Bleekstraat - Klooster Rode Nonnen

Een groot gebouw in een bocht?  Ik blijf verweesd achter.

Kom op Roger. Dit moet ge toch weten!!! Ge hebt nog de hele nacht voor u.

Jos, ik denk toch dat ik het weet, zie de tweede zin.  Het gebouw is een ontwerp van een architect uit Tienen.

Ha ... dan weet ik het ook ... (me ne groten hof ?)

Ik doecht toch eerst (maar ik kan misdoechten) gelijk Roger aan dat clubhuis van die mannen die ook een fanfare hebben, maar Jos kennende zou hij ons nooit een nog bestaand gebouw als Rarara voorschotelen.

Ik denk dus eerder aan een "rode" multinational!  

En ja, Peter daar is wat hof aan! 

vroeger....... nu Ons Centen Moeten Weg ! :-D

Waren daar geen wezen????

dat gebouw staat in de lange schipstraat dat was vroeger van de politie nu van het ocw denk ik om les te geven

Het is zelfs nog een rusthuis geweest. :-)

@rudi: als ge meisjes met rijke ouders ook wezen noemt, ja!

@filip: ze moesten daar wel vroeg opstaan!

@den echte: als ge slecht investeert in huizen: ja

@Jasmine: privaatles dat kan, aan de overkant van de straat vrij te verkrijgen!!!

@allemaal: ik had hierboven bij mijn eerste "gedoecht" ook moeten vermelden dat er twee fanfares ingezeten hebben: een grijze en een blauwe!

 

Ik zie bovenaan precies nog een stukske van een driehoekig fronton.  Dan was het wellicht het gebouw van de DDM's en door het hofke heeft men rond 1969 een "wegske" getrokken.

D'er is er maar ene just.

Al de anderen d'er dik neuffes.

Allée vedder zeuke.

Gebouw van ergens tweede helft 19e eeuw ?

Een groot gebouw en blijkbaar in een bocht... als het het oud wezenhuis niet is, zie ik maar één mogelijkheid meer: de Loretten in de Drabstraat.  

Feit is, beste vrienden, dat dit gebouw afgebroken is om plaats te maken voor appartementen.

Dus allemaal, oude postkaarten, boeken, e.d. opdiepen om er achter te komen.

@ Peter. Het gebouw is van in 1838. Misschien een aanknopingspunt!!!

Jos, zou dat kunnen dat bij ouder wordende mensen bepaalde zoekfuncties geblokkeerd geraken?

Ik weet bv. niet meer waar ik mijn gazetten van 1838 gelegd heb, en ikke maar zoeken!

 

Jos, zou het kunnen dat daar ooit een Houben heeft gewerkt ?

'k Zou het begot ni weten Roger. Tenzij ge op de Jokke zijn interventie inhaakt (een "rode" multinational) = Frans & Jos Houben van de mutualiteit De Voorzorg. Wel dan heeft de Jaak u goed liggen. 't Heeft wel iets met "rood" te maken.

Bleekstraat, oud klooster van de Zusters Redemptoristinen alis "de rode nonnen"....

 

Op de plaats vanhet huis "den Sampson" werd in 1838 eene handels- en nijverheidsschool gebouwd. Zij droeg den naam van "Institus Saint Louis", en was hare stichting verschuldigd aan kardinaal Sterckx, die ze in 1858, naar Brussel overbracht. De gebouwen te Mechelen werden overgelaten aan de vergadering der Redemptionistinne, gemeenlijk naar de kleur van hun kleed, "Roode Nonnen" genaamd, die in 1864 het naastgelegen "Hotel Liedekerke", "Oud Hof van Immerseele",bijkochten.

Uit : "Namen der straten van Mechelen" door Van Caster.

Die "Rode Nonnen" waren dus dochters van rijken huize, slotzusters die vroeg moesten opstaan, over het Klein-Sem, enzovoort, maar ik had geen pap meer over voor Roger & Co!

Van deze slotzusters is er nog één die in Bonheiden gebleven is bij de Benedictinessen, de anderen gingen oa naar Eghezée (waar ik ze nog ging bezoeken) en toen ze daar nog slechts met twee overbleven gingen ze naar Templeuve (Henegouwen).

Ze leefden en waren héél eenvoudig hoor.