Stan...

met categorie:  
Eresenator Constant De Clercq is op 14 maart 2008 overleden. Dat meldt zijn familie maandag.

Stan De Clercq was van 1965 tot 1987 CVP-senator voor het arrondissement Mechelen-Turnhout. Van 1978 tot 1987 was hij voorzitter van het college van quaestoren van de Senaat. De Clercq was daarnaast bijna 40 jaar (1953-1991) CVP-gemeenteraadslid te Willebroek. Belangrijke thema's in zijn wetgevend werk waren "de erkenning van onbetaalde arbeid, het bestaansminimum, bejaarden, zieken en gehandicapten en het gezin". "De wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor de betaalde sportbeoefenaar was eveneens van zijn hand." (TIP)

“Een blije, fiere en veroverende Kajotter”

KADOC verwierf enkele boeiende dossiers van Constant (Stan) De Clercq (1923). Die verbleef onmiddellijk na de bevrijding als vrijgestelde op het nationale KAJ-secretariaat en bouwde aanvankelijk een loopbaan uit in de Mechelse christelijke arbeidersbeweging. Zijn belangstelling ging o.a. naar sociale huisvesting, beroepsoriëntering en de uitbouw van de bonden van gepensioneerden.
De Clercq was ook politiek actief als CVP-secretaris van het verbond Mechelen, gemeenteraadslid in Willebroek (vanaf 1953), Antwerps provincieraadslid (1958-1965) en senator (van 1965 tot 1987). Hij verdiende zijn sporen op het sociale terrein met thema’s als de erkenning van de onbetaalde arbeid, het bestaansminimum en het beleid inzake bejaarden, zieken en het gezin. Zijn inzet voor een sociaal statuut van sportlui hing nauw samen met zijn betrokkenheid bij de roeisport in Vlaanderen, o.a. als medestichter en voorzitter van de Trimm- en Roeiclub Toss 80 Hazewinkel.

Het Archief De Clercq

Hoe beperkt het ook is, toch bevat het archief-De Clercq unieke documenten. Zo zijn er de handgeschreven verslagboeken van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het secretariaat van de Mechelse CVP van 1954 tot 1965. De Clercqs bemiddelende opdracht in 1994 in een door tegenstellingen verscheurde Mechelse CVP resulteerde ook in een boeiend dossier. Dé blikvanger is evenwel een bundel met briefwisseling en dagboeken als kajotter en milicien (november 1944-1946). Aangespoord door Cardijn maakte De Clercq als een ‘blije, fiere en veroverende Kajotter’ dagelijks tijd voor zelfreflectie en gewetensonderzoek. Dat resulteerde in een ontroerend egodocument dat als geen ander een inkijk geeft in leven en opvattingen van een generatie gelovige en sociaal gedreven idealisten.

Oude Foto van Stan de Clercq


Geschiedenis van de Kajotters en Kajotsters
In gedachte herinner ik al wat de Stan voor de arbeidersbeweging heeft gedaan.En in het bijzonder voor elke arbeider apart.
Dank Stan voor al het mooie wat je heb verwezentlijkt. In de hoop op een nieuwe generatie van uw caliber

Een oude oud-gediende.
Jos
@ Jos :
Na effe googlen op het Internet is er niet zoveel te vinden over Stan de Clercq.
Het nieuws had ik al vernomen van ons moeder, nog voor zijn Familie het meldde in de Kranten...
Stan De Clercq: inderdaad, een Mechels monument van de Christelijke arbeidersbeweging...
Iedere stad zijn goede voorbeelden. HOERA,HOERA! maar tevens mijn rouwbetuiging
Voor zij, die alles willen weten over de Christelijke Arbeidersbeweging en aanverwanten...

http://nl.wikipedia.org/wik...
@gimycko.
Over Stan zal je niet zoveel vinden. Het was , wat men noemt : Een stille werker. Zeker geen politiek tafelspringer.
Voor gelijk wat kon je bij hem terecht, zogezegde spreekuren voor dienstbetoon ? Bij Stan kon je altijd terecht, had altijd tijd als je met problemen zat, een telefoontje en
: " KOm maar af Jos..."

Zijn broer Marcel, al vroeg overleden was mijn vriend en zo leerde ik Stan en zijn werken kennen.
Wees gerust, mijn gedacht, zulke krachten worden zeldzaam.

En de bron bij uitstek voor info , vraagt wel wat gezoek, is het archief van Kadoc, meen ik. Kan ook dat zijn archieven nog niet zijn vrijgegven, ik meen dat het daarvoor nog te vroeg is.

Rust in vrede Stan.
@ Jos :
Bestaat dat nog of is dat allang gedateerd :
Sociaal en/of politiek dienstbetoon ?

Ik ben niet aan het hengelen voor een postje bij de Stadsdiensten, hoor !

Gewoon uit pure interesse...
In de tijd van het gezever over de zgn. "nieuwe politieke cultuur" werd dienstbetoon plotseling als louche en not-done beschouwd.
Je zou kunnen stellen dat de politici toen beslist hebben van het enige waar ze eigenlijk goed voor waren niet langer te doen (cru gesteld he)
Sociaal dienstbetoon is zelfs aan het groeien. Zij het in andere vorm dan vroeger, de groepen stille werkers
-sters groeien gestatig en ...stil en ongeweten. Zo hoort dat volgens mij, niemand hoeft te weten dat je geholpen wordt. 't Is al erg genoeg als je geholpen diend te worden. Zij die er prat op gaan dat ze aan dienstbetoon doen zijn niet de ware hoor !
Op politiek gebied gebeurd dat ook nog maar anders dan vroeger: Geen zituren meer endergelijke. Gelukkig maar want daar werd enorm veel misbruik van gemaakt voor eigen stemmen winst, enz.
Postjes verdelen , volgens mijn mening zal dat er nooit uitgaan. Rood wil rood naast zich, en blauw en geel en groen en heel de regenboog willen allen bij zich.
Dat ze allen goed doen voor allen, zonder kleurkes erbij, 't zou te mooi zijn om waar te zijn.Amen