Xaverianenkring

met categorie:  

Eentje waar jullie hopelijk effe zoet mee zijn. Welke kapel was dit? Juiste antwoorden graag op een e-mailtje naar mij. Verkeerde antwoorden mag je direct op de blog zetten. ;-)

Bestaat het gebouw nu nog?  Het lijkt een kapel. 

Ik wil u wel mailen met een antwoord... Maar als ge geen email adres vermeld kan ik ni mailen hé...

@PascalV (niet gecontroleerd): Bij het gebruikersprofiel van Luc, vindt je de mogelijkheid om hem een mailtje te sturen!

Mijn gokje zit in je mailbox, Luc.

2 antiquiteiten op de voorgrond, een tweepeekaatje en een erviertje

Het mijne  ook Jan.

heb ook mijn bijdrage gepost

Jullie antwoorden zullen nog in ' den draad ' zitten want hier is nog niks ontvangen.

@alleman: mijn excuus maar bij het nachecken van mijn e-mailadres bleek daar een fout / faut in geslopen te zijn. De verbetering is nu gebeurd en ik hoop jullie reacties nu goed te ontvangen. Mag ik jullie dan nog eens vragen om de antwoorden nog eens door te mailen?

Het antwoord van Jan is ondertussen binnen: je mag terugkomen in september ( zonde van je eerste gedacht! )

@nen echte mecheleir: je mag op de bank naast Jan gaan zitten in september. ( ook zonde van je eerste gedacht )

Ik probeer het af te leiden van de positie van Sint-Rombouts..., maar...

Lijkt me in neo-gotiek of iets dergelijks...  Tièns?  Nog effe nadenken....

st rombouts ziet er helaas aan alle kanten ongeveer hetzelfde uit :-(

Deze keer mocht het niet te gemakkelijk zijn dus zoek nog maar een beetje. Het is niet in Boom en het is in de binnenstad en in 1983 ongeveer is het vervangen door een appartementsgebouw. Nu heb ik toch al veel verteld hé.

bon, eerste gok in het openbaar ... Is het in de buurt van de Bruselpoort ?

@ Peter, naast jan en den echte is nog plaats.... . :-)

Zware gok : omgeving Bergstraat - Heergracht ?

@JT: nog zwaardere gok: binnenstad Mechelen? Je kan met alle zware gokken alle wijken afdweilen, maar zonder specifieke naam ' bakt dezen haring niet '.

@david: schuif mee aan in de voorste bank voor september.

Allemaal een beetje opschuiven, Roger komt mee op de bank zitten. Morgen geef ik een ' kloe '.

Sleutel 1: Eén van de mechelse kerken was na de bouw 100 jaar lang toegewijd aan een andere heilige ( m / v ) dan vandaag . Die oude naam moet geen belletje maar een klok laten horen als een link naar wat we zoeken! En nu is het weer aan jullie!

@ Luc

Ik ben blij dat deze lelijke neo-gothische graanschuur tegen de grond is gesmakt ten voordele van een misschien nog lelijker appartementsgebouw. Maar dan nog liever een terras van een flat met wat bloemetjes op waar mensen in wonen dan zo'n gedrocht van een kapel of kerk die toch maar staan te verkankeren wegens leegstand en geen interesse meer in de zaak. Maar ik kan voor den duvel niet zeggen waar het wangedrocht heeft gestaan. En nu maar reageren. Of liever niet? 

@jef: als bijkomend sleuteltje zal ik maar bekennen dat het ding omvergewaaid was.

Luc,

Juist thuis, van ff weggeweest. Man dat is geen makkelijke en zonder uw hints zou ik het waarschijnlijk niet gevonden hebben. Ik hoop het tenminste. Ik doe een mailtje.

Jef: de Sint Pieterskerk was vroeger toegewijd aan Franciscus Xaverius........en nu gaat er zeker een lichtje branden?

Morgenvroeg volgt sleutel nr. 2. Hierbij beken ik dat ik, buiten deze foto, geen enkele andere afbeeldinge gezien of gevonden heb over dit gebouw. Desalniettemin durf ik te beweren dat minstens 5 % dit gebouw betreden heeft en dat 25 % van de mechelaars van dit gebouw gehoord hebben. Tenzij ze meer dan 250 jaar of minder dan 25 jaar oud zijn.

 @ Luc

Als het omvergewaaid is meen ik te weten waar het stond en dan zijn daar jammer genoeg slachtoffers bij gevallen. Maar had dat gebouw toen nog zijn oorspronkelijke functie?

Ja, hebbes.

 

Ik 'denk' het te weten...  Al ben ik niet zeker.  Mijn mail is onderweg...

@ jef: ik heb het nog effe nagezien en volgens een krantenknipsel van 27/01/1990 waren er geen slachtoffers. Mijn vorige interventie over de bouw van een appartementsgebouw in 1983 moogt ge dan ook als 'null and void' beschouwen. Van alle imperfecten in Mechelen heb ik steevast altijd de eerste prijs gewonnen maar ik heb me er altijd mee geamuseerd.

Waren er soms moderne Robin Hoods te vinden?

@roger: inderdaad!

 @ Luc

Perfecte mensen zijn vervelend. Blijven missen af en toe!

Om de ontroostbaren te steunen, voeg ik hierbij een stuk panorama waarin dit gebouw te vinden was na WO I.

@jef: niks leutigers dan met ne serieuze mens zijn ' nieuwsgierigheid ' te spelen. En deze keer heb ik er velen bij hun p**tje. Niks getruceerd aan deze foto maar totaal onbekend voor mezelf. ;-)

Nu weet ik het haast zéker!  In deze locatie vierde ik enkele weken voor een storm de zaak platlegde nog oudejaarsavond met een groep vrienden....

@jans: feestjes bouwen is altijd gevaarlijk, zei mijn vader, en hij dronk er nog eentje.

Sleutel nr. 2: de voornaam van één van de tooghangers bij FC De Kampioenen was toegewijd aan de sint die we hier zoeken.

da's een weggever Luc...

Ik ben blij (voor mijn 'eergevoel'   ;-)  dat ik het geraden heb voordat deze tip kwam...  Maar eerlijk: mijn hoed af voor zo'n sterkte foto-vraag!  Het was absoluut niet simpel, en ik heb er mijn hoofd ook voor moeten breken.

 @ Luc

Naar ik mij herinner waren daar minstens twee dodelijke slachtoffers te betreuren.

Ik vermoed dat iedereen die geïnteresseerd was in het onderwerp van deze foto, gereageerd heeft zodat ik vanavond rustig de waarheid mag verklappen.

@jef: ik ben nog wat dieper gaan graven en ik vind alleen de naam van Freddy Van Overtveldt uit Beveren waar men de dag na het ongeval het stoffelijk overschot heeft van teruggevonden.

@jans: die oudejaarsfuif was dat onder het biljart wegens het nakende instortingsgevaar? ;-)

@ Luc:  Uw 'hint' 1983 bracht mij van de wijs. Vandaar dat ik schreef 'een zware gok'.  Jarenlang kwam ik meermaals per week in dat gebouw, waar de toneelkring 'Dienen' zijn repetitieruimte had.

Volgende keer misschien een juiste hint 'om de haring te laten braden' ?

@ Luc

Ik meende 1 of 2 slachtoffers. Dus zat ik er toch nog met 50% naast. Een mens kan niet alles weten hé Luc! Maar van die gazet zou ik toch niet te veel voor waar aannemen. Als het bij die journalist op een dode meer of minder niet aankomt... Het was even zoeken maar toch blij dat ik het gevonden heb en de Roger Kokken na mij was in de race. Of zit ik ook daar weer mis? Als ik de Jos Nys en de Roger en nog een paar bollebozen op een mooie dag tegelijk te slim af zou wezen dan is mijn jaar goed. Wat zeg ik? Mijn lustrum.

@JT: ik beken schuld. Langs de andere kant: ik heb al leren lezen en schrijven maar van die cijfers bak ik niks van! Ook geen haring. En zoals de Jef zegt: 50 % van de cijfers ( 19.. ) waren toch juist. ;-)

De rarara-foto werd genomen van op de Lange Heirgracht aan het einde van het Paardestraatje. Vanaf het ogenblik dat enkele krotten op de voorgrond werden afgebroken kon je deze zeldzame foto nemen. Je kijkt naar de zijde van een kapel / gebouw waarvan de ingang aan de Bergstraat lag en beter bekend is onder de naam Xaverianenkring. In 1859 werd de ' Genootschap van de H. Fransiscus Xaverius ' boven de doopvont gehouden in het Olivietengesticht en vanaf 1874 waren ze terug te vinden in deze locatie in de Bergstraat. Alle mogelijke culturele en ontspanningsactiviteiten werden er georganiseerd maar de oorspronkelijke doelstelling was, en ik citeer ' Het doel des genootschaps van den H. Fransiscus Xaverius, alleen samengesteld uit manspersoonen, die byzonder tot de werkklas behooren, is van krachtdadiglijk met allen mogelyken yver en alle mogelyke voorzigtigheid te werken aen de bekeering der zondaren ' 

De eerste hint was de oude naam van de St. Pieterkerk, die in de jezuïetenperiode de Xaveriuskerk heette. De schilderijen rondom in de kerk beelden trouwens het leven uit van Fransiscus Xaverius. Het gebouw zelf zal bij iedereen beter bekend zijn via onderstaande foto uit 1972 ( met vensterkapjes ) maar tot voor enkele dagen wist ik niet dat het hier over een kapel ging ( met 334 stoelen! ). Wist trouwens iemand van jullie dat het een voormalige kapel was?

"...te werken aen de bekeering der zondaren..."

@ Luc : Wie werden er toen geklasseerd als Zondaren ?

@gim: iedereen zondaar! Geen discriminatie!

@ Luc :

Oops !  Zaten we in 1859 nog in de Donkere Middeleeuwen met Heiligen, Heidenen en Zondaars ?

Ge moogt gerust zijn: het was de periode van de vlucht van den buiten naar de stad, stinkende fabrieken in de stad, onbestaande hygiëne, samenhokken in klein koterijen en vooral de cholera epidemies. Dat is altijd een succesformule geweest om zieltjes te gaan redden tegen een milde bijdrage van ... .

Aha, de opkomende Industriele Revolutie en den Tijd van de Aflaten !  Heb effe rondgegoogled ivm die Tijd en oa dit gevonden :

De eerste trein

Door de vooruitgang in de staal- en kolenindustrie ontwikkelde zich een nieuw transportmiddel: de trein. Dank zij deze uitvinding konden goederen en mensen snel van de ene naar de andere plek reizen. De eerste trein op het Europese vasteland reed in ons land. In 1835 werd de spoorlijn Mechelen-Brussel plechtig ingehuldigd.

De keerzijde

In de hoop werk te vinden trokken veel plattelandsbewoners naar de steden. Er was immers werk genoeg. Alleen diende er voor een hongerloon zeer hard gewerkt te worden. Bovendien werd elke overtreding zeer streng gestraft. Vijf minuten te laat komen kostte de helft van je dagloon. Kinderen van zeven jaar werden aan het werk gezet. Ze werkten 12 tot 16 uren per dag. Uiteindelijk kwamen de arbeiders tegen deze mensonwaardige toestanden in opstand. Ze vochten voor een algemeen kiesrecht en richtten vakbonden op. Deze verdedigden de belangen van de arbeiders bij hun bazen.

@ gim: moetekik uw zieltje niet komen redden? Voor een zacht prijsje! LOL

Betreffende de Xaverianen kan dat wel kloppen , die datum van 1874 terug in de Bergstraat .

Ik heb daar in den tijd , toen het gebouw gesloopt was en we het nieuwe gebouw gezet hebben , nog ne zak  met gazettekes van " De Ware Volksvriend " gevonden . Ik denk dat dat een soort van parochieblad was .

't Is in ieder geval van de jaargang 1877 , de eerste jaarhelft . Wel tof om nog eens te lezen .

 

 

Ik kwam sinds mijn prille kindertijd (geboren in 1948) in de Xaverianenkring.  Op de bovenverdieping heb ik nooit een kapel geweten.  Het was een (ooit) mooie toneelzaal.  Begin jaren '70 verdween de zaal om plaats te maken voor een 'doel'.  Een voor die tijd modern ingerichte oefenzaal voor de boogschutters van de Kon. Jonge St.-Sebastiaan.

Beneden was er een grote gelagzaal met 4 biljarts.  Aansluitend was er een kleine kapel, maar die verdween ook in de jaren '70 om plaats te maken voor een karateclub die er hun dojo in maakten.  Achteraan in de tuin was er de repetitieruimte van de toneelvereniging en een lange smalle zaal waar een vereniging van karabijnschutters onderdak vond.

 

@ Luc :

Mijn Ziel is niet meer te redden !  Vanaf het moment dat ik naar den TSM ging en de cafeetjes op de Vismarkt ontdekte is het nooit meer goed gekomen !

:-D

@J.T.: ik vraag mij af of er postkaarten bestaan van die kapel. Ik heb nog een notitie dat ze in 1897 herschilderd werd maar ik heb geen flauw idee tot wanneer de kapel als dusdanig gebruikt werd. Ook ben ik benieuwd naar de naam van die architect. Dus nog veel zoekwerk voor de boeg.

@Luc :  Postkaarten heb ik er nooit van gezien, maar er zijn zeker nog foto's van te vinden.  Ik kijk eens rond en probeer ook de naam van de architect te achterhalen.  Beetje geduld want momenteel is het zeer druk op mijn werk.

@J.T.: het zou me erg veel plezier doen!

 

.
Het eerste prospectusnummer van “De Ware Volksvriend”, een weekblad met veelzijdige en afwisselende inhoud, werd eind september 1863 gedrukt en in al de Vlaamse dorpen aan de pastoors rondgezonden. Na een tweede, dat meer in de smaak viel, begon het met Nieuwjaar 1864 inschrijvingen te regenen. Voor Pasen had men er reeds 2.000.
Het huidige lokaal van de Xaverianenkring verbergt langs de achterzijde een stuk 19de –eeuwse religieuze architectuur, gebouwd tegen de huisjes aan de straatkant die een eeuwenoude gezamenlijke voorgeschiedenis hebben.
Bij Reydams of Van Caster is hiervan niets te vinden. Berlaimont kende wel de naam “den Doolhof”, doch wist dit huis niet te plaatsen en moest zich beperken tot het beschrijven van de ondiepe, bouwvallige huisjes. Hij omschreef deze trouwens als onbewoonde krotwoningen, hoewel zij deel uitmaken van dit lokaal.
Eind 1872 kwam er een ruim huis met hof te koop, gelegen in de Bergstraat, toebehorende aan de erfgenamen van wijlen M. Lunden en uitstekend geschikt voor het oprichten van een nieuw lokaal en grotere kapel. Op 14 januari 1873 werd het groot huis samen met de drie kleine gekocht voor 31.605 fr 63 centiemen.
De achtermuren der kleine huizen dienden om op te bouwen, na versteviging van de fundamenten, waarvan op 22 september begonnen werd.
Het plan voor zaal en kapel erboven van 28 meter lang en 10 meer breed werd gemaakt door schrijnwerker Alphonse De Vos en metser Franciscus Maes. Frans Baeckelmans, architect te Antwerpen, bracht er nog enige veranderingen aan en aan hem dankt men de schone vensters, het roosvenster in de zijgevel en het gewelfsel van de kapel.
Het gebouw stond in ’t droog op 10 januari 1874.
Het werd ingehuldigd en plechtig ingewijd door Z.E.H. Van Campenhout, Plebaan-Deken van Mechelen op 29 november 1874.
Uit de Handelingen v/d KKOLKM. 1987."Mechels Xaverianengenootschap" door Hugo Verstrepen.

 

@jos: heel erg bedankt, ik ben weer een stuk verder in mijn speurtocht. Hierbij nog een oude foto met de kleine huisjes waarvan sprake en de kapelmuur op de achtergrond rechts.

Die Xaverianenkring is mij wel bekend.

Kwam er veel met mijn grootouders 'Marieke en Sjarel' uit de Lange Heirgracht.

En meermaals kerstfeest in de feestzaal meegemaakt met uitdeling van cadeaukes.

Volgens mijn grootvader werden in de kleine huizekes de 'reuzen' van de stad mechelen bewaard.