Schapengang ?

Ik was een beetje aan het zoeken naar oude Mechelse foto's op Beeldbank Mechelen (een schitterende website trouwens), toen ik stuitte op een stadsplan van 1936.

En ik zag daar een mij onbekend straatje opstaan in stippelijn.

Het Jef Denynplein bestond nog niet als dusdanig, alles heette er gewoon Melaan, maar ik zag daar een Schapengang opstaan. Een straat die de Melaan met de Begijnenstraat verbond, en die zelfs verder liep tot aan de IJzeren Leen.

Nu heb ik wel meer gehoord dat er ooit een dergelijke verbinding moet bestaan hebben, maar dat dit in 1936 nog (in stippellijn weliswaar) op een plan zou terechtkomen verbaast me wel een beetje ...

Weet er iemand meer ? Is de Schapengang het weggetje naar de huidige Graspoort ? Enneh ... als we daar nu toch gaan verbouwen in die buurt, zouden we dan niet kunnen overwegen om deze straat terug openbaar te maken ? We hebben al een naam ! :-)

Interessante Mechelen-trivia alvorens naar Leiden te vertrekken ;-)

DE SCHAPENGANG ! Goh, nooit van gehoord eerlijk gezegd....
Maar dat straatje van de Graspoort ken ik natuurlijk wel....  en ja het klinkt logisch dat dat het zou geweest zijn...
Maar erh... Om nu alles terug open te gooien....hm... Alhoewel...

Héhé Peter, ik heb daar nog doorgelopen! Als mijn kameraad de sleutels van zijn moeder (die naast u woonde!) even leende konden we daar van de Drabstraat naar de Graspoort door, zonder te weten dat we ons in de Schapengang bevonden. Voor schapnkakkewiet moest men zich daar niet hoeden, eerder voor de tingelen!

 

Toffe en interessante kaart , vooral de advertenties zijn leerrijk! Waar kunt ge pastoorskousen kopen? Juist, daar waar ge ook "Breiwerk in allen aard" zoals badcostumen en herensokken "in onze uitstallingen" vindt!

Merkwaardig zijn ook de poortjes in de De Langhestraat!

Even gaan checken vandaag: de blauwhondstraat komt uit op de Drogisterij Het Verguld Schaap. Daar moet dan de Schapengang dan dus gelopen hebben.

Aan de andere kant (de kant van de Melaan, richting Begijnenstraat) zijn er momenteel garages.

De straatjes in de Langhestraat waren de fortjes die in de jaren 50 werden afgebroken.

Het Vuurpanstraatje op de Hoogstraat werd door mijn grootvader nog gebruikt om naar zijn werkhuis te gaan (gelegen achter het huis nr 10).  Nadien werd dit (geloof ik) de gang van de sportwinkel van Willy Vermeulen.

boeiende kaart... boeiende post...

Ijzerenleen - Steenwegstraat?

Met de gevel van De Rycke nog in rode "glazal", iets waaraan je je behoorlijk kon snijden.

in "Mechelen tijdens het interbellum" van Patrick Egels (in het hoofdstuk over de wederopbouw van de Ijzerleen en de beenhouwersstraatjes) op blz. 50 las ik:

"Stadsarchitect Ph. Van Boxmeer deed een voorstel tot reorganisatie van dit stadsdeel ....Ook voorzag hij een nieuw een nieuw rooilijnenplan en de aanleg van een rechtstreekse verbinding van de Melaan via Begijnenstraat en Ijzerleen naar de Bruul. In die visie moest de Ijzerleen een belangrijk verkeersknooppunt worden dat een oplossing zou bieden voor de nieuwe verkeersnoden."

En verder ibidem:

"het plan werd om financiële redenen niet uitgevoerd" en daardoor moet Peter elke dag langs het Dijlepad naar het station!