Lichtjes tegen radicalisering

met categorie:  
Ik weet dat deze post wel wat commotie zou kunnen meebrengen, en toch wil ik m'n hoofd niet in het zand steken, om niet te zien wat er vanavond in Mechelen staat te gebeuren.
Op de Zandpoortvest zal het Vlaams Belang een fakkeltocht tegen islamisering houden, waar vanaf 20 uur nationale VB-kopstukken speeches zullen houden.

Een aantal, niet partijgebonden Mechelaars, van verschillende strekkingen en achtergronden, wil als reactie een tegenstem laten horen.
En dit willen ze doen op een vreedzame manier, met de actie 'Lichtjes tegen radicalisering'.
Om 20 uur wordt samengekomen aan het stadhuis...


(foto: Jan Smets)
Vandaag kreeg ik een mail van 'Verdraagzame Mechelaar', om dit standpunt te verduidelijken:

'Op dinsdag 11 maart 2008 organiseert het Vlaams Belang een fakkeltocht tegen islamisering.
Hun actie vindt plaats op de Zandpoortvest, vanaf 20 uur, waar speeches zullen gegeven worden door nationale VB-kopstukken Frank Van Hecke en Filip De Winter.
Als vreedzame Mechelaars kunnen we dit niet ongemerkt laten voorbijgaan en vinden we het belangrijk om onze tegenstem te laten horen.
Als verdraagzame Mechelaars zijn wij trots op onze stad, op de positieve evoluties die de laatste jaren gebeurden, en vinden we de multiculturele samenleving een meerwaarde.
Daarom organiseren we op dinsdag 11 maart om 20 uur, 'Lichtjes tegen radicalisering' aan het Mechels stadhuis, een vreedzame re-actie tegen deze radicale VB-optocht.
Een vreedzame actie waar lichtjes centraal zullen staan.
We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn.
Breng zoveel mogelijk kaarsen, olielampen, zaklampen etc. mee.
Breng gerust een muziekinstrument mee.
bedankt, en tot dan!'

Niemand hoeft akkoord te gaan met deze actie.
Vrije meningsuiting is belangrijk.
Alleen, wil ik dit wél graag posten, op eigen initiatief, omdat ik ook eerder geloof in dialoog dan in confrontatie.
(maar nogmaals met respect voor ieder die er anders over denkt)

NB.: lees ook het uitgebreid artikel hierover in de GvA van vandaag (Sven van Haezendonck)
Brand a.u.b. een kaarsje extra in mijn naam.
Ik kan er vanavond niet bij zijn, wegens andere verplichtingen maar in gedachten ben ik er zeker bij!

Ik hoop wel dat het een serene, stille bijeenkomst is zonder slogans en geroep, want voor je 't weet staat daar iemand dingen te roepen die ook niet door de beugel kunnen.
'k ben eens benieuwd wie zich als meest onverdraagzamen zullen profileren.
Als je betoogt tegen een godsdienst ben je overdraagzaam.
Trouwens Roger, hebben we dan niets geleerd van het verleden? Eén bepaalde bevolkingsgroep demoniseren kan nooit goed aflopen en: Haat wekt haat op.

Leer me dus aub niets over verdraagzaamheid. Het is toch normaal als je gaat betogen tegen bepaalde mensen waar je met samenleeft dat die daar niet mee gaan kunnen lachen.
Het gaat nog warm worden in Mechelen...

De Lente komt er duidelijk aan.

:-S
Erre, als vrijzinnige respecteer ik ieders overtuiging, ras of kleur (voor zover men zich gedraagt en aanpast aan ONZE wetten en niet andersom.) Gelet op de wereldwijde problemen met steeds dezelfde godsdienst, kan ik best begrijpen dat sommigen zich geroepen voelen om daar de aandacht op te vestigen. De "5e colonne" is overal aanwezig en men moet nog alleen de lont aansteken. Het probleem ontkennen is zijn kop in 't zand steken. In elk geval, ik kom er vanavond zeker niet voor uit mijn kot.
Vuurwerk op de Zandpoortvest (als daar maar niks ontploft) en vuurkestook vlakbij den Toren (dat niemand roept dat hem in brand staat).

Ik hou mijn emmerke alvast gereed...

:-D

@ erre :
Misschien heeft Roger hier wel een punt.
Tel eens de hoofddoekjes op de zaterdagse markt.
Trouwens we kunnen er toch niet naast kijken héé...wie vermoordde van Gogh, wie organiseerde 11 september, wie deed laffe bomaanslagen oa in Madrid?
wie stenigt en geselt nog in de 21e eeuw? wie verklaart dat homo's van het hoogste gebouw dienen gegooid? wie preekt de dood aan bekeerlingen tot een ander geloof? wie schopt overal rellen in Parijs, Kopenhagen, Brussel, Antwerpen etc. en we moeten natuurlijk elke moslim niet over dezelfde boeg gooien maar we moeten zeker onze broek niet afdoen voor hen....wij erkennen hun godsdienst...erkennen zij onze godsdiensten in hun moslimlanden?
Ooit al in Tanger geweest Marc? Daar staan de moskee, een katholieke kerk en een Joodse praktisch naast elkaar. Belediging van eender welke godsdienst is in Marokko zelfs verboden bij wet. Voilà. Ik stel u een ding voor: trek eens naar Marokko. Ge zult versteld staan...
Frank L. dat weet ik wel hoor maar ze worden niet gesubsidieerd door de overheid zoals in ons land bijvoorbeeld. en remember maar enkele bomaanslagen in Marokko (dat waren géén katholieken of Joden héé). Doordat mijn vader nogal internationaal bezig was hebben wij regelmatig moslims thuis ontvangen en er werd altijd met hun geloof rekening gehouden daar waar ik, waar ik ga of sta, eet wat op tafel komt.
@ Frank L.: Dat is een argument dat al te dikwijls en te pas en -vooral- onpas wordt gebruikt. Ik was al in Marokko, in Tunesië, in Jordanië ook. 'k Moet zeggen dat ik toch niet versteld stond hoor.
Ik spreek me voor de rest niet uit over de VB-bijeenkomst van vanavond (al vind ik hun "motivatie" vreemd: ten bate van de Spaanse gemeenschap in Mechelen en in herdenking van de aanslagen in Madrid 4 jaar geleden, tegelijkertijd gericht tegen een andere gemeenschap in onze stad. Daarenboven is de "motivatie" van soortgelijke betogingen her en der in Vlaanderen dezer dagen dan weer anders), noch over de tegen-actie (al vind ik die dan weer al te veel de ogen sluitend voor een bepaalde problematiek)
@ erre : Defineer eens "godsdienst"...
Het is maar al te duidelijk dat het VB te doen is om te provoceren en haat te zaaien tussen de Mechelaars. In Mechelen zijn er geen noemenswaardige problemen tussen moslims en niet-moslims. Uiteraard kent Mechelen de moeilijkheden van de centrumsteden. Vanuit het stadsbestuur zijn we daarmee bezig met tal van projecten en initiatieven.
Mijn motto is deze: "leven en laten leven" en ook "geef respect en je krijgt respect terug".
Laat ons meer naar elkaar luisteren en open staan voor het "anders" kunnen en mogen zijn.
Ik lees al te vaak zever in pakjes van personen zonder enig dossierkennis. Je kunt uiteraard niet alles weten, maar je kunt wel op zoek gaan naar antwoorden en naar meer kennis.
Ik geloof in een harmonieus Mechelen.
Mechelen, hip hip hoera.
Ik moet dringend dat boekje van Jan Leyers eens gaan lezen. Het stond daarstraks te pronken in het Forum.
Er zijn beter boeken gimyko, oa de Koranroute van Rudy Rotthier. Het boek dat je volgens mij het meeste inzicht zal verschaffen over de diversiteit binnen "de" moslimwereld. Want er is veel diversiteit binnen de grootste geloofsgemeenschap ter wereld.

Ik meen me trouwens ook problemen te herinneren die door katholieken of joden veroorzaakt werden "marc", moet ik hier een opsomming neerschrijven, of begint het gezond verstand te denken? Het is makkelijk om even het werk van enkele marginale extremisten te gaan opsommen om aan te tonen dat we "de" moslims moeten vrezen.

Een betoging tegen een bepaalde godsdienst is trouwens een achterlijk gegeven dat me doet denken aan de vooravond van de jodenvervolgingen of de kruistochten (2 barbaase feiten die door niet moslims werden gepleegt). Met als enige bedoeling om het vuur aan de lont te steken en achteraf met de vinger te kunnen wijzen, zoals Roger reeds pro-actief heeft gedaan.
Een beetje goede wil van beide gemeenschappen zou een zeer schone deugt zijn. En diegene die met de vinger wil wijzen zou veel beter beginnen met eens in de spiegel te kijken.
Zeer juist Ali Salmi: "geef respect en je krijgt respect terug". Als dat nu niet steeds uit dezelfde hoek zou hoeven te komen, zouden er geen problemen zijn.
En vermits je er het VB bijsleurt (dat is nu eenmaal bon ton bij het minipartijtje Spirit): ik kan me niet herinneren dat die bruinhemden, mestkevers, neo-nazisten of hoe de "politiek correcten" ze ook mogen noemen ooit ergens auto's in brand hebben gestoken, of in bende 73-jarige voorbijgangers hebben beroofd zoals dat vorige week in Mechelen nog het geval was (om maar én voorbeeldje aan te halen)
't Is zoals je dat zo juist formuleert: Respect, dat verdien je...
En Erre, ik geef je volkomen gelijk, er zijn in het verleden meer dan genoeg beestigheden door de katholieke kerk begaan (om er enkele te noemen: de inquisitie, het uitmoorden van midden-Amerikaanse beschavingen, en dit steeds met het kruis voorop, de missionarissen die met de zweep de negertjes gingen bekeren...) wat echter, gelet op wat zich thans wereldwijd afspeelt, niet wil zeggen dat de Westerse beschaving zich door opruiende imams opnieuw naar de middeleeuwen moet laten dringen.
Mij stoort vooral het willen polariseren, het verscherpen van het wij/zij-gevoel. Als we werkelijk willen SAMEN-leven, zullen we (beide bevolkingsgroepen) moeten proberen om toenaderingspogingen te ondernemen.
Protesteren tegen 'de islamisering' hoort hier niet in thuis, volgens mij.
Godsdienstvrijheid is één van de essentiële verworvenheden binnen de Westrse democratie.
Die verworvenheden zet je niet op het spel. (ook al gaat het om een godsdienst die je zélf niet aanhangt).
Natuurlijk veroordeelt elk weldenkend mens de aanslagen die worden gepleegd onder welk etiket dan ook.
Maar polariseren en proberen mensen tegen mekar op te zetten, is volgens mij niet de juiste weg.
In zo'n klimaat kiemt nieuwe haat.
(en het moet de Islamitische Mechelaar die het goed meent, en meewerkt aan een betere SAMENleving (en zo zijn er ook héél wat) zéker ontmoedigen en pijn doen.)
En dat schrijf ik hier neer, partij-ongebonden - dus niet politiek-recupereerbaar, maar als Mechelaar die probeert te werken, op m'n eigen kleine terrein, aan een betere verstandhouding...)
Er wordt hier altijd over godsdienst geschreven, maar de islam is feitelijk een allesregelend politiek systeem.Vraag maar aan Prof.Vermeulen oa. Sint-Paulus stelde destijds in een van zijn brieven "welkom de vreemdeling die in mijn tempel bid" Wat we heden kunnen moderniseren naar" welkom de vreemdeling welke onze wetten cultuur en gebruiken respecteert".
Dat houdt oa. in dat men niet profiteert van arbeid van anderen en komt parasiteren. En tussenhaakjes manifesteren is een grondwettelijk recht.
@ erre :
"de Koranroute van Rudy Rotthier" heb ik gelezen (Forum Mechelen). Ik kom niet onbeslagen op het ijs.
Maar in 2006 zijn mijn ogen opengegaan, hier in deze stad. En toen ben ik gaan zoeken (boeken, internet).
Ik wilde de Waarheid weten en heb meer dan 1 boek geraadpleegd. Er waren door de geschiedenis heen meer dan een paar "marginale extremisten".
Aan Roger Kokken, ik heb het VB erbij gehaald omdat zij aan de basis liggen van dit alles. Zij organiseren een overbodige manifestatie, onder het mom "stop aan de islamisering".
Iedere echte islamiet veroordeelt trouwens elke vorm van terreur of agressie of criminaliteit. Die zaken staan haaks tegen de leer van de islam. maar ondertussen is er wel een imago gecreëerd van de islam. Ik mag toch wel oproepen tegen de toenemende islamofobie. Trouwens, 2 jaar geleden ten tijde van de auto's in brand in parijs en de voorsteden, hebben leden van de moskeeën van mechelen 's avonds gepatrallouieerd om zoiets niet in Mechelen voor te hebben. Met de complimenten van de politie. Dergelijke zaken halen natuurlijk niet de media, niet spectaculair genoeg zeker.
Ik doe nogmaals, zoals zo vaak, de oproep om elkaar te leren kennen en elkaar te respecteren. Niet moeilijk trouwens.
De eeuwige vraag van de Kip en het Ei...

Wat was er eerst ?
Ali Salmi, ik meen dat er vanwege de autochtonen al jarenlang genoeg respect is betoond aan de gastarbeiders! Nu is het aan jullie om onze wetten, leefwijzen, culturen te respecteren. Jullie leven in een westers land en wie niet akkoord is kan terug naar zijn thuisland.
Nu, ieder zijn waarheid.... Laat ons hopen dat de manifestatie langs beide zijden waardig zal verlopen en niet zal leiden tot nog meer wrevel.
Poitiers,Lepanto,Wenen.We hebben ze kunnen stoppen. In de Eeuw XX voerden we in 1945 de Italianen in om het vuil werk in de mijnen te komen doen, daarna kwam ik Spanjaarden tegen op werkvloeren in Europa. Daarna voerden we moslims in, dit alles om goedkoop werkvolk te vinden voor werk waaraan wij bewoners van een land begrensd door Noordzee, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk ons handen niet meer wilden vuil maken. Maar wij vergisten ons. Het zijn mensen met overtuiging die nog iets willen opofferen voor hun overtuiging zelfs al moeten zij hun leven verliezen. En hun overtuiging is : kost wat kost de overheersing van de Islam met alle gevolgen er aan vastgebonden.Al jaren word ik in gesprekken hier in Argentinié met een medogende glimlach bekeken als ik staande houd dat Europa voor het einde van eeuw XXI tot de Islam zal behoren. Ik ben een inwijkeling en mijn vrouw is Argentijnse. Ik heb mijn kinderen nooit over Vlaanderen gesproken want "Wees Argentijn, die God Argentijn schiep" zoals ik Vlaming ben. Aan al diegenen die de Kerk wandaden aansmeerden zou ik willen vragen geschiedsschrijvers te lezen en niet schrijvers van geschiedenis die alleen die feiten in aanmerking nemen die hun thesis ten goede komen. Feiten die ze tegenspreken verklaren zij vals of niet bestaande. Ik hoop alleen maar dat Europa niet het verwijt zal moeten horen dat Boabdil uit de mond van zijn Moeder moest horen ; "Betreur niet als een vrouw wat ge niet wist te verdedigen als een man."
Morgen zal het weer zijn : "Wir haben es nicht gewusscht". En dan is het (weeral) te laat.

Goe bezig ?
Ik sta helemaal achter Jans maar kan het niet zo goed verwoorden!
Geboren in 1965 heb ik niet echt Mei 68 of de Hippieperiode (Summer of Love) meegemaakt.
In 1976 was ik 11 en brak de hel los (Punk - No Future for you) en daarna de donkere Jaren 80 (Werk, werk, ik heb 2 handen, enz... )
Maar enkele dingen uit die hippieperiode zitten diep in mijn ziel :

"If you can be with the one you love, love the one you're with"

Dit doet hier niks ter zake - LOL - maar deze wel...

"Kids, be free...
do everything you want to do
just so long
you do not hurt anybody..."

Dus Vrijheid is het hoogste en universeelste goed. Dus, doe wat je niet laten kunt, maar vrijheid stopt als je de vrijheid van anderen belemmert.
Dan pas krijg je wrevel, de wrevel die we nu in Europa meemaken.
Allemaal erg grappig! Betogen tegen islamisering. En tegenbetogen voor een multi-culturele maatschappij. Moeten jullie niet samen betogen dan? Want betogen tegen islamisering is betogen tegen een dreigend overgewicht van de islam in de toekomst. Dus gedaan dan met de multi-culturele maatschappij. Gedaan met de vele godsdiensten en overtuigingen! Want elke échte islamitische maatschappij is een mono cultuur! Zeker op religieus vlak. Dus mensen... Betogen tegen de Islamisering van Europa, is niet noodzakelijk betogen tegen de multi-cultuur! Al zal het VB dit wel anders zien natuurlijk haha. En aan de tegenbetogers... Betoog dan liever voor de Islamisering (want die is bezig) en doe niet hippocriet...
@ Nick : Geweldige gedachtengang !

Hopelijk komen geen van beiden ooit aan de macht, want dan gaan we hier nog lachen in Mechelen/Vlaanderen/Belgie/Europa.

Het wordt nog een leuke eeuw...
@Ali Salmi: "In Mechelen zijn er geen noemenswaardige problemen tussen moslims en niet-moslims."
"Niet-moslims" kan je dat begrip niet beter en een klein beetje beleefder en respectvoller formuleren tegenover de meerderheid van de Mechelaars, a.u.b.?
@ Jokke :
Ja, taal is een geweldig ding.
Die term wordt tegenwoordig ook gebezigd in Nederland (oa meiden van halal).
Vroeger sprak men in deze streken over Christenen en niet-Christenen. Ian Paisley (Noord-Ierland) omschreef de Paus ooit als de Anti-Christ.

Goe bezig ? I don't think so...
Om meer te weten te komen over het onderwerp van deze avond vraag ik aan de meer belezen Mechelaar welk boek ik het best aanschaf :
-"While Europe slept" van Bruce Bawer
-Verhandelingen van Robert Redeker
-Een boek van Oriana Fallaci
-Een boek van Karen Jespersen en Ralf Pittelkow
Aan Almi Salmi: als jij schrijft "Iedere echte islamiet veroordeelt trouwens elke vorm van terreur of agressie of criminaliteit. Die zaken staan haaks tegen de leer van de islam. Maar ondertussen is er wel een imago gecreëerd van de islam", dan moet ik nekeer heel hard lachen. Jaja, elke rechtschapen en echte christen is ook voor 'naastenliefde', 'vergeving', 'solidariteit' (het staat in de bijbel, niwaar!), en bla bla bla maar ondertussen zijn er in naam van dat christendom al ontelbaar veel gruwelijkheden gebeurd in de geschiedenis. Gelukkig heeft de doorgaans christelijke westerse maatschappij sinds de Verlichting een evolutie meegemaakt (dialoog, ontvoogding, zelfkritiek, vrije meningsuiting, rechten van de mens, democratie, scheiding kerk en staat, gelijkheid man/vrouw...) wat ertoe geleid heeft dat de Kerk gedwongen werd/wordt die evolutie te volgen, waardoor het aantal extremistische christenen vandaag de dag een haast te verwaarlozen categorie is geworden. En dat is iets dat de islam nog niet heeft ervaren, zie. Het is een leer van voor de middeleeuwen en is het dat nu, anno 2008, nog altijd. Bovendien winnen de radicale stromingen meer en meer terrein (zowel in binnen- als buitenland), dat gaat ook u niet ontkennen. Dan heb ik er hoegenaamd GEEN moeite mee als daar vreedzaam tegen gewaarschuwd wordt. Maar neen, als je waarschuwt tegen die verdere radicalisering en al dat islamitisch geweld, dan ben je onverdraagzaam.
Hi-la-risch, broeha! :-D
Afspraak met de geschiedenis binnen 20-30 jaar jongens, en dat is zonder smiley.
Mijn mening is en blijft dat betogen voor of tegen eender welk spook op een wolk een totale zinloze bezigheid is, mocht je al die uren samentellen die mensen al doorgebracht hebben in kerken, moskeejen en andere tempels gewoon omdat ze niet kunnen aanvaarden dat ze op een dag hun kopke gaan laten hangen en eerder zullen opgevreten worden door de wormen dan dat ze op hun beurt de overgang naar spook op wolk zullen maken.... man man man toch. Ik zeg niet dat ze hun tijd dan persé in het vinden van een cure for cancer hadden moeten steken, och, zelfs in een hangmat gaan liggen is een interessanter tijdverdrijf.

Mocht er dan toch echt een of andere god bestaan dan hoop ik wel dat je je gebeden tot de juiste god richt, want leg het anders maar uit op de dag des oordeels (lacht).

Op het nieuws zie ik soms dat mensen zichzelf opblazen in naam van hun godsdienst, ja, je kan natuurlijk ook zelfmoord plegen door je op zolder op te hangen maar dan maak je je familie te schande he? Dan is zo'n bommengordel wel een 'geschenk uit de hemel' natuurlijk (lacht). Nooit gemerkt dat de grote meerderheid eerder ontploft op een verlaten kruispunt waar bijna geen kat langskomt dan in een bus of een trein tijdens het spitsuur?

En het Vlaams Belang? Wel, ik zal het zo stellen: moest ik niet weten waarvoor een stuur dient, hoe pinkers werken en waar de rem, gas en ambreyage staan, awel, ik zou al zeker niet met een auto gaan rijden, want de kans dat ik er mij tegen een boom mee te pletter rij is veel te groot. Dat die mensen liever niet mee besturen daar heb ik alle begrip voor, het zijn per slot van rekening ook maar homo sapiensen zoals wij, dus ik neem aan dat ze genoeg overlevingsdrang in zich hebben.

En daarmee is dan weeral bewezen dan diep vanbinnen in elke gelovige een klein slim homo sapienske zit dat maar al te goed beseft dat het op een dag gedaan is (lacht)
@ Netels :
En stop je harde schijf met draaien.

@ Metteko :
Binnen 20-30 jaar ? Ik vang die geluiden nu al op en het is niet op Holland 2 of in den Elsevier.

Mahal ? Nog zo een takiyya and hell freezes over...
Juist op het vrt-nieuws gezien dat er voor de VB-manifestatie ocharme 60 man is komen opdagen. Liggen we hier wakker van? Als die sullen in de regen willen gaan staan luisteren naar een omhooggevallen boerke met één wenkbrauw dan moeten ze het zeker niet laten. Ik had in ieder geval wel wat beters te doen. En aan die mensen die een tegenmanifestatie hielden: zeer mooi maar laat de onnozelaars maar. Geen aandacht geven en ze krassen zelf wel op... En aan al die mensen die schrik hebben van de islamisering: bekeer u niet als je het niet wil hé. Ik ga zeker nog goed wat pinten pakken met mijn islamitische vrienden. En als ze toch geen bier willen maar een colaatje dan heb ik weer een bob om naar huis te geraken. hips
Ach, het is allemaal niet zo erg...

http://www.knack.be/nieuws/...

(Boom vandaag)
Er is duidelijk een probleem met sommige moslims (dat zal ook Ali Salmi niet ontkennen) die zich vaak ten onrechte beroepen op hun godsdienst om extremistische ideeën te spuien, net zo goed als het IRA indertijd het katholicisme misbruikte om terreurdaden goed te praten.
Maar heeft toen iemand àlle katholieken beschuldigd van extremisme? Ik kan het me niet herinneren.
Het VB en aanhang doen dat meestal wel waar het de islam betreft, en dat stoort mij! Gelukkig waren er amper enkele tientallen aanhangers op het appél.
Ach, Koen, het is allemaal niet zo erg.
Maar je wenkbrauwen gaan wel effe fronsen wanneer enkele jaren geleden Sinterklaas in elkaar werd geslagen door "Nieuwe Vlamingen", notabene in de winkelstraat van Coloma (Je weet wel, die straat waar de ooievaars hun confituurkoeken gaan halen).
ach ach - hebben we die discusie nu niet al lang gehad : er is een probleem met enkele ontspoorde allochtonen, maar de meerderheid (ook in het midden-oosten)wil wat iedereen wil : een huis met een tuintje waar de kindjes in kunnen spelen en elke maand wat geld op de bank. Extremisten vormen langs beide zijden een minderheid, wat daar ook over wordt beweerd.

Politiseren van deze zaak is zowel fout als daar één bevolkingsgroep mee wordt geviseerd als wanneer een godsdienst wordt misbruikt om aan politiek te doen.

Wat het zogenaamde zwartwerk en profiteren van uitkeringen betreft : ze hebben het van geen vreemden geleerd en er wordt voor iedereen gecontroleerd op misbruik.

Je mag besluiten dat er naast wat heethoofden in Mechelen weinig problemen zijn.

Ieder zijn mening, maar het is al te gemakkelijk om een politieke partij te gaan achternalopen wanneer zij haar énige agendapunt tot vervelens toe nog maar's propageert : "het is allemaal de schuld van een ander".

Zulk goedkoop en ongenuanceerd gezwets lost niets op en blijkbaar beginnen de proteststemmers van het eerste uur dat ook te begrijpen.

En wanneer de sint in elkaar wordt geslagen ("enkele jaren geleden"...) moeten de daders daarvoor consequent worden gestraft, of die nu geel, groen, oranje of bruin zijn.

trouwens @marc : de uitdrukking is niet "alle moslims over een zelfde boeg gooien", maar wel "over dezelfde kam scheren", wat al iets minder dramatisch klinkt ;-)
Gymicko, jij doet heel erg je best om aan te tonen dat we bang moeten zijn en ons moeten voorbereiden op het ergste... We moeten vooral oppassen voor de Walen en de moslims, want voor we het weten zijn de brave vlamingen een uitstervende soort van barmhartigen die niemand kwaad doen.

Alle gekheid op een stokje, Gymicko, hetgeen jij doet is alles wat de "anderen" verkeerd doen onder de loep nemen en zo goed mogelijk uitvergroten, maar er zijn zo veel misdrijven die door Vlamingen worden gepleegd maar schijnbaar worden die onder een andere noemer geplaatst.

Trouwens over de hele wereld is een kleine minderheid verantwoordelijk voor de plaatselijke criminaliteit. Wereldwijd gaat het over minderheden die op een lagere trede van de sociale ladder staan en het zijn niet overal moslims.
60 VB- manifestanten.
Senator Creyelman mag zich lichtjes beginnen zorgen maken omtrent zijn positie binnen zijn partij.
Trouwens hetgeen jij doet is eigenlijk van alle tijden, lees het stukje maar eens over de perkamentrollen, toen sprak men over een maatschappij in ontbinding en wees men met de vinger naar de Fransen.
@ DJ, die 60 manifestanten waren zoals in dictatoriale regimes aangevoerd met 1 BUS, allen voorzien van toebehoren door de partij zelf. Een enscenering pure sang...

Na een half uur gingen de figuranten terug het Veolia transport op (ooh ironie, transport van een afvalverwerkingsbedrijf) en gedaan was de "manifestatie"...
Veolia? hoe heet het KVM stadion nu ook al wer?
Ach, Erre, het is allemaal niet zo erg...

Btw, kan ik jou een halal-hypotheekje van Fortis aansmeren (business is business) ?
En het waren zeker "verdraagzamen" die de ruiten van het VB-secretariaat hebben ingegooid? en die de VB-manifestatie trachtten te verstoren?
Hebben ze al eens van het grondwettelijk recht op betogen gehoord?
Geert: mijn tekst "over de boeg gooien" was wel dusdanig bedoeld hoor.
Leve de dramatiek!
@ Marc, trachtten te verstoren? Wat is er dan gebeurt?
Halal bankieren is het toppunt van hypocrisie in het leven geroepen door opportunisten, maar die heb je ook overal.
Erre: lees de verslagen in de kranten, er werden een vijftal heethoofdjes opgepakt door de politie.
En ja, over dat halalbankieren heb ik zo m'n mening net als over "ethisch" bankieren en beleggen....
@ Erre : HLZHI

We leven in Europa nu eenmaal in het Dar Al-Harb en (gelukkig nog) niet in het Dar Al-Salaam.

Enne... als je me op een Takiyya kunt betrappen, laat het me weten.

Voor de moeilijke woordjes, check de Wikipedia.
Heb ik gedaan marc, ik lees: er waren meer agenten en zelf dubbel betogers op de grote markt, dan VB demonstranten...

Ik lees ook dat er geen noemenswaardige incidenten waren, enkel 5 personen die opgepakt zijn wegens ordeverstoring...

Ze hebben...en hou je nu vast... GEROEPEN!! Shame on them.

(ik heb jullie boegbeeld al ettelijke malen zien opgepakt worden voor het verstoren van de orde, dus maar heel hard je best om de zaken op te blazen...)

Als je tegen iemand betoogt mag je verwachten dat die personen er op gaan reageren en zelfs dat is niet gebeurt, provocatie is dus mislukt.

Ik zou Mechelen eens willen zien moest de KV een betoging tegen de Racing organiseren...
Enne Gymicko, als jij dat gelukkig noemt... dar es salaam betekend het huis van de vrede, het andere is het huis van de oorlog...
@ Erre : Heel goed ! Gefeliciteerd !

En ken je ook de specifieke betekenis ervan ?
mannekes toch, lees dat nu es na zeg!! Topic over onverdraagzaamheid is het geworden ipv lichtjes tegen radicalisering, en de één is nog erger dan de ander hoewel de ander het altijd heeft gedaan ....

*zucht*

Verbeter de wereld, begin bij jezelf ... al een zéér antieke slogan, maar nog altijd van toepassing. Maarja,zo van die welles-nietes toestanden zullen de wereld nog lang niet uit zijn zolang "wij" ons superieur blijven voelen boven "de moslim" ...
Heer vergeef het hun, ze weten nog altijd niet beter ...
@ Katrientje : Lezen is weten.

En door te lezen weet ik dingen die anderen nog moeten ontdekken. Opletten met wie zich superieur waant of acht. Je zou nog verschieten als je bepaalde dingen leest.

En nee, ik lees niet het VB-blaadje of een of andere haatwebsite (Ik kan niet tegen dat geroep en het brengt niks bij...)

:-)

(Heer vergeef het hun, ze weten nog altijd niet beter...)
Ik was erbij gisteren op de grote Markt, en het was daar een gezellige bijeenkomst daar. 120 mensen bijeenkomen door pas zaterdag te beginnen mailen en zondag beginnen te sms'n, een meer dan behoorlijk resultaat. Daar hadden we niet eens een nationaal kopstuk voor nodig. En laat de gezelligheid van gisteravond net het signaal zijn dat we met deze actie wilden geven. Het was geen tegenbetoging, werd nergens ook zo aangekondigd, het was een re-actie, om aan te tonen dat er nog wel verdraagzame mechelaars zijn die willen signaleren dat we die multiculturele samenleving best wel de moeite vinden. Uiteraard verbeteren we de wereld hiermee niet, maar maken we wel duidelijk dat wij alvast het VB toch niet zomaar een partij als een andere vinden, en dat we dit ook willen tonen.
Ik vind het ook absoluut afkeurenswaardig dat het VB betoogt tegen 'islamisering' en zo mensen tegen elkaar opzet die vooralsnog goed samenleven - maar anderzijds vind ik ook dat een tegenbetoging eveneens polariserend werkt (tussen VB-sympathisanten en niet VB-sympathisanten dan). VB-sympathisanten vormen immers ook een belangrijke bevolkingsgroep in Mechelen, dat valt niet te ontkennen. Ik zou de VB betoging dan ook gewoon niet teveel aandacht en ruchtbaarheid gegeven hebben, en los ervan pro-integratie
evenementen houden. Ook loop ik niet zo hoog op met de wolligheid van dit hele gebeuren, dwz 'lichtjes', 'vreedzaam', 'verdraagzaamheid',... Ik ben zelf meer een no-nonsense mens en moet dan ook vaststellen dat de manier waarop er tegenwoordig voor multiculturaliteit / tegen polarisatie van autochtonen en allochtonen gestreden wordt absoluut niet iedereen verenigt die het nochtans wel met de inhoud van het betoog eens is.
Gimycko, lezen is weten. Dus is het soms wel eens interessant om de VB-site te lezen, gewoon om te weten ... ;-)

(kmoet wel toegeven ... ik doe dat eigenlijk ook niet dikwijls ...)
@ Johan :

"Uiteraard verbeteren we de wereld hiermee niet, maar maken we wel duidelijk dat wij alvast het VB toch niet zomaar een partij als een andere vinden, en dat we dit ook willen tonen..."

En hier een wedervraag :
Is de Islam een Religie als een ander ?
@ Katrientje : Je moet de VB-site niet lezen !

Je hebt een heel internet vol...

*Zucht*
Gewoon even ' In Europa ' van Geert Mak lezen.
Zeer verhelderend
Imagine no religion, if easy if you try, imagine all the people living life in peace, whoo-hoo-hoo-oe-who ;)

Ik ga hier mijn handen nog aan verbranden, maar allez, hopsakee :

@Gimycko : Ja de Islam is een religie als elke ander, ze zijn immers allemaal ziek (met het Boedhisma als mogelijk enige uitzondering), lees eens een deftig boek hierover :

'Religion as a natural phenomenon' van 'Daniel C Dennett' kan ik iedere gelovige van harte aanbevelen, maar ik besef wel dat het een utopie is of getuigd van een onnoemelijke naïviteit dat ze dat ook gaan doen, ze zijn immers mensen van 1 boek...

Van mijn part mag iedereen geloven wat ie wil ja, maar niet dat geloof verkondigen, al wat steunt op niks, waar geen schrijntje van bewijs voor is of kan weerlegt worden door simpele logica daarmee moet je niet aan mijn oren komen zagen en daarom is geloof zo ziek 'Het is waar want het staat in dit boek'. Ik vind het dan persoonlijk ook een schande dat geloof op school wordt onderwezen, samen met normale vakken.

Ha die zijn de dingen waar menig avond in een bruin café mee gevuld worden en waarna de gelovige al schuddebollend opstapt en simpelweg blijft geloven, ondanks de stapel onweerlegbare logica die zijn geloof vernietigt.

Prettige dag nog !-)

Een vredelievende atheist ...

Erlend / Erroba
@ DJ :
Ik zag zijn boek gisteren nog liggen in het Forum en bezie zijn documentaires op TV.
Geweldige reportages !
Het boek is wel een enorme turf (Is hij leesbaar ?)
Stonden er ook de perikelen in rond de Grootmufti in Wereldoorlog II (Oom van Arafat) ?
@ Erroba : Mooi ! Mooi !
Ik wacht nog steeds op de definitie van "Godsdienst" door Erre.
En inderdaad, het hoort niet op de schoolbanken !
Alhoewel de "Oude Religies" wel een charme hadden met Mede-drinkende en everzwijnetende Druides, die in de bossen rond Mechelen maretakken aan het snijden waren met gouden snoeimessen...

:-D
Correctie :

het boek heet 'Breaking the spell' 'Religion as a natural phenomenon' is de subtitel...
Hier een mooie engelstalig definitie :

Religion is believing in something you know ain't true.

Erlend / Erroba
In het vrije onderwijsnet wordt uiteraard godsdienst gegeven in de katholieke scholen. In de andere vrije- en rijksscholen is NIEMAND verplicht godsdienstonderricht te volgen, er is daar bijvoorbeeld zedenleer te volgen.
Wie zijn kinderen naar het katholieke net stuurt gaat uiteraard akkoord met onderricht van de katholieke geloofsleer.Zo simpel is dat toch?
@ Erroba :
Dat heb ik effe opgezocht :

http://en.wikipedia.org/wik...

Zeer interessant !

Is die ook in het Nederlands verkrijgbaar ?
Ik heb hier nog een geschenkenbon liggen van de Standaard Boekhandel.
@ Erroba :
Je definitie is leuk, maar onlangs nog een geanimeerde discussie gehad aangaande.
Er werd verteld dat toen gemeenschappen te groot werden en het "dorp" overstegen (ontstaan van bv eerste steden in de oudheid) religie werd geintroduceerd om de (onoverzichtelijke) boel toch een klein beetje bijeen te houden dmv een gemeenschappelijk ideaal of "godsidee".
En tegelijkertijd werden ook de Natuurfenomenen "verklaard". Maar ja, het Volk van de Farao's (Oude Egyptenaren) wisten toen al dat de aarde een bol was en rond de zon draaide.
@Marc, hoho, zo simpel ligt dat niet :

1. Het is niet de keuze van dat kind om geindoctrineerd te worden door geloof, ja ook niet door die andere dingen ik weet het.

2. Het katholieke onderwijs is (spijtig genoeg) nog steeds kwalitatief beter, waardoor vele ouders dus kiezen voor dat onderwijs.

3. Er bestaat sociale druk om je kind gelovig op te voeden.

4. Wat met kinderen van gescheiden ouders waar de 1 wil dat zijn kind naar een katholieke school gaat en de andere niet?

Ik blijf erbij dat geloof niet thuishoort op een school naast vakken die steunen op grondige wetenschappelijk basis, je geeft het kind het idee dat dit in het rijtje thuishoort, euh niet dus.
Katholiek onderwijs is dus iets dat vloekt met wat onderwijs zou moeten zijn. Wil men toch geloof onderwijzen op een school, dat ze de kinderen dan elk geloof dat er bestaat onderwijzen plus het atheisme, zodat het zelf kan kiezen of het eventueel in iets wil geloven. Ik betwijfel het ten zeerste, maar dit soort ideëen stoot natuurlijk zoveel mensen tegen de borst dat het geen schijn van kans maakt omdat die gelovigen weten dat het geloof dan helemaal ten dode is opgeschreven.

Erlend / Erroba
De vraag van de nieuwe eeuw, Erroba :

Darwin of Creationisme...

(...en als het Creationisme toch waar zou zijn, dan heeft Von Daniken toch gelijk - LOL)
Ik zie niet in waarom ik de definitie van godsdienst moet uitleggen Gymicko, kijk eens op Wikipedia, daar besteed je blijkbaar heel veel tijd op...
@gimycko :

Ik denk niet dat daar een vertaling van bestaat, misschien dan maar 'God als misvatting' van Richard Dawkings, iets minder diepgravend als je het mij vraagt maar toch nog zeker de moeite.

Het gratis e-book van Scott Adams (de auteur van de Dilbert strips) is zeker ook de moeite, het is eerder een grappig boek, maar staat toch bol van dingen waar je best eens goed over nadenkt :

http://fringe.davesource.co...

... ook enkel in het Engels.

Het vervolg hierop 'Religion Wars' is niet gratis maar ook echt een aanrader.

Erlend / Erroba
@Gimycko:

De bewijslast voor de evolutietheorie van Darwin is zo overweldigend dat geen enkel zinnig mens hiernog aan twijfelt, maar ja ik zei ook geen enkel zinnig mens ;)

Erlend / Erroba
@Gimycko : Als je dat boek 'Breaking the spell' leest zal je merken dat overal geloof spontaan ontstaat, mensen zoeken naar een zekere zin achter alles en beginnen -om die leemte in te vullen- in dingen te geloven, de gekste dingen eerst.

Elke gelovige is er ook rotsvast van overtuigd dat zijn geloof het enige ware is, dat komt omdat geloof 'memen' bevat (de tegenhanger van genen, een soort ideëen-genen), die dat geloof beschremen en versterken; bvb 'je mag je geloof niet in vraag stellen'.

Als je iemand vraagt 'Geloof je in Ra, Thor of Beelzebub?' zal die je vreemd aankijken, als atheist geloof je gewoon in 1 god minder dan zij...

Erlend / Erroba
@ Erroba : Hohoho...

Circuleren er tegenwoordig geen prachtig geillustreerde leerboeken in sommige scholen die het Creationisme in mooie prentjes wezenlijk voorstellen ?
Het naslagwerk werd gefinancierd door een of andere Turkse zakenman (Naam ontsnapt me effe...)

Onlangs nog verslag hierover in de "betere" dag-en weekbladen !
@ Erroba :
Zaten die "Godsgenen" ook niet ergens in de hersenen ? Het staat me voor dat ik daar iets over gelezen heb.
Wat kan het nu kwaad om even in groep stil te staan bij de 200 gedode slachtoffers door een bomaanslag in Madrid? Of het nu op de Grote Markt is of op de Zandpoortvest. Iedereen bedankt om even deze mensen te herdenken. Tot volgend jaar op 11 maart
Erroba: zoals ik al schreef is niemand verplicht zijn kinderen onder te brengen in het katholieke onderwijs. Tot vandaag beslissen de ouders vrij waar en welk onderwijs hun kroost zal genieten.
Dat het katholieke net beter is kan geen reden zijn om als vrijzinnige zijn kinderen naar zo'n school te sturen of is het overwegend blanke aspect misschien een (echte?) reden.
@ Marc :
Als kind kun je niet je ouders uitkiezen.
En zij bepalen wat goed voor je is.
De term "Christelijke Scholen" is misschien een beetje oubollig en een reliek uit de geschiedenis, toen geestelijken zich inzetten voor de opvoeding van kinderen.
Nu worden de "Christelijke Waarden" er nog gegeven, alhoewel de geestelijken allang verdwenen zijn.
Maar wat zijn "Christelijke Waarden" ? En zijn ze nog vergelijkbaar met dat wat, in den tijd, werd aangeleerd met de Mechelse Catechismus. Of zijn ze geupdatete ?
@ Gymicko, ik geloof dat je het over Haroon Yahya hebt, de zelfverklaarde geleerde, van wie zijn enige studie ooit Binnenhuisarchitectuur was en deze heeft hij nota bene niet afgemaakt.
@ Erre : Inderdaad...

http://www.harunyahya.com/

Vader van het Nieuwe Creationisme (moslimstyle).
De boekjes van Von Daniken hebben niet zulke mooie plaatjes en worden niet gratis aangeboden aan scholen.
Gim: misschien al goed dat kinderen hun ouders niet kunnen kiezen...wie weet wie zich allemaal bij mij zou aanbieden om de leukste papa te kunnen hebben!
@ Marc : Ge weet toch dat eigen stoef stinkt...

:-D
@Marc: Ik weet wat je schreef hoor, maar je probeert mijn argumenten weg te vegen door ze te negeren. Je herhaalt gewoon wat je al zei zonder voor de aangehaalde problematiek een oplossing te voorzien.

Ouders bepalen wat goed voor je is? Hoe naief kan je zijn...

Ik ben atheist, maar mijn kinderen worden toch - tegen mijn zin- door mijn ex naar een Katholieke school gestuurd.

Ik koester de hoop dat ze door hun duidelijk aanwezige intelligentie er wel zullen achterkomen dat het onzin is, maar je weet maar nooit, je kunt moeilijk zeggen dat iedere gelovig ronduit stom is, maar erover nadenken doen ze niet, de indoctrinatie van het geloof met bijhorende memen zit zo diep dat ze het zelf niet meer aandurven erover na te denken.

Denk maar niet dat ik een racist ben, verre van, van mijn part zie je groen, geel, blauw, oranje, blank of zwart. Maar kom niet met ongefundeerde onzin aandraven want ik boor je met een stel argumenten de grond in. Als er een woord voor bestond zou je mijn aan Anti-theist of zoiets kunnen noemen, niet zomaar atheist en dat is't maar iemand die strijdt tegen de ingewortelde onzin
waarmee elke maatschappij lijkt doorspekt te zijn.

Elk gesprek met gelovige dat ik ooit gevoerd heb (dat zijn er wel ettelijke), eindigt altijd in of het schuddenbollend afstappen van de gelovig of een tirade van scheldwoorden aan mijn adres, terwijl ik enkel logische argumenten aanhaal, ze hoeven ze enkel te weerleggen met sluitende logica, maar dat kunnen ze (uiteraard) niet.

Neem de proef op de som :

Definieer je God door het opsommen van zijn eigenschappen en ik zal er in enkele logische stappen in slagen om het te bestempelen als onmogelijk.

Erlend / Erroba
@Marc : Zo leuk lijk je mij alvast niet, je zou alvast mijn Papa niet mogen zijn ;)
@ Erroba :
70 jaar communisme heeft dat ook niet kunnen uitroeien. Het zit gewoon ingebakken in de Mens.
@eroba

waar haalt U het om zo overtuigend te stellen dat het katholiek onderwijs kwalitatief beter is?
@Gimycko:

Met dat soort 'je m'en foustisme' gaan we er zeker niet komen ;)

Tijd om de ingebakken korstjes uit te oven te krabben ...

Maar er is een sprankeltje hoop, welvaart en kennis nemen toe en dan neemt geloof onheroepelijk af ( rara ), die curves zijn keer op keer duidelijk zichtbaar...
@ Erroba :
Maar eerst nog effe de volgende golf uitzitten (Na Facisme en Communisme)
Gim: ge weet toch dat een kind het tof vindt om een vader te hebben die niet werkt en toch over de mogelijkheden beschikt om alle kinderwensen en dromen te vervullen....
Erroba:uw mening is de mijne niet en de mijne niet de uwe....dus moet ge me niet overtuigen van wat anders.
En dat uw gewezen wederhelft de kinderen naar het katholiek onderwijs stuurt daar hoeft ge u niet bij neer te leggen (misschien een beurtrol voorzien, overleg is alles hoor).
@DJ : eRRoba, nee het heeft niets met EROtiek te maken ( alhoewel ;) ).

Het is de 'R' die je tweemaal moet typen, niet je mail ;)

Ik had er moeten bijzetten 'volgens de mensen', want dat is een mening die bij vele leeft. Dat dat echt zo is daar zal ik even grondig voor moeten rondsurfen...

Ik geef toe: had ik moeten doen.

Je ziet ik ben een redelijk mens, dus even geduld ( en hopelijk vind ik iets ;) )

Ondertussen wacht ik op de definitie van jullie God, want ik krijg de indruk dat dat weer even heel handig wordt genegeerd... ( nee makkelijk ben ik niet ;) ).
@ Erroba : Gewoon maar effe om te weten...

Hoelang duren die discussies, over dit item, in al die bruine kroegen ?

:-D
@Marc:

Lap! Daar heb je het al, 'Je hoeft mij niet te overtuigen van wat anders', daar lees ik dus in 'Hoe goed je argumenten ook zijn, vergeet het maar, wij blijven lekker geloven'

Ja hoor overleg is alles, zeker als die ex al lang niet meer wenst te praten(heel katholiek hoor) en op honderd kilometer afstand is gaan wonen omdat soort dingen zeker en vast af te dwingen, of dacht je de kinderen de ene week naar school X te sturen en de andere naar school Y ? Trouwens, ik zie mijn kinderen slecht 2 dagen op 14, nu geld per definitie de regel van het co-ouderschap, maar dat was vroeger heel anders, per definitie werden de kinderen aan de moeder toegewezen...

Je bent duidelijk een man van de theorie, praktijk ligt altijd wat moeilijker hoor.
gim: je bent op een korte nachtrust na al van gisterenmiddag aan 't posten op dit artikel. Hoelang gaat het nog duren? Misschien verderdoen in een kroeg aan de toog, en nodig Erroba ook uit... :-)
Ach, mensen geloven zoveel dingen. Als het geen godsdienst is, is het wel iets anders. Kijk maar naar het succes van alternatieve geneeskunde, pendelen, en dergelijke - dit kan rechtstreeks gelinkt worden aan de teloorgang van het Catholicisme in onze contreien. Ik maak me daar niet meer druk in, en schep er geen genoegen meer in een rationeel debat over religie te winnen tegen een gelovige. Zolang ze met hun religie de vrijheid van anderen niet inperken doen ze maar, en indien ze dit wel doen moet er opgetreden worden tegen die specifieke uitwas. Laat mensen toch hun 5 keer naar Mekka bidden, hun Christelijk huwelijk en hun etherische oliën.
@ Erroba: bedankt voor de tip. Schitterend dat boek van Scott Adams :-)
http://www.vrijvanzegel.net...

Quote
"De meeste ouders kiezen voor het katholieke net, niet zozeer meer uit levensbeschouwelijk oogpunt, maar omdat ze ervan uitgaan dat daar het pedagogische project niet alleen gebaseerd is op kennis, maar tevens op de normen en waarden die ook de hunne zijn. Als een katholieke school zich niet meer onderscheidt van een andere, gaan ouders op zoek naar een (elitaire) school die beter bij hun status en leefwereld past. Niets houdt hen trouwens tegen om er eventueel zelf een op te richten."
En zoals stééds heeft onze vriend Luc van Balberghe overschot van gelijk.
Die stelling poneerde hij reeds enige tijd geleden in zijn vrijvanzegel (dat ik trouwens héél graag verorber).
Lieve mensen,
ik denk dat we méér dan serieus aan het afwijken zijn...
Ik heb dit item gepost omdat het een zekere nieuwswaarde had.
In die zin was het relevant om het een plaatsje te geven op 'den blog', ook al wist ik op voorhand dat dit aanleiding zou geven tot de meest uiteenlopende stellingen.
Dit is ook géén probleem.
Elke waarheid heeft haar recht.

Maar eindeloos in het potje blijven roeren heeft geen zin.
Nieuwe polemieken ontstaan, en ook dat mag: maar zet aub deze discussie nu maar voort aan de toog, voor ook op andere terreinen radicalisering dreigt.
En laat ieder zijn geloof of ongeloof, visie of wat dan ook.
Elke waarheid heeft haar recht.
Maar respecteer deze van een ander.

Graag zou ik bij deze deze post willen afsluiten - Er zijn nog andere boeiende dingen om reacties bij 'neer te pennen'.
@MR :

Dat is nu eenmaal het probleem, mensen geloven inderdaad wat dan ook zonder er echt over na te denken.

... het probleem met het geloof is nu juist dat het wel de vrijheid van mensen probeert in te perken.

Allez, tot de volgende zitting...
Ja, laten we erover zwijgen.
Dan gaat het missschien vanzelf wel over.

:-)
Gimycko: deze post was net door mij afgesloten.
Het lijkt me nogal kras dat jij (?) die terug opent om nogmaals het 'laatste woord' te kunnen hebben.
Opnieuw probeer ik deze post af te sluiten, maar ik verwijder jouw reactie niet (anders beticht je me misschien nog van censuur).
Ik opende deze post, ik bepaal dan ook graag zélf wanneer ik het het moment acht om hem af te sluiten.
Bedankt.