Fabi & Ralf

met categorie:  Ze is misschien niet het populairste lid van de Koninklijke Belgische Familie en de meesten kennen haar enkel van TV of omwille van haar “betonnen kapsel”. Ze wordt wel eens de “Heks uit Spanje” genoemd door haar neefje Laurent, maar ze is eeuwig in onze gedachten als vrouw/weduwe van Koning Boudewijn en we herinneren ons haar Sprookjes.

En laat het nu net een Mechelaar zijn die de onbekende kantjes van ons Fabi (Fabiola de Mora Y Aragon) belicht. Ralf de Jonge (28), uit Mechelen, heeft over haar een boek geschreven en voor zij, die een zwak hebben voor Blauw Bloed en de hele heisa daarrond, is dit een verplicht nummertje.

En om het dan allemaal officieel te maken kunnen de Mechelse Royalty-Lovers hun hartje ophalen door op zaterdag 21 juni 2008 een ondertekend exemplaar van Ralfs boek “Koningin Fabiola, vrome vorstin in een vluchtige wereld” in boekenwinkel Forum in de Boucherystraat tussen 10 en 12 uur aan te schaffen.

Om alle verwarring uit te sluiten:
Het aangeschafte boek wordt ondertekend door Ralf... en niet door ons Fabi.

Voor de liefhebbers... mij intereseert die Lakense poppenkast geen bal.

@ Roger : Ieder zijne dada, he !

Enne... niet elke Mechelaar schrijft over Mechelen, de Maneblussers of de Mechelse Geschiedenis. Dodoens schreef over bloemen, planten en kruiden, Van Beneden schreef over de Ongewervelden en Frans M. Olbrechts schreef oa over Afrikaanse Stammen.

Hoe? is die fabbiola dan ook geen ongewerverlde?

Helaas kan ik morgen niet gaan.