Grauw en Grijs

met categorie:  

(Foto Gimycko - Arme Clarenstraat)

Zit ik daar wat te suffen (of is het surfen) in de ochtendedities van de Belgische en Nederlandse Krantenwebsites, kom ik op de website van Trouw een bericht tegen over “En weer sluit een van de Vlaamse kloosters” dat blijkt te gaan over Grauwzusters.

---
Dit jaar nog verlaten de laatste twee zusters benedictinesen de priorij Hunnegem in Geraardsbergen, ten westen van Brussel, na bijna vier eeuwen aanwezigheid. Ze gaven lange tijd onderwijs, maar daar zijn zij nu niet meer bij betrokken. De gemeente wil het klooster opkopen om er een bibliotheek in te vestigen.

In Diest hebben de laatste drie grauwzusters onlangs hun klooster verlaten. Hun orde was al meer dan zeshonderd jaar gevestigd in het stadje ten oosten van Leuven. De zusters hielden zich vooral bezig met de verzorging van zieken en psychiatrische patiënten. De drie overgebleven zusters trekken nu in bij de franciscanessen in Hasselt.


Het hele artikel
---
De naam Grauwzusters doet niet direct een Mechels Belletje rinkelen, maar dat zoeken we dus even op. Dus na effe googlen met de term Grauwzusters en Mechelen is er toch wel wat te vinden.
---
In 1225 legt Elisabeth van Thüringen, koningin van Hongarije, te Marburg, Hessen (Duitsland), de geloften af als eerste kloosterlinge van de Derde Orde van Sint-Franciscus. Onder meer door haar heiligverklaring in 1235, krijgt zij al snel talrijke navolgelingen, zodat de Grauwzusters (zo genoemd naar hun asgrauw habijt) nieuwe gemeenschappen stichten in Duitsland, Hongarije en Nederland.

In 1348 heerst in Diest de zwarte pest. De stadsmagistraat hoort van de grote verdiensten van de Grauwzusters, en vraagt hen ter hulp. Door hun gevaarlijke werk – enerzijds de verzorging en het begraven van vrouwelijke pestslachtoffers en anderzijds het verzorgen van zieke reizigers en ouderlingen in het Stedelijk Gasthuis – tijdens de verschillende pestepidemieën tussen de 14e en de 16e eeuw bleven er slechts drie zusters in leven. Nicolaas van Essche (of Esschius, 1507-1578) neemt het lot van de Grauwzusters ter harte. Onder zijn impuls treden in 1553 15 begijntjes in bij de Orde, hierin massaal gevolgd door godsvruchtige Diestse meisjes. Door het invoeren van de regel van Sint-Franciscus gaf hij hen een nieuw statuut, waardoor ze zich Grauwzusters-Franciscanessen noemden.


Het hele artikel
---
Op het eerste zicht lijkt dit een Leuvense-Diestse Geschiedenis te zijn met vertakkingen naar het Limburgse, met een kleine link naar Mechelen.
---
In 1807 kunnen de overgebleven zusters de verwoeste kloostergebouwen terugkopen. In 1831 herstelt de Aartsbisschop van Mechelen deze kloostergemeente, bestaande uit 7 zusters en 1 novice. Zeventien jaar later worden weer vrouwelijke geesteszieken opgenomen.
---
Doch eenvolgende artikel geeft een meer duidelijke link dat Grauwzusters ook in Mechelen rondliepen :
---
In een volgende periode worden heel wat kloosters van Grauwzusters, die tot de Reguliere Tertiarissen van de Franciscaanse Orde behoren, door minderbroeders-recoletten hervormd tot clarissenkloosters. Slechts twee ervan hebben hun sporen in de geschiedenis nagelaten. In 1631 ontstaat vanuit de Grauwzusters te Geraardsbergen een Rijke Klaren klooster, dat spoedig naar Gent verhuist en waarvan de gebouwen na de Franse Revolutie aangekocht zijn door de minderbroeders-franciscanen. Het ander bekend gebleven klooster is dat van Brussel. In 1501 treden de Grauwzusters toe tot de clarissentak van de Coletinen. Een Bulle van paus Alexander VI bevestigt deze overgang.

---
En in dit artikel vinden we ook duidelijk de link naar Mechelen, want de Arme en Rijke Claren zijn geen Mechelse Onbekenden...
---
Nu ontstaan ze door vrome juffrouwen, die gesteund worden door de plaatselijke minderbroeders en financieel geholpen door adellijke personen. Zo komt in 1455 Antwerpen tot stand, in 1494 Hoogstraten, in 1501 Mechelen en in 1513 Leuven.

Allen worden door de respectievelijke pauselijke stichtingsbullen verplicht voor de vorming aan te leunen bij het clarissenklooster van Trier (Urbanisten). Maar onder de invloed van de plaatselijke minderbroeders-observanten, die de oorspronkelijke Regel van Franciscus zijn toegedaan, aanvaarden Antwerpen en Mechelen de Regel van de H.Clara, Hoogstraten en Leuven, integendeel blijven die van Urbanus getrouw!
Al deze kloosters verdwijnen tijdens de Franse Revolutie. Maar het ranke kapelgebouw van het Mechelse klooster verrijst nog langs de Melaan tussen de gebouwen van het Scheppersinstituut. De ruïnes van het Leuvense klooster liggen gedeeltelijk onder het Ladeuzeplein en werden nog eens blootgelegd bij het uitgraven van de ondergrondse parking in 1988.

Mechelen in 1835-1966

In Mechelen sluit de enig overlevende claris van het vorige clarissenklooster opnieuw aan bij de pas aangekomen communiteit. Ze nemen hun intrek in een barok-breedhuis ‘Hotel van der Gracht de Rommerswael’ gelegen in de Goswin De Stassartstraat en verbouwen het tot een clarissenklooster. Na de sluiting in 1966 krijgt het pand een nieuwe bestemming als bejaardentehuis. Het geklasseerde gebouw heeft door de renovatie in 2001 zijn oude glorie herwonnen.


Het hele artikel
---
Dus, naast Begaarden en Begijnen, Franciscanen (Domenicanen), Jezuïeten en Gasthuiszusters krijgen we ook een inzicht waarmee de Arme en Rijke Claren zich bezighielden : Onderwijs, Geneeskunde en de verzorging van oa Geesteszieken.
---
Onder Jozef II breekt de Brabantse Omwenteling los (1789), later gevolgd door de "bevrijding" van onze gewesten door de Franse revolutionairen. Door de blinde godsdiensthaat van de Franse bezetter worden kerken gesloten, kloosters afgeschaft en hun goederen verbeurd verklaard. Het plaatselijk bestuur tracht enkele kloosters te laten sparen, waaronder Sint-Annendael, omdat zij krankzinnigen verzorgen. Dit is de eerste historische vermelding dat de Grauwzusters geesteszieken verzorgen. Deze bede wordt echter niet aanhoord. Het klooster wordt in 1798 voor een peulschil verkocht aan de Leuvenaar J. Pirlot. De zusters vinden een schuilplaats in de oude pastorij van het Begijnhof. De patiënten worden overgebracht naar het burgerlijk Gasthuis.

In 1807 kunnen de overgebleven zusters de verwoeste kloostergebouwen terugkopen. In 1831 herstelt de Aartsbisschop van Mechelen deze kloostergemeente, bestaande uit 7 zusters en 1 novice. Zeventien jaar later worden weer vrouwelijke geesteszieken opgenomen.

In 1850 wordt de "Wet op de behandeling van krankzinnigen", onder impuls van Dr. Guislain, in het Belgisch Parlement goedgekeurd. Dit is het begin van de erkenning van psychiatrie als een echte wetenschap, met aandacht voor de verschillende ziektebeelden en aangepaste behandelingsmethodes.

Het hele artikel
---
En is het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in de Hanswijkstraat een opvolger van de Grauwzusters in Mechelen ?

(Foto Gimycko - Arme Clarenstraat)

Ik heb ook eens "gegoogled"... met de termen Mechelen en Vergezocht en dat gaf meer dan 2200 resultaten... (lacht)

Ai ai dan staan we er slecht op. Nog 2200 artikelen te gaan door de Gimycko.

Ik ben al blij dat er sowieso een reactie is.  Ik dacht al...

:-D

Maar nu mijn vraag aan de echte MechelenFreaks-en/of Kenners :

Klopt het ook een beetje ?  Is het historisch juist ? Werden Grauwzusters gespot in Mechelen en maakten zij deel uit van de Arme en Rijke Klaren ?  En hielden dezen zich bezig met de opvang en verzorging van oa Geesteszieken ?

Jaja, historisch klopt het als een bus, die Grauwzusters die waren bij momenten niet uit mechelen weg te kloppen. Ze hielden zich bij voorkeur 's nachts op in de stad alwaar ze pikten van de Rijke Klaren en gaven aan de Arme Klaren mits afhouding van de gebruikelijke Grauwcomissie, zo'n 15% van de totale buit.

Op eBay verkoopt men dan weer een Mechelse Sticker

Die Rijke Klaren werden daar dus zot van, geestesziek zeiden ze dus inderdaad in die tijd, waarmee die link ook weeral gelegd is.

Als u op de foto klikt gebeurt er normaal gezien niks, maar zo ziet een Arme Klaar er dus uit in het echt terwijl ze muziceert voor een onschuldig kinderlichaam.

Hahaha...

Hij is goed, de Sint !

Dus... die Grauwzusters, dat was eigenlijk linke soep !  Grellig, gewoen !

:-D

@Sint-Netels: is dat een sticker van Rijke dan wel van de Arme Klaren? Ik houd meer van de Oude Klaren variant!

Misschien heeft de Sint toch gelijk !

The Gathering of Grauwzusters tijdens de Hanswijkprocessie 2008 in de Keizerstraat

(Foto Gimycko)

Zeg, dinges, hoe spreekt ge dat eigenlijk uit, 'dubbel punt min hoofdletter d'?

@Jokke: 't is overduidelijk een sticker van de Arme Klaren (lacht)! De Oude Klaren is inderdaad een orde waarin het aangenaam zich verdiepen is.

:-D wordt uitgesproken als dubbelepuntstreepd'tje

in 't mechels fautelek zoe:

Moeders slimsten geven hier weer van katoen.

Ha, onze docent William heeft de weg naar 2008 gevonden!  Ik ben blij dat je uit de drabbige kelders-vol--geheimen van 1964 en de Melaan van 2005 bent weggeraakt...

Wees welkom in het Mechelen-van-vandaag!

;-))

hoe oud kunne trollen eigenlijk worden, want de deze zijn we de eerste jaren precies nog niet kwijt!

 @ William

Jokke is boos maar dat kennen we.Geef hem een paar rooie zuurtjes en dat is voorbij.

Jans is in zijn gat gebeten maar dat lost zich vanzelf op als hij ouder  word.

Gim die verheugt zich natuurlijk in dit schouwspel.Hij blijft tenminste nuchter.

Netels die gooit af en toe wat olie op het vuur wat zijn goed recht is natuurlijk.

En die andere rooie en groene rakkers hier op de site die doen maar waar ze goed in zijn : alles afbreken wat wij... wij.....wij in al die jaren hebben opgebouwd.Zij zijn de profiteurs van zestig jaren noeste arbeid.Weg met die onheilspredikers.

 

haha Gaston Lagaffe is de pretbederver van dienst vanavond?

We zijn weer weg voor een rondje moddergooien...

:-D

Allez, me zèn weejal vertrokke.

Louis Goovaerts, in je living loop je voor mijn part in een lederhosen, bottinnen en witte sokken rond en kam je je haar in een bleske, laat je je snorreke staan en klepper je je hielen tegen elkaar.
Je mag zelfs elke zondagmorgen in eigen tuin een hele voormiddag staan vaandelzwaaien naar hartelust.

Maar als gemeenteraadslid, betaald met een deel van mijn belastingen, zou ik graag hebben dat je je gedraagt op een ordentelijke manier en ons, den gewonen burger, behandeld met het nodige respect.

Of wij nu blauw, rood, groen of wat dan ook stemmen, hoeft niet te wegen op uw beleefdheid, die vanaf uw eerste bijdrage beneden alle peil is.

Voer uw propaganda elders of schrijf lezersbrieven naar de gazetten onder verschillende namen, of gedraag u hier op Mechelen Blogt.
Het is hier gezellig, soms zelfs heel interessant en je maakt er nieuwe vrienden, dus figuren die alleen maar op het oog hebben om de boel te verzieken, kunnen we best missen.

 

 Geachte botskabouter,

                                          mag ik mijn regenscherm nu toe doen ?

De onzin die u uitkraamd komt van een andere planeet en hebt u  zeker niet alleen gevonden.Te oordelen over dat wat u mij in mijn schoenen schuift komt niet aan u toe maar wel aan degenen die mij hun vertrouwen hebben geschonken.En naar Hombeekse maatstaven waren dat er redelijk veel.Het is al te gemakkelijk van aan de kant staan te roepen en andere meningen dan de uwe te verketteren.Over tot de orde van de dag.

Beste G.L.

Toch even de puntjes op de i zetten hoor.  Het is jouw goed recht om te antwoorden op een reactie, en over zin of onzin van deze wil ik niet oordelen.  Maar jij stelt dat het gemakkelijk is van de kant staan te roepen en andere meningen te verketteren.  Sta me toe daar toch een beetje verbaasd om te wezen...  Over 'uitkramen van onzin' gesproken...

- Ik zou 'in mijn gat gebeten zijn - maar dat lost zich vanzelf op naarmate ik ouder wordt...'

 

 van wie is deze fraaie uitspraak misschien?  Kén je mij?  En waarom smijt je deze ook niet zo flatterende uitspraak op den blog (enkel en alleen omdat ik op een ironische manier inga op een misplaatste uitspraak van ene William die zomaar stelt 'dat moedes slimsten weer van katoen geven'...  Van arrogantie gesproken.

- 'rode zuurtjes' voor Jokke...

-'rooie en groene rakkers..., onheilsprofeten'...  hiermee is deze blog mee bevolkt...

Allemaal héél genuanceerd, vriendelijk en opbouwend.  Als je zélf zomaar mensen weet te etiketteren met al deze zwart-witte uitspraken, moet je niet verbaasd en als de vermoorde onschuld staan kijken als iemand jou ook niet zo genuanceerd aanpakt.

En voor de rest mag je zijn wie je wil, doen wat je wil, en staan voor wat je wil.  Maar laat me de vrijheid om ook mijn visie te hebben, zonder dat je hierop gefrustreerd een politieke kleur wil kleven.  Iedereen kent mijn maatschappijvisie (en kan hierbij een politieke visie voorstellen), maar ik heb me op Mechelenblogt nog NOOIT partijpolitiek uitgelaten.  Dus laat jouw rood/groene achtervolgingswaanzin best varen.  Op Mechelenblogt is links en rechts en averechts netjes verdeeld ...  Zoek géén machinaties waar die niet zijn.  Dit is pas opruien of 'stoken'. 

En nog voor de rest wens ik jou veel succes als gemeenteraadslid voor de partij waar jij voor gekozen hebt, en waarvoor een deel Hombekenaren en Mechelaars jou hebben afgevaardigd.   Maar speel hier het spel netjes, en laat het aub om denigrerend te spreken over mij of andere bloggers.  Ik laat jou ook in jouw waarde - Doe dit dan ook met anderen, en je hoeft niet beledigd te zijn als anderen dan ook lichtjes boos geworden het 'ook eens vlakaf zeggen'.  Boontje komt om zijn loontje.

Waar moet ik zijn om mijn familienaam te laten wijzigen ?
Ik schaar me volmondig achter de mening van Jans, dus mijn voornaam ga ik houden :-)

 

@Jan Goovaerts, met nog een O erbij is het al anders en dat kost maar iets meer dan een

postzegel. Helemaal iets anders achter je voornaam plakken kost een tikje meer...

@Jan Goovaerts, met nog een O erbij is het al anders en dat kost maar iets meer dan een

postzegel. Helemaal iets anders achter je voornaam plakken kost een tikje meer...

Ah, GL, dat wou ik nog vragen: wat hebben jullie... jullie... jullie dan precies opgebouwd de laatste 60 jaar?

Voorts lijkt het mij wel ergens logisch dat elke generatie op zijn beurt profiteert van en voortborduurt op het werk en de verwezenlijkingen van de vorige generatie, anders woonden we nog in houten huizekes en scheten we nog uit 't venster zoals in 1302.

 @ Jans,

Beste Jans,

                      dit is nu eens heel andere taal waar ik mij perfekt kan in vinden.Als ik u dan al zou beledigd hebben met dat " in zijn ............." dan wens ik mij daarvoor te verontschuldigen.Bij ons op den boerenbuiten wordt er mischien een beetje duidelijkere taal gesproken dan in 't stad.De mensen worden er ook minder rap kwaad.Maar dergelijke "peanuts " kunnen in het geheel niet opwegen tegen de grove insinuaties van meneer Kabouter-hoe was het ook weer.Vooraleer deze man dergelijke uitspraken doet zou hij zich eerst eens grondig moeten informeren.

En om dit alles terug te leiden naar den topic :

Kende "den boerenbuiten" (Hombeek ?) in zijn verleden ook een soortement genootschap van (Grauw)zusters ?  Want stond daar ook geen Kasteel of Priorij of zoiets ?

@ Sint

Beste, na de donkerste jaren uit de geschiedenis van de mensheid werd door zovelen jarenlang geld gestopt in de pot van de pensioenen.Nu moeten zovele generatiegenoten vaststellen dat wat ze maandelijks uit die pot krijgen niet meer volstaat om zich te verwarmen, fatsoenlijk te eten of op de markt een pintje te drinken.Ik weet niet in hoeverre u met deze toestanden vertrouwd bent.

Het ziet er naar uit dat die toestanden van 1302 niet ver meer weg zijn.

@ Gim,

Beste, Hombeek was inderdaad in een ver verleden de thuisbasis van het klooster van Leliendaal langsheen de boorden van de Zenne.Zowat ter hoogte van Stuivenberg-beneden.Als u daar echter meer wil van weten zou ik u willen verwijzen naar de heemkundige kring Hoembeka.Die gaan u daar alles kunnen over vertellen.Of die nonnen nu grijs, zwart of wit waren, ik zou het niet weten. 

Ja, GL, dat zal allemaal wel, maar de vraag was eigenlijk wat jullie dan precies gedurende 60 jaar opgebouwd hebben, soit, antwoorden op vragen is nooit ulder sterkste kant geweest.

Vrouwen met klasse en mannen met stijl en panache ook al niet trouwens, dat is wel iets waar de Vlaamsche Broeders echt niet goed in zijn he? (lacht) Zelfs in vendelzwaaien en trommel spelen zijn ze crap.

Gelukkig zijn er de Grauwzusters nog...

:-D

@ Mijnheer(sic)Netels, wat Louis G. bedoelt is feitelijk dat zijn generatie, dus die van uw en mijn ouders, er voor gewerkt en gezorgd hebben dat WIJ nu het zo goed hebben. Sociale zekerheid, mutualiteit, pensioenrechten (voor de tijd dat nog zal duren) enz.

Dat is dus eigenlijk wel opbouwend geweest, nietwaar?

Zeg mij eens wat gij "vrouwen met klasse en mannen met stijl en panache" bedoelt! want als ik zo op een terrasje op de Grote Markt zit en een tijdje rondkijk en observeer wat daar zoal voorbijdrentelt in vodden en vanen (zonder daarmee te zwaaien) wel ja, dan denk ik "arm Mechelen"....maar ja , klasse ,stijl en panache zal door ieders brilleke er wat anders uitzien zeker.

En wat de partij betreft die ge viseert, dat is een volkspartij! Hebt gij misschien iets tegen het "gewone" volk? Zet anders uw mosquito maar aan.....

[off topic]

 

 

 

 

 


Ik heb het nu even niet over de mensen die werden geboren voor de tweede wereldoorlog. Die werden gedwongen snel op te groeien en te helpen in de wereld van de volwassenen. Het is een generatie met een sterke spaarzaamheidsmoraal en ze gunnen zichzelf minder pleziertjes, ze hebben letterlijk de oorlog meegemaakt.

Maar laat ons eens kijken naar wat de na-oorlogse generatie ons heeft opgeleverd op de dag van vandaag ?


De generatie babyboomers van na WO II heeft er inderdaad voor gezorgd dat zij het goed hebben. De mensen die geboren zijn tussen (grofweg) 1945 en 1955 worden doorgaans aangeduid als Babyboomers. Deze generatie heeft een aantal gemeenschappelijke ervaringen. Ze maakte kennis met de stijgende naoorlogse welvaart, en ging studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975. Daarnaast heeft zij eigenlijk nooit een grote tegenslag meegemaakt (nooit oorlog of schaarste, rijk genoeg zijn om hun vrije tijd in te vullen, lage werkloosheid, hun huis afbetaald met centen die alsmaar minder waard werden door hyperinflatie, en op het einde van hun carriere vervroegd op brugpensioen): het is de babyboomers nagenoeg altijd voor de wind gegaan, en ze hebben hun levenskwaliteit almaar zien verbeteren.

Nu ze stilaan met pensioen gaan hebben ze de huidige generaties enkele zaken achtergelaten:

    * In de jaren zeventig vonden de meeste babyboomers vrij gemakkelijk een baan. Vlotjes klommen ze omhoog op de carrièreladder om in de jaren tachtig, toen het economisch tegenzat, de ongelukkigen die na hen kwamen te ontslaan.
    * Democratisch gezien zijn de babyboomers met de grootste groep, en kunnen dus het hardst doorwegen op het beleid en de besluitvorming. Waarschijnlijk krijgt binnenkort de zorgsector een financiele injectie om in de oplopende zorg voor babyboomers tegemoet te komen. Vermogensbelasting komt er omwille van dezelfde reden waarschijnlijk nooit.
    * Het pensioenstelsel is zo opgebouwd dat de huidige werkende generatie voor een almaar groeiende groep gepensioneerden moet afdragen. Hoe moet het nu verder met ons systeem ? Gaat de huidige werkende generatie zonder morren gewoon doorwerken tot zijn 75 om deze pensioenen te kunnen betalen ?
    * De torenhoge staatsschuld werd opgebouwd. Om een sociale zekerheid in stand te houden, om pijnlijke economische hervormingen uit te stellen na de eerste oliecrisis en om een vette overheid te betalen en in stand te houden.

Oordeelt u zelf ...

 Awel Eddy, kunt ge uwe maat zelf niet laten antwoorden? (lacht)

Trouwens, voor zover ik weet heb ik wat ik wil tegen wie ik wil, dat is ten eerste mijn goed recht en ten tweede kan ik mij dat rustig permitteren, voor mij moet niemand stemmen jongen, haha. 

 @ mijnheer ( sic ) Sint,

Gunt gij mij nu zelfs geen nachtrust meer.Is het dan uw alleenrecht om in t bed te kruipen.En lees nu eens goed de uiteenzetting van Peter dan zijn al mijn vragen beantwoord.En vertel uwe kletskoek zeker niet aan mensen met beroepsloopbanen van 40 jaar of nog meer die hun leven lang de vetpotten hebben moeten vullen waarrond nu zovelen aanschuiven.En wat Eddy betreft, ja wij werken samen en dat kan van vele anderen in dit biotoop niet gezegd worden. 

Als er nu niemand nog iets zinnigs te zeggen heeft over het onderwerp van deze topic, wilde dan astemblief eens ergens anders gaan schelden. Als ge het toch niet kunt laten begin dan met een aparte topic ' zever '!

Die netels en en Gimpisco zijn zielige betweterkes, ze voelen l zich met hun nickname's grote meneren.

als ik het hier zo al lees wat die  netels hier neerkribbelt is hij duidelijk een lelijke linske rat te lam om te werken, brengt zijn tijd door ongewassen op een teras met een verschaalde pint op vijf uur tijd, en denkt dat hij de waarheid in pacht heeft. zielig  en duister figuur.

Het beste dat je met een aantal boodschappen kan doen is negeren. Als grote kinderen aandacht vragen dan gaan ze best naar Supernanny. Dus beste bloggers: negeren en zien dat je niet in de stront van een ander trapt.

ha ... m.t. is terug :-)

Luc nog zo een betweterke dat denkt dat alleen zijn visie de waarheid is, ook nen linske do!

Awel, mijne heren, dank u wel, meer moest ik niet weten, mij kenden ze hier toch al, en nu kent men u ook. Nogmaals mijn oprechte dank vanwege het feit dat u zichzelf vandaag zo prachtig en welgebekt hebt voorgesteld, (lacht).

En beste William, ik dacht dat de Rolling Stones de absolute en ongenaakbare koningen van de come-back waren, maar u draagt deze kroon met verve: proficiat! hahahaaa.

Soit, genoeg gelachen -alhoewel-, nu ga ik terug wat met mijn luie kloten voor de tv hangen zie.

@ Peter of Florisla : Staat hier nergens geen vuilbakske ?

:-D

Grauw, grijs en grellig, die mannen.

:-D

"Geplaatst door William op zo, 07/09/2008 - 11:26.

als ik het hier zo al lees wat die  netels hier neerkribbelt is hij duidelijk een lelijke linske rat te lam om te werken, brengt zijn tijd door ongewassen op een teras met een verschaalde pint op vijf uur tijd, en denkt dat hij de waarheid in pacht heeft. zielig  en duister figuur."

 

Jawadde, over 'zichzelf laten kennen' gesproken. :-/

@ Wout : Ik amuseer mij hier rot met dat heen-en-weergeslinger.

:-D

Ons vader zei soms : "Zwijgt, de grote mensen zijn aan 't klappen".

Als ik hem deze replies zou kunnen laten lezen, kwam hij uit zijn graf gekropen om zich te verontschuldigen.

:-D

@ Gim,

              dat met uw vader  zaliger zal niet lukken vrees ik want die grijze zusters vertelden in den tijd dat ze er dan allemaal te gelijkertijd zouden uitkomen.Het wordt mischien tijd kwestie van hier een beetje orde op zaken te stellen.

@Peter, het waren feitelijk de ouders van de "babyboomers" die voor onze welvaart gezorgd hebben; ikzelf ,behorende tot deze babyboomers,ben maar verder gebdobbert op het aangegeven elan, met hier en daar te trachten om een meerwaarde te leveren!

@Sintje, de Louis was al naar zijn beddeke en vandaar dat ik even iets tussengooide..

Maar ge moet eens iets komen drinken op het terras van de Carlton, voor een babbeltje! Ik trakteer wel. Dagelijks omstreeks 18.15 uur. Ge kunt me herkennen aan mijn "stijl en panache".

@ GL : De zaken zijn hier een beetje op orde, hoor !

Artikeltje deponeren en een reply geven pro of contra, eventueel met nodige argumenten.

Het leven kan simpel zijn.

 't Is vriendelijk dat ge het voorstelt, Eddy, maar ik ben zo niet, ik val op vrouwen.

Maar ge zult wel eens een andere ferme vent vinden die met u iets wil gaan drinken, maak u geen zorgen, op elk potje past een dekseltje. (lacht)

@William : Op een blogwandeling, een tijdje geleden, heb ik de Sint leren kennen.
Meer nog, in het restaurant hebben ze mij ernaast gezet.
Op het eerste zicht zag het er ne geciviliseerde mens uit, vlot in de omgang en met momenten zelfs sympathiek.
Lelijk was hij niet, al kan ik als vent daar ni echt over oordelen, en een linkse rat was hij zeker niet, want hij zat rechts van mij en bij mijn weten mogen ratten niet binnen in een restaurant.
De mens was proper gewassen en zijn pint kreeg niet te tijd om te verschalen, al dronk hij met mate(n).
Ik kan verkeerd zijn (letterlijk dan), maar zielig en duister was hij niet.
 
Je vooroordelen zijn dus mis, maar zo gaat dat nu eenmaal met vooroordelen.
Je kan eigenlijk beter de mensen eerst leren kennen,en dan pas je oordeel vormen.
Je kan moeilijk het kaf van het koren scheiden als je de oogst nog niet gezien hebt, niwaar ?
 
In ieder geval, ordinaire scheldpartijen kunnen we hier wel missen.
 
Een mening hebben, dat mag en kan.
Dat die mening niet de mijne is, tot daar aan toe.
Die mening opdringen aan anderen, liever niet.
Hij die jouw mening niet is toegedaan ordinair uitschelden, zeker niet.
 
Van mij krijg je alvast de rode kaart.
 
   
 
 

 

 

 

@ Sint, ik dacht niet dat ik U een oneerbaar voorstel had gedaan!!!

En wat de vrouwkes betreft; hopelijk niet te mager want als ge er op valt kunt ge blauwe plekken oplopen..

Sans rancune zeggen ze in Parijs.

 De storm is hier god zij dank een beetje gaan liggen.

@ Gim    Direkt de rooie kaart voor Michael is dat niet te streng?Vrije menings.........

@ Eddy, ge moet u  'nen TV kopen.Vanmiddag rolden ze weer vechtend over de tapijten van de VRT: rood kapje en de blauwe wolf. En die moeten dien trein hier op het goede spoor zetten?

@ William.Beleefd blijven jongen maar zeggen wat ge denkt op uw manier maar zonder te beledigen.Wij worden ook niet graag uitgesloten of beledigd.Laat dat aan de anderen over.

En valt er hier nu nog iets over kloosterzusters te zeggen.Ja zeker, de wereld zat toen veel beter in mekaar dan nu.Mensen waren onder mekaar nog mensen en nu schijten ze op mekanders kop.Het waren toen ook mannen met een grote M die het roer in handen hielden en nu zijn het vaak de sch..... ku......

on topic: iets voor de geïnteresseerden. De zwartzusters / grauwzusters waren in de middeleeuwen ook chinese vrijwilligers wanneer het de verzorging van pestlijders betrof. In 1565, net aan het begin van de godsdienstoorlogen, was er weer een pestepidemie die vooral de arme inwoners van de ' parochie van miserie ' , de Katelijneparochie trof. De stad stelde toen voor dat de betrokken parochie een perceel grond zou afstaan voor het oprichten van een 'pesthuys' voor de verzorging van de stervenden. Dat stuk grond werd inderdaad afgestaan maar dan wel in de uiterste hoek van het parochiale grondgebied, nl. aan de Vrouwvliet. Na het verdwijnen van de pest waren er dus op die plaats reeds een aantal graven terug te vinden. Honderden jaren later wanneer het eerste zuidnederlandse kerkhof wordt opgericht door de oostenrijkse keizer-koster Jozef, waar denk je dat de gekozen locatie zal zijn? Jawel, op dat stukje grond waar de Zwartzusters hun leven gaven voor de verpleging van hun pest-patiënten. Misschien komt het woord 'pesterij ' van de Zwartzusters?