Persvrijheid of niet?

met categorie:  

In dit artikel in de GVA las ik het volgende.

"Ook een 39-jarige Mechelaar werd gearresteerd. De man was met zijn gsm aan het filmen toen enkele Brusselse jongeren amok maakten tegen de politie. Aan de man werd verscheidene keren gevraagd om te stoppen met filmen. Toen hij daar niet op wilde ingaan, werd hij meegenomen naar het commissariaat. Hij kreeg ook nog een proces-verbaal voor weerspannigheid. "

Naar aanleiding hiervan vraag ik mij af hoe het nu zit met de persvrijheid. Je weet maar nooit dat ik binnenkort voor Mechelen Blogt een schoon filmke wil schieten maar dat de dienders dat niet helemaal zien zitten ... :-)

Interessante topic Lfys !

Moet je voor persvrijheid officieel lid zijn van 'de pers'?

Ik weet niet hoe dat zit...

Met het verschijnen van het wereldwijde web en al die elektronische snufjes is m.i. vandaag iedereen lid van de pers. Bij de kranten en de tv smeken ze zowat om de bijdrage van de man in de straat (goedkoper dan beroepsjournalisten zeker?).

De vraag is dus eerder: moet je beschikken over een perskaart (en hoe geraak ik daar dan aan) of geldt de persvrijheid voor iedereen?

Kunnen onze vrienden van de KHM, afdeling journalistiek, geen licht werpen op deze zaak?

Volgens mij hangt het allemaal een beetje af van de doeleinden waarvoor dit filmpje gemaakt werd. Daarmee bedoel ik of het gefilmd werd voor journalistieke doeleinden of om gewoon weer een geweldadig filmpje toe te voegen aan youtube.

Bestaat er niet zoiets als portretrecht ? Als iemand een foto van mij neemt, kan ik in principe voorkomen dat hij die foto ten gelde (openbaar ?) maakt. Tot zo ver persvrijheid ?

hey,

ben eens gaan kijken op google, tik in "portretrecht in belgie" en je krijgt een waslijst aan gegevens mee !

ik vind dat een interessante maar moeilijke kwestie! Persvrijheid is noodzakelijk om de democratie in de hand te werken vind ik. Mensen moeten weten wat er gebeurt rondom hen en journalisten maar ook de gewone burgers hebben het recht om zich daar kritisch tegenover te positioneren.

Ik weet niet hoe het zit met de wet betreffende persvrijheid. In elk geval, wat betreft de persvrijheid van de journalistiek ... die lijkt me gemakkelijker te reguleren dan de persoonlijke persvrijheid. Het is zoals Lfys zegt, met het elektronisch vernuft dezer dagen kan je dat tweede niet meer tegenhouden. Langs de ene kant vind ik het dan positief dat de man in de straat zijn kritische gedachtengang openbaar kan uiten. Langs de andere kant: als hier geen controle op is, hebben ook 'a-sociale' en rechtse visies de vrije loop. Ik ben voor vrije meningsuiting, maar niet als die ten koste gaat van de verdraagzaamheid. Dan denk ik ook aan het filmen en openbaar maken van 'geweld om het geweld' zoals Gil zegt, of zelfs: het openbaar maken van beeldmateriaal die negatieve sterotypes in de hand werken (bv. omtrent het allochtoon zijn), ... . Zulke zaken werken de verzuring van de samenleving alleen maar in de hand.

Hoe moet ik mij er dan tegenover positioneren? Ik weet het niet ...

 

 

 

 

Wij waren maandag in de Nekker en hebben het allemaal zien gebeuren. Laat ons zeggen dat de jongeren uit Brussel een spelletje aan het spelen waren met de redders, de security en de politie. Ik denk dat de meesten onder jullie wel zullen begrijpen wat ik bedoel. Het feit dat ze de jongeren pas hebben opgepakt bij het verlaten van de Nekker heeft volgens ons alles te maken met het proberen "rustig" oplossen van deze zaak. Het filmen van dit voorval was dus volgens mij ook ergens een uitlokking van... En of dit dan nog met persvrijheid te maken heeft???

Persvrijheid heeft hier niet veel mee van doen.  Die geldt m.i. alleen voor geregistreerde journalisten in het bezit van hun officiële perskaart, waarop duidelijk staat dat "de overheden verzocht worden de titularis alle faciliteiten te verlenen in zoverre verenigbaar met de vereisten van openbare orde en van het verkeer."  Wanneer ik daar zou staan filmen (ik ben journalist) zou ik met mijn perskaart dat recht kunnen afdwingen; maar dat geldt m.i. niet voor elke passant die toevallig een camera bij de hand heeft. 

En dan nog: er bestaat ook nog zoiets als het recht op privacy.  Stel dat zo'n filmpje nadien op You-Tube wordt gezet, dan wordt de privacy van die jongeren met de voeten getreden.  Je moet het altijd van twee kanten bekijken: het recht op openbaarheid én het recht op privacy.  

Ik zou het eerlijk gezegd ook niet  appreciëren wanneer een doodvreemde mij zou staan filmen op de openbare weg.  Je weet nooit wat zijn bedoelingen zijn.

En Lfys; om aan een perskaart te geraken, moet je een hele aanvraagprocedure doorlopen bij de journalistenbond.  De tijd dat elke pipo die in een reclameblaadje een artikeltje schreef, zich als 'journalist' kon uitgeven, is - hopelijk - voorbij.

Ik denk dat je het hier niet ver moet zoeken, de politie heeft in dit specifieke geval te kampen met allochtone bendes uit het Brusselse die de Nekker komen onveilig maken. Het is niet de eerste keer dat politiemensen te maken krijgen met represailles, misschien was het wel de bedoeling om niet de amokmakers maar de agenten herkenbaar op het net te zwieren?

@Annelien,

Mij stoort het niet als toeristen een filmke maken en ik of mijn familie staan erop. dat doen toeristen nu eenmaal maar misschien was het eerder voor  'a-sociale' en linkse mensen hun visie bedoeld en dan kan ik er ook niet mee leven

Als er wordt gefilmd als provocatie dan is het logsch dat de agenten zich daartegen verzetten.

Wat doe je als de politiemensen hun boekje te buiten gaan? Mag je dat dan filmen als bewijs, ook al schendt het misschien de privacy?

@FlorisLa

Een 'embedded' journalist die bij elke serieuze interventie meekomt naar amerikaans irak-voorbeeld

De Nekker was blijkbaar weer een verrijkende multicul omgeving. De zon schijnt en bepaalde groepen kunnen hun testosteron niet in bedwang houden.

@ koen

Als ik een stukje pleeg over het microklimaat in mijn tuin heb ik geen probleem. Als ik mijn buur zijn foto op het www zwier en zijn minder fraaie kanten belicht vlieg ik in den bak. Voor de rest komt het er dus op neer dat ik als blogger behoorlijk wat omzichtigheid aan de dag moet leggen wanneer ik mij in de grote grijze zone begeef en dat mijn gezond verstand daar hopelijk iets zinnigs aan bijdraagt. En naar die perskaart kan ik fluiten :-)

Juist?

Wat mij opvalt is hoewel dat er nergens in het artikel, noch in de getuigenis van "één uit Hombeek" wordt vermeld dat het over jongeren van een andere nationaliteit ging. Ik denk dat deze hele situatie leidt tot het oproepen van stereotypes.

Los daarvan, ik ben een grote fan van "citizen journalism" en vind dat het mogelijk moet zijn voor mensen zonder een perskaart om verslag te doen van gebeurtenissen in hun leefomgeving, zowel in tekst, audio als video, kijk maar wat we hier allemaal doen op Mechelen blogt. In dit geval echter, heeft het maken van video helemaal geen journalistieke waarde, een kort tekstartikel schets de situatie even goed. Men wil deze beelden op het internet zetten puur om bovenvermelde stereotypes en geweld weer te geven.

Zelf ben ik zowel op zondag als op maandag met de fiets langs de Nekker gepasseerd, en effectief, het was daar 2 keer koekenbak, zondag onder de brug, maandag aan het station tussen politie en allochtone jongeren.

Laat er geen enkele twijfel over bestaan dat degenen die hier het meeste schade berokkenen aan de allochtone gemeenschap en de ware voeders zijn van de vooroordelen en stemmingmakerij deze allochtone jongeren uit Brussel zelf zijn en niet degenen die er melding van maken. Wat zij op 2 dagen tijd kapot maken kost hun gemeenshap 2 jaar om terug op te bouwen. En degene die dat filmt om op youtube of whatever te zetten is hier niet schuldig aan: zorg godver*** dat er in de eerste plaats niks te filmen valt!

Wil de lokale gemeenschap wel opbouwen wat er kapot gemaakt is ?

Elke keer het mooi weer is, zijn er problemen in tal van recreatiedomeinen: Nekker, Hofstade, Huizingen, De Ster, ... Op sommige plaatsen lijkt er wel een belegering te zijn door de politie (Huizingen), maar dit mag natuurlijk niet in de krant, of zo weinig mogelijk. We moesten eens gaan twijfelen aan het verrijkend karakter van dergelijk gespuis op onze samenleving. De politie zal het wel uitgelokt hebben zal er wel te lezen zijn in te krant.

Ik heb les gekregen van de hoofdredder van Huizingen. Die kon enkele jaren geleden al een mooi plaatje ophangen van de 'spelletjes' die de allochtonen daar uithaalden. We werden zelfs speciaal opgeleid om met deze door testosteron opgefokte haantjes om te gaan.

Waar is de veroordeling vanuit de allochtone gemeenschap ?

Veroordelingen vanuit de allochtone gemeenschap zal je inderdaad zelden tegenkomen, samen met verantwoordelijkheid is dat jammer genoeg hetgene wat je het minst uit die hoek mag verwachten.

Per hoge uitzondering zal men zich daar eens openlijk distanciëren van terrorisme wat ongeveer gelijk staat aan een perconferentie inleggen om te verklaren dat je niet op dezelfde lijn zit als mensen die door het rode licht rijden of minderjarigen ontvoeren en ombrengen. maw: niet erg indrukwekkend.

Verleden weekend heb ik gezien dat zelfs de bereden politie aanwezig was, dat zijn nu ook niet bepaald degenen die je optrommelt voor onnozeliteiten. Er wordt weinig aandacht aan besteed om bepaalde bevolkingsgroepen niet te 'stigmatiseren' maar volgens mijn bescheiden mening wordt daar serieus dik van geprofiteerd in de zin van we doen maar op, er komt toch niks van. En dat mag eens stoppen.

Een aantal partijen zorgen ervoor dat dergelijke zaken niet in het nieuws komen of zullen als eerste naar het CGKR stappen als het wel eens gebeurd. Ze ruiken hier immers goedkoop stemgewin. Verder is er in Vlaanderen een taboe ontstaan rond deze problematiek, iemand die het durft aankaarten wordt al snel als Vlaams belanger versleten.

Men moet deze zaken eens in het nieuws brengen, zodat mensen bewust zijn wat er allemaal aan de hand is. De westerse media zijn echter zo vertekend dat hier eigenlijk ook niets meer mee te beginnen is.

Dan misschien terug naar het onderwerp van deze draad. Een journalistiek door de massa geeft dikwijls een beter beeld van de situatie. Blogsites, fora, youtube, ... schetsen een zeer gedetailleerd beeld, komende van zeer verscheidene bronnen. Dit is nog altijd beter dan een zwaar vertekend journal op één van onze televisiezenders.

@ Lfys e.a.  Let op, ik ben geen tegenstander van burgerjournalistiek, maar wat de regelgeving betreft, is een 'burgerjournalist' tot nader order een gewone burger en dus hoeft hij zich ook te schikken naar de gewone regels over privacy e.d.

Een erkend journalist is onderworpen aan een deontologische beroepscode en ingeval van problemen, kan je de redactie van de journalist in kwestie aanspreken en eventueel een klacht indienen bij de klachtencommissie van journalistenbond.  Dat kan allemaal niet bij een 'burgerjournalist' die op eigen houtje handelt.

 

 

@Koen

ik ben het op zich met je eens dat het goed is dat de aanvraagprocedure voor een perskaart behoorlijk "vermoeilijkt" is, en dat, zoals je het omschrijft "elke pipo die in een reclameblaadje een artikeltje schreef, zich als 'journalist' kon uitgeven" niet meer kan.

Maar... voor leden van de lokale pers maakt dat het leven soms erg moeilijk. Als actief lid van een lokale nieuwsverstrekker, hebben wij het met z'n allen zeer moeilijk om in bepaalde gevallen au serieux genomen te worden, ondanks het feit dat niemand twijfelt aan de kwaliteit en de serieux van ons medium. Helaas blijkt het hebben van een loonfiche bij een gekende nieuwsverstrekker nog steeds een vereiste, wat alle vzw's al bijna per definitie buiten spel zet. Persoonlijk vind ik dat een erg jammere zaak. Het werken met examens zou misschien kunnen helpen.

Waar deze discussie oorspronkelijk om ging... inderdaad niet meteen een eenvoudige kwestie. In samenhang met mijn opmerking hierboven: ik denk dat het medium waarmee die beelden verspreid worden een bepaler kan zijn. Een extra filmpje op youtube: ik denk dat dat niet kan. Als deze beelden met de nodige omzichtigheid en goedkeuringen gebruikt worden door een lokale of regionale televisiezender, zie ik het probleem niet echt. Met de nadruk op omzichtigheid en goedkeuringen uiteraard.

Ter info : Skoeps in Nederland is ter ziele gegaan.

Hopelijk vinden al de Nederlandse burgerjournalisten nu niet de weg naar deze Blog want anders zal het hier misschien nog een zootje worden...

:-D

Iedereen journalist? Als de flikken je vragen om ergens mee op te houden dan doe je dat, zo simpel is het. Geldt voor de haantjes aan de Nekker net zo hard als voor een gemiddelde omstaander.

Die mannen en vrouwen zorgen ervoor dat je nog enigszins veilig over straat kan, getuige het in de kraag vatten van iemand hier in de Caputsteen gisterenavond.

@ RobertO : Vertel ! We hebben hier, op den Blog, misschien een Scoop !

:-D