'Kijk eens naar het vogeltje....'

met categorie:  

Niet alleen houdt Mechelen de camera gericht op de Maneblussende tweevoeter, maar ook  het doen en laten van onze gevleugelde vrienden slechtvalken, komt nu uitgebreid voor de lens...

(foto: Tom Andries)

De beestjes op Sint-Romboutstoren tonen hun doen en laten op de website;

www.mechelen.be/slechtvalk

 

 

Beslist boeiend om volgen, dit leven van de slechtvalk en zijn kroost...

In de Middeleeuwen was deze nu wel mediagenieke pluimdrager de meest voorkomende valk in onze Vlaamse contreien.  En tot in de eerste helft van de twintigste eeuw klapwiekten ze nog talrijk in onze luchten.  De soort overwinterde in vele Vlaamse steden, zoals ook in ons Mechelen.  Broedplaatsen vonden ze in bomen en ook in de Kempense heide.  Maar dan was het mooie liedje haast uit.  In de jaren zeventig van vorige eeuw stierf de slechtvalk als broedvogel bijna uit...  Jammer...

Door de bescherming van nestplaatsen, en ook wel door het bannen van een aantal schadelijke pesticiden, kon het bestand terug goed hersteld worden.  En ja: de laatste jaren vliegen ze weer vrolijk rond, en nestelen ze zich in tal van bekende, hoge Vlaamse torens.  Ze hebben een voorliefde voor het Brugse Belfort, voor de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele-kathedraal, en voor Sint-Baafs in Gent...  Het lijken wel toeristen!  ;-)         Maar ook 'onze' Sint-Romboutstoren valt in de smaak!  En zeg nu zelf: is dit slecht gekozen?  Nee toch...

De populatie gaat in stijgende lijn.   En sinds kort kunnen we dus genieten van live-beelden van het valkse huishouden.  Big Brother op zijn best!

Vorig jaar wist Hans Verbist al een nest eitjes van de familie slechtvalk te spotten.  Deze foto verscheen toen ook al op Mechelenblogt in een post van Peter.  Maar graag breng ik hem hier nog eens in de kijker...

(foto: Hans Verbist)

Ge zult maar ne slechtvalk zijn. Ocharme die beestjes, die kunnen nog niet eens rustig vogelen zonder dat iedereen dat gezien heeft. Is dat geen inbreuk op de wet op de privacy? :-)

Tja, morgen zijn die slechtvalken weg uit Mechelen want... ze voelen zich bekeken !

:-D

Een natuurlijke bestrijder van de gevleugelde terroristen!