Danszaal Scala

met categorie:  

In 1926 moet er in de Goswin de Stassartstraat een danszaal geweest zijn met de naam 'Danszaal Scala'.
Op de beelbankmechelen.be vond ik reeds 1 foto (die ik hier nu niet kan bij zetten wegens copyright).

Weet er iemand iets meer over deze danszaal?  Zijn er ergens nog meer beelden te vinden?

Volgens mij kan een link

http://www.beeldbankmechelen.be/index.php?option=com_memorix&topid=8&col...

perfect zonder copyright.

 

1889
Allen naar de Scala.
 
“Nieuwsgierig gingen ook wij dinsdag avond naar ’t Scala, de nieuwe zaal in de De Stassartstraat, die op Nieuwjaarsavond 31 december 1889, voor de eerste maal voor het publiek werd opengesteld” zo meldt ons de perskorrespondent van de Mechelse Courant.
“Wij hadden reeds veel gehoord over de grootte, de verdeling van het gebouw. Edoch, nimmer hadden wij durven verhopen iets zo bekoorlijks, iets zo prachtig te zien te krijgen.
Boven de ruimen en bevallige inkom ziet men al van verre, in gazlicht het woord Scala. Binnentredende blijven we als verblind eensklaps staan, onze ogen schenen met blindheid geslagen bij ’t zien van dat overgroot getal gazbekken, die als zoveel zonnen een ongelooflijk licht verspreiden; eventwel kwamen wij spoedig weder tot bewustzijn (gelukkig maar) want de aanlokkende muziek, het dooreengewemel der duizenden(!) personen aldaar aanwezig, zegden ons dat wij ons in de nieuwe danszaal bevonden.
Ik zeg duizenden, en inderdaad. ’t Was zo. Heel de Mechelse burgerij was daar aanwezig. De Inrichter mag fier gaan over zijn werk.
Het buffet is voorzien van de lekkerste bieren en likeuren. Volgens de normen moet die nieuwe zaal inderdaad sensatie hebben gemaakt, te oordelen naar de geestdriftige beoordelingen van dit persverslag.
De zaal was gebouwd geworden door bouwmeester Van Haezendonck in opdracht van de eigenaar, ene zekere J. Deprez.
Dat gazlicht werd dan wel in 1902 vervangen door elektrisch liocht.
Wanneer met Baafskermis 1902 de zaal opnieuw wordt opengesteld voor het volgende winterseizoen, schrijft de pers : “een grote verrukking is aan het publiek voorbehouden, want men zal zich overgebracht denken in een paleis van Duizend en Een Nacht.
De schoonste orgel welke ooit in het huis Cavioli van Parijs gemaakt is, zal de aanwezigen verrukken door haar zoetluidende aria’s. Het elektrieklicht, verdeeld met kunst, zal over de nieuwe kleding der zaal een toverachtige schijn verspreiden.
Een nieuw parket, zo glad als ijs, zal de vreugde uitmaken van allen. Dus allen naar de Scala”!
De verdere geschiedenis van deze zaal die uiteindelijk in 1944 verdween, leest u in het boek “Mechelen, memoires van een Stad”.
 
Uit :”Mechelen. Kroniek van een Stad” door Frans Vermoortel.

 

 

SCALA
 
 In 1902 lezen we in de pers dat er ter gelegenheid van Baafskermis, de zaal Scala in de G. de Stassartstraat 56, haar poorten zal heropenen.
Op zondag 23 februari 1908 wordt er een nieuw orkestorgel “in symphonie” ingehuldigd, “de schoonste en beste tot heden ooit gemaakt door het wereldbekende huis Marenghi & Co uit Parijs – de facade in Oosterse en Indische stijl overtreft alles wat men in die aard ooit gezien heeft – verlicht met 1500 elektrische lampjes als in een verhaal van Duizend en één nacht !” Men drinkt er bieren Bock en Munich van de brouwerij Koekelberg “ die men ook te Brussel drinkt in het groot hotel Cosmopolite en café Continental”.
In 1919 vernemen we dat de directeur J. De Wever van 1 juli af zal opgevolgd worden door Jan Schroons, die er een prachtige hof aan toevoegt waar men kan dansen in “open lucht”.
Er werden ook regelmatig prijskampen gegeven in dameshoeden (23 october 1910), waarbij een zekere De Wit met een hoed van het huis Giesenfeld op de Botermarkt een eerste prijs behaalt; ook van damescoiffuur, gewonnen door Julia De Bruycker die gecoiffeerd werd door Jules Masson. Bij die laatste gelegenheid werd de prijs toegekend aan het meisje met het langste eigen haar, wat door een zekere Zondervast (?) behaald werd met 1.35 m.
Een unieke foto van het interieur van die zaal met ruime dansvloer in glas en de sprookjesachtige verlichting tot zelfs tegen de bogen die het dak schragen.
Later werd de naam omgedoopt tot Magic, waar tijdens de oorlogsjaren 1940 – 1944 de diensten van de rantsoenering waren gevestigd.
Met het inslaan van een V-I bom op 29 november 1944 op de nabijgelegen St Elisabethkliniek, werd ook deze zaal zeer zwaar beschadigd. Ze werd niet meer heropgebouwd. Op de plaats kwam er een garage.
 
Uit : “Mechelen, de memoires van een stad” door Frans Vermoortel.

 

Schitterend.

Wat leren we ?

Scala, Goswin de Stassartstraat 56 

 En wat leren we: Wordt vervolgd in september 2008...

Ik remember de Magic,(dat was in mijn heel jonge jaren,voor dat ik ging dansen in den  Alcazar) De Magic was recht over den Heembeemd,maar ik weet niet wanneer dat gesloten was,Louis

@Louis: Ik denk dat de Magic wel eens zou kunnen de nieuwe naam van de Scala zijn. Was dat Stassartstraat 56 ?
 

@Frida: hmmm klink geheimzinnig ...

Frida,ik ben er daar zeker van,Dat is de eenige Danszaal in de  Stassartstraat (Kerkhofstraat) dat ik ooit geweten heb,Ik weet niet wat nummer dat was,maar ik weet dat het rechtover den Heembeemd was.(vergeet niet dat ik toen nog een kleine snotneus was,ik ben in 1927 geboren)

"De zaal was gebouwd geworden door bouwmeester Van Haezendonck..."

Ver familie van onze Sven Gazet ?

Peter,mijn laatste reactie was bedoeld voor u,ik had Frida  getyped bij mistake,Sorry,Louis

 @louis en peter: Magic was inderdaad nieuwe naam van de Scala (zie artikel 2 van Jos Nys hierboven)

@louis: enig idee waar ik nog fotomateriaal van de Magic zou kunnen vinden?

Neen Frida, daar heb ik geen gedacht van ,dat is allemaal zolang geleden

Er zijn misschien geen of amper beelden van de Danszaal, maar we kunnen misschien wel een idee krijgen hoe het er moet uitgezien hebben aan de hand van de tekst van Jos Nys...


(Een Gavioli Orgel)


(Een Marenghi Orgel)

Ik heb die zaal uiteraard nooit gekend, maar voor wat ik uit Jos zijn tekst kan opmaken, zou ze gestaan hebben op de plaats van de huidige electronicazaak Verel  (of er vlak naast).

@ Roger.

Uw redenering is volkomen juist. Alleen, de firma Verel is is gaan verhuizen naar de Nekkerspoelstraat, tegenover de Aldi vestiging (onder een andere naam !!!).

In het najaar van 2007 was er een stadswandeling, georganiseerd door de erfgoedcel onder de naam ' Wa ne cinema '. Daarin kwam ook de Scala aan bod.

Begin 1914 werden er filmvoorstellingen gegeven voor een korte periode. De danszaal zelf bleef voortbestaan tot ze in 1930 omgevormd werd tot Magic Palace Dancing en ook andere uitbaters kreeg. Op het einde van WO II maakte een V1 bom korte metten met de zaal.

De periode voor de oprichting van de Scala in 1898 zou er een textielfabriekje gestaan hebben sinds 1829.