Oproep Bijzondere en Vernieuwende Projecten – 2e ronde

In het kader van het cultuurbeleidsplan 2008-2013 is het mogelijk om toelagen te verkrijgen voor bijzondere en vernieuwende projecten.

De financiële ondersteuning bedraagt tussen de 250 en de 5.000 euro. Het gaat om de tweede en laatste ronde van dit jaar.
 
 
Aan het indienen van een projectvoorstel zijn o.a. volgende drie voorwaarden verbonden:
 
  1. De projecten sluiten aan bij de doelstellingen verwoord in het Cultuurbeleidsplan 2008-2013 (zie www.mechelen.be/cultuurentoerisme).

    De voorkeur gaat uit naar gemeenschapsvormende projecten d.w.z. naar projecten die stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten en/of zich betrokken voelen bij een culturele manifestatie, en/of projecten die werken aan publieksvernieuwing en -verbreding, en/of projecten die gemeenschappen met elkaar en met de culturele sector in verbinding stellen.
     
  2. In de eerste plaats wordt gekozen voor projecten die in een samenwerkingsverband worden georganiseerd. De inbreng van elke partner moet daarbij duidelijk zijn.

  3. Indien er geen samenwerkingsverband is, dan moet het resultaat van het project duidelijk van belang zijn voor meerdere Mechelse culturele actoren (organisaties en/of kunstenaars).
  
PRAKTISCHE INFO
 
Aanvraagformulier en reglement kan je bekomen via Anny Huyghe, anny.huyghe@mechelen.be, tel 015 29 40 33.
 
Stuur jouw projectaanvraag uiterlijk tegen 15 oktober 2008
  • per e-mail naar anny.huyghe@mechelen.be
  • per post naar Michel Price, Cultuurbeleidscoördinator, Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedergang 5, 2800 Mechelen.