Rekonstruktie van het vertrek van de eerste rit van de inhuldigingstrein van 5 mei 1835.

met categorie:  

1912 - Zondag voormiddag, 13 september, hadden in het vormingstation, de kinematografische opname plaats van de herkonstruktie van het vertrek en de rit van de inhuldigingstrein van 5 mei 1835.
De film 1.700 m lang, is nu in het bezit van M.A. Lorand, uit Purley Severey, in Engeland.
Van dit gebeuren schreef een dagbladreporter:
“… Er werd terecht gedacht dat belangrijke zaken en geschiedkundige feiten, als de inhuldiging van de eerste treinreis, dienden vereeuwigd of voor het nageslacht bewaard te worden.
In die gedachtengang kwam op 13 september 1912, de eerste trein van België nog eens ten blake in het naburig vormingstation. De samenstelling vereiste veel materiaal, ruimte, allerhande hoofdbrekerij en zo meer. Het hoofdbestuur van de Belgische spoorwegen liet zich in, met het zaakje en hoofdingenieur Sorrel, van het Mechelse arsenaal, stelde zich bereidwillig ten dienste en verschafte een groot afdak van het station Muizen aan de heropvoering van de eerste trein.
Eens dat al geschikt en geregeld, zag men op zondag 13 september, een ganse groep mannen, vrouwen en kinderen in ons centraal station afstappen, geladen met pakken en zakken; het waren figuranten door het bestuur van de Kursaal-Cinema, uit de Nieuwstraat te Brussel aangeworven,om het cinemafotograferen van de zogezegde eerste trein van 1835 te stofferen. Geheel de karavaan trok naar Muizen op en zou ginder een koning en een koningin, ministers, hofdames, reizigers van 1835 en zo meer voorstellen en uitbeelden, na zich eerst in een tweedeklasrijtuig in het nodige plunje te hebben gestoken, na geverfd en gepoeierd te zijn volgens de voorschriften.
De vierde machine die op het Belgisch spoor had dienst gedaan, was opgepoetst in nabootsing van de eerste “La Flèche”, daarop volgde de tender en de eerste Koninklijke berline, het enige ware stuk dat nog van de oorspronkelijke eerste trein van 1835 overbleef. Na die Koninklijke wagen kwamen nog vier andere voituren; volgens 1835 genoemd : een diligence eerste klas, een char-à-bancs tweede klas, een bagagewagen en ten slotte een postwagen, allen in perfekte nabootsing van diegene van de eerste trein.
Al de plaatsen waren op voorhand bepaald en nadat ieder van de figuranten deze had ingenomen op de wagens, onder de hangaar of zijkanten van het spoor, tot zelfs onder de eretent, voorbeschikt aan de koning en de koningin met gevolg; en de gewaande gendarmen en spoorwegmannen in de weer waren, om de zogezegde toeschouwers van onder de wielen van de vapeur te houden, zou de eerste trein eindelijk statig vertrekken en naar Mechelen bollen. Nauwelijks vertrok de hedendaagse stoomlokomotief, die de oude trein met een lange ketting zachtjes moest medeslepen, of de lokomotief van 1835 ontriggelde. Iedereen, zelfs de koning, de ministers en ander hoog volk, proestten het uit van lachen. Werklieden uit ons arsenaal, met sektiehoofd Vandeputte vooraan, waren aanstonds ter plaats en brachten de oude machine na korten tijd terug ophaar wielen; en alles was terug kant en klaar voor een tweede vertrek, wat dan ook werd aangekondigd.
Een partij stro, in de ketel van de oude machine geborgen, werd aangestoken en de schouw dampte weldra tegen de eerste de beste op. Alleman was in verrukking en vond de voorstelling prachtig. Er werd gejuicht en geroepen en de eerste trein reed weg……
Eilaas! Slechts enkele meter, want dan brak de verbindingsketting tussen de treklokomotief en de namaaktrein.
Dit tweede voorval bracht de moed en de wilskracht nog niet aan het wankelen, want terstond sprongen koning en ministers, volk en gendarmen bij om een handje toe te steken bij het opnieuw onder dak brengen van het konvooi onder de hangaar. Eens terug op zijn vertrekpunt, werd opnieuw alles in orde gebracht, om van meet af alles te herbeginnen. Die derde poging slaagde.
De fotografen draaiden om ter meest, en zo de statig voortrijdende trein, als de figuranten, kregen hun deel en zouden onberispelijk voorkomen, te meer daar de laatsten door vakmannen of deskundigen uit Parijs waren geschikt en geordend.
De N.M.B.S. bezit geen oud en origineel spoorwegmateriaal meer uit de beginperiode van onze spoorwegen. In tegenstelling met de ons omringende landen is hier weinig bewaard gebleven.
Maar in 1912-1913, bezat de Belgische Staat nog veel oud spoorwegmateriaal. Dat mogen wij besluiten na lezing van een plaatselijke krant van 28 september 1912, in verband met de verzending uit Mechelen, waarschijnlijk uit de rijtuigloodsen, van meerdere oude lokomotieven naar Gent. De machines zouden daar ten toon gesteld worden in de tentoonstelling van 1913.
We lazen daaromtrent :
“… En daar het ministerie van spoorwegen zal deelnemen aan de tentoonstelling van Gent in 1913 en al de types zal voorstellen onzer lokomotieven, gebruikt vanaf 1835, zo zullen uit onze Mechelse bewaarplaatsen, tijdelijk naar Gent overgebracht worden, de volgende oude spoormachines :
“De Antwerpenaar”, “De Schelde”, “Bayard”,”La Superbe”, “Pepijn van Landen”,”Pierre l’Hermite”,”Godfried van Bouillon”,”Karel V”,”Margaretha van Parma”,”Maria-Theresia”,”Jan van Eyck”,”Rubens”,”Grétry”,”Justus Lipsius”,”Van Helmont”,”Maria”,”Helena”,”Firefly”, enz. enz. Allemaal oude machines, die hier in den beginne, op onze spoorwegen dienst gedaan hebben.
Wij stellen ons de vraag waarheen al dat historisch materiaal verdwaalde,na de tentoonstelling van Gent in 1913. Kwam het terug naar de rijtuigloodsen van Mechelen? Werd het daar in de oorlogsjaren 1914-1918, door de Duitse opeiswoede vernield met het inzicht al het koperwerk te ontvreemden, of werd het toen als oorlogsbuit naar Duitsland afgevoerd?
 
Tot zover een stukje geschiedenis over de eerste trein.
Uit “Bijdrage tot de geschiedenis van de Belgische spoorwegen te Mechelen”
door M.C.C. Rogier.

 Druk op de foto om de Large Size te bekijken

Zoals Roger reeds opmerkte in een vorige reactie, trok de "La Flèche" 7 wagons.

De reconstructie maakt melding van :

  • een tender
  • de koninklijke berline
  • een diligence eerste klas
  • een char-à-bancs tweede klas
  • een bagagewagen
  • een postwagen

Dus was de reconstructie een beetje anders zoals het is gegaan in 1835.

Foto genomen in het spoorwegmuseum 'De Mijlpaal'....

(foto: Jan Smets)

Zie ook een al véél oudere post van mij:

http://www.mechelenblogt.be/2006/06/5-mei-1835-heerlijk-weertje-die-dag

Knap artikel Jos!  (en al een goeie voorbereiding voor de blogmeeting van zondag!)

Waar heeft Mechelen het ooit verdiend om de eerste tsjoekentrein op Europees vasteland te mogen ontvangen? Lobbywerk of stom toeval? Oordeel zelf.

In 1830 scheurt België zich af van de rest van Nederland en wordt een onafhankelijk land met alles erop en eraan maar vooral met de centen van Engelse belangen die op die manier ' stoemelings ' een vaste voet op het continent krijgen via investeringen enz. ( Is het misschien een toeval dat het weer een engelse ontdekkingsreiziger was die onze koning een serieuze brok Afrika cadeau deed? ).

In 1830 is ons pril landje bang van het Nederlandse leger want ze zouden wel eens terug kunnen komen om ons te heroveren dus wij moesten zorgen dat onze bondgenoten ( de Fransen ) zo vlug mogelijk hun leger naar de Nederlandse grens konden brengen om ons te verdedigen. Aan de andere kant zou het ook niet de eerste keer zijn dat Nederland een economische blokkade op de Schelde zou oprichten om ons op die manier de nek om te draaien. Onze waalse ijzerindustrie moest dus een alternatief traject naar een zeehaven kunnen gebruiken, dus naar Oostende i.p.v. Antwerpen.

Als je het het voorgaande combineert dan moet je een weg maken van de Franse grens naar de Nederlandse grens en een weg van de Walen naar Oostende. Waar kruisen die twee assen?  In Mechelen! Wil nu toch het toeval dat een engelsman net een stoomtrein had uitgevonden. Dat is dus een goede investering van de Engelsen om in ( hun ) België te lanceren, dus geen nieuwe wegen maar wel spoorwegen! Of waarom dacht je dat onze treinen nog altijd links rijden?

En het was oa Hitler die, om zijn tanks zo snel mogelijk te kunnen verplaatsen, met het idee kwam van... autostrades.
Dat werd eveneens opgepikt door de auto-industrie die toen opkwam in Duitsland en de auto voor het Duitse Volk aka de Kever.
En door de boom, na de oorlog, en de Happy Sixties lag, binnen de kortste keren, dit landje vol bruggen en autostrades en kreeg Mechelen zijne E19.
Gedaan dus met de Oude Antwerpse Baan en den Antwerpsesteenweg zal daarna een stuk minder verkeer gekregen hebben.

Wie was er bij de aanleg van de E 10 (nu E 19) minister van openbare werken?

Juist, Mechelaar Jos De Saeger (van 1966 tot 1973).

 

De Oude Antwerpsebaan was lang voor de komst van de E10/19 een 'rustige' baan. Al diende die als 'testbaan' van de Mercedes montagefabriek.  Pas van de band maakten zij een ritje tot op de vuilnisbelt van Mechelen (nu Mechelen-Noord) en terug naar  de fabriek.

@Gymicko, het was Hitler die de autostrades liet leggen, maar de plannen waren al wel

gemaakt door de vorige regering (WEIMARrepubliek) onder von Hindenburg!!

 

Blijft de vraag of de trein een waardig alternatief is voor het nog steeds meer uitgebreide wagenpark.

Als ge zelf jarenlang den boemel (Ne Stoptrein, int schoen Vloms) hebt genomen van Mechelen naar Antwerpen is uw goesting na nen tijd over. Ik kon gene express (IC-IR) nemen, want ik moest toen (en nu nog altijd) in Mortsel-Deurnesteenweg zijn.

In de winter was het vollen bak op een ijskoud perron, dan in nen bloedhete trein met een hele meute, om dan in Mortsel-Deurnesteenweg terug op een ijskoud perron te belanden.

Autowegen of spoorwegen? Alle vrije plaatsen in Vlaanderen zijn opgebruikt. De volgende generatie kan een metro bouwen of waterskis gebruiken of stilstaan. Echt veel alternatieven zijn er niet meer.

@ Luc : Toch wel !

Morgen hebben we 3D-GPS en gaan we de lucht in.
Via luchtcorridors vliegen we met onze auto's naar onze bestemming.

Nooit "Back to the Future-II" gezien ?

En al die "voertuigen" parkeren we op Niveau Mechelen-1 of Niveau Mechelen-2.
Dit idee stond dit weekend uitvoerig beschreven in GvA in een artikel over oa het Nieuwe Operaplein in Antwerpen met parkeergarage op Niveau -1 en -2 met plaats voor 400 wagens, een lobby en een hal met zicht op de Stad.

@ gim: wat zijdde gij aan 't drinken? Ik was natuurlijk de oneindige mogelijkheden van de gyronef vergeten maar buiten dat en ' Scotty, beam me up ' zal iedereen de volgende jaren wat tijd moeten verdoen in files, en geen virtuele deze keer! ;-)

Ze zijn ermee bezig. Lees hier maar dit bericht.

En hier zie je de Terrafugia...

Ik wil het niet weten. Ik heb een schoonbroer die jàààren gewerkt heeft bij Eurocontrol, dat zijn die mensen die zorgen dat vliegtuigen boven Europa niet tegen mekaar botsen en veilig naast, onder en boven mekaar vliegen. En daar gaan wij ons effe tussen zetten met onze eigen fladdermaschientjes? Ik zal dan wel de bus nemen of tevoet gaan.

Ik wil het niet weten. Ik heb een schoonbroer die jàààren gewerkt heeft bij Eurocontrol, dat zijn die mensen die zorgen dat vliegtuigen boven Europa niet tegen mekaar botsen en veilig naast, onder en boven mekaar vliegen. En daar gaan wij ons effe tussen zetten met onze eigen fladdermaschientjes? Ik zal dan wel de bus nemen of tevoet gaan.

Oooops!

@ Luc : Times, they are a'changin...

In Star Trek riepen ze Scotty op... met ne GSM (weet je nog). Star Trek liep in de Jaren 70. En als ze morgen Tijd kunnen krommen (de 4e dimensie) dan zijn we in een wip in NY, dankzij Dimensiepoorten (net als het opbeamen door Scotty).

Ondertussen zetten we nog steeds onze Virtuele Helm op en kunnen we Digitaal Vergaderen met mensen over de hele wereld.

Want werkgevers gaan al die snoepreisjes niet meer kunnen of willen betalen voor hun werknemers en geen enkele werknemer wil binnenkort nog een trein nemen die nog 10x sneller gaat dan de huidige TGV's of Concordes.

En enig feestvertoon voor de herdenking van 175 jaar spoorwegen in België mogen we ondertussen op onze buik schrijven!

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid913374/nmbs-annuleert-feest-175-jaar-belgische-spoorwegen.aspx

Alhoewel, er staat ook

Plaatselijke festiviteiten, die georganiseerd worden door steden, gemeenten of spoorliefhebbers, komen niet in gedrang

Het Speelgoedmuseum maakt er alvast werk van: een "specialleke" met als thema trein!

start in juni dacht ik!

Geplande wandelingen door de stationswijk komen óók niet in het gedrang! NMBS is daar niet voor nodig, wij Mechelaars doppen onze eigen boontjes wel!

Gelukkig !