Withuisbrug en Coloma

met categorie:  

Voor de Coloma-liefhebbers deze twee foto's van de toegangspoort van het Coloma-instituut en een zicht op de oude Withuisbrug.

 
 

 

Waarom noemde men deze brug de Withuisbrug ?

Over de St-Jozefkerk op de Tervuursesteenweg is er een bakkerij die "het Wit Huis" noemt.

Wat heeft die bakkerij met de brug te maken ?

 

Als we het dan toch over bakkerijen hebben, op de Tervuursesteenweg had je, tussen de Leliestraat en de Elf novemberstraat Bakkerij Victor Jannes.

Als kind gingen wij daar op bezoek met de klas (St.-Jozefschool Vredestraat) en mochten we zelf koekjes bakken.

De zoon van de bakker, Albert, was trainer bij Sporting Club Mechelen.

 

We hebben weeral stof tot praten.

 

Ik ben benieuwd naar de oorsprong van de naam ' withuis'. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen, maar dat zal wel wat simpel zijn denk ik.

@Jan,op de Tervuursesteenweg had je ook nog bakkerij Jaspers en Van Inghelgem en misschien vergeet ik er een paar ,zonen van deze twee bakkerijen zaten bijmij in de klas (1945-1950)

Da's natuurlijk een post die de ware 'Colomiaan' of 'Hanswijkenhoeker' naar het hart gaat...  Ja, ik herinner me nog het oude Colomabrugske of Withuisbrug.  (het werd ook wel eens 'kippenbrugske' genoemd).  Het is inderdaad genoemd naar het 'Withuis' -  (er is ook een Withuisstraat tussen Leuvense vaart en Tervuursesteenweg...).  Maar erg veel weet ik over dat Withuis niet te vertellen.  De huidige brug is meer verschoven naar het begin van de Tervuursesteensweg.  De monumentale poort van het Coloma-instituut heb ik niet meer bewust gekend (ook al verdween ze pas in 1968 - en ik ben van '61).  Ze was afkomstig van het kasteel van Willebroek.  Maar ze is dus definitief 'weg'...

Voor de bouw van de nieuwe brug over de vaart en de aanleg van de Colomalaan moest ook een stuk van de voortuin van Coloma onteigend worden.

Over Coloma en de Hanswijkenhoek zijn een aantal boekwerkjes verschenen, zoals:

'Mijn kinderjaren in de Hanswijkenhoek' door Hendrik Diddens uit 1960 .  Diddens was ook de auteur van het eerste boek over het Mechels dialect.  Een klein uittreksel uit de inleiding:  ('...alleen het aftandse kramikkel Colomabrugske ligt daar nog als een fossiel uit de tijd van Maria-Theresia, de goede keizerinne...')

Staf van Goethem stelde een tiental jaar geleden de geschiedenis van de Hanswijkenhoek op in een bescheiden boekwerk, in een kleine oplage.  Maar best heel boeiend!

En dan is er ook nog 'Coloma, de onbekende' uit 1990 over de geschiedenis van het Lusthof Coloma, voorheen Vorschenborg, over de familie Coloma, en het pensionaat van de Dames de Marie...  

De foto's zijn niet echt denderend, maar misschien herken je dingen...

(Coloma Instituut in 1898)

(Vooraanblik van het Pensionnat des Dames)

ken je deze mooie oude foto?  Ik ben blijf dat ik deze ooit heb kunnen bemachtigen...

@ jan: ik denk dat ik al wat gevonden heb in een artikel uit de Mecheleir van 2002. Daarin was een oude aankondiging ( 1890 ) te lezen over een ' groote ringsteking voor rijtuigen met 2 wielen op ressort '. Voor 1 frank kon je inschrijven bij Van Asbroeck , afspanning het Withuis, Tervuerensteenweg. Alleen weet ik niet waar dat zou moeten kunnen geweest zijn. Jullie?

@Luc:volgens mij kan dat alleen maar geweest zijn op de hoek Tervuurenstw. Kruisveldstr. Daar was ruimte genoeg.Daar was vroeger 1950-1960 een garage-bergplaats.Mijn Vespa stond daar in den tijd geparkeerd.

@Jans : Ik herinner mij de Colomapoort nog vaag.
Ik heb de kleuterschool daar met grote onderscheiding doorlopen :-) en ik weet nog dat er een veldweg liep vanaan de poort tot aan de klassen.
 
De juffen die ik me nog herinner zijn Juffrouw Betty en Juffrouw Renilde.
De eerste had een Fabiola-kapsel en de andere een Farah Diba-kapsel.
In het Coloma bos had je ook een grot, maar die zal ondertussen ook al wel verdwenen zijn.
 
Na de kleuterschool werden de jongens dan automatisch doorgesluisd naar de St.-Jozefschool in de Vredestraat.

 

Nelly of Gaby, Jan - géén Betty hoor....   ;-)

(deze laatste maakte elders 'school'....:-)

Gymicko,  de tweede foto van de "dames de Marie" was wel op de Schuttersvest hoor.

Gevonden! Op een kaart van 1750, links van het woordje ' HANS '. 't Zal dan wel een heel oud café geweest zijn

 

@Jans : Je hebt gelijk. Het was Jufrouw Gaby met het Fabiolakapsel en uiteraard juffrouw Renilde en, nu je het zegt, bij de naam juffrouw Nelle gaat er ook een zwak lichtje branden.

Waarschijnlijk plakte ik de naam Betty op Juf Gaby omdat ze me deed denken op Betty van de Flinstones :-)

Eén van de drie was alleszins een geboren poppenkast-talent.

@ jans

De Colomabrug is niet verlegd naar de Tervuursesteenweg maar integendeel meer naar de Vierendeelbruggen verplaatst. Bekijk eens de mooie foto die je zelf plaatste. Vanop dat kippenbrugje konden we als tieners 's avonds, als Zotten Armand de brugdraaier zijn zomerse dagdorst zat af te drinken in één van de herbergen tussen Colomabrug en de terreinen van de gasfabriek, duiken naar hartelust. Als hij ons in de mot kreeg kwam hij terug om ons met stenen te bekogelen en ons van zijn broodwinning weg te jagen onder het slaken van menige vloek op die 'stoeme joengenen'.

Ja natuurlijk Jef!  volkomen gelijk!  Weet ik ook wel - maar heb het hierboven verkeerdelijk vermeld.  Bedankt om het toch te verbeteren..

nu ligt de brug verder van de Tervuursesteenweg...  Zie maar op de volgende foto die genomen werd vanop de 'nieuwe' brug.  Vergelijk het hoekhuis-café op beide foto's...

(foto: Jan Smets)

De juffen Nelly, Gaby en Reinhilde, ik herinner ze me nog levendig! Juf Gaby zie ik trouwens nog regelmatig als een kranige dame haar boodschappen doen. En die "grot" was een van de spannendste dingen die ik me als kind herinner toen we in Coloma naar school gingen en "Coloma Bos" nog echt een bos leek. Wellicht mede doordat je je als kind de dingen grootser voorstelt dan ze zijn, maar toch is er van een bos nu niet veel sprake meer. Die grot waren de restanten van het kasteeltje dat er ooit stond, als ik me niet vergis? Overdekt door een berg zand en we gingen met ons kleuterklasje toen nog echt: "naar den berg". @ nen echte Mecheleir: zou wel kunnen kloppen die locatie, want dat straatje van Tervuursesteenweg naar de vaart (net naast de Kruisveldstraat) heet ook Withuisstraat. Dus misschien komt de straatnaam van de afspanning die er destijds was?

En hoe zit dat eigenlijk of wat is de link tussen ColomaParochie/Hanswijkhoek en... het Hof van Coloma in de Bleekstraat ?

(Hof van Coloma - Bleekstraat - Foto Gimycko)

Ik stel met genoegen vast dat de foto's die ik ooit van de beeldbank bijeenpuzzelde gretig afname hebben gevonden :-)

@ gimycko

 

De link Gim, tussen "de dames van Maria op de Schuttersvest", "Coloma - Bleekstraat" en "Coloma - Tervuursesteenweg" is het Kolossale Katholieke Kapitaal van die tijd!

:-)

 

@ Jef VR. Ge zit er bijna op, althans wat geld betreft! Maar het was wel geld van Graaf Coloma, welke de twee eigendommen bezat. Dus niet van kerkelijk kapitaal, maar wel van

katholiek geld (als het 'katholiek' verdiend was)!

@Gymicko:

zie mijn post van 24/05/2005

'Een baron met Spaans bloed: Ernest Coloma'

Weet er iemand van de oudere bloggers wat er met de withuisbrug gebeurd is nadat ze de Colomabrug gelegd hebben??

Verkocht als oud ijzer of ergens anders een tweede leven begonnen?

@Filip: Ik twijfel ten zeerste aan een tweede leven. Recyclage was toen nog niet direct ' in '. Meestal was de brug zelf wel herbruikbaar maar dan als onafscheidbaar gedeelte van het stenen bruggenhoofd. Meestal werd dit gewoon vernietigd, want schepen durfden daar al wel eens tegen knallen.

@Filip: zinnens ergens "op uw eigen" als Withuisbrugdraaier met een tweedehandsbrug te beginnen?  :-)

@Jokke: hoe kunt ge het raden. :-)

Ik was drie jaar op het einde van de oorlog 40/45 en ging naar de kleuterklas in een stuk

overschot van het grotendeels plat gebombardeerde Coloma-pensionaat. Ik zat bij zuster

Margriet. Nelly die veel later juffrouw Nelly werd, zat enkele jaren hoger en vemits zij mijn

buurmeisje aan de Hanswijkvaart was nam zij mij mee naar school. Zo gebeurde het dat

nogal wat kinderen als de slagbomen van de brug gesloten waren en Armand zijn brug aan

het draaien was nog snel onder de barelen doken en over de wegdraaiende brug renden.

Nelly bukte zich en trok mij voort aan de hand. Ik was net iets te groot en kreeg een haak van

de slagboom net boven mijn oog,gelukkig bleef mijn oog gespaard. Tijdens de oorlog is er

op dat Colomabrugske ook een jongeman door een legervoertuig tegen de reling doodgeplet.

Door de smalle afmeting en de ligging van de brug, direct na de "brugberg" en achter de hoek op het einde van de steenweg, gebeurde het nogal eens dat een auto naast de brug het water indook. De weekends waren hiervoor de gevaarlijke momenten.

Met de regelmaat van de klok stonden er op het brugske twee auto's neus-aan-neus met foeterende chauffeurs die mekaar de vorrang niet gunden. Maar het was niet allemaal kommer en kwel. "Voor het brugske gestaan" was ook een van de aanvaarde redenen van te laat komen in de stadsscholen, zeker omdat "...en ook voor de bareel gestaan" toen ook nog gold want er liepen nog sporen gelijkvloers.

Lang geleden...

@denherman,kijk eens op flicker,"alle fotos" aanklikken dan naar blaszijde 3 gaan.Daar staat een foto van Kindertuin Coloma,sta jij er mischien bij??

Speciaal voor Jan: het bewuste brugje in 1969

Sorry echte Mecheleir dat ik nu pas reageer, maar die foto dateert van 1941 en ik ben geboren in 1942 dus ... maar ik herken wel zuster Margriet op de achtergrond, een braaf mens die het goed meende. Bij haar heb ik nog met een griffel op een lei gekrast en met reepjes papier matjes gevlochten en een sjaal gebreid op een houten blok met een gleuf erin en twee rijen nageltjes en in het park van Coloma gewandeld toen er nog grasperken waren en beken met houten boogbrugjes en...

Ik weet, toen ik in de jaren 70 werkte in de Technische Scholen te Mechelen, dat er de toenmalige traiteur die het middageten verzorgde in de school, de oude balken van de brug heeft opgekocht en in zijn woning heeft gebruikt. Met wat zoekwerk is de naam van deze traiteur wellicht terug te vinden. Hij woonde in de buurt van Schiplaken.