'Leven is bouwen' was zijn motto...

Vrijdag wordt in de de kerk van de Elzestraat (de buurt waar hij sinds de jaren zestig woonde), de voormalige ondernemer Paul Willemen begraven.

Hij was één van de belangrijkste aannemers van ons land, en... hij héél wat Mechelse werven stonden onder de leiding van zijn bouwbedrijf.  Willemen was om het het wat populair uit te drukken 'de Bob--de-Bouwer-van de Dijlestad'...

 

 

Paul ridder Willemen werd geboren in Brasschaat in 1921.

De succesvolle zakenman was aanvakelijk werkzaam als burgerlijk ingenieur bij de spoorwegen, tot hij in 1956, samen met zijn schoonbroer, Fons Van Poppel (ook al een naam die klinkt als een klok in de Mechelse ondernemerswereld), de firma Van Poppel Algemene Ondernemingen oprichtte.

Eind de jaren negentig gingen beide families hun eigen weg.

De firma Willemen aan de Boerenkrijgstraat is een onderneming geworden met duizend werknemers en een omzet van ruim tweehonderd miljoen euro.  Daarmee is ze één van de grootste familiale bedrijven van ons land.

Paul Willemen was een man van aanzien in het wereldje van de ondernemers.  Zo was hij erevoorzitter van het Technisch en Wetenschappelijk Centrum van het Bouwbedrijf, en erevoorzitter van de Europese Federatie van de Bouwnijverheid

Zoon Johan en kleinzoon Tom leiden nu het bedrijf.

Paul Willemen laat een weduwe, Louisa Van Poppel, en zes kinderen na.

Op zijn overlijdensbericht staat bovenaan: 'Leven is bouwen'...

toch eigenaardig dat aan een ondernemer die duizend mensen werk en inkomen verschaft blijkbaar niemand aandacht schenkt.....nochthans kunnen we niet om de prestaties en realisaties van Paul Willemen heen, probeer hem maar eens te evenaren.