon, gaan beschaven.

Had de Van Kerckhovenstraat vroeger een andere naam ? Want als ik Van Kerckhoven en Mechelen intik in Google is dit een mogelijke verklaring voor de naam van de straat, alhoewel...

"Onderpastoor Jan Van Kerckhoven

Begin 1950 kreeg Sint-Amands een nieuwe onderpastoor, Jan Van Kerckhoven.  Hij kwam van Mechelen  waar hij proost was geweest voor verwaarloosde kinderen in het instituut Cornelis.  E.H. Van Kerckhoven droomde er van om in Sint-Amands een zelfde huis te openen.  Een naam had hij al gevonden, het zou "Peppino" heten.  De eersten die kleding, eten en onderdak kregen was Sooike en Fik.  Maar een echt huis zoals in Mechelen met vele kinderen is het nooit geworden."


Gevonden op deze website, maar misschien heeft het er geen bal mee te maken, want dit blijkt recente geschiedenis.

En het is duidelijk Van Kerckhovenstraat en niet Kerkhofstraat of Kerkhovenstraat.

 @ Gim

Morgenvroeg ga ik speciaal voor jou even tot aan het naambord kijken. Maar je zal zien dat ze dat ouwe geëmailleerde er hebben afgehaald om zo'n door regen en wind op twee jaar naar de verdoemenis geholpen blikken geval op te hangen. Vroeger werden die dingen door stielmannen gemaakt. Die konden de eeuwen trotseren als er geen kogels op insloegen. En er was alle twintig jaar ongeveer al eens ambras!  Geef me als je wil, je E-mailadres. Het mijne is jef.van.ransbeeck@telenet.be

@ Jef :

Prima !  Maar ik zou voorstellen dat je van dat geëmailleerde geval een foto maakt en plaatst op de Blog hier of op Flickr.  Dan kunnen alle Mechelaars ervan mee genieten.

Enne... "Om de twintig jaar ambras" en "...kogels..." !

Was dat, daar aan het Station, dan een beruchte buurt met schietduels en lynchpartijen zoals in the Wild, Wild West en dan vraag ik me af How the West was won ?  Een ruige buurt dus, daar rond het Station.

:-D

Correct me if I'm wrong...

Ik heb eens wat rondgesnuffeld ivm die Zusterkens der Armen.  In a nutshell...

De “zusterkens der armen” van La Tour S.Joseph en Saint-Pern, behoren tot een kloostercongregatie, die in 1839 door Jeanne Jugan (1792 – 1872) te Saint-Servan sur Mer in Bretagne gesticht werd ter verzorging van arme grijsaards.  Haar constituties, steunend op de regel van St Augustinus, werden in 1917 definitief te Rome goedgekeurd.  Zij leven uitsluitend van aalmoezen.  Te Saint-Pern in het aartsbisdom Rennes bevindt zich het moederhuis.  Er zijn meer dat 300 kloosters met 3000 Zusters, verspreid over de vijf werelddelen. Deze congregatie moet men niet verwarren met de Zusters dienaressen der armen (Soeurs servantes des pauvres), in 1870 gesticht door Dom C. Leduc O.S.B., en andere moderne Congregaties, waar men zich bijzonder het lot van arme zieken, wezen enz. aantrekt.

En deze zusterkens zaten blijkbaar in elke Vlaamse / Belgische / Europese stad want voor zij die er meer over willen weten is er info genoeg.  Gewoon Zusterkens der Armen laten opzoeken door Google.

 

Willem Frans Van Kerckhoven.
Op 28 januari 1853 werd Willem Frans Van Kerckhoven te Mechelen geboren. Voor de meeste onder ons, een figuur waaraan de herinnering is verloren gegaan.
Deze Mechelaar was een eersterangsfiguur die een voorname rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van Kongo-Vrijstaat. De promotor van de Belgische koloniale onderneming, Koning Leopold II, rekende hem tot zijner voornaamste medewerkers en de Mechelaars, na zijn tragisch overlijden in 1892, op de plaats die later naar hem Van Kerckhovenstad werd geheten, hadden het plan opgevat een standbeeld te zijner ere op te richten en gaven zijn naam aan een van de straten van de stad.
Uit : “Willem Frans Van Kerckhoven. - Een Groot Mechels Koloniaal Pionier (1853 – 1892)
 

@ Jos Nys :

Wreed bedankt voor deze uitleg !  Blijkbaar iemand die in de Misten der Tijd is verdwenen want ik heb eens effe rondgegoogled op het internet en over deze Mechelaar is niks te vinden.

De buurt rond het station ademt 1830, de eerste trein, het begin van Belgie, enz. uit (Leopoldstraat, Louizastraat, ...) en daar hoort deze Willem-Frans van Kerckhoven perfect in.

Geschiedenis, altijd een beetje avontuur !

:-)

@Gimycko: geschiedenis is veel "wijsheid"!

Bovendien weet zelfs de regionale beeldbank antwoord op je queste:

http://mechelen.pictura-dp.nl/index.php?option=com_memorix&topid=8&collection_id=1&data_id=1587&photo_id=8090

@ Jokke :

Wel, dan bezat oa Aloïs Jans (RIP) veel wijsheid.

@ gimycko. Als ge de nodige tijd neemt en (!!!) op google kijkt, bent u toch wet effe zoet!!!

350.000 resultaten voor Van Kerckhoven. Kan best aanemen dat u er de brui aan gaf en zegt dat u niets gevonden hebt.

Zoek even naar Willem Frans Van Kerckhoven en dan bent u waaral een stukje wijzer.

@Gimycko: Alouis schijnbaar in dit geval meer dan Google! Of had je met enige DT fouten uw zoekopdracht gestard ?

@ Jos :

Dat heb ik gedaan na jouw schitterende uitleg, behalve dat deze links verwezen vnl naar titels van boeken over deze Willem Frans van Kerckhoven, waaronder "Willem Frans Van Kerckhoven - Een Groot Mechels Koloniaal Pionier".

Als 't over de straatnaam gaat, moogt ge ook gewoon ' Brusselse steenweg ' zeggen: ge vertrekt aan de Vijfhoek, neemt de Oude Brusselstraat, steekt de vest over en langs de parkings tussen de huizen aan de overkant kruist ge de ( toen nog onbestaande ) Leopoldstraat, neemt de Van Kerckhovenstraat, gaat verder in dezelfde richting ( over het Ganzenveld )  en vervolg uw weg langs de Tervuursesteenweg naar Brussel. Van Kerckhovenstraat is een stukje relict van de aloude baan naar Brussel, voor er sprake was van de huidige Brusselse steenweg.

In "kent u ze noch de Mechelaars" kan men onder nummer 56 een artikel lezen over Van Kerckhoven en op de tegenoverliggende pagina een ooie foto van hem.

@ Marc :

Kun of wil je daar eens een fotootje of een scan van maken en effe posten op Blog of Flickr ?

En heeft iemand meer informatie over de werking toen van de Zusterkens der Armen.  De uitleg hierboven is een beetje algemeen : het verzorgen van arme grijsaards.  Waren dit Bejaardenhuizen avant la lettre, geinspireerd op de Christelijke Naastenliefde, uitgevoerd door Vrouwelijke Geestelijken ?

 @ Gim

Ik ben daarstraks zoals beloofd naar het naambordje aan de Van Kerkhovenstraat gaan kijken. Maar zoals ik het vreesde was het oude geëmailleerde bordje met de verklarende uitleg over 's mans koloniale verdiensten weggehaald en vervangen door zo'n nietszeggende plaat met een Mechels logo. Binnen het jaar moet die afgebleekt zijn door de zon. Ik vond het niet de moeite om een foto te maken van dat moderne geklungel.

En ja Gim, de stationsbuurt waar wij woonden heeft nogal afgezien tijdens de bombardementen van 1944 en van de te vroeg neerstuikende V I en haar zuster V II. In de buurt Leopoldstraat vielen er minstens twee of drie. En zoals je kan veronderstellen geeft dat nogal wat rondvliegend oud ijzer

 

@ Jef : Jammer, maar helaas...

En valt het daar een beetje goed leven in de Stationsbuurt, want na jouw berichten over ambras en kogels, enkele dagen een berichtje over een steekpartij

@ Luc

Da's een interessant feit, ik ga direct 's op Google Earth de restanten van het originele tracé aan mekaar knopen.

Meer info over de Oude Brusselpoort, met dank aan de Kenners !

Voilà, hier hebt ge de straat en het klooster nog eens op de kaart van Hamaide van 1898.

Gimycko: de zusterkens der armen hielden zich dus bezig met bejaardenzorg avant la lettre. en zoals hun naam het zegt zorgden zij voor de arme behoeftige bejaarden. Luxueus was het er niet en men sliep (mannen en vrouwen gescheiden) in slaapzalen. Het had natuurlijk allemaal zijn nut in een tijd dat er géén Hof van Egmont of zo bestond. De orde werd dan voornamelijk gesteund door enkele kapitaalkrachtige families die aldus hun steentje bijdroegen.

@ Marc :

Allez, de Geestelijkheid zat vroeger werkelijk in elk aspect van het leven, van lesgeven à la Jezuïeten, Godshuizen voor armen en Bejaardenhuizen avant la lettre, betaald met aflaten en de zekerheid voor de Rijken om in het Rijk Gods te komen.

Als je soms op het nieuws ziet in welke erbarmelijke omstandigheden oudjes heden ten dage moesten leven of een controle van het Ministerie een bejaardenhuis heeft laten sluiten omwille van serieuze verwaarlozing, dan vraag ik me af of die Geestelijken dat, in vroeger tijden, beter deden.

Gimycko: ze deden het met weinig middelen maar met véél toewijding en dit de klok rond omdat het hun "roeping" was! het is zo met alles in onze samenleving, klinieken en gasthuizen behoorden aan de kloosters, ontginning van het land weeral de paters van Postel, Tongerloo, Averbode etc. de kerk heeft misschien veel slecht gedaan maar ook véél, héél véél goeds ondanks het feit dat het geloof eeuwenlang echt alles domineerde.

die foto van van Kerckhoven kan in niet opzenden want ik heb noch scanner noch printer, alléén 'n laptop die ik lekker in m'n schuif steek wanneer ik hem niet wil zien (sorry voor de foto dus).

@ Marc :

Gelukkig hebben we nog de oude foto's, tekeningen, schilderijen, teksten en kaarten nog, zodat we af en toe nog eens in het verleden kunnen kijken hoe het allemaal was.

Met dank aan al die oude fotografen, tekenaars, schilders, schrijvers en kaartenmakers.

Hopelijk hebben ze, binnen 100 of 200 jaar, nog iets aan al die foto's, tekeningen, schilderijen, teksten en kaarten, die werden gemaakt, door al die Mechelse fotografen, tekenaars, schilders, schrijvers en kaartenmakers uit het begin van de 21e eeuw.

Mensen, keep up the good work !

Toen ik nog als kind in Mechelen woonde heb ik ooit eens aan de hand van mijn moeder een tante van haar gaan bezoeken in dat gebouw. Ik blijf mij de geur herinneren... de geur van ellende. Ik herinner mij ook dat oudje nog, tandeloze mond, aanhoudend mompelende lippen die af en toe een kreet produceerden. Niet echt een riant onderkomen.

de zusterke,ns der armen ken ik heel goed, vroeger in die orde een tante nonneke en nu nog steeds werkzaam bij hen het is te zeggen in 2007 overgenomen door toevlucht van maria  het waren goede dagen in die tijd voor personeel en ouderlingen