Vier Mechelse Habsburgertjes... (en twee andere...)


(foto: Jan Smets - schilderij Willem Geets; detail)

Hier zitten ze gezellig rond 'Tant'Margriet' geschaard: 4 blauwbloedige telgen...
4 kleine Habsburgertjes, geboeid door het poppenspel.
De Mechelse kunstenaar Willem Geets borstelde dit werk in de negentiende eeuw, en toont ons een romantische 'interpretatie' van deze episode uit onze stedelijke geschiedenis...
4 kleine, adelijke wezen...
Vader Filips stierf jong, en hun moeder Johanna van Castilië werd gek van verdriet, en zou sindsdien de weinig flatterende titel 'de Waanzinnige' meedragen.
Of Margareta hun luiers heeft ververst, weten we natuurlijk niet - wél dat deze vier kinderen opgevangen werden in Mechelen, voor ze, allen, één voor één de vier windstreken werden ingestuurd, strategisch, als pionnen, op het schaakbord verschoven, weloverwogen, in het belang van het Huis van Habsburg.
Austriae Est Imperare Orbe Universo.Hoe verliep hun leven...
...van hen, én van de twee anderen die in Spanje werden opgevoed...
De bekendste is natuurlijk de oudste:
Kareltje...
De in 1500 in Gent geboren prins, zal ooit een Rijk bezitten waarin de zon nooit ondergaat...
Karel V - in onze gewesten steevast 'Keizer Karel' genoemd.


(Karel V)

Als zijn vader, Filips de Schone, sterft, erft hij de Nederlanden en Bourgondië.
Maar opa, Maximiliaan zal tot 1515 het regentschap waarnemen.
Zijn tante, zorgt voor z'n opvoeding, en wordt hierin vakkundig bijgestaan door de latere Paus Adrianus VI.
Bij de dood van z'n Spaanse oma, Isabella van Castilië, gaat de troon over op haar dochter - Karels moeder - Johanna. (haar oudere broer en kroonprins, Juan - weet je nog: de tweede echtgenoot van 'ons Margriet' was immers jong gestorven...).
Maar... ze wordt gek verklaard, en opa Ferdinand neemt het regentschap over tot hij sterft in 1516.
Karel erft een groots Rijk tot delen van de 'Nieuwe Wereld' toe...
(let eens op de voorgevel van ons stadhuis: daar troont de Keizer, geflankeerd door de 'Zuilen van Gibraltar' - want veel verder dan deze 'zuilen', reikt zijn Rijk...)
Strubbelingen komen er alras met de Franse Koning Frans I, die het ook wel ziet zitten om over 'Het Heilig Roomse Rijk ' de scepter te zwaaien.
Na de dood van Keizer Maximiliaan komt het tot een confrontatie - maar uiteindelijk wint Karel het pleit.

Karel huwt met Isabella van Portugal in 1526 (tot 1539).
Ze krijgen één zoon: de latere Filips II, en twee dochters.
Maarre... de Keizer rijdt vaakt een scheve schaats, en zo krijgt hij bij de Vlaamse Johanna van der Gheynst nog een dochter, later Margaretha van Parma genoemd.
(enne in zijn latere levensjaren voltooit Don Juan het kinderrijtje...).
Karel krijgt met héél wat conflicten te maken:
het protestantisme steekt zijn kop op; er zijn spanningen in de Spaanse Koninkrijken, en in de Italiaanse gewesten, én de Turken belagen de grenzen van het Rijk...
Zovéél is er te vertellen over zijn politieke loopbaan - maar het zou ons té ver leiden in deze topic.
In 1555 is de Keizer vermoeid en teleurgesteld na de Godsdienstvrede van Augsburg, die hij ziet als persoonlijke nederlaag.
Hij doet troonsafstand: Filips kan de Spaanse troon op, en krijgt er de Nederlanden en Bourgondië bij.
Broer Ferdinand krijgt de Oostenrijkse erflanden.
Voortaan zijn er een Oostenrijkse en Spaanse Habsburgse tak...
Karel trekt zich terug in een klooster in de Extramadura.
(drinkt hij daar ook nog van het Mechelse bier dat hij laat overbrengen uit onze stad?)
Hij overlijdt op 21 september 1558...


(Eleonora van Habsburg)

Twee jaar voor ons Kareltje (op 15 november 1498), wordt Eleonora geboren - de oudste dochter van Filips en Johanna.
In Brussel staat haar wieg.
En in haar kinderjaren woont ze onder de vleugels van tante Margareta van Oostenrijk in de Mechelse Keizerstraat.
Ze wordt algemeen omschreven als de mooiste uit het rijtje Habsburgertjes.
(en da's geen wonder: de halve familie is 'gezegend' met de bovenmaatse Habsburgse kin... Deze schoonheid 'mist' ze...)
Op 20- jarige leeftijd wordt ze naar Portugal gestuurd, om er de ringen uit te wisselen met Emmanuel van Portugal.
Ja, die Habsburgers: op vele Europese tronen zitten er telgen van die familie.
Hun huwelijkspolitiek is beslist gewiekst te noemen.
Koningin van Portugal: het is niet mis!
Haar tweede huwelijk is ook een ferme zet.
In 1547 staat ze voor het altaar met de voormalige vijand van haar broer: de Franse koning Frans I!
En zo kan ze ook de titel van koningin van Frankrijk in haar cv schrijven.
Frans sterft in 1547.
In haar laatste levensjaren trekt ze ook naar Spanje, naar broerlief, de afgetreden Keizer Karel.
Enkele maanden later voor haar broer sterft ze daar: op 18 februari 1558...
(en nog in datzelfde jaar gaat ook haar zus Maria van Hongarije, die ook in Spanje is gaan wonen, er dood: na haar, en na Karel: op 18 oktober 1558...)


(Isabella van Habsburg)

Isabella, het derde kind - in 1501 in Brussel geboren - kent een kort en turbulent leventje.
Het begint alleszins vredig in Mechelen bij tante Margriet.
Maar het behaagt Opa Maximilaan om haar uit te huwelijken aan Christiaan II van Denemarken.
Op 13-jarige leeftijd huwt ze met de handschoen, en een jaartje later wordt zij opgehaald door de Aartsbisschop van Noorweren.
In 1515 huwt ze écht, met Christiaan, in Kopenhagen, en draagt voortaan de naam 'Elisabeth'.
Deze Christiaan neemt het niet zo nauw met de huwelijkstrouw.
Zijn Hollandse maitresse Duveke Sibritsdochter woont zelfs in 't zelfde kasteel.
Dat zint Maximiliaan niet (ook al is het de gewoonste zaak dat de hooggeplaatste blauwbloedigen van het ene bed in het andere duiken: in het openbaar wordt het niet geduld!!).
Hij eist dat Duveke het Hof verlaat - maar Christiaan veegt aan het gebod zijn voeten.
Tièns...:
in 1517 sterft Duveke door vergiftiging?
Maar er is ook nog haar moeder Sigbrit - en deze krijgt een enorme invloed op de staatszaken.
Het politieke bewind van Christiaan zorgt voor veel wrevel bij de Zweedse adel, én nadien ook bij de Noorse en Deense...
Het oproer dat in 1520 ontstaat krijgt een orgelpunt met het bloedbad van Stockholm.
Al deze tegenstand breekt de macht van Christiaan, en na een opstand in 1523, vluchten Isabella en Christiaan, mét kinderen en mét Sigbrit naar Vlaanderen... voor hulp...
Maar broer Karel weigert steun te bieden.
En ook tante Margareta in Mechelen zegt 'njet' .
Christiaan is dan ook nog een aanhanger van het Lutherse geloof - en dat kan dus niet.
Isabella volgt hem in dat geloof (al blijft ze in haar hart wél Katholiek).
Haar andere broer Ferdinand I, breekt hierdoor met zijn zus!
Het gaat van kwaad naar erger... het geld raakt op, en het huwelijk is op sterven na dood (ook al blijft Isabella nog liefde koesteren voor haar ventje... Ze blijft hem steunen in zijn acties en geloof).
Ook wil zij géén regentes worden voor haar zoon, en Deense troonopvolger, Hans.
Tante Margareta wijst hen uiteindelijk een residentie aan in Lier.
Maar in 1526 sterft de uit het land gezette Koningin na een bezoek aan Zwijnaarde.
Ze wordt begraven in de St.Pietersabdij te Gent...


(Ferdinand I)

De kleine Ferdinand, het vierde kind op rij, wordt niet geboren in het Vlaamse Gent of Brussel - maar Johanna van Castilië brengt hem ter wereld in Alcala de Henares op 10 maart 1503...
Hij wordt niet zoals de drie vorige kinderen in Mechelen opgevoed, maar wél aan het Hof van zijn grootvader en naamgenoot Ferdinand (van Aragon). In hem zien de Spanjaarden de gedroomde opvolger zie(eerder dan in Kareltje die geen Spaans kent...) Op 13 jarige leeftijd wordt hij in Wenen uitgehuwelijkt aan Anna van Bohemen.
Nooit zet hij nog een voet in het land van zijn kinderjaren...
In de Stephansdom zal hij er zélf niet bij zijn.
Het klusje wordt geklaard door Opa Maximiliaan van Oostenrijk, die graag als plaatsvervanger optreedt...
Maar er is méér!
Het wordt een zogenaamde 'Doppelhochzeit', want Ferdinands jongste zusje, de toen 10-Jarige Maria, krijgt er de ring rond de vinger geschoven van de broer van Anna: de latere koning Lodewijk II van Hongarije.
Ja:
Austriae Est Imperare Orbe Universo!
Ferdinand wordt later aartshertog van Oostenrijk, koning van Bohemen en Hongarije, en... vele jaren later, bij de troonsafstand van z'n oudere broer, de grote Keizer Karel V, ook nog eens keizer van het Heilige Roomse Rijk!
Een hele mond vol dus.
Anna en Ferdinand hebben een hele trits kinderen, die allemaal zouden ingezet worden op het Habsburgse schaakbord...
De oudste, Maximiliaan II erft later de troon.
Andere kinderen mogen door hun huwelijk de kroon dragen in Polen (Catharina), Toscane (Johanna), Beieren (Anna)...
Na de dood van Karel, zal zijn zoon Filips II Spanje, de kolonies, de Nederlanden en de bezittingen in Italië erven.
Da's de Spaanse tak.
Ferdinand wordt de stamvader van de Oostenrijkse tak van de machtige Habsburgfamilie.
De man leeft van alle kinderen van Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige, het langst.
Hij sterft op 27 juli 1564 in Wenen, maar wordt begraven in de Sint-Vituskathedraal in Praag.


(Maria van Hongarije)

Een hele boeiende figuur is het op één na jongste kind van de Habsburgfamilie.
Maria wordt in Brussel geboren op 18 september 1505.
En net als al haar twee oudere zussen en broer Karel wordt ze opgevoed door Margareta van Oostenrijk, de landvoogdes van de Nederlanden.
Weet zij veel dat zij later ook deze taak op haar schouders mag laden.
Het kind heeft haar eerste verjaardagskroon nog niet op het hoofd gezet, of haar onverbeterlijke Opa, Maximilaan, heeft haar reeds beloofd aan de oudste (nog ongeboren!!) zoon van Wladislaus II, koning van Hongarije en Bohemen...
Dat zal ook zo gebeuren.
Het echtgenootje komt ter wereld op 1 juli 1506 - maar om te trouwen is dit nog nét iets te jong, en daarom wordt er gewacht tot het huwelijk (weet je wel: 'de Doppelhochzeit') in 1515 kan gesloten worden in Wenen.
Na dat gearangeerde huwelijk wordt Maria in Innsbruck op haar rol als koningin voorbereid.
En daarvoor moet ze dus nog eerst officieel trouwen ook met Lodewijk - en dat zal geschieden in 1522.
Amper vier jaar later sterft de jonge echtgenoot in de Slag bij Mohacs, tegen de troepen van de Ottomaanse sultan Sülleyman I.
Hij is twintig jaar.
De net iets oudere Maria neemt het regentschap in Hongarije over, tot de nieuwe koning, haar eigen broer Ferdinand de troon en kroon zal 'beheren'.
Maria zal nooit meer hertrouwen, en net als haar tante Margareta hult ze zich voortaan in weduwenkledij...
Als haar tante sterft in 1530, vraagt broerlief Karel of zij landvoogdes van de Nederlanden wil worden.
Dit doet ze - en ze doet dat met veel toewijding en inzicht.
Ze heeft hersens én talent, en kan hiermee wedijveren met haar voorgangster.
Ja, de jongste van het rijtje is een markante persoonlijkheid, met een ruime belangstelling voor politiek, humanisme, muziek en Renaissancekunst.
Ze bevordert de territoriale eenmaking en versterkt het bestuur in de Nederlanden.
Ze krijgt zelfs méér macht dan haar tante.
En dat doet haar al wel eens botsen - vooral met Antoine van Lalaing, de graaf van Hoogstraten, en ooit persoonlijke raadgever en vriend van 'tante Margriet'.
Ze heeft een goeie reputatie in de Nederlanden, en verdedigt met verve de belangen van onze gewesten.
Voor ons, Mechelen, is het wel jammer dat ze het Hof verplaatst naar Brussel.
In Couvin, in de provincie Namen, laat te een versterkte stad aanleggen: Mariembourg.
In die streek kan ze ook naar hartelust jagen - want dat is een uit de hand gelopen hobby van haar.
Voortdurend moet ze zich wel zorgen maken over de expansiedrang van Frankrijk en Engeland richting Nederlanden.
Maar ook het opkomend protestantisme bezorgt haar kopzorgen.
Ook als is ze op godsdienstig vlak vrij gematigd (men beweert zelfs dat ze een zekere sympathie koestert voor het Luteranisme) - ze zal de strenge plakkaten tegen de ketters wél toepassen, in haar grote trouw aan Karel.
Als Karel in 1555 aftreedt, legt Maria ook al haar functies neer, en keert naar Spanje, naar haar broer...
Eerst staat ze haar opvolger Emanuel Filibert van Savoye, de nieuwe landvoogd, nog een jaar bij.
In Spanje sterft ze in 1558 - in hetzelfde jaar als Karel en haar zus Eleonora...


(foto: Jan Smets - detail schilderij W.Geets)


Het kakenestje in dit rijtje is Catharina van Habsburg - nummer 6 - het laatste kind van Filips en Johanna...
Het meisje wordt op 14 januari 1507 geboren, na de dood van haar vader.
Zij heeft hem dus nooit gekend.


(Catharina van Habsburg)

Zij wordt niet in Mechelen opgevoed.
Net zoals broer Ferdinand beleeft ze haar kinderjaren in Spanje.
Op latere leeftijd zal zij huwen met Johan III van Portugal, en wordt hiermee koningin van dit land.
Het is de tweede zus van Karel V die deze eer te beurt valt...
(de zus van Johan III, Isabella, is de vrouw van Keizer Karel V, de broer van Catharina...)
9 kinderen krijgt Catharina, maar géén van allen wordt oud genoeg om hun vader, Johan, op te volgen.
Op de troon komt wel een kleinzoon van Catharina: Sebastiaan van Portugal.
Catharina van Habsburg sterft op 12 februari 1578...

6 kleine Habsburgertjes...
4 'Mechelse'...
2 'Spaanse'...
ze hebben het aanzicht van de 16de eeuw grotendeels mee bepaald...

JanS, Ik heb in mijn middelbare schooltijd (1955-1961) 2 fantastische regenten geschiedenis gehad. In de RMS was dat André Landuyt en in het Atheneum was dat M. Morren. Ik denk dat de hedendaagse jeugd dito zou kunnen zeggen moest JIJ nu voor de klas staan.
Ik heb de genealogie in mijn tijd nooit zo weten uitspitten zoals jij het hier doet. (of ik moest het vergeten zijn)
Bravo, bravo, bravissimo!
@ Roger :
Elke leerling van het Middelbaar Onderwijs in de Jaren 70 en 80 in het Sint-Romboutscollege herinnert zich nog de Geschiedenislessen van "De Jans". Dit is niet de Jans van deze Blog, maar de geschiedenisleraar die alle richtingen en alle klassen aandeed (van 1e tot 6e Middelbaar). Hij kon boeiend de geschiedenis van de wereld uitleggen (Egypenaren, Punische Oorlogen, Rome, enz.) Koel en gedegen met geregeld een nodige kwinkslag. En tijdens die geschiedenislessen was het muisstil in de klas.
Bij de 100-dagenvieringen werden alle leraars over de hekel gehaald, maar... dhr Jans werd opgehemeld met oa "Zo ne goeie hebben wij nog niet gehad, hoi hoi".
Geregeld zie ik hem nog lopen in Mechelen Binnenstad met zijn (blijkbaar) onafscheidelijke zwarte baret. Hij moet nu tegen de 80 zijn, maar naar ik verneem is hij nog steeds actief in de Mechelse Heemkundige Kring of doet hij iets rond Geschiedenis.
Dankzij deze persoon is mijn interesse in Geschiedenis algemeen (en nu ook in de Mechelse Geschiedenis) steeds blijven bestaan.
In de laatste Jaren van de Humanoria zou hij het oa hebben over de Geschiedenis van Amerika, doch toen ben ik naar TSM gegaan.
Dus, moest dhr Jans dit lezen, dan zou ik dolgraag zijn Geschiedenisboeken willen overnemen met de leerstof van die laatste 2 Jaren
Eveneens bekende telg uit het Habsburgse geslacht is de hedendaagse veroveraar Raymond van het Groenewoud.
Beste Jans, je verraste me toch even... ik bazuin overal rond dat MVO Karel en zijn drie zussen opvoedde aan het Mechelse Hof. Dus slechts 4 Habsburgertjes. Van Ferdinand in Mechelen heb ik nog nooit gehoord. Op het schilderij van Geets zien we uiteraard prins Karel en dan rechts van MVO drie meisjes, Eleonora, Isabella en Maria. De andere figuren ( o.a. de mooie jongedame rechts naast de zetel van MVO) zijn vermoedelijk hovelingen.
Nu breng je me toch aan het twijfelen. voor zover ik weet waren bij de dood van hun vader in 1506, deze 4 in Vlaanderen en de twee andere in Spanje.

En buiten Raymond blijven de Habsburgers actief in dit landje. Astrid is getrouwd met zo'n Habsburger ( zijn naam ben ik kwijt, die bende interesseert me maar matig, is dat Laurens of is dat nu de naam van één van hun telgen) en de oudste dochter heeft duidelijk de familietrekken met de lange kin overgeërfd. Zij zeggen wel van niet, maar ik vermoed dat met Astrid als koningin ( wie durft er in Godsnaam nu Filip op de troon zetten?) een natte Habsburgse droom an werkelijkheid worden, de Habsburgers back in town (crown?)
Ik heb ook altijd het beeld van Karel V en drie zusjes in gedachten, als ik denk aan de Mechelse opvoeding. Wellicht door het schilderij van Geets ...
Maria van Hongarije, wordt in Hongarije blijkbaar 'Habsburg Maria' als je mijn Hongaarse collega mag geloven.
Even grasduine via Google en ik vond dit:

Ferdinand was born in Spain and raised by his grandfather and namesake, Ferdinand of Aragon. The Spaniards would have liked the younger Ferdinand to be his grandfather's heir, rather than his elder brother, Charles V, a foreigner who did not even speak Spanish. Why, they wondered, could Ferdinand not have Spain, and Charles the Low Countries and Austria? However, at that time, Charles had no intention of giving up any part of his power. As soon as he arrived in Spain, in 1517, he shipped his younger brother to the Netherlands; Ferdinand never set foot in Spain again.
Beste Rudi,
ik ben blij dat je dit hebt opgezocht...
Dan heb ik een foutje gemaakt - Ik dacht dat Ferdinand weliswaar in Spanje werd geboren, maar dat hij ook een tijdje in Mechelen was.
Ik heb dat bij verschillende bronnen opgezocht - maar kon geen uitsluitsel krijgen.
OK - bedankt voor de correctie.
Ik pas bij deze mijn post aan.
@gimycko: Ik heb ' de jans' ondergaan als klastitularis en als geschiedenisleraar in 1962. Hij was de eerste die me ( waarschijnlijk niet onterecht ) fleste in het college maar hij was ook de man die, wanneer we als leerlingen in october een vulpen voor hem kochten, die in volle klas weigerde in ontvangst te nemen ' omdat hij ons nog niet goed kende '. Op die leeftijd sta je daar paf van. Hij was gewoon academisch onvermurwbaar. De man heeft een soort middeleeuws ridderlijke verbetenheid dewelke vooral ontzag uitstraalde. Eigenlijk feitelijk is het zijn schuld dat ik gids geworden ben. Nu in 2008 zeg ik dat het ' dank ' zij hem is. Hij was/is jaren voorzitter en trekker van de, in de volksmond, ' de oudheidkundige kring' maar ik dacht ook dat hij conservator is/was, verantwoordelijk voor het aartsbisschoppelijk archief.
Het zal alleen spijtig zijn dat zulke mensen alleen bekend worden wanneer ze d**d zijn.
boeiend tot en met!!!
@luc: wees gerust, de heer Jans is genoegzaam bekend bij leven, waarmee ik hem nog een lang verblijf op deze aardkloot toewens.
@jans : ja jongen, ééns gids, altijd gids, ik kan het niet laten hé. Maar ik ben wel blij dat ik dat gezien had, voor hetzelfde geld kijk ik er gewoon los over want ik heb de kwalijke gewoonte op een pc scherm zeer slecht diagonaal te lezen en te scriven.... :-)
...en door jouw oplettendheid ben ik wéér wat wijzer geworden.
Toch wel een boeiende geschiedenis hoe deze familie de politiek in zo'n groot stuk van Europa (én de Nieuwe Wereld) heeft bepaald.
En ook ben ik toch wel een tikkeltje trots, als Mechelaar, dat onze stad hier een rol in mocht spelen...
Na de verhuizing van het Hof naar Brussel en de ontploffing van de Zandpoort was het mooie liedje echter uit...
@ Rudi: en toch ben ik er niet gerust in: ' onzen Alouis ' is gerenommeerd in geschiedkundige kringen; maar vind je ook niet dat die tak van de opvoeding tegenwoordig wat meer steun verdient net zoals wij ooit mochten genieten? Op den duur zijn alleen de geschiedkundigen/ leraars en de stadsgidsen beschikbaar om de stedelingen een beetje 'zin tot geschiedenis-kennis' te kunnen bijbrengen. Om maar iets stoms te zeggen: ik leg de geschiedenis van Mechelen liever uit aan 6.000 Mechelaars dan aan 6.000 Japanners ( nu reeds met excuses aan Japan en zijn eerbiedwaardige inwoners )!
@luc: ik ben al jaren voorstander van het vak geschiedenis, maar dan op een goeie manier gegeven, niet al te veel data aframmelen en vooral met een vergelijking naar vandaag. Want geschiedenis herhaalt zich, er is echt weinig nieuws onder de zon.
Zo maak ik bijvoorbeeld altijd een vergelijking tussen het huidige Hof van Cassatie en de toenmalige Grote Raad. Als je dat hebt uitgelegd (het is nl. groetendeels hetzelfde) dan wordt dat allemaal veel duidelijker. Maar ja, als je een droge leraar geschiedenis krijgt...
Ik kreeg in Scheppers geschiedenis van Claude De Boosere vader van ons aller Frank en later van de Heer Vermost, een zeer erudiet man en overtuigd Vlaming. Mijn flamingantisch trekje is zeker daar ontloken.
Luc,
De kennis van Mechelaars over hun eigen stad laat inderdaad soms te wensen over. Toen ik jàren geleden nog leraar kunstgeschiedenis was aan de Academie voor Beeldende Kunsten van onze stad, ging ik geregeld met mijn volwassen studenten rond in de stad om hen bouwstijlen e.d. te tonen.
Ik herinner me bij een bezoek aan het interieur van de kathedraal, dat één van de volwassenen (een gepensioneerde man) zei dat hij voor de eerste keer van zijn leven die kerk binnentrad.
"Hoezo? Jij bent toch 'n Mechelaar?" vroeg ik verbaasd. "Ja, maar ik ben niet katholiek," was zijn antwoord. Tja, hij was een uitgesproken antiklerikalist en had zijn hele leven geweigerd één voet in de kerk binnen te zetten. Dat hij zichzelf zo een belangrijk stuk cultuur ontzegde, daar had hij nooit bij stilgestaan.
koen, er zijn altijd mensen die zich gewoon echt niet voor de geschiedenis interesseren. En ik moet toegeven, vraag mij niks over verschillende bouwstijlen, want daar ken ik ook geen fluit van. En ik heb ook niet alle kerken van Mechelen van binnen gezien, gewoon omdat de meesten enkel toegankelijk zijn tijdens mis-uren.
...toch niet hoor Katrientje: de Mechelse historische kerken zijn in de namiddag steeds open - de Kathedraal gedurende de hele dag.
Er is 'bewaking' voorzien.
Dus: toch maar eens een kijkje gaan nemen.
Er zijn pareltjes te ontdekken...

Ik ben altijd geboeid geweest in geschiedenis.
Kennis van het verleden leert het heden soms beter begrijpen.
Jammer genoeg wordt geschiedenis wat stiefmoederlijk bekeken in het hedendaags onderwijs.
En inderdaad: het dient op een vlotte manier gegeven worden: netjes afgestoft en met linken naar deze tijd;
Lopen door Mechelen is een ware geschiedenisles.
Heu Katrientje ...

Acht kerken, vier gotische en vier barokke, worden elke namiddag in de week (behalve op maandag) opengesteld voor bezoekers. Handige pancarten met de belangrijkste informatie over elke kerk en haar kunstwerken maken je wegwijs. Er zijn ook boekjes met ruimere informatie te koop.
Voor kinderen is er een 'speel en doe'-parcours met de naam KIJKERK. Zij worden aangezet om te kijken en te onderzoeken wat nu precies van elke kerk iets speciaals maakt.
Peter, als je werkt tot 17.00, en maar pas thuis zijt om 18.00 ... dan gaat het nog niet he, in de week ;-)
Zeg Katrienje, we spreken zaterdag of zondag eens af in Het Ankertje en we gaan eens kerken kijken en dan daarna Ankerbock drinken.
Klopt katrientje, daarom spring ik alleen maar zaterdag of zondag een kerkje binnen ... :-)
zeg, ik had het niet over ALLE kerken, ik had het over DE MEESTE he. Wat wilt zeggen dat ik er idd al een aantal gezien heb omdat die open waren, maar er zijn er bij waar ik telkens voor een dichte deur stond.
@katrientje: troosr u met de gedachte dat het Ankertje ook buiten de kantooruren open is!
By the way: De musea zijn ook gratis en zaterdag en zondag open :-)
Hahaha! da's inderdaad een grote troost zenne!! :-))
Stel je voor zeg, dat Jaak 't café dicht zou doen in het weekend ... brrr! da's pas een enge gedachte!!
Sorry als ik nogal naïef uit de lucht kom vallen, Peter, maar bedoel je dat je voor de Mechelse musea (Brusselpoort, Schepenhuis & Busleyden) geen inkom moet betalen?
@kazamel: yep gratis - zeker voor Mechelaars....
@katrientje: inderdaad dat zou pas ongehoord zijn! En ik zie moeilijk de Rudi de mensen die hij gidst een pint aanbieden in de kathedraal terwijl het lof daar bezig is!
Ik zie de clerus al, als reactie de hoogmis zingen in de Jaak zijn kroeg, maar wie weet geeft dat een enorme toeloop van liefhebbers van free podium muziek!
jokke, ik zit te eten terwijl ik je post lees .... niet gezond zenne, ik stikte bekans!! :-)))
Allez jong, ik zie het al gebeuren! Dan kan em nog kiezen, in plaats van miswijn, bier of wiskey! :-))
En de clerus zingt dan A Cappella een hooglied op brouwerij Het Anker....

Anker Dei
Qui tollis peccata mundi
donna nobis extra pintjes
En zeggen dat het vroeger vooral paterkes waren die brouwden ...