Nieuwe parkings op komst maar met plaatsen voor mindervalide chauffeurs of niet?

met categorie:  
Vandaag in de Mechelse editie van het Nieuwsblad een artikel over de nieuwe parkings die zullen gebouwd worden.

Wat ik me afvraag is of de bomen ook effectief zullen blijven staan eens ze met de werken voor de nieuwe parking beginnen en wat met het monument dat er op het plein staat?

Vraag is natuurlijk of er in de nieuwe parking genoeg plaatsen zullen zijn voor mindervalide chauffeurs.
Er gaan 120 wagens kunnen staan. Waarom niet van die 120 plaatsen een 40-tal voorzien voor mindervalide chauffeurs en als dat niet kan moeten ze maar zien dat ze bovengronds op verschillende locaties in het stadscentrum een heel pak plaatsen bijmaken of bestaande plaatsen veranderen in plaatsen voor mindervalide chauffeurs.
Dat is mijn gedacht natuurlijk. Wat denken jullie er over?
Bouw start na Stadsvisioenen
Ondergrondse parking aan Sint-Romboutskerkhof

MECHELEN - De Mechelse binnenstad zal tegen het einde van deze bestuursperiode een ondergrondse parking rijker zijn. Onder het Sint-Romboutskerkhof, de Wollemarkt voor veel Mechelaars, zullen 120 wagens kunnen parkeren. De kathedraal zal dan te bewonderen zijn van op een groen pleintje.

Het Mechelse schepencollege kon gisteren de krachtlijnen neerzetten voor de bouw van de vijfde ondergrondse parking door parkeerbeheerder Vinci Park. 'Eerst lieten we een onderzoek uitvoeren naar de gezondheid van de bomen en die blijken nog in goede staat te zijn. De bomen aan de zijkant blijven, alleen de twee middelste zullen moeten sneuvelen', legt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open VLD) uit. 'Nu zoeken we nog naar een technische oplossing voor de parking zelf. Het zullen in ieder geval twee verdiepingen worden voor telkens zestig wagens.'

Ten vroegste pas in het najaar van 2009 kan Vinci Park starten met de bouw.

'Met het grote evenement Stadsvisioenen (viering 450 jaar aartsbisschoppelijke stad, red.) in zicht in de lente van 2009 kunnen we moeilijk toeristen van op een bouwwerf naar de kathedraal laten kijken', verduidelijkt Geypen. 'Na afloop zullen Mechelaars van op het pleintje, dat met groen, zitbanken en speeltuigen afgewerkt wordt, een mooier zicht hebben op het schip van de kathedraal.'

Verwonderlijk is dat Mechelen blijft investeren in parkings in de binnenstad, terwijl ze winkeliers aanmoedigt de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken.

'We willen een autoluwe stad zijn maar auto's vallen nu eenmaal niet buiten te sluiten in een stad', beseft Greet Geypen. 'De bezettingsgraad van de parkings onder de Grote Markt en Veemarkt bedraagt negentig procent. Ook deze nieuwe zal aardig vol lopen.'

De start van de bouw van een ondergrondse parking onder de voormalige OVAM-parking in de Kanunnik De Deckerstraat hangt af van het moment waarop een privé-partner gevonden wordt. 'In de loop van april zullen we die huidige modderpoel al asfalteren zodanig dat deze kan dienen als parking wanneer de Katelijnestraat open ligt (deze heraanleg start in maart,red.)', besluit Geypen.
(bron: Het Nieuwsblad)
Zou men niet beter zorgen dat de autobussen kunnen doorrijden ven de Katelijnstraat naar de Yzerleen zonder te moeten wachten op wagens die staan te wachten om de parking onder de Markt binnen te rijden??Vanmorgend met de 5,8minuten moeten aanschuiven om van onder den toren tot op de Schoenmarkt te geraken. En dan maar klagen dat de bussen niet op tijd zijn.
Alles gaat tegenwoordig duidelijk ondergronds...
Ondergronds moeten mindervaliden betalen, bovengronds niet. Persoonlijk vind ik dat men dus bovengronds plaatsen moet voorzien waar mindervaliden kunnen parkeren zodat zij niet de dupe zijn van het parkeerbeleid in Mechelen.
Mindervaliden (of begeleiders van ... )hebben namelijk niet de keuze om hun auto te parkeren in de goedkope randparkings. Al eens geprobeerd om op zaterdagvoormiddag je auto op de zandpoortvest te parkeren en dan met je rolstoel de bus te nemen tot in het centrum?
@gimycko:
Hopelijk blijft er ondergronds ook nog wat 'grond' over zodat we binnenkort niet met z'n allen door de grond zakken :-)
Inderdaad Inge, en op de hoek van de muntstraat en de leermarkt staan regelmatig dezelfde wagens geparkeerd, waarschijnlijk van mindervaliden die in de buurt werken.
Zij hebben uiteraard recht op die plaatsen, maar daardoor blijven ze zowat de ganse dag bezet en hebben aldere mensen geen plaats.
Misschien een goed idee dat men meer plaatsen voor mindervaliden creëert in de binnenstad.
Het kost enkel en alleen een paar potten blauwe verf en daar zal het niet op aankomen, denk ik.
De verkeersborden zullen ze nog wel in voorraad hebben van in de tijd toen Janssens de signalisatieborden nog leverde :-)
Artikels over dit onderwerp staan in alle kranten Filip! Gezien onze negatieve ervaringen met Het Nieuwsblad vind ik het een brug te ver om die krant nog véél reclame te gunnen. Meestal holt ze toch aan achter de feiten
Mijn Opa zaliger had ook een mindervalliden parkeerkaart in zijn wagen daar hij aan een kant zo goed als blind was; een handicap die hem er niet van weerhield stevige wandelingen te maken en tegen 180 per uur met zijn wagen over de toen nog E10 te vlammen. Mijn mening over dit onderwerp: parkeerkaarten en parkeerplaatsen voor mindervalliden ja, maar wel voor wie 50% van zijn benen kwijt is, niet voor wie 50% van zijn ogen kwijt is, het zijn beide heel erge handikaps, maar de eerste heeft wel degelijk baat bij een parkeerplaats in de buurt...
@ Inge :
Binnenkort ondergronds van Mechelen-Zuid, onder de Vaart en achter het Station in 1 ruk tot op de Leuvense Steenweg.
En dan misschien nog nen afrit, ook ondergronds, naar de Parking onder de Grote Markt.
Dan kunnen ze ineens (ondergronds) de winkels in den Bruul bevoorraden !

Welkom in het "Nieuwe Mechelen" !

:-D :-D :-D
@sint: helemaal akkoord voor wie 50 % van zijn ogen kwijt is. Geen gehandicaptenkaart !! :-)
Mijn echtgenote is mindervalide. Zij moet 2keer per week bij de kinesiste
in de stationsstraat zij. Omdat zij
moeilijk te been is pleit zij al geruime tijd voor een mindervalideplaats vlak bij de praktijk
vemits daar een zee van plaats is.
Het zou een nuttige maatregel zijn voor
tal van mindervaliden die kiné dienen
te krijgen, ook aan dokterspraktijken
zou dit een nuttige ingreep kunnen zijn. Tot nog toe krijgen wij negatieve
reacties van de bevoegde instanties.
Misschien te weinig ondergronds gedacht?
(Ernstig) ik heb behoorlijk wat evaring met het rijden met anders validen. Transport is en blijft een probleem, samen met de toegankelijkheid en het bestaan van openbare mindervalidentoiletten.

Kasseien zijn alvast een ramp voor rolwagens, dat moet gezegd. Verder is de wildgroei van mindervalidenkaarten een groot probleem. Iedereen die wat hoest een een politicus kende kon in de vorige eeuw aan zo een kaart geraken. Gelukkig is er het een en het ander veranderd.

In Mechelen pleit ik voor voldoende mindervalidenparkings, boven- of ondergronds, dat maakt mij niet uit. Ikzelf heb het gevoel dat de aanwezigheid van aangepaste toiletten veel nijpender is ...

Verder betreur ik het feit van alweer een grote parking IN het centrum. Meer verkeer in de amper leefbare Katelijnestraat .... Tja, we hebben nu eenmaal gekozen voor parking in het centrum.

Ik kijk wel uit naar de heraanleg van het sintromboutskerkhof, en ik spiegel me daarbij graag aan oude foto's, met VEEL GROEN. Helaas is groen en parking moeilijk samen te voegen ...
@ Peter
Betreffende de mindervaliden parkeerkaart: Ik had zo'n 15 jaar geleden twee gehoorgestoorde broers als collega's. Het waren zeer fijne gasten maar één ding heb ik ze ten kwade geduid. En ik heb hun dat ook aan het verstand trachten te brengen. Dank zij hun hoorapparatuur konden zij zo'n vijftig procent, van wat wij normaal horenden opvangen, meepikken. Die jongens hadden beiden een invalidenkaart die hun toestond om in het stadscentrum van Brussel hun wagen te stallen op een invalidenplaats. Ze konden een parkeerplaats in de diepgarages van onze werkgever bekomen tegen een licht te betalen tarief per maand. Dus, op straat de plaats van een echte sukkelaar inpakken leek hun de economisch verantwoorde oplossing. Als je zelfstandig met je wagen naar Brussel kan rijden dan hoef je geen invalidenkaart.
Een andere collega is na zijn geslaagde heupoperatie zijn kaart lustig blijven gebruiken, alsook de gele streep op de stoeprand in de buurt van zijn voordeur, die een bevriend stadsmedewerker hem had bezorgd.
Drie gevallen van asociale egoïsten.
Een beetje méér serieux bij de toekenning van en de controle op deze kaarten, zou misschien al een stukje van het parkeerprobleem voor integere gebruikers van die blauwe parkeerplaatsen oplossen.
@ Peter :
Misschien was het idee van een "Plassjop" in de Bruul nog niet zo een gek idee...

http://blog.stadmechelen.be...
@ Peter
Ik kom steeds per fiets en op diverse tijdstippen van de dag door de Kathelijnestraat. Ik gebruik die weg in beide richtingen maar ik kan niet zeggen dat dat een drukke straat is. Smal wel maar voor een fietser best doenbaar. Zeker voor een assertieve fietser. Je maakt je wat breder en ze blijven vanzelf wel achter je. Ik bepaal graag hoe hard ze door de kern flitsen met hun blik. Openbaar vervoer laat ik met plezier door. Ook wat het wegdek betreft is die straat nog één van de betere van de binnenstad. de Bruul is pas een echte ramp maar daar gaan tegen einde maart herstellingswerken van start.
Als het verkeer naar de parking Grote Markt, de Kathelijnestraat niet méér dan dat benut dan wat het nù doet, zie ik helemaal geen probleem als je al voor de kathedraal een deel daarvan dirigeert naar de ondergrondse parking Wollemarkt-Sint Romboutskerkhof. Integtendeel dan los je de knoop Onder de Toren voor een stuk op. Afwachten zeker?
@Jef Van Ransbeeck : Ik kan je verzekeren dat het tegenwoordig niet zo makkelijk is om een parkeerkaart voor mindervaliden te bekomen.
Er doen echter veel fabeltjes de ronde die een eigen leventje gaan leiden.
Mijn echtgenote heeft zo'n kaart en als je haar ziet, zou je jezelf afvragen waarom zij een kaart nodig heeft.
Zichtbaar mankeert ze niks, maar in werkelijkheid is ze een hartpatiente en heeft ze reeds twee hartstilstanden kort na mekaar overleefd.
Ze heeft al enkele aderoperaties gehad en heeft ze een lekkende hartklep.
Daardoor kan zij amper 50 meter lopen zonder steun en heeft ze een parkeerkaart nodig.
Toch zie je aan haar niks verkeerd bij het uitstappen uit de wagen en zou je je kunnen afvragen waarom zij een parkeerkaart nodig heeft.
@Jef: Daar volg ik je wel. Al het verkeer dat onder de Wollemarkt gaat staan passeert alvast niet langs de toren dat klopt.

Hopelijk komt er nu niet dubbel zo veel verkeer door de Katelijnestraat ...

Verder denk ik dat verkeersplanning niet moet worden overgelaten aan de plaatselijke bewoners of aan politici. De stad Mechelen bvb. heeft een aantal bekwame planners, die weten wat ze aan het doen zijn !
waarom heeft het huis van de Mechelaar geen mindervalide parkeerplaatsen ?
@ Jan Goovaerts
De gevallen die ik zelf heb meegemaakt zijn geen fabeltjes die een eigen leven zijn gaan leiden! Indien nodig kan ik je de namen en woonplaatsen van deze 'gehandicapten' doorsturen.
Dat men aan vele gebruikers van zo'n kaart ogenschijnlijk geen handicap kan toedichten, daar ben ik het volmondig eens met jou. Maar bij het nog eens doornemen van mijn bericht dacht ik niet die categorie mensen te hebben geschoffeerd. De asocialen waar ik het over had, die verdienen niet beter. Ik heb me allen maar aan hun gedrag gestoord. Niet aan die mensen voor wie zo'n kaart een must is om nog deel te kunnen uitmaken van een aanvaardbaar sociaal leven. Jan, wens je echtgenote van mijnentwege AUB beterschap.
wat men ook vergeet te melden is dat er dan weer een 'gratis' parking verdwijnt voor diegene die 's avonds iets gaat eten in 't stad. Want na 19u is het op de wollemarkt immers gratis parkeren en als we ondergronds moeten gaan parkeren is het uiteraard betalen. Daarom zou ik willen ijveren voor een gratis ticket in de ondergronds parking vanaf 19u en in het weekend of er komt niemand nog van buiten 't stad om hier een hapje te eten.
@krise: je kan nog altijd gratis parkeren in de binnenstad en aan de rand na 19u.